Erot käytettäessä työkirjaa selaimessa ja Excelissä

Erot käytettäessä työkirjaa selaimessa ja Excelissä

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Excel online-sovellusten käyttäminen selaimella muistuttaa usein Excel-työpöytäsovellus. On kuitenkin joitakin eroja huomioon. Esimerkiksi kaikki tiedostomuodot eivät voi käyttää, ja jotkin toiminnot voivat toimivat eri tavalla kuin Työpöytäsovelluksen. Tässä artikkelissa kerrotaan nämä erot.

Huomautus: Jos käytät Excel Online vai Excel Services- SharePoint Server 2010, katso tässä versiossa erot käytettäessä työkirjaa selaimessa ja Excelissä.

Tiedostomuodot, joita tuetaan Excel Onlinessa

 • Excel-työkirjatiedostot (.xlsx)

 • Excel 97 – 2003-työkirjatiedostot (.xls).
  Huomautus: avattaessa tätä tiedostomuotoa Excel Onlinessa muuntaa sen uudempaan .xlsx-tiedostoa. Voit ladata alkuperäisen aina valitsemalla Tiedosto > tiedot > Edellinen versiot.

 • Excel-binaarityökirjatiedosto (.xlsb)

 • OpenDocument-laskentataulukkotiedosto (.ods)

 • Excel-työkirja (makrot käytössä) (.xlsm)
  Tässä muodossa oleva työkirja voidaan avata, mutta makroja ei suoriteta selainikkunassa.

Työkirjojen muihin tiedostomuotoihin, kuten .CVS-muodossa yleensä ei tueta Excel Onlinessa.

Saat lisätietoja Excel-tiedostomuodot työkirjan tallentaminen eri tiedostomuodossa.

Huomautus: Ei rajoituksia, jotta voit tarkastella SharePoint Online- ja Power BI-palvelun tiedostojen kokoa. Lue lisätietoja SharePoint Onlinen työkirjojen tiedostokokorajoitukset.

Ominaisuudet, joita tuetaan Excel Onlinessa tarkastelua varten

Jotkin ominaisuudet saattavat toimia eri tavalla, kun työkirjaa tarkastellaan tai kun se tulostetaan selainikkunassa. Seuraavassa taulukossa on tästä yhteenveto.

Tämä ominaisuus

Toiminta selainikkunassa

Laskutoimitukset

Alueiden tai työkirjojen laskutoimitukset ja laskenta-asetukset, kuten automaattiset, manuaaliset ja iteratiiviset laskenta-asetukset, toimivat selainikkunassa samalla tavalla kuin Excelissä.

Solut

Solut, kuten solujen arvot, yhdistetyt solut ja solun sisällön yleiskuvaus, näkyvät selainikkunassa samalla tavalla kuin Excelissä.

Kaaviot ja taulukot, kuten Pivot-kaavioraportit ja Pivot-taulukkoraportit

Kaaviot, taulukot, pivot-kaavioraporttien ja pivot-taulukkoraporttien näkyvät yleensä selainikkunassa samalla tavalla ne ovat Excelissä. Asiat

 • kaavioryhmän osana olevat kaaviot

 • ulkoisia viittauksia käyttävät kaaviot

 • kaaviot, joissa on käytössä tiettyjä tietolähteitä, joita ei tueta selainikkunassa tarkasteltavissa työkirjoissa.

Jos käytössäsi on Excel Services-palveluiden vai Excel Online paikallinen (ei pilvipalvelussa), voi näyttää selainikkunassa tiettyä sisältöä riippuu siitä, onko työkirjan käytetään Excel Services- tai Excel Online . Lisätietoja on artikkelissa Verrataan Excel Services-palvelujen ja Excel Web App.

Tietoyhteydet

Sen mukaan, miten ympäristö on määritetty tietoyhteydet tietyntyyppiset tuetaan työkirjoihin, näkyvät selainikkunassa, jonka avulla voit päivittää tiedot. Lisätietoja on artikkelissa työkirjan selainikkunassa tietojen päivittäminen.

Päivämäärät

Päivämäärät näkyvät selainikkunassa samalla tavalla kuin Excelissä.

Ulkoiset viittaukset

Ulkoisen viittauksen viimeisin arvo näkyy selainikkunassa. Ulkoiset viittaukset on päivitettävä Excelissä.

Pivot-kaavioraportin tai Pivot-taulukkoraportin kenttäluettelo

Pivot-kaavioraportin tai Pivot-taulukkoraportin kenttäluettelo toimii yleensä selainikkunassa samalla tavalla kuin Excelissä. Käyttäjät voivat siis tarkastella ja muuttaa Pivot-kaavioraportin tai Pivot-taulukkoraportin tietoja kenttäluettelon avulla.

