Calculate an average

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Excelissä on useita eri tapoja lukujoukon keskiarvon laskemiseen. Voit esimerkiksi käyttää funktiota yksinkertaisen keskiarvon, painotetun keskiarvon tai tietyt arvot pois jättävän keskiarvon laskemiseen.

Seuraavien mallitietojen ja ohjeiden avulla opit laskemaan keskiarvoja.

Mallitietojen kopioiminen

Jotta ymmärrät vaiheet paremmin, kopioi seuraavat tiedot tyhjän laskentataulukon soluun A1.

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

 2. Valitse seuraavat mallitiedot.

  Huomautus: Älä valitse rivien tai sarakkeiden otsikoita (1, 2, 3...  A, B, C...), kun kopioit mallitietoja tyhjään laskentataulukkoon.

  Mallitietojen valitseminen ohjeessa

  Mallitietojen valitseminen

  Yksikön laatu

  Yksikköhinta

  Tilattujen yksiköiden määrä

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Yksiköiden keskimääräinen laatu

  Keskimääräinen yksikköhinta

  Keskimääräinen laatu yksiköille, joiden luokitus on yli 5

 3. Paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + C.

 4. Valitse laskentataulukossa solu A1 ja paina sitten näppäinyhdistelmää KOMENTO + V.

Yksinkertaisen keskiarvon laskeminen

 1. Valitse solut A2–A7 (Yksikön laatu -sarakkeen arvot).

 2. Napsauta Kaavat-välilehdessä kohdan Automaattinen summa  Summa-painike vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Keskiarvo.

  Tulos on 8.166666667.

Muiden kuin vierekkäisten solujen keskiarvon laskeminen

 1. Valitse solu, jossa haluat keskiarvon näkyvän, esimerkiksi solu A8, joka on ”Yksiköiden keskimääräinen laatu” -tekstin sisältävän solun vasemmalla puolella mallitiedoissa.

 2. Napsauta Kaavat-välilehdessä kohdan Automaattinen summa  Summa-painike vieressä olevaa nuolta, valitse Keskiarvo ja paina sitten RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

 3. Valitse solu, joka sisältää juuri luomasi keskiarvon, eli tässä esimerkissä solu A8.

  Kaava näkyy kaavarivillä ja on =KESKIARVO(A2:A7), jos käytät mallitietoja.

 4. Valitse Kaavarivillä sulkeiden välissä oleva sisältö, joka on A2:A7, jos käytät mallitietoja.

 5. Pidä KOMENTO -näppäintä painettuna ja valitse solut, joiden keskiarvon haluat laskea, ja paina sitten RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ. Valitse esimerkiksi A2, A4 ja A7 ja paina sitten RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

  Excel korvaa KESKIARVO-funktion valitun alueviittauksen valitsemiesi solujen soluviittauksilla. Tässä esimerkissä tulos on 8.

Painotetun keskiarvon laskeminen

Tämä esimerkki laskee yksiköstä kaikissa tilauksissa maksetun keskimääräisen hinnan, kun jokaisessa tilauksessa on eri määrä yksiköitä ja yksiköillä on eri hinta.

 1. Valitse solu A9, joka on ”Keskimääräinen yksikköhinta” -tekstin sisältävän solun vasemmalla puolella.

 2. Avaa Kaavan muodostin -ruutu valitsemalla Kaavat-välilehdessä Lisää funktio.

 3. Vieritä Kaavan muodostin -luetteloa alaspäin ja kaksoisnapsauta TULOJEN.SUMMA-kohtaa.

  Vihje: Voit etsiä funktion nopeasti valitsemalla Hae funktio -ruudun ja aloittamalla funktion nimen kirjoittamisen. Ala kirjoittaa esimerkiksi nimeä TULOJEN.SUMMA.

 4. Napsauta Matriisi1-kohdan vieressä olevaa ruutua ja valitse sitten laskentataulukossa solut B2–B7 (Yksikköhinta-sarakkeen arvot).

