Business Contact Manager ‑tietokannan hallinta palvelimessa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Uusi Business Contact Manager -tietokantatyökalu Outlook 2013 -ohjelmaa varten toimii vain Microsoft Outlook 2013 -asennuksissa. Jos käytössä on Outlook 2010, käytä Business Contact Manager for Outlook 2010 -tietokantatyökalua.

Jos haluat hallita Business Contact Manager -tietokanta palvelimessa ja olet kyseisen palvelimen järjestelmänvalvoja, voit käyttää Business Contact Manager for Outlook 2013 ‑tietokantatyökalua. Palvelimeen ei tarvitse asentaa Microsoft Officea tai Business Contact Manager for Outlook, mutta palvelimessa on kuitenkin oltava Microsoft SQL Serverin tuettu versio

Työkalu avaa tarvittavat palomuurin portit, myöntää käyttäjille tietokannan käyttöoikeuden ja määrittää SQL Server -esiintymän sallimaan ulkoiset yhteydet. Kun työkalu on asennettu, voit hallita sen avulla tietokantaa palvelimessa.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää Business Contact Manager for Outlook -tietokantatyökaluja palvelimella, kun haluat luoda, siirtää, jakaa, varmuuskopioida ja palauttaa Business Contact Manager ‑tietokantoja.

Sisältö

Business Contact Manager for Outlook ‑tietokantatyökalun asentaminen

Avaa tietokantatyökalu.

Tietokannan luominen tietokantatyökalulla

Tietokannan siirtäminen uuteen versioon tietokantatyökalulla

Tietokannan jakaminen tietokantatyökalulla

Tietokannan varmuuskopiointi tietokantatyökalulla

Tietokannan palauttaminen tietokantatyökalulla

Tietokantatyökalun poistaminen

Business Contact Manager for Outlook ‑tietokantatyökalun asentaminen

Jos haluat hallita Business Contact Manager -tietokantaa palvelimessa, Business Contact Manager for Outlook ‑tietokantatyökalu on ensin ladattava ja asennettava palvelimeen.

Huomautukset: 

 • Työkalun asentamiseen tarvitaan järjestelmänvalvoja oikeudet.

 • Microsoft Officea ja Business Contact Manager for Outlook ei tarvitse asentaa palvelimelle.

 • Lataa 2010-tietokantatyökalun sivun tai Lataa 2013-tietokantatyökalu-sivu -järjestelmävaatimusten tarkistaminen, varmista, että palvelin, jota haluat käyttää on tuettu käyttöjärjestelmä ja asennettu tarvittavat ohjelmistot. Tämä sisältää Microsoft SQL Server 2008 SP2 tai Microsoft SQL Server 2005 SP3.

 1. Lataa 2010-tietokantatyökalun tai 2013-tietokantatyökalua Lataa palvelimeen.

 2. Asenna tietokantatyökalu ohjatun InstallShield-toiminnon vaiheiden mukaisesti.

Sivun alkuun

Tietokantatyökalun avaaminen

Huomautus: Sinun on oltava järjestelmänvalvoja, jotta voit käyttää Business Contact Manager for Outlook 2013 -tietokantatyökalua.

Windows XP

 1. Valitse Käynnistä ja valitse Kaikki ohjelmat.

 2. Valitse Microsoft Small Business, valitse Business Contact Manager for Outlook -tietokantatyökalu ja valitse sitten Business Contact Manager for Outlook -tietokantatyökalu.

  Windows Vista tai Windows 7

 3. Valitse Käynnistä ja valitse Kaikki ohjelmat.

 4. Napsauta Microsoft Small Business -kansiota, napsauta Business Contact Manager for Outlook -tietokantatyökalu -kansiota ja valitse sitten Business Contact Manager for Outlook -tietokantatyökalu.

 5. Jos näyttöön tulee käyttäjätilien valvontaa koskeva sanoma, kun avaat tietokantatyökalun, valitse Kyllä tai Salli.

Sivun alkuun

Tietokannan luominen tietokantatyökalulla

Jos haluat luoda palvelimeen uuden tietokannan jaettavaksi käyttäjien kanssa, voit luoda sen Business Contact Manager for Outlook 2013 ‑tietokantatyökalulla.

