Erot käytettäessä työkirjaa Excelissä ja Excel-palveluissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Excel Services on suunniteltu ensisijaisesti verkkopohjainen, tiedot-tarkasteluun pohjaiseksi Excel-työkirjojen ja tukee Microsoft Office Excel 2007alijoukkoa ominaisuuksia. Seuraavissa osissa on yhteenveto Office Excel 2007 mitä ominaisuuksia tuetaan ja Excel Services-palveluissa, joita ei tueta.

Tärkeää: Excel-työkirjan julkaisemista Excel-palveluihin tukevat vain seuraavat versiot: Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 ja Microsoft Office Excel 2007.

Tässä artikkelissa

Tuetut ja ei-tuetut työkirjan lataamiseen liittyvät ominaisuudet

Tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkofunktiot

Tuetut ja ei-tuetut työkirjan tarkastelemiseen liittyvät ominaisuudet

Tuetut ja ei-tuetut työkirjan käsittelemiseen liittyvät ominaisuudet

Tuetut ja ei-tuetut työkirjan lataamiseen liittyvät ominaisuudet

Voit ladata työkirjan Excel Services-palveluissa, joka on Office Excel 2007 työkirja (.xlsx) tai binaarinen työkirja (.xlsb) tiedostomuodossa vain luku-työkirjana kolmella tavalla:

 • Määritä URL- tai UNC-polku Excel Web Access -Web-osan työkirjaominaisuudessa.

 • Yhdistä asiakirjakirjaston luettelonäkymä-Web-osa Excel Web Accessin Web-osaan ja välitä asiakirjakirjastoon tallennetun työkirjan URL-osoite sitten näytettäväksi Microsoft Office Excel Web Access -ohjelmassa.

 • Tarkastele asiakirjakirjastoon tallennettua työkirjaa selaimessa. (Valitse kohde, napsauta sen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Näytä Web-selaimessa.)

Mitään muita Microsoft Office Excel -tiedostomuotoja (kuten Office Excel 2007 -työkirja (makrot käytössä) (.xlsm) ja Office Excel 2007 -ohjelman 97–2003-työkirja (.xls)) ei tueta.

Huomautus: Tarvittavat käyttöoikeudet voit myös avata työkirjan Office Excel 2007 -asiakastietokoneen Office Excel Web Access-työkalurivin koko työkirjana (luku/kirjoitus) tai vain luku-tilannevedoksena valikosta Avaa . Lisätietoja on kohdassa Avaa tilannevedos Excelissä Excel Services-palveluiden tai työkirjan Excel Web Access-Ohje.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia tuetaan työkirjan lataamisessa:

Ominaisuus

Kommentit

Funktiot   

Lähes kaikkia Excel-laskentataulukkofunktioita tuetaan. Lisätietoja on seuraavassa Tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkofunktiot -osassa.

Päivät:   

Windows- ja Macintosh-päivämääräjärjestelmät.

Excel-taulukot   

Excel-taulukon tiedot, sarakeotsikot, lasketut sarakkeet, summarivit, jäsennetyt viittaukset ja tyylit.

Solut   

Solujen arvot, mukaan lukien yhdistettyjen solujen arvot ja juoksutusalueen sisältö.

Nimet   

Määritetyt nimet ja nimetyt alueet.

Laskenta   

Laskenta- ja uudelleenlaskenta-asetukset, mukaan lukien alueita ja kokonaisia laskentataulukoita koskevat automaattiset (paitsi taulukot), manuaaliset ja iteratiiviset laskenta-asetukset. Lisätietoja on Excel Web Accessin ohjeen Excel-palveluiden tietojen laskemista ja uudelleenlaskemista käsittelevässä ohjeaiheessa.

Kaaviot   

Kaaviot, kaavioalueet ja pivot-kaavioraportit. Lisätietoja on Excel Web Accessin ohjeen kaavioiden ja pivot-kaavioraporttien Excel-palveluissa käyttämistä käsittelevässä ohjeaiheessa.

Muotoilu   

Solujen ja solualueiden muotoilut, työkirjojen ehdolliset muotoilut (lukuun ottamatta tietopalkkeja ja kuvakkeita käyttämällä tehdyt) ja lukumuotoilut.

Yhteydet   

Yhteydet ulkoisiin tietolähteisiin, kuten OLAP-pivot-taulukoihin.

