DAX-kaavojen tietojen suodattaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tämä osio kuvaa, miten suodattimia luodaan Data Analysis Expressions- eli DAX-kaavoihin. Voit rajata laskennoissa käytettäviä lähdetietojen arvoja luomalla kaavojen sisälle suodattimia. Luo suodatin määrittämällä taulukko kaavan lähtöarvoksi ja määrittämällä sitten suodatinlausekkeen. Lähdetiedot suodatetaan antamallasi lausekkeella siten, että niistä palautuu vain alijoukko. Suodatinta käytetään tietojesi kontekstin mukaan dynaamisesti aina, kun päivität kaavan tulokset.

Tämän artikkelin sisältö

Suodattimen luominen kaavassa käytettyyn taulukkoon

Kaksoiskappaleet poistavat suodattimet

Kontekstin vaikutus suodattimiin

Suodattimien poistaminen

Kaikkien suodattimien ohittaminen ALL-funktiolla

Tiettyjen suodattimien ohittaminen ALLEXCEPT-funktiolla

Suodattimen luominen kaavassa käytettyyn taulukkoon

Voit käyttää suodattimia kaavoissa, jotka käyttävät syötteenään taulukkoa. Sen sijaan, että antaisit taulukon nimen, määritä FILTER-funktiolla määritetyn taulukon rivien alijoukko. Tämä alijoukko välitetään toiselle funktiolle muita toimintoja, kuten mukautettujen koosteiden luomista, varten.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on taulukossa jälleenmyyjien tilaustietoja, ja haluat laskea, kuinka paljon kukin jälleenmyyjä on myynyt. Haluat kuitenkin näyttää vain niiden jälleenmyyjien myyntisumman, jotka ovat myyneet useita arvokkaampia tuotteita. Seuraavassa DAX-mallityökirjaan perustuvassa kaavassa on esimerkki siitä, miten tämä laskutoimitus voidaan luoda suodattimen avulla:

= SUMX (
     SUODATTIMEN ('ResellerSales_USD', 'ResellerSales_USD' [määrä] > 5 &&
     'ResellerSales_USD' [ProductStandardCost_USD] > 100),
     'ResellerSales_USD' [SalesAmt]
     )

 • Kaavan ensimmäinen osa määrittää Power Pivotin koostefunktion, joka hyväksyy argumentiksi taulukon. SUMX laskee taulukon tietojen summan.

 • Kaavan toinen osa, FILTER(table, expression),, ilmaisee SUMX:lle, mitä tietoja käytetään. SUMX edellyttää taulukkoa tai lauseketta, joka tuottaa tulokseksi taulukon. Sen sijaan, että käyttäisit taulukon kaikkia arvoja, käytä tässä FILTER-funktiota määrittämään, mitä rivejä taulukosta käytetään.

  Suodatinlausekkeessa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa nimeää taulukon, johon suodatinta käytetään. Toinen osa määrittää lausekkeen, jota käytetään suodatusehtona. Tässä tapauksessa suodatusehtoina ovat jälleenmyyjät, jotka ovat myyneet enemmän kuin viisi yksikköä, ja tuotteet, jotka maksavat enemmän kuin 100 dollaria. Operaattori && on looginen AND-operaattori, mikä tarkoittaa, että rivi kuuluu suodatettuun alijoukkoon vain, jos ehdon molemmat osat toteutuvat.

 • Kaavan kolmas osa ilmaisee SUMX -funktiolle, mitkä arvot lasketaan yhteen. Tässä tapauksessa käytetään vain myyntisummaa.

  Huomaa, että Funktiot, kuten suodatin, joka palauttaa taulukon, koskaan palauttaa taulukon tai rivien suoraan, mutta upotettuihin aina jokin toinen funktio. Lisätietoja SUODATUS- ja muita funktioita käytetään suodattaminen, mukaan lukien muita esimerkkejä artikkelissa Suodatinfunktiot (DAX).

  Huomautus: Suodatinlausekkeeseen vaikuttaa konteksti, jossa sitä käytetään. Jos esimerkiksi käytät suodatinta mittayksikössä, jota käytetään Pivot-taulukossa tai -kaaviossa, palautettavaan tietojen alijoukkoon voivat vaikuttaa lisäsuodattimet tai osittajat, joita käyttäjä on lisännyt Pivot-taulukkoon. Lisätietoja kontekstista on kohdassa DAX-kaavojen konteksti.

Kaksoiskappaleet poistavat suodattimet

Lisäksi tiettyjen arvojen suodattaminen, voit palata yksilölliset arvot toisesta taulukosta tai sarakkeen. Tämä voi olla hyötyä, kun haluat sarakkeen yksilöllisten arvojen määrän laskeminen tai käyttää muita toimintoja yksilölliset arvot luettelo. DAX sisältää kaksi funktioita, joka palauttaa eri arvoja: DISTINCT-funktio ja VALUES-funktio.

 • DISTINCT-funktio tutkii funktion argumentiksi määrittämäsi yhden sarakkeen ja palauttaa uuden sarakkeen, joka sisältää vain yksilölliset arvot.

 • VALUES-funktio palauttaa yksilöllisten arvojen luettelon lisäksi tuntemattoman jäsenen. Tästä on hyötyä, kun käytät arvoja kahdesta taulukosta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, ja arvo puuttuu toisesta taulukosta mutta sisältyy toiseen. Lisätietoja tuntemattomasta jäsenestä on kohdassa DAX-kaavojen konteksti.