Suodattimet, osittajat ja aikajanan ohjausobjektit

Suodattimia ja osittajia toimivat yleensä selainikkunassa samalla tavalla kuin niiden vaikutus Excelissä. Aikajanan ohjausobjekteja toimivat yleensä selainikkunassa samalla tavalla kuin niiden vaikutus Excelissä.

Jos käytössäsi on Excel Services-palveluiden vai Excel Online paikallinen (ei pilvipalvelussa), voi näyttää selainikkunassa tiettyä sisältöä riippuu siitä, onko työkirjan käytetään Excel Services- tai Excel Online . Lisätietoja on artikkelissa Verrataan Excel Services-palvelujen jaExcel Web App.

Muotoilu

Solun ja solualueen muotoilu sekä lukumuodot näkyvät selainikkunassa samalla tavalla kuin Excelissä.

Funktiot

Useimmat Excel-funktioiden käyttäminen selainikkunassa tavalla kuin Excelissä. Poikkeukset on lueteltu tämän artikkelin työkirjan Funktiot -osassa.

Reunaviivat

Useimmat, mutta eivät kuitenkaan kaikki, reunaviivat näkyvät selainikkunassa samalla tavalla kuin Excelissä. Viivan värit, jatkuva ja kaksoisviivatyyli, yhtenäiset ja katkoviivat sekä viivat, joissa on ohut, keskipaksu ja paksu viivanpaksuus, ovat tuettuja ominaisuuksia.

Nimetyt kohteet

Nimetyt kohteet, kuten alueet, taulukot, kaaviot, pivot raportteja, pivot-taulukon raportit, osittajat ja aikajanan ohjausobjekteja yleensä näkyvät selainikkunassa samalla tavalla ne ovat Excelissä.

Jos käytössäsi on Excel Services-palveluiden vai Excel Online paikallinen (ei pilvipalvelussa), voi näyttää selainikkunassa tiettyä sisältöä riippuu siitä, onko työkirjan käytetään Excel Services- tai Excel Online . Lisätietoja on artikkelissa Verrataan Excel Services-palvelujen jaExcel Web App.

Sparkline-kaaviot

Sparkline-kaaviot näkyvät selainikkunassa samalla tavalla kuin Excelissä.

Taulukot

Excel-taulukot, mukaan lukien tiedot, sarakeotsikot ja summarivit, näkyvät selainikkunassa samalla tavalla kuin Excelissä.

Ominaisuuksien erot voi selaimessa ja työpöytäsovelluksessa

Jotkin ominaisuudet toimivat selainikkunassa eri tavalla kuin Excelissä. Jotkin työkirjan ominaisuudet voivat lisäksi estää työkirjan tarkastelun selainikkunassa.

Vihje: Jos et voi tarkastella työkirjaa selainikkunassa, koska se sisältää ominaisuuksia, voit kokeilla työkirjan avaamista Excelissä työpöydälle.

Tämä ominaisuus

Toiminta selainikkunassa

Ohjaimet

Ohjaimet, kuten ActiveX-komponentit ja Lomake-työkalurivin ohjausobjektit, estävät työkirjan tarkastelun selainikkunassa.

Tietoyhteydet

Sen mukaan, miten ympäristö on määritetty tietyntyyppiset tietoyhteyksiä, voit estää työkirjan selainikkunassa näkymisen. Lisätietoja on artikkelissa työkirjan selainikkunassa tietojen päivittäminen.

Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen

Tietojen kelpoisuuden tarkistamista käyttäviä työkirjoja voidaan muokata selainikkunassa, mutta tietojen kelpoisuuden tarkistamista ei voi määrittää selaimessa.

Digitaaliset allekirjoitukset

Jos työkirjassa on käytössä näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus, sitä ei voi tarkastella selainikkunassa.

Fontit

Fonttien tyyli ja koko näkyvät yleensä selaimessa samalla tavalla kuin Excelissä. Jos työkirjassa on käytetty fonttia, jota ei ole saatavilla laitteessasi, fontti saatetaan korvata toisella fontilla, kun työkirjaa tarkastellaan selainikkunassa.

Funktiot

Jotkin funktiot saattavat toimia selainikkunassa eri tavalla kuin Excelissä. Lisätietoja on tämän artikkelin Funktiot-osassa.

Vanhat makrokielet

Jos työkirjat sisältävät vanhoja makro-ominaisuuksia, kuten Microsoft Excel 4.0 -makro-ominaisuuksia ja Microsoft 5.0 -valintaikkunataulukoita, niitä ei voi näyttää selainikkunassa.

Tallenna

Kun työkirjaa muokataan selainikkunassa, muutokset tallentuvat automaattisesti.

