Ehdollisen muotoilun yhteensopivuusongelmat

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Yhteensopivuuden tarkistaminen löysi vähintään yhden ehdolliseen muotoiluun liittyvän yhteensopivuusongelman.

Tärkeää: Ennen kuin tallennat työkirjan aiemmassa tiedostomuodossa, korjaa ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä, jotta estät tietojen menettämisen pysyvästi tai työkirjan virheellisen toiminnan.

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä, on ehkä korjattava, ennen kuin jatkat työkirjan tallentamista. Tietoja tai toimintoja ei menetetä, mutta työkirja ei välttämättä näytä täsmälleen samalta tai toimi täsmälleen samalla tavalla Microsoft Excelin aiemmassa versiossa avattuna.

Tämän artikkelin sisältö

Ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä

Ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä

Ongelma

Ratkaisu

Joissakin soluissa on enemmän ehdollista muotoilua, kuin valittu tiedostomuoto tukee. Excelin aiemmissa versioissa näytetään ainoastaan kolme ensimmäistä ehtoa.

Merkitys    Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa ehdollinen muotoilu voi sisältää enintään 64 ehtoa, mutta Excel 97 – 2003-tulee näkyviin vain kolme ensimmäistä ehtoa.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2003-ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen Etsi solut, joissa on käytetty ehdollista muotoilua, joka käyttää enemmän kuin kolme ehtoja valitsemalla Etsi ja tee tarvittavat muutokset ja käytä enintään kolme ehtoa.

Joissakin soluissa on päällekkäisiä ehdollisen muotoilun alueita. Excelin aiemmat versiot eivät arvioi kaikkia päällekkäisten solujen ehdollisen muotoilun sääntöjä. Päällekkäisissä soluissa näkyy erilainen ehdollinen muotoilu.

Merkitys    Excel 97–2003 -ohjelmat eivät tue päällekkäisiä ehdollisen muotoilun alueita, eikä ehdollinen muotoilu näy odotetulla tavalla.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2003-ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen, valitse Etsi , voit etsiä solut, joissa on päällekkäisiä ehdollisen muotoilun alueita ja tee tarvittavat muutokset ja välttää päällekkäin.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollisen muotoilun tyypin, jota ei tueta Excelin aiemmissa versioissa. Näitä tyyppejä ovat esimerkiksi tietopalkit, väriasteikot ja kuvakejoukot.

Merkitys    Excel 97–2003 -ohjelmissa ei ole käytössä ehdollisen muotoilun tyyppejä, kuten tietopalkkeja, väriasteikkoja, kuvakejoukkoja, ensimmäiseksi tai viimeiseksi luokiteltuja arvoja, keskiarvon ylä- tai alapuolella olevia arvoja, ainutkertaisia arvoja tai kaksoisarvoja ja taulukon sarakkeen vertailua muotoiltavien solujen määrittämiseksi.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2003-ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen, valitse ja Etsi ehdollisen muotoilun tyypit, jotka ovat uusia, Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa sisältävien solujen etsiminen ja tee tarvittavat muutokset ja käytä vain muotoilun tiedostotyypit, joita tuetaan Excelin aiemmissa versioissa.

Jotkin solut sisältävät ehdollista muotoilua, kun Lopeta, jos tosi -asetus ei ole valittuna. Excelin aiemmat versiot eivät tunnista tätä asetusta ja lopettavat ensimmäisen toteutuvan ehdon jälkeen.

Merkitys    Excel 97-2003 -ohjelmissa ehdollinen muotoilu ilman lopetusta ehdon täyttyessä ei ole mahdollista. Ehdollista muotoilua ei käytetä enää sen jälkeen, kun ensimmäinen ehto on tosi.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2003-ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistaminen, Etsi , voit etsiä solut, jotka sisältävät ehdollisen muotoilun Lopeta, jos tosi -asetusta ei ole valittu ja valitse sitten Korjaa yhteensopivuuden ongelman ratkaisemista varten.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollisen muotoilun tyypin ei-vierekkäisyyteen perustuvassa alueessa (ylimmät/alimmat N kappaletta, ylimmät/alimmat N prosenttia, yli/alle keskiarvon tai yli/alle keskihajonnan). Tätä ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Excel 97–2003 ohjelmissa ei käytetä ehdollista muotoilua erillään olevissa soluissa.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2003-ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen, valitse ja Etsi ehdollisen muotoilun lajin ei-vierekkäisyyteen perustuvan alueen sisältävien solujen etsiminen ja tee tarvittavat muutokset ja käyttää ehdollisen muotoilun säännöt, jotka ovat käytettävissä Excelin aiemmissa versioissa.

Jotkin tämän työkirjan Pivot-taulukot sisältävät ehdollista muotoilua, joka ei ehkä toimi oikein Excelin aiemmissa versioissa. Ehdollisen muotoilun säännöt eivät näytä samoja tuloksia, kun käytät näitä Pivot-taulukoita Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Ehdollisen muotoilun tulokset Excel 97 – 2003-pivot-taulukkoraporteissa eivät ole samoja kuin Excel 2007: n ja uudemman pivot-taulukkoraporteissa.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2003-ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen ja Etsi pivot-taulukkoraportin kentät, jotka sisältävät ehdollisen muotoilun säännöt Etsi ja käytä sitten ehdollisen muotoilun säännöt, jotka ovat käytettävissä Excelin aiemmissa versioissa.