 5. Napsauta Matriisi2-kohdan vieressä olevaa ruutua ja valitse sitten laskentataulukossa solut C2–C7 (Tilattujen yksiköiden määrä -sarakkeen arvot).

 6. Napsauta kaavarivillä kaavan loppusulkeen oikealla puolella ja kirjoita sitten / kaavariville.

  Jos et näe kaavariviä, valitse Näytä-valikossa Kaavarivi.

 7. Kaksoisnapsauta Kaavan muodostin -luettelossa SUMMA-kohtaa.

 8. Valitse Luku1-ruudussa oleva alue, paina DELETE-näppäintä ja valitse sitten laskentataulukossa solut C2–C7 (Tilattujen yksiköiden määrä -sarakkeen arvot).

  Kaavarivillä pitäisi nyt näkyä seuraava kaava: =TULOJEN.SUMMA(B2:B7,C2:C7)/SUMMA(C2:C7).

 9. Paina RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

  Tämä kaava jakaa kaikkien tilausten kokonaishinnan tilattujen yksiköiden kokonaismäärällä, ja tuloksena on painotettu keskimääräinen yksikköhinta 29.38297872.

Tietyt arvot ohittavan keskiarvon laskeminen

Voit luoda kaavan, joka jättää pois tietyt arvot. Tässä esimerkissä luodaan kaava, joka laskee yksiköiden keskimääräisen laadun kaikille yksiköille, joiden luokitus on korkeampi kuin 5.

 1. Valitse solu A10, joka on ”Keskimääräinen laatu yksiköille, joiden luokitus on yli 5” -tekstin sisältävän solun vasemmalla puolella.

 2. Avaa Kaavan muodostin -ruutu valitsemalla Kaavat-välilehdessä Lisää funktio.

 3. Kaksoisnapsauta Kaavan muodostin -luettelossa KESKIARVO.JOS-kohtaa.

  Vihje: Voit etsiä funktion nopeasti valitsemalla Hae funktio -ruudun ja aloittamalla funktion nimen kirjoittamisen. Ala kirjoittaa esimerkiksi nimeä KESKIARVO.JOS.

 4. Napsauta Alue-kohdan vieressä olevaa ruutua ja valitse sitten laskentataulukossa solut A2–A7 (Yksikköhinta-sarakkeen arvot).

 5. Napsauta Ehdot-kohdan vieressä olevaa ruutua ja kirjoita sitten ”> 5”.

 6. Paina RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

  Kaava jättää solun A7 arvon laskutoimituksen ulkopuolelle, ja tuloksena on yksiköiden keskimääräinen laatu 8.8.

  Vihje: Jos haluat käyttää KESKIARVO.JOS-funktiota keskiarvon laskemiseen niin, että lukuarvoluettelon nolla-arvot jätetään pois, kirjoita ”<> 0”Ehdot-kohdan vieressä olevaan ruutuun.

Seuraavien mallitietojen ja ohjeiden avulla opit laskemaan keskiarvoja.

Mallitietojen kopioiminen

Jotta ymmärrät vaiheet paremmin, kopioi seuraavat tiedot tyhjän laskentataulukon soluun A1.

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

 2. Valitse seuraavat mallitiedot.

  Huomautus: Älä valitse rivien tai sarakkeiden otsikoita (1, 2, 3...  A, B, C...), kun kopioit mallitietoja tyhjään laskentataulukkoon.

  Mallitietojen valitseminen ohjeessa

  Mallitietojen valitseminen

  Yksikön laatu

  Yksikköhinta

  Tilattujen yksiköiden määrä

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Yksiköiden keskimääräinen laatu

  Keskimääräinen yksikköhinta

  Keskimääräinen laatu yksiköille, joiden luokitus on yli 5

 3. Paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + C.

 4. Valitse laskentataulukossa solu A1 ja paina sitten näppäinyhdistelmää KOMENTO + V.

Yksinkertaisen keskiarvon laskeminen

Yksiköiden keskimääräisen laadun voi laskea kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä tavassa näet keskiarvon nopeasti ilman kaavaa. Toisessa tavassa käytetään Automaattinen summa -funktiota keskiarvon laskemiseen niin, että se näkyy laskentataulukossa.

