Avattavan luetteloruudun lisääminen

Voit esittää käyttäjille luettelon toisensa poissulkevista vaihtoehdoista käyttämällä avattavaa luetteloruutua Microsoft Office InfoPath -lomakemallissa. Luettelo on piilossa, kunnes käyttäjä napsauttaa avattavan luettelon oikeanpuoleista nuolta.

Tämän artikkelin sisältö

Avattavan luetteloruudun käyttö

Käyttäjäkokemus

Avattavan luetteloruudun lisääminen

Asetteluvihjeitä

Avattavan luetteloruudun käyttö

Avattavaa luetteloruutua kannattaa käyttää, kun haluat:

 • antaa käyttäjien valita yhden vaihtoehdon ennalta määrättyjen kohteiden luettelosta

 • oletusarvoisesti piilottaa lomakkeen luettelomerkinnät

 • näyttää arvoja, jotka on haettu kiinteästä luettelosta, lomakemallin tietolähde tai ulkoisesta tietolähteestä, kuten tietokannasta tai Microsoft Windows SharePoint Services -luettelosta.

Seuraavassa kuvassa käyttäjät luokittelevat kuluraporttilomakkeen kuluja valitsemalla ennalta määritettyjä arvoja avoinna olevasta avattavasta luetteloruudusta.

Kohde valittu avoinna olevasta avattavasta luetteloruudusta

Kun olet lisännyt avattavan luetteloruudun lomakemalliin, sinun on määritettävä arvot, joiden haluat näkyvän siinä. Muutoin käyttäjät näkevät tyhjän luettelon, kun he napsauttavat avattavan luetteloruudun viereistä nuolta. Voit kirjoittaa merkinnät itse Avattavan luetteloruudun ominaisuudet -valintaikkunassa tai määrittää, että avattava luetteloruutu hakee merkinnät tietokannasta tai muusta tietolähteestä.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPathissa on myös muita avattavaa luetteloruutua muistuttavia ohjausobjekteja, mutta joita käytetään muihin tarkoituksiin. Katso seuraavasta luettelosta, mikä ohjausobjekti soveltuu parhaiten suunnittelemaasi lomakemalliin.

Luetteloruutu    Avattavan luetteloruudun tavoin luetteloruudun avulla käyttäjät voivat valita arvon luettelosta. Toisin kuin avattava luetteloruutu, luetteloruutu näyttää kuitenkin koko luettelon lomakkeessa. Jos lomakemallissa on riittävästi tilaa, voit käyttää luetteloruutua, jolloin käyttäjien on ehkä helpompi etsiä ja valita kohteet luettelosta.

Yhdistelmäruutu    Avattavan luetteloruudun tavoin yhdistelmäruudun avulla käyttäjät voivat valita arvon luettelosta. Luettelo on piilossa, kunnes käyttäjät haluavat tuoda sen näkyviin. Yhdistelmäruudussa käyttäjät voivat kuitenkin kirjoittaa oman arvon luetteloon ennalta määritettyjen arvojen valitsemisen lisäksi.

Monivalintaluetteloruutu    Jos haluat antaa käyttäjien valita useasta luettelon kohteesta, voit käyttää monivalintaluetteloruutua avattavan luetteloruudun asemesta. Monivalintaluetteloruudut näyttävät kahdelta tai usealta valintaruudulta vieritettävässä luettelossa.

Valintanapit    Luetteloruudun tavoin valintanappien ryhmän avulla käyttäjät voivat valita toisensa poissulkevien vaihtoehtojen luettelosta. Valintanappien yhteydessä käyttäjät valitsevat vaihtoehdon napsauttamalla pientä ympyrää luetteloruudun kohteen napsauttamisen asemesta.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Avattavat luetteloruudut muistuttavat ulkonäöltään yhdistelmäruutuja. Jos kirjoitat omia luettelokohteita Avattavan luetteloruudun ominaisuudet -valintaikkunassa, kun luot avattavan luetteloruudun, InfoPath näyttää tekstin Valitse oletusmerkintänä luettelossa. Tällöin käyttäjät tietävät, että heidän on valittava jokin kohde avattavasta luettelosta. Jos luettelokohteet ovat peräisin lomakkeen muualla olevista arvoista tai toissijainen tietolähde arvoista, Valitse-teksti jätetään pois.

