Esityksen herättäminen eloon PowerPointin zoomauksella

Esityksen herättäminen eloon PowerPointin zoomauksella

Jos haluat tehdä esityksistä dynaamisempia ja jännittäviä, kokeile PowerPoint zoomausta.

Suuren vaikutuksen tekeminen ilmoituksilla

Jos haluat lisätä zoomauksen, siirry kohtaan lisää > Zoomaus.

Jos haluat tehdä yhteenvedon koko esityksestä samassa diassa, valitse yhteenvedon zoomaus .

Jos haluat näyttää vain valitut diat, valitse dian zoomaus

Jos haluat näyttää vain yhden osan, valitse osan zoomaus

Näyttää erityyppiset zoomaustoiminnot, jotka voi valita valitsemalla Lisää > Zoomaa: Sisällysluettelon zoomaustoiminto, Dian zoomaustoiminto ja Osan zoomaustoiminto.

Yleiskatsaus

Kun luot zoomauksen PowerPoint, voit siirtyä esityksen diojen, osien ja osien välillä haluamaasi järjestykseen, kun olet esittämässä esitystä.

PowerPoint zoomaus on käytettävissä vain Windowsissa – Microsoft 365 ja PowerPoint 2019.

Sisällysluettelon zoomaustoiminto

Sisällysluettelon zoomaus vastaa siirtymistä sivulle, jolla esityksen kaikki osat näkyvät samalla kertaa. Kun pidät esitystä, voit zoomauksen avulla siirtyä esityksessä paikasta toiseen missä tahansa järjestyksessä. Voit hypätä luovasti eteenpäin tai palata taaksepäin esityksessä keskeyttämättä esityksen kulkua.

Yhteenvedon zoomausta tuetaan nyt Microsoft 365-tilaajille PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, joka alkaa versiosta 16.19.18110915.

 1. Valitse Lisää > Zoomaa .

  Näyttää Zoomaa-painikkeen PowerPointin Lisää-välilehdessä.

 2. Valitse Sisällysluettelon zoomaus.

  Näyttää erityyppiset zoomaustoiminnot, jotka voi valita valitsemalla Lisää > Zoomaa: Sisällysluettelon zoomaustoiminto, Dian zoomaustoiminto ja Osan zoomaustoiminto.

 3. Yhteenvedon zoomaus-valinta ikkuna avautuu.

  Valitse diat, jotka haluat sisällyttää sisällysluettelon zoomaukseen. Nämä ovat yhteenvedon zoomaus-osan ensimmäisetdiat. Lisä tietoja PowerPoint-osan käyttämisestä on artikkelissa PowerPoint- diojen organisointi osakohtiin.

  Näyttää Lisää sisällysluettelon zoomaus -valintaikkunan PowerPointissa, jos esityksessä ei ole vielä osia

  Jos sinulla on jo osia esityksessä, jokaisen osan ensimmäinen dia on oletusarvoisesti valittuna. Jos et halua sisällyttää tiettyjä osia zoomaukseen, poista niiden valinta. Jos haluat PowerPoint päästä eroon kaikista kohdista, joita et ole määrittänyt yhteenvedon zoomaukseen, poista valinta kohdasta Säilytä käyttämättömät osa esityksessäsi. Poistettavissa osissa olevat diat säilyvät silti edelleen esityksessä.

  Näyttää Lisää sisällysluettelon zoomaus -valintaikkunan PowerPointissa osat valittuina.

  Näyttää Säilytä käyttämättömät osat -kohdan vieressä olevan ruudun valittuna.

 4. Kun olet valinnut kaikki diat, joita haluat käyttää sisällysluettelon zoomauksessa, valitse Lisää. Yhteenvedon zoomaus luodaan, ja se näkyy uutena diaesityksenä juuri ennen ensimmäistä diaa, jonka olet sisällyttänyt yhteenvedon zoomaukseen.

  Näyttää sisällysluettelon zoomauksen sisällysluettelo-osan dian PowerPointissa.

Kun olet luonut sisällysluettelon zoomauksen, voit halutessasi yhä lisätä tai poistaa esityksen osia. Jos olet tehnyt sisällysluettelon zoomauksen luonnin jälkeen muutoksia, jotka haluat sisällyttää zoomaukseen, sinun ei tarvitse aloittaa uudelleen alusta, vaan voit päivittää sisällysluettelon zoomauksen.

 1. Valitse zoomauksesi ja valitse sitten valintanauhan Muotoile-välilehti.

  Näyttää Zoomaustoiminnon työkalut -valikon PowerPointin valintanauhan Muotoile-välilehdessä.

 2. Valitse Muokkaa sisällysluetteloa, valitse sisällysluettelon zoomaukseen sisällytettävät osat ja valitse sitten Päivitä.

  Huomautus: Tässä näkymässä voi lisätä tai poistaa vain sisällysluettelon osia, ei esityksen osia.