Keskiarvon laskeminen nopeasti

 1. Valitse solut A2–A7 (Yksikön laatu -sarakkeen arvot).

 2. Napsauta tilapalkkiin kuuluvan ponnahdusvalikon nuolta Avattavan valikon alanuoli (jos käytät mallitietoja, alueella on todennäköisesti teksti Summa = 49) ja valitse sitten Keskiarvo.

  Tulos on 8.166666667.

  Huomautus: Jos et näe tilariviä, valitse Näytä-valikossa Tilarivi.

Keskiarvon laskeminen niin, että se näkyy taulukossa

 1. Valitse solu, jossa haluat keskiarvon näkyvän, esimerkiksi solu A8, joka on ”Yksiköiden keskimääräinen laatu” -tekstin sisältävän solun vasemmalla puolella mallitiedoissa.

 2. Napsauta Vakiotyökalurivillä työkirjan otsikon alapuolella kohdan Automaattinen summa  Summa-painike vieressä olevaa nuolta, valitse Keskiarvo, ja paina sitten RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

  Tulos on 8.166666667, joka on kaikkien yksiköiden laatuluokituksen keskiarvo.

  Vihje: Jos käsittelet tietoja, jossa luetellaan lukuja rivillä, valitse ensimmäinen tyhjä solu rivin lopusta ja napsauta kohdan Automaattinen summa  Summa-painike vieressä olevaa nuolta.

Muiden kuin vierekkäisten solujen keskiarvon laskeminen

On olemassa kaksi tapaa laskea sellaisten solujen keskiarvo, jotka eivät ole vierekkäin. Ensimmäisessä tavassa näet keskiarvon nopeasti ilman kaavaa. Toisessa tavassa käytetään KESKIARVO-funktiota keskiarvon laskemiseen niin, että se näkyy laskentataulukossa.

Keskiarvon laskeminen nopeasti

 1. Valitse solut, joiden sisällön keskiarvon haluat laskea. Valitse esimerkiksi A2, A4 ja A7.

  Vihje: Voit valita muita kuin vierekkäisiä soluja pitämällä KOMENTO -näppäintä painettuna ja valitsemalla solut, joiden keskiarvon haluat laskea.

 2. Napsauta tilapalkkiin kuuluvan ponnahdusvalikon nuolta Avattavan valikon alanuoli ja valitse sitten Keskiarvo.

  Esimerkin tulos on 8.

  Huomautus: Jos et näe tilariviä, valitse Näytä-valikossa Tilarivi.

Keskiarvon laskeminen niin, että se näkyy taulukossa

 1. Valitse solu, jossa haluat keskiarvon näkyvän, esimerkiksi solu A8, joka on ”Yksiköiden keskimääräinen laatu” -tekstin sisältävän solun vasemmalla puolella mallitiedoissa.

 2. Napsauta Vakiotyökalurivillä työkirjan otsikon alapuolella kohdan Automaattinen summa  Summa-painike vieressä olevaa nuolta, valitse Keskiarvo, ja paina sitten RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

 3. Valitse solu, joka sisältää juuri luomasi keskiarvon, eli tässä esimerkissä solu A8.

  Kaava näkyy kaavarivillä ja on =KESKIARVO(A2:A7), jos käytät mallitietoja.

 4. Valitse Kaavarivillä sulkeiden välissä oleva sisältö, joka on A2:A7, jos käytät mallitietoja.

 5. Pidä KOMENTO -näppäintä painettuna ja valitse solut, joiden keskiarvon haluat laskea, ja paina sitten RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ. Valitse esimerkiksi A2, A4 ja A7 ja paina sitten RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

  Excel korvaa KESKIARVO-funktion valitun alueviittauksen valitsemiesi solujen soluviittauksilla. Tässä esimerkissä tulos on 8.

Painotetun keskiarvon laskeminen

Tämä esimerkki laskee yksiköstä kaikissa tilauksissa maksetun keskimääräisen hinnan, kun jokaisessa tilauksessa on eri määrä yksiköitä ja yksiköillä on eri hinta.

