Excel for Windowsin pikanäppäimet

Excel for Windowsin pikanäppäimet

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä käyttämällä Excel:n pikanäppäimiä Windowsissa. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan Excel:in pikanäppäimet Windowsissa.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Jos pikakuvake edellyttää kahden tai useamman näppäimen painamista samanaikaisesti, tämä ohjeaihe erottaa näppäimet plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Tässä artikkelissa kerrotaan Excel:in pikanäppäimistä, toimintonäppäimistä ja muista yleisistä pikanäppäimistä. Tämä sisältää valintanäppäimet, joita voi käyttää valintanauhan komentoihin. Katso Excel Online:n tapauksessa lisätietoja artikkelista Excel Onlinen pikanäppäimet Keyboard shortcuts in Excel Online.

Huomautukset: 

Usein käytetyt pikanäppäimet

Jos valintanauha on sinulle uusi asia, tämän osion sisältämien tietojen avulla opit ymmärtämään valintanauhan pikanäppäimistömallia. Valintanauha sisältää uusia pikanäppäimiä, joita kutsutaan näppäinvihjeiksi. Ne tulevat näkyviin, kun painat Alt-näppäintä. Valintanauha sisältää useita välilehtiä erilaisille toisiinsa liittyville komennoille. Aloitus-välilehden Luku-ryhmästä löytyy esimerkiksi Lukumuotoilu-komento.

Tässä taulukossa luetellaan ohjelman Excel käytetyimmät pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Työkirjan sulkeminen

Ctrl+W

Työkirjan avaaminen

Ctrl+O

Siirry Aloitus-välilehteen

Alt+H

Työkirjan tallentaminen

Ctrl+S

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Kumoa

Ctrl+Z

Poista solun sisältö

Delete-näppäin

Valitse täyttöväri

Alt+H, H

Leikkaa

Ctrl+X

Siirry Lisää-välilehteen

Alt+N

Lihavoi

Ctrl+B

Keskitä solun sisältö

Alt+H, A, C

Siirry Sivun asettelu -välilehteen

Alt+P

Siirry Tiedot-välilehteen

Alt+A

Siirry Näytä-välilehteen

Alt+W

Avaa pikavalikko

Vaihto+F10 tai

Tilannekohtainen näppäin

Lisää reunat

Alt+H, B

Poista sarake

Alt+H, D, C

Siirry Kaava-välilehteen

Alt+M

Piilota valitut rivit

Ctrl+9

Piilota valitut sarakkeet

Ctrl+0

Sivun alkuun

Valintanauhan pikanäppäimet

Jos valintanauha on sinulle uusi asia, tämän osion sisältämien tietojen avulla opit ymmärtämään valintanauhan pikanäppäimistömallia.

Kun painat Alt-näppäintä, kirjaimet näkyvät pieninä kuvina, joita kutsutaan näppäinvihjeiksi, valintanauhan välilehtien ja komentojen vieressä seuraavan kuvan mukaisesti.

Valintanauhan näppäinvihjeet

Voit yhdistää nämä kirjaimet Alt-näppäimeen, jotta pikanäppäimistä tulee valintanauhan komentojen valintanäppäimiä. Esimerkiksi Alt+H avaa Aloitus-välilehden, ja Alt+Q siirtää Kerro-ruutuun.

Paina Alt-näppäintä uudelleen, jos haluat nähdä komentojen näppäinvihjeet missä tahansa välilehdessä.

Valintanauhan välilehtien valintanäppäimet

Voit siirtyä suoraan valintanauhan tiettyyn välilehteen seuraavilla valintanäppäimillä:

Toiminto

Näppäin

Avaa valintanauhan Kerro-ruutu, jossa voit hakea ohjeita hakusanan perusteella.

Alt+Q ja kirjoita sitten hakusana.

Avaa Tiedosto-sivu, jossa voit käyttää Backstage-näkymää.

Alt+F

Avaa Aloitus-välilehti, jossa voit muotoilla tekstiä ja numeroita sekä käyttää Etsi-työkalua.

Alt+H

Avaa Lisää-välilehti, jossa voit lisätä Pivot-taulukoita, kaavioita, apuohjelmia, kuvia, muotoja, otsikoita ja tekstiruutuja.

Alt+N

Avaa Sivun asettelu -välilehti, jossa voit käyttää teemoja, sivun asetuksia, asteikkoja ja tasaustoimintoja.

Alt+P

Avaa Kaavat-välilehti, jossa voit lisätä, seurata ja mukauttaa funktioita ja laskelmia.

Alt+M

Avaa Tiedot-välilehti, jossa voit yhdistää, lajitella, suodattaa, analysoida ja käsitellä tietoja.

Alt+A

Avaa Tarkista-välilehti, jossa voit tarkistaa oikeinkirjoituksen, lisätä kommentteja sekä suojata taulukoita ja työkirjoja.

Alt+R

Avaa Näytä-välilehti, jossa voit esikatsella sivunvaihtoja ja asetteluita, näyttää ja piilottaa ruudukoita ja otsikoita, muokata zoomausta, hallita ikkunoita ja ruutuja sekä tarkastella makroja.

Alt+W

Sivun alkuun

Valintanauhan käyttö näppäimistöllä

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi valintanäppäimet.

Alt tai F10 Siirry toiseen välilehteen valintanäppäimillä tai nuolinäppäimillä.

Siirrä kohdistus valintanauhan komentoihin.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Siirry valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Alanuoli, ylänuoli, vasen nuoli tai oikea nuoli

Napsauta valittua painiketta.

Välilyönti tai Enter

Avaa valitun komennon luettelo.

Alanuolinäppäin

Avaa valitun painikkeen valikko.

Alt+alanuolinäppäin

Kun valikko tai alivalikko on auki, siirry seuraavaan komentoon.

Alanuolinäppäin

Laajenna tai kutista valintanauha.

Ctrl+F1

Avaa pikavalikko.

Vaihto+F10

Tai Windows-näppäimistöllä:

Tilannekohtainen näppäin (oikeanpuoleisen Alt-näppäimen ja oikeanpuoleisten Ctrl-näppäinten välissä)

Siirry alavalikkoon, kun päävalikko on auki tai valittuna.

Vasen nuoli

Sivun alkuun

Excel-pikanäppäintiedot

Soluissa siirtymisen pikanäppäimet

Toiminto

Näppäin

Siirry laskentataulukon edelliseen soluun tai valitse valintaikkunan edellinen vaihtoehto.

Vaihto+sarkain

Siirry laskentataulukossa yksi solu ylöspäin.

Ylänuolinäppäin

Siirry laskentataulukossa yksi solu alaspäin.

Alanuolinäppäin

Siirry laskentataulukossa yksi solu vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirry laskentataulukossa yksi solu oikealle.

Oikea nuoli

Siirrä nykyisen tietoalueen reunaa laskentataulukossa.

Ctrl+nuolinäppäin

Siirry lopetustilaan, siirry seuraavaan saman sarakkeen tai rivin ei-tyhjään soluun ja poistu lopetustilasta. Jos solut ovat tyhjiä, siirryt rivin tai sarakkeen viimeiseen soluun.

End, nuolinäppäin

Siirry laskentataulukon viimeiseen soluun eli oikeanpuolimmaisimman käytetyn sarakkeen viimeiselle käytetylle riville.

Ctrl+End

Laajenna soluvalintaa taulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan).

Ctrl+Vaihto+End

Siirry ikkunan vasemman yläkulman soluun, kun Scroll Lock on käytössä.

Home+Scroll Lock

Siirry laskentataulukon alkuun.

Ctrl+Home

Siirry laskentataulukossa yhden näytön korkeuden verran alaspäin.

Page Down

Siirry työkirjan seuraavaan taulukkoon.

Ctrl+Page Down

Siirry laskentataulukossa yhden näytön leveyden verran oikealle.

Alt+Page Down

Siirry laskentataulukossa yhden näytön korkeuden verran alaspäin.

Page Up

Siirry laskentataulukossa yhden näytön leveyden verran vasemmalle.

Alt+Page Up

Siirry työkirjan edelliseen taulukkoon.

Ctrl+Page Up

Siirry yksi solu oikealle laskentataulukossa. Suojatussa laskentataulukossa siirry seuraavaan lukitsemattomaan soluun.

Sarkain

Avaa kelpoisuuden vaihtoehdot solussa, jossa on käytössä tietojen kelpoisuuden tarkistaminen.

Alt+alanuolinäppäin

Selaa irrallisia muotoja, kuten tekstiruutuja tai kuvia.

Paina Ctrl+Alt+5, sitten toistuvasti sarkainnäppäintä.

Poistu irrallisten muotojen siirtymisvalikosta ja palaa normaaliin siirtymisnäkymään.

Esc

Sivu alkuun

Solujen muotoilun pikanäppäimet

Toiminto

Näppäin

Avaa Muotoile solut -valintaikkuna.

Ctrl+1

Muotoile fontteja Muotoile solut -valintaikkunassa.

Ctrl+Vaihto+F tai Ctrl+Vaihto+P

Muokkaa aktiivista solua tai lisää lisäyskohta sen sisällön loppuun. Jos muokkaus ei ole käytössä solussa, tämä siirtää lisäyskohdan kaavariville. Jos muokkaat kaavaa, ota Osoita-tila käyttöön tai poista se, niin voit luoda viittauksen nuolinäppäimillä.

F2

Lisää solun kommentti tai muokkaa sitä.

Vaihto+F2

Avaa Lisää-valintaikkuna, jos haluat lisätä tyhjiä soluja.

Ctrl+Vaihto+Plusnäppäin (+)

Avaa Poista-valintaikkuna, jossa voit poistaa valitut solut.

Ctrl+Miinusnäppäin (-)

Lisää nykyinen kellonaika.

Ctrl+Vaihto+kaksoispiste (:)

Lisää nykyinen päivämäärä.

Ctrl+puolipiste (;)

Vaihda laskentataulukossa solujen arvojen ja kaavojen näyttämisen välillä.

Ctrl+gravis (`)

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun kaava soluun tai kaavariville.

Ctrl+heittomerkki (')

Siirrä valitut solut.

Ctrl+X

Kopioi valitut solut.

Ctrl+C

Liitä sisältö lisäyskohtaan valinnan tilalle.

Ctrl+V

Avaa Liitä määräten -valintaikkuna.

Ctrl+Alt+V

Kursivoi tai poista kursivointi.

Ctrl+I tai Ctrl+3

Lihavoi tai poista lihavointi.

Ctrl+B tai Ctrl+2

Alleviivaa tai poista alleviivaus.

Ctrl+U tai Ctrl+4

Yliviivaa tai poista yliviivaus.

Ctrl+5

Vaihda objektien piilottamisen, objektien näyttämisen ja objektien paikkamerkkien näyttämisen välillä.

Ctrl+6

Ota kehys käyttöön valituissa soluissa.

Ctrl+Vaihto+et-merkki (&)

Poista kehys valituista soluista.

Ctrl+Vaihto+alaviiva (_)

Näytä tai piilota jäsennyssymbolit.

Ctrl+8

Kopioi valitun alueen ylimmän solun sisältö ja muotoilu alla oleviin soluihin Täytä alas -komennolla.

