Esimerkkejä päivämäärien käyttämisestä Access-kyselyiden ehtoina

Esimerkkejä päivämäärien käyttämisestä Access-kyselyiden ehtoina

Perustietoja kyselyiden luomisesta on artikkelissa Johdanto kyselyihin.

Seuraavassa on joitakin yleisiä esimerkkejä päivämääräehdoista. Esimerkit ulottuvat yksinkertaisista päivämääräsuodattimista aina monimutkaisempiin päivämääräalueen laskutoimituksiin. Joissakin monimutkaisemmissa esimerkeissä käytetään Accessin päivämääräfunktioita, joilla voidaan saada täsmälleen haluttuja tuloksia poimimalla päivämäärästä eri osia.

Esimerkkejä, joiden ehdoissa käytetään kuluvan päivän päivämäärää

Esimerkkejä, jotka koskevat muuta kuin kuluvan päivän päivämäärää tai muuta kuin kuluvan päivän sisältävää päivämääräaluetta

Kyselyitä, jotka suodattavat Null-päivämäärät (puuttuvat päivämäärät) tai muut kuin Null-päivämäärät

Esimerkkejä, joiden ehdoissa käytetään kuluvan päivän päivämäärää

Jos haluat sisällyttää tulokseen tietueet, jotka...

Käytä näitä ehtoja

Kyselyn tulos

Sisältävät kuluvan päivän päivämäärän

Date()

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on tänään. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat tietueet, joiden päivämääräkentän arvoksi on asetettu 2.2.2012.

Sisältävät eilisen päivän päivämäärän

Date()-1

Palauttaa tietueita, joissa on eilinen päivämäärä. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat tietueet, joiden päivämäärä on 1.2.2012.

Sisältävät huomisen päivän päivämäärän

Date() + 1

Palauttaa tietueita, joissa on huomisen päivämäärä. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat tietueet, joiden päivämäärä on 3.2.2012.

Sisältävät päivämääriä kuluvan viikon ajalta

DatePart("ww", [Myyntipv]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [Myyntipv]) = Year(Date())

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on kuluvan viikon aikana. Accessissa viikko alkaa sunnuntaina ja päättyy lauantaina.

Sisältää päivämääriä edellisen viikon ajalta

Year([Myyntipv])* 53 + DatePart("ww", [Myyntipv]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on viime viikon aikana. Accessissa viikko alkaa sunnuntaina ja päättyy lauantaina.

Sisältävät päivämääriä seuraavan viikon ajalta

Year([Myyntipv])* 53+DatePart("ww", [Myyntipv]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on seuraavan viikon aikana. Accessissa viikko alkaa sunnuntaina ja päättyy lauantaina.

Sisältävät päivämäärän viimeisen seitsemän päivän ajalta

Between Date() and Date()-6

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on viimeisen seitsemän päivän aikana. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat tietueet väliltä 24.1.2012 ja 2.2.2012.

Sisältävät päivämäärän nykyisen kuukauden ajalta

Year([Myyntipv]) = Year(Now()) And<nbsp /> Month([Myyntipv]) = Month(Now())

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on nykyisen kuukauden aikana. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat helmikuun 2012 tietueet.

Sisältävät päivämäärän edellisen kuukauden ajalta

Year([Myyntipv])* 12 + DatePart("m", [Myyntipv]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on edellisen kuukauden aikana. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat tammikuun 2012 tietueet.

Sisältävät päivämäärän seuraavan kuukauden ajalta

Year([Myyntipv])* 12 + DatePart("m", [Myyntipv]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on seuraavan kuukauden aikana. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat maaliskuun 2012 tietueet.

Sisältävät päivämäärän edellisten 30 tai 31 päivän ajalta

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Palauttaa tietueita kuukauden ajalta. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat tietueet väliltä 2.1.2012 ja 2.2.2012.

Sisältävät päivämäärän kuluvan vuosineljänneksen ajalta

Year([Myyntipv]) = Year(Now()) And DatePart("q", [Myyntipv]) = DatePart("q", Now())

Palauttaa kuluvan vuosineljänneksen tietueet. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tietueet.

Sisältävät päivämäärän edellisen vuosineljänneksen ajalta

Year([Myyntipv])*4+DatePart("q",[Myyntipv]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Palauttaa edellisen vuosineljänneksen tietueet. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat vuoden 2011 viimeisen neljänneksen tietueet.

Sisältävät päivämäärän seuraavan vuosineljänneksen ajalta

Year([Myyntipv])*4+DatePart("q",[Myyntipv]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Palauttaa seuraavan vuosineljänneksen tietueet. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat vuoden 2012 toisen neljänneksen tietueet.

Sisältävät päivämäärän kuluvan vuoden ajalta

Year([Myyntipv]) = Year(Date())

Palauttaa kuluvan vuoden tietueet. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat vuoden 2012 tietueet.

Sisältävät päivämäärän edellisen vuoden ajalta

Year([Myyntipv]) = Year(Date()) - 1

Palauttaa edellisen vuoden tietueet. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat vuoden 2011 tietueet.

