Ajoittaminen Projectissa

Projectin aiemmissa versioissa käyttäjät ovat olleet ajoittain hämillään siitä, miten Project laskee ajoituksia automaattisesti. Tässä artikkelissa puretaan Projectin ajoitusytimen monimutkaisuutta.

Artikkelissa esitellään myös käytettävissä oleva uusi ajoitustapa. Tervetuloa manuaalisesti ajoitettuihin -tehtäviin. Manuaalisesti ajoitetuissa tehtävissä Project 2010 antaa projektipäällikölle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ajoitukseen.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Laajemmin: Miten projekti ajoitetaan?

Miten projektin alkamispäivämäärä vaikuttaa aikatauluun?

Miten automaattisesti ajoitettujen tehtävien rajoitukset vaikuttavat aikatauluun?

Miten määräajat vaikuttavat aikatauluun?

Miten kalenterit vaikuttavat aikatauluun?

Miten resurssivaraukset vaikuttavat aikatauluun?

Laajemmin: Miten projekti ajoitetaan?

Project 2010 sisältää uuden manuaalisen ajoitustilan, joka antaa käyttäjille täyden hallinnan siihen, miten tehtävät ajoitetaan. Perehdymme tähän tarkemmin, jotta tärkeimmät ominaisuudet ovat varmasti käytettävissä.

Project voi ajoittaa tehtäviä kahdella tavalla: manuaalisella ajoituksella ja automaattisella ajoituksella. Manuaalisessa ajoituksessa tiettyjen tekijöiden, kuten tehtävän riippuvuuksien, rajoitusten ja projektikalentereiden, muutokset eivät automaattisesti muuta tehtävän päivämääriä.

Huomautus: Tehtävät ovat oletusarvoisesti manuaalisesti ajoitettuja. Jos projektipäälliköt ovat tottuneet käyttämään automaattista ajoitusta Projectin aiempien versioiden kanssa, he voivat poistaa manuaalisen ajoituksen ominaisuuden käytöstä tiettyjen tehtävien tai koko projektin osalta. Erityisesti monimutkaiset projektit saattavat vaatia Projectin tehokasta ajoitusmoduulia huolehtimaan ajoittamisesta.

tehtävätila-kuva

1. Kaksi manuaalisesti ajoitettua tehtävää. Kesto on tekstiarvo, ei numero. Koska kesto on tekstiarvo, Project ei ole asettanut alkamispäivää automaattisesti.

2. Kaksi automaattisesti ajoitettua tehtävää. Kesto on numeroarvo. Koska kesto on numeroarvo, Project on asettanut alkamispäivän automaattisesti ja palkki tulee näkyviin.

Manuaalisesti ajoitetut tehtävät

Voit asettaa manuaalisesti ajoitetun tehtävän mihin tahansa aikataulun kohtaan, eikä Project siirrä sitä. Tämä uusi toiminto tarjoaa lisää joustavuutta ja ohjausta aikataulun suunnittelussa ja hallinnassa.

Miksi tämä koskee minua? Joskus projektin aikataulut ovat hyvin epämuodollisia. Ne voivat saada alkunsa sähköpostitse saaduista päivämääräluetteloista, tapaamisista sidosryhmien kanssa tai käytäväkeskusteluista. Projektipäälliköillä ei usein ole täsmällisiä tietoja työkohteista. He saattavat esimerkiksi tietää vain tehtävän aloituspäivämäärän mutta eivät sen kestoa, ennen kuin ryhmän jäsenet antavat siitä arvion. Projektipäälliköt saattavat myös tietää, kuinka kauan tehtävän suorittaminen kestää, mutta he eivät ole varmoja sen aloittamisesta ennen henkilöstöpäällikön hyväksyntää.

Seuraavat asiat kannattaa muistaa manuaalisesti ajoitettujen tehtävien kohdalla.

