Aikataulun etenemisen tarkistaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Projektin edetessä haluat tarkistaa, kuinka sen tehtävät vaikuttavia koko projektin aikataulu.

Sisältö

Tarkista aikataulun erot

Projektityön tarkasteleminen ajan mittaan

Aikataulusta jäljessä olevien tehtävien tunnistaminen

Liukuman etsiminen aikataulusta

Aikatauluerojen tarkistaminen

Kun edistymisen seuraaminen projektin kautta, voit tarkastella eroista suunniteltu, niin, ja todellinen työ. Näin voit arvioida, onko projektin työt odotetusti. Voit vertailla työmääriä tehtävien kokonaisuutena tai resurssit ja niiden yksittäisiä varauksia.

Helpoin tapa verrata alkuperäistä suunnitelmaa ja työmääriä on käyttää työ-taulukkoa taulukko näkymää, kuten Gantt -kaavio- tai Resurssien käyttö -näkymään. Työmäärä-kentän arvo vastaa nykyisen ajoitetun työmäärän arvo, jossa todellisia ja jäljellä olevia tehtäviä, jotka on aloitettu työn kokonaismäärä ja näkyy viimeisin suunnitellun työn arvo, viittaamaan tehtäviin, joita ei ole vielä aloitettu.

Jos tallennat perusaikataulun, alkuperäiset suunnitellut työmäärät on tallennettu perusaikataulu -kenttään. Tämän kentän avulla voit verrata työmääriä nykyisen ajoitetun työmäärän alkuperäisen suunnitelman. Varianssi -kentässä näkyy laskettu varianssi välillä suunnitellun ja ajoitetun työn, eli perusaikataulu ja toimi kenttien erotuksen.

Voit myös tarkistaa todellisen työn määrät Todellinen-kenttien avulla. Jos tehtävä on valmis, Työ- ja Todellinen-kentissä on sama arvo.

Vertaa...

Kuvaus

Miten?

Nykyisen tehtävän työtä alkuperäiseen suunnitelmaan

Voit tutkia, kuluuko tehtäviin suunniteltua enemmän vai vähemmän työtä käyttämällä Gantt-kaaviota, johon on sovellettu Työ-taulukkoa.

Valitse Näytä-välilehdestä Gantt-kaavio. Napsauta Tiedot-ryhmässä Taulukot-kohdan nuolta ja valitse sitten Työ. Vertaa Työ- ja Perusaikataulu-kenttien arvoja.

Jos haluat tarkastella Työ- ja Perusaikataulu-kenttien välistä varianssia, tarkista Varianssi-kenttä. Jos tehtävä on valmis, tämä varianssi vastaa todellisen ja suunnitellun työn välistä eroa. Jos tehtävä on käynnissä, Työ-kentän arvo on todellisen ja jäljellä olevan työn yhteissumma. Jos tehtävä ei ole vielä alkanut, Työ-kentän arvo on nykyinen ennuste ja usein sama kuin perusaikataulun arvo.

Varianssi-kentässä verrataan vain Työ- ja Perusaikataulu-kenttiä. Siinä ei verrata muita perusaikataulukenttiä (kuten Perusaikataulu1, Perusaikataulu2 ja niin edelleen).

Nykyisen tehtävän ja varauksen työtä alkuperäiseen suunnitelmaan

Voit tutkia, kuluuko tehtäviin ja niille varatuilta resursseilta suunniteltua enemmän vai vähemmän työtä käyttämällä Tehtävien käyttö ‑näkymää, johon on sovellettu Työ-taulukkoa.

Valitse Näytä-välilehden Tehtävänäkymät-ryhmästä Tehtävien käyttö. Napsauta Näytä-välilehden Tiedot-ryhmässä Taulukot-kohdan nuolta ja valitse sitten Työ.

Tarkista työn kokonaismäärän arvot näkymän taulukko-osasta. Tehtävän nimi ‑kentän lisäksi taulukossa on Työ-, Perusaikataulu-, Varianssi-, Todellinen-, Jäljellä oleva- ja % työstä valm. (prosenttia työstä valmiina) ‑kentät. Yhteenvetoriveillä näkyvät työn kokonaismääräarvot kunkin tehtävän osalta, ja kursivoidut merkinnät ilmaisevat kunkin varauksen yksittäiset työarvot.

Tarkista kunkin tehtävän ja varauksen työn aikajaksotetut arvot näkymän tuntilomakeosasta kultakin ajanjaksolta.

Nykyisen resurssin ja varauksen työtä alkuperäiseen suunnitelmaan

Voit tutkia, kuluuko resursseilta ja varauksilta suunniteltua enemmän vai vähemmän työtä käyttämällä Resurssien käyttö -näkymää, johon on sovellettu Työ-taulukkoa.