Ctrl+D

Ota käyttöön yleinen lukumuotoilu.

Ctrl+Vaihto+aaltoviiva (~)

Ota käyttöön valuuttamuotoilu, jossa on kaksi desimaalia (negatiiviset luvut ovat sulkeissa).

Ctrl+J

Ota käyttöön prosenttimuotoilu ilman desimaaleja.

Ctrl+Vaihto+prosenttimerkki (%)

Ota käyttöön tieteellinen lukumuotoilu, jossa on kaksi desimaalia.

Ctrl+Vaihto+sirkumfleksi (^)

Ota käyttöön päivämäärämuotoilu (päivä, kuukausi ja vuosi).

Ctrl+Vaihto+risuaita (#)

Ota käyttöön aikamuotoilu (tunti ja minuutti sekä AM tai PM).

Ctrl+M

Ota käyttöön lukumuotoilu, jossa on kaksi desimaalia, tuhaterotin ja miinusmerkki negatiivisten lukujen edessä.

Ctrl+Vaihto+huutomerkki (!)

Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkuna.

Ctrl+K

Tarkista aktiivisen laskentataulukon tai valitun alueen oikeinkirjoitus.

F7

Näytä tietoja sisältävien valittujen solujen pika-analyysitoiminnot.

Ctrl+Q

Näytä Luo taulukko -valintaikkuna.

Ctrl+L tai Ctrl+T

Sivun alkuun

Valinnan ja toimintojen suorittamisen pikanäppäimet

Toiminto

Näppäin

Valitse koko laskentataulukko.

Ctrl+A tai Ctrl+Vaihto+välilyönti

Valitse työkirjan nykyinen ja seuraava taulukko.

Ctrl+Vaihto+Page Down

Valitse työkirjan nykyinen ja edellinen taulukko.

Ctrl+Vaihto+Page Up

Laajenna solualuetta yhdellä solulla.

Vaihto+nuolinäppäin

Laajenna solualuevalintaa viimeiseen tietoja sisältävään soluun, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu. Jos seuraava solu on tyhjä, laajenna valinta seuraavaan tietoja sisältävään soluun.

Ctrl+Vaihto+nuolinäppäin

Ota laajennustila käyttöön ja laajenna valintaa nuolinäppäimillä. Poista laajennustila käytöstä painamalla uudelleen.

F8

Lisää erillään olevia soluja tai alueita valintaan nuolinäppäimillä.

Vaihto+F8

Aloita uusi rivi samassa solussa.

Alt+Enter

Täytä valittu solualue nykyisellä merkinnällä.

Ctrl+Enter

Täytä solun tiedot ja valitse yllä oleva solu.

Vaihto+Enter

Valitse laskentataulukon koko sarake.

Ctrl+välilyönti

Valitse laskentataulukon koko rivi.

Vaihto+välilyönti

Valitse kaikki laskentataulukon objektit, kun objekti on valittuna.

Ctrl+Vaihto+välilyönti

Laajenna soluvalintaa laskentataulukon alkuun.

Ctrl+Vaihto+Home

Valitse nykyinen alue, jos laskentataulukko sisältää tietoja. Toisella painalluksella voit valita nykyisen alueen ja sen yhteenvetorivit. Kolmannella painalluksella voit valita koko laskentataulukon.

Ctrl+A tai Ctrl+Vaihto+välilyönti

Valitse aktiivisen solun ympärillä oleva nykyinen alue tai koko Pivot-taulukkoraportti.

Ctrl+Vaihto+tähti (*)

Valitse valikon ensimmäinen komento, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

Home

Toista viimeisin komento tai toiminto, jos mahdollista.

Ctrl+Y

Kumoa edellinen toiminto.

Ctrl+Z

Sivun alkuun

Tietojen, funktioiden ja kaavarivin käytön pikanäppäimet

Toiminto

Näppäin

Valitse koko Pivot-taulukkoraportti.

Ctrl+Vaihto+tähti (*)

Muokkaa aktiivista solua tai lisää lisäyskohta sen sisällön loppuun. Jos muokkaus ei ole käytössä solussa, tämä siirtää lisäyskohdan kaavariville. Jos muokkaat kaavaa, ota Osoita-tila käyttöön tai poista se, niin voit luoda viittauksen nuolinäppäimillä.

F2

Laajenna tai kutista kaavarivi.

Ctrl+Vaihto+U

Kumoa solun tai kaavarivin merkintä.

Esc

Suorita kaavarivin merkintä loppuun ja siirrä alapuolella olevaan soluun.

Enter

Siirrä kohdistin tekstin loppuun, kun kohdistin on kaavarivillä.

Ctrl+End

Valitse kaikki kaavarivin teksti kohdistimesta loppuun saakka.

Ctrl+Vaihto+End

Laske kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot.

F9

Laske aktiivinen laskentataulukko.

Vaihto+F9

Laske kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot huomioimatta sitä, ovatko ne muuttuneet viimeisen laskennan jälkeen.

Ctrl+Alt+F9

Tarkista uudelleen riippuvaiset kaavat ja laske kaikkien avointen työkirjojen kaikki solut mukaan lukien solut, jotka on merkitty ei laskettaviksi.

Ctrl+Alt+Vaihto+F9

Näytä virheentarkistuspainikkeen valikko tai viesti.

Alt+Vaihto+F10

Näytä Funktion argumentit -valintaikkuna, kun lisäyskohta on funktion nimen oikealla puolella kaavassa.

Ctrl+A

Lisää argumenttien nimet ja sulkeet, kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella.

Ctrl+Vaihto+A

Käynnistää Pikatäydennys-toiminnon, joka tunnistaa vierekkäisissä sarakkeissa olevat kaavat automaattisesti ja täydentää nykyisen sarakkeen.

Ctrl+E

Käy läpi kaavan kaikki mahdolliset suorien ja suhteellisten viittausten yhdistelmät, jos soluviittaus tai alue on valittuna.

F4

Lisää funktio.

Vaihto+F3

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun arvo soluun tai kaavariville.

Ctrl+Vaihto+suora lainausmerkki (")

Luo upotettu kaavio nykyisen alueen tiedoista.

Alt+F1

Luo kaavio nykyisen alueen tiedoista erilliseen kaaviotaulukkoon.

F11

Määritä viittauksissa käytettävä nimi.

Alt+M, M, D

Käytä Liitä nimi -valintaikkunan nimen liittämistoimintoa (jos nimet on määritetty työkirjassa).

F3

Siirry tietolomakkeessa seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

Enter

Luo, suorita tai poista makro tai muokkaa sitä.

Alt+F8

Avaa Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Sivun alkuun

Toimintonäppäimet

Näppäin

Kuvaus

F1

 • F1 yksistään: Näyttää Excelin ohje -tehtäväruudun.

 • Ctrl+F1: Näyttää tai piilottaa valintanauhan.

 • Alt+F1: Luo liitetyn kaavion nykyisen alueen tiedoista.

 • Alt+Vaihto+F1: Lisää uuden laskentataulukon.

F2

 • F2 yksistään: Muokkaa aktiivista solua ja lisää lisäyskohdan sen sisällön loppuun. Jos muokkaus ei ole käytössä solussa, tämä siirtää lisäyskohdan kaavariville. Jos muokkaat kaavaa, ota Osoita-tila käyttöön tai poista se, niin voit luoda viittauksen nuolinäppäimillä.

 • Vaihto+F2: Lisää kommentin soluun tai muokkaa kommenttia.

 • Ctrl+F2: Näyttää tulostuksen esikatselualueen Backstage-näkymän Tulosta-välilehdessä.

F3

 • F3 yksistään: Näyttää Liitä nimi -valintaikkunan. Käytettävissä vain, jos nimet on määritetty työkirjassa.

 • Vaihto+F3: Näyttää Lisää funktio -valintaikkunan.

F4

 • F4 yksistään: Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos mahdollista.

  Jos soluviittaus tai alue on valittuna kaavassa, F4 käy läpi kaikki mahdolliset suorien ja suhteellisten viittausten yhdistelmät.

 • Ctrl+F4: Sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

 • Alt+F4: Sulkee Excelin.

F5

 • F5 yksistään: Näyttää Siirry-valintaikkunan.

 • Ctrl+F5: Palauttaa valittuna olevan työkirjaikkunan koon.

F6

 • F6 yksistään: Vaihtaa työkirjan, valintanauhan, tehtäväruudun ja zoomaussäätimien välillä. Jos laskentataulukko on jaettu, F6 huomioi jaetut ruudut, kun vaihdat ruutujen ja valintanauha-alueen välillä.

 • Vaihto+F6: Vaihtaa laskentataulukon, zoomaussäätimien, tehtäväruudun ja valintanauhan välillä.

 • Ctrl+F6: Vaihtaa seuraavaan työkirjaikkunaan, kun useita työkirjaikkunoita on avoinna.

F7

 • F7 yksistään: Avaa Oikeinkirjoitus-valintaikkunan, jossa voit tarkistaa aktiivisen laskentataulukon tai valitun alueen oikeinkirjoituksen.

 • Ctrl+F7: Suorittaa Siirrä-komennon työkirjaikkunassa, kun ikkuna ei ole suurennettuna. Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi Enter-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla Esc-näppäintä.

F8

 • F8 yksistään: Ottaa laajentamistilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun laajentamistila on käytössä, tilarivillä näkyy teksti Laajennettu valinta ja nuolinäppäimet laajentavat valintaa.

 • Vaihto+F8: Lisää erillään olevia soluja tai alueita valintaan nuolinäppäimillä.

 • Ctrl+F8: Suorittaa Koko-komennon, kun työkirjaa ei ole suurennettu.

 • Alt+F8: Näyttää Makro-valintaikkunan, jossa voit luoda, suorittaa tai poistaa makroja.

F9

 • F9 yksistään: Laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot.

 • Vaihto+F9: Laskee aktiivisen laskentataulukon.

 • Ctrl+Alt+F9: Laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot huomioimatta sitä, ovatko ne muuttuneet viimeisen laskennan jälkeen.

 • Ctrl+Alt+Vaihto+F9: Tarkistaa uudelleen riippuvaiset kaavat ja laskee kaikkien avointen työkirjojen kaikki solut mukaan lukien solut, jotka on merkitty ei laskettaviksi.

 • Ctrl+F9: Pienentää työkirjaikkunan kuvakkeeksi.

F10

 • F10 yksistään: Ottaa näppäinvihjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. (Alt-näppäimen painaminen toimii samalla tavalla.)

 • Vaihto+F10: Näyttää valitun kohteen pikavalikon.

 • Alt+Vaihto+F10: Näyttää virheentarkistuspainikkeen valikon tai viestin.

 • Ctrl+F10: Suurentaa tai palauttaa valitun työkirjaikkunan.

F11

 • F11 yksistään: Luo kaavion nykyisen alueen tiedoista erilliseen kaaviotaulukkoon.

 • Vaihto+F11: Lisää uuden laskentataulukon.

 • Alt+F11: Avaa Microsoft Visual Basic For Applications Editorin, jolla voit luoda makroja Visual Basic for Applications (VBA) -kielellä.

