Budjetin työ -kentät

Budjetin työ -kenttiä käytetään budjetin työ- ja materiaaliresurssien budjetin työmäärän lisäämiseen ja tarkastelemiseen. Budjettiresurssit määritetään vain projektin yhteenvetotehtävään. Budjetin työ -kenttien avulla voit verrata projektin nykyistä budjetoitua työmäärää projektin suunniteltuun työmäärään.

Budjetin työ -kentät jakautuvat useaan eri luokkaan.

Budjetin työ (tehtäväkenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävän budjettiresurssiin sisältyvän työ- tai materiaaliresurssin ja lisäät sitten resurssin työmäärän joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kokoaa kokonaismäärän projektin yhteenvetotehtävään.

Tietoja voidaan sen jälkeen käyttää projektin kokonaisbudjetin työmäärän tarkastelemiseen. Jos projekti on pääprojektin osa tai projektisalkku, projektin yhteenvedon budjetin työ -tietoa voidaan verrata muiden projektien tietoihin ja analysoida suhteessa niihin. Pääprojektin projektiyhteenvetotehtävä sisältää pääprojektin omien budjettiresurssien kootun työmäärän lisäksi pääprojektiin lisättyjen aliprojektien yhteenlasketut budjettiresurssien työmäärät.

Parhaat käyttötavat    Lisää Budjetin työ -kenttä tehtävänäkymään ja tuo näkyviin projektin yhteenvetotehtävä, kun haluat tarkastella työ- ja materiaaliresurssien budjetin kokonaistyömäärää. Kun alat seurata projektisuunnitelman edistymistä, voit Budjetin kustannukset -kentän avulla verrata budjetoitua työmäärää todelliseen työmäärään.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määritä Henkilöstön rekrytoiminen -resurssi projektin yhteenvetotehtävään ja lisää sen jälkeen 5 000 tunnin työmäärä Tehtävien käyttö -näkymässä. Voit työn jatkuessa lisätä todelliset edistymistiedot projektisuunnitelmaan. Voit verrata suunnitellun työn ja todellisen työn välisiä variansseja, kun haluat analysoida suunnitelman paikkansapitävyyttä ja säätötarvetta.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentässä näkyvät työ- ja materiaaliresurssien tiedot. Kentässä ei näy kustannusresurssi tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin kustannustietoja, lisää Budjetin kustannukset -kenttä tehtävätaulukkoon.

Kun haluat tuoda näkyviin projektin yhteenvetotehtävän, valitse Työkalut-valikosta Asetukset. Valitse Näytä-välilehdessä Näytä projektin yhteenvetotehtävä -valintaruutu.

Budjetin työ (resurssikenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävän budjettiresurssiin sisältyvän työ- tai materiaaliresurssin ja lisäät sitten resurssin työmäärän joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kopioi työmäärän Budjetin työ -resurssikenttään.

Parhaat käyttötavat    Lisää Budjetin työ -kenttä resurssinäkymään, kun haluat tarkastella työ- ja materiaaliresurssien budjetin työmäärää tai verrata resurssien budjettien työmääriä toisiinsa.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määritä Henkilöstön rekrytoiminen -resurssi projektin yhteenvetotehtävään ja lisää sen jälkeen 5 000 tunnin työmäärä Tehtävien käyttö -näkymässä. Kun lisäät Budjetin työ -kentän resurssitaulukkoon, Henkilöstön rekrytoiminen -työresurssi muuttuu vastaamaan 5 000 työtunnin budjettia.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentässä näkyvät työ- ja materiaaliresurssien tiedot. Kentässä ei näy kustannusresurssi tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin kustannustietoja, lisää Budjetin kustannukset -kenttä resurssitaulukkoon.

Budjetin työ (varauskenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Syötetty

Parhaat käyttötavat    Lisää Budjetin työ -kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymään, kun haluat lisätä varauksiin liittyvän työ- tai materiaaliresurssien budjetoidun työmäärän tai kun haluat verrata resurssien budjetoituja työmääriä toisiinsa.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määrität Henkilöstön rekrytoiminen -resurssin projektin yhteenvetotehtävään. Voit nyt lisätä budjetin työmäärän 5 000 työtunnin suuruisen kertasumman Tehtävien käyttö -näkymän taulukko-osassa.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentän avulla voit lisätä työ- ja materiaaliresurssien tietoja, mutta et kustannusresurssi tietoja. Voit lisätä projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin kustannukset kertasummana lisäämällä ensin Budjetin kustannukset -kentän Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän taulukko-osaan ja lisäämällä sitten kustannukset Budjetin kustannukset -kenttään.

