Asiakirjan, työkirjan tai esityksen suojauksen lisääminen tai poistaminen

Asiakirjan, työkirjan tai esityksen suojauksen lisääminen tai poistaminen

Officessa voit salasanojen avulla estää muita käyttäjiä avaamasta tai muokkaamasta asiakirjoja, työkirjoja ja esityksiä. Sen jälkeen voit helposti poistaa asiakirjan tai työkirjan suojauksen poistamalla salasanan, jos vain luku -tilaa ei enää tarvita. Asiakirjan suojauksen avulla voit lisäksi rajoittaa sitä, millaisia muutoksia tarkistajat voivat tehdä.

IT-järjestelmänvalvojat määrittävät Officen apusovellukset -salasanakäytännön, joka sisältää perussäännöt.

Varoitus: On tärkeää tietää, että jos unohdat salasanasi, Microsoft ei voi palauttaa unohdettuja salasanojasi.

 • Valitse avoinna olevassa asiakirjassa Tiedosto > Tiedot > Suojaa tiedosto.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa tiedosto -painike ja asetukset

  • Merkitse lopulliseksi:    Muuta asiakirja vain luku -tyyppiseksi.

   Kun asiakirja on merkitty lopulliseksi, asiakirjasta tulee vain luku -muotoinen, ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse lopulliseksi -komennolla voit ilmoittaa muille, että jakamasi asiakirja on asiakirjan valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia asiakirjaan.

   Kun merkitset tiedoston lopulliseksi, Word pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat asiakirjan seuraavan kerran, näet keltaisen Merkitty lopulliseksi -viestin asiakirjan yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, asiakirja ei enää näy lopullisena.

  • Salaa salasanalla:    Määritä tiedostolle salasana.

   Tärkeää: Säilytä salasana turvallisessa paikassa. Jos kadotat tai unohdat salasanan, sitä ei voi palauttaa.

   Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana. Tärkeää: Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita muistiin salasanat ja niitä vastaavat tiedostot, ja säilytä tietoja paikassa, josta löydät ne.

 • Rajoita muokkaamista:    Määritä, millaisia muutoksia tiedostoon voidaan tehdä.

  Kun valitset Rajoita muokkaamista, näytössä näkyy seuraavat vaihtoehdot:

  • Muotoilurajoitukset    Tällä asetuksella rajoitetaan muokkausasetuksia ja säilytetään asiakirjan ulkoasu ja ilme. Valitse Asetukset ja valitse haluamasi sallittujen tyylien joukosta.

  • Muokkausrajoitukset    Voit määrittää, miten tiedostoa voi muokata, sekä poistaa muokkauksen käytöstä. Valitse Poikkeukset tai Lisää käyttäjiä ja valitse käyttäjät, jotka saavat muokata tiedostoa.

  • Aloita käyttäminen    Valitse Kyllä, aloita suojausten käyttäminen, kun haluat valita salasanasuojauksen tai käyttäjän tunnistuksen. Voit valita myös Rajoita käyttöoikeuksia, kun haluat lisätä tai poistaa muokkaajia, joilla on rajoitetut käyttöoikeudet.

  • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan:    Rajoita käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tunnusta.

   Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia valitsemalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

 • Lisää digitaalinen allekirjoitus:    Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

  Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot, tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi. Lisätietoja digitaalisista allekirjoituksista saat napsauttamalla tämän artikkelin lopussa olevaa linkkiä.

  Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

 • Valitse avoinna olevassa asiakirjassa Tiedosto > Tiedot > Suojaa tiedosto.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa tiedosto -painike ja asetukset

  • Poista Merkitse lopulliseksi:    Kun merkitset asiakirjan lopulliseksi, Word pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat asiakirjan seuraavan kerran, näet keltaisen MERKITTY LOPULLISEKSI -viestin asiakirjan yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, asiakirja ei enää näy lopullisena.

  • Poista salasanasalaus:    Voit poistaa asiakirjan salasanasalauksen avaamalla asiakirjan ja kirjoittamalla salasanan Salasana-ruutuun. Valitse sitten Tiedosto > Tiedot >Suojaa asiakirja > Salaa salasanalla. Tyhjennä Salasana-ruudun sisältö ja valitse OK. Tallenna asiakirja sitten uudestaan.