Entä jos-analyysi   

Entä-jos-analyysityökalujen tulokset, mukaan lukien tavoitteen haku, arvotaulukot, skenaariot, ratkaisin ja sarjat.

Konsolidointi   

Alueiden kootut tiedot.

Tietolähteet   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB-palvelut ja ODBC-ohjaimet.

Ei-tuetut ominaisuudet

Työkirjat, jotka sisältävät seuraavat ei-tuettuja ominaisuuksia ei ladata tai näyttää Excel Services-palveluissa. Parhaat tulokset, kun työkirja tallennetaan aina Office Excel 2007Excel Services -komennon avulla. (Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , Julkaise-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse kohdassa Jaa asiakirja muilleExcel Services-palveluissa .) Voit tarkistaa, onko ominaisuus on tuettu valitsemalla Avaa selaimessa, kun tallennan työkirjan -valintaruutu, jos haluat näyttää selaimessa Tallenna Excel Services -valintaikkunassa. Jos ominaisuutta ei tueta, Excel Services näyttää ilmoituksen.

Seuraavat ominaisuudet eivät ole tuettuja, ja ne estävät työkirjan lataamisen:

Ominaisuus

Kommentit

VBA   

VBA:n (Visual Basic for Applications) koodi, makrot, apuohjelmat ja käyttäjän määrittämät funktiot.

Huomautus: Ohjelmointi mukauttaa Excel Services-palveluissa useilla tavoilla, mukaan lukien luomalla käyttäjän määrittämien funktioiden (UDF). Lisätietoja on artikkelissa Microsoft Office SharePoint Server 2007: n Software Development Kit (SDK).

Vanhat makrokielet   

Microsoft Excel 4.0:n makrofunktiot ja Microsoft 5.0:n valintaikkunataulukot.

Ohjausobjektit   

Lomaketyökalurivin ohjausobjektit, työkaluvalikoiman ohjausobjektit ja kaikki ActiveX-komponentit.

XML   

XML-määritykset ja upotetut toimintotunnisteet.

Tietoturva ja tietosuoja   

Työkirjat, laskentataulukot tai suojatut alueet ja työkirjat, joissa on käytetty sisältöoikeuksien hallintaa (Information Rights Management, IRM)).

Huomautus: Voit suojata työkirjat Excel Services-palveluissa, käyttämällä Microsoft Windows SharePoint Services-oikeudet ja käyttöoikeudet.

Kuviin ja objekteihin   

Linkitetyt tai upotetut objektit tai kuvat, lisätyt kuvat, automaattiset muodot, WordArt-objektit ja kaaviot, kuten organisaatiokaaviot.

käsinkirjoitus   

Kaikki käsinkirjoitustoiminnot, mukaan lukien piirtäminen, kirjoittaminen ja huomautukset.

OLE ja DDE   

OLE (Object Linking and Embedding) -objektit ja DDE (Dynamic Data Exchange) -linkit.

Näkyvissä olevat kaavat   

Työkirjat, jotka on tallennettu kaavojen ollessa näkyvissä.

Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen   

Virheellisten tietojen kirjoittamisen estäminen ja avattavien luetteloiden luominen.

Tietolähteet   

Tietojen noutamispalvelut Microsoft Business Solutionsille, Windows SharePoint Services -luetteloille, Microsoft SQL Serverille, ulkoisille tietoalueille (kutsutaan myös kyselytaulukoille) ja Windows SharePoint Services -luetteloihin linkitetyille taulukoille.

Kyselyt    

WWW-kyselyt ja tekstikyselyt.

Ulkoiset viittaukset linkitettyihin työkirjoihin   

Ulkoisten viittausten (linkkien) luominen tiettyyn solualueeseen tai tietyn solualueen määritettyyn nimeen tai osana nimimääritystä.

kommentit   

Kommenttien näyttäminen ja säätäminen.

Konsolidointi   

Pivot-taulukkoraporttien kootut tiedot.

Jaetut työkirjat   

Työkirjojen jakaminen ja ristiriitaisten muutosten ratkaiseminen.

digitaaliset allekirjoitukset   

Työkirjan näkyvät ja näkymättömät digitaaliset allekirjoitukset.

Liitetyt työkalurivit   

Mukautetut työkalurivit, jotka on liitetty työkirjaan Office Excel 2003:n avulla ennen työkirjan muuntamista Excel 2007 -muotoon.

