Erot asiakirjan käytössä selaimessa ja Wordissa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Word Online antaa sinun tehdä esityksiisi perusmuokkauksia ja -muotoiluja verkkoselaimessa. Kun haluat käyttöösi monipuolisemmat muokkausominaisuudet, valitse Word Online -sovelluksen Avaa Wordissa -komento. Kun tallennat asiakirjan Wordissa, se tallentuu siinä sivustossa, jossa se avattiin Word Online ‑sovelluksessa.

Word Online -sovelluksessa avaamasi asiakirja on sama kuin Word-työpöytäsovelluksessa avattava, mutta osa ominaisuuksista toimii näissä ympäristöissä eri tavalla.

Huomautus: Jos käytät Word Online SharePoint 2010: n kanssa, katso artikkeliversiosta: erot käytettäessä asiakirjan selaimessa ja Wordissa.

Sisältö

Word Onlinen tukemat tiedostomuodot

Katselua ja tulostusta tukevat ominaisuudet

Ominaisuuksien erot selaimessa ja työpöytäsovelluksessa

Avaaminen ja tallentaminen

Muokkaaminen ja muotoileminen

Tarkistaminen

Objektit

Word Online -sovelluksen tukemat tiedostomuodot

Word Online avaa esityksiä, jotka ovat seuraavissa muodoissa:

  • Word-asiakirja (.docx)

  • Word-malli (.dotx)

  • Makroja käyttävä Word-asiakirja (.docm) tai Makroja käyttävä Word-malli (.dotm)
    Asiakirjan voi avata, mutta makroja ei suoriteta.

  • Word 97-2003 -asiakirja (.doc) tai Word 97-2003 -malli (.dot)
    Word Online avaa nämä asiakirjat, mutta niitä voi muokata selaimessa vasta, kun Word Online tallentaa asiakirjasta uuden .docx- tai .dotx-muotoisen kopion. Word Online ei voi tallentaa asiakirjoja .doc- tai .dot-muodossa.

  • OpenDocument-teksti (.odt)

  • PDF (Portable Document Format)

Word Online ei voi avata muita tiedostomuotoja. Esimerkiksi seuraavia muotoja ei tueta: Rich Text Format (RTF), Hypertext Markup Language (HTML) ja Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML).

Sivun alkuun

Tuetut tarkastelu- ja tulostusominaisuudet

Kun tarkastelet tai Tulosta tiedoston Word Online, asiakirja näyttää samalta kuin se tekee Tulostusasettelu tarkastella Word työpöydän Appissa Word Online käyttää PDF Reader-sovelluksella voit tulostaa asiakirjoja (katso luettelo tuetuista PDF-lukuohjelmat). Jos haluat Wordin ominaisuuksia (esimerkiksi sivun reunusten säätäminen) tulostamista varten, valitse Avaa Wordissaja Tulosta Word-työpöytäsovellusta.

Jotkin asiakirjan tarkasteluominaisuudet toimivat selaimessa eri tavalla kuin Wordin työpöytäsovelluksessa. Jos haluat käyttää toimintoa, jota Word Online ei tue, valitse Avaa Wordissa.

Ominaisuus

Toimii näin sovelluksessa Word Online

Tulostusasettelunäkymä

Asiakirja näkyy Word Online -lukunäkymässä samanlaisena kuin tulostusasettelunäkymässä. Muita Wordin työpöytäsovelluksen näkymiä (jäsennys, luonnos, verkkoasettelun ja koko näytön lukutila) ei voi käyttää Word Online -sovelluksessa. Myöskään siirtymisruutua, rinnakkain näyttämistä ja ikkunan jakamista ei voi käyttää Word Online ‑sovelluksessa.

Viivaimet ja ruudukko

Word Online ei näytä viivaimia ja ruudukkoa.

Sivun alkuun

Ominaisuuksien erot selaimessa ja työpöytäsovelluksessa

Kun muokkaat asiakirjaa Word Online, asiakirja on jaettu muokkausnäkymässä, jotta voit muokata ja muotoilla tekstiä. Muokkausnäkymä ei näy sivulla perusmuotoiluja, kuten reunuksia tai sivunvaihdot, kansilehtiä, tai ylä- ja alatunnisteet. Lisäksi monenlaisia objektit näkyvät paikkamerkkeinä.