 • Olet aina ajan tasalla. Manuaalisesti ajoitetuissa tehtävissä on omat ilmaisimet ja tehtäväpalkit, joilla erotat ne perinteisistä automaattisesti ajoitetuista tehtävistä.

 • Kaikki käy. Kun tehtävä on manuaalisesti ajoitetussa tilassa, Aloitus-, Lopetus- ja Kesto-sarakkeet voivat olla tyhjiä tai sisältää tekstiarvoja tunnistettavien päivämäärien lisäksi.

 • Ajoitustilojen vaihtaminen Voit muuttaa vapaasti tehtävän ajoitusta manuaalisen ja automaattisen ajoituksen välillä. Ole kuitenkin varovainen. Kun muutat tehtävän ajoituksen manuaalisesta automaattiseksi, Projectin on tehtävä päätöksiä. Jos tehtävän kesto on "puoli kuukautta", Projectin määrittämä arvioitu kesto on oletusarvoisesti "1 päivä?", jos tehtävä on määritetty automaattisesti ajoitetuksi. Project tietää automaattisesti, että "puoli kuukautta" on kestoltaan kaksi viikkoa.

 • Hallinnan myöhästyminen Jos manuaalisesti ajoitettu tehtävä viivästyy myöhästymisen vuoksi, sen seuraajatehtäviä ei siirretä automaattisesti. Projektipäälliköt voivat säilyttää alkuperäiset päivämäärät, jos resurssit voivat jatkaa suunnitelman mukaisesti, tai lykätä seuraajatehtäviä, jos riippuvuus on suuri.

 • Työmäärään perustuvat vaikutukset    Manuaalisesti ajoitettuja tehtäviä ei voi määrittää työmäärään perustuviksi tehtäviksi. Manuaalisesti ajoitetun tehtävän kesto ei muutu, kun sille määritetään resursseja.

Seuraavassa taulukossa näkyy, kuinka Projectin määritteet määritetään ja kuinka niitä käytetään manuaalisesti ja automaattisesti ajoitettujen tehtävien ajoittamisessa.

Kohde

Manuaalisesti ajoitettu

Automaattisesti ajoitettu

Kesto

Voi olla numero, päivämäärä tai tekstitieto, kuten "14 pv" tai "puoli kuukautta". Project ei käytä tätä arvoa projektin ajoittamisessa.

Vain ajan pituutta ja yksikköjä kuvaavia numeroita voidaan käyttää, kuten esimerkiksi "14 pv" tai "2 kuukautta".

Työ

Vain ajan pituutta ja yksikköjä kuvaavia numeroita voidaan käyttää, kuten esimerkiksi "14 pv" tai "2 kuukautta".

Vain ajan pituutta ja yksikköjä kuvaavia numeroita voidaan käyttää, kuten esimerkiksi "14 pv" tai "2 kuukautta".

Resurssit

Voivat olla varattuja tehtäviin. Project ei käytä projektin ajoittamisessa.

Voivat olla varattuja tehtäviin. Project käyttää parhaan aikataulun määrittämisessä. Muuttaa tehtävien keston, jos tehtävät määritetään työmäärään perustuviksi, toisin kuin manuaalisesti ajoitetut tehtävät.

Aloituspäivä

Voi olla numero, päivämäärä tai tekstitieto, kuten "30 tammikuuta" tai "Lähitulevaisuudessa". Project ei käytä tätä arvoa projektin ajoittamisessa.

Vain päivämäärätietoja voidaan käyttää.

Valmistumispäivä

Voi olla päivämäärä tai tekstitieto, kuten "30 tammikuuta" tai "Lähitulevaisuudessa". Project ei käytä tätä arvoa projektin ajoittamisessa.

Vain päivämäärätietoja voidaan käyttää.

Rajoitukset

Project ohittaa.

Project käyttää parhaan aikataulun määrittämisessä.

Riippuvuudet (linkit)

Voidaan käyttää, mutta eivät muuta tehtävän ajoitusta.

Voidaan käyttää, mutta eivät muuta tehtävän ajoitusta.