Dian zoomaustoiminto

Dian zoomauksen avulla voit tehdä esityksestä dynaamisemman, jolloin voit siirtyä vapaasti diojen välillä missä tahansa järjestyksessä niin, että esityksen kulkua ei keskeytä. Ne ovat hyvä vaihto ehto lyhyemmille esityksille, joissa ei ole paljon osioita, mutta voit käyttää dian zoomausta moniin erilaisiin esitys tilanteisiin.

Dian zoomausten avulla voit porautua moniin tietoihin ja samalla pysyä samalla alustalla.

 1. Valitse Lisää > Zoomaa .

  Näyttää Zoomaa-painikkeen PowerPointin Lisää-välilehdessä.

 2. Valitse Dian zoomaus.

  Näyttää erityyppiset zoomaustoiminnot, jotka voi valita valitsemalla Lisää > Zoomaa: Sisällysluettelon zoomaustoiminto, Dian zoomaustoiminto ja Osan zoomaustoiminto.

 3. Dian zoomaus-valinta ikkuna avautuu. Valitse diat, joita haluat käyttää dian zoomauksessa.

 4. Kun olet valinnut kaikki diat, joita haluat käyttää, valitse Lisää. Dian zoomaus luodaan.

Vihje: Voit halutessasi luoda dian zoomauksen nopeasti valitsemalla haluamasi dian pikkukuvaruudussa ja vetämällä sen diaan, jossa haluat käyttää dian zoomausta. Näin voit luoda dian zoomauksia ja muuttaa niitä nopeasti sekä järjestää ne haluamallasi tavalla helposti valitsemalla ja vetämällä.

Dian zoomauksen esikatselukuva on oletusarvoisesti dian pikkukuva, mutta voit valita tietokoneesta tai verkosta uuden kuvan, joka edustaa osaa tai diaa, johon siirrytään.

 1. Valitse zoomauksesi ja valitse sitten valintanauhan Muotoile-välilehti.

  Näyttää Zoomaustoiminnon työkalut -valikon PowerPointin valintanauhan Muotoile-välilehdessä.

 2. Valitse Vaihda kuva ja valitse verkosta tai tietokoneesta uusi kuva, jota käytetään pikkukuvan sijaan.

  Näyttää osan tai dian zoomauksen Zoomausasetukset-ryhmän Muotoile-välilehden Zoomaus-asetukset-ryhmän PowerPointissa.

 3. Valitse tai etsi haluamasi kuva verkosta. Kun olet valinnut haluamasi kuvan, valitse Lisää.

  Näyttää Lisää kuva -valintaikkunan PowerPointissa.

Voit myös valita zoomauksia varten eri ulkoasuja Zoomaustoiminnon tyylit -valikosta. Voit muuttaa reunaa, visuaalisia tehosteita tai valita minkä tahansa reunan ja tehosteen yhdistelmän valikoimasta.

Näyttää eri zoomaustoiminnon tyylit ja tehosteet PowerPointin Muotoile-välilehdessä.

Osan zoomaustoiminto

Osan zoomaus on linkki jo esityksessä olevaan osaan. Sen avulla voit palata osiin, joita haluat painottaa, tai korostaa sitä, miten jotkin esityksesi osat liittyvät yhteen. Lisä tietoja PowerPoint-osan käyttämisestä on artikkelissa PowerPoint- diojen organisointi osakohtiin.

 1. Valitse Lisää > Zoomaa .

  Näyttää Zoomaa-painikkeen PowerPointin Lisää-välilehdessä.

 2. Valitse Osan zoomaustoiminto.

  Näyttää erityyppiset zoomaustoiminnot, jotka voi valita valitsemalla Lisää > Zoomaa: Sisällysluettelon zoomaustoiminto, Dian zoomaustoiminto ja Osan zoomaustoiminto.

 3. Valitse osa, jota haluat käyttää osan zoomauksena.

 4. Valitse Lisää. Osan zoomaus luodaan.

Vihje: Voit halutessasi luoda osan zoomauksen nopeasti valitsemalla haluamasi osan nimen pikkukuvaruudusta ja vetämällä sen diaan, jossa haluat käyttää osan zoomausta.

Osan zoomauksen esikatselukuva on oletusarvoisesti dian pikkukuva, mutta voit valita tietokoneesta tai verkosta uuden kuvan, joka edustaa osaa tai diaa, johon siirrytään.

 1. Valitse zoomauksesi ja valitse sitten valintanauhan Muotoile-välilehti.

  Näyttää Zoomaustoiminnon työkalut -valikon PowerPointin valintanauhan Muotoile-välilehdessä.

 2. Valitse Vaihda kuva ja valitse verkosta tai tietokoneesta uusi kuva, jota käytetään pikkukuvan sijaan.

  Näyttää osan tai dian zoomauksen Zoomausasetukset-ryhmän Muotoile-välilehden Zoomaus-asetukset-ryhmän PowerPointissa.

 3. Valitse tai etsi haluamasi kuva verkosta. Kun olet valinnut haluamasi kuvan, valitse Lisää.

  Näyttää Lisää kuva -valintaikkunan PowerPointissa.

