Aloittelijan opas lomakkeisiin ja lomakemalleihin

Sovellus

Microsoft Office InfoPath® 2003 Service Pack 1

InfoPathin avulla voit suunnitella ja täyttää lomakkeita. Erilaisiin tehtäviin käytetään erilaisia tiedostoja. Kun käyttäjä esimerkiksi suunnittelee lomakkeen, hän luo lomakemallitiedoston (.xsn-tiedoston), joka on useita tukitiedostoja sisältävä yksittäinen tiedosto. Kyseiset tukitiedostot on mahdollista erottaa omiksi tiedostoikseen, mutta useimmiten tämä ei kuitenkaan ole tarpeen.

Kun käyttäjä puolestaan täyttää lomakkeen, täytettävä kohde on itse asiassa lomakemalliin perustuva lomaketiedosto (.xml-tiedosto).

Tämä artikkeli on tarkoitettu lomakkeiden suunnittelijoille. Artikkelissa on lyhyt johdanto lomakemalleihin sekä niihin perustuviin lomakkeisiin. Käsiteltäviä aiheita ovat seuraavat:

Suunniteltava kohde: lomakemalli

Käyttäjien täyttämä kohde: lomake

Lomakemallin osat


Suunniteltava kohde: lomakemalli

Lomakemallit luodaan rakennetilassa, joka on InfoPathin suunnitteluympäristö. Lomakemalli on tiedosto, jonka tiedostotunniste on .xsn. Tämä tiedosto määrittää valmiiden lomakkeiden (.xml-tiedostojen) tietojen rakenteen ja ulkoasun sekä sen, kuinka valmiit lomakkeet toimivat.

Lomakemalli ja siihen perustuvia lomakkeita

Lomakemalli koostuu useista yhteen pakatuista tiedostoista. Mukana on vähintään yksi XML-rakennetiedosto sekä yksi XSL-muunnos (XSLT) -tiedosto lomakkeen kutakin näkymä varten. Lomakemallissa on myös XML-tiedosto niitä tietoja varten, jotka tulevat oletusarvon mukaan näkyviin lomakkeen ensimmäisellä avaamiskerralla. Näiden lisäksi mukana on komentosarjatiedostoja tai hallittua koodia sekä lomakemääritystiedosto, jonka nimi on Manifest.xsf. Lisätietoa näistä tukitiedostoista on jäljempänä tässä artikkelissa. Toistaiseksi riittää, kun muistat, että lomakemalli on joukko toisiinsa liittyviä tiedostoja, jotka määrittävät lomakkeen ulkoasun ja toiminnan.

Lomakemalli määrittää lukuisia asioita, joista tässä esimerkkejä:

 • Lomakkeessa näkyvät ohjain, selitteet ja ohjetekstit.

 • Tiedot siitä, kuinka ohjausobjektit toimivat, kun käyttäjä käyttää niitä. Voit esimerkiksi määrittää tietyn osan näkymään vain, jos käyttäjä valitsee tietyn valintaruudun, ja häviämään näkyvistä, kun käyttäjä poistaa valintaruudun valinnan.

 • Tiedot siitä, onko lomakkeessa muita näkymiä. Esimerkiksi kansainvälisessä yhtiössä voidaan tarvita eri näkymiä erikielisiä lomakkeita varten. Voit myös tarvittaessa suunnitella esikatselun, johon lomakkeen muiden näkymien tiedot yhdistetään.

 • Tiedot siitä, missä muodossa ja mihin lomakkeen tiedot tallennetaan. Lomake voi esimerkiksi toimia siten, että käyttäjät lähettävät tiedot tietokantaan joko suoraan tai Web-palvelun välityksellä. Käyttäjien täyttämät lomakkeet voidaan myös tallentaa tiettyyn verkkopalvelimeen.

 • Lomakkeessa käytettävät fontit, värit ja muut suunnitteluosat.