Projekti- ja resurssikalenterit

Project ohittaa.

Project käyttää parhaan aikataulun määrittämisessä.

Automaattisesti ajoitetut tehtävät

Tehtävien automaattinen ajoitus on perinteinen tapa, jolla Project ajoittaa tehtäviä. Automaattinen ajoitus tarjoaa erittäin jäsennetyn ja järjestelmällisen keinon projektin aikataulujen hallintaan. Käyttäjän syöttämien tietojen, kuten tehtävän keston, suunnitellun työmäärän, resurssien määrän ja rajoituspäivämäärien, perusteella Project laskee tehtäville aikaisimmat ja myöhäisimmät päivämäärät optimaalisen aikataulun saamiseksi.

Project ajoittaa projektin seuraavien tietojen perusteella:

 • Koko projekti.

 • Yksittäiset työkohteet (tehtävät), joita projektin suorittaminen edellyttää.

 • Tarvittaessa näiden tehtävien suorittamiseen tarvittavat resurssit.

Jos projektiin tulee muutoksia aikataulun luomisen jälkeen, voit päivittää tehtäviä tai resursseja, jolloin Project mukauttaa aikataulua puolestasi.

Jokaisen tehtävän kohdalla voit syöttää mitkä tahansa seuraavista kohdista:

 • Kestot

 • tehtäväriippuvuudet

 • Rajoitukset

Project laskee näiden tietojen perusteella kunkin tehtävän alkamispäivä ja valmistumispäivä.

Voit sisällyttää resursseja projektiin ja varata ne sitten tehtäviin ilmoittamaan, mikä resurssi vastaa minkäkin tehtävä suorittamisesta. Projektin henkilöstön suunnittelun lisäksi tämä auttaa esimerkiksi tarvittavien koneiden määrän tai käytetyn materiaalin laskemisessa. Jos sisällytät resursseja, tehtävän aikatauluja täsmennetään edelleen seuraavien resurssitietojen perusteella:

 • Työ

 • Yksiköt

 • Kalentereihin merkityt työajat

Muut elementit, kuten läpimenoaika ja viive, tehtävälajit, resurssin käytettävyys ja ensisijainen resurssi, voivat vaikuttaa ajoitukseen, joten jos ymmärrät näiden tietojen vaikutukset, voit ylläpitää ja muuttaa aikatauluasi tarvittaessa.

Huomautus: Project laskee ajoitettujen tehtävien keston automaattisesti keston yksiköiden Kalenteri-välilehden määritelmien perusteella Asetukset-valintaikkunassa. Normaalin kuukausikalenterin tapaan vuosi alkaa tammikuussa ja viikko alkaa sunnuntaina tai maanantaina. Oletusarvon mukaan kun Project laskee keston yksikköjä, yksi päivä on 8 tuntia, yksi viikko on 40 tuntia ja yksi kuukausi on 20 työpäivää. Jos lisäät tehtäville aloitus- ja valmistumispäivät, muttet lisää aloitus- ja päättymisaikoja, klo 8:00 on Projectin määrittämä oletusarvoinen aloitusaika ja klo 17:00 oletusarvoinen päättymisaika.

Tehtävän ajoitustilojen muuttaminen

Voit muuttaa vapaasti tehtävän ajoitusta automaattisen ja manuaalisen välillä. Huomioi seuraavat seikat muuttaessasi tehtävän tiloja.

 • Tehtävän, jonka ajoitus on muutettu automaattiseksi, kesto ja päivämäärät määritetään Projectin oletusasetusten mukaan. Esimerkiksi jos manuaalisesti ajoitetun tehtävän kesto on "pari viikkoa", Project muuttaa oletusarvoksi "1 päivä?". Jos tehtävän manuaalisesti lisätty alkamispäivämäärä on "huomenna", sen aloituspäiväksi vaihdetaan projektin alkamispäivämäärä, kun se muutetaan automaattisesti ajoitetuksi tehtäväksi.