Seuraavassa taulukossa on kuvaus tavoista, joilla Word Online tukee asiakirjoissa käytettäviä ominaisuuksia. Jos haluat käyttää toimintoa, jota Word Online ei tue, valitse Avaa Wordissa.

Avaaminen ja tallentaminen

Ominaisuus

Toimii näin sovelluksessa Word Online

Sisältöoikeuksien hallinta (IRM)

Outlookin Online liitteet ja SharePoint-kirjastoja, joita IRM-suojattuja Word Online avautuu asiakirjojen lukemista varten, mutta ei muokattavaksi. IRM-suojausta ei voi lisätä tiedostoja Word Online.

Salasanasuojaus

Word Online ei voi avata salasanalla salattuja asiakirjoja.

Muokkausoikeus

Asiakirjan, jonka muokkaamiseen tarvitaan salasana, avautuu Word Online -lukunäkymässä, mutta asiakirjaa ei voi muokata selaimessa. Poista muokkausrajoitukset valitsemalla Avaa Wordissa.

Versionhallinta

Versioita hallitaan palvelimessa eikä Word Online -sovelluksessa. Jos asiakirja on tallennettu OneDriveen, käytä OneDriven versiohistoriaa. Jos asiakirja on tallennettu SharePoint-kirjastoon, katso, onko kirjastossa määritetty versiohistoriaominaisuutta.

Muokkaaminen ja muotoileminen

Tämä ominaisuus

Toimii näin sovelluksessa Word Online

Kopioiminen ja liittäminen

Voit kopioida ja liittää tekstiä sekä kopioida ja liittää kuvia internetistä. Kun tekstiä liitetään Word Online ‑sovelluksessa, se muotoillaan ympäröivän tekstin mukaisesti.

Fontin muotoilu

Voit käyttää lihavointia, kursivointia, alleviivausta, yliviivausta, alaindeksiä, yläindeksiä, fontteja, kokoa, väriä ja korostusta. Voit myös poistaa fontin muotoilun.

Kappalemuotoilu

Kappaleita voi tasata vasemmalle tai oikealle tai keskittää, tekstin lukusuunnan voi määrittää oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle, sisennystä voi pienentää tai suurentaa, rivivälejä voi säätää ja kappaleita voi muotoilla luettelomerkityksi tai numeroiduksi luetteloksi. Voit myös poistaa muotoilun.

Numerointi ja luettelomerkit

Voit käyttää useita valmiita numerointi- tai luettelomerkkityylejä.

Tyylit

Yksi valmiiden tyylivalikoimien tyyli on käytössä. Muotoilut voi myös poistaa. Et voi luoda uusia tyylejä tai muokata tyylejä Word Online ‑sovelluksessa.

Etsi

Etsi-toimintoa voi käyttää vain lukunäkymässä. Etsi- ja Korvaa-toiminnot eivät ole käytettävissä Word Online -sovelluksessa.

Zoomaus

Zoomausta voi käyttää vain lukunäkymässä. Voit käyttää muokkausnäkymässä selaimen lähentämis- ja loitontamisasetuksia.

Rivinvaihdot ja sivunvaihdot

Rivien ja sivujen vaihdot näkyvät lukunäkymässä. Rivinvaihdot näkyvät muokkausnäkymässä kappalemerkkinä. Sivunvaihdot eivät näy lainkaan.

Sarakkeet

Sivun asettelu säilytetään, mutta sitä ei voi muokata Word Online -sovelluksessa.

Teema, sivun väri, vesileimat

Asiakirjan teema ja sivun tausta säilytetään, mutta niitä ei voi muokata Word Online -sovelluksessa.

Yhteismuokkaaminen

Useat käyttäjät voivat työskennellä samanaikaisesti Word Online -sovelluksessa. Yhteismuokkausta voi käyttää Word 2010- ja sitä uudemmissa versioissa sekä Word for Mac 2011 -ohjelmassa.