F12

 • F12 yksistään: Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

Sivun alkuun

Muita hyödyllisiä pikanäppäimiä

Näppäin

Kuvaus

Alt

 • Näyttää näppäinvihjeet (uudet pikanäppäimet) valintanauhassa.

Esimerkiksi...

 • Alt, W, P siirtää laskentataulukon Sivun asettelu -näkymään.

 • Alt, W, L siirtää laskentataulukon Normaali-näkymään.

 • Alt, W, I siirtää laskentataulukon Sivunvaihtojen esikatselu -näkymään.

Nuolinäppäimet

 • Siirtyminen yhden solun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle laskentataulukossa.

 • CTRL+nuolinäppäin siirtää osoittimen laskentataulukon nykyisen tietoalue reunaan.

 • Vaihto+nuolinäppäin laajentaa valittua solualuetta yhdellä solulla.

 • Ctrl+Vaihto+nuolinäppäin laajentaa solualuevalintaa viimeiseen tietoja sisältävään soluun, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu, tai, jos seuraava solu on tyhjä, laajentaa valintaa seuraavaan tietoja sisältävään soluun.

 • Vasen tai oikea nuolinäppäin valitsee vasemmalla tai oikealla olevan välilehden, kun valintanauha on valittuna. Kun alivalikko on avoinna tai valittuna, nämä nuolinäppäimet vaihtavat päävalikosta alivalikkoon. Kun valintanauha on valittuna, näillä näppäimillä voi siirtyä välilehdestä toiseen.

 • Ala- tai ylänuolinäppäin valitsee seuraavan tai edellisen komennon, kun valikko tai alivalikko on avoinna. Kun valintanauha on valittuna, nämä näppäimet siirtävät valintaa ylös- ja alaspäin välilehtiryhmissä.

 • Nuolinäppäimet siirtävät valintaikkunan valinnan avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

 • Alanuolinäppäin tai Alt+alanuolinäppäin avaa valittuna olevan avattavan luettelon.

Askelpalautin

 • Poistaa yhden merkin (vasemmanpuoleisen) kaavariviltä.

 • Se myös poistaa aktiivisen solun sisällön.

 • Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan vasemmalla puolella olevan merkin.

Delete

 • Poistaa valittujen solujen koko sisällön (tiedot ja kaavat) vaikuttamatta kuitenkaan solun muotoiluun tai kommentteihin.

 • Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan oikealla puolella olevan merkin.

End

 • End ottaa Loppu-tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Loppu-tilassa voit siirtyä seuraavaan saman sarakkeen tai rivin ei-tyhjään soluun painamalla nuolinäppäintä. Loppu-tila voidaan poistaa käytöstä automaattisesti painamalla nuolinäppäintä. Varmista, että painat End-näppäintä uudelleen ennen seuraavan nuolinäppäimen painamista. Loppu-tila näkyy tilarivillä, kun se on käytössä.

 • Jos solut ovat tyhjiä, nuolinäppäimen painaminen End-näppäimen painamisen jälkeen siirtää valinnan rivin tai sarakkeen viimeiseen soluun.

 • End-näppäin valitsee myös viimeisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

 • Ctrl+End siirtää laskentataulukon viimeiseen soluun eli oikeanpuolimmaisimman käytetyn sarakkeen viimeiselle käytetylle riville. Jos kohdistin on kaavarivillä, Ctrl+End siirtää kohdistimen tekstin loppuun.

 • Ctrl+Shift+End laajentaa soluvalinnan laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan). Jos kohdistin on kaavarivillä, Ctrl+Vaihto+End valitsee kaiken kaavarivillä olevan tekstin kohdistimen sijainnista loppuun. Tämä ei vaikuta kaavarivin korkeuteen.

Enter

 • Päättää tekstin kirjoittamisen soluun tai kaavariville ja valitsee solun alapuolella olevan solun (oletusarvo).

 • Kun käytössä on tietolomake, Enter siirtää valinnan seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

 • Avaa valitun valikon (voit aktivoida valikkorivin F10-näppäimellä) tai suorittaa valittuna olevan komennon.

 • Kun valintaikkuna on avoinna, Enter suorittaa oletuskomentopainikkeen komennon (painike, jonka kehys näkyy lihavoituna, tavallisesti OK-painike).

 • Alt+Enter aloittaa uuden rivin samassa solussa.

 • Ctrl+Enter täyttää valitun solualueen kirjoitetuilla tiedoilla.

 • Vaihto+Enter päättää kirjoittamisen soluun ja valitsee yläpuolella olevan solun.

Esc

 • Peruuttaa solussa tai kaavarivillä aloitetun kirjoitustoiminnon.

 • Sulkee avoimen valikon tai alivalikon, valintaikkunan tai viestiruudun.

 • Se myös sulkee koko näytön tilan, jos tämä tila on käytössä, ja palaa normaaliin näyttötilaan, jossa valintanauha ja tilarivi näkyvät jälleen.

Home

 • Siirtää valinnan rivin alkuun laskentataulukossa.

 • Valitsee ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan solun, kun Scroll Lock on käytössä.

 • Valitsee ensimmäisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

 • Ctrl+Home valitsee laskentataulukon ensimmäisen solun.

 • Ctrl+Vaihto+Home laajentaa soluvalintaa laskentataulukon alkuun.

Page Down

 • Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran alaspäin.

 • Alt+Page Down siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran oikealle.

 • Ctrl+Page Down vaihtaa työkirjan seuraavaan taulukkoon.

 • Ctrl+Vaihto+Page Down valitsee työkirjan nykyisen ja seuraavan taulukon.

Page Up

 • Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran ylöspäin.

 • Alt+Page Up siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran vasemmalle.

 • Ctrl+Page Up vaihtaa työkirjan edelliseen taulukkoon.

 • Ctrl+Vaihto+Page Up valitsee työkirjan nykyisen ja edellisen taulukon.

Välilyönti

 • Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin suorittaa valitun painikkeen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

 • Ctrl+välilyönti valitsee laskentataulukon koko sarakkeen.

 • Vaihto+välilyönti valitsee laskentataulukon koko rivin.

 • Ctrl+Vaihto+välilyönti valitsee koko laskentataulukon.

 • Jos laskentataulukko sisältää tietoja, Ctrl+Vaihto+välilyönti valitsee nykyisen alueen. Kun Ctrl+Vaihto+välilyönti painetaan toisen kerran, se valitsee nykyisen alueen ja sen yhteenvetorivit. Kun Ctrl+Vaihto+välilyönti painetaan kolmannen kerran, se valitsee koko laskentataulukon.

 • Kun objekti on valittuna, Ctrl+Vaihto+Välinäppäin valitsee kaikki laskentataulukon objektit.

 • Alt+Välinäppäin avaa Excel-ikkunan järjestelmävalikon.

Sarkain

 • Valitsee seuraavan oikealla olevan solun laskentataulukossa.

 • Siirtää valinnan lukitsemattomasta solusta toiseen suojatussa laskentataulukossa.

 • Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin valitsee seuraavan vaihtoehdon tai vaihtoehtoryhmän.

 • Vaihto+Sarkain valitsee laskentataulukon edellisen solun tai valintaikkunan edellisen vaihtoehdon.

 • Ctrl+Sarkain vaihtaa valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

 • Ctrl+Vaihto+Sarkain avaa valintaikkunan edellisen välilehden.

Sivun alkuun

Tässä artikkelissa kerrotaan Excel 2013:n pikanäppäimistä ja toimintonäppäimistä. Artikkeli sisältää tiedot myös pikanäppäimistä, joilla voit käyttää valintanauhaa.

Vihje: Tulosta tämä ohjeaihe, niin se on käytettävissäsi samalla kun työskentelet. Voit tulostaa tämän aiheen painamalla CTRL+P.

Huomautus: Jos usein käyttämälläsi toiminnolla ei ole pikanäppäintä, voit luoda sellaisen nauhoittamalla makron.

Valintanauhan käyttäminen näppäimistöllä

Jos valintanauha on sinulle uusi asia, tämän osion sisältämien tietojen avulla opit ymmärtämään valintanauhan pikanäppäimistömallia. Valintanauha sisältää uusia pikanäppäimiä, joita kutsutaan näppäinvihjeiksi. Ne tulevat näkyviin, kun painat Alt-näppäintä.

Voit näyttää valintanauhan välilehden painamalla välilehden näppäintä. Paina esimerkiksi N-kirjainta Lisää-välilehdessä tai M-kirjainta Kaavat-välilehdessä. Näin kaikki kyseisen välilehden painikkeiden näppäinvihjeet tulevat näkyviin seuraavan kuvan mukaisesti. Paina sitten haluamaasi komentoa vastaavaa näppäintä.

Excel 2013 valintanauha vihje-näppäimet

Toimivatko vanhat pikanäppäimet edelleen?

Ctrl-näppäimellä alkavat pikanäppäimet toimivat edelleen Microsoft Excel 2013:ssa. Esimerkiksi Ctrl+C kopioi yhä valitut tiedot leikepöydälle ja Ctrl+V liittää tiedot leikepöydältä.

Myös useimmat Alt+valikko-pikanäppäimet toimivat myös edelleen. Sinun täytyy kuitenkin muistaa ne kokonaan itse, sillä niille ei ole tarjolla mitään vihjeitä siitä, mitä kirjaimia on painettava. Yritä esimerkiksi painaa Alt-näppäintä ja sitten yhtä vanhaa valikkonäppäintä E (Muokkaa), V (Näytä), I (Lisää) ja niin edelleen. Näyttöön ilmestyvä ponnahdusruutu ilmoittaa, että käytät Microsoft Officen aiemman version valintanäppäintä. Jos tiedät koko näppäinjakson, jatka eteenpäin ja aloita komento. Jos et tunne yhdistelmää, paina Esc-näppäintä ja käytä sen sijaan näppäinvihjemerkkejä.

Yhdessä Ctrl-näppäimen kanssa käytettävät pikanäppäimet

Näppäin

Kuvaus

Ctrl+Page Down

Vaihtaa laskentataulukon välilehtien välillä, vasemmalta oikealle.

Ctrl+Page Up

Vaihtaa laskentataulukon välilehtien välillä, oikealta vasemmalle.

Ctrl+Vaihto+&

Asettaa kehyksen valittuihin soluihin.

Ctrl+Vaihto+_

Poistaa kehyksen valituista soluista.

Ctrl+Vaihto+~

Ottaa käyttöön yleisen lukumuotoilun.

Ctrl+Vaihto+$

Ottaa käyttöön valuuttamuotoilun, jossa on kaksi desimaalia (negatiiviset luvut ovat sulkeissa).

Ctrl+Vaihto+%

Ottaa käyttöön prosenttimuotoilun ilman desimaaleja.

Ctrl+Vaihto+^

Ottaa käyttöön tieteellisen lukumuotoilun, jossa on kaksi desimaalia.

Ctrl+Vaihto+#

Ottaa käyttöön päivämäärämuotoilun (päivä, kuukausi ja vuosi).

Ctrl+Vaihto+@

Ottaa käyttöön aikamuotoilun (tunti ja minuutti sekä AM tai PM).