 • Kesto ja päivämäärät säilyvät tehtävässä, jonka ajoitus muutetaan manuaaliseksi. Kuitenkin kun tehtävälle on määritetty manuaalinen ajoitus, kestolla ja päivämäärillä voi olla mikä tahansa numero-, teksti- tai päivämääräarvo.

Sivun alkuun

Miten projektin alkamispäivämäärä vaikuttaa aikatauluun?

Jos annat projektille alkamispäivän, Project ajoittaa tehtävät oletusarvoisesti alkamaan projektin alkamispäivänä ja laskee projektin valmistumispäivä-päivän viimeisen tehtävän valmistumisen perusteella.

Automaattisesti ajoitetuissa tehtävissä Project muuttaa ajoitusta tehtävien päivämäärien tarkistamiseksi sitä mukaa kun lisäät tehtäviin tietoja esimerkiksi tehtävän riippuvuuksista, kestoista ja rajoituksista.

Huomautus: Manuaalisesti ajoitettuja tehtäviä ei siirretä, jos projektin alkamispäivä muuttuu.

Ennen tehtävän riippuvuuden luomista ja sen jälkeen

Painikkeen kuva Kun luot uuden projektin, kirjoitat ensin projektin alkamispäivän. Kun ajoitat projektin alkamispäivän mukaan, kaikki tehtävät alkavat projektin alkamispäivänä, ellet toisin määritä.

Painikkeen kuva Jos tehtävien riippuvuudet tai rajoitukset eivät ole käytössä, sekä manuaalisesti että automaattisesti ajoitettujen tehtävien projektin kesto on sama kuin pisimmän tehtävän kesto. Toisin sanoen projektin valmistumispäivä on sama kuin pisimmän tehtävän valmistumispäivä.

Painikkeen kuva Tehtävien riippuvuudet, kuten lopusta alkuun -riippuvuus ensimmäisen ja toisen tehtävän välillä (tässä esitetyllä tavalla), voivat muuttaa projektin valmistumispäivän.

Lähes kaikki projektit kannattaa ajoittaa tunnetun alkamispäivän mukaan. Vaikka tietäisit, milloin projektin on oltava valmis, ajoittaminen alkamispäivän mukaan on näistä kahdesta tavasta joustavampi.

Saatat kuitenkin haluta ajoittaa valmistumispäivän mukaan:

 • Kun sinun on määritettävä, milloin projekti on aloitettava, jotta se valmistuu tiettynä päivänä.

 • Kun et ole varma, milloin projekti alkaa (esimerkiksi vastaanotat työtä toisesta lähteestä ja se saattaa viivästyä).

 • Kun projektinhallintamenetelmäsi edellyttää, että projekti ajoitetaan päättymispäivämäärän mukaan.

Kun työskentelet valmistumispäivämäärän mukaan ajoitetussa projektissa, sinun on hyvä tuntea erot tavassa, jolla Project käsittelee joitain toimintoja:

 • Kun määrität automaattisesti ajoitetun tehtävän, Project määrittää automaattisesti Mahdollisimman myöhään (MM) -rajoituksen tehtävän valmistumispäivälle. Muita rajoitteita kannattaa määrittää vain tarvittaessa.

 • Jos muutat tehtävän päättymispäivän vetämällä Gantt-palkkia, Office Project määrittää Lopetus viimeistään -rajoituksen automaattisesti, kun kyseessä on automaattisesti ajoitettu tehtävä.

 • Jos muutat projektin ajoittumaan päättymispäivämäärän mukaan, aiemmin käytetyn aloituspäivämäärän sijaan, poistat kaikki tasaamisviiveet ja tasaamisjaot automaattisesti ajoitetuista tehtävistä ja varauksista. Muutos ei vaikuta manuaalisesti ajoitettuihin tehtäviin.

 • Jos käytät automaattista tasaamista pienentääksesi projektin resurssien ylivarauksia, Project lisää tasaamisviiveen tehtävän jälkeen, ei ennen tehtävää.

