Alueen tai taulukon tietojen lajitteleminen

Tietojen lajitteleminen on oleellinen osa tietojen analysoimista. Haluat ehkä järjestää nimiluettelon aakkosjärjestykseen, näyttää inventaariluettelossa olevat tuotteet lajiteltuina varastosaldon mukaan suurimmasta pienimpään tai järjestää rivit värien tai kuvakkeiden mukaan. Kun tiedot on lajiteltu, ne on helpompi ymmärtää, halutut tiedot on helpompi löytää ja voit tehdä parempia päätöksiä.

Voit lajitella yhdessä tai useassa sarakkeessa olevia tietoja tekstin (nouseva tai laskeva aakkosjärjestys), lukujen (pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään) sekä päivämäärien ja kellonaikojen (vanhimmasta uusimpaan tai uusimmasta vanhimpaan) mukaan. Voit lajitella myös itse luomasi mukautetun luettelon (kuten Suuri, Normaali, Pieni) tai muotoilun (kuten solun värin, fontin värin tai kuvakejoukon) mukaan.

Huomautukset: 

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Tekstin lajitteleminen

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Tee Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmässä jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lajitella nousevaan järjestykseen, valitse Excelin lajittelukomento, joka lajittelee aakkosjärjestyksessä tai pienimmästä numerosta suurimpaan (Lajittele A–Ö).

  • Jos haluat lajitella laskevaan järjestykseen, valitse Excelin Ö–A-komento, joka järjestää tiedot käänteiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta luvusta pienimpään (Lajittele Ö–A).

Huomautukset: Mahdolliset ongelmat

 • Tarkista, että tiedot on tallennettu tekstinä    Jos sarake, jonka haluat lajitella, sisältää lukuina tallennettuja lukuja ja tekstinä tallennettuja lukuja, sinun on muotoiltava ne kaikki joko luvuiksi tai tekstiksi. Jollet käytä tätä muotoilua, luvuiksi muotoillut luvut lajitellaan ennen tekstiksi muotoiltuja lukuja. Voit muotoilla kaikki valitut tiedot tekstiksi avaamalla Muotoile solut -valintaikkunan näppäinyhdistelmällä Ctrl+1, napsauttamalla Luku-välilehteä ja valitsemalla Luokka-kohdasta joko Yleinen, Luku tai Teksti.

 • Poista tietojen alussa olevat välilyönnit    Joissakin tapauksissa toisista sovelluksista tuotujen tietojen alussa voi olla välilyöntejä. Poista välilyönnit ennen tietojen lajittelemista. Voit poistaa ne manuaalisesti tai POISTA.VÄLIT-funktiolla.

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Tee Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmässä jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lajitella pienimmästä suurimpaan, valitse Excelin lajittelukomento, joka lajittelee aakkosjärjestyksessä tai pienimmästä numerosta suurimpaan (Lajittele pienimmästä suurimpaan).

  • Jos haluat lajitella suurimmasta pienimpään, valitse Excelin Ö–A-komento, joka järjestää tiedot käänteiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta luvusta pienimpään (Lajittele suurimmasta pienimpään).

Huomautukset: 

 • Mahdollinen ongelma   

 • Tarkista, että kaikki luvut on tallennettu lukumuodossa    Jos tulokset eivät ole sellaisia kuin olet odottanut, sarake voi sisältää tekstiksi muotoiltuja lukuja. Esimerkiksi joistakin kirjanpitojärjestelmistä tuodut negatiiviset luvut tai luvut, joiden edessä on heittomerkki ('), tallentuvat tekstinä. Lisätietoja on artikkelissa Tekstiksi muotoiltujen lukujen korjaaminen lukumuotoilun avulla.

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Tee Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmässä jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lajitella aiemmasta päivämäärästä tai kellonajasta myöhempään, valitse Excelin lajittelukomento, joka lajittelee aakkosjärjestyksessä tai pienimmästä numerosta suurimpaan (Lajittele vanhimmasta uusimpaan).