Kun käyttäjä avaa lomakkeen, avattavan luetteloruudun kohteet ovat piilossa. Käyttäjä valitsee kohteen luettelosta napsauttamalla avattavan luetteloruudun oikeanpuoleista nuolta ja valitsemalla sitten haluamansa kohteen.

Sivun alkuun

Avattavan luetteloruudun lisääminen

Avattavan luetteloruudun lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä avattava luetteloruutu näyttää, kun se valitaan suunnittelutilassa.

Avattava luetteloruutu valittuna suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Lomakemallin tietolähde koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisessa näkymässä Tietolähde-tehtäväruudussa. Avattavat luetteloruudut on aina sidottu kenttiin. Seuraavassa esimerkissä lomakemallin avattava Luokka-luetteloruutu on sidottu Tietolähde-tehtäväruudun luokka-kenttään.

Lomakemallin avattavan luetteloruudun ja tietolähteen vastaavan kentän välinen suhde

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun XML (Extensible Markup Language) -tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee Tietolähde-tehtäväruudun kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä.

Avattavan luetteloruudun lisääminen

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Tee Ohjausobjektit-tehtäväruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat luoda tietolähteeseen automaattisesti kentän, joka on sidottu luetteloruutuun, valitse Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu.

  • Jos haluat sitoa luetteloruudun aiemmin luotuun kenttään, poista Luo tietolähde automaattisesti -valintaruudun valinta.

   Huomautus:  Jos valintaruutua ei voi valita, tietolähde on lukittu. Jos esimerkiksi perustat lomakemallin suunnittelun XML-rakenteeseen, InfoPathin tietolähteeseen ei välttämättä voi lisätä uusia kenttiä tai ryhmiä. Tällä rajoituksella vältetään tahattomien muutosten tekeminen, jotka voisivat tehdä rakenteesta epäkelvon.

 4. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Avattava luetteloruutu.

 5. Jos olet poistanut Luo tietolähde automaattisesti -valintaruudun valinnan vaiheessa 3, valitse kenttä, johon haluat sitoa luetteloruudun, Avattavan luetteloruudun sidonta -valintaikkunassa.

 6. Jos haluat lisätä ohjausobjektiin selitteen, kirjoita teksti, jota seuraa kaksoispiste (:), ohjausobjektin yläpuolelle tai vasemmalle puolelle.

 7. Jos haluat määrittää arvot, joita haluat käyttää luettelon merkintöinä, kaksoisnapsauta avattavaa luetteloruutua.

 8. Valitse Tiedot-välilehti.

 9. Täytä luetteloruutu tekemällä jokin seuraavista:

  Kirjoita luetteloruudun arvot itse

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun käytät rajallista joukkoa valmiiksi määritettyjä arvoja, joiden et odota myöhemmin muuttuvan. Jos arvot kuitenkin muuttuvat, lomakemallista on julkaistava päivitetty versio, jotta käyttäjät näkevät ja voivat käyttää uusimpia luettelomerkintöjä.

  1. Valitse Lisää.

  2. Kirjota Arvo-ruutuun teksti, jonka haluat tallentaa, jos käyttäjä valitsee tämän vaihtoehdon.

  3. Kirjoita Näyttönimi-ruutuun teksti, jonka haluat näkyvän tässä vaihtoehdossa, ja valitse sitten OK.

  4. Toista vaiheet 1–3 jokaiselle merkinnälle, jonka haluat lisätä luetteloruutuun.

  5. Testaa muutokset valitsemalla vakiotyökaluriviltä Esikatselu tai painamalla CTRL+VAIHTO+B-näppäinyhdistelmää.

  Lomakkeen jonkin toisen osan tietojen käyttäminen

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat luettelon arvojen muuttuvan riippuen muista arvoista, joita käyttäjät syöttävät lomakkeelleen.

  1. Valitse Luetteloruudun merkinnät -kohdasta Etsi arvoja lomakkeen tietolähteestä.

   Luetteloruudun merkinnät on liitettävä lomakemallissa olevaan toistuvaan ryhmään tai toistuvaan kenttään.

  2. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Merkinnät-ruudun vierestä, valitse Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunassa toistuva kenttä tai toistuva ryhmä, jonka kentät sisältävät luetteloruudun arvot, ja valitse sitten OK.