Sivun alkuun

Miten automaattisesti ajoitettujen tehtävien rajoitukset vaikuttavat aikatauluun?

Kun haluat hallita automaattisesti ajoitetun tehtävän alkamis- tai päättymispäivää, voit muuttaa tehtävän rajoitusta. Joustavat rajoitteet toimivat tehtävän riippuvuuksien kanssa, jotta tehtävä näkyy niin aikaisin tai niin myöhään kuin riippuvuus sallii. Esimerkiksi tehtävä, jolla on Mahdollisimman pian (MP) -rajoitus ja lopusta alkuun -riippuvuus, ajoitetaan heti, kun edeltävä tehtävä valmistuu. Oletusarvoisesti projektin kaikissa alkamispäivästä ajoitetuissa tehtävissä on käytössä MP-rajoitus. Vastaavasti projektin kaikissa tehtävissä, jotka on ajoitettu valmistumispäivästä, on oletusarvoisesti käytössä Mahdollisimman myöhään (MM) -rajoitus.

Huomautus: Tehtävärajoitukset eivät vaikuta manuaalisesti ajoitettuihin tehtäviin. Jos muutat tehtävän ajoituksen tilan manuaalisesti ajoitetusta automaattisesti ajoitetuksi, tehtävän rajoitukseksi asetetaan Mahdollisimman myöhään (MM).

Rajoitukset, joiden ajoitusjoustavuus on kohtalainen, rajoittavat tehtävän alkamista tai päättymistä ennen valitsemaasi päivämäärää tai sen jälkeen. Esimerkiksi tehtävä, jolla on Aloitus aikaisintaan (ALA) -rajoitus päivämäärälle 15.6. ja lopusta alkuun -riippuvuus toiseen tehtävään, voidaan aloittaa 15.6., jos sen edeltäjä on valmis siihen päivään mennessä. Tehtävä voidaan aloittaa myös myöhemmin, jos edeltäjä on valmis 15.6. jälkeen, mutta tehtävää ei voida ajoittaa ennen 15.6.

Ennen rajoituksen määrittämistä ja sen jälkeen

Painikkeen kuva Kun tehtäviin on määritetty oletusarvoinen lopusta alkuun -suhde sekä MP-rajoitus, seuraajatehtävä (toinen tehtävä) ajoitetaan alkamaan heti, kun edeltäjätehtävä (ensimmäinen tehtävä) on ajoitettu päättymään.

Painikkeen kuva Kun tehtäviin on määritetty ALA-rajoitus, edeltäjätehtävä ei voi alkaa ennen rajoituspäivämäärää, vaikka (tässä esitetyllä tavalla) edeltäjätehtävä on valmistunut ennen rajoituspäivämäärää.

Joustamattomat rajoitukset ohittavat tehtäväriippuvuudet oletusarvoisesti ja rajoittavat tehtävän valitsemaasi päivämäärään. Esimerkiksi tehtävä, jolla on Alkamisajankohta (AAK) -rajoitus päivämäärälle 30.9. ja lopusta alkuun -riippuvuus toiseen tehtävään, ajoitetaan aina päivälle 30.9. riippumatta siitä, onko sen edeltäjä valmis etuajassa tai myöhässä.

Jos päivämäärään rajoitetulla tehtävällä on edeltäjä, joka valmistuu liian myöhään eikä seuraaja ehdi aloittaa rajoituksessa määritettynä päivämääränä, seurauksena voi olla negatiivinen liukuma.

Voit tarkastella tai muuttaa tehtävän rajoitusta napsauttamalla tehtävää hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Tehtävän tiedot ja sitten Lisäasetukset-välilehti. Rajoituksen tiedot ovat Rajoituslaji- ja Rajoituspäivämäärä-ruuduissa.

Sivun alkuun

Miten määräajat vaikuttavat aikatauluun?