  • Jos haluat lajitella myöhemmästä päivämäärästä tai kellonajasta aiempaan, valitse Excelin Ö–A-komento, joka järjestää tiedot käänteiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta luvusta pienimpään (Lajittele uusimmasta vanhimpaan).

Huomautukset: Mahdollinen ongelma   

 • Tarkista, että päivämäärät ja kellonajat tallennetaan päivämäärinä ja kellonaikoina    Jos tulokset eivät ole sellaiset kuin olet odottanut, sarake voi sisältää päivämääriä ja kellonaikoja, jotka on muotoiltu tekstiksi eikä päivämääriksi ja kellonajoiksi. Jotta Excel voisi lajitella päivämäärät ja kellonajat oikein, kaikki sarakkeessa olevat päivämäärät ja kellonajat on tallennettava päivämäärä- tai kellonaikamuodossa (sarjanumerona). Jos Excel ei tunnista arvoa päivämääräksi tai kellonajaksi, kyseinen arvo tallennetaan tekstinä. Lisätietoja on kohdassa Tekstiksi tallennettujen päivämäärien muuntaminen päivämääriksi.

 • Jos haluat lajitella viikonpäivien mukaan, muotoile solut siten, että niissä näkyy viikonpäivä. Jos haluat lajitella viikonpäivän mukaan päivämäärästä riippumatta, muunna tiedot tekstiksi TEKSTI-funktiolla. TEKSTI-funktio palauttaa tekstiarvon, joten lajittelu tapahtuu aakkosnumeerisen arvon mukaan. Lisätietoja on kohdassa Päivämäärien näyttäminen viikonpäivinä.

Voit lajitella usean sarakkeen tai rivin mukaan, kun haluat ryhmitellä tiedot yhdessä sarakkeessa tai yhdellä rivillä olevan arvon mukaan, ja lajitella sitten kunkin ryhmän toisen sarakkeen tai rivin mukaan. Jos laskentataulukossa on esimerkiksi Osasto- ja Työntekijä-sarake, voit lajitella ensin osaston mukaan (jolloin saman osaston työntekijät tulevat yhteen ryhmään) ja lajitella sitten nimen mukaan (jolloin kunkin osaston työntekijät ovat aakkosjärjestyksessä). Voit lajitella enintään 64 sarakkeen mukaan.

Huomautus: Paras tulos saavutetaan, kun lajiteltavan solualueen sarakkeilla on otsikot.

 1. Valitse mikä tahansa tietoalueen solu.

  Valitse alue vähintään kahdesta sarakkeesta

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lajittele-valintaikkunan Sarake-kohdan Lajitteluperuste-ruudusta ensimmäinen sarake, jonka haluat lajitella.

  Valitse ensimmäinen lajiteltava sarake

 4. Valitse Lajittele-kohdasta lajittelun tyyppi. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lajitella tekstin, lukujen tai päivämäärien tai kellonaikojen mukaan, valitse Arvot.

  • Jos haluat lajitella muodon mukaan, valitse Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

 5. Valitse lajittelujärjestys Järjestys-kohdasta. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos lajittelet tekstin mukaan, valitse A - Ö tai Ö - A.

  • Jos lajittelet lukuja, valitse Pienimmästä suurimpaan tai Suurimmasta pienimpään.

  • Jos lajittelet päivämäärä- tai aika-arvoja, valitse Vanhimmasta uusimpaan tai Uusimmasta vanhimpaan.

  • Jos haluat lajitella mukautetun luettelon mukaan, valitse Mukautettu luettelo.

 6. Voit lisätä toisen lajittelussa käytettävän sarakkeen valitsemalla Lisää taso ja toistamalla vaiheet kolmesta viiteen.

  Valitse Lisää taso

 7. Voit kopioida lajittelussa käytettävän sarakkeen valitsemalla sen luettelosta ja valitsemalla sitten Kopioi taso.

 8. Voit poistaa lajittelussa käytettävän sarakkeen valitsemalla sen luettelosta ja valitsemalla sitten Poista taso.

  Huomautus: Luettelossa on oltava ainakin yksi sarake.

 9. Voit muuttaa sarakkeiden lajittelujärjestystä valitsemalla sarakkeen luettelosta ja muuttamalla sitten järjestystä Asetukset-painikkeen vieressä olevilla Ylös- ja Alas-painikkeilla.