 1. Avaa tietokantatyökalu.

 2. Valitse Luo uusi tietokanta ‑vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

 3. Valitse Tietokantapalvelimen esiintymä ‑luettelosta SQL Server ‑esiintymä, johon haluat luoda tietokannan, ja valitse sitten Seuraava.

 4. Kirjoita Tietokannan nimi ‑ruutuun tietokannan nimi ja valitse Seuraava.

 5. Kun näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan tehtävän suorittaminen onnistui, valitse Seuraava.

 6. Valitse Valmis, jos haluat palata ohjatun toiminnon aloitussivulle suorittamaan muita tehtäviä. Muussa tapauksessa napsauta Sulje-painiketta.

Vihje: Jos olet tietokannan omistaja, voit tuoda tietoja tietokantaan Business Contact Manager for Outlook avulla. Kun olet jakanut tietokannan palvelimessa, avaa tietokoneessa Business Contact Manager for Outlook, muodosta yhteys tietokantaan ja tuo sitten tiedot. Lisätietoja on artikkeleissa Yhteyden muodostaminen jaettuun Business Contact Manager ‑tietokantaan ja Tietojen tuominen Business Contact Manageriin.

Sivun alkuun

Tietokannan siirtäminen uuteen versioon tietokantatyökalulla

Jos käytössäsi on Business Contact Manager -tietokanta, joka on luotu aikaisemmalla tietokantatyökalun versiolla, voit siirtää tietokannan Business Contact Manager for Outlook 2013 -tietokantatyökalun avulla, jotta se on yhteensopiva Business Contact Manager for Outlook 2013:n kanssa. Jos olet esimerkiksi luonut tietokannan Business Contact Manager for Outlook 2010:llä, voit siirtää tietokannan Business Contact Manager for Outlook 2013 -tietokantatyökalun avulla.

 1. Avaa tietokantatyökalu.

 2. Valitse Siirrä tietokanta ‑vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

 3. Valitse Tietokantapalvelimen esiintymä ‑luettelosta SQL Server ‑esiintymä, johon haluat siirtää tietokannan, ja valitse Seuraava.

 4. Napsauta Tietokannan nimi ‑luettelossa siirrettävän tietokannan nimeä ja valitse Seuraava.

 5. Kun näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan tehtävän suorittaminen onnistui, valitse Seuraava.

 6. Valitse Valmis, jos haluat palata ohjatun toiminnon aloitussivulle suorittamaan muita tehtäviä. Muussa tapauksessa napsauta Sulje-painiketta.

Sivun alkuun

Tietokannan jakaminen tietokantatyökalulla

Muut käyttäjät voivat käyttää tietokantaa vain, jos olet jakanut sen heidän kanssaan. Voit jakaa tietokannan palvelimesta tietokantatyökalun avulla. Lisätietoja tietokoneessa olevan tietokannan jakamisesta on artikkelissa Business Contact Managerin tietojen jakaminen muiden käyttäjien kanssa. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta jaettu tietokanta on artikkelissa Yhteyden muodostaminen jaettuun Business Contact Manager -tietokantaan.

Tärkeää: Jotta voit muodostaa yhteyden jaettuun tietokantaan, joka on luotu tai siirretty Business Contact Manager for Outlook 2013 -tietokantatyökalun avulla, palvelimeen ei tarvitse asentaa Business Contact Manager for Outlook, mutta jokaisessa tietokoneessa, josta muodostetaan yhteys jaettuun tietokantaan, on oltava asennettunaBusiness Contact Manager for Outlook 2013.

 1. Avaa tietokantatyökalu.

 2. Valitse Jaa tietokanta ‑vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

 3. Valitse Tietokantapalvelimen esiintymä ‑luettelosta SQL Server ‑esiintymä, jossa haluat jakaa tietokannan, ja valitse sitten Seuraava.