Ctrl+Vaihto+!

Ottaa käyttöön lukumuotoilun, jossa on kaksi desimaalia, tuhaterotin ja miinusmerkki negatiivisten lukujen edessä.

Ctrl+Vaihto+*

Valitsee aktiivisen solun ympärillä olevan alueen (tyhjien rivien ja sarakkeiden ympäröivä tietoalue).

Jos aktiivinen solu on pivot-taulukossa, pikanäppäin valitsee koko pivot-taulukkoraportin.

Ctrl+Vaihto+:

Lisää nykyisen kellonajan.

Ctrl+Vaihto+"

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun arvon soluun tai kaavariville.

Ctrl+Vaihto+Plusmerkki (+)

Avaa Lisää-valintaikkunan tyhjien solujen lisäystä varten.

Ctrl+Miinusnäppäin (-)

Avaa Poista-valintaikkunan valittujen solujen poistamista varten.

Ctrl+;

Lisää nykyisen päivämäärän.

Ctrl+`

Vaihtaa laskentataulukossa solujen arvojen ja kaavojen näyttämisen välillä.

Ctrl+'

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun kaavan soluun tai kaavariville.

Ctrl+1

Avaa Muotoile solut -valintaikkunan.

Ctrl+2

Lihavoi tai poistaa lihavoinnin.

Ctrl+3

Kursivoi tai poistaa kursivoinnin.

Ctrl+4

Alleviivaa tai poistaa alleviivauksen.

Ctrl+5

Yliviivaa tai poistaa yliviivauksen.

Ctrl+6

Vaihtaa objektien piilottamisen ja näyttämisen välillä.

Ctrl+8

Näyttää tai piilottaa jäsennyssymbolit.

Ctrl+9

Piilottaa valitut rivit.

Ctrl+0

Piilottaa valitut sarakkeet.

Ctrl+A

Valitsee koko laskentataulukon.

Jos laskentataulukko sisältää tietoja, Ctrl+A valitsee nykyisen alueen. Jos painat Ctrl+A-näppäinyhdistelmää toisen kerran, valituksi tulee koko laskentataulukko.

Kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella, näyttöön tulee Funktion argumentit -valintaikkuna.

Ctrl+Vaihto+A lisää argumenttien nimet ja sulkeet, kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella.

Ctrl+B

Lihavoi tai poistaa lihavoinnin.

Ctrl+C

Kopioi valitut solut.

Ctrl+D

Kopioi valitun alueen ylimmän solun sisällön ja muotoilun alla oleviin soluihin Täytä alas -komentoa käyttämällä.

Ctrl+E

Käynnistää Pikatäydennys-toiminnon, joka tunnistaa vierekkäisissä sarakkeissa olevat kaavat automaattisesti ja täydentää nykyisen sarakkeen.

Ctrl+F

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan, jossa Etsi-välilehti näkyy valittuna.

Myös Vaihto+F5 valitsee tämän välilehden ja Vaihto+F4 toistaa viimeisen Etsi-toiminnon.

Ctrl+Vaihto+F avaa Muotoile solut -valintaikkunan, jossa Fontti-välilehti näkyy valittuna.

Ctrl+G

Avaa Siirry-valintaikkunan.

Myös F5-näppäin avaa tämän valintaikkunan.

Ctrl+H

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan, jossa Korvaa-välilehti näkyy valittuna.

Ctrl+I

Kursivoi tai poistaa kursivoinnin.

Ctrl+K

Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkunan uusien hyperlinkkien lisäämistä varten tai Muokkaa hyperlinkkiä -valintaikkunan, jossa voit muokata aiemmin luotuja hyperlinkkejä.

Ctrl+L

Avaa Luo taulukko -valintaikkunan.

Ctrl+N

Luo uuden tyhjän työkirjan.

Ctrl+O

Avaa Avaa-valintaikkunan tiedoston avaamista tai etsimistä varten.

Ctrl+Vaihto+O valitsee kaikki solut, jotka sisältävät kommentteja.

Ctrl+P

Avaa Tulosta-välilehden Microsoft Officen Backstage-näkymä -näkymässä.

Ctrl+Vaihto+P avaa Muotoile solut -valintaikkunan, jossa Fontti-välilehti näkyy valittuna.

Ctrl+Q

Näyttää tietojen Pika-analyysi-asetuksen, kun käytössä on soluja, jotka sisältävät valittuja tietoja.

Ctrl+R

Kopioi valitun alueen äärimmäisenä vasemmalla olevan solun sisällön ja muotoilun oikealla oleviin soluihin Täytä oikealle -komentoa käyttämällä.

Ctrl+S

Tallentaa aktiivisena olevan tiedoston nykyisellä nimellään nykyiseen sijaintiin ja nykyisessä tiedostomuodossa.

Ctrl+T

Avaa Luo taulukko -valintaikkunan.

Ctrl+U

Alleviivaa tai poistaa alleviivauksen.

Ctrl+Vaihto+U laajentaa ja tiivistää kaavarivin vuorotellen.

Ctrl+V

Liittää leikepöydän sisällön lisäyspisteen kohdalle ja korvaa minkä tahansa valinnan. Käytettävissä vain sen jälkeen, kun olet leikannut tai kopioinut objektin, tekstiä ja solun sisällön Leikepöydälle.

Ctrl+Alt+V tuo näyttöön Liitä määräten -valintaikkunan. Käytettävissä vain sen jälkeen, kun olet leikannut tai kopioinut objektin, tekstiä ja solun sisällön laskentataulukkoon tai johonkin toiseen ohjelmaan.

Ctrl+W

Sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

Ctrl+X

Leikkaa valitut solut.

Ctrl+Y

Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos se on mahdollista.

Ctrl+Z

Peruuttaa viimeisen komennon Kumoa-komennolla tai poistaa viimeksi kirjoittamasi tiedot.

Vihje: Ctrl+J- ja Ctrl+M-näppäinyhdistelmiä ei ole parhaillaan määritetty.

Sivun alkuun

Toimintonäppäimet

Näppäin

Kuvaus

F1

Avaa Excelin ohje -tehtäväruudun.

Ctrl+F1 näyttää tai piilottaa valintanauhan.

Alt+F1 luo liitetyn kaavion nykyisen alueen tiedoista.

Alt+Vaihto+F1 lisää uuden laskentataulukon.

F2

Muokkaa aktiivista solua ja vie lisäyskohdan solun sisällön loppuun. Siirtää myös lisäyskohdan kaavariville, jos muokkaus ei ole käytössä solussa.

Vaihto+F2 lisää kommentin soluun tai muokkaa kommenttia.

Ctrl+F2 avaa tulostuksen esikatselualueen Backstage-näkymä-näkymän Tulosta-välilehdessä.

F3

Avaa Liitä nimi -valintaikkunan. Käytettävissä vain, jos nimet on määritetty työkirjassa (Kaavat-välilehti, Määritetyt nimet -ryhmä, Määritä nimi).

Vaihto+F3 avaa Lisää funktio -valintaikkunan.

F4

Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos mahdollista.

Jos soluviittaus tai alue on valittuna kaavassa, F4 käy läpi kaikki mahdolliset suorien ja suhteellisten viittausten yhdistelmät.

Ctrl+F4 sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

Alt+F4 sulkee Excelin.

F5

Avaa Siirry-valintaikkunan.

Ctrl+F5 palauttaa valittuna olevan työkirjaikkunan koon.

F6

Vaihtaa laskentataulukon, valintanauhan, tehtäväruudun ja zoomaussäätimien välillä. Jos laskentataulukko on jaettu (Näytä-valikko, Tämän ikkunan hallinta, Kiinnitä ruudut, Jaa ikkuna -komento), F6 huomioi jaetut ruudut, kun vaihdat ruutujen ja valintanauhan välillä.

Vaihto+F6 vaihtaa laskentataulukon, zoomaussäätimien, tehtäväruudun ja valintanauhan välillä.

Ctrl+F6 vaihtaa seuraavaan työkirjaikkunaan, kun useita työkirjaikkunoita on avoinna.

F7

Avaa Oikeinkirjoitus-valintaikkunan, jossa voit tarkistaa aktiivisen laskentataulukon tai valitun alueen oikeinkirjoituksen.

Ctrl+F7 suorittaa Siirrä-komennon työkirjaikkunassa, kun ikkuna ei ole suurennettuna. Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi Enter-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla Esc-näppäintä.

F8

Ottaa käyttöön laajentamistilan tai poistaa sen käytöstä. Kun laajentamistila on käytössä, tilarivillä näkyy teksti Laajennettu valinta ja nuolinäppäimet laajentavat valintaa.

Vaihto+F8-näppäimellä voit lisätä erillään olevia soluja tai alueita valintaan nuolinäppäimiä käyttämällä.

Ctrl+F8 ottaa käyttöön työkirjaikkunaa koskevan Koko-komennon (työkirjaikkunan ohjausvalikko), kun työkirjaikkuna ei ole suurennettuna.

Alt+F8 avaa Makro-valintaikkunan, jossa voit luoda, suorittaa tai poistaa makroja.

F9

Laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot.

Vaihto+F9 laskee aktiivisen laskentataulukon.

Ctrl+Alt+F9 laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot huomioimatta sitä, ovatko ne muuttuneet viimeisen laskennan jälkeen.

Ctrl+Alt+Vaihto+F9 tarkistaa uudelleen riippuvaiset kaavat ja laskee kaikkien avointen työkirjojen kaikki solut mukaan lukien solut, jotka on merkitty ei laskettaviksi.

Ctrl+F9 pienentää työkirjaikkunan kuvakkeeksi.

F10

Ottaa näppäinvihjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. (Alt-näppäimen painaminen toimii samalla tavalla.)

Vaihto+F10 näyttää valitun kohteen pikavalikon.

Alt+Vaihto+F10 näyttää virheentarkistuspainikkeen valikon tai viestin.

Ctrl+F10 suurentaa tai palauttaa valitun työkirjaikkunan.

F11

Luo kaavion nykyisen alueen tiedoista erilliseen kaaviotaulukkoon.

Vaihto+F11 lisää uuden laskentataulukon.

Alt+F11 avaa Microsoft Visual Basic For Applications Editorin, jolla voit luoda makroja Visual Basic for Applications (VBA) -kielellä.

F12

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan.

Sivun alkuun

Muita hyödyllisiä pikanäppäimiä

Näppäin

Kuvaus

Alt

Näyttää näppäinvihjeet (uudet pikanäppäimet) valintanauhassa.

Esimerkiksi...

Alt, W, P siirtää laskentataulukon Sivun asettelu -näkymään.

Alt, W, L siirtää laskentataulukon Normaali-näkymään.

Alt, W, I siirtää laskentataulukon Sivunvaihtojen esikatselu -näkymään.

Nuolinäppäimet

Siirtyminen yhden solun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle laskentataulukossa.

CTRL+nuolinäppäin siirtää osoittimen laskentataulukon nykyisen tietoalue reunaan.

Vaihto+nuolinäppäin laajentaa valittua solualuetta yhdellä solulla.