Sivun alkuun

Tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkofunktiot

Kaikki funktiot ovat tuettuja, kun työkirja ladataan ja lasketaan uudelleen, pois lukien funktiot HYPERLINKKI, RTD ja SQL.Request, joita tuetaan vain osittain.

Funktio

Excel palauttaa

Ja Excel Services-palveluissa palauttaa:

HYPERLINKKI   

Aktiivinen hyperlinkki, jota voi napsauttaa ja jonka voi avata.

Jokin seuraavista:

 • Aktiivinen hyperlinkki, voi napsauttaa ja seurata, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus - ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuudet on määritetty.

 • Aktiivinen hyperlinkki toisen verkkosivulle tai tiedostoon, voit napsauttaa ja seurata, mutta ei sijainnin työkirjan, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus -ominaisuudeksi on määritetty ja Työkirjassa siirtyminen -ominaisuus ei ole määritetty.

 • Passiiviset hyperlinkin tekstin merkkijonona, jota ei voi avata, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus - ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuuksia ei ole määritetty.

RTD   

Reaaliaikaiset tiedot COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta.

Seuraavat:

 • Mitkä tahansa RTD-funktion palauttamat arvot, jotka ovat tallennettuna työkirjaan, näytetään.

 • Jos arvoja ei parhaillaan palauteta, palautetaan #PUUTTUU!-virhe.

 • Jos Excel Services-palveluissa työkirjan uudelleenlaskennan ja yrittää suorittaa RTD-funktion tai SQL. Pyydä-funktio, funktio palauttaa # PUUTTUU-virheen.

Voit halutessasi testata palautetun arvon ON.VIRHE- tai JOSVIRHE-funktioilla.

SQL. Pyyntö   

Ulkoiseen tietolähteeseen yhdistetyn kyselyn tulokset.

Seuraavat:

 • Mitkä tahansa SQL.Request-funktion palauttamat, työkirjaan tallennetut arvot näytetään.

 • Jos arvoja ei parhaillaan palauteta, palautetaan #PUUTTUU!-virhe.

 • Jos Excel Services-palveluissa työkirjan uudelleenlaskennan ja yrittää suorittaa RTD-funktion tai SQL. Pyydä-funktio, funktio palauttaa # PUUTTUU-virheen.

Voit halutessasi testata palautetun arvon ON.VIRHE- tai JOSVIRHE-funktioilla.

MERKKI   

Luvun määrittämä merkki tai ruutu, jos merkki on sellainen, joka ei tulostu.

Luvun määrittämä merkki tai tyhjä arvo, jos merkki on sellainen, joka ei tulostu.

SOLU   

Tiedot viittauksen vasemman yläkulman solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.

#ARVO!-virhe.

KUVAUS   

Asiakastietokoneen nykyinen kansio.

#ARVO!-virhe.

Seuraavat muuttuvat Funktiot voi palauttaa eri arvoja, kun ne on laskettu Excel Services-palveluissa server-tietokoneessa, kun ne lasketaan Excelin asiakastietokoneessa kuin.

Funktio

Excel palauttaa

Ja Excel Services-palveluissa palauttaa:

NYT   

Asiakastietokoneen päivämäärä ja aika.

Palvelintietokoneen päivämäärä ja aika.

TÄNÄÄN   

Asiakastietokoneen päivämäärä.

Palvelintietokoneen päivämäärä.

SATUNNAISLUKU, SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ   

Satunnainen ja siksi aina erilainen luku aina, kun funktio suoritetaan.

Satunnainen ja siksi aina erilainen luku aina, kun funktio suoritetaan.

Sivun alkuun

Tuetut ja ei-tuetut työkirjan tarkastelemiseen liittyvät ominaisuudet

Työkirjan tarkasteleminen Excel Services-palveluissa server-tietokoneessa muistuttaa Excelin työkirjan tarkasteleminen asiakastietokoneessa, mutta eroja. Huomaa, että, onko näitä ominaisuuksia tuetaan kokonaan tai ei tueta, eivät estä työkirjan lataamisen ja nämä ominaisuudet säilytetään työkirja niin, että toimivat oikein Excelissä.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet ovat tuettuja, mutta ne voivat näkyä palvelimessa eri tavalla:

Ominaisuus

Kommentit

Hyperlinkit    

Tuetaan, mutta valvoo Office Excel Web Access-ominaisuudet seuraavasti:

 • Aktiivinen hyperlinkki, voi napsauttaa ja seurata, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus - ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuudet on määritetty.

