Create different types of formulas

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Excel tukee useita erityyppisiä yksinkertaisten ja monimutkaisten kaava auttaa laskutoimituksen tulos, jonka haluat saavuttaa. Riippuen, jonka luot kaavan kaava voi sisältää funktioita, soluviittaus, vakioja operaattori. Voit käyttää yhden funktion, Sisäkkäisiä funktioita tai matriisi , jotka laskevat yksittäisiä tai useita tuloksia.

Tee jokin seuraavista:

Yksinkertaisen kaavan luominen vakioita ja laskentaoperaattoreita käyttämällä

 1. Valitse solu, johon haluat kirjoittaa kaavan.

 2. Kirjoita = (yhtäläisyysmerkki).

 3. Kirjoita kaava tekemällä jokin seuraavista:

  • Kirjoita laskutoimituksessa käytettävät vakiot ja operaattorit.

Kaava

Kuvaus

=5+2

Laskee yhteen luvut 5 ja 2.

=5-2

Vähentää luvun 2 luvusta 5.

=5/2

Jakaa luvun 5 luvulla 2.

=5*2

Kertoo luvun 5 luvulla 2.

=5^2

Korottaa luvun 5 toiseen potenssiin.

 • Napsauta solua, joka sisältää kaavassa käytettävän arvon. Kirjoita käytettävä operaattori ja napsauta sitten toista solua, joka sisältää arvon.

Kaava

Kuvaus iption

=A1+A2

Laskee solujen A1 ja A2 arvot yhteen.

=A1-A2

Vähentää solun A2 arvosta solun A1 arvon.

=A1/A2

Jakaa solun A1 arvon solun A2 arvolla.

=A1*A2

Kertoo solun A1 arvon solun A2 arvolla.

=A1^A2

Korottaa solun A1 arvon solun A2 määrittämään potenssiin.

 1. Vihje: Voit käyttää niin monta vakiota ja operaattoria kuin haluamassasi laskutoimituksessa tarvitaan. Merkkien enimmäismäärä on 8192.

 2. Painamalla RETURN-näppäintä.

Kaavan luominen käyttämällä soluviittauksia ja nimiä

Tässä osassa lopussa laskentakaavojen sisältää suhteelliset viittaukset muiden solujen tai suhteellinen soluviittaus. Kaavan sisältävä solu kutsutaan riippuvaisten solujen sen arvo määräytyy muiden solujen arvot. Esimerkiksi solu B2 on riippuvainen solu, jos se sisältää kaavan = C2.

 1. Valitse solu, johon haluat kirjoittaa kaavan.

 2. Kirjoita kaavarivi= (yhtäläisyysmerkki).

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Luo viittaus valitsemalla toisessa työkirjassa solun, solualueen, sijainnin toisessa taulukossa tai sijainti. Voit siirtää valittua soluvalinta reunaa tai vetämällä sitä kulmasta voit laajentaa valintaa.

  • Lisää viittaus nimi solualueeseen, valitse Lisää -valikosta nimija valitse sitten Liitä. Valitse Liitä nimi -ruutuun haluamasi nimi ja valitse OK.

Kaava

Kuvaus

=C2

Saa arvonsa solusta C2.

=Taul2!B2

Saa arvonsa taulukon Taul2 solusta B2.

=Varat-Velat

Vähentää Varat-nimisessä solussa olevasta arvosta Velat-nimisessä solussa olevan arvon.

 1. Painamalla RETURN-näppäintä.

Kaavan luominen käyttämällä funktiota

 1. Valitse solu, johon haluat kirjoittaa kaavan.

 2. Voit aloittaa kaavan funktio, valitse kaavat -välilehden- funktio, valitse Lisääja valitse sitten funktion, jota haluat käyttää.

  Huomautus: Jos et ole varma, mikä funktio käyttää kaavat -välilehden kohdasta funktioon viittaus Selaa kaavoista.

 3. Kirjoita argumentti.

  Vihje: Soluviittauksia argumenttina, valitse taulukon solut.

Kaava

Kuvaus

=SUMMA(A:A)

Laskee yhteen sarakkeen A kaikki luvut.

=KESKIARVO(A1:B4)

Laskee alueen lukujen keskiarvon.

 1. Kun kaava on valmis, paina palauttaa.

Kaavan luominen käyttämällä sisäkkäisiä funktioita

Sisäkkäiset funktio käyttämällä jonkin toisen funktion argumenttina. Voit Sisäkkäisiä funktioita enintään 64 tasolla. Seuraava kaava laskee lukujen (G2:G5) vain, jos eri numeroita (F2: F5) keskiarvo on suurempi kuin 50. Muussa tapauksessa palauttaa 0.