  • Poista muokkausrajoitukset:    Voit poistaa muokkausrajoitukset napsauttamalla Lopeta suojaus -vaihtoehtoa Rajoita muokkaamista -ruudussa.

  • Poista tai muuta rajoitettuja käyttöoikeuksia:    Voit poistaa tai muuttaa rajoitettuja käyttöoikeuksia avaamalla tiedoston ja valitsemalla sitten Muuta käyttöoikeutta asiakirjan yläreunassa olevassa keltaisessa palkissa.

  • Poista digitaalinen allekirjoitus:    Voit poistaa digitaalisen allekirjoituksen avaamalla tiedoston ja napsauttamalla allekirjoitusriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista allekirjoitus. Voit myös napsauttaa Allekirjoitukset-ruudussa olevan allekirjoituksen viereistä nuolta ja valita kohdan Poista allekirjoitus.

 • Valitse avoimessa laskentataulukossa Tiedosto > Tiedot > Suojaa työkirja.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa työkirja -painike ja asetukset

  • Merkitse lopulliseksi:    Muuta työkirja vain luku -tyyppiseksi.

   Kun työkirja on merkitty lopulliseksi, siitä tulee vain luku -muotoinen ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse kommentti lopulliseksi -komennolla voit ilmaista muille, että jakamasi työkirja on valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia työkirjaan.

   Kun merkitset työkirjan lopulliseksi, Excel pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat työkirjan seuraavan kerran, näet keltaisen MERKITTY LOPULLISEKSI -viestin työkirjan yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, työkirja ei enää näy lopullisena.

  • Salaa salasanalla:    Määritä työkirjalle salasana.

   Huomautus: Säilytä salasana turvallisessa paikassa. Jos kadotat tai unohdat salasanan, sitä ei voi palauttaa.

   Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana. Tärkeää: Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita muistiin salasanat ja niitä vastaavat tiedostot, ja säilytä tietoja paikassa, josta löydät ne.

  • Suojaa nykyinen taulukko:    Suojaa taulukko ja lukitut solut.

   Kun käytät Suojaa nykyinen taulukko -ominaisuutta, voit valita salasanasuojauksen sekä sallia muille käyttäjille tai estää näiltä laskentataulukon osien valitsemisen, muotoilemisen, lisäämisen, poistamisen, lajittelemisen tai muokkaamisen.

  • Suojaa työkirjan rakenne:    Kun käytät Suojaa työkirjan rakenne -asetusta, voit valita salasanasuojauksen sekä estää muilta käyttäjiltä tärkeiden tietojen muuttamisen, siirtämisen tai poistamisen.

  • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan:    Asenna Windowsin oikeuksienhallinta käyttöoikeuksien rajoittamista varten.

   Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia napsauttamalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

  • Lisää digitaalinen allekirjoitus:    Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

   Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot, tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi.

   Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

 • Valitse avoimessa laskentataulukossa Tiedosto > Tiedot > Suojaa työkirja.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa työkirja -painike ja asetukset

  • Poista Merkitse lopulliseksi:    Kun merkitset työkirjan lopulliseksi, Excel pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat työkirjan seuraavan kerran, näet keltaisen MERKITTY LOPULLISEKSI -viestin työkirjan yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, työkirja ei enää näy lopullisena.

  • Poista salasanasalaus:    Voit poistaa työkirjan salasanasalauksen avaamalla työkirjan ja antamalla salasanan Salasana-ruudussa. Napsauta sitten Tiedosto > Tiedot > Suojaa työkirja > Salaa salasanalla. Tyhjennä Salasana-ruudun sisältö ja napsauta OK. Tallenna tiedosto sitten uudestaan.

  • Poista salasanasuojaus taulukosta:    Voit poistaa taulukon salasanasuojauksen valitsemalla Tiedosto > Suojaa nykyinen taulukko ja kirjoittamalla sitten salasanan Poista työkirjan suojaus -valintaikkunaan.

  • Poista salasanasuojaus työkirjan rakenteesta:    Voit poistaa salasanasuojauksen työkirjan rakenteesta napsauttamalla Tiedosto > Suojaa työkirjan rakenne ja kirjoittamalla sitten salasanan Poista työkirjan suojaus -valintaikkunaan.