 1. Valitse solu A9, joka on ”Keskimääräinen yksikköhinta” -tekstin sisältävän solun vasemmalla puolella.

 2. Valitse Kaavat-välilehden Funktio-ryhmässä Kaavan luominen.

 3. Kaksoisnapsauta Kaavan muodostin -luettelossa TULOJEN.SUMMA-kohtaa.

  Vihje: Voit etsiä funktion nopeasti valitsemalla Hae funktio -ruudun ja aloittamalla funktion nimen kirjoittamisen. Ala kirjoittaa esimerkiksi nimeä TULOJEN.SUMMA.

 4. Napsauta Valitse argumentit -kohdassa Matriisi1-kohdan vieressä olevaa ruutua ja valitse sitten laskentataulukossa solut B2–B7 (Yksikköhinta-sarakkeen arvot).

 5. Napsauta Valitse argumentit -kohdassa Matriisi2-kohdan vieressä olevaa ruutua ja valitse sitten laskentataulukossa solut C2–C7 (Tilattujen yksiköiden määrä -sarakkeen arvot).

 6. Napsauta kaavarivillä kaavan loppusulkeen oikealla puolella ja kirjoita sitten / kaavariville.

  Jos et näe kaavariviä, valitse Näytä-valikossa Kaavarivi.

 7. Kaksoisnapsauta Kaavan muodostin -luettelossa SUMMA-kohtaa.

 8. Napsauta Valitse argumentit -kohdassa Luku1-ruudussa oleva alue, paina DELETE-näppäintä ja valitse sitten laskentataulukossa solut C2–C7 (Tilattujen yksiköiden määrä -sarakkeen arvot).

  Kaavarivillä pitäisi nyt näkyä seuraava kaava: =TULOJEN.SUMMA(B2:B7,C2:C7)/SUMMA(C2:C7).

 9. Paina RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

  Tämä kaava jakaa kaikkien tilausten kokonaishinnan tilattujen yksiköiden kokonaismäärällä, ja tuloksena on painotettu keskimääräinen yksikköhinta 29.38297872.

Tietyt arvot ohittavan keskiarvon laskeminen

Voit luoda kaavan, joka jättää pois tietyt arvot. Tässä esimerkissä luodaan kaava, joka laskee yksiköiden keskimääräisen laadun kaikille yksiköille, joiden luokitus on korkeampi kuin 5.

 1. Valitse solu A10, joka on ”Keskimääräinen laatu yksiköille, joiden luokitus on yli 5” -tekstin sisältävän solun vasemmalla puolella.

 2. Valitse Kaavat-välilehden Funktio-ryhmässä Kaavan luominen.

 3. Kaksoisnapsauta Kaavan muodostin -luettelossa KESKIARVO.JOS-kohtaa.

  Vihje: Voit etsiä funktion nopeasti valitsemalla Hae funktio -ruudun ja aloittamalla funktion nimen kirjoittamisen. Ala kirjoittaa esimerkiksi nimeä KESKIARVO.JOS.

 4. Napsauta Valitse argumentit -kohdassa Alue-kohdan vieressä olevaa ruutua ja valitse sitten laskentataulukossa solut A2–A7 (Yksikköhinta-sarakkeen arvot).

 5. Napsauta Valitse argumentit -kohdassa Ehdot-kohdan vieressä olevaa ruutua ja kirjoita sitten ”> 5”.

 6. Paina RIVINVAIHTONÄPPÄINTÄ.

  Kaava jättää solun A7 arvon laskutoimituksen ulkopuolelle, ja tuloksena on yksiköiden keskimääräinen laatu 8.8.

  Vihje: Jos haluat käyttää KESKIARVO.JOS-funktiota keskiarvon laskemiseen niin, että lukuarvoluettelon nolla-arvot jätetään pois, kirjoita ”<> 0”Ehdot-kohdan vieressä olevaan ruutuun.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Juoksevan summan laskeminen

Prosenttien laskeminen

KESKIARVO-funktio

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×