 4. Napsauta Tietokannan nimi ‑luettelossa jaettavan tietokannan nimeä ja valitse Seuraava.

 5. Valitse Jaa-sarakkeessa niiden käyttäjien valintaruudut, joiden kanssa haluat jakaa tietokannan.

 6. Jos haluat lisätä luetteloon uuden käyttäjän, valitse Lisää uusi käyttäjä.

  Toimi Lisää käyttäjä ‑valintaikkunassa seuraavasti:

  • Jos palvelin kuuluu työryhmäeseen   

   1. Kirjoita Tilapäinen salasana ‑ruutuun salasana, jota käyttäjä ei ole varmasti käyttänyt aiemmin.

    Tätä tilapäistä salasanaa voi käyttää vain kerran. Kun uusi käyttäjä kirjautuu Business Contact Manager -tietokantaan ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää kirjoittamaan tilapäisen salasanan ja sen jälkeen nykyisen verkkosalasanan tai paikallisen salasanan. Tämän jälkeen käyttäjä voi käyttää sekä verkkoa että tietokantaa verkkosalasanalla.

    Huomautus: Tilapäinen salasana on annettava kullekin käyttäjälle. Kaikkien salasanojen (tilapäisten ja pysyvien) on oltava paikallisen verkon suojausvaatimusten mukaisia. Salasanakenttä ei saa olla tyhjä.

   2. Kirjoita tilapäinen salasana uudelleen Vahvista salasana ‑ruutuun.

   3. Jos haluat, että uudella käyttäjällä on oikeus kirjautua tietokoneeseesi ja siitä ulos sekä käyttää muita tietokoneessasi olevia tiedostoja, kuten tietokantaa, valitse käyttöoikeudet ‑valintaruutu.

  • Jos palvelin kuuluu ryhmäeseen   

   1. Kirjoita sen toimialueen nimi, johon käyttäjä kuuluu.

   2. Kirjoita sen käyttäjän käyttäjänimi, jolle myönnetään tietokoneen käyttöoikeus. Tämän nimen on oltava sama kuin se käyttäjänimi (tai kirjautumistunnus), jota käyttäjä käyttää kirjautuessaan verkkoon.

    tai

    Etsi käyttäjän nimi ja toimialue valitsemalla Selaa.

 7. Valitse Seuraava.

 8. Tarkista käyttäjäluettelo ja valitse Seuraava.

 9. Kun näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan tehtävän suorittaminen onnistui, valitse Seuraava, jos haluat palata ohjatun toiminnon aloitussivulle suorittamaan muita tehtäviä. Muussa tapauksessa valitse Sulje.

  Tärkeää: Kun jaat tietokannan, jaat kaikki siinä olevat tiedot niiden käyttäjien kanssa, joilla on tietokannan käyttöoikeus. Jos olet määrittänyt sähköpostiviesteille automaattisen linkityksen ja seurannan, kaikki asiakkaisiin ja yhteyshenkilöihin linkitetyt aiemmin luodut ja tulevat sähköpostiviestit sekä muut viestintätapahtumat ovat kaikkien niiden käyttäjien nähtävissä, joilla on tietokannan käyttöoikeus. Jos et halua jakaa mitään aiemmin luotuja sähköpostiviestejä tai viestintätapahtumia, poista ne, ennen kuin jaat tietokannan. Lisätietoja viestintätapahtumien poistamisesta on artikkelissa Asiakasviestinnän seuraaminen Business Contact Managerissa.

Huomautus: Jos haluat poistaa tietokannan käyttöoikeuden joltakulta käyttäjältä, valitse tietokantatyökalussa Jaa tietokanta ja poista sitten valinta käyttäjän valintaruudusta ohjatun toiminnon sivulla, jossa valitaan Business Contact Manager ‑tietokannan käyttöoikeuden saavat käyttäjät.