 1. Valitse solu, johon haluat kirjoittaa kaavan.

 2. Voit aloittaa kaavan funktiolla, valitse kaavat -välilehden funktioon valitsemalla Lisääja valitse toiminto, jota haluat käyttää.

  Huomautus: Jos et ole varma, mikä funktio käyttääkaavat -välilehden kohdasta funktioon viittaus Selaa kaavoista.

 3. Voit kirjoittaa argumentti, tee vähintään yksi seuraavista:

  • Soluviittauksia argumenttina, valitse taulukon solut.

  • Jos haluat käyttää toista funktiota argumenttina, kirjoita funktio haluamaasi argumenttiruutuun. Voit lisätä esimerkiksi, jos-funktion SUM(G2:G5)Arvo_jos_tosi -muokkausruutuun

  • Valitse argumentit näkyvät kaavan osat vastaavat edellisessä vaiheessa valitsemaasi funktiota. Jos valitsit IF- argumentit -osassa näkyy Jos-funktion argumentit.

 4. Kun kaava on valmis, paina palauttaa.

Yhden tuloksen laskevan matriisikaavan luominen

Matriisikaavan avulla voit suorittaa useita laskutoimituksia yhden tuloksen. Matriisikaavojen käyttäminen vakio kaavasyntaksi. Ne kaikki alussa on yhtäläisyysmerkki (=) ja voit käyttää valmiita Excel-funktioiden matriisikaavoissa. Tällaista matriisikaavalla voidaan yksinkertaistaa taulukon mallin korvaamalla useita erilaisia kaavoja yhdellä matriisikaavalla.

 1. Valitse solu, johon haluat kirjoittaa kaavan.

 2. Kirjoita kaava, jota haluat käyttää.

  Esimerkiksi seuraava kaava laskee pörssihintojen ja osakkeiden matriisin kokonaissumman ilman, että se käyttää soluriviä laskemiseen ja kunkin pörssin kokonaisarvojen näyttämiseen.

  Kun kirjoitat kaavan {=SUMMA(B2:C2*B3:C3)} matriisikaavana, Excel kertoo jokaisen osakkeiden määrän yhden osakkeen arvolla (500*10 ja 300*15) ja laskee sitten laskutoimitusten tulokset yhteen. Kokonaissumma on 9 500.

 3. Syötä kaava matriisikaavana painamalla KOMENTO + RIVINVAIHTONÄPPÄIN.

  Excel lisää kaavan automaattisesti aaltosulkuihin { } (alku- ja loppusulkeiden pari).

  Huomautukset: 

  • Kirjoitat kaavan ympärille aaltosulkeet manuaalisesti ei muutu kyselyjä matriisikaavan, sinun on painettava KOMENTO + paluu Matriisikaavan luominen.

  • Voit muokata matriisikaavan, milloin tahansa matriisikaavaa katoavat aaltosulkeet ({}) ja on painettava KOMENTO + RIVINVAIHTONÄPPÄIN uudelleen, jos haluat yhdistää muutokset matriisikaavan ja lisätä aaltosulkeet.

Useita tuloksia laskevan matriisikaavan luominen

Taulukon joitakin toimintoja arvojen matriiseja palauttavat tai vaadi matriisin arvoista argumenttina. Useiden tulosten laskeminen käyttämällä matriisikaavan, kirjoita matriisi, jossa on sama määrä rivejä ja sarakkeita matriisin argumentteina on solualue.

 1. Valitse solualue, johon haluat kirjoittaa matriisikaavan.

 2. Kirjoita kaava, jota haluat käyttää.

  Jos kyseessä on esimerkiksi kolmen kuukauden sarja (sarakkeessa A) ja kolmen myyntiluvun sarja (sarakkeessa B), SUUNTAUS-funktio määrittää myyntilukujen arvot suoralle viivalle sovitettuina. Jotta kaavan kaikki tulokset näkyisivät, kirjoita kaava sarakkeen C kolmeen soluun (C1:C3).

  Kun kirjoitat kaavan =SUUNTAUS(B1:B3;a1:a3) matriisikaavana, se tuottaa kolme erillistä Tulosta (22196, 17079 ja 11962) kolmen myyntiluvun ja kolmen kuukauden perusteella.

 3. Syötä kaava matriisikaavana painamalla KOMENTO + RIVINVAIHTONÄPPÄIN.

  Excel lisää kaavan automaattisesti aaltosulkuihin { } (alku- ja loppusulkeiden pari).

  Huomautukset: 

  • Kirjoitat kaavan ympärille aaltosulkeet manuaalisesti ei muutu kyselyjä matriisikaavan, sinun on painettava KOMENTO + paluu Matriisikaavan luominen.