  • Poista tai muuta rajoitettuja käyttöoikeuksia:    Voit poistaa tai muuttaa rajoitettuja käyttöoikeuksia avaamalla tiedoston ja valitsemalla sitten Muuta käyttöoikeutta asiakirjan yläreunassa olevassa keltaisessa palkissa.

  • Poista liitetty allekirjoitus:    Voit poistaa digitaalisen allekirjoituksen avaamalla tiedoston ja napsauttamalla allekirjoitusriviä hiiren kakkospainikkeella ja napsauttamalla sitten Poista allekirjoitus. Voit myös napsauttaa Allekirjoitukset-ruudussa olevan allekirjoituksen viereistä nuolta ja napsauttaa sitten Poista allekirjoitus.

 • Valitse avoinna olevassa asiakirjassa Tiedosto > Tiedot > Suojaa esitys.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa esitys -painike ja asetukset

  • Merkitse lopulliseksi:    Muuta esitys vain luku -tyyppiseksi.

   Kun esitys on merkitty lopulliseksi, siitä tulee vain luku -muotoinen ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse lopulliseksi -komennolla voit ilmaista muille, että jakamasi esitys on esityksen valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia esitykseen.

   Kun merkitset esityksen lopulliseksi, PowerPoint pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat esityksen seuraavan kerran, näet keltaisen Merkitty lopulliseksi -viestin esityksen yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, esitys ei enää näy lopullisena.

  • Salaa salasanalla:    Määritä esitykselle salasana.

   Varoitus: Säilytä salasana turvallisessa paikassa. Jos kadotat tai unohdat salasanan, sitä ei voi palauttaa.

   Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana, ja kirjoita se uudelleen pyydettäessä. Tärkeää: Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita muistiin salasanat ja niitä vastaavat tiedostot, ja säilytä tietoja paikassa, josta löydät ne.

  • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan:    Asenna Windowsin oikeuksienhallinta käyttöoikeuksien rajoittamista varten.

   Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia valitsemalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

  • Lisää digitaalinen allekirjoitus:    Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

   Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot, tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi.

   Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

 • Valitse avoinna olevassa esityksessä Tiedosto > Tiedot > Suojaa esitys.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa esitys -painike ja asetukset

  • Poista Merkitse lopulliseksi:    Kun merkitset esityksen lopulliseksi, PowerPoint pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat esityksen seuraavan kerran, näet keltaisen MERKITTY LOPULLISEKSI -viestin esityksen yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, esitys ei enää näy lopullisena.

  • Poista salasanasalaus:    Voit poistaa esityksen salasanasalauksen avaamalla esityksen ja antamalla salasanan Salasana-ruudussa. Valitse sitten Tiedosto > Tiedot > Suojaa esitys > Salaa salasanalla. Tyhjennä Salasana-ruudun sisältö, valitse OK ja tallenna esitys.

  • Poista tai muuta rajoitettuja käyttöoikeuksia:    Voit poistaa tai muuttaa rajoitettuja käyttöoikeuksia avaamalla tiedoston ja napsauttamalla sitten Muuta käyttöoikeutta esityksen yläreunassa olevassa keltaisessa palkissa.

  • Poista digitaalinen allekirjoitus:    Voit poistaa digitaalisen allekirjoituksen avaamalla tiedoston ja napsauttamalla allekirjoitusriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista allekirjoitus. Voit myös napsauttaa Allekirjoitukset-ruudussa olevan allekirjoituksen viereistä nuolta ja valita kohdan Poista allekirjoitus.

 1. Valitse Tarkista-välilehden Suojaa-ryhmästä Suojaa asiakirja ja valitse sitten Rajoita muotoilemista ja muokkaamista.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Suojaa asiakirja -tehtäväruudun Muotoilurajoitukset-kohdasta Rajoita muotoilu tiettyihin tyyleihin -valintaruutu, ja määritä sitten, mitä tyylejä tarkistaja voi käyttää tai muuttaa valitsemalla Asetukset.

