Office
Kirjaudu sisään
Ala- ja loppuviitteiden lukeminen ja muokkaaminen näytönlukuohjelman avulla Word 2016:ssa

Ala- ja loppuviitteiden lukeminen ja muokkaaminen näytönlukuohjelman avulla Word 2016:ssa

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Voit lukea Word 2016 -asiakirjojen ala- ja loppuviitteitä ja siirtyä niihin käyttämällä Word 2016:ta sekä näppäimistöä ja Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Voit myös lisätä uusia ala- ja loppuviitteitä sekä muokata, muuntaa ja poistaa aiemmin luotuja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä ohjeartikkelista Windowsin Microsoft Wordin pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa käsitellään myös JAWS-toiminnon käyttöä. Lisätietoja JAWS for Windowsista on JAWS for Windowsin pikaoppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

Sisältö

Alaviitteen lukeminen

Kun asiakirjaa luetaan tai siinä siirrytään osasta toiseen, alaviitteiden viitetekstit luetaan automaattisesti tekstin osana. Voit myös helposti siirtyä asiakirjan alaviitteisiin ja lukea ainoastaan ne.

 1. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla asiakirjassa näppäinyhdistelmää Alt+S.

 2. Valitse Seuraava alaviite -vaihtoehto painamalla O-näppäintä. Voit siirtyä asiakirjan seuraavan alaviitteen viitenumeroon painamalla N-näppäintä.

  Vihje: Jos haluat siirtyä edellisen alaviitteen viitenumeroon, paina P-näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä sivun lopussa olevaan alaviitetekstiin, paina Alt+S ja sitten H. Jos asiakirjassa on sekä ala- että loppuviitteitä, Näytä viitteet -ikkuna tulee näkyviin. Siirry alaviitteisiin painamalla Enter.

 4. Voit aloittaa alaviitteiden lukemisen painamalla Caps Lock+M.

 5. Jos haluat siirtyä käsiteltävän alaviitteen asiakirjan leipätekstissä olevaan viitenumeroon, paina Alt+S ja sitten H.

Loppuviitteen lukeminen

Kun asiakirjaa luetaan tai siinä siirrytään osasta toiseen, loppuviitteiden viitetekstit luetaan automaattisesti tekstin mukana. Voit helposti siirtyä asiakirjan loppuviitteisiin ja lukea ainoastaan ne.

 1. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla asiakirjassa näppäinyhdistelmää Alt+S.

 2. Valitse Seuraava alaviite -vaihtoehto painamalla O-näppäintä. Voit siirtyä asiakirjan seuraavan loppuviitteen viitemerkkiin painamalla X-näppäintä.

  Vihje: Jos haluat siirtyä edellisen alaviitteen viitemerkkiin, paina V-näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä asiakirjan lopussa olevaan loppuviitetekstiin, paina Alt+S ja sitten H. Jos asiakirjassa on sekä ala- että loppuviitteitä, Näytä huomautukset -ikkuna tulee näkyviin. Voit siirtyä loppuviitteisiin painamalla ensin näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain+Alanuoli ja sitten Enter.

 4. Voit aloittaa loppuviitteiden lukemisen painamalla Caps Lock+M.

 5. Jos haluat siirtyä käsiteltävän loppuviitteen asiakirjan leipätekstissä olevaan viitemerkkiin, paina Alt+S ja sitten H.

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

Kun luet asiakirjaa Lukija-toiminnon avulla, voit siirtyä ala- tai loppuviitteiden viitteisiin ja niistä pois.

 1. Aseta kohdistin ala- tai loppuviitteen viitteen päälle. Lukija ilmoittaa: Alaviitteen viite tai Loppuviitteen viite

 2. Voit siirtyä sivun lopussa olevaan alaviitteen viitetekstiin painamalla Caps Lock+Insert. Lukija ilmoittaa ala- tai loppuviitteen viitteen, esimerkiksi Alaviite 1.

 3. Voit lukea ala- tai loppuviitteen painamalla Caps Lock+M.

 4. Voit palata ala- tai loppuviitteen alkuperäiseen merkkiin asiakirjan leipätekstissä painamalla Caps Lock+Vaihto+Insert.

Alaviitteen lisääminen

Word lisää viitemerkin leipätekstiin ja alaviitteen viitetekstin sivun alareunaan.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 3. Valitse Lisää alaviite -vaihtoehto painamalla F-näppäintä. Lukija ilmoittaa tekstiin lisätyn viitenumeron tai -merkin, ja kohdistin siirtyy sivun alareunaan.

 4. Kirjoita alaviitteen viiteteksti.

 5. Kun olet kirjoittanut viitetekstin, voit palata asiakirjan leipätekstissä siihen kohtaan, johon alaviitteen viitemerkki lisättiin. Palaaminen tapahtuu painamalla Alt+S ja sitten H.

Loppuviitteen lisääminen

Word lisää viitemerkin leipätekstiin ja loppuviitteen viitetekstin asiakirjan loppuun.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä loppuviitteen.

 2. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 3. Valitse loppuviitteen lisäämisvaihtoehto painamalla E-näppäintä. Lukija ilmoittaa tekstiin lisätyn viitemerkin tai -numeron ja sinut siirretään asiakirjan loppuun.

 4. Kirjoita loppuviitteen viiteteksti.

 5. Kun olet kirjoittanut viitetekstin, voit palata asiakirjan leipätekstissä siihen kohtaan, johon loppuviitteen viitemerkki lisättiin.

  Palaaminen tapahtuu painamalla Alt+S ja sitten H.

Alaviitteiden ja loppuviitteiden mukauttaminen

Voit muuttaa tapaa, jolla ala- ja loppuviitteet näytetään asiakirjassa. Voit esimerkiksi muuttaa numeromuotoilua tai paikkaa, jossa viiteteksti näkyy asiakirjassa.

 1. Avaa Wordin Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 2. Voit avata Ala- ja loppuviite -valintaikkunan painamalla Q-näppäintä.

 3. Valintaikkunassa voit valita esimerkiksi:

  • ala- tai loppuviitteen sijainnin asiakirjassa,

  • kunkin viitteen numeron muotoilun,

  • numeron, josta haluat aloittaa,

  • käytetäänkö jatkuvaa numerointia koko asiakirjassa vai aloitetaanko numerointi alusta jokaisessa osassa,

  • käytetäänkö määritettyjä asetuksia koko asiakirjassa vai vain siinä osassa, jossa olet.

  Voit siirtyä valintaikkunan eri kenttien ja painikkeiden välillä sarkainnäppäimellä. Voit käydä kentän vaihtoehdot läpi nuolinäppäimillä ja valita haluamasi vaihtoehdon Enter-näppäimellä.

 4. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön asiakirjassa, jossa on aiemmin luotuja ala- tai loppuviitteitä, paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes Lukija ilmoittaa Käytä-painikkeesta. Ota muutokset käyttöön asiakirjassa ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

  Jos haluat ottaa asetukset käyttöön asiakirjassa, jossa ei ole ala- tai loppuviitteitä, paina sarkainta toistuvasti, kunnes Lukija ilmoittaa Lisää-painikkeesta. Lisää ala- tai loppuviite asiakirjaan ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

Kaikkien ala- tai loppuviitteiden muuntaminen

Voit muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi ja toisin päin.

 1. Avaa Wordin Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 2. Avaa Ala- ja loppuviite -valintaikkuna painamalla Q-näppäintä.

 3. Paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes Lukija ilmoittaa Muunna-painikkeesta. Valitse kohde painamalla välilyöntiä. Muunna viitteet -valintaikkuna aukeaa.

 4. Muunna viitteet -valintaikkunassa voit selata vaihtoehtoja nuolinäppäimillä ja valita haluamasi, kun se tulee kohdalle. Siirry OK-painikkeeseen sarkainnäppäimellä ja valitse se Enter-näppäimellä. Muunna viitteet -valintaikkuna sulkeutuu ja palaat takaisin Ala- ja loppuviite -valintaikkunaan.

 5. Lisää-painike on valittuna valintaikkunassa. Suorita muunto ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

Ala- tai loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa ala- tai loppuviitteen, poista leipätekstissä oleva viitenumero tai -merkki, älä sivun, osan tai asiakirjan lopussa olevaa ala- tai loppuviitteen viitetekstiä. Jos poistat viitetekstin, viitenumero tai -merkki jää asiakirjaan. Jos poistat viitenumeron tai -merkin, viite poistetaan kokonaan ja asiakirjan muut viitenumerot tai -merkit päivittyvät oikeaan järjestykseen.

 1. Avaa Wordin Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 2. Voit valita ala- tai loppuviitteet painamalla O-näppäintä ja selata vaihtoehtoja ylä- ja alanuolinäppäimillä. Lukija lukee kohteiden näppäimet ääneen siirtyessäsi.

 3. Voit valita ala- tai loppuviitteen painamalla sopivaa näppäintä (esimerkiksi N-näppäintä, jos haluat siirtyä seuraavaan alaviitteeseen). Kohdistin sijoitetaan leipätekstissä olevan ala- tai loppuviitteen viitemerkin eteen.

 4. Voit poistaa viitteen painamalla Delete-näppäintä kahdesti. (Lukija ilmoittaa: Poista).

  Paina Jawsissa Delete-näppäintä (Jaws ilmoittaa: ”Valittuna välilyönti”). Paina sitten uudelleen Delete-näppäintä. Ala- tai loppuviite poistetaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×