Aikataulun etenemisen tarkistaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Projektin edetessä haluat tarkistaa, kuinka sen tehtävät vaikuttavia koko projektin aikataulu.

Sisältö

Aikatauluerojen tarkistaminen

Projektityön tarkasteleminen ajanjaksoissa

Aikataulusta jäljessä olevien tehtävien tunnistaminen

Liukuman etsiminen aikataulusta

Aikatauluerojen tarkistaminen

Kun edistymisen seuraaminen projektin kautta, voit tarkastella eroista suunniteltu, niin, ja todellinen työ. Näin voit arvioida, onko projektin työt odotetusti. Voit vertailla työmääriä tehtävien kokonaisuutena tai resurssit ja niiden yksittäisiä varauksia.

Työmäärän vertaaminen alkuperäiseen suunnitelman on helpointa soveltamalla Työ-taulukkoa taulukkonäkymään, kuten Gantt-kaavio- tai Resurssien käyttö -näkymään. Työ-kentän arvo vastaa ajoitetun työn arvoa ja ilmaisee alkaneiden tehtävien todellisen ja jäljellä olevan työn kokonaismäärän sekä viimeisimmän työarvoennusteen tehtäville, jotka eivät ole vielä alkaneet.

Jos tallennat perusaikataulun, alkuperäiset suunnitellut työmäärät on tallennettu perusaikataulu-kenttään. Tämän kentän avulla voit verrata työmääriä nykyisen ajoitetun työmäärän alkuperäisen suunnitelman. Varianssi-kentässä näkyy laskettu varianssi suunnitellun ja ajoitetun työn, eli perusaikataulun ja työ-kentät eroa välillä.

Voit myös tarkistaa todellisen työn määrät Todellinen-kenttiin. Jos tehtävä on valmis, Työ- ja Todellinen-kentissä on sama arvo.

Vertaa...

Kuvaus

Miten?

Nykyisen tehtävän työtä alkuperäiseen suunnitelmaan

Voit tutkia, kuluuko tehtäviin suunniteltua enemmän vai vähemmän työtä käyttämällä Gantt-kaaviota, johon on sovellettu Työ-taulukkoa.

Valitse Näytä-valikosta Gantt-kaavio. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja sitten Työ. Vertaa Työ- ja Perusaikataulu-kenttien arvoja.

Jos haluat tarkastella Työ- ja Perusaikataulu-kenttien välistä varianssia, tarkista Varianssi-kenttä. Jos tehtävä on valmis, tämä varianssi vastaa todellisen ja suunnitellun työn välistä eroa. Jos tehtävä on käynnissä, Työ-kentän arvo on todellisen ja jäljellä olevan työn yhteissumma. Jos tehtävä ei ole vielä alkanut, Työ-kentän arvo on nykyinen ennuste ja usein sama kuin perusaikataulun arvo.

Varianssi-kentässä verrataan vain Työ- ja Perusaikataulu-kenttiä. Siinä ei verrata muita perusaikataulukenttiä (kuten Perusaikataulu1, Perusaikataulu2 ja niin edelleen).

Nykyisen tehtävän ja varauksen työtä alkuperäiseen suunnitelmaan

Voit tutkia, kuluuko tehtäviin ja niille varatuilta resursseilta suunniteltua enemmän vai vähemmän työtä käyttämällä Tehtävien käyttö -näkymää, johon on sovellettu Työ-taulukkoa.

Valitse Näytä-valikosta Tehtävien käyttö. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja sitten Työ.

Tarkista työn kokonaismäärän arvot näkymän taulukko-osasta. Tehtävän nimi -kentän lisäksi taulukossa on Työ-, Perusaikataulu-, Varianssi-, Todellinen-, Jäljellä oleva- ja % työstä valm. (prosenttia työstä valmiina) -kentät. Yhteenvetoriveillä näkyvät työn kokonaismääräarvot kunkin tehtävän osalta, ja kursivoidut merkinnät ilmaisevat kunkin varauksen yksittäiset työarvot.

Tarkista kunkin tehtävän ja varauksen työn aikajaksotetut arvot näkymän tuntilomakeosasta kultakin ajanjaksolta.