Ctrl+Vaihto+nuolinäppäin laajentaa solualuevalintaa viimeiseen tietoja sisältävään soluun, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu, tai, jos seuraava solu on tyhjä, laajentaa valintaa seuraavaan tietoja sisältävään soluun.

Vasen tai oikea nuolinäppäin valitsee vasemmalla tai oikealla olevan välilehden, kun valintanauha on valittuna. Kun alivalikko on avoinna tai valittuna, nämä nuolinäppäimet vaihtavat päävalikosta alivalikkoon. Kun valintanauha on valittuna, näillä näppäimillä voi siirtyä välilehdestä toiseen.

Ala- tai ylänuolinäppäin valitsee seuraavan tai edellisen komennon, kun valikko tai alivalikko on avoinna. Kun valintanauha on valittuna, nämä näppäimet siirtävät valintaa ylös- ja alaspäin välilehtiryhmissä.

Nuolinäppäimet siirtävät valintaikkunan valinnan avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Alanuolinäppäin tai Alt+alanuolinäppäin avaa valittuna olevan avattavan luettelon.

Askelpalautin

Poistaa yhden merkin (vasemmanpuoleisen) kaavariviltä.

Se myös poistaa aktiivisen solun sisällön.

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan vasemmalla puolella olevan merkin.

Delete

Poistaa valittujen solujen koko sisällön (tiedot ja kaavat) vaikuttamatta kuitenkaan solun muotoiluun tai kommentteihin.

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan oikealla puolella olevan merkin.

End

End ottaa Loppu-tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Loppu-tilassa voit siirtyä seuraavaan saman sarakkeen tai rivin ei-tyhjään soluun painamalla nuolinäppäintä. Loppu-tila voidaan poistaa käytöstä automaattisesti painamalla nuolinäppäintä. Varmista, että painat End-näppäintä uudelleen ennen seuraavan nuolinäppäimen painamista. Loppu-tila näkyy tilarivillä, kun se on käytössä.

Jos solut ovat tyhjiä, nuolinäppäimen painaminen End-näppäimen painamisen jälkeen siirtää valinnan rivin tai sarakkeen viimeiseen soluun.

End-näppäin valitsee myös viimeisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

Ctrl+End siirtää laskentataulukon viimeiseen soluun eli oikeanpuolimmaisimman käytetyn sarakkeen viimeiselle käytetylle riville. Jos kohdistin on kaavarivillä, Ctrl+End siirtää kohdistimen tekstin loppuun.

Ctrl+Shift+End laajentaa soluvalinnan laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan). Jos kohdistin on kaavarivillä, Ctrl+Vaihto+End valitsee kaiken kaavarivillä olevan tekstin kohdistimen sijainnista loppuun. Tämä ei vaikuta kaavarivin korkeuteen.

Enter

Päättää tekstin kirjoittamisen soluun tai kaavariville ja valitsee solun alapuolella olevan solun (oletusarvo).

Kun käytössä on tietolomake, Enter siirtää valinnan seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

Avaa valitun valikon (voit aktivoida valikkorivin F10-näppäimellä) tai suorittaa valittuna olevan komennon.

Kun valintaikkuna on avoinna, Enter suorittaa oletuskomentopainikkeen komennon (painike, jonka kehys näkyy lihavoituna, tavallisesti OK-painike).

Alt+Enter aloittaa uuden rivin samassa solussa.

Ctrl+Enter täyttää valitun solualueen kirjoitetuilla tiedoilla.

Vaihto+Enter päättää kirjoittamisen soluun ja valitsee yläpuolella olevan solun.

Esc

Peruuttaa solussa tai kaavarivillä aloitetun kirjoitustoiminnon.

Sulkee avoimen valikon tai alivalikon, valintaikkunan tai viestiruudun.

Se myös sulkee koko näytön tilan, jos tämä tila on käytössä, ja palaa normaaliin näyttötilaan, jossa valintanauha ja tilarivi näkyvät jälleen.

Home

Siirtää valinnan rivin alkuun laskentataulukossa.

Valitsee ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan solun, kun Scroll Lock on käytössä.

Valitsee ensimmäisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

Ctrl+Home valitsee laskentataulukon ensimmäisen solun.

Ctrl+Vaihto+Home laajentaa soluvalintaa laskentataulukon alkuun.

Page Down

Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran alaspäin.

Alt+Page Down siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran oikealle.

Ctrl+Page Down vaihtaa työkirjan seuraavaan taulukkoon.

Ctrl+Vaihto+Page Down valitsee työkirjan nykyisen ja seuraavan taulukon.

Page Up

Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran ylöspäin.

Alt+Page Up siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran vasemmalle.

Ctrl+Page Up vaihtaa työkirjan edelliseen taulukkoon.

Ctrl+Vaihto+Page Up valitsee työkirjan nykyisen ja edellisen taulukon.

Välilyönti

Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin suorittaa valitun painikkeen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

Ctrl+välilyönti valitsee laskentataulukon koko sarakkeen.

Vaihto+välilyönti valitsee laskentataulukon koko rivin.

Ctrl+Vaihto+välilyönti valitsee koko laskentataulukon.

 • Jos laskentataulukko sisältää tietoja, Ctrl+Vaihto+välilyönti valitsee nykyisen alueen. Kun Ctrl+Vaihto+välilyönti painetaan toisen kerran, se valitsee nykyisen alueen ja sen yhteenvetorivit. Kun Ctrl+Vaihto+välilyönti painetaan kolmannen kerran, se valitsee koko laskentataulukon.

 • Kun objekti on valittuna, Ctrl+Vaihto+Välinäppäin valitsee kaikki laskentataulukon objektit.

Alt+Välinäppäin avaa Excel-ikkunan järjestelmävalikon.

Sarkain

Valitsee seuraavan oikealla olevan solun laskentataulukossa.

Siirtää valinnan lukitsemattomasta solusta toiseen suojatussa laskentataulukossa.

Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin valitsee seuraavan vaihtoehdon tai vaihtoehtoryhmän.

Vaihto+Sarkain valitsee laskentataulukon edellisen solun tai valintaikkunan edellisen vaihtoehdon.

Ctrl+Sarkain vaihtaa valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

Ctrl+Vaihto+Sarkain avaa valintaikkunan edellisen välilehden.

Sivun alkuun

Tässä artikkelissa kerrotaan Excel 2010:n pikanäppäimistä ja toimintonäppäimistä. Artikkeli sisältää tiedot myös pikanäppäimistä, joilla voit käyttää valintanauhaa.

Huomautus: Jos käytät Microsoft Excel Starter 2010 -sovellusta, ota huomioon, että kaikkia mainittuja Excelin toimintoja ei tueta Excel Starter 2010:ssä.

Vihje: Tulosta ohjeaihe, niin se on käytettävissäsi samalla kun työskentelet. Voit tulostaa tämän aiheen painamalla CTRL+P.

Huomautus: Jos usein käyttämälläsi toiminnolla ei ole pikanäppäintä, voit luoda sellaisen nauhoittamalla makron.

Toimivatko vanhat pikanäppäimet edelleen?

Yhdessä CTRL-näppäimen kanssa käytettävät pikanäppäimet

Toimintonäppäimet

Muita hyödyllisiä pikanäppäimiä

Valintanauhan käyttäminen näppäimistöllä

Jos valintanauha on sinulle uusi asia, tämän osion sisältämien tietojen avulla opit ymmärtämään valintanauhan pikanäppäimistömallia. Valintanauha sisältää uusia pikanäppäimiä, joita kutsutaan näppäinvihjeiksi. Ne tulevat näkyviin, kun painat Alt-näppäintä.

Voit näyttää valintanauhan välilehden painamalla välilehden näppäintä. Paina esimerkiksi N-kirjainta Lisää-välilehdessä tai M-kirjainta Kaavat-välilehdessä. Näin kaikki kyseisen välilehden painikkeiden näppäinvihjeet tulevat näkyviin. Paina sitten haluamaasi komentoa vastaavaa näppäintä.

Toimivatko vanhat pikanäppäimet edelleen?

CTRL-näppäimellä alkavat pikanäppäimet toimivat edelleen Excel 2010:ssä. Esimerkiksi CTRL+C kopioi yhä valitut tiedot leikepöydälle ja CTRL+V liittää tiedot leikepöydältä.

Myös useimmat ALT+valikko-pikanäppäimet toimivat myös edelleen. Sinun täytyy kuitenkin muistaa ne kokonaan itse, sillä niille ei ole tarjolla mitään vihjeitä siitä, mitä kirjaimia on painettava. Yritä esimerkiksi painaa ALT-näppäintä ja sitten yhtä vanhaa valikkonäppäintä E (Muokkaa), V (Näytä), I (Lisää) ja niin edelleen. Näyttöön ilmestyvä ponnahdusruutu ilmoittaa, että käytät Microsoft Officen aiemman version valintanäppäintä. Jos tiedät koko näppäinjakson, jatka eteenpäin ja aloita komento. Jos et tunne yhdistelmää, paina ESC-näppäintä ja käytä sen sijaan näppäinvihjemerkkejä.

Yhdessä Ctrl-näppäimen kanssa käytettävät pikanäppäimet

Vihje: Lataa tai tulosta pikaopas: Pikanäppäimet – Ctrl-painikkeet. (PDF)

Näppäin

Kuvaus

CTRL+Page Up

Vaihtaa laskentataulukon välilehtien välillä, vasemmalta oikealle.

CTRL+Page Down

Vaihtaa laskentataulukon välilehtien välillä, oikealta vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+(

Näyttää valinnan piilotetut rivit.

CTRL+VAIHTO+&

Asettaa kehyksen valittuihin soluihin.

CTRL+VAIHTO+_

Poistaa kehyksen valituista soluista.

CTRL+VAIHTO+~

Ottaa käyttöön yleisen lukumuotoilun.

CTRL+VAIHTO+$

Ottaa käyttöön valuuttamuotoilun, jossa on kaksi desimaalia (negatiiviset luvut ovat sulkeissa).

CTRL+VAIHTO+%

Ottaa käyttöön prosenttimuotoilun ilman desimaaleja.

CTRL+VAIHTO+^

Ottaa käyttöön tieteellisen lukumuotoilun, jossa on kaksi desimaalia.

CTRL+VAIHTO+#

Ottaa käyttöön päivämäärämuotoilun (päivä, kuukausi ja vuosi).

CTRL+VAIHTO+@

Ottaa käyttöön aikamuotoilun (tunti ja minuutti sekä AM tai PM).

CTRL+VAIHTO+!

Ottaa käyttöön lukumuotoilun, jossa on kaksi desimaalia, tuhaterotin ja miinusmerkki negatiivisten lukujen edessä.

CTRL+VAIHTO+*

Valitsee aktiivisen solun ympärillä olevan alueen (tyhjien rivien ja sarakkeiden ympäröivä tietoalue).

Jos aktiivinen solu on pivot-taulukossa, pikanäppäin valitsee koko pivot-taulukkoraportin.

CTRL+VAIHTO+:

Lisää nykyisen kellonajan.

CTRL+VAIHTO+”

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun arvon soluun tai kaavariville.

CTRL+VAIHTO+Plusnäppäin (+)

Avaa Lisää-valintaikkunan tyhjien solujen lisäystä varten.