Sisältävät päivämäärän seuraavan vuoden ajalta

Year([Myyntipv]) = Year(Date()) + 1

Palauttaa tietueet, joilla on seuraavan vuoden päivämäärä. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat vuoden 2013 tietueet.

Sisältävät päivämäärän, joka on tammikuun 1. päivän ja kuluvan päivän välillä (tietueet vuoden alusta)

Year([Myyntipv]) = Year(Date()) and Month([Myyntipv]) <= Month(Date()) and Day([Myyntipv]) <= Day (Date())

Palauttaa tietueet, joiden päivämäärä on kuluvan vuoden tammikuun 1. päivän ja kuluvan päivän välillä. Jos kuluva päivä on 2.2.2012, esiin tulevat tietueet väliltä 1.1.2012 ja 2.2.2012.

Sisältävät aiemman päivämäärän

< Date()

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on ennen tätä päivää.

Sisältävät tulevan päivämäärän

> Date()

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on tämän päivän jälkeen.

Esimerkkejä, jotka koskevat muuta kuin kuluvan päivän päivämäärää tai muuta kuin kuluvan päivän sisältävää päivämääräaluetta

Jos haluat sisällyttää tulokseen tietueet, jotka...

Käytä näitä ehtoja

Kyselyn tulos

Vastaavat täsmälleen päivämäärää, kuten 2.2.2012

#2/2/2012#

Palauttaa vain tietueita, joiden päivämäärä on 2.2.2012.

Eivät vastaa päivämäärää, kuten 2.2.2012

Ei #2/2/2012#

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on jokin muu kuin 2.2.2012.

Sisältävät arvoja, jotka ovat ennen tiettyä päivämäärää, kuten 2.2.2012

< #2/2/2012#

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on aiempi kuin 2.2.2012.

Jos haluat tarkastella tietueita, joiden päivämäärä on 2.2.2012 tai aiempi, käytä operaattorin < sijaan operaattoria <=.

Sisältävät arvoja, jotka ovat tietyn päivämäärän jälkeen, kuten 2.2.2012

> #2/2/2012#

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on myöhempi kuin 2.2.2012.

Jos haluat tarkastella tietueita, joiden päivämäärä on 2.2.2012 tai myöhempi, käytä operaattorin > sijaan operaattoria >=.

Sisältävät arvoja päivämäärävälin sisällä (kahden päivämäärän välillä)

>#2/2/2012# and <#2/4/2012#

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on 2.2.2012 - 4.2.2012.

Huomautus: Voit suodattaa arvovälin päätepisteineen käyttämällä Between-operaattoria. Esimerkiksi Between #2/2/2012# and #2/4/2012# on sama kuin >=#2/2/2012# and <=#2/4/2012#.

Sisältävät päivämääriä välin ulkopuolelta

<#2/2/2012# or >#2/4/2012#

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on joko aiempi kuin 2.2.2012 tai myöhempi kuin 4.2.2012.

Sisältävät jommankumman kahdesta päivämäärästä, kuten 2.2.2012 tai 3.2.2012

#2/2/2012# or #2/3/2012#

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on joko 2.2.2012 tai 3.2.2012.

Sisältävät yhden tai useampia useista päivämääristä

In (#2/1/2012#, #3/1/2012#, #4/1/2012#)

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on 1.2.2012, 1.3.2012 tai 1.4.2012.

Sisältävät päivämäärän tietyssä kuussa (vuodesta riippumatta), esimerkiksi joulukuussa

DatePart("m", [Myyntipv]) = 12

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä on minkä tahansa vuoden joulukuussa.

Sisältävät tiettyyn vuosineljännekseen sisältyvän päivämäärän (vuodesta riippumatta), esimerkiksi ensimmäiseen neljännekseen

DatePart("q", [Myyntipv]) = 1

Palauttaa tietueita, joiden päivämäärä sisältyy minkä tahansa vuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Suodattavat Null-arvot (puuttuvat arvot)

Is Null

Palauttaa tietueet, joihin ei ole kirjoitettu päivämäärää.

Suodattavat muut kuin Null-arvot

Is Not Null

Palauttaa tietueet, joihin on kirjoitettu päivämäärä.

Kyselyitä, jotka suodattavat Null-päivämäärät (puuttuvat päivämäärät) tai muut kuin Null-päivämäärät

Jos haluat sisällyttää tulokseen tietueet, jotka...

Käytä näitä ehtoja

Kyselyn tulos

Suodattavat Null-arvot (puuttuvat arvot)

Is Null

Palauttaa tietueet, joihin ei ole kirjoitettu päivämäärää.

Suodattavat muut kuin Null-arvot

Is Not Null

Palauttaa tietueet, joihin on kirjoitettu päivämäärä.

Jos päivämäärien käyttäminen ehtoina tuottaa päänvaivaa ja jos et esimerkiksi saa odotetunlaisia tuloksia, tutustu artikkeliin Päivämääräkriteerit eivät toimi kyselyssä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×