  Luettelossa ylempänä olevat kohteet lajitellaan ennen luettelossa alempana olevia kohteita.

Jos olet muotoillut solualueen tai taulukon sarakkeen solun värin tai fontin värin mukaan joko manuaalisesti tai ehdollista muotoilua käyttäen, voit suorittaa myös lajittelun näiden värien mukaan. Voit myös lajitella ehdollisen muotoilun avulla luomasi kuvakejoukon mukaan.

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lajittele-valintaikkunan Sarake-kohdan Lajitteluperuste-ruudusta sarake, jonka haluat lajitella.

  Valitse Sarake-kohdassa Lajitteluperuste ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto

 4. Valitse Lajittele-kohdasta Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

  Valitse Lajittele-kohdasta haluamasi vaihtoehto

 5. Napsauta Järjestys-kohdassa painikkeen viereistä nuolta ja valitse solun väri, fontin väri tai solun kuvake muodon mukaan.

 6. Valitse seuraavaksi lajittelujärjestys. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat siirtää solun värin, fontin värin tai kuvakkeen ylimmäiseksi tai vasemmalle, valitse Ylimmäiseksi, jos lajittelet sarakkeet, tai Vasemmalle, jos lajittelet rivit.

  • Jos haluat siirtää solun värin, fontin värin tai kuvakkeen alimmaiseksi tai oikealle, valitse Alimmaiseksi, jos lajittelet sarakkeet, tai Oikealle, jos lajittelet rivit.

   Huomautus: Solun värin, fontin värin tai kuvakkeen oletusjärjestystä ei ole. Sinun on määritettävä haluamasi järjestys kutakin lajittelua varten.

 7. Voit määrittää seuraavan solun värin, fontin värin tai kuvakkeen valitsemalla Lisää taso ja toistamalla vaiheet kolmesta viiteen.

  Varmista, että valitset saman sarakkeen 2. lajitteluperuste -ruudusta ja että teet saman valinnan Järjestys-kohdassa.

  Toista samat vaiheet kullekin solun tai fontin lisävärille tai kuvakkeelle, jonka haluat mukaan lajitteluun.

Voit lajitella tiedot käyttäjän määrittämään järjestykseen mukautettua luetteloa käyttämällä. Sarake voi esimerkiksi sisältää arvoja, joiden mukaan haluat lajitella, kuten arvot Suuri, Normaali ja Pieni. Haluat lajitella tiedot niin, että Suuri-arvon sisältävät rivit näkyvät ensimmäisenä, Normaali-arvon sisältävät rivit näkyvät keskellä ja Pieni-arvon sisältävät rivit näkyvät viimeisenä. Jos tiedot lajitellaan aakkosjärjestyksen mukaiseen järjestykseen, ensimmäiseksi tulevat Normaali-arvon sisältävät rivit, keskelle tulevat Pieni-arvon sisältävät rivit ja viimeiseksi tulevat Suuri-arvon sisältävät rivit. Myöskään tietojen lajitteleminen käänteiseen aakkosjärjestykseen ei näytä tietoja kuten haluat. Voit ratkaista tämän ongelman luomalla mukautetun luettelon.

 1. Luo tarvittaessa mukautettu luettelo:

  1. Kirjoita solualueeseen arvot, joiden mukaan haluat lajitella. Kirjoita arvot haluamassasi järjestyksessä ylhäältä alas esimerkiksi seuraavasti:

   Luo solualueeseen luettelo korkeimmasta matalimpaan

  2. Valitse juuri kirjoittamasi alue. Edellä olevassa esimerkissä valitaan alue A1:A3.

  3. Siirry kohtaan Tiedosto > Asetukset > Lisäasetukset > Yleiset > Muokkaa omia luetteloita. Napsauta sitten Omat luettelot -valintaikkunassa Tuo ja napsauta sitten kahdesti OK.