CTRL+Miinusnäppäin (-)

Avaa Poista-valintaikkunan valittujen solujen poistamista varten.

CTRL+;

Lisää nykyisen päivämäärän.

CTRL+`

Vaihtaa laskentataulukossa solujen arvojen ja kaavojen näyttämisen välillä.

CTRL+'

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun kaavan soluun tai kaavariville.

CTRL+1

Avaa Muotoile solut -valintaikkunan.

CTRL+2

Lihavoi tai poistaa lihavoinnin.

CTRL+3

Kursivoi tai poistaa kursivoinnin.

CTRL+4

Alleviivaa tai poistaa alleviivauksen.

CTRL+5

Yliviivaa tai poistaa yliviivauksen.

CTRL+6

Vaihtaa objektien piilottamisen ja näyttämisen välillä.

CTRL+8

Näyttää tai piilottaa jäsennyssymbolit.

CTRL+9

Piilottaa valitut rivit.

CTRL+0

Piilottaa valitut sarakkeet.

CTRL+A

Valitsee koko laskentataulukon.

Jos laskentataulukko sisältää tietoja, CTRL+A valitsee nykyisen alueen. Jos painat CTRL+A-näppäinyhdistelmää toisen kerran, valituksi tulee koko laskentataulukko.

Kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella, näyttöön tulee Funktion argumentit -valintaikkuna.

CTRL+VAIHTO+A lisää argumenttien nimet ja sulkeet, kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella.

CTRL+B

Lihavoi tai poistaa lihavoinnin.

CTRL+C

Kopioi valitut solut.

CTRL+D

Kopioi valitun alueen ylimmän solun sisällön ja muotoilun alla oleviin soluihin Täytä alas -komentoa käyttämällä.

CTRL+F

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan, jossa Etsi-välilehti näkyy valittuna.

Myös VAIHTO+F5 valitsee tämän välilehden ja VAIHTO+F4 toistaa viimeisen Etsi-toiminnon.

CTRL+VAIHTO+F avaa Muotoile solut -valintaikkunan, jossa Fontti-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+G

Avaa Siirry-valintaikkunan.

Myös F5-näppäin avaa tämän valintaikkunan.

CTRL+H

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan, jossa Korvaa-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+I

Kursivoi tai poistaa kursivoinnin.

CTRL+K

Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkunan uusien hyperlinkkien lisäämistä varten tai Muokkaa hyperlinkkiä -valintaikkunan, jossa voit muokata aiemmin luotuja hyperlinkkejä.

CTRL+L

Avaa Luo taulukko -valintaikkunan.

CTRL+N

Luo uuden tyhjän työkirjan.

CTRL+O

Avaa Avaa-valintaikkunan tiedoston avaamista tai etsimistä varten.

CTRL+VAIHTO+O valitsee kaikki solut, jotka sisältävät kommentteja.

CTRL+P

Avaa Tulosta-välilehden Microsoft Officen Backstage-näkymä -näkymässä.

CTRL+VAIHTO+P avaa Muotoile solut -valintaikkunan, jossa Fontti-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+R

Kopioi valitun alueen äärimmäisenä vasemmalla olevan solun sisällön ja muotoilun oikealla oleviin soluihin Täytä oikealle -komentoa käyttämällä.

CTRL+S

Tallentaa aktiivisena olevan tiedoston nykyisellä nimellään nykyiseen sijaintiin ja nykyisessä tiedostomuodossa.

CTRL+T

Avaa Luo taulukko -valintaikkunan.

CTRL+U

Alleviivaa tai poistaa alleviivauksen.

CTRL+VAIHTO+U laajentaa ja tiivistää kaavarivin vuorotellen.

CTRL+V

Liittää leikepöydän sisällön lisäyspisteen kohdalle ja korvaa minkä tahansa valinnan. Käytettävissä vain sen jälkeen, kun olet leikannut tai kopioinut objektin, tekstiä ja solun sisällön Leikepöydälle.

CTRL+ALT+V tuo näyttöön Liitä määräten -valintaikkunan. Käytettävissä vain sen jälkeen, kun olet leikannut tai kopioinut objektin, tekstiä ja solun sisällön laskentataulukkoon tai johonkin toiseen ohjelmaan.

CTRL+W

Sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

CTRL+X

Leikkaa valitut solut.

CTRL+Y

Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos se on mahdollista.

CTRL+Z

Peruuttaa viimeisen komennon Kumoa-komennolla tai poistaa viimeksi kirjoittamasi tiedot.

Vihje: CTRL+E-, CTRL+J-, CTRL+M- ja CTRL+Q-näppäinyhdistelmiä ei ole tällä hetkellä määritetty pikanäppäimiksi.

Sivun alkuun

Funktionäppäimet

Vihje: Lataa tai tulosta pikaopas: Näppäimistön pikanäppäimet – toimintonäppäimet. (PDF)

Näppäin

Kuvaus

F1

Avaa Excelin ohje -tehtäväruudun.

CTRL+F1 näyttää tai piilottaa valintanauhan.

ALT+F1 luo liitetyn kaavion nykyisen alueen tiedoista.

ALT+VAIHTO+F1 lisää uuden laskentataulukon.

F2

Muokkaa aktiivista solua ja vie lisäyskohdan solun sisällön loppuun. Siirtää myös lisäyskohdan kaavariville, jos muokkaus ei ole käytössä solussa.

VAIHTO+F2 lisää kommentin soluun tai muokkaa kommenttia.

CTRL+F2 avaa tulostuksen esikatselualueen Backstage-näkymä-näkymän Tulosta-välilehdessä.

F3

Näyttää Liitä nimi -valintaikkunan. Käytettävissä vain, jos työkirjassa on nimiä.

VAIHTO+F3 avaa Lisää funktio -valintaikkunan.

F4

Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos mahdollista.

Jos soluviittaus tai alue on valittuna kaavassa, F4 käy läpi kaikki mahdolliset suorien ja suhteellisten viittausten yhdistelmät.

CTRL+F4 sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

ALT+F4 sulkee Excelin.

F5

Avaa Siirry-valintaikkunan.

CTRL+F5 palauttaa valittuna olevan työkirjaikkunan koon.

F6

Vaihtaa laskentataulukon, valintanauhan, tehtäväruudun ja zoomaussäätimien välillä. Jos laskentataulukko on jaettu (Näytä-valikko, Tämän ikkunan hallinta, Kiinnitä ruudut, Jaa ikkuna -komento), F6 huomioi jaetut ruudut, kun vaihdat ruutujen ja valintanauhan välillä.

VAIHTO+F6 vaihtaa laskentataulukon, zoomaussäätimien, tehtäväruudun ja valintanauhan välillä.

CTRL+F6 vaihtaa seuraavaan työkirjaikkunaan, kun useita työkirjaikkunoita on avoinna.

F7

Avaa Oikeinkirjoitus-valintaikkunan, jossa voit tarkistaa aktiivisen laskentataulukon tai valitun alueen oikeinkirjoituksen.

CTRL+F7 suorittaa Siirrä-komennon työkirjaikkunassa, kun ikkuna ei ole suurennettuna. Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ENTER-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla ESC-näppäintä.

F8

Ottaa käyttöön laajentamistilan tai poistaa sen käytöstä. Kun laajentamistila on käytössä, tilarivillä näkyy teksti Laajennettu valinta ja nuolinäppäimet laajentavat valintaa.

VAIHTO+F8-näppäimellä voit lisätä erillään olevia soluja tai alueita valintaan nuolinäppäimiä käyttämällä.

CTRL+F8 ottaa käyttöön työkirjaikkunaa koskevan Koko-komennon (työkirjaikkunan ohjausvalikko), kun työkirjaikkuna ei ole suurennettuna.

ALT+F8 avaa Makro-valintaikkunan, jossa voit luoda, suorittaa tai poistaa makroja.

F9

Laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot.

VAIHTO+F9 laskee aktiivisen laskentataulukon.

CTRL+ALT+F9 laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot huomioimatta sitä, ovatko ne muuttuneet viimeisen laskennan jälkeen.

CTRL+ALT+VAIHTO+F9 tarkistaa uudelleen riippuvaiset kaavat ja laskee kaikkien avointen työkirjojen kaikki solut mukaan lukien solut, jotka on merkitty ei laskettaviksi.

CTRL+F9 pienentää työkirjaikkunan kuvakkeeksi.

F10

Ottaa näppäinvihjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. (ALT-näppäimen painaminen toimii samalla tavalla.)

VAIHTO+F10 näyttää valitun kohteen pikavalikon.

ALT+VAIHTO+F10 näyttää virheentarkistuspainikkeen valikon tai viestin.

CTRL+F10 suurentaa tai palauttaa valitun työkirjaikkunan.

F11

Luo kaavion nykyisen alueen tiedoista erilliseen kaaviotaulukkoon.

VAIHTO+F11 lisää uuden laskentataulukon.

ALT+F11 avaa Microsoft Visual Basic For Applications Editorin, jolla voit luoda makroja Visual Basic for Applications (VBA) -kielellä.

F12

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan.

Sivun alkuun

Muita hyödyllisiä pikanäppäimiä

Huomautus: Lataa tai tulosta pikaopas: Pikanäppäimet – Muut. (PDF)

Näppäin

Kuvaus

ALT

Näyttää näppäinvihjeet (uudet pikanäppäimet) valintanauhassa.

Esimerkiksi...

ALT, W, P siirtää laskentataulukon Sivun asettelu -näkymään.

ALT, W, L siirtää laskentataulukon Normaali-näkymään.

ALT, W, I siirtää laskentataulukon Sivunvaihtojen esikatselu -näkymään.

NUOLINÄPPÄIMET

Siirtyminen yhden solun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle laskentataulukossa.

CTRL+nuolinäppäin siirtää osoittimen laskentataulukon nykyisen tietoalue reunaan.

VAIHTO+NUOLINÄPPÄIN laajentaa soluvalintaa yhdellä solulla.

CTRL+VAIHTO+NUOLINÄPPÄIN laajentaa soluvalintaa viimeiseen tietoja sisältävään soluun, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu, tai, jos seuraava solu on tyhjä, laajentaa valintaa seuraavaan tietoja sisältävään soluun.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI valitsee vasemmalla tai oikealla olevan välilehden, kun valintanauha on valittuna. Kun alivalikko on avoinna tai valittuna, nämä nuolinäppäimet vaihtavat päävalikosta alivalikkoon ja päinvastoin. Kun valintanauha on valittuna, näillä näppäimillä voi siirtyä välilehdestä toiseen.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN valitsee seuraavan tai edellisen komennon, kun valikko tai alivalikko on avoinna. Kun valintanauhan välilehti on valittuna, näillä näppäimillä voidaan siirtyä ylös- tai alaspäin välilehtiryhmässä.

Nuolinäppäimet siirtävät valintaikkunan valinnan avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN avaa valittuna olevan avattavan luettelon.

ASKELPALAUTIN

Poistaa yhden merkin (vasemmanpuoleisen) kaavariviltä.

Se myös poistaa aktiivisen solun sisällön.

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan vasemmalla puolella olevan merkin.