 • Tiedot siitä, voivatko käyttäjät mukauttaa lomaketta. Voit esimerkiksi antaa käyttäjien lisätä rivejä toistuvaan taulukkoon, toistuvaan osaan tai valinnaiseen osaan.

 • Tiedot siitä, ilmoitetaanko käyttäjälle lomakkeen täyttämisen yhteydessä tapahtuvista virheistä tai täyttämättä jääneistä pakollisista kentistä.

Kun lomakemallin rakenne on valmis, se voidaan julkaista .xsn-tiedostona muiden käytettäväksi. Lisätietoja lomakkeiden luomisesta on Katso myös -osan linkeissä.

Sivun alkuun

Käyttäjien täyttämä kohde: lomake

InfoPathissa lomakkeella tarkoitetaan tiedostoa, joka sisältää .xml-tietoja. Käyttäjä joko tallentaa lomakkeen yksittäisenä .xml-tiedostona tai lähettää lomakkeen .xml-tiedot tietokantaan tai muuhun sijaintiin. Käyttäjä voi täyttää lomakkeen vain, jos hänellä on InfoPath asennettuna.

Kuten edellä mainittiin, kaikki käyttäjien täyttämät InfoPath-lomakkeet perustuvat lomakemalliin, joka määrittää lomakkeen ulkoasun ja toiminnot.

Lomakemallin ja lomakkeen välistä suhdetta voi havainnollistaa esimerkiksi lomakemallin perusteella suunnitellulla tilaraportilla, joka on julkaistu osaston muiden työntekijöiden käyttöön. Jokainen työtovereiden täyttämä tilaraportti on lomake. Kyseinen lomake on todellisuudessa .xml-tiedosto, joka sisältää lomakkeeseen lisätyt tiedot (eikä mitään muuta). Kaikki muut osat, joista lomake koostuu, ovat peräisin lomakemallista. Tämä tarkoittaa, että InfoPathissa avattavan lomakkeen täytyy aina hakea lomakemalli ja käyttää sitä. Muuten lomake ei toimi. Ilman lomakemallia lomake on pelkkää Extensible Markup Language (XML) -koodia.

InfoPath lisää lomaketiedoston alkuun useita koodirivejä. Kyseiset koodirivit ovat niin kutsuttuja käsittelyohjeet, joiden avulla lomakemalli ja siihen perustuvat lomakkeet löytävät toisensa. Tämä koodi yhdistää lomaketiedoston siihen liittyvään lomakemalliin.

Sivun alkuun

Lomakemallin osat

Lomakemalli on yksittäinen tiedosto, joka sisältää useita sitä tukevia lomaketiedostot. Nämä tiedostot määrittävät esimerkiksi lomakkeen ohjausobjektien näyttämistavan, lomakkeessa näkyvien kuvien tiedostot sekä ohjelmointitiedostot, joiden avulla mukautettuja toimintoja toteutetaan lomakkeessa.

Tukitiedostot, jotka muodostavat lomakemallitiedoston (.xsn-tiedoston)

Lomakemalli voi sisältää osan seuraavista tiedostoista tai kaikki seuraavat tiedostot.

Tiedostotyyppi:

Tiedostotunnus:

Kuvaus:

Lomakemääritystiedosto

.xsf

Tiedosto, jossa on tietoja lomakkeen kokoonpanosta, mukaan lukien tiedoston käyttämät XML-rakenteet ja tiedoston sisältämät resurssitiedostot. InfoPath luo tämän tiedoston automaattisesti, kun käyttäjä suunnittelee uuden lomakemallin. Kun lomaketta suunnitellaan ja muokataan, muutokset päivitetään automaattisesti tiedostoon.

XML-rakenne

.xsd

Tiedosto tai tiedostot, jotka rajoittavat lomakkeeseen lisättäviä tietoja sekä määrittävät tietojen kelpuuttamisesta lomakkeeseen. Tietolähde-tehtäväruudussa ryhmä ja kenttä vastaavat XML-rakennetiedostojen sisältöä, kuten osia ja määritteitä. Kullakin lomakemalliin liittyvällä tietolähde, myös päätietolähteellä, on vastaava .xsd-tiedosto.  