Määräajat eivät tavallisesti vaikuta tehtävän ajoitukseen. Niitä käytetään osoittamaan kohdepäivämäärä, jota et halua ylittää, mutta sinun ei tarvitse määrittää tehtävän rajoitusta, joka voi vaikuttaa ajoitukseen edeltäjätehtävien muuttuessa. Tehtävä, jolla on määräaika, ajoitetaan samaan tapaan kuin muutkin tehtävät, mutta jos tehtävä päättyy määräajan jälkeen, Project näyttää tehtävän ilmaisimen, jossa kerrotaan määräajan ylittymisestä.

Määräajat voivat vaikuttaa tehtävien kokonaisliukumaan. Jos kirjoitat määräajan ennen tehtävän kokonaisliukuman päättymistä, kokonaisliukuma lasketaan uudelleen määräajan mukaan tehtävän myöhäisen päättymispäivän sijaan. Tehtävästä tulee kriittinen, jos kokonaisliukuma saavuttaa nollan.

Voit määrittää määräajat sekä yhteenvetotehtäville että yksittäisille tehtäville. Jos yhteenvetotehtävän määräaika on ristiriidassa jonkin alitehtävän kanssa, määräajan ilmaisin osoittaa määräajan ylittymisen alitehtävissä.

Määräajat voivat vaikuttaa tehtävien ajoitukseen, jos määrität määräajan tehtävälle, jossa on Mahdollisimman myöhään (MM) -rajoitus. Tehtävä on ajoitettu valmistumaan määräaikana, tosin tehtävä voi valmistua myös sen jälkeen, jos sen edeltäjät myöhästyivät.

Voit tarkastella tai muuttaa tehtävän määräaikaa napsauttamalla tehtävää hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Tehtävän tiedot ja sitten Lisäasetukset-välilehti. Käytä Määräaika-ruutua.

Sivun alkuun

Miten kalenterit vaikuttavat aikatauluun?

Kalenterit määrittävät projektin vakiotyöaika ja vapaa-aika, kuten viikonloput ja lomat.

Huomautus: Projekti- ja resurssikalenterit eivät vaikuta manuaalisesti ajoitettuihin tehtäviin.

Projektikalentereiden avulla määritetään resurssien käytettävyys, tehtäviin varattujen resurssien ajoitus sekä itse tehtävien ajoitus. Projekti- ja tehtäväkalentereita käytetään tehtävien ajoittamiseen. Jos tehtäville on varattu resursseja, myös resurssikalentereita käytetään tehtävien ajoittamiseen.

Projectissa viitatut kalenterit:

 • Peruskalenterit    Nämä ovat muiden kalentereiden perusteet. Voit myös valita peruskalenterin projektikalenteriksi, ja voit käyttää tehtävissä peruskalenteria tehtäväkalenterina tai resurssikalenterin oletusaikoina. Projectin kolme peruskalenteria ovat Vakio, 24 tuntia ja Yövuoro. Voit mukauttaa omaa peruskalenteriasi käyttämällä mitä tahansa käytettävissä olevaa peruskalenteria.

 • Projektikalenterit    Projektikalenterit määrittävät koko projektin vakiotyöajat ja vapaa-ajan. Jos resurssikalentereita tai tehtäväkalentereita ei käytetä, tehtävät ajoitetaan oletusarvoisesti projektikalenterin työajan mukaan.

 • Resurssikalenterit    Nämä kalenterit perustuvat oletusarvoisesti vakiokalenteriin. Voit muuttaa tiettyjen resurssien tai resurssijoukon työ- tai vapaa-aikaa ja näin varmistaa, että resurssit on ajoitettu vain, kun ne ovat käytettävissä. Jos olet muuttanut työ- tai vapaa-aikaa resurssikalenterissa ja resurssi on varattu tehtävälle, tehtävä ajoitetaan resurssikalenterin työaikana.

 • Tehtäväkalenterit   Näitä kalentereita voidaan käyttää tehtävien työaikojen määrittämisessä projektikalenterin työaikojen ulkopuolella. Kun tehtäväkalenteri on varattu tehtävälle ja tehtävään varatulla resurssilla on eri työajat omassa resurssikalenterissaan, tehtävä ajoitetaan kahden kalenterin päällekkäiselle työajalle. Voit myös määrittää tehtävän asetuksiin, että resurssikalenterit ohitetaan ja tehtävä ajoitetaan resurssin vapaa-aikaa käyttäen.

Jos haluat käyttää kalentereita, valitse Projekti-välilehti ja valitse sitten Muuta työaikaa.

Sivun alkuun

Miten resurssivaraukset vaikuttavat aikatauluun?

Jos et varaa resursseja projektin tehtäviin, Project laskee aikataulun kestojen, tehtäväriippuvuuksien, rajoitusten ja projekti- ja tehtäväkalenterien tietojen perusteella. Jos varaat resursseja, tehtävät ajoitetaan myös resurssien kalentereiden ja tehtäväyksiköt mukaan, jolloin ajoitus tarkentuu.

Huomautus: Resurssikalenterit eivät vaikuta manuaalisesti ajoitettuihin tehtäviin. Kun resurssi varataan manuaalisesti ajoitetulle tehtävälle, tehtävän ajoitus ei muutu.

Varaus on tietyn tehtävän ja tietyn resurssin välinen suhde, jonka vastuulla tehtävän suorittaminen on. Tehtävään voi varata useamman resurssin. Tehtäviin voi varata työresursseja, materiaaliresursseja ja kustannusresurssi. Työresursseista poiketen tehtävään varatut materiaaliresurssit tai kustannusresurssit eivät vaikuta tehtävän ajoitukseen.

Esimerkiksi projektissa on tehtävä nimeltä Määritysten kehittäminen. Projektissa on mukana myös tekninen resurssi Sami. Jos varaat Samin Määritysten kehittäminen -tehtävään, tämän tehtävän ajoittaminen määräytyy Samin resurssikalenterin ja kuormitusasteen sekä tehtävätietojen, kuten keston, tehtäväriippuvuuksien, rajoitusten ja kalentereiden, perusteella.

Tehtävätietojen lisäksi Projectissa on resursseihin ja varauksiin liittyviä lisätietoja, joita voit käyttää aikataulujen laskemisessa, kun olet varannut resursseja projektin tehtäville. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:

 • Resurssille varattu työ tai ylityömäärä sekä työn jakaminen ajan kuluessa. Työn jakautumiset voivat myös vaikuttaa työn jakamiseen ajan kuluessa.

 • Resurssin kuormitusasteen määrä tehtävässä. Resurssit voivat olla osa-aikaisia, kokoaikaisia tai useita.

 • tehtävätyyppi, joka vaikuttaa aikataulun muuttumiseen, jos aiemmin luotua tehtävää muokataan. Kolme tehtävätyyppiä ovat kiinteä resurssi, kiinteä kesto ja kiinteä työmäärä.

 • Ilmaisee, onko tehtävä työmäärään perustuva. Jos tehtävä on työmäärään perustuva, tehtävän työmäärä säilyy vakiona ja se jaetaan uudelleen resurssien kesken, kun resursseja lisätään varaukseen tai poistetaan siitä. Esimerkiksi kiinteäresurssisten tehtävien kohdalla yhtenä tuloksena on, että jos resursseja varataan lisää, tehtävän valmistuminen vaatii lyhemmän keston.

  Huomautus: Manuaalisesti ajoitettuja tehtäviä ei voi määrittää työmäärään perustuviksi tehtäviksi. Manuaalisesti ajoitetun tehtävän kesto ei muutu, kun sille määritetään resursseja.

 • Resurssikalenterit. Project ajoittaa varatut resurssit resurssikalentereihin merkittyjen työ- ja vapaa-aikojen perusteella.

Jos haluat varata tehtäviin resursseja, valitse Resurssi-välilehti ja valitse sitten Varaa resurssit.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×