DELETE

Poistaa valittujen solujen koko sisällön (tiedot ja kaavat) vaikuttamatta kuitenkaan solun muotoiluun tai kommentteihin.

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan oikealla puolella olevan merkin.

END

END ottaa Loppu-tilan käyttöön. Loppu-tilassa voit siirtyä seuraavaan saman sarakkeen tai rivin ei-tyhjään soluun painamalla nuolinäppäintä. Jos solut ovat tyhjiä, nuolinäppäimen painaminen END-näppäimen painamisen jälkeen siirtää valinnan rivin tai sarakkeen viimeiseen soluun.

END-näppäin valitsee myös viimeisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

CTRL+END siirtää laskentataulukon viimeiseen soluun eli oikeanpuolimmaisimman käytetyn sarakkeen viimeiselle käytetylle riville. Jos kohdistin on kaavarivillä, CTRL+END siirtää kohdistimen tekstin loppuun.

CTRL+VAIHTO+END laajentaa soluvalinnan laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan). Jos kohdistin on kaavarivillä, CTRL+VAIHTO+END valitsee kaiken kaavarivillä olevan tekstin kohdistimen sijainnista loppuun. Tämä ei vaikuta kaavarivin korkeuteen.

ENTER

Päättää tekstin kirjoittamisen soluun tai kaavariville ja valitsee solun alapuolella olevan solun (oletusarvo).

Kun käytössä on tietolomake, Enter siirtää valinnan seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

Avaa valitun valikon (voit aktivoida valikkorivin F10-näppäimellä) tai suorittaa valittuna olevan komennon.

Kun valintaikkuna on avoinna, Enter suorittaa oletuskomentopainikkeen komennon (painike, jonka kehys näkyy lihavoituna, tavallisesti OK-painike).

ALT+ENTER aloittaa uuden rivin samassa solussa.

CTRL+ENTER täyttää valitun solualueen kirjoitetuilla tiedoilla.

VAIHTO+ENTER päättää kirjoittamisen soluun ja valitsee yläpuolella olevan solun.

ESC

Peruuttaa solussa tai kaavarivillä aloitetun kirjoitustoiminnon.

Sulkee avoimen valikon tai alivalikon, valintaikkunan tai viestiruudun.

Se myös sulkee koko näytön tilan, jos tämä tila on käytössä, ja palaa normaaliin näyttötilaan, jossa valintanauha ja tilarivi näkyvät jälleen.

HOME

Siirtää valinnan rivin alkuun laskentataulukossa.

Valitsee ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan solun, kun SCROLL LOCK on käytössä.

Valitsee ensimmäisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

CTRL+HOME valitsee laskentataulukon ensimmäisen solun.

CTRL+VAIHTO+HOME laajentaa soluvalintaa laskentataulukon alkuun.

PAGE DOWN

Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran alaspäin.

ALT+PAGE DOWN siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran oikealle.

CTRL+PAGE DOWN vaihtaa työkirjan seuraavaan taulukkoon.

CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN valitsee työkirjan nykyisen ja seuraavan taulukon.

PAGE UP

Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran ylöspäin.

ALT+PAGE UP siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran vasemmalle.

CTRL+PAGE UP vaihtaa työkirjan edelliseen taulukkoon.

CTRL+VAIHTO+PAGE UP valitsee työkirjan nykyisen ja edellisen taulukon.

VÄLILYÖNTI

Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin suorittaa valitun painikkeen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

CTRL+VÄLILYÖNTI valitsee laskentataulukon koko sarakkeen.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI valitsee laskentataulukon koko rivin.

CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI valitsee koko laskentataulukon.

 • Jos laskentataulukko sisältää tietoja, CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI valitsee nykyisen alueen. Kun CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI painetaan toisen kerran, se valitsee nykyisen alueen ja sen yhteenvetorivit. Kun CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI painetaan kolmannen kerran, se valitsee koko laskentataulukon.

 • Kun objekti on valittuna, CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee kaikki laskentataulukon objektit.

ALT+VÄLINÄPPÄIN avaa Excel-ikkunan järjestelmävalikon.

SARKAIN

Valitsee seuraavan oikealla olevan solun laskentataulukossa.

Siirtää valinnan lukitsemattomasta solusta toiseen suojatussa laskentataulukossa.

Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin valitsee seuraavan vaihtoehdon tai vaihtoehtoryhmän.

VAIHTO+SARKAIN valitsee laskentataulukon edellisen solun tai valintaikkunan edellisen vaihtoehdon.

CTRL+SARKAIN vaihtaa valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN avaa valintaikkunan edellisen välilehden.

Sivun alkuun

Tässä artikkelissa kerrotaan Excel 2007:n pikanäppäimistä ja toimintonäppäimistä. Artikkeli sisältää tiedot myös pikanäppäimistä, joilla voit käyttää valintanauhaa.

Vihje: Tulosta tämä ohjeaihe, niin se on käytettävissäsi samalla kun työskentelet. Voit tulostaa tämän aiheen painamalla CTRL+P.

Huomautus: Jos usein käyttämälläsi toiminnolla ei ole pikanäppäintä, voit luoda sellaisen nauhoittamalla makron.

Yhdessä CTRL-näppäimen kanssa käytettävät pikanäppäimet

Näppäin

Kuvaus

CTRL+Page Up

Vaihtaa laskentataulukon välilehtien välillä, vasemmalta oikealle.

CTRL+Page Down

Vaihtaa laskentataulukon välilehtien välillä, oikealta vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+(

Näyttää valinnan piilotetut rivit.

CTRL+VAIHTO+)

Näyttää valinnan piilotetut sarakkeet.

CTRL+VAIHTO+&

Asettaa kehyksen valittuihin soluihin.

CTRL+VAIHTO+_

Poistaa kehyksen valituista soluista.

CTRL+VAIHTO+~

Ottaa käyttöön yleisen lukumuotoilun.

CTRL+VAIHTO+$

Ottaa käyttöön valuuttamuotoilun, jossa on kaksi desimaalia (negatiiviset luvut ovat sulkeissa).

CTRL+VAIHTO+%

Ottaa käyttöön prosenttimuotoilun ilman desimaaleja.

CTRL+VAIHTO+^

Käytä eksponenttilukumuotoilua, jossa on kaksi desimaalia.

CTRL+VAIHTO+#

Ottaa käyttöön päivämäärämuotoilun (päivä, kuukausi ja vuosi).

CTRL+VAIHTO+@

Ottaa käyttöön aikamuotoilun (tunti ja minuutti sekä AM tai PM).

CTRL+VAIHTO+!

Ottaa käyttöön lukumuotoilun, jossa on kaksi desimaalia, tuhaterotin ja miinusmerkki negatiivisten lukujen edessä.

CTRL+VAIHTO+*

Valitsee aktiivisen solun ympärillä olevan alueen (tyhjien rivien ja sarakkeiden ympäröivä tietoalue).

Jos aktiivinen solu on pivot-taulukossa, pikanäppäin valitsee koko pivot-taulukkoraportin.

CTRL+VAIHTO+:

Lisää nykyisen kellonajan.

CTRL+VAIHTO+”

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun arvon soluun tai kaavariville.

CTRL+VAIHTO+Plusnäppäin (+)

Avaa Lisää-valintaikkunan tyhjien solujen lisäystä varten.

CTRL+Miinusnäppäin (-)

Avaa Poista-valintaikkunan valittujen solujen poistamista varten.

CTRL+;

Lisää nykyisen päivämäärän.

CTRL+`

Vaihtaa laskentataulukossa solujen arvojen ja kaavojen näyttämisen välillä.

CTRL+'

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun kaavan soluun tai kaavariville.

CTRL+1

Avaa Muotoile solut -valintaikkunan.

CTRL+2

Lihavoi tai poistaa lihavoinnin.

CTRL+3

Kursivoi tai poistaa kursivoinnin.

CTRL+4

Alleviivaa tai poistaa alleviivauksen.

CTRL+5

Yliviivaa tai poistaa yliviivauksen.

CTRL+6

Vaihda objektien piilottamisen, objektien näyttämisen ja objektien paikkamerkkien näyttämisen välillä.

CTRL+8

Näyttää tai piilottaa jäsennyssymbolit.

CTRL+9

Piilottaa valitut rivit.

CTRL+0

Piilottaa valitut sarakkeet.

CTRL+A

Valitsee koko laskentataulukon.

Jos laskentataulukko sisältää tietoja, CTRL+A valitsee nykyisen alueen. Kun CTRL+A painetaan toisen kerran, se valitsee nykyisen alueen ja sen yhteenvetorivit. Jos painat CTRL+A-näppäinyhdistelmää kolmannen kerran, valituksi tulee koko laskentataulukko.

Kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella, näyttöön tulee Funktion argumentit -valintaikkuna.

CTRL+VAIHTO+A lisää argumenttien nimet ja sulkeet, kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella.

CTRL+B

Lihavoi tai poistaa lihavoinnin.

CTRL+C

Kopioi valitut solut.

Kun CTRL+C painetaan kahdesti, leikepöytä avautuu.

CTRL+D

Kopioi valitun alueen ylimmän solun sisällön ja muotoilun alla oleviin soluihin Täytä alas -komentoa käyttämällä.

CTRL+F

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan, jossa Etsi-välilehti näkyy valittuna.

Myös VAIHTO+F5 valitsee tämän välilehden ja VAIHTO+F4 toistaa viimeisen Etsi-toiminnon.

CTRL+VAIHTO+F avaa Muotoile solut -valintaikkunan, jossa Fontti-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+G

Avaa Siirry-valintaikkunan.

Myös F5-näppäin avaa tämän valintaikkunan.

CTRL+H

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan, jossa Korvaa-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+I

Kursivoi tai poistaa kursivoinnin.

CTRL+K

Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkunan uusien hyperlinkkien lisäämistä varten tai Muokkaa hyperlinkkiä -valintaikkunan, jossa voit muokata aiemmin luotuja hyperlinkkejä.

CTRL+N

Luo uuden tyhjän työkirjan.

CTRL+O

Avaa Avaa-valintaikkunan tiedoston avaamista tai etsimistä varten.

CTRL+VAIHTO+O valitsee kaikki solut, jotka sisältävät kommentteja.

CTRL+P

Avaa Tulosta-valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+P avaa Muotoile solut -valintaikkunan, jossa Fontti-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+R

Kopioi valitun alueen äärimmäisenä vasemmalla olevan solun sisällön ja muotoilun oikealla oleviin soluihin Täytä oikealle -komentoa käyttämällä.

CTRL+S

Tallentaa aktiivisena olevan tiedoston nykyisellä nimellään nykyiseen sijaintiin ja nykyisessä tiedostomuodossa.

CTRL+T

Avaa Luo taulukko -valintaikkunan.

CTRL+U

Alleviivaa tai poistaa alleviivauksen.

CTRL+VAIHTO+U laajentaa ja tiivistää kaavarivin vuorotellen.

CTRL+V

Liittää leikepöydän sisällön lisäyspisteen kohdalle ja korvaa minkä tahansa valinnan. Käytettävissä vain sen jälkeen, kun olet leikannut tai kopioinut objektin, tekstiä ja solun sisällön Leikepöydälle.

CTRL+ALT+V tuo näyttöön Liitä määräten -valintaikkunan. Käytettävissä vain sen jälkeen, kun olet leikannut tai kopioinut objektin, tekstiä ja solun sisällön laskentataulukkoon tai johonkin toiseen ohjelmaan.

CTRL+W

Sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

CTRL+X

Leikkaa valitut solut.

CTRL+Y

Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos se on mahdollista.

CTRL+Z

Peruuttaa viimeisen komennon Kumoa-komennolla tai poistaa viimeksi kirjoittamasi tiedot.

CTRL+SHIFT+Z peruuttaa tai palauttaa aiemman automaattisen korjauksen Kumoa- tai Tee uudelleen -komennoilla, kun automaattisen korjauksen toimintotunnisteet ovat näkyvissä.

Sivun alkuun

Toimintonäppäimet

Näppäin

Kuvaus

F1

Näyttää Microsoft Office Excelin ohje -tehtäväruudun.

CTRL+F1 näyttää tai piilottaa valintanauhan, joka on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä:n osa.

ALT+F1 luo kaavion nykyisen alueen tiedoista.

ALT+VAIHTO+F1 lisää uuden laskentataulukon.

F2

Muokkaa aktiivista solua ja vie lisäyskohdan solun sisällön loppuun. Siirtää myös lisäyskohdan kaavariville, jos muokkaus ei ole käytössä solussa.

VAIHTO+F2 lisää kommentin soluun tai muokkaa kommenttia.

CTRL+F2 avaa Tulostuksen esikatselu -ikkunan.

F3

Näyttää Liitä nimi -valintaikkunan.

VAIHTO+F3 avaa Lisää funktio -valintaikkunan.

F4

Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos se on mahdollista.

Jos soluviittaus tai alue on valittuna kaavassa, F4 käy läpi mahdolliset suorien ja suhteellisten viittausten yhdistelmät.

CTRL+F4 sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

F5

Avaa Siirry-valintaikkunan.

CTRL+F5 palauttaa valittuna olevan työkirjaikkunan koon.

F6

Vaihtaa laskentataulukon, valintanauhan, tehtäväruudun ja zoomaussäätimien välillä. Jos laskentataulukko on jaettu (Näytä-valikko, Tämän ikkunan hallinta, Kiinnitä ruudut, Jaa ikkuna -komento), F6 huomioi jaetut ruudut, kun vaihdat ruutujen ja valintanauhan välillä.

VAIHTO+F6 vaihtaa laskentataulukon, zoomaussäätimien, tehtäväruudun ja valintanauhan välillä.

CTRL+F6 vaihtaa seuraavaan työkirjaikkunaan, kun useita työkirjaikkunoita on avoinna.

F7

Avaa Oikeinkirjoitus-valintaikkunan, jossa voit tarkistaa aktiivisen laskentataulukon tai valitun alueen oikeinkirjoituksen.

CTRL+F7 suorittaa Siirrä-komennon työkirjaikkunassa, kun ikkuna ei ole suurennettuna. Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ENTER-näppäintä tai peruuta toiminto painamalla ESC-näppäintä.

F8

Ottaa käyttöön laajentamistilan tai poistaa sen käytöstä. Kun laajentamistila on käytössä, tilarivillä näkyy teksti Laajennettu valinta ja nuolinäppäimet laajentavat valintaa.

VAIHTO+F8-näppäimellä voit lisätä erillään olevia soluja tai alueita valintaan nuolinäppäimiä käyttämällä.

CTRL+F8 ottaa käyttöön työkirjaikkunaa koskevan Koko-komennon (työkirjaikkunan ohjausvalikko), kun työkirjaikkuna ei ole suurennettuna.

ALT+F8 avaa Makro-valintaikkunan, jossa voit luoda, suorittaa tai poistaa makroja.

F9

Laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot.

VAIHTO+F9 laskee aktiivisen laskentataulukon.

CTRL+ALT+F9 laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot huomioimatta sitä, ovatko ne muuttuneet viimeisen laskennan jälkeen.

CTRL+ALT+VAIHTO+F9 tarkistaa uudelleen riippuvaiset kaavat ja laskee kaikkien avointen työkirjojen kaikki solut mukaan lukien solut, jotka on merkitty ei laskettaviksi.

CTRL+F9 pienentää työkirjaikkunan kuvakkeeksi.

F10

Ottaa näppäinvihjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

VAIHTO+F10 näyttää valitun kohteen pikavalikon.

ALT+VAIHTO+F10 näyttää toimintotunnisteen valikon tai viestin. Jos toimintotunnisteita on useita, näppäinyhdistelmä vaihtaa seuraavaan toimintotunnisteeseen ja näyttää sen valikon tai viestin.

CTRL+F10 suurentaa tai palauttaa valitun työkirjaikkunan.

F11

Luo kaavion nykyisen alueen tiedoista.

VAIHTO+F11 lisää uuden laskentataulukon.

ALT+F11 avaa Microsoft Visual Basic Editorin, jolla voit luoda makroja Visual Basic for Applications (VBA) -kielellä.

F12

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan.

Sivun alkuun

Muita hyödyllisiä pikanäppäimiä

Näppäin

Kuvaus

NUOLINÄPPÄIMET

Siirtyminen yhden solun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle laskentataulukossa.

CTRL+nuolinäppäin siirtää osoittimen laskentataulukon nykyisen tietoalue reunaan.

VAIHTO+NUOLINÄPPÄIN laajentaa soluvalintaa yhdellä solulla.

CTRL+VAIHTO+NUOLINÄPPÄIN laajentaa soluvalintaa viimeiseen tietoja sisältävään soluun, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu, tai, jos seuraava solu on tyhjä, laajentaa valintaa seuraavaan tietoja sisältävään soluun.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI valitsee vasemmalla tai oikealla olevan välilehden, kun valintanauha on valittuna. Kun alivalikko on avoinna tai valittuna, nämä nuolinäppäimet vaihtavat päävalikosta alivalikkoon ja päinvastoin. Kun valintanauha on valittuna, näillä näppäimillä voi siirtyä välilehdestä toiseen.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN valitsee seuraavan tai edellisen komennon, kun valikko tai alivalikko on avoinna. Kun valintanauhan välilehti on valittuna, näillä näppäimillä voidaan siirtyä ylös- tai alaspäin välilehtiryhmässä.

Nuolinäppäimet siirtävät valintaikkunan valinnan avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN avaa valittuna olevan avattavan luettelon.

ASKELPALAUTIN

Poistaa yhden merkin (vasemmanpuoleisen) kaavariviltä.

Se myös poistaa aktiivisen solun sisällön.

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan vasemmalla puolella olevan merkin.

DELETE

Poistaa valittujen solujen koko sisällön (tiedot ja kaavat) vaikuttamatta kuitenkaan solun muotoiluun tai kommentteihin.

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan oikealla puolella olevan merkin.

END

Valitsee ikkunan oikeassa alakulmassa olevan solun, kun SCROLL LOCK on käytössä.

Valitsee myös viimeisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

CTRL+END siirtää laskentataulukon viimeiseen soluun eli oikeanpuolimmaisimman käytetyn sarakkeen viimeiselle käytetylle riville. Jos kohdistin on kaavarivillä, CTRL+END siirtää kohdistimen tekstin loppuun.

CTRL+VAIHTO+END laajentaa soluvalinnan laskentataulukon viimeiseen käytettyyn soluun (oikeaan alakulmaan). Jos kohdistin on kaavarivillä, CTRL+VAIHTO+END valitsee kaiken kaavarivillä olevan tekstin kohdistimen sijainnista loppuun. Tämä ei vaikuta kaavarivin korkeuteen.

ENTER

Päättää tekstin kirjoittamisen soluun tai kaavariville ja valitsee solun alapuolella olevan solun (oletusarvo).

Kun käytössä on tietolomake, Enter siirtää valinnan seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

Avaa valitun valikon (voit aktivoida valikkorivin F10-näppäimellä) tai suorittaa valittuna olevan komennon.

Kun valintaikkuna on avoinna, Enter suorittaa oletuskomentopainikkeen komennon (painike, jonka kehys näkyy lihavoituna, tavallisesti OK-painike).

ALT+ENTER aloittaa uuden rivin samassa solussa.

CTRL+ENTER täyttää valitun solualueen kirjoitetuilla tiedoilla.

VAIHTO+ENTER päättää kirjoittamisen soluun ja valitsee yläpuolella olevan solun.

ESC

Peruuttaa solussa tai kaavarivillä aloitetun kirjoitustoiminnon.

Sulkee avoimen valikon tai alivalikon, valintaikkunan tai viestiruudun.

Se myös sulkee koko näytön tilan, jos tämä tila on käytössä, ja palaa normaaliin näyttötilaan, jossa valintanauha ja tilarivi näkyvät jälleen.

HOME

Siirtää valinnan rivin alkuun laskentataulukossa.

Valitsee ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan solun, kun SCROLL LOCK on käytössä.

Valitsee ensimmäisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

CTRL+HOME valitsee laskentataulukon ensimmäisen solun.

CTRL+VAIHTO+HOME laajentaa soluvalintaa laskentataulukon alkuun.

PAGE DOWN

Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran alaspäin.

ALT+PAGE DOWN siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran oikealle.

CTRL+PAGE DOWN vaihtaa työkirjan seuraavaan taulukkoon.

CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN valitsee työkirjan nykyisen ja seuraavan taulukon.

PAGE UP

Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran ylöspäin.

ALT+PAGE UP siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran vasemmalle.

CTRL+PAGE UP vaihtaa työkirjan edelliseen taulukkoon.

CTRL+VAIHTO+PAGE UP valitsee työkirjan nykyisen ja edellisen taulukon.

VÄLILYÖNTI

Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin suorittaa valitun painikkeen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

CTRL+VÄLILYÖNTI valitsee laskentataulukon koko sarakkeen.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI valitsee laskentataulukon koko rivin.

CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI valitsee koko laskentataulukon.

 • Jos laskentataulukko sisältää tietoja, CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI valitsee nykyisen alueen. Kun CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI painetaan toisen kerran, se valitsee nykyisen alueen ja sen yhteenvetorivit. Kun CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI painetaan kolmannen kerran, se valitsee koko laskentataulukon.

 • Kun objekti on valittuna, CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee kaikki laskentataulukon objektit.

ALT+VÄLINÄPPÄIN avaa Microsoft Office Excel -ikkunan järjestelmävalikon.

SARKAIN

Valitsee seuraavan oikealla olevan solun laskentataulukossa.

Siirtää valinnan lukitsemattomasta solusta toiseen suojatussa laskentataulukossa.

Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin valitsee seuraavan vaihtoehdon tai vaihtoehtoryhmän.

VAIHTO+SARKAIN valitsee laskentataulukon edellisen solun tai valintaikkunan edellisen vaihtoehdon.

CTRL+SARKAIN vaihtaa valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN avaa valintaikkunan edellisen välilehden.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Excel for Macin pikanäppäimet

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavoissa esiintyvien virheiden etsiminen

Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Excelin funktiot (luokittain)

Excelin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Excelin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×