 • Aktiivinen hyperlinkki toisen verkkosivulle tai tiedostoon, jota voi napsauttaa ja seurata, mutta ei sisällä työkirjan, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus -ominaisuudeksi on määritetty ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuuksien sijainti ei ole määritetty.

 • Passiiviset hyperlinkin tekstin merkkijonona, jota ei voi avata, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus - ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuuksia ei ole määritetty.

Fontit   

Fonttien tyyli ja koko on palvelimessa tavallisesti sama kuin asiakastietokoneessa, mutta jos jokin fontti puuttuu palvelimesta, saatetaan käyttää korvaavaa fonttia. Käyttäjä voi myös ohittaa fontin tyylin ja koon selaimessa, kuten Internet Explorerissa.

Kaavioiden ja pivot-kaavioraporteista   

Kaaviot ja pivot-kaavioraportit ovat staattisia kuvia, jotka päivittyvät ja tulevat uudelleen näyttöön, jos käsittelet (esimerkiksi suodatat tai lajittelet) tietoja, joihin kaavio perustuu, tai liitetyn pivot-taulukkoraportin tietoja. Lisätietoja on Excel Web Accessin ohjeen kaavioiden ja pivot-kaavioraporttien Excel-palveluissa käyttämistä käsittelevässä ohjeaiheessa.

Reunaviivat   

Seuraavia reunaviivoja tuetaan täysin: kaikki viivan värit, yhtenäiset ja kaksinkertaiset viivatyylit, vinoneliö- ja katkoviiva sekä ohut, normaali ja leveä viivan leveys.

Huomautus: Seuraavia reunaviivoja tuetaan osittain: kolmin- ja kaksinkertaiset viivatyylit, yhtenäiset viivat, vinoneliöviivat sekä neliöpisteviiva, lyhyt ajatusviiva, pitkä ajatusviiva ja katkoviiva.

Liukuvärjäyksen suunta   

Liukuvärjäys vaaka- ja pystysuunnassa.

Solun täyttöväri   

Kaikki täyttövärit.

Solun tasaus   

Kaikkia solujen tasauksia tuetaan seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: pystytasaus ja pystysuuntaan jaettu, jotka korvaa pystysuuntainen keskitys.

Tekstin kierto   

Tekstin kiertoa tuetaan, kuten myös solun ja sarakkeen otsikon sisällön juoksutusta, tasausta vasemmalle vaaka- tai pystysuunnassa, kun kierron suunta on myötäpäivään (+), sekä tasausta oikealle vaaka- tai pystysuunnassa, kun kierron suunta on vastapäivään (-).

Kaksisuuntainen teksti   

Tuetaan täysin, kun kielen merkistö on näkyvissä.

Ehdollisessa MUOTOILUSSA   

Seuraavat ehdolliset Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) -muotoilut: fontin väri, täyttöväri, fontin tehosteet, kuten lihavointi, alleviivaus ja yliviivaus, sekä muotoilumerkkijonot, kuten lukumuotoilut.

Laskentataulukon vieritys   

Laskentataulukossa vieritettävien rivien ja sarakkeiden määrä voi olla enintään 500. Siirtymispainikkeita käyttämällä saat näkyviin seuraavat nykyisen rajan ylittävät rivit ja sarakkeet. Lisätietoja on Excel Web Accessin ohjeen työkirjassa Excel Servicesissä siirtymistä käsittelevässä ohjeaiheessa.

Ei-tuetut ominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia ei tueta:

Ominaisuus

Kommentit

Hyperlinkit kaavioissa   

Kaavioissa olevien hyperlinkkien napsauttaminen ja avaaminen.

Taulukot   

Laskentataulukon sarakeotsikoiden korvaaminen Excel-taulukko-otsikoilla, kun otsikot vieritetään pois näkyvistä selausalueella.

Solun täyttökuviot   

Kaikki täyttökuviot.

Liukuvärjäyksen suunta   

Liukuvärjäys lävistäjän suunnassa ylöspäin ja alaspäin sekä kulmasta keskelle.

Tekstin kierto   

Solun täyttöä tai kuviointia ei kierretä tekstin mukana, vinoviivareunukset näkyvät sellaisina kuin tekstiä ei kierrettäisi, ja vaaka- ja pystysuuntainen tasaus voidaan tehdä vain vasemmalle, kun kierto on myötäpäivään (+), ja oikealle, kun kierto on vastapäivään (-).