Nykyisen resurssin ja varauksen työtä alkuperäiseen suunnitelmaan

Voit tutkia, kuluuko resursseilta ja varauksilta suunniteltua enemmän vai vähemmän työtä käyttämällä Resurssien käyttö -näkymää, johon on sovellettu Työ-taulukkoa.

Valitse Näytä-valikosta Resurssien käyttö. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja sitten Työ.

Tarkista työn kokonaismäärän arvot näkymän taulukko-osasta. Resurssin nimi -kentän lisäksi taulukossa on % valmiina (prosenttia valmiina)-, Työ-, Ylityö-, Perusaikataulu-, Varianssi-, Todellinen- ja Jäljellä oleva -kentät. Yhteenvetoriveillä näkyvät työn kokonaismääräarvot kunkin resurssin osalta, ja kursivoidut merkinnät ilmaisevat kunkin varauksen yksittäiset työarvot.

Tarkista kunkin resurssin ja varauksen työn aikajaksotetut arvot näkymän tuntilomakeosasta kultakin ajanjaksolta.

Huomautus: Resurssitiedot on asetettu perusaikatauluun projektitasolla. Tämän seurauksena perusaikataulussa olevat resurssitiedot voivat vaihdella huomattavasti erinäisistä tekijöistä johtuen. Jos projektissa on esimerkiksi useita tehtäviä ja useita niille varattuja resursseja, perusaikataulun tallentamisen yhteydessä resurssin varaustiedot otetaan projektitasolta. Jos lisäät tehtävän myöhemmin ja määrität uuden tehtävän kokoamaan tiedot projektitasolta, resurssivarauksen perusaikataulu ei muutu.

Sivun alkuun

Projektityön tarkasteleminen ajanjaksoissa

Kun jaat työn ajanjaksoihin, voit tarkastella työtä jaksoissa, jotka ulottuvat yhdestä minuutista yhteen vuoteen.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tehtävien käyttö tai Resurssien käyttö.

 2. Valitse ensin Muotoile-valikosta Aikajana ja valitse sitten Ylätaso-, Keskitaso- tai Alataso-välilehti.

 3. Valitse haluamasi aikayksikkö näytettävän aikajanan tason välilehdessä olevasta Yksiköt-ruudusta.

  Jos haluat esimerkiksi tarkastella työtä jaoteltuna viikkoihin ja sitten päiviin, valitse Ylätaso-välilehden Yksiköt-ruudusta Viikot ja sitten Keskitaso-välilehden Yksiköt-ruudusta Päivät.

  Huomautus: Jos haluat näyttää vähemmän kuin kolme aikajanaa, valitse aikajanat, joiden haluat näkyvän Näytä-luettelossa.

 4. Jos haluat muotoilla aikajana ulkoasua, määritä käytettävät arvot Selite, Tasaa ja Määrä-ruutuihin. Valitse Käytä tilivuotta- ja Väliviivat-valintaruudut tai poista niiden valinta ja napsauta sitten OK-painiketta.

 5. Valitse Muotoile-valikosta Tiedot ja sitten Tehtävien käyttö -näkymästä Työ, Todellinen työmäärä, Kumulatiivinen työmäärä tai Perusaikataulun työmäärä tai Resurssien käyttö -näkymästä Työ, Todellinen työmäärä, Kumulatiivinen työmäärä tai Ylivaraus.

Huomautus: Voit myös tarkastella valittuun tehtävään liittyvää työtä yhdistelmänäkymä. Voit luoda yhdistelmänäkymän valitsemalla näkymän ylemmässä ruutu näytettävän näkymän ja valitsemalla sitten Ikkuna-valikosta Jaa-vaihtoehdon. Napsauta alempaa ruutua ja valitse sitten näkymä, jonka haluat näkyvän alemmassa ruudussa. Alemmassa ruudussa on yksityiskohtaisia tietoja ylemmän ruudun näkymässä olevista tehtävistä tai resursseista. Kun esimerkiksi tuot minkä tahansa tehtävänäkymän yläruutuun ja Resurssien käyttö -näkymän alaruutuun, alaruudussa näkyy yläruudussa valittuihin tehtäviin varatut resurssit ja niiden tiedot. Näytetyt resurssitiedot liittyvät kaikkiin niihin tehtäviin, joihin resurssit on varattu, eivät vain yläruudusta valittuihin tehtäviin.