   Huomautukset: 

   • Voit luoda vain arvoon (tekstiin, lukuun ja päivämäärään tai kellonaikaan) perustuvan mukautetun luettelon. Et voi luoda muotoiluun (solun väriin, fontin värin tai kuvakkeeseen) perustuvaa mukautettua luetteloa.

   • Mukautetun luettelon suurin sallittu pituus on 255 merkkiä. Ensimmäinen merkki ei saa olla numero.

 2. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 3. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 4. Valitse Lajitteleminen-valintaikkunan Sarake-kohdan Lajitteluperuste tai 2. lajitteluperuste -ruudusta sarake, jonka mukaan haluat lajitella mukautetun luettelon.

 5. Valitse Järjestys-kohdasta Mukautettu luettelo.

 6. Valitse haluamasi luettelo Mukautetut luettelot valintaikkunasta. Edellisessä esimerkissä valitaan Ylin arvo, Normaali ja Alin arvo.

 7. Valitse OK.

 1. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 2. Valitse Lajittelu-valintaikkunassa Asetukset.

  Avaa Lajittele-valintaikkuna napsauttamalla Lajittele

 3. Valitse Lajitteluasetukset-valintaikkunassa Erottele kirjainkoko.

  Valitse Lajittelu-valintaikkunassa Asetukset

 4. Valitse OK kaksi kertaa.

Tavallisin lajittelutapa on lajittelu ylhäältä alas, mutta voit lajitella myös vasemmalta oikealle.

Huomautus: Vasemmalta oikealle lajittelua ei tueta taulukoissa. Muunna ensin taulukko alueeksi valitsemalla mikä tahansa taulukon solu ja napsauttamalla sitten Taulukkotyökalut > Muunna alueeksi.

 1. Valitse mikä tahansa solu siinä alueessa, jonka haluat lajitella.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lajittelu-valintaikkunassa Asetukset.

  Avaa Lajittele-valintaikkuna napsauttamalla Lajittele

 4. Valitse Lajitteluasetukset-valintaikkunan Suunta-osasta Lajittele vasemmalta oikealle ja valitse sitten OK.

  Valitse Lajitteluasetukset-ruudussa Vasemmalta oikealle

 5. Valitse Rivi-kohdan Lajitteluperuste-ruudusta rivi, jonka haluat lajitella. Kyseessä on yleensä rivi 1, jos haluat lajitella otsikkorivin mukaan.

  Valitse lajiteltava rivi

  Vihje: Jos otsikkorivi on tekstimuotoinen mutta haluat järjestää sarakkeet lukujen mukaan, voit lisätä uuden rivin tietoalueen yläpuolelle ja lisätä numerot haluamassasi järjestyksessä.

 6. Voit lajitella arvon mukaan valitsemalla jonkin avattavan Järjestys-valikon vaihtoehdoista:

  1. Jos lajittelet tekstin mukaan, valitse A - Ö tai Ö - A.

  2. Jos lajittelet lukuja, valitse Pienimmästä suurimpaan tai Suurimmasta pienimpään.

  3. Jos lajittelet päivämäärä- tai aika-arvoja, valitse Vanhimmasta uusimpaan tai Uusimmasta vanhimpaan.

 7. Voit lajitella solun värin, fontin värin tai solun kuvakkeen mukaan seuraavasti:

  1. Valitse Lajittele-kohdasta Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

  2. Valitse Järjestys-kohdassa solun väri, fontin väri tai solun kuvake ja valitse sitten Vasemmanpuoleiset tai Oikeanpuoleiset.

Huomautus: Kun lajittelet rivejä, jotka ovat osa laskentataulukon jäsennystä, Excel lajittelee ylimmän tason ryhmät (taso 1) siten, että yksityiskohtarivit tai -sarakkeet pysyvät yhdessä silloinkin, kun ne on piilotettu.

Jos aiot lajitella tiedot sarakkeessa olevan arvon osan mukaan, esimerkiksi tuotenumeron (789-WDG-34), sukunimen (Carol Philips) tai etunimen (Philips, Carol) mukaan, sarake on ensin jaettava vähintään kahdeksi sarakkeeksi. Tällöin arvo, jonka mukaan lajittelu tehdään, on omassa sarakkeessaan. Jaa solu osiin käyttämällä tekstifunktioita tai ohjattua tekstin jakamista sarakkeisiin. Esimerkkejä ja lisätietoja on kohdissa Tekstin jakaminen eri soluihin ja Tekstin jakaminen sarakkeisiin funktioilla.