Voit myös valita zoomauksia varten eri ulkoasuja Zoomaustoiminnon tyylit -valikosta. Voit muuttaa reunaa, visuaalisia tehosteita tai valita minkä tahansa reunan ja tehosteen yhdistelmän valikoimasta.

Näyttää eri zoomaustoiminnon tyylit ja tehosteet PowerPointin Muotoile-välilehdessä.

Zoomauksen tekeminen erottuvaksi muiden zoomausasetusten avulla

PowerPointin zoomaus syttyy todella, kun teet siitä oman. Valitse valinta nauhan Muotoile -väli lehti, jos haluat siirtyä Zoomaus työkaluihin, joiden avulla voit luoda vain ulkoasun ja tuntuu, että olet menossa, kun olet läsnä.

 1. Valitse zoomauksesi ja valitse sitten valintanauhan Muotoile-välilehti.

  Näyttää Zoomaustoiminnon työkalut -valikon PowerPointin valintanauhan Muotoile-välilehdessä.

 2. Jos haluat palata zoomausdiaan, kun olet katsonut sisällysluettelon, dian tai osan zoomaukseen sisältyvät osat, varmista, että Palaa zoomaukseen -valintaruutu on valittuna. Jos haluat siirtyä seuraavaan diaan katsottuasi osan zoomauksesta, poista valintaruudun valinta.

  Näyttää osan tai dian zoomauksen Zoomausasetukset-ryhmän Muotoile-välilehden Zoomaus-asetukset-ryhmän PowerPointissa.

  (Jos käytät yhteenvedon zoomausta tai osan zoomausta, palaat oletusarvoisesti zoomaus diaan, kun olet menossa osioon. Jos käytät dian zoomausta, siirryt oletusarvoisesti seuraavaan diaan, kun olet katsonut dian zoomauksen.)

Toinen tapa, jolla voit muuttaa zoomauksen ulkoasua, on valita, jos haluat, että zoomauksen tausta on niin, että zoomaus on lähes mahdoton erottaa pääalustasta, kun olet läsnä. Valitse Zoomaus tausta , jos haluat yhteenvedon, osan tai dian zoomauksen sekoittumaan aloitus diaan.

 1. Valitse zoomauksesi ja valitse sitten valintanauhan Muotoile-välilehti.

  Näyttää Zoomaustoiminnon työkalut -valikon PowerPointin valintanauhan Muotoile-välilehdessä.

 2. Valitse Zoomaustoiminnon tyylit -ryhmässä Zoomauksen tausta. Zoomaustoiminto käyttää taustanaan sijaintidiansa taustaa.

  Näyttää eri zoomaustoiminnon tyylit ja tehosteet PowerPointin Muotoile-välilehdessä.

Oletusarvoisesti zoomaukset käyttävät zoomaussiirtymää esityksen aikana, mikä tekee zoomauksista elävän näköisiä. Halutessasi voit kuitenkin olla käyttämättä zoomaussiirtymää ja muuttaa siirtymän kestoaikaa.

 1. Valitse zoomauksesi ja valitse sitten valintanauhan Muotoile-välilehti.

  Näyttää Zoomaustoiminnon työkalut -valikon PowerPointin valintanauhan Muotoile-välilehdessä.

 2. Varmista Zoomausasetukset- ryhmässä, että kohdan Zoomaussiirtymä vieressä oleva valintaruutu on valittuna, jos haluat käyttää zoomaussiirtymää zoomauksen esittämisessä.

  Näyttää osan tai dian zoomauksen Zoomausasetukset-ryhmän Muotoile-välilehden Zoomaus-asetukset-ryhmän PowerPointissa.

  Jos et halua käyttää zoomaussiirtymää esityksen aikana, poista kohdan Zoomaussiirtymä vieressä olevan valintaruudun valinta.

 3. Jos haluat muuttaa zoomaussiirtymän ajoitusta, muuta zoomaussiirtymän kestoaikaa esto-ilmaisimen vieressä olevan ylä- ja alanuolen avulla.

Vaatimukset

Seuraavassa taulukossa on lisä tietoja vähintään PowerPoint tarvittavista versio numeroista, joilla voit luoda tai toistaa zoomaus linkkejä.

PowerPoint-versio

Miten voit käyttää muodonvaihtoja

PowerPoint for Microsoft 365, versio 1607 tai uudempi

PowerPoint 2019

Zoomauksen luominen ja toistaminen

PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, versio 16,9 tai uudempi

PowerPoint 2019 for Mac

Toista zoomaus

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint for Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Zoomauksen toistaminen hyperlinkkeinä, jossa ei ole zoomaus siirtymistä

Takaisin zoomaus siirtymiseen ei ole tukea.

PowerPointin verkkoversio

Ei toista zoomausta

PowerPoint for Android

PowerPoint for iOS

PowerPoint Mobile for Windows

Toista zoomaus

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×