Ehdollisen muotoilun yhteensopivuusongelmat

Yhteensopivuuden tarkistaminen löysi vähintään yhden ehdolliseen muotoiluun liittyvän yhteensopivuusongelman.

Tärkeää: Ennen kuin tallennat työkirjan aiemmassa tiedostomuodossa, korjaa ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä, jotta estät tietojen menettämisen pysyvästi tai työkirjan virheellisen toiminnan.

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä, on ehkä korjattava, ennen kuin jatkat työkirjan tallentamista. Tietoja tai toimintoja ei menetetä, mutta työkirja ei välttämättä näytä täsmälleen samalta tai toimi täsmälleen samalla tavalla Microsoft Excelin aiemmassa versiossa avattuna.

Tämän artikkelin sisältö

Ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä

Ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä

Ongelma

Ratkaisu

Joissakin soluissa on enemmän ehdollista muotoilua, kuin valittu tiedostomuoto tukee. Excelin aiemmissa versioissa näytetään ainoastaan kolme ensimmäistä ehtoa.

Selitys    Ehdollinen muotoilu voi sisältää Excel 2016- ja 2013 -versioissa korkeintaan 64 ehtoa, mutta Excel 97–2003:ssa näkyy ainoastaan kolme ensimmäistä ehtoa.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, joiden ehdollisessa muotoilussa on käytetty useampaa kuin kolmea ehtoa. Tee sitten tarvittavat muutokset, jotta käytettäviä ehtoja on enintään kolme.

Joissakin soluissa on päällekkäisiä ehdollisen muotoilun alueita. Excelin aiemmat versiot eivät arvioi kaikkia päällekkäisten solujen ehdollisen muotoilun sääntöjä. Päällekkäisissä soluissa näkyy erilainen ehdollinen muotoilu.

Selitys    Excel 97–2003 -ohjelmat eivät tue päällekkäisiä ehdollisen muotoilun alueita, eikä ehdollinen muotoilu näy odotetulla tavalla.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, joissa on päällekkäisiä ehdollisen muotoilun alueita. Tee sitten tarvittavat muutokset päällekkäisyyden poistamiseksi.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollisen muotoilun tyypin, jota ei tueta Excelin aiemmissa versioissa. Näitä tyyppejä ovat esimerkiksi tietopalkit, väriasteikot ja kuvakejoukot.

Selitys    Excel 97–2003 -ohjelmissa ei ole käytössä ehdollisen muotoilun tyyppejä, kuten tietopalkkeja, väriasteikkoja, kuvakejoukkoja, ensimmäiseksi tai viimeiseksi luokiteltuja arvoja, keskiarvon ylä- tai alapuolella olevia arvoja, ainutkertaisia arvoja tai kaksoisarvoja ja taulukon sarakkeen vertailua muotoiltavien solujen määrittämiseksi.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, joissa on Excel 2016 -ohjelman uusia ehdollisen muotoilun tyyppejä. Tee sitten tarvittavat muutokset ja käytä ainoastaan tyyppejä, joita Excelin aiemmat versiot tukevat.

Jotkin solut sisältävät ehdollista muotoilua, kun Lopeta, jos tosi -asetus ei ole valittuna. Excelin aiemmat versiot eivät tunnista tätä asetusta ja lopettavat ensimmäisen toteutuvan ehdon jälkeen.

Selitys    Excel 97-2003 -ohjelmissa ehdollinen muotoilu ilman lopetusta ehdon täyttyessä ei ole mahdollista. Ehdollista muotoilua ei käytetä enää sen jälkeen, kun ensimmäinen ehto on tosi.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, jotka sisältävät ehdollista muotoilua, kun Lopeta, jos tosi -asetus ei ole valittuna. Ratkaise sitten yhteensopivuusongelma valitsemalla Korjaa.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollisen muotoilun tyypin ei-vierekkäisyyteen perustuvassa alueessa (ylimmät/alimmat N kappaletta, ylimmät/alimmat N prosenttia, yli/alle keskiarvon tai yli/alle keskihajonnan). Tätä ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Excel 97–2003 ohjelmissa ei käytetä ehdollista muotoilua erillään olevissa soluissa.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, jotka sisältävät ehdollisen muotoilun tyypin ei-vierekkäisyyteen perustuvassa alueessa. Tee sitten tarvittavat muutokset, jotta voit käyttää Excelin aiempien versioiden ehdollisen muotoilun sääntöjä.

Jotkin tämän työkirjan Pivot-taulukot sisältävät ehdollista muotoilua, joka ei ehkä toimi oikein Excelin aiemmissa versioissa. Ehdollisen muotoilun säännöt eivät näytä samoja tuloksia, kun käytät näitä Pivot-taulukoita Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Ehdollisen muotoilun tulokset Excel 97–2003 -ohjelmien Pivot-taulukkoraporteissa eivät ole samoja kuin Excel 2016- ja 2013 -versioiden Pivot-taulukkoraporteissa.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna Pivot-taulukkoraportin kentät, jotka sisältävät ehdollisen muotoilun sääntöjä. Käytä sitten Excelin aiempien versioiden ehdollisen muotoilun sääntöjä.