Kaksisuuntainen teksti   

Sellaisten kaksisuuntaisten oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle merkkien sekoittamista, joiden glyyfin (tai merkin muodon) suunta on erilainen, kuten "(" (vasen kaarisulku) ja ")" (oikea kaarisulku), ei tueta pystysuuntaisessa tekstissä.

Reunaviivat   

Seuraavia reunaviivoja tuetaan osittain: kolmin- ja kaksinkertaiset viivatyylit, yhtenäiset viivat, vinoneliöviivat sekä neliöpisteviiva, lyhyt ajatusviiva, pitkä ajatusviiva ja katkoviiva.

Kaaviot   

2007 Office -versio -ohjelman kolmiulotteiset graafiset tehosteet, kuten varjostus, hehku, lähennys, viiste, pehmeät reunat, värien muuttaminen ja heijastus. Kyseiset tehosteet poistetaan tai muunnetaan vaihtoehtoiseksi tehosteeksi.

Seuraavia kolmiulotteisia kaavioita ei tueta:

 • Kolmiulotteinen pintakaavio

 • Kolmiulotteinen pintakaavio (lankamalli)

 • Korkeuskäyräpinta

 • Korkeuskäyräpinta (lankamalli)

Objektin RTF-teksti, kuten luettelomerkit ja eri fontit tai fonttikoot, joka muunnetaan tavalliseksi tekstiksi.

Tekstin tasaus pystysuunnassa

Huomautus: Excel Services-palveluissa näyttää laskentataulukoiden upotetut kaaviot ja kaaviotaulukot alkuperäiset kaaviot, mutta näyttää ei tue upotettua kaaviota, työkirjan tekijä on kopioinut tai siirtänyt laskentataulukosta kaaviotaulukkoon.

Rivi- ja sarakeotsikot   

Seuraavat rivi- ja sarakeotsikoiden muotoilut: kaksinkertainen laskenta, kaksinkertainen alleviivaus sekä ylä- ja alaindeksit.

Tulostumattomat merkit   

7-bittisten ASCII-merkkien (ANSI-merkistön alijoukko) arvot 0–32 ja kaikki merkit, joita XML (Extensible Markup Language) 1.0 ei tue.

Tulosta   

Sivun asettelu sekä sivun ylä- ja alatunnisteet.

Työkaluvihjeet   

Microsoft SQL Server Analysis Services -jäsenominaisuuksien työkaluvihjeet.

XML   

XML-laajennuspaketit.

Sivun alkuun

Tuetut ja ei-tuetut työkirjan käyttöön liittyvät ominaisuudet

Kun lataat työkirjan Excel Services-ohjelmaan, voit käsitellä sen usealla eri tavalla, mutta jotkin toiminnot, joita ei tueta.

Huomautus: Toinen tapa vuorovaikutuksessa, joka on yksilöivä Excel Services on avulla voit luoda ja muuttaa parametrin solujen arvot työkirjan muutosten tilapäisesti Parametrit-tehtäväruudun avulla Excel Services-palveluissa tai siirtämällä tietoja Excel Web Access WWW-osan yhdistetty verkko-osa, kuten suodattimen WWW-osan. Lisätietoja on artikkelissa Työkirjan parametrien muuttaminen Excel Services-palveluissa Excel Web Access-Ohje.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia tuetaan, mutta ne saattavat toimia eri tavalla kuin yleensä.

Ominaisuus

Kommentit

Pivot-taulukkoraportit   

Raportin suodattaminen, jäsenten valitseminen, tietoja sisältävien tasojen laajentaminen (siirtyminen alaspäin) ja tiivistäminen (siirtyminen ylöspäin), lajitteleminen, suodattaminen sekä välisummien näyttäminen ja piilottaminen.

Etsi    Painikkeen kuva  

Tekstin, lukujen ja päivämäärien etsiminen kirjainkoko huomioon ottaen sekä solun sisällön osan etsiminen.

Yksinkertainen valinta   

Yksittäisen solun, rivin tai sarakkeen valitseminen.