Sivun alkuun

Aikataulusta jäljessä olevien tehtävien tunnistaminen

Jos olet määrittänyt projektille perusaikataulun, voit tarkastella, miten tehtävät edistyvät ajan myötä ja ovatko niiden alkamis- ja päättymispäivämäärät myöhässä. Voit seurata edistymistä vertaamalla perusaikataulua ja ajoitettuja tai todellisia alkamis- ja päättymispäivämääriä.

 1. Valitse Näytä-valikosta Gantt-kaavion seuranta.

 2. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja sitten Varianssi.

  Jos varianssikentät eivät ole näkyvissä, säädä näkymän jakoa tai siirry kenttiin sarkainnäppäimellä.

Gantt-kaavion seuranta -näkymässä kullakin tehtävällä on kaksi päällekkäin olevaa tehtäväpalkkia. Alemassa palkissa on perusaikataulun alkamis- ja päättymispäivämäärät, ja ylemmässä palkissa on ajoitetut alkamis- ja päättymispäivämäärät, jotta voit tarkastella suunnitelman ja nykyisen aikataulun eroja.

Myöhässä olevat varaukset -suodattimella voit myös tarkistaa, ovat tehtävävarausten alkamis- ja päättymispäivämäärät myöhässä. Tämä suodatin näyttää sellaisiin tehtäviin varatut resurssit, jotka eivät ole vielä valmiita ja joita on viivytetty perusaikataulun päättymispäivämäärään nähden. Tämän suodattimen käyttäminen edellyttää, että olet tallentanut perusaikataulun.

 1. Valitse Näytä-valikosta Resurssien käyttö.

 2. Valitse Projekti-valikosta Suodatettu ja valitse sitten Lisää suodattimia.

 3. Valitse Suodattimet-luettelosta Myöhässä olevat varaukset.

 4. Jos haluat näyttää vain myöhässä olevat varaukset, valitse Käytä. Jos haluat näyttää kaikki varaukset värillisesti korostettuina myöhässä olevissa varauksissa, valitse Korosta.

Sivun alkuun

Liukuman etsiminen omasta aikataulusta

Aikataulun liukuma määrän perusteella voit määrittää, kuinka paljon voit viivyttää tehtäviä, ennen kuin viive vaikuttaa muihin tehtäviin tai projektin päättymispäivämäärään.

 1. Valitse Näytä-valikosta Lisää näkymiä.

 2. Valitse Näkymät-luettelosta Yksityiskohtainen Gantt-näkymä ja valitse sitten Käytä.

 3. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja valitse Tieto.

  Liukuma näkyy näkymän kaavio-osassa ohuina palkkeina tehtävien oikealla puolella. Liukuma-arvot liittyvät tavallisiin Gantt-palkkeihin.

  Voit siirtää Vapaa liukuma- ja Kokonaisliukuma-kenttiä sarkainnäppäimellä, jos ne eivät ole näkyvissä näkymän taulukko-osassa.

 • Jos tiedät, missä kohdassa aikataulua liukuma on, voit siirtää tehtäviä, jos tietyissä aikataulun vaiheissa ei ole liukumaa ja muissa vaiheissa sitä on liikaa.

 • Liukuma-arvot voivat tarkoittaa myös sitä, että aikataulussa on epäyhdenmukaisuuksia. Negatiivinen liukuma-arvo ilmenee esimerkiksi silloin, kun tehtävällä on lopusta alkuun -riippuvuussuhde ja edeltäjätehtävä, mutta edeltäjätehtävällä on Alkamisajankohta-rajoitus, joka on määritetty aiempaan ajankohtaan kuin ensimmäisen tehtävän päättyminen. Negatiivinen liukuma voi ilmetä myös silloin, kun tehtävä on ajoitettu päättymään sen määräpäivän jälkeen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×