Budjetin työ (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävän budjettiresurssiin sisältyvän työ- tai materiaaliresurssin ja lisäät sitten resurssin työmäärän joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 siirtää kokonaistyömäärän aikajaksotetulle tasolle.

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Budjetin työ -kentän näkyviin näkymän aikajaksotetussa osassa, siirrä Budjetin työ -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Näkyviin tulee projektin yhteenvetotehtävään sisältyvä budjetoitu työmäärä aikajaksoihin eriteltynä.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määritä Henkilöstön rekrytoiminen -resurssi projektin yhteenvetotehtävään ja lisää sen jälkeen 5 000 tunnin työmäärä Tehtävien käyttö -näkymässä. Voit työn jatkuessa lisätä todelliset edistymistiedot projektisuunnitelmaan. Voit verrata suunnitellun työn ja todellisen työn välisiä variansseja, kun haluat analysoida suunnitelman paikkansapitävyyttä ja säätötarvetta.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentässä näkyvät työ- ja materiaaliresurssien tiedot. Kentässä ei näy kustannusresurssi tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin aikajaksotettuja kustannustietoja, lisää Budjetin kustannukset -kenttä Tehtävien käyttö -näkymän aikajaksotettuun työaikaraporttiosaan.

Budjetin työ (aikajaksotettu resurssikenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävän budjettiresurssiin sisältyvän työ- tai materiaaliresurssin ja lisäät sitten resurssin budjetoidun työmäärän joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 siirtää kokonaistyömäärän aikajaksotetulle resurssitasolle.

Parhaat käyttötavat    Valitse Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Budjetin työ -kentän näkyviin näkymän aikajaksotettuun osaan, siirrä Budjetin työ -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Näkyviin tulee projektin yhteenvetotehtävään sisältyvien budjettiresurssien budjetoitu työmäärä aikajaksoihin eriteltynä.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määritä Henkilöstön rekrytoiminen -resurssi projektin yhteenvetotehtävään ja lisää sen jälkeen 5 000 tunnin työmäärä Tehtävien käyttö -näkymässä. Voit työn jatkuessa lisätä todelliset edistymistiedot projektisuunnitelmaan. Voit verrata suunnitellun aikajaksotetun työmäärän ja todellisen aikajaksotetun työmäärän välisiä variansseja, kun haluat analysoida suunnitelman paikkansapitävyyttä ja säätötarvetta.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentässä näkyvät työ- ja materiaaliresurssien tiedot. Kentässä ei näy kustannusresurssi tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin aikajaksotettuja kustannustietoja, lisää Budjetin kustannukset -kenttä Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotettuun osaan.

Budjetin työ (aikajaksotettu varauskenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Syötetty

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Budjetin työ -kentän näkyviin näkymän aikajaksotettuun osaan, siirrä Budjetin työ -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Voit nyt lisätä tai tarkastella varauksen budjetin työmääriä aikajaksoille jaettuina.

Esimerkki    Olet luonut projektin perustuen arvioon, joka vaatii 5 000 tuntia kolmelta samanlaiselta täysiaikaiselta resurssilta, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määrität Henkilöstön rekrytoiminen -resurssin projektin yhteenvetotehtävään. Voit nyt lisätä projektin yhteenvetotehtävän Henkilöstön rekrytoiminen -varauksen aikajaksotetut tai jaksottuneet työmäärät Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymän työaikaraporttiosassa.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentän avulla voit lisätä työ- ja materiaaliresurssien aikajaksotettuja tietoja, mutta et kustannusresurssi tietoja. Voit lisätä projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien aikajaksotetut budjetin kustannukset lisäämällä ensin Budjetin kustannukset -kentän Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotettuun osaan ja lisäämällä sitten kustannukset Budjetin kustannukset -kenttään.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×