Kumpikin funktio palauttaa koko arvosarakkeen. Tämän vuoksi sinun on palautettava funktioiden avulla arvoluettelo, joka välitetään toiselle funktiolle. Seuraavan kaavan avulla voit esimerkiksi noutaa luettelon tietyn jälleenmyyjän myymistä tuotteista käyttämällä yksilöllistä tuoteavainta ja laskea sitten luettelon tuotteet COUNTROWS-funktiolla:

=COUNTROWS(DISTINCT('ResellerSales_USD'[ProductKey]))

Sivun alkuun

Kontekstin vaikutus suodattimiin

Kun lisäät DAX-kaavan Pivot-taulukkoon tai -kaavioon, konteksti voi vaikuttaa kaavan tuloksiin. Jos käsittelet Power Pivot -taulukkoa, kontekstina on nykyinen rivi ja sen arvot. Jos käsittelet Pivot-taulukkoa tai -kaaviota, kontekstina on toiminnoilla, kuten osittamisella tai suodattamalla, määritetty tietojoukko tai tietojen alijoukko. Myös Pivot-taulukon tai -kaavion rakenne vaikuttaa kontekstiin. Jos luot esimerkiksi Pivot-taulukon, joka ryhmittelee myynnin alueen ja vuoden mukaan, vain määritettyjen alueiden ja vuosien tiedot näkyvät Pivot-taulukossa. Tämän vuoksi kaikki Pivot-taulukkoon lisätyt arvot lasketaan sarake- ja riviotsikoiden kontekstissa sekä kaikissa mittayksikkökaavan suodattimissa.

Lisätietoja on kohdassa DAX-kaavojen konteksti.

Sivun alkuun

Suodattimien poistaminen

Kun käsittelet monimutkaisia kaavoja, haluat ehkä tietää tarkasti, mitä suodattimia on käytössä, tai haluat ehkä muokata kaavan suodatusosaa. DAX-kieli sisältää useita funktioita, joiden avulla voit poistaa suodattimia ja määrittää, mitkä sarakkeet säilytetään osana nykyistä suodatuskontekstia. Tässä osiossa on yleiskuvaus siitä, kuinka nämä funktiot vaikuttavat kaavan tuloksiin.

Kaikkien suodattimien ohittaminen ALL-funktiolla

Voit käyttää ALL-funktiota, kun haluat ohittaa kaikki aiemmin lisätyt suodattimet ja palauttaa taulukon kaikki rivit koostetta tai muuta toimintoa suorittavaa funktiota varten. Jos käytät taulukon sijasta saraketta tai sarakkeita ALL-argumenttina, ALL-funktio palauttaa kaikki rivit ja ohittaa mahdolliset kontekstisuodattimet.

Huomautus: Jos tunnet relaatiotietokantoihin liittyvää terminologiaa, voit ajatella, että ALL -funktio luo luonnollisen vasemman ulkoliitoksen kaikista taulukoista.

Oletetaan, että tarkastelet myyntitaulukkoa (Sales) ja tuotetaulukkoa (Products) ja haluat luoda kaavan, joka laskee yhden tuotteen myynnin jaettuna kaikkien tuotteiden myynnillä. Jos kaavaa käytetään mittayksikössä, ota huomioon, että Pivot-taulukon käyttäjä on saattanut suodattaa osittajan avulla näkyviin vain tietyn tuotteen niin, että tuotteen nimi näkyy riveillä. Jotta saisit nimittäjän todellisen arvon suodattimista tai osittajista riippumatta, sinun on siis ohitettava mahdolliset suodattimet käyttämällä ALL-funktiota. Seuraava kaava on esimerkki tilanteesta, jossa ALL-funktion avulla ohitetaan aiempien suodattimien vaikutukset:

=SUM (Sales[Amount])/SUMX(Sales[Amount], FILTER(Sales, ALL(Products)))

 • Kaavan ensimmäinen osa, SUM (Sales[Amount]), laskee osoittajan.

 • Summaa laskettaessa huomioidaan nykyinen konteksti. Toisin sanoen, jos lisäät kaavan laskettuun sarakkeeseen, käytetään rivikontekstia, ja jos lisäät kaavan mittayksikkönä Pivot-taulukkoon, käytetään Pivot-taulukon suodattimia (suodatuskontekstia).

 • Kaavan toinen osa laskee nimittäjän. ALL-funktio ohittaa kaikki suodattimet, joita on mahdollisesti käytetty Products-taulukossa.

Lisätietoja yksityiskohtaisia esimerkkejä on artikkelissa ALL-funktio.

Tiettyjen suodattimien ohittaminen ALLEXCEPT-funktiolla

ALLEXCEPT-funktio ohittaa myös aiemmin luotuja suodattimia, mutta voit määrittää, että jotkin aiemmin luotuja suodattimet säilytettävä. Nimeä ALLEXCEPT-funktion argumentteina sarakkeet Määritä sarakkeet säilyvät voi suodattaa. Jos haluat ohittaa useimmat sarakkeet, mutta kaikki suodattimet, ALLEXCEPT on kuin kaikki. ALLEXCEPT-funktio on hyötyä, kun luot pivot-taulukoissa, jotka ehkä voi suodattaa useita eri sarakkeisiin ja haluat hallita kaavassa käytettävät arvot. Katso lisätietoja, kuten Esimerkki ALLEXCEPT käytöstä pivot-taulukossa ALLEXCEPT-funktiolla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×