Tietoturva ja tietosuoja

Jos työkirjassa on käytössä sisältöoikeuksien hallinta-asetukset työkirjatasolla, työkirjaa ei voi tarkastella selainikkunassa.

Jos organisaatiossa käytetään (paikallista) Excel Onlineia tai (pilvessä olevaa) Excel Onlinea työkirjojen esittämiseen, sisältöoikeuksien hallinnalla suojattuihin tiedostokirjastoihin tallennettuja työkirjoja tuetaan ja tällaisia työkirjoja voi tarkastella selaimella.

Myös sisältöoikeuksien hallinnalla suojattuina Outlook Web App -liitteinä lähetettyjä työkirjoja tuetaan, ja tällaisia työkirjoja voi tarkastella selaimella.

Kuitenkin Jos organisaatiossa on käytössä Excel Services (paikallisessa) SharePoint Server-ympäristössä, Sisältöoikeuksien hallinnalla suojattuja työkirjoja ei tue ja täytyy avata Excelissä.

Sisältöoikeuksien hallintaa ei voi käyttää selaimessa.

Toiminnon kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Jos työkirjaa muokkaa useampi kuin yksi henkilö kerrallaan, Kumoa- ja Tee uudelleen -komennot eivät ole käytettävissä selainikkunassa heti kun toinen käyttäjä tekee muutoksen.

Laskentataulukon suojaus tai työkirjan suojaus

Jos työkirja on suojattu (salattu salasanasuojauksella), sitä ei voi tarkastella selainikkunassa.

Suojattuja laskentataulukoita (kokonaisia työkirjoja ei) voi tarkastella selainikkunassa Excel Onlinessa.

Paikallisen ympäristön, jossa on käytössä Excel Services-palveluiden vai Excel Web App-suojattuja laskentataulukoita et voi tarkastella selainikkunassa.

Suojauksen poistamista Avaa työkirja Excelissä työpöydälle.

XML

XML-määritykset, XML:n upotetut toimintotunnisteet ja XML-laajennuspaketit estävät työkirjan tarkastelun selainikkunassa.

Funktiot Excelissä ja Excel Online

Jotkin työkirjan funktiot toimivat selainikkunassa eri tavalla kuin Excelissä. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto joidenkin funktioiden toiminnasta Excelissä sekä selainikkunassa tarkasteltavassa työkirjassa.

Tämän funktion

Toiminta Excelissä

Toimii näin Excel Onlinessa

MERKKI

Palauttaa lukua vastaavan merkin. Palauttaa lohkomerkin tulostumattomien merkkien kohdalla.

Palauttaa lukua vastaavan merkin. Palauttaa tyhjät arvot tulostumattomien merkkien kohdalla.

HYPERLINKKI

Palauttaa aktiivisen linkin, jota voi napsauttaa ja seurata.

Työkirjan vuorovaikutteisuus- ja työkirjassa siirtymisen asetuksista riippuen HYPERLINKKI-funktio voi palauttaa aktiivisen tai passiivisen linkin tekstimerkkijonon.

KUVAUS

Palauttaa tietokoneen nykyisen hakemiston tai kansion polun.

Palauttaa #ARVO! -virheen.

NYT

Palauttaa tietokoneen päivämäärän ja ajan.

Palauttaa palvelimen päivämäärän ja ajan.

SATUNNAISLUKU, SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ

Palauttaa satunnaisluvun aina, kun sitä käytetään

Palauttaa satunnaisluvun aina, kun sitä käytetään

RTD (reaaliaikaiset tiedot)

Palauttaa COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta reaaliaikaisia tietoja.

Jos RTD-toiminnon palauttamat arvot tallennetaan työkirjaan, kyseiset arvot näytetään. Jos työkirjaan ei ole tallennettu arvoja, #PUUTTUU!-virhearvo palautetaan.

TÄMÄ.PÄIVÄ

Palauttaa tietokoneen päivämäärän.

Palauttaa palvelimen päivämäärän.

Tietoja Excel Onlinesta, (paikallisesta) Excel Onlineista ja (paikallisesta) Excel Services -palveluista

Työkirja voidaan näyttää selainikkunassa eri sovellusten avulla. Käyttöympäristöön tehtyjen määritysten mukaan työkirjaa selainikkunassa tarkastellessasi käytössäsi voi olla Excel Online (osana Office Onlinea), Excel Online (osana paikallista Office Online -ratkaisua) tai Excel Services paikallisessa SharePoint Server -ympäristössä.

Päätöksen tekee IT-järjestelmänvalvoja, ja päätös vaikuttaa siihen, mitkä ominaisuudet ovat tuettuja, kun työkirjaa tarkastellaan selainikkunassa. Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×