Yksi tai useampi tämän työkirjan solu sisältää ehdollista muotoilua, joka viittaa muiden laskentataulukoiden arvoihin. Näitä ehdollisia muotoiluja ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 97 – 2003-ehdollista muotoilua, joka viittaa muiden laskentataulukoiden arvoihin ei ole näkyvissä.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2010: ssä ja myöhemmissä versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2007.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen- etsiminen ehdollisen muotoilun sisältävien solujen etsiminen, joka viittaa muiden laskentataulukoiden arvoihin, ja käyttää ehdollista muotoilua, joka viittaa muiden laskentataulukoiden arvoihin.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollista muotoilua, joka käyttää soluviittauksessa tai kaavassa Teksti, joka sisältää -muotoilua. Näitä ehdollisia muotoiluja ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys     Excel 97 – 2007-ehdollista muotoilua, joka käyttää kaavoja sääntöjä sisältävälle tekstille ei ole näkyvissä laskentataulukossa.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2010: ssä ja myöhemmissä versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2007.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen- etsiminen ehdollisen muotoilun sisältävien solujen etsiminen, joka käyttää kaavoja sääntöjä sisältävälle tekstille ja käytä sitten ehdollista muotoilua, joka tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää säännön, jota ei tueta Excelin aiemmissa versioissa, koska sen alueella on kaavavirhe.

Merkitys    Excel 97 – 2007-aluepohjaisia sääntöjä käyttävää ehdollista muotoilua ei voi näyttää oikein laskentataulukossa Jos aluepohjaisissa säännöissä kaavavirheiden.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen valitsemalla Etsi aluepohjaisia sääntöjä, jotka sisältävät kaavavirheiden sisältävien solujen etsiminen ja tee tarvittavat muutokset niin, että aluepohjaisia sääntöjä eivät sisällä kaavavirheiden.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollisen muotoilun kuvakejoukon asettelun, jota ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 97 – 2007-, ehdollinen muotoilu, joka näyttää tietyn kuvake asettelun ei tue ja kuvakejoukon asettelun ei näytetä laskentataulukossa.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2010: ssä ja myöhemmissä versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2007.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistaminen ja Etsi näyttöön tiettyä kuvaketta määrittäminen järjestäminen ja varmista, että ehdollinen muotoilu ei näy, kuvakejoukko ehdollisen muotoilun sisältävien solujen etsiminen .

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää tietopalkkisäännön, jossa on käytössä Negatiivinen arvo -asetus. Näitä tietopalkkeja ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 97 – 2007-ehdollista muotoilua, joka sisältää negatiivisen arvoa käyttävän tietopalkkisäännön ei näytetä laskentataulukossa.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2010: ssä ja myöhemmissä versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2007.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen Valitse Etsi ehdollisia muotoiluja sisältävien solujen etsiminen, joka sisältää negatiivisen Tietopalkit, sillä negatiivinen arvo-muoto on määritetty Automaattinen (HomeUusi muotoilusääntö -valintaikkunassa -välilehden Tyylit -ryhmässä Ehdollinen muotoilu, Uusi sääntö) tai Akselin asetukset on määritetty Automaattinen tai solun keskipistenegatiivinen arvo ja akseli-asetukset -valintaikkunassa (Aloitus -välilehti Tyylit ryhmitellä, Ehdollinen muotoilu, Uusi sääntö, Tietopalkki muotoilutyyli, negatiivisia arvoja ja akseli -painike), ja tee tarvittavat muutokset.

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää ehdollista muotoilua, joka viittaa useampaan kuin 8 192 epäyhtenäiseen solualueeseen. Näitä ehdollisia muotoiluja ei tallenneta.

Selitys    Excel 97 – 2007-yli 8 192 epäyhtenäiseen solualueeseen viittaavaa ehdollista muotoilua ei näytetä laskentataulukossa.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2010: ssä ja myöhemmissä versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2007.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistaminen, voit etsiä solut, joissa on ehdollisia muotoiluja, jotka viittaavat yli 8 192 epäyhtenäiseen solualueeseen etsiminen ja sitten epäyhtenäiseen solualueeseen ehdollisen muotoilun viittaa määrän muuttaminen.

Sivun alkuun

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä

Ongelma

Ratkaisu

Vähintään yksi tämän työkirjan solu sisältää tietopalkkisäännön, jossa on käytössä täyttö-, reunaviiva- tai "palkin suunta" -asetus. Näitä tietopalkkeja ei tueta Excelin aiemmissa versioissa.

Selitys    Ehdollinen muotoilu, joka sisältää tasainen Väritäyttö ei riitä tai reunan käyttävän tietopalkkisäännön Excel 97 – 2007- tai vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle palkin tietopalkkien suunta-asetuksia ei ole näkyvissä laskentataulukossa.

Kuitenkin kaikki ehdollisen muotoilun säännöt ovat kuitenkin käytettävissä työkirjassa ja niitä käytetään, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2010: ssä ja myöhemmissä versioissa, ellei sääntöjä ole muokattu Excel 97 – 2007.

Toimintaohjeet    Yhteensopivuuden tarkistaminen valitsemalla Etsi solut, jotka sisältävät ehdollisen muotoilun tietopalkkisäännön, joka käyttää tasainen Väritäyttö ei riitä tai reunan tai vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle asetukset tietopalkkien, Etsi ja valitse sitten ja tee tarvittavat muutokset.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×