Esimerkkejä kaaviolajeista

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Pylväskaavio

Sarakekaavio näyttää tietojen muutokset tietyn ajan kuluessa tai kuvaa osien välistä vertailua. Luokat on järjestetty vaakasuunnassa ja arvot pystysuunnassa korostamaan ajan mukaan tapahtuvaa vaihtelua.

Pylväskaavio

Pinotut sarakekaaviot näyttävät yksittäisten osien suhteen kokonaisuuteen.

Kolmiulotteinen pylväskaavio

Kolmiulotteiset perspektiivisarakekaaviot vertaavat arvopisteitä kahdella akselilla. Tässä kolmiulotteisessa kaaviossa voit vertailla neljän vuosineljänneksen myyntituloksia Euroopassa kahden muun yksikön tuloksiin.

Kartio, lieriö ja pyramidi

Arvopisteen merkit (kartio, lieriö ja pyramidi) voivat vaikuttaa huomattavasti kolmiulotteiseen sarakkeeseen ja palkkikaavioihin.

Kolmiulotteinen palkkikaavio, jossa on lieriö-arvopisteen merkit

Kolmiulotteinen palkkikaavio, jossa on pyramidi-arvopisteen merkit

Palkkikaavio

Palkkikaavio kuvaa yksittäisten osien välisiä vertailuja. Luokat järjestetään pystysuuntaan ja arvot vaakasuuntaan, jotta voitaisiin keskittyä vertailuarvoihin ajan sijasta.

Palkkikaavio

Pinotut palkkikaaviot kuvastavat osien suhdetta kokonaisuuteen.

Pinottu palkkikaavio

Rivi

Viivakaavio näyttää tietojen trendit tasaisin välein.

yhteysviiva

Alue

Aluekaavio korostaa muutoksen suuruutta ajan kuluessa. Näyttämällä arvojen summan aluekaavio näyttää myös piirrettyjen osien suhteen kokonaisuuteen.

Aluekaavio

Tässä esimerkissä aluekaaviossa näkyy Helsingin lisääntynyt myynti ja jokaisen läänin osuus kokonaismyynnistä.

Pistekaavio

Pistekaaviossa voidaan verrata useiden arvosarjojen pisteitä keskenään tai esittää kaksi arvosarjaa yhtenä x- ja y-koordinaattien sarjana, jolloin tiedot näkyvät hajanaisina pisteinä. Tällaista esitystapaa käytetään usein tieteellisissä kaavioissa.

Kun järjestät tietojasi, sijoita x-arvot yhdelle riville tai yhteen sarakkeeseen ja kirjoita sitten vastaavat y-arvot niihin liittyville riveille tai niihin liittyviin sarakkeisiin.

kaavioon piirrettävät tiedot

XY-pistekaavio

Kuplakaavio

Kuplakaavio on eräänlainen pistekaavio. Merkin koko vastaa kolmannen muuttujan arvoa.

Jos haluat järjestää tiedot, sijoita x-arvot yhdelle riville tai yhteen sarakkeeseen ja kirjoita vastaavat y-arvot sekä kuplien koot niihin liittyviin riveihin ja sarakkeisiin.

Kaavioon piirrettävät tiedot

Kuplakaavio

Tässä esimerkkikaaviossa yritys A:lla on eniten tuotteita ja suurin markkinaosuus, mutta A:n myyntiluvut eivät ole suurimmat.

Ympyräkaavio

Ympyräkaaviossa näkyy niiden osien suhteellinen koko, jotka muodostavat arvosarjan osien summasta. Se näyttää aina vain yhden arvosarjan ja on hyödyllinen, kun haluat painottaa tärkeää osaa.

Ympyräkaavio

Jos haluat helpottaa kapeiden lohkojen näkemistä, voit ryhmitellä ne yhteen yhdeksi osaksi ja jakaa sitten osan pienempään ympyräkaavioon tai palkkikaavioon pääkaavion viereen.

Ympyräkaavio, jossa pienempi ympyräkaavio

Rengaskaavio

Rengaskaaviossa näkyy osien suhde kokonaisuuteen samalla tavoin kuin ympyräkaaviossa, mutta rengaskaavio voi sisältää useamman kuin yhden arvosarjan. Jokainen rengaskaavion rengas kuvaa arvosarjaa.

Rengaskaavio

Varastossa

Ylimmän, alimman ja viimeisen arvon näyttävää pörssikaaviota käytetään usein pörssikurssien esittämiseen. Tämän kaavion avulla voi esittää myös tieteellistä tietoa, kuten esimerkiksi lämpötilan vaihteluita. Tätä kaaviota ja muita pörssikaavioita varten tiedot on järjestettävä oikeaan järjestykseen.

Pörssikaavio

Vaihdon sisältävässä pörssikaaviossa on kaksi arvoakselia, joista toinen on vaihtoa ja toinen osakkeiden hintoja varten. Voit sisällyttää vaihdon ylimmän, alimman ja viimeisen arvon sisältävään kaavioon tai ensimmäisen, ylimmän, alimman ja viimeisen arvon sisältävään kaavioon.

Pörssikaavio, jossa on kaksi arvoakselia

Pintakaavio

Pintakaavio on hyödyllinen, kun haluat etsiä optimaaliset kahden tietoryhmän yhdistelmät. Samoin kuin topografisessa kartassa, värit ja kuviot ilmaisevat alueet, jotka kuuluvat samaan arvoalueeseen.

Pintakaavio

Tämä kaavio näyttää lämpötilan ja ajan eri yhdistemät, jotka johtavat samaan vetolujuuden mittaukseen.

Säteittäinen kaavio

Säteittäisessä kaaviossa jokaisella luokalla on oma arvoakselinsa, joka lähtee säteittäin keskipisteestä. Viivat yhdistävät kaikki saman sarjan arvot.

säteittäinen kaavio

Säteittäinen kaavio yhdistää arvosarjojen joukon ryhmäarvot. Tässä kaaviossa arvosarja, joka kattaa suurimman osan alueesta eli Valmiste A, edustaa merkkiä, jolla on korkein vitamiinipitoisuus.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×