Tarkistus

Ominaisuus

Toimii näin sovelluksessa Word Online

Tekstintarkistustyökalut

Voit tarkistaa oikeinkirjoituksen ja määrittää tekstintarkistuskielen sisäisen sanaston avulla. Word Online ei käytä käyttäjän sanastoa eikä sovellukseen sisälly kieliopin tarkistusta, käännöstoimintoa tai synonyymisanastoa.

Automaattinen korjaus

Word Online korjaa yleisiä virheitä, kuten väärässä järjestyksessä kirjoitettuja kirjaimia (esimerkiksi sana "aj" muutetaan sanaksi "ja"), samalla, kun kirjoitat. Jos Word Online tekee korjauksen, jota et halua, voit kumota sen painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z. Toisin kuin Wordin työpöytäsovelluksella, Word Onlinella ei voi mukauttaa Automaattisen korjauksen asetuksia.

Muutosmerkinnät

Muokkausmerkinnät näkyvät lukunäkymässä. Voit ottaa muutosten jäljittämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Avaa Wordissa.

Objektit

Ominaisuus

Toimii näin sovelluksessa Word Online

Hyperlinkit

Voit lisätä, muokata ja seurata hyperlinkkejä. Kirjanmerkki- ja ristiviitelinkit toimivat. Voit muokata Word Online ‑sovelluksessa linkkien näyttötekstiä, mutta et niiden kohdetta.

Taulukot

Voit lisätä taulukoita. Voit valita taulukon, sarakkeen, rivin tai solun, poistaa taulukon, sarakkeen, rivin tai solun, lisätä rivejä ja sarakkeita sekä tasata tekstin solussa vasemmalle tai oikealle tai keskittää sen. Vaativat taulukko-ominaisuudet, kuten taulukkotyylit, solun koko, tekstin suunta ja lajittelujärjestys, säilytetään asiakirjassa, mutta niitä ei voi määrittää Word Online ‑sovelluksessa.

Kuvat

Lisää kuvia tai ClipArt-kuvia, jotka on tallennettu tietokoneeseen tai bingistä. Voit käyttää useita Kuvatyylit, kirjoittaa vaihtoehtoinen teksti- ja koon muuttaminen, mutta kuvia ei voi vetää uuteen paikkaan. Painamalla Ctrl + X leikkaaminen ja paina näppäinyhdistelmää Ctrl + V uudessa sijainnissa Liitä. Kuvia, kuten rajaus, kehittyneempiä ominaisuudet eivät ole käytettävissä Word Online. Et voi luoda näyttökuvat suoraan Word Online, mutta näyttökuvien asiakirja-näytössä Word Onlinekuvina.

Muodot, kaaviot, tekstiruudut, SmartArt, WordArt

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata. Niitä ei voi niitä siirtää eikä niiden kokoa voi muuttaa Word Online -sovelluksessa.

Kaavat, merkit, käsinkirjoitus

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata. Niitä ei voi niitä siirtää eikä niiden kokoa voi muuttaa Word Online -sovelluksessa.

Kentät, sisältöohjausobjektit, kansilehti

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Kenttien ja sisältöohjausobjektit näkyvät muokkausnäkymässä, mutta niitä ei voi muokata eikä päivittää. Kansilehdellä näkyy sarja esimerkiksi tekstiruutujen elementtien paikkamerkkejä.

Ylä- ja alatunnisteet

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Ylä-ja alatunnisteet, myös sivunumerot, on piilotettu muokkausnäkymässä.

Alaviitteet, loppuviitteet, lähdeluettelo, sisällysluettelo, hakemisto

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata etkä päivittää.

Makrot

Voit tarkastella, muokata, tulostaa ja jakaa makroja sisältäviä asiakirjoja. Jos kuitenkin haluat suorittaa makron, valitse Avaa Wordissa.

ActiveX-komponentit, liitetyt OLE-objektit, allekirjoitusrivi

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata. Niitä ei voi niitä siirtää eikä niiden kokoa voi muuttaa Word Online -sovelluksessa.

Linkitetyt kuvat, liitetyt tiedostot

Nämä objektit säilyvät asiakirjassa, mutta näkyvät Word Online -sovelluksessa paikkamerkkeinä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×