Yksi tai useampi tämän työkirjan solu sisältää ehdollista muotoilua, joka viittaa muiden laskentataulukoiden arvoihin. Näitä ehdollisia muotoiluja ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Excel 2016-, Excel 2013- ja Excel 97-2003 -ohjelmissa ei näytetä ehdollista muotoilua, joka viittaa muiden laskentataulukoiden arvoihin.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 2007 -versiossa tai Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, jotka sisältävät muiden laskentataulukoiden arvoihin viittaavaa ehdollista muotoilua. Käytä sitten ehdollista muotoilua, joka ei viittaa muiden laskentataulukoiden arvoihin.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollista muotoilua, joka käyttää soluviittauksessa tai kaavassa Teksti, joka sisältää -muotoilua. Näitä ehdollisia muotoiluja ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Excel 2007:n ja Excel 97–2003 -ohjelmien laskentataulukossa ei näytetä ehdollista muotoilua, joka käyttää kaavoja sääntöjä sisältävälle tekstille.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 2007 -versiossa tai Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, jotka sisältävät ehdollista muotoilua, joka käyttää kaavoja sääntöjä sisältävälle tekstille. Käytä sitten Excelin aiemmissa versioissa tuettua ehdollista muotoilua.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää säännön, jota ei tueta Excelin aiemmissa versioissa, koska sen alueella on kaavavirhe.

Selitys    Excel 2007 -versiossa ja Excel 97–2003:ssa aluepohjaisia sääntöjä käyttävää ehdollista muotoilua ei voida näyttää oikein laskentataulukossa, jos aluepohjaisissa säännöissä on kaavavirheitä.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, joissa on kaavavirheitä sisältäviä aluepohjaisia sääntöjä. Tee sitten tarvittavat muutokset sääntöihin kaavavirheiden poistamiseksi.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollisen muotoilun kuvakejoukon asettelun, jota ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Excel 2007 ja Excel 97–2003 eivät tue ehdollista muotoilua, jossa näkyy tietty kuvakejoukon asettelu. Tätä asettelua ei näytetä laskentataulukossa.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 2007 -versiossa tai Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, jotka sisältävät ehdollista muotoilua, jossa näkyy tietty kuvakejoukon asettelu. Varmista sitten, että asettelu ei näy ehdollisessa muotoilussa.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää tietopalkkisäännön, jossa on käytössä Negatiivinen arvo -asetus. Näitä tietopalkkeja ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Excel 2007:n ja Excel 97–2003 -ohjelmien laskentataulukossa ei näytetä ehdollista muotoilua, joka sisältää negatiivista arvoa käyttävän tietopalkkisäännön.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 2007 -versiossa tai Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, joissa on negatiivisia tietopalkkeja sisältävää ehdollista muotoilua, koska negatiivisen arvon muodoksi on asetettu Automaattinen Uusi muotoilusääntö -valintaikkunassa (Aloitus-välilehti, Tyylit-ryhmä, Ehdollinen muotoilu, Uusi sääntö) tai Negatiivinen arvo ja akselin asetus -valintaikkunan Akselin asetukset -kohdan määritys on Automaattinen tai Solun keskipiste (Aloitus-välilehti, Tyylit-ryhmä, Ehdollinen muotoilu, Uusi sääntö,Tietopalkki-muotoilutyyli, Negatiivinen arvo ja akseli -painike). Tee sitten tarvittavat muutokset.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollista muotoilua, joka viittaa useampaan kuin 8 192 epäyhtenäiseen solualueeseen. Näitä ehdollisia muotoiluja ei tallenneta.

Selitys    Excel 2007 -versiossa ja Excel 97–2003:ssa useampaan kuin 8 192 epäyhtenäiseen solualueeseen viittaavaa ehdollista muotoilua ei näytetä laskentataulukossa.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 2007 -versiossa tai Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, jotka sisältävät useampaan kuin 8 192 epäyhtenäiseen solualueeseen viittaavaa ehdollista muotoilua. Muuta sitten näiden solualueiden määrää.

Sivun alkuun

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä

Ongelma

Ratkaisu

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää tietopalkkisäännön, jossa on käytössä täyttö-, reunaviiva- tai "palkin suunta" -asetus. Näitä tietopalkkeja ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Excel 2007:n ja Excel 97–2003 -ohjelmien laskentataulukossa ei näytetä ehdollista muotoilua, joka sisältää tietopalkkisäännön, jossa on käytössä tasainen väritäyttö- tai reunaviiva-asetus tai tietopalkin vasemmalta oikealle- tai oikealta vasemmalle -asetus.

Kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa, ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2016- tai 2013 -versiossa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 2007 -versiossa tai Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut, jotka sisältävät ehdollisen muotoilun tietopalkkisäännön, jossa on käytössä tasainen väritäyttö- tai reunaviiva-asetus tai tietopalkin vasemmalta oikealle- tai oikealta vasemmalle -asetus. Tee sitten tarvittavat muutokset.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×