  • Voit muokata matriisikaavan, milloin tahansa matriisikaavaa katoavat aaltosulkeet ({}) ja on painettava KOMENTO + RIVINVAIHTONÄPPÄIN uudelleen, jos haluat yhdistää muutokset matriisikaavan ja lisätä aaltosulkeet.

Kaavan kirjoittamista koskevia vihjeitä

Viittaustyypin vaivaton muuttaminen

Vaihtaminen suhteellisten, suorien ja sekaviittausten välillä:

 1. Valitse kaavan sisältävä solu.

 2. Valitse muutettava viittaus kaavariviltä.

 3. Valitse kaavat -välilehden funktioon Valitsin viittaus.

Funktion automaattisen täydennyksen käyttäminen

Helpompi luoda ja muokata kaavoja ja vähentää kirjoitus- ja syntaksivirheitä kaavan automaattisen täydennyksen käyttäminen. Kun olet kirjoittanut yhtäläisyysmerkki (=) ja alkuun (ensimmäiset kirjaimet edustajana näytönkäynnistintä) kirjaimia, Excel näyttää dynaamisen luettelon Funktiot ja nimet solun alapuolella. Kun olet lisännyt funktion tai nimi kaavaan käyttämällä Lisää-käynnistin (painamalla SARKAINTA tai kaksoisnapsauttamalla kohdetta luettelossa), Excel näyttää kaikki tarvittavat argumentit. Kun täytät kaavan, kirjoittamalla pilkku (,) voi myös toimia näytönkäynnistintä, Excel voi näyttää muut argumentit. Voit lisätä muita funktioita tai nimet kaava ja niiden alkukirjaimia kirjoitettaessa Excel näyttää dynaaminen luettelo, josta voit valita uudelleen.

Kaavioiden kopiointi nopeasti

Voit kirjoittaa saman kaavan nopeasti solualueen kyselyjä. Valitse solualue, mihin laskettujen tulosten näkyvän, Kopioi kaava kaavariville ja paina CONTROL + RIVINVAIHTONÄPPÄIN. Esimerkiksi jos kirjoitat =summa(a1:B1) alueen C1:C15, ja paina CTRL + RETURN, Excel päivittää kaava kopioitu alueen kullekin solulle suhteellinen viittaus käyttäen A1.

Funktio ja -argumentin tekstiin ohjeen käyttäminen

Jos et ole tottunut funktion argumentit, voit käyttää funktiota, joka tulee näkyviin, kun kirjoitat yhtäläisyysmerkki (=) ja funktion nimen avaavan sulkeen Ohje. Valitse Näytä ohjeaiheesta-funktion nimen. Voit myös napsauttaa argumentin kaavan valita vastaavan argumentin laskentataulukon.

Kaavan kirjoittamisessa esiintyvien yleisten virheiden välttäminen

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto yleisimmistä virheistä, joita voit tehdä kun kirjoitat kaavan ja niiden virheiden korjaamiseksi:

Varmista, että olet...

Lisätietoja

Alkusulkeita ja loppusulkeita on yhtä paljon

Varmista, että kaikki sulkeet muodostavat parin. Kun luot kaavan, Excel näyttää sulkeet värillisinä, kun kirjoitat niitä.

Solualue on ilmaistu kaksoispisteellä

Kun viittaat solualueen, kaksoispiste (:) erottamaan alueen ensimmäiseen soluun viittaus viimeiseen soluun alue. Esimerkiksi A1:A5.

Kaikki tarvittavat argumentit on kirjoitettu.

Joillakin funktioilla on pakollisia argumentteja. Varmista myös, että et ole kirjoittanut liikaa argumentteja.

Sisäkkäisiä funktioita on enintään 64.

Voit käyttää funktiossa sisäkkäisiä funktioita enintään 64 tasolla.

Muiden taulukoiden nimet on kirjoitettu puolilainausmerkkien väliin.

Jos kaava viittaa arvoihin tai soluihin muiden taulukoiden tai työkirjojen ja työkirjan tai taulukon nimessä on muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä, sinun on kirjoitettava puolilainausmerkkeihin (') sen nimi.

Ulkoisten työkirjojen nimet on kirjoitettu täydellisinä (myös polku).

Varmista, että kukin ulkoinen viite sisältää työkirjan nimen ja työkirjaan johtavan polun.

Luvut on kirjoitettu ilman muotoilua

Älä muotoile lukuja, kun kirjoitat niitä kaavoihin. Jos haluat kaavaan esimerkiksi arvon 1 000 e, kirjoita se muodossa 1000.

Katso myös seuraavat:

Kaavan kirjoittaminen

Laskutoimitusten operaattorit ja suorittamisjärjestys

Vaihtaminen suhteellisten ja suorien viittausten välillä

Kaavojen kirjoittamisessa esiintyvien automaattisen täydennyksen käyttäminen

Nimien käyttäminen kaavoissa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×