Valitse Näytä-välilehdestä Resurssien käyttö. Napsauta Näytä-välilehden Tiedot-ryhmässä Taulukot-kohdan nuolta ja valitse sitten Työ.

Tarkista työn kokonaismäärän arvot näkymän taulukko-osasta. Resurssin nimi ‑kentän lisäksi taulukossa on % valmiina- (prosenttia valmiina), Työ-, Ylityö-, Perusaikataulu-, Varianssi-, Todellinen- ja Jäljellä oleva ‑kentät. Yhteenvetoriveillä näkyvät työn kokonaismääräarvot kunkin resurssin osalta, ja kursivoidut merkinnät ilmaisevat kunkin varauksen yksittäiset työarvot.

Tarkista kunkin resurssin ja varauksen työn aikajaksotetut arvot näkymän tuntilomakeosasta kultakin ajanjaksolta.

Huomautus: Resurssitiedot on asetettu perusaikatauluun projektitasolla. Tämän seurauksena perusaikataulussa olevat resurssitiedot voivat vaihdella huomattavasti erinäisistä tekijöistä johtuen. Jos projektissa on esimerkiksi useita tehtäviä ja useita niille varattuja resursseja, perusaikataulun tallentamisen yhteydessä resurssin varaustiedot otetaan projektitasolta. Jos lisäät tehtävän myöhemmin ja määrität uuden tehtävän kokoamaan tiedot projektitasolta, resurssivarauksen perusaikataulu ei muutu.

Sivun alkuun

Projektityön tarkasteleminen ajanjaksoissa

Jakamalla työn ajanjaksoihin voit tarkastella työtä jaksoissa, jotka ulottuvat yhdestä minuutista yhteen vuoteen.

 1. Valitse Näytä -välilehden Tehtävänäkymät -ryhmästä Tehtävien käyttötai Resurssinäkymät -ryhmästä Valitse Resurssien käyttö.

 2. Napsauta Zoomaus-ryhmässä Aika-asteikko-kohdan alla olevaa nuolta. Valitse luettelosta Aika-asteikko ja valitse sitten Ylätaso-, Keskitaso- tai Alataso-välilehti.

  Huomautus: Voit valita jonkin aika-asteikon alataso Määritä Aikajana -luettelon asetukset.

 3. Valitse haluamasi aikayksikkö näytettävän aikajanan tason välilehdessä olevasta Yksiköt-ruudusta.

  Jos haluat esimerkiksi tarkastella työtä jaoteltuna viikkoihin ja sitten päiviin, valitse Ylätaso-välilehden Yksiköt-ruudusta Viikot ja sitten Keskitaso-välilehden Yksiköt-ruudusta Päivät.

  Huomautus: Jos haluat näyttää vähemmän kuin kolme aika-asteikkoa, valitse Aika-asteikon asetukset‑kohdasta aika-asteikot, joiden haluat näkyvän Näytä-luettelossa.

 4. Jos haluat muotoilla aika-asteikon ulkoasua, määritä käytettävät arvot Selite-, Tasaa- ja Määrä-ruutuihin. Valitse Käytä tilivuotta- ja Väliviivat-valintaruudut tai poista niiden valinta ja napsauta sitten OK-painiketta.

 5. Valitse Muotoile -välilehden tiedot -ryhmästä työmäärä, Todellinentyömäärä, Kumulatiivinen työmäärä, Ylivaraus, kustannuksettai Jäljellä oleva käytettävyys.

Huomautus: Voit lisätä tai tarkastella Lisäasetukset, valitse Lisää tietoja. Tietotyylit -valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse kentät, jotka haluat Käyttötiedot -välilehden käytettävissä olevat kentät. Valitse Näytä. Vastaavasti Poista asetukset voit voit valita kentät Näytä nämä kentätja valitse sitten Piilota , jos haluat poistaa asetukset. Siirrä nuolien avulla voit muuttaa järjestystä, jossa näkyvät kentät. Valitse OK.

Huomautus: Voit myös tarkastella käyttämällä jaettu näkymä, jota kutsutaan myös yhdistelmänäkymävalittuun tehtävään liittyvän työn. Luo jaettu näkymä, valitse näkymä, jonka haluat näkyvän yläreunan ruutu näkymän ja valitse sitten, Näytä -välilehdessä Jaettu näkymä -ryhmässä tiedot. Valitse luettelosta haluamasi näkymä. Alaruudun näkymän on tarkkoja tietoja tehtävistä tai resursseista yläruutuun-näkymässä. Kun näