Esityksen tyylit – minkä tyylin valitsen?

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Esitystyylit

Kirjoittaja: Ellen Finkelstein, PowerPoint MVP

Tässä artikkelissa käsitellään hitaan ja nopean esitystyylin eroja. Mikä sopii sinulle parhaiten? Jos haluat luoda nopeatempoisen esityksen, kuinka paljon tekstiä kuhunkin kuvaan kannattaa lisätä? Miten esitystä pitäisi harjoitella ja miten se kannattaa ajoittaa?

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mitä ovat esitystyylit?

Esittäjän tyylit – hidas vai nopea?

Lessig-tyylinen esitys

Lessig-tyylisen esityksen luominen

Kuvakäsikirjoituksen luominen

Diojen luominen

Esimerkki vaativammasta aiheesta

Mitä ovat esitystyylit?

Useimmat esittäjät eivät tietoisesti valitse käyttämäänsä esitystyyliä. Silti kaikki käyttävät jotakin esitystyyliä.

Jotkin esitykset, kuten ohjelmapuheet, voivat olla lennokkaita. Ne tarjoavat usein hyvin vähän yksityiskohtia, mutta käsittelevät monia pääajatuksia. Niissä voi olla myös viihdearvoa. Tällaisia esityksiä voidaan kutsua myös juhlapuheiksi. Yleisö voi olla melko suuri.

Yrityksen sisäiset esitykset tai myyntiesitykset ovat hyvin erilaisia. Niissä tarvitaan yksityiskohtaisia tietoja, kaavioita ja tilastoja, eikä niiden tarkoitus ole viihdyttää. Yleisö on yleensä pieni, mikä tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Tällaisen esityksen tarkoitus on luoda kiinnostus tiettyä asiaa kohtaan tai kouluttaa yleisöä.

Ohjelmapuheessa käytetty tyyli eroaa paljon myynti-, koulutus- tai sisäiseen esityksen tyylistä. Olet varmasti huomannut esityksiä kuunnellessa, että esittäjät käyttävät erilaisia esitystyylejä.

Jotkut esittäjät esittävät dialla yhden pääajatuksen ja käyttävät sitten melko paljon aikaa dian asiasta kertomiseen. Jokainen dia on ponnahduslauta laajaan sisältöön. Toiset esittäjät siirtyvät diojen välillä nopeasti. Jokainen dia sisältää vain osan esitettävästä asiasta, ja asian sisältö on jaettu usealle dialle.

Mitä tyyliä esityksessä sitten kannattaa käyttää?

Se riippuu monesta tekijästä.

Sivun alkuun

Esittäjän tyylit – hidas vai nopea?

Esittäjän mukavuusalue: Kilpikonnatyyppinen esittäjä on hidas ja tasainen, ja tykkää paneutua yksityiskohtiin. Jänistyyppinen esittäjä nauttii nopeasta temposta. Valitse itsellesi sopivin tyyli. Jos tyyli ei ole sopiva, esittäminen voi tuntua ja näyttää epämukavalta. Muista, että esitystyylistä riippumatta esitystä kannattaa aina harjoitella muutamia kertoja, jotta esitystilanne sujuu rennosti.

Yleisön tarpeet: Jokaisen esittäjän tavoitteena on auttaa yleisöä ymmärtämään ja muistamaan esityksen sisältö. Yleisöt ja sisältö vaihtelevat. Jos olet kouluttamassa työntekijöitä tärkeästä teknisestä aiheesta, hidas ja tasainen tyyli voi sopia parhaiten. Jos yleisö on hyvin asiantunteva ja menettää helposti kiinnostuksen liian pintapuoliseen sisältöön, nopeatempoinen esitys voi olla paras valinta.

Lessig-tyyli: Jos pidät enemmän nopeatempoisesta esitystyylistä ja tämä sopii myös yleisön tarpeisiin, voit kokeilla Lessig-tyylistä esitystä. Tyyli on nimetty Stanfordin yliopiston oikeustieteen professorin Lawrence Lessigin mukaan.

Sivun alkuun

Lessig-tyylinen esitys

Opettaja Lessig luotu diat, jotka osoittanut todella sanat, joskus sanan. Diojen on yleensä valkoinen teksti tavallisen mustasta diasta. Sanat korostuksen, mitä hän on ajattelevat. Näet hänen ”vapaa Culture”-esitys (Käytä aiempia johdanto osan ja siirtyä todellinen esitys Seuraava-painike).

Dick Hardtin esitys on mukaansatempaava esimerkki tästä esitystyylistä. Tämä esitys on melko kuuluisa, ja jos katsot sen, ymmärrät kyllä miksi. Esittäjä kulkee läpi diojen niin nopeasti, ettei niitä voi edes laskea. Esittäjän ja diojen yhteistyö on todella vaikuttavaa.

Lessig-tyylinen esitys ei välttämättä sovi aloittelijoille. Esitystä täytyy harjoitella, jotta se etenee jouhevasti. Kun valmistaudut hyvin, teet varmasti vaikutuksen yleisöön!

Toisaalta tällaisen esityksen diat on helppo luoda. Ne ovat hyvin yksinkertaisia. Niihin ei tarvitse luoda hienoa kuvitusta. Diat sisältävät vain yhden tai kaksi sanaa tekstiä tai kuvan.

Sivun alkuun

Lessig-tyylisen esityksen luominen

Miten tämäntyyppinen nopeatempoinen esitys luodaan? Kannattaa aloittaa kirjoittamalla ylös esityksen tavoite. Mitä haluat yleisön tietävän tai tekevän? Pohdi myös sitä, mistä voisi olla hyötyä yleisölle. Kirjoita muistiin yksi pääasia, jonka haluat ihmisten ymmärtävän ja muistavan. Laajenna sitä sitten kolmella alakohdalla. Useimmat eivät muista sitä enempää.

Kirjoita seuraavaksi, mitä aiot sanoa, ja harjoittele tekstiä ääneen. Ota aikaa, kun harjoittelet esitystä, koska useimmiten puheenvuoroilla on aikaraja. Varaa aikaa esittelylle (jonka tekee joku muu), kysymyksille ja yhteenvedolle. Jos aikaa on varattu yhteensä puoli tuntia, voit esimerkiksi jättää...

•5 minuuttia kohteliaisuuksille ja esittelylle

•10 minuuttia kysymyksille

•5 minuuttia yhteenvedolle

...jolloin itse esitykselle jää vain 10 minuuttia. Monet unohtavat ottaa huomioon nämä muut osuudet, jolloin he ylittävät esitykselle varatun ajan tai joutuvat keskeyttämään esityksen ennen loppuun pääsyä.

Sivun alkuun

Kuvakäsikirjoituksen luominen

Cliff Atkinson suosittelee kirjassaan ja sivustossaan Beyond Bullet Points kuvakäsikirjoitusta. Kyseessä on käsin piirretyistä animaatioista peräisin oleva tekniikka. Esitettävistä dioista piirretään hahmotelmat, ja ne muodostavat sarjakuvaa muistuttavan tarinan. Kun käytät aikaa kuvakäsikirjoituksen piirtämiseen, itse diojen suunnittelu on helpompaa, koska olet jo luonut luonnoksen jokaisesta diasta.

Miten suunnittelen diat nopeatempoista esitystä varten? Kuten edellä todettiin, jotkut esittäjät lisäävät diaan vain yhden tai kaksi sanaa. Toiset käyttävät myös kuvia, mutta joka tapauksessa diat ovat hyvin yksinkertaisia. Tästä syystä diat on helppo luoda. Diojen on oltava yksinkertaisia, koska yleisö ei ehdi katsoa niitä pitkään. Dian tarkoituksen on käytävä ilmi yhden tai kahden sekunnin katselulla.

Tällaisen nopeatempoisen esityksen dioissa käytetään usein kirjoituskoneen kaltaista fonttia (kuten Lessigin ja Hardtin esityksissä). Courier New on käytettävissä useimmissa tietokoneissa.

Tarkastele puheeksi kirjoittamaasi tekstiä. Luonnostele kuvakäsikirjoitukseen yksi dia yhdestä tai kahdesta lauseesta. Valitse yhdestä kolmeen sanaan tai mieti, millainen kuva auttaisi yleisöä ymmärtämään ja muistamaan dian asian. Voit käyttää myös useita dioja yhteen lauseeseen.

Voit muuntaa aiemmin luomasi esityksen nopeatempoiseksi. Tämä on kätevä harjoitus, kun haluat kokeilla eri tyylejä. Samalla tavalla kuin kuvataideopiskelijat kopioivat mestarien maalauksia museossa, voit harjoitella eri esitystyylejä, jotta löydät sinulle ja yleisöllesi parhaiten sopivan tyylin.

Sivun alkuun

Diojen luominen

Tässä on esimerkki esityksestä, jonka tavoitteena on saada yrityksen johto ostamaan esitystaitokoulutus työntekijöille. Oletetaan, että olet puhumassa seuraavan tekstin:

”Tämä myyntiedustaja on pitämässä myyntiesitystä potentiaalisille asiakkaille. Hänen työnantajansa on sijoittanut hänen koulutukseensa, palkkaansa ja etuihinsa. Vaikuttavatko hänen viestintätaidot yrityksen sijoitetun pääoman tuottoon? Totta kai!”

Dia on animoitu ja näyttää tältä kahdessa vaiheessa:

Animoitu dia ennen tekstiä

Dia 1 – hidas esitys (vaihe 1)

Animoitu dia ja tekstiä

Dia 2 – hidas esitys (vaihe 2)

Vaihtoehtoisesti voit käyttää seuraavia kolmea diaa:

Limittäinen tekstidia 1

Dia 1 – nopeatempoinen esitys

Tekstidian 2 limittäminen

Dia 2 – nopeatempoinen esitys

Tekstidian 3 limittäminen

Dia 3 – nopeatempoinen esitys

Sanat ”koulutus, palkka ja edut” on animoitu tulemaan näkyviin peräkkäin, ja yrität ajoittaa animaation näkymään samanaikaisesti, kun sanot kyseiset sanat. Tällä tavalla jokainen lause esitetään kolmella tai neljällä dialla. Yli neljän dian käyttäminen voi olla hienoa, mutta sen toteuttaminen on vaikeaa.

Sivun alkuun

Esimerkki vaativammasta aiheesta

Tässä on esimerkki saman esityksen vaativammasta aiheesta. Asia on jaettu 6 dialle seuraavasti:

Dia 1: Yhdysvaltojen korkeakoulujen ja yliopistojen järjestö järjesti vuonna 2009 kansallisen kyselytutkimuksen

Dia 2: jossa yli 300 yhdysvaltalaiselta yritykseltä ja organisaatiolta kysyttiin

Dia 3: mitä ominaisuuksia ja taitoja pitäisi painottaa korkeakoulujen oppimistavoitteina. Mikä nousi tärkeimmäksi?

Dia 4: Erinomaiset suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot

Dia 5: ilmoitti 89 % vastaajista.

Dia 6: Muut taidot ja ominaisuudet nähtiin vähemmän tärkeiksi. [Kriittinen ajattelu 81 %, analyyttinen ajattelu 81 %, käytännön soveltaminen 79 %, eettiset päätökset 75 %, ryhmätyö 71 %, luovuus 70%] (Näitä ei lueta ääneen.)

Monimutkainen aihe ja kuusi diaa

Vaativan aiheen diat

Tämäntyyppisen esityksen pitäminen vaatii paljon harjoittelua! Ajoitus on tärkeää. Tarvitset kauko-ohjaimen ja kannettavan tietokoneen tai näytön, jotta näet esityksen samalla, kun puhut. Voit vilkaista näyttöä tarvittaessa, kun napsautat dioja, mutta pidä silti katsekontakti yleisöön suurimman osan ajasta.

Oikea tilanteessa nopeatempoinen esitys on hyvä tapa välttää tylsät PowerPoint-esitykset. Saatat jopa saada suosionosoitukset seisten!

Sivun alkuun

Ellen Finkelstein Ellen Finkelstein on PowerPoint MVP. Hänen sivustonsa www.ellenfinkelstein.com tarjoaa yli 200 maksutonta vihjettä, opetusohjelmia, Ellen Finkelsteinin valokuva esitystekniikoita ja artikkeleita. Hän on kirjoittanut useita kirjoja, mukaan lukien PowerPoint for Teachers: Dynamic Presentations and Interactive Classroom Projects. Finkelsteinin sivustosta voit ladata maksutta julkaisun ”From Death by PowerPoint to Life by PowerPoint with the Tell ‘n’ ShowSM Method” ja tilata ilmaisen PowerPoint-vihjeiden uutiskirjeen.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×