Näkymä

.xsl

XSLT (XSL Transformation) -tiedostoja, jotka näyttävät lomakkeen perustana olevien XML-asiakirjatiedostojen tiedot ja muuntavat ne HTML-muotoon. Kun käyttäjä tarkastelee lomakkeen eri näkymiä, tarkasteltavat kohteet ovat tosiasiassa erilaisia HTML-esityksiä (eli muunnoksia) lomakkeen tiedoista.

XML-malli

.xml

Tiedosto, joka sisältää tietyissä ohjausobjekteissa oletusarvon mukaan näytettävät tiedot. Nämä tiedot ovat näkyvissä, kun käyttäjä ensimmäisen kerran avaa lomakkeen. Tiedot ovat näkyvissä, kunnes käyttäjä valitsee ohjausobjekteissa muita arvoja.

Esitys

.htm, .gif, .bmp jne.

Tiedostot, joiden avulla lomakemallissa näytetään mukautettu tehtäväruutu tai kuvia.

Liiketoimintalogiikkatiedosto

.js, .vbs

Tiedostot, jotka sisältävät tietynlaisten lomaketoimintojen käyttöönottamisen mahdollistavat komentosarjat. Nämä komentosarjatiedostot ovat Microsoft JScript- tai Visual Basic Scripting Edition (VBScript) -tiedostoja.

Binaaritiedosto

.dll, .exe, .cab jne.

Ohjelmointikoodia ja muuta liiketoimintalogiikkaa sisältävät ulkoiset tiedostot. Jos esimerkiksi luot mukautetun ActiveX-komponentti mallia varten, kyseisen ohjausobjektin automaattinen asentaminen ja rekisteröiminen käyttäjien tietokoneisiin voi edellyttää .cab-tiedoston käyttämistä. Binaaritiedostot eivät ole InfoPathin vaan Microsoft Visual Studio .NETin ja muiden vastaavien ohjelmien luomia.

Tavallisesti InfoPathin kannattaa antaa päivittää lomaketiedostot automaattisesti sitä mukaa kuin lomakemalliin tehdään lisäyksiä tai muutoksia. Kokeneet XML-käyttäjät ja lomakkeiden suunnittelijat voivat kuitenkin erottaa lomaketiedostot omiksi tiedostoikseen ja mukauttaa niitä manuaalisesti. Lomaketiedostojen manuaalinen muokkaaminen voi olla paikallaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Lomakkeen .xsd-tiedostoa on tarkoitus käyttää jossakin muussa Microsoft Office -ohjelmassa. Voit esimerkiksi lisätä InfoPathin .xsd-tiedoston Microsoft Office Word 2003:n rakennekirjastoon. Tämän jälkeen voit yhdistää InfoPathin .xsd-tiedoston osia asiakirjan sisältöön.

 • Lomakemalliin on tarkoitus luoda työkalurivi, joka sisältää InfoPathin mukana tulevien valmiiden komentojen lisäksi mukautettuja komentoja. Tämä edellyttää lomakkeen .xsf-tiedoston muokkaamista.

 • Lomakemalliin tehdään muotoiluun liittyviä parannuksia, jotka eivät ole käytettävissä InfoPathissa. Tällainen parannus voi olla esimerkiksi taustakuvan (.gif-tiedoston) lisääminen painikkeeseen. Tämä edellyttää lomakkeen .xsl-tiedoston muokkaamista.

Lomakemallin lomaketiedostojen tallentaminen kansioon

Jos haluat muokata lomakemallin (.xsn-tiedoston) sisältämää yksittäistä lomaketiedostoa, voit erottaa lomaketiedostot kansioon omiksi tiedostoikseen. Tämän jälkeen tiedostoja voi mukauttaa.

