Ala- ja loppuviitteiden lukeminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Ala- ja loppuviitteiden lukeminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Word näppäimistön ja Näytönlukuohjelman kanssa ja siirtyä alaviitteet ja loppuviitteet Word asiakirjoissa. Emme ole testanneet Narratorin ja JAWS, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit lisää uusi alaviitteet ja loppuviitteet sekä muokata, muuntaminen ja poistaa olemassa olevia. Yleensä alaviitteet näkyvät sivun alareunassa ja loppuviitteet tulevat asiakirjan tai osan loppuun.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lukeminen

Kun asiakirjaa luetaan tai siinä siirrytään osasta toiseen, alaviitteiden viitetekstit luetaan automaattisesti tekstin osana. Voit myös helposti siirtyä asiakirjan alaviitteisiin ja lukea ainoastaan ne.

 1. Avattuasi asiakirjasta, jossa on alaviitteet painamalla Alt + S viittaukset -välilehdessä Avaa.

 2. Valitse Seuraava alaviite -vaihtoehto painamalla O, siirry seuraavaan alaviitteen viitenumeron asiakirjan N.

  Vihje: Jos haluat siirtyä edellisen alaviitteen viitenumeroon, paina P-näppäintä.

 3. Voit siirtyä alaviitettä sivun lopussa, paina Alt + S-h Jos asiakirjassa on ala- ja loppuviitteet, Näytä huomautukset -ikkuna tulee. Paina Enter-näppäintä Siirry alaviitteet.

 4. Jos haluat aloittaa alaviitteiden lukeminen, painamalla SR näppäin + R.

 5. Palaa asiakirjan tekstiin nykyisen alaviitteen viitenumeron painamalla Alt + S-h

Loppuviitteen lukeminen

Kun asiakirjaa luetaan tai siinä siirrytään osasta toiseen, loppuviitteiden viitetekstit luetaan automaattisesti tekstin mukana. Voit helposti siirtyä asiakirjan loppuviitteisiin ja lukea ainoastaan ne.

 1. Avattuasi asiakirjasta, jossa on loppuviitteet painamalla Alt + S viittaukset -välilehdessä Avaa.

 2. Valitse Seuraava alaviite -vaihtoehto painamalla O, siirry seuraavaan loppuviitteen viitemerkki asiakirjassa X.

  Vihje: Jos haluat siirtyä edellisen alaviitteen viitemerkkiin, paina V-näppäintä.

 3. Voit siirtyä loppuviitettä asiakirjan lopussa, painamalla näppäinyhdistelmää ALT + S-h Jos asiakirjassa on ala- ja loppuviitteet, Näytä huomautukset -ikkuna tulee. Paina VAIHTO + SARKAIN + ALANUOLI NUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten Enter loppuviitteet Siirry.

 4. Voit ryhtyä lukemaan loppuviitteet, painamalla SR näppäin + R.

 5. Palaa asiakirjan tekstiin nykyisen loppuviitteen viitemerkki painamalla Alt + S-h

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

Voit siirtää ja sieltä pois ala- tai Loppuviitteen viite luettaessa asiakirjan Näytönlukuohjelman kanssa.

 1. Aseta kohdistin, joka on alaviitteet tai loppuviitteet asiakirjan avaamisen jälkeen ala- tai Loppuviitteen viite. Narrator lukee ääneen: ”Alaviitteen viite” tai ”Loppuviitteen viite”.

 2. Siirtää sivun lopussa Alaviitteen viite-teksti, painamalla SR näppäin + Insert-näppäintä. Narrator lukee ääneen ala- tai loppuviitteen viittaus, kuten ”alaviite 1”.

 3. Voit lukea ala- tai loppuviitteen painamalla SR näppäin + R.

 4. Jos haluat palata alkuperäiseen ala- tai loppuviitteen merkki asiakirjan leipätekstiä, paina SR näppäin + VAIHTO + Insert.

Alaviitteen lisääminen

Word Lisää viitemerkin tekstiin ja Lisää viittaus alaviitettä sivun alareunassa.

 1. Kun olet avannut asiakirjan Aseta kohdistin, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 3. Voit valita Lisää alaviite -asetuksen, paina F. Narrator ilmoittaa viitenumeroa tai Merkitse teksti lisätään ja kohdistus siirtyy sivun alareunaan.