Suodattaminen ja lajitteleminen   

Suodatusvalikon käyttäminen, suodattaminen tekstin, lukujen, päivämäärien ja kellonaikojen mukaan sekä useiden ehtojen määrittäminen ja lajitteleminen. Lisätietoja on Excel Web Accessin ohjeen tietojen suodattamista Excel-palveluissa ja tietojen lajittelemista Excel-palveluissa käsittelevissä ohjeaiheissa.

Jäsentäminen   

Jäsentäminen, mukaan lukien tietojen näyttäminen ja piilottaminen. Lisätietoja on Excel Web Accessin ohjeen tietojen jäsentämistä Excel-palveluissa käsittelevässä ohjeaiheessa.

Skenaariot   

Valmiiksi määritetyn skenaarion suorittaminen.

Päivittäminen   

Ulkoisten tietolähteiden (kuten käytössä olevan työkirjan kaikkien tietolähteiden ja tietyn tietolähteen) päivittäminen, päivittäminen ajoittain, manuaalinen päivittäminen ja päivittäminen työkirjan lataamisen yhteydessä. Lisätietoja on Excel Web Accessin ulkoisten tietojen päivittämistä Excel-palveluissa käsittelevässä ohjeaiheessa.

Laskenta   

Automaattinen ja manuaalinen laskenta. Lisätietoja on Excel Web Accessin ohjeen Excel-palveluiden tietojen laskemista ja uudelleenlaskemista käsittelevässä ohjeaiheessa.

Huomautus: Vaikka Excel Services tukee ladataan kehäviittaukset sisältävän työkirjan, kehäviittaukset, kun se ladataan tai työkirjan uudelleenlaskennan tunnistus toimii eri tavalla. Jos Excel Services-palveluissa pysty ratkaisemaan kehäviittauksen, tietyissä tilanteissa se näyttää varoitussanoman, että on kehäviittauksen. Lasketut arvot ovat samat kuin arvot, jotka saat, jos peruutat toiminnon Excel-ohjelmassa. Excel Services peruuttaa, automaattisesti, jotta laskenta ei heikennä palvelimen suorituskykyä kehäviittauksen.

Ei-tuetut ominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia ei tueta:

Ominaisuus

Kommentit

Pivot-taulukkoraportit   

OLAP-tietojen Ryhmittele tiedot- ja Näytä tiedot -valinnat, jäsenten haku, Microsoft SQL Server Analysis Services -toiminnot tai kenttien lisääminen, järjestäminen uudelleen tai poistaminen kenttäluettelon avulla.

Pivot-kaavioraporteista   

Pivot-kaavion käyttäminen suoraan (koska se on staattinen kuva).

Kuutiofunktioiden asynkroninen arviointi   

Tietojen noutaminen asynkronisesti, kun kuutiofunktio arvioi tietoja ja #HAETAAN.TIETOJA-sanoman näyttäminen, ennen kuin kaikki tiedot on noudettu. Kaikki tiedot noudetaan synkronisesti, ennen kuin näkymä tuodaan näyttöön tai tuodaan uudelleen näyttöön.

Etsi    Painikkeen kuva  

Etsiminen perustietojen mukaan (tietojen muotoilun ja kirjainkoon huomioivan haun sijaan).

Korvaa   

Tekstin ja arvojen korvaaminen Etsi-painikkeen Painikkeen kuva napsauttamisen jälkeen.

Rivin ja sarakkeen koon muuttaminen   

Rivin ja sarakkeen leveyden ja korkeuden säätäminen.

Kehittynyt valitseminen   

Vierekkäisten tai toisistaan erillään olevien solualueiden tai koko laskentataulukon valitseminen.

Laskenta   

Työkirjan laskenta-asetuksen muuttaminen työkirjan lataamisen jälkeen. Lisätietoja on Excel Web Accessin ohjeen Excel-palveluiden tietojen laskemista ja uudelleenlaskemista käsittelevässä ohjeaiheessa.

Suodattaminen ja lajitteleminen   

Lajittelu ja suodatus värin mukaan ja suodattimen tai lajittelun tallentaminen työkirjaan Excel Services-palveluissa. Lisätietoja on artikkelissa suodattaa tietoja Excel Services-palveluissa ja Excel Services-palveluissa tietojen lajitteleminen Excel Web Access-Ohje.

Mennä   

Kaikki Siirry-toiminnot.

Ruutujen hallinta   

Ruutujen jakaminen ja kiinnittäminen.

Zoomaus   

Laskentataulukon näkymän koon määrittäminen prosenttilukuna sen alkuperäisestä koosta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×