 1. Avaa rakennetilassa lomakemalli, jonka lomaketiedostot haluat tallentaa projektikansioon.

 2. Valitse Tiedosto-valikosta Pura lomaketiedostot.

 3. Valitse Selaa kansioita -valintaikkunassa kansio, johon lomaketiedostot tallennetaan, tai luo uusi kansio.

  InfoPath tallentaa .xsn-tiedoston kopion tiedostojoukkona valitsemaasi kansioon. Kansio, johon tiedostot on tallennettu, näkyy otsikkorivillä. Tämä on merkki siitä, että käsiteltävä kohde ei ole alkuperäinen lomakemalli vaan sen kopio. Tästä eteenpäin kaikki InfoPathissa tekemäsi muutokset koskevat vain kansion tiedostoja, eivät alkuperäistä .xsn-tiedostoa. Tämän on tarkoitus estää käyttäjää korvaamasta alkuperäistä lomakemallia epähuomiossa ennenaikaisilla muutoksilla. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön alkuperäisessä .xsn-tiedostossa, yhdistä tiedostot takaisin yksittäiseksi .xsn-tiedostoksi ja korvaa sillä alkuperäinen tiedosto.

 4. Muokkaa tiedostoja Microsoft Muistiossa tai muussa tekstinmuokkausohjelmassa.

Lomaketiedostojoukon yhdistäminen yksittäiseksi .xsn-tiedostoksi

Kun yhteen tai useaan lomaketiedostoon on tehty muutoksia, ne tavallisesti yhdistetään uudelleen yksittäiseksi .xsn-tiedostoksi.

 1. Napsauta Microsoft Resurssienhallinnassa Manifest.xsf-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Suunnittelu.

  Lomake aukeaa InfoPath-rakennetilassa.

  Huomautus: Jos näyttöön tulee virhesanoma, joka estää tiedoston avaamisen, käy läpi tekemäsi muutokset. Jos olet muokannut XML-tiedostoa, esimerkiksi .xsf-tiedostoa, varmista, että koodissa ei ole virheitä. Jos ongelmaa ei voi korjata, mikä on harvinaista, voit palauttaa alkuperäisen .xsn-tiedoston.

 2. Testaa lomake perinpohjaisesti ja varmista, että se toimii asianmukaisesti.

 3. Jos haluat korvata alkuperäisen .xsn-tiedoston tekemilläsi muutoksilla, tee jompikumpi seuraavista:

  • Julkaise lomake valitsemalla Tiedosto-valikosta Julkaise ja noudattamalla ohjatun julkaisutoiminnon ohjeita. Valitse alkuperäisen lomakemallin korvaaminen, kun näyttöön tulee kehote.

  • Jatka alkuperäisen lomakkeen suunnittelemista valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä. Jos sinua kehotetaan tallentamaan tai julkaisemaan lomake, valitse Tallenna. Etsi alkuperäinen .xsn-tiedosto Tallenna nimellä -valintaikkunassa ja valitse Tallenna. Kuten huomaat, tästä eteenpäin Tallenna-komento päivittää alkuperäisen .xsn-tiedoston, ei kansion tiedostoja.

Huomautus: Kaikissa tilanteissa omiksi tiedostoikseen eroteltuja tiedostoja ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää. Lomakkeen suunnittelija voi esimerkiksi tarvittaessa integroida koko tiedostojoukon lähteenhallintajärjestelmään, kuten Microsoft Visual SourceSafeen. Tämän jälkeen hän voi suorittaa eroavaisuuksia raportoivan työkalun, joka tunnistaa saman tiedoston eri versioiden erot ja tekee niistä yhteenvedon. Tästä on hyötyä, kun samaa lomaketta työstää usea kehittäjä. Tämän kaltainen eroavaisuuksien raportoiminen ei ole mahdollista .xsn-tiedostotyyppiä käytettäessä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×