  3. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Arvo-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudun kohteiden mahdolliset arvot, ja valitse sitten OK. Jokin näistä arvoista tallennetaan pohjana olevaan XML-tiedostoon, kun käyttäjä valitsee kohteen luetteloruudusta.

  4. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Näyttönimi-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudussa näytettävät arvot ja valitse sitten OK.

   Vihje:  Jos haluat estää samojen näyttönimiarvojen näkymisen luetteloruudussa useita kertoja, valitse Näytä vain ne merkinnät, joiden näyttönimet ovat yksilöllisiä -valintaruutu.

  Käytä tietokannan, verkkopalvelun, XML-asiakirjan tai SharePoint-sivuston arvoja

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat luetteloruudun arvojen päivittyvän säännöllisesti. Arvot tallennetaan yleensä tietokantaan tai muuhun ulkoiseen tietolähteeseen ja haetaan aina, kun lomake avataan.

  1. Valitse Etsi arvoja ulkoisesta tietolähteestä.

  2. Tee jompikumpi seuraavista:

   • Jos olet jo lisännyt tietoyhteyden, valitse se Tietoyhteys-ruudusta.

   • Jos haluat lisätä uuden tietoyhteyden, valitse Lisää ja noudata ohjeita ohjatun tietoyhteyden muodostamisesta.

    Luetteloruudun merkinnät on liitettävä toistuvaan kenttään tai toistuvaan ryhmään.

  3. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Merkinnät-ruudun vierestä, valitse Kentän tai ryhmän valitseminen-valintaikkunassa ryhmä tai kenttä, jonka kentät sisältävät luetteloruudun arvot, ja valitse sitten OK.

  4. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Arvo-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudun kohteiden mahdolliset arvot, ja valitse sitten OK. Jokin näistä arvoista tallennetaan pohjana olevaan XML-tiedostoon, kun käyttäjä valitsee kohteen luetteloruudusta.

  5. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Näyttönimi-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudussa näytettävät arvot ja valitse sitten OK.

   Vihje:  Jos haluat estää samojen näyttönimiarvojen näkymisen luetteloruudussa useita kertoja, valitse Näytä vain ne merkinnät, joiden näyttönimet ovat yksilöllisiä -valintaruutu.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavat vihjeet auttavat sinua muokkaamaan avattavan luetteloruudun ulkonäköä, kokoa ja muita ominaisuuksia:

 • Harkitse avattavan luetteloruudun leventämistä niin, että se on muutamaa välilyöntiä suurempi kuin luettelon kohteiden keskileveys. Siten luettelokohteet näkyvät kokonaan.

 • Voit muuttaa useiden avattavien luetteloruutujen leveyttä samanaikaisesti valitsemalla avattavat luetteloruudut, joiden kokoa haluat muuttaa, painamalla ALT+ENTER, napsauttamalla Koko-välilehteä ja kirjoittamalla sitten uuden luvun Leveys-ruutuun.

 • Voit muuttaa useiden avattavien luetteloruutujen taustaväriä samanaikaisesti valitsemalla muutettavat avattavat luetteloruudut, valitsemalla Muotoilu-valikosta Reunat ja sävytys ja tekemällä sitten tarvittavat muutokset Sävytys-välilehdessä.

 • Voit mukauttaa avattavan luetteloruudun fonttia käyttämällä muotoilutyökalurivinFontti- ja Fontin koko -ruutuja. Voit muuttaa lomakemallin kaikkien avattavien luetteloruutujen fonttia ja fonttikokoa samanaikaisesti napsauttamalla avattavaa luetteloruutua, jossa haluamasi muotoilu sijaitsee, ja valitsemalla sitten Muotoile-valikosta Käytä fonttia kaikissa ohjausobjekteissa: avattava luetteloruutu.

 • Jos haluat muuttaa avattavan luetteloruudun ja sitä ympäröivien objektien välistä välistystä lomakemallissa, voit muuttaa reunusten asetuksia Avattavan luetteloruudun ominaisuudet -valintaikkunassa (Koko-välilehdessä). Välistyksen lisääminen reunuksia käyttämällä antaa ohjausobjektille paremman säväyksen kuin välistyksen lisääminen kappaleenvaihtojen avulla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×