 4. Kirjoita alaviitteen viiteteksti.

 5. Kun olet valmis viitteen teksti, painamalla Alt + S-H palaa alaviitteen viitemerkki kohdistimen asiakirjan tekstiin.

Loppuviitteen lisääminen

Word Lisää viitemerkin tekstiin ja Lisää viittaus loppuviitettä asiakirjan loppuun.

 1. Kun olet avannut asiakirjan Aseta kohdistin, johon haluat lisätä loppuviitteen.

 2. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 3. Valitsemalla Lisää loppuviite -painamalla E. Narrator lukee ääneen viitemerkki tai luku, teksti lisätään, ja kohdistin siirtyy asiakirjan loppuun.

 4. Kirjoita loppuviitteen viiteteksti.

 5. Kun olet valmis viitteen teksti, painamalla Alt + S-H palaa loppuviitteen viitemerkki kohdistimen asiakirjan tekstiin.

Alaviitteiden ja loppuviitteiden mukauttaminen

Voit muuttaa tapaa, jolla ala- ja loppuviitteet näytetään asiakirjassa. Voit esimerkiksi muuttaa numeromuotoilua tai paikkaa, jossa viiteteksti näkyy asiakirjassa.

 1. Avattuasi asiakirjasta, jossa on alaviitteet tai loppuviitteet painamalla Alt + S viittaukset -välilehdessä Avaa.

 2. Avaa Ala- ja loppuviite -valintaikkuna painamalla Q-näppäintä.

 3. Valintaikkunassa voit valita esimerkiksi:

  • Ala- tai loppuviitteen näkyvät kohtaa, johon asiakirja.

  • Numeroinnin muoto, jota käytetään kunkin.

  • Numero haluat alkaa.

  • Haluatko käyttää jatkuva numerointi koko asiakirjaan tai käynnistää uudelleen jokaisen osan.

  • Onko määritetty muutokset otetaan käyttöön koko asiakirjaan vai vain osan meneillään.

  Siirry valintaikkunan kentät ja -painikkeiden välillä painamalla SARKAINTA. Siirry kentän asetukseen nuolinäppäimillä ja paina Enter, valitse haluamasi vaihtoehto.

 4. Ota muutokset käyttöön aiemmin alaviitteet tai loppuviitteet sisältävään asiakirjaan, paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes pääset Käytä -painiketta. Muutokset asiakirjaan ja sulje valintaikkuna painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ.

  Jos haluat käyttää asetuksia asiakirjan ilman aiemmin alaviitteet tai loppuviitteet, paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes pääset Lisää -painiketta. Voit lisätä ala- tai loppuviitteen asiakirjaan ja sulje valintaikkuna painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ.

Kaikkien ala- tai loppuviitteiden muuntaminen

Voit muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi ja toisin päin.

 1. Avattuasi asiakirjasta, jossa on alaviitteet tai loppuviitteet painamalla Alt + S viittaukset -välilehdessä Avaa.

 2. Avaa Ala- ja loppuviite -valintaikkuna painamalla Q-näppäintä.

 3. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes saavuttaa Muunna -painiketta ja valitse painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ napsauttamalla sitä. Muuntaa muistiinpanot -valintaikkuna avautuu.

 4. Muuntaa muistiinpanot -valintaikkunassa voit muuttaa valinnat, kunnes haluamasi vaihtoehto on valittuna nuolinäppäimillä. Paina SARKAINTA voit siirtyä OK -painiketta ja painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ napsauttamalla sitä. Muuntaa muistiinpanot -valintaikkuna sulkeutuu ja kohdistuksen palauttaa ala- ja loppuviite -valintaikkunan.

 5. Lisää-painike on valittuna valintaikkunassa. Suorita muunto ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

Ala- tai loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa ala- tai Loppuviitteen viite Poista tai Merkitse sisältämää tekstiä, ei ala- tai Loppuviitteen viite tekstin sivun, osan tai asiakirjan lopussa. Jos haluat poistaa viitteen teksti, numero tai Merkitse pysyy asiakirjassa. Kun poistat viitenumeroa tai merkki, muistiinpano poistetaan kokonaan ja jäljellä olevan viittaus lukuja tai merkitsee päivitetään vastaavasti.

 1. Avattuasi asiakirjasta, jossa on alaviitteet tai loppuviitteet painamalla Alt + S viittaukset -välilehdessä Avaa.

 2. Voit valita ala- tai loppuviitteet painamalla O-näppäintä ja selata vaihtoehtoja ylä- ja alanuolinäppäimillä. Lukija lukee kohteiden näppäimet ääneen siirtyessäsi.

 3. Voit valita ala- tai loppuviitteen painamalla vastaavan näppäimen, kuten Seuraava alaviiteN. Kohdistin sijoitetaan nyt ala- tai loppuviitteen viitemerkki leipäteksti eteen.

 4. Jos haluat poistaa viitteen, paina Delete-näppäintä kahdesti. Narrator lukee ääneen: ”Poista”.

  JAWS paina Delete. JAWS ilmoittaa: ”valittuna tyhjää tilaa”. Paina DEL-näppäintä uudelleen. Ala- tai loppuviitteen nyt poistetaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kommenttien lisääminen, lukeminen ja poistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word for Mac näppäimistön ja VoiceOver-valmiin Mac OS-Näytönlukuohjelman luettavuutta ja siirtyä alaviitteet ja loppuviitteet Word asiakirjoissa. Voit myös lisätä uusia alaviitteet ja loppuviitteet sekä muokkaaminen, muunna ja poistaa aiemmin luotuja. Yleensä alaviitteet näkyvät sivun alareunassa ja loppuviitteet tulevat asiakirjan tai osan loppuun.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Word for Macin pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Mac OS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tiedostoja kannattaa lukea ja muokata tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirtyy asiakirjan, sijainti, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Painamalla komento + optio + F. Voit kuunnella: ”alaviitteen”, numero Huomautus ja sitten ”Muokkaa teksti”. Kohdistus siirtyy alaviite-osaan.

 3. Kirjoita alaviitteen teksti.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirtyy asiakirjan, sijainti, johon haluat lisätä loppuviitteen.

 2. Painamalla komento + optio + E-näppäinyhdistelmää. Voit kuunnella: ”loppuviitteen”, numero Huomautus ja sitten ”Muokkaa teksti”. Kohdistus siirtyy loppuviite-osaan.

 3. Kirjoita loppuviitteen teksti.

Siirtyminen ja lukea ala- tai loppuviitteen

VoiceOver lukee ääneen alaviitteet ja loppuviitteet, asiakirjan luettaessa.

 1. Kun VoiceOver ilmoittaa alaviitteen tai loppuviitteen numero, luku-tilan lopettaminen ja paina VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet muistiinpanon määrä.

 2. Siirry ala- tai loppuviitteen teksti painamalla ja pitämällä Control + optio + vaihto ja painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ kahdesti nopeasti.

  VoiceOver lukee viitteen teksti. Jos Voiceoverin ei ryhtyä lukemaan viitteen teksti automaattisesti, paina CTRL + optio + A.

Siirtyminen alaviitteet tai loppuviitteet

Voit siirtää alaviitteen tai loppuviitteen helposti toiseen.

 1. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valitun välilehden esimerkiksi ”Home valitun välilehden”.

 2. Paina CTRL + optio + vasen nuoli tai OIKEA NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”viittauksia, SARKAIN”, ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN.

 3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”seuraava alaviite-valikko-painiketta”, sitten paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN. Kohdistus siirtyy valitun muistiinpanon. VoiceOver lukee muistiinpanot.

 4. Voit säilyttää Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen Huomautus, paina Control + optio + VAIHTO + M ja valitse paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN.

Kaikkien ala- tai loppuviitteiden muuntaminen

Voit muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi ja toisin päin.

 1. Paina Control+Optio+M. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valikkorivi, Apple”.

 2. Paina Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää, kunnes ”Lisää” kuunnella, ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN.

 3. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”alaviitteen, jossa on kolme pistettä”, ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN. Voit kuunnella: ”ala- ja loppuviite-sijainti”.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Muunna-painike” ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN. Voit kuunnella: ”Muunna muistiinpanot-valintaikkunan”.

 5. Paina Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto.

 6. Paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry leipäteksti, ala- tai loppuviitteen, jonka haluat poistaa.

 2. Paina ASKELPALAUTINTA, kunnes kuulet: ”alaviite” tai ”loppuviite-valinta on poistettu”. Poistetaan sekä Huomautus merkintä leipäteksti ja viitteen teksti.

Katso myös

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Word for iOS käyttäminen VoiceOver-valmiin iOS-Näytönlukuohjelman luettavuutta ja siirtyä alaviitteet ja loppuviitteet Word asiakirjoissa. Voit lisätä uuden alaviitteet ja loppuviitteet tai poistaa olemassa olevia. Yleensä alaviitteet näkyvät sivun alareunassa ja loppuviitteet tulevat asiakirjan tai osan loppuun.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Asiakirjan Siirry kohteeseen, johon haluat lisätä alaviitteen, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella valitun välilehden, esimerkiksi ”Aloitus-välilehti”.

 3. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Sarkaimet-valikosta laajenee.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Lisää-välilehti”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Lisää alaviite-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. VoiceOver lukee ääneen alaviitteen numero ja kohdistus siirtyy asiakirjan tekstin alaviitteen teksti-kenttään.

 6. Dian yhdellä sormella näytön oikeassa reunassa, kunnes kuulet ”Piilota valintanauha-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunassa.

 7. Käytä näyttönäppäimistö Kirjoita alaviitteen teksti.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Asiakirjan Siirry sijaintiin, johon haluat lisätä loppuviitteen, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella valitun välilehden, esimerkiksi ”Aloitus-välilehti”.

 3. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Sarkaimet-valikosta laajenee.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Lisää-välilehti”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Lisää loppuviite-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. VoiceOver lukee ääneen loppuviitteen numero ja kohdistus siirtyy asiakirjan tekstin Loppuviitteen teksti-kenttään.

 6. Dian yhdellä sormella näytön oikeassa reunassa, kunnes kuulet ”Piilota valintanauha-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunassa.

 7. Käytä näyttönäppäimistö Kirjoita loppuviitteen teksti.

Siirtyminen ja lukea ala- tai loppuviitteen

 1. Asiakirjan leipätekstiin sipaisemalla oikealle kunnes VoiceOver lukee ääneen ala- tai loppuviitteen. Voit kuunnella esimerkiksi kohdetta ”Alaviitteen viite-” alaviitteen numero.

 2. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus siirtyy ala- tai loppuviitteen teksti-kenttään ja VoiceOver lukee huomautuksen.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Asiakirjan leipätekstiin sipaisemalla oikealle kunnes VoiceOver lukee ääneen ala- tai loppuviitteen. Voit kuunnella esimerkiksi kohdetta ”Alaviitteen viite-” alaviitteen numero.

 2. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Ala- tai loppuviitteen teksti-kentässä kohdistin.

 3. Käytä näyttönäppäimistö voit poistaa tekstin ala- tai loppuviitteen-kentästä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Word for Android käyttäminen Talkbackin, sisäinen Android näytönlukija, ja siirry alaviitteet ja loppuviitteet Word asiakirjoissa. Voit myös lisätä uusia alaviitteet ja loppuviitteet sekä muoto ja poistaa olemassa olevia. Yleensä alaviitteet näkyvät sivun alareunassa ja loppuviitteet tulevat asiakirjan tai osan loppuun.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Asiakirjan Siirry kohteeseen, johon haluat lisätä alaviitteen, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, Lisää asetuksia, siirry” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kuulet ”välilehden valikko”, perään valittuna olevaa välilehteä, esimerkiksi ”Home-valittuna”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Välilehti-valikko avautuu.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”alaviitteen painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kohdistus siirtyy alaviitteen teksti-kenttään ja näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunassa.

 6. Käytä näyttönäppäimistö Kirjoita alaviitteen teksti.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Asiakirjan Siirry sijaintiin, johon haluat lisätä loppuviitteen, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, Lisää asetuksia, siirry” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kuulet ”välilehden valikko”, perään valittuna olevaa välilehteä, esimerkiksi ”Home-valittuna”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Välilehti-valikko avautuu.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”loppuviite-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kohdistus siirtyy Loppuviitteen teksti-kenttään ja näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunassa.

 6. Käytä näyttönäppäimistö Kirjoita loppuviitteen teksti.

Siirtyminen ja lukea ala- tai loppuviitteen

 1. Talkbackin ilmoittaa alaviitteet ja loppuviitteet asiakirjan luettaessa. Voit kuunnella esimerkiksi kohdetta ”Alaviitteen viite-” Huomautus numero. Siirry ala- tai loppuviitteen tekstin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Talkbackin lukee muistiinpanon automaattisesti.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry haluat poistaa ala- tai loppuviitteen viitemerkkiä.

 2. Avaa paikallinen pikavalikon sipaisemalla ylös-sitten-oikealle. Voit kuunnella ”: ilmoitus, paikallinen pikavalikko”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes ”toiminnot” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Ilmoita-toimintoja”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes ”Avaa pikavalikko” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Leikkaa-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Ala- tai Loppuviitteen viite- ja viitteen teksti poistetaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word Mobile Narratorilla Windows valmiin Näytönlukuohjelman luettavuutta ja siirtyä alaviitteet ja loppuviitteet Word asiakirjoissa. Voit voit myös lisätä uusia alaviitteet ja loppuviitteet sekä poistaa olemassa olevia. Yleensä alaviitteet näkyvät sivun alareunassa ja loppuviitteet tulevat asiakirjan tai osan loppuun.

Huomautukset: 

Sisältö

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

 1. Luettaessa Word asiakirjan sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella kunnes kuulet: ”kohteet”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuunnella ”alaviitteen” tai ”loppuviitteen”, ala- tai loppuviitteen numero ja kaksoisnapauta tulevien Aseta kohdistin ala- tai loppuviitteen alkuun.

Alaviitteen lisääminen

Word Mobile Lisää viitemerkin tekstiin ja Lisää viittaus alaviitettä sivun alareunassa.

 1. Valitse asiakirjasta, sijainti, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”kohteet”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Lisäasetukset -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Selaa vasemmalle, kunnes kuulet-painike aloitus- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Päävalikosta on nyt laajennettu.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”Lisää” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”alaviitteen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Käytä näyttönäppäimistö alaviitteen viitteen teksti.

Loppuviitteen lisääminen

Word Mobile Lisää viitemerkin tekstiin ja Lisää viittaus loppuviitettä asiakirjan loppuun.

 1. Valitse asiakirjasta, sijainti, johon haluat lisätä loppuviitteen.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”kohteet”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Lisäasetukset -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Selaa vasemmalle, kunnes kuulet-painike aloitus- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Päävalikosta on nyt laajennettu.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”Lisää” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”loppuviite-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Käytä näyttönäppäimistö loppuviitteen viitteen teksti.

Ala- tai loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa ala- tai Loppuviitteen viite Poista tai Merkitse sisältämää tekstiä, ei ala- tai Loppuviitteen viite tekstin sivun, osan tai asiakirjan lopussa. Jos haluat poistaa viitteen teksti, numero tai Merkitse pysyy asiakirjassa. Kun poistat viitenumeroa tai merkki, muistiinpano poistetaan kokonaan ja jäljellä olevan viittaus lukuja tai merkitsee päivitetään vastaavasti.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word Online näppäimistön ja Näytönlukuohjelman kanssa ja siirtyä alaviitteet ja loppuviitteet Word asiakirjoissa. Emme ole testanneet Narrator, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Voit lisätä uuden alaviitteet ja loppuviitteet sekä muoto ja poistaa olemassa olevia tietoja. Yleensä alaviitteet näkyvät sivun alareunassa ja loppuviitteet tulevat asiakirjan tai osan loppuun.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on Word Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Word Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Word Online).

Sisältö

Alaviitteiden lukeminen

 1. Asiakirjassa, paina Alt + Windows-näppäin + N, S-F. Voit kuunnella: ”muokkaaminen alaviitteen”.

 2. Paina SR näppäin + R lukea kaikki sisältö alaviite-ruudussa.

 3. Siirtyä asiakirjassa alaviitteet painamalla Ctrl + F6, kunnes kuulet joko ”Edellinen alaviitteen, painikkeen” tai ”seuraava alaviite-painike”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Lopeta alaviiteruudussa, paina ESC-näppäintä.

Lue loppuviitteet

 1. Asiakirjassa, paina Alt + Windows-näppäin + N, S, E. Voit kuunnella: ”muokkaaminen loppuviite”.

 2. Paina SR näppäin + R lukea kaikki sisältö loppuviite-ruudussa.

 3. Siirtyminen loppuviitteet asiakirjan painamalla Ctrl + F6, kunnes kuulet joko ”Edellinen loppuviitteen, painikkeen” tai ”seuraavaan loppuviitteeseen, -painiketta”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat poistua loppuviite-ruutu, painamalla ESC-näppäintä.

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

Näytönlukuohjelma ilmoittaa alaviitteet ja loppuviitteet asiakirjan luettaessa.

 1. Kun näytönlukuohjelma ilmoittaa alaviitteen tai loppuviitteen numero, luku-tilan lopettaminen ja paina VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet muistiinpanon määrän perään ”-ryhmä, alaviitteeseen”, tai ”-ryhmä, loppuviitteeseen”, ja valitse viitteen numeron uudelleen.

 2. Voit siirtyä alaviite tai loppuviite-ruudussa, painamalla Ctrl + F8.

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirtyy asiakirjan, sijainti, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin + N, R-F. Voit kuunnella: ”muokkaaminen alaviitteen”.

 3. Kirjoita alaviitteen teksti.

 4. Lopeta alaviiteruudussa, paina ESC-näppäintä.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Asiakirjan siirtäminen kohtaa, johon haluat lisätä loppuviitteen sijaintiin.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin + N, R, E. Voit kuunnella: ”muokkaaminen loppuviite”.

 3. Kirjoita loppuviitteen teksti.

 4. Jos haluat poistua loppuviite-ruutu, painamalla ESC-näppäintä.

Muotoile alaviitteitä

Voit muuttaa fonttityyppi ja koko ja alaviitteet sisennystä. Yhden tai kaikkien alaviitteiksi voi suojata muutokset.

 1. Asiakirjassa, paina Alt + Windows-näppäin + N, S-F. Voit kuunnella: ”muokkaaminen alaviitteen”.

 2. Paina SR-näppäin + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Muotoile alaviitteen, -painiketta”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”-valintaikkunassa Muotoile-asetuksista”. Keskitytään fontin tyyppi-valikko.

 3. Jos haluat muuttaa fonttityyppi, paina Alt + Alanuoli nuolinäppäintä. Fontin tyyppi-valikko laajenee. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet fonttityyppi ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat muuttaa fonttikokoa, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”fonttikoko” ja paina Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet fonttikokoa ja paina sitten Enter-näppäintä.

 5. Voit muuttaa sisennystä painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet haluamasi sisennys. Narrator lukee myös ääneen, onko asetus käyttöön tai poistaminen käytöstä. Jos haluat valita, paina Enter-näppäintä.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Ota muutokset käyttöön vain nykyisen alaviitteeseen painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”Käytä-painike” ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Ota muutokset käyttöön kaikissa alaviitteiksi painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”Käytä kaikki-painike”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 7. Palaa leipäteksti painamalla ESC-näppäintä.

Muotoile loppuviitteet

Voit muuttaa fonttityyppi ja koko ja loppuviitteet sisennystä. Yhden tai kaikkien loppuviitteiksi voi suojata muutokset.

 1. Asiakirjassa, paina Alt + Windows-näppäin + N, S, E. Voit kuunnella: ”muokkaaminen loppuviite”.

 2. Paina SR-näppäin + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”Muotoile loppuviitteet” ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”-valintaikkunassa Muotoile-asetuksista”. Keskitytään fontin tyyppi-valikko.

 3. Jos haluat muuttaa fonttityyppi, paina Alt + Alanuoli nuolinäppäintä. Fontin tyyppi-valikko laajenee. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet fonttityyppi ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat muuttaa fonttikokoa, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”fonttikoko” ja paina Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet fonttikokoa ja paina sitten Enter-näppäintä.

 5. Voit muuttaa sisennystä painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet haluamasi sisennys. Narrator lukee myös ääneen, onko asetus käyttöön tai poistaminen käytöstä. Jos haluat valita, paina Enter-näppäintä.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Ota muutokset käyttöön vain nykyisen loppuviitteiksi painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”Käytä-painike” ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Ota muutokset käyttöön kaikissa loppuviitteiksi, paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”Käytä kaikki-painike”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 7. Palaa leipäteksti painamalla ESC-näppäintä.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry ala- tai loppuviitteen, jonka haluat poistaa.

 2. Paina Ctrl + F8 siirtyminen alaviite tai loppuviite-ruudussa.

 3. Poista ala- tai loppuviitteen teksti.

 4. Painamalla ESC-näppäintä, voit palata ala- tai loppuviitteen numero tekstialueessa.

 5. Painamalla VAIHTO + VASEN NUOLI tai oikeaa nuolinäppäintä viitenumeroa Valitse teksti ja paina sitten Delete-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Word Onlinen pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×