Sivun alkuun

Tietokannan varmuuskopiointi tietokantatyökalulla

Tietokanta kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti, jotta yritystietoja ei menetetä. Varmuuskopioi tietokanta myös ennen Business Contact Manager for Outlookin asennuksen poistamista. Voit palauttaa liiketoimintatiedot, jos asennat Business Contact Manager for Outlook myöhemmin uudelleen. Jos tietokanta vioittuu ja olet varmuuskopioinut sen äskettäin, voit myös palauttaa varmuuskopiotiedosto menettämättä paljon tietoja.

 1. Avaa tietokantatyökalu.

 2. Valitse Varmuuskopioi tietokanta ‑vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

 3. Valitse Tietokantapalvelimen esiintymä ‑luettelosta tietokannalle SQL Server ‑esiintymä ja valitse sitten Seuraava.

 4. Napsauta Tietokannan nimi ‑luettelossa varmuuskopioitavan tietokannan nimeä ja valitse Seuraava.

 5. Kirjoita Varmuuskopioi tietokanta kohteeseen ‑ruutuun varmuuskopion tallennussijainti tai valitse Selaa ja etsi haluamasi sijainti.

  Jos haluat suojata varmuuskopiotiedoston salasanalla, kirjoita haluamasi salasana Salasana- ja Vahvista salasana ‑ruutuihin.

 6. Valitse Seuraava.

 7. Kun näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan tehtävän suorittaminen onnistui, valitse Seuraava.

 8. Valitse Valmis, jos haluat palata ohjatun toiminnon aloitussivulle suorittamaan muita tehtäviä. Muussa tapauksessa napsauta Sulje-painiketta.

Sivun alkuun

Tietokannan palauttaminen tietokantatyökalulla

Jos olet tallentanut tietokannan varmuuskopiotiedoston palvelimeen, voit palauttaa tietokannan varmuuskopiointitiedostosta Business Contact Manager for Outlook 2013 ‑tietokantatyökalulla.

 1. Avaa tietokantatyökalu.

 2. Valitse Palauta tietokanta ‑vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

 3. Valitse Tietokantapalvelimen esiintymä ‑luettelosta tietokannalle SQL Server ‑esiintymä ja valitse sitten Seuraava.

 4. Napsauta Tietokannan nimi ‑luettelossa palautettavan tietokannan nimeä ja valitse Seuraava.

 5. Valitse Selaa, etsi ja valitse varmuuskopiotiedosto, jonka haluat palauttaa, ja valitse sitten Avaa.

 6. Jos varmuuskopiotiedostolle pyydetään salasanaa, kirjoita se Salasana-ruutuun ja valitse sitten Seuraava.

  Huomautus: Jos valitset varmuuskopiotiedoston Business Contact Manager for Outlook aiemmasta versiosta, näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan tiedosto on siirrettävä. Valitse OK.

 7. Kun näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan tehtävän suorittaminen onnistui, valitse Seuraava.

 8. Valitse Valmis, jos haluat palata ohjatun toiminnon aloitussivulle suorittamaan muita tehtäviä. Muussa tapauksessa napsauta Sulje-painiketta.

Sivun alkuun

Tietokantatyökalun poistaminen

Windows XP

 1. Valitse Käynnistä ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Lisää tai poista sovellus.

 3. Valitse ohjelmaluettelosta Business Contact Manager for Outlook ‑tietokantatyökalu ja valitse sitten Poista.

 4. Vahvista tietokantatyökalun poisto valitsemalla Kyllä.

  Windows Vista

 5. Valitse Käynnistä ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 6. Valitse siirtymisruudussa Ohjauspaneelin pääikkuna.

 7. Valitse Ohjelmat-kohdassa Poista asennettu ohjelma.

 8. Valitse ohjelmaluettelosta Business Contact Manager for Outlook ‑tietokantatyökalu ja valitse sitten Poista asennus.

  Windows 7

 9. Valitse Käynnistä ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 10. Valitse Ohjelmat-kohdassa Poista asennettu ohjelma.

 11. Valitse ohjelmaluettelosta Business Contact Manager for Outlook ‑tietokantatyökalu ja valitse sitten Poista asennus.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×