 3. Valitse Muokkausrajoitukset-kohdassa Salli vain tämäntyyppinen asiakirjan muokkaaminen -valintaruutu.

 4. Valitse muokkausrajoitusten luettelossa Jäljitetyt muutokset. (Tämä sisältää kommentit sekä lisäykset, poistot ja tekstin siirtämisen.)

  Huomautus: Jos haluat toisenlaiset suojausominaisuudet, käytä Active Directory -hakemistopalvelua. Käytä Sisältöoikeuksien hallintaa valitsemalla Rajoita käyttöoikeuksia.

 5. Valitse Aloita käyttäminen -kohdasta Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 6. Määritä asiakirjalle salasana, jolloin vain salasanan tuntevat tarkistajat voivat poistaa suojauksen, kirjoittamalla salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvistamalla se.

  Tärkeää: Jos et käytä salasanasuojausta, kaikki tarkistajat voivat muuttaa muokkausrajoituksia.

 1. Valitse Tarkista-välilehden Suojaa-ryhmästä Suojaa asiakirja ja valitse sitten Rajoita muotoilemista ja muokkaamista.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Suojaa asiakirja -tehtäväruudun Muokkausrajoitukset-kohdasta Salli vain tämäntyyppinen asiakirjan muokkaaminen -valintaruutu.

 3. Valitse muokkausrajoitusten luettelossa Kommentit.

 4. Jos haluat antaa joillekin käyttäjille asiakirjan tiettyjen osien muokkausoikeudet, voit valita tiedoston alueet ja ne käyttäjät (ryhmä tai yksittäisiä henkilöitä), jotka saavat muokata asiakirjan valittuja alueita. Valitse ryhmän tai yksittäisen käyttäjän nimen vieressä olevan avattavan valikon nuoli, niin näet seuraavan alueen tai kaikki alueet, joita ryhmä tai yksittäinen käyttäjä voi muokata, tai voit poistaa ryhmän tai yksittäisen käyttäjän käyttöoikeudet.

  Huomautus: Jos haluat toisenlaiset suojausominaisuudet, käytä Active Directory -hakemistopalvelua. Käytä Sisältöoikeuksien hallintaa valitsemalla Rajoita käyttöoikeuksia.

 5. Valitse Aloita käyttäminen -kohdasta Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 6. Määritä asiakirjalle salasana, jolloin vain salasanan tuntevat tarkistajat voivat poistaa suojauksen, kirjoittamalla salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvistamalla se.

  Tärkeää: Jos et käytä salasanasuojausta, kaikki tarkistajat voivat muuttaa muokkausrajoituksia.

 1. Valitse Tarkista-välilehden Suojaa-ryhmästä Suojaa asiakirja ja valitse sitten Rajoita muotoilemista ja muokkaamista.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Suojaa asiakirja -tehtäväruudussa Lopeta suojaus.

Huomautus: Jos olet suojannut asiakirjan salasanalla, sinun on kirjoitettava salasana, ennen kuin voit lopettaa suojauksen.

Miten salasanakäytäntösääntöjen käyttöä valvotaan?

IT-järjestelmänvalvojat valvovat vahvojen salasanojen käytäntöjä määrittämällä ryhmäkäytäntöasetuksia, jotka vastaavat organisaation suojaustarpeita. Ohjeet salasanakäytäntöasetusten käyttöönottoon organisaatiossa ovat TechNet-artikkelissa Salasanojen monimutkaisuusasetusten suunnitteleminen Office 2013:a varten.

Kaksi yleistä virhesanomaa tulevat näkyviin, kun suojattavan tiedoston salasana ei ole salasanakäytännön sääntöjen mukainen.

 • Salasana ei ole vähimmäispituuden mukainen Näkyviin tulee varoitussanoma, joka ilmoittaa, että tarvitset lisää merkkejä. Ratkaisu: Käytä salasanaa, joka on vähintään sanomassa ilmoitetun vähimmäispituuden mukainen.

 • Salasana ei ole monimutkaisuussääntöjen vähimmäisvaatimusten mukainen Näkyviin tulee varoitussanoma, joka ilmoittaa, että tarvitset lisää erityyppisiä merkkejä. Ratkaisu: Käytä salasanaa, joka on vähintään sanomassa ilmoitettujen vähimmäisvaatimusten mukainen.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×