Varoitus: Sisäkkäisen alueen lajittelu on mahdollista, mutta sitä ei suositella, koska tuloksena on alkuperäisistä tiedoistaan irrotettu lajiteltu alue. Jos esimerkiksi lajittelet seuraavat tiedot näytetyllä tavalla, valitut työntekijät liittyisivät eri osastoihin kuin aiemmin.

Esimerkki pienen alueen lajittelusta suuremman alueen sisällä.

Onneksi Excel varoittaa sinua, jos se havaitsee, että yrität lajitella tällä tavalla:

Valitse nykyiselle valinnalle Jatka

Jos et ollut aikeissa lajitella tällä tavalla, valitse Laajenna valintaa. Muussa tapauksessa valitse Käytä nykyistä valintaa.

Jos tulokset eivät ole oikein, valitse Kumoa Kumoa-painike .

Huomautus: Et voi lajitella taulukkoa tällä tavalla.

Jos saat odottamattomia tuloksia, kun lajittelet tietoja, toimi seuraavasti:

Tarkista, ovatko kaavan palauttamat arvot muuttuneet    Jos lajittelemiisi tietoihin sisältyy kaavoja, noiden kaavojen palauttamat tulokset voivat muuttua, kun Excel laskee laskentataulukon uudelleen. Varmista tällöin, että tulokset ovat ajan tasalla, ottamalla lajittelu uudelleen käyttöön.

Tuo rivit ja sarakkeet näkyviin ennen lajittelemista    Excel ei poista piilotettuja sarakkeita, kun lajittelet sarakkeita, eikä se poista piilotettuja rivejä, kun lajittelet rivejä. Piilotetut sarakkeet ja rivit kannattaa tuoda näkyviin ennen lajittelemista.

Tarkista kieliasetus    Lajittelujärjestykset vaihtelevat kieliasetuksen mukaan. Varmista, että Microsoft Windowsin OhjauspaneelinAluekohtaiset asetukset- tai Aluekohtaiset- ja kieliasetukset -valintaikkunassa on määritettynä oikea kieliasetus. Lisätietoja kieliasetuksen muuttamisesta on Windowsin ohjeessa.

Kirjoita sarakeotsikot vain yhdelle riville    Jos tarvitset monirivisiä otsikoita, rivitä teksti solussa.

Ota otsikkorivi käyttöön tai poista se käytöstä    On tavallisesti parasta käyttää otsikkoriviä, kun lajittelet sarakkeen, koska tietojen merkitys on silloin helpompi ymmärtää. Oletusarvon mukaan Excel ei lajittele otsikossa olevia arvoja muiden mukana. Joissakin tapauksissa joudut ehkä ottamaan otsikot käyttöön tai poistamaan ne käytöstä, jotta otsikkojen arvot joko tulevat tai eivät tule mukaan lajitteluun. Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat jättää ensimmäisen rivin pois lajittelusta, koska se on otsikkorivi, valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Lajittele ja suodata, valitse Mukautettu lajittelu ja valitse sitten Tiedoissa on otsikoita.

 • Jos haluat ottaa ensimmäisen rivin mukaan lajitteluun, koska se ei ole otsikkorivi, valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Lajittele ja suodata, valitse Mukautettu lajittelu ja poista Tiedoissa on otsikoita -valintaruudun valinta.

Huomautus: Excel Onlinessa voit lajitella taulukot ja alueet joko yhden tai useamman sarakkeen mukaan (sekä nousevasti että laskevasti), mutta et voi lajitella rivien mukaan (lajittelu vasemmalta oikealle).

Tietojen lajitteleminen taulukossa

Tiesitkö, että voit myös lajitella taulukon sen nuolien avulla? Voit lajitella tiedot nopeasti ja myös suodattaa niitä.

 1. Jos tiedot eivät ole vielä taulukossa, luo taulukko. Tämä lisää automaattisesti lajittelunuolen sarakkeiden yläreunaan.

 2. Napsauta lajiteltavan sarakkeen yläreunassa olevaa lajittelunuolta ja valitse haluamasi lajittelujärjestys.

  Taulukon sarakkeen lajittelu

 3. Voit kumota lajittelun Aloitus-välilehden Kumoa-painikkeella.

  Aloitus-välilehden Kumoa-painike

Tietyn alueen tietojen lajitteleminen

 1. Valitse solu, josta käsin tiedot lajitellaan:

  • Jos tiedoilla on otsikkorivi, valitse otsikko lajittelua varten, esimerkiksi Asukasluku (Population).

   Valitse sarakkeen otsikkosolu

  • Jos tiedoilla ei ole otsikkoriviä, valitse ylin arvo lajittelua varten, esimerkiksi 452084.

   Valitse sarakkeen ylin tietosolu.

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä jompikumpi seuraavista lajittelutavoista:

  • Lajittele nousevasti, jos haluat käyttää lajittelua A–Ö tai lajitella tiedot pienimmästä suurimpaan tai aikaisimmasta päivämäärästä myöhäisimpään.

  • Lajittele laskevasti, jos haluat käyttää lajittelua Ö–A tai lajitella tiedot suurimmasta pienimpään tai myöhäisimmästä päivämäärästä aikaisimpaan.

Lajittele nousevasti tai lajittele laskevasti

Lajittelu useiden sarakkeiden mukaan

Huomautus: Jos haluat lajitella useiden sarakkeiden mukaan, tietojen tulee olla taulukkomuodossa. Saat lisätietoja artikkelista Taulukon luominen Excel Onlinessa.

 1. Valitse mikä tahansa taulukon solu.

 2. Valitse Aloitus-välilehdessä Lajittele ja Suodata > Mukautettu lajittelu.

  Mukautettu lajittelu
 3. Valitse Sarake-kohdan Lajittele-ruudusta sarake, jonka haluat lajitella.

 4. Valitse Järjestys-ruudussa nouseva tai laskeva.

 5. Voit lisätä toisen lajittelussa käytettävän sarakkeen valitsemalla Lisää ja toistamalla vaiheet 3 ja 4.

 6. Voit muuttaa sarakkeiden lajittelujärjestystä valitsemalla merkinnän ja napsauttamalla sitten Siirrä ylös- tai Siirrä alas -nuolta.

 7. Valitse OK.

Tietojen nopea selaaminen päivämäärän mukaan voi olla vaikeaa, jos tiedot ovat satunnaisessa järjestyksessä, kuten tässä kuvassa.

lajittelemattomat päivämäärät

Excel Online -ohjelmassa lajiteltavien päivämäärien on oltava muotoiltuna taulukoksi. Toimi seuraavasti:

 1. Valitse päivämäärät, jotka haluat lajitella. Valitse sitten Muotoile taulukoksi.

Tietojen taulukoksi muotoilemisen painike

 1. Valitse Taulukossa on otsikot, vaikka päivämääräsarakkeessa ei olisikaan otsikkoa.

Valintaikkuna tietoalueen muuntamisesta taulukoksi

 1. Napsauta sarakkeen otsikkoa ja valitse lajittelujärjestys:

  • Jos haluat, että vanhin päivämäärä on ylimmäisenä, valitse Lajittele nousevasti.

  • Jos valitset Lajittele laskevasti, uusin päivämäärä on ylimmäisenä.

   lajittele joko nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

Tarkista nuolen suunta.

Lajittele nousevasti -järjestyksessä on ylöspäin osoittava nuoli.

Päivämäärät lajitellaan nousevaan järjestykseen vanhimmasta uusimpaan.

Lajittele laskevasti -järjestyksessä on alaspäin osoittava nuoli.

lajiteltu laskevaan järjestykseen uusimmasta vanhimpaan

Vihje:  Kun lisäät taulukkoon uusia päivämääriä, valitse sarake ja ota lajittelujärjestys uudestaan käyttöön.

Jos haluat lajitella nimiluettelon sukunimen mukaan, vaikka nimet alkavat etunimellä (esim. "Elsie Carr"), ne on muutettava alkamaan sukunimellä (esim. "Carr, Elsie"). Tähän tarvitaan muutamaa kaavaa.

Tässä kaavoja on soluissa B2, C2 ja D2, ja ne kootaan soluun E2.

Kaavat, jotka muuntavat koko nimen muotoon Sukunimi, Etunimi

Edellä esitettyjen kaavojen kuvaus:

Solu

Kaava

Kuvaus

Tulos

B2

=ETSI(" ",A2)

Etsii ensimmäisen välilyönnin paikan nimestä "Elsie Carr"

6

C2

=POIMI.TEKSTI("A2;B2+1;30)

Etsii viimeiset 30 merkkiä nimestä "Elsie Carr" alkaen ensimmäisestä merkistä (7) välilyönnin jälkeen (se on "C" nimestä Carr). Merkkejä voi pyytää paljon tarvittua enemmän.

Carr

D2

=VASEN(A2;B2-1)

Etsii etunimen nimestä "Elsie Carr" palauttamalla ne vasemmalla olevat merkit, jotka edeltävät ensimmäistä välilyöntiä (paikassa 6). Tällöin ensimmäiset 5 merkkiä (paikka 6 miinus 1) palautetaan – "Elsie."

Elsie

E2

=D2 & "; " & C2

Yhdistää nimen "Carr," puolipisteen ja välilyönnin ("; ") ja nimen "Elsie" palauttaen nimen "Carr, Elsie."

Carr, Elsie

Solussa E2 nimi "Elsie Carr" on muunnettu muotoon "Carr, Elsie." Voit kopioida kaavan ja muuntaa sarakkeen A muutkin nimet vetämällä solun E2 kaavan sen alapuolella olevien solujen läpi.

Ennen nimien lajittelua ne on muunnettava kaavan tuloksista arvoiksi:

 1. Kopioi ne valitsemalla E2-alkuiset solut ja painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+C.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä kohdan Liitä alla olevaa nuolta ja valitse Liitä arvot.

Lajittele lopuksi nimet valitsemalla solut ja valitsemalla sitten Lajittele nousevasti tai Lajittele laskevasti.

Lajittele nousevasti tai lajittele laskevasti

Excel Onlinessa voit kumota luetteloon tai taulukkoon tekemäsi lajittelun valitsemalla Kumoa-komennon Aloitus-välilehdessä. Tässä esimerkissä on luettelossa olevia tietoja, jotka oli alunperin järjestetty kaupungeittain nousevaan järjestykseen ja jotka lajiteltiin sitten asukasluvun mukaan laskevaan järjestykseen. Kumoamistoiminto palautti alkuperäisen järjestyksen (kaupunki).

Alueen lajittelun kumoaminen

Taulukossa sarakkeissa on suodatusnuolet, joita voit käyttää lajitteluun suodattamisen lisäksi. Seuraavassa esimerkissä näet alanuolen Asukasluku-sarakkeen suodattimen vieressä. Se osoittaa, että tiedot on lajiteltu laskevaan järjestykseen. Kaupunki-sarakkeen lajittelun jälkeen näet kaupunkien suodattimen vieressä ylänuolen.

Kuten alueenkin käsittelyssä, voit kumota taulukon lajittelun valitsemalla Kumoa-komennon Aloitus-välilehdessä. Tässä esimerkissä näet sekä kumoamistoiminnon tuloksen, joka palauttaa alkuperäisen järjestyksen, sekä suodattimen käytön kaupunkien lajittelussa.

Taulukon lajittelun kumoaminen

Excel Onlinessa voit lajitella taulukot ja alueet, mutta et voi tallentaa tai käyttää tätä lajittelujärjestystä uudelleen toisen alueen tai taulukon tiedoille. Et voi tehdä tätä myöskään Excel-työpöytäsovelluksella.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Video: Taulukon tietojen lajitteleminen

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavojen virheiden etsiminen ja korjaaminen

Excelin pika- ja toimintonäppäimet

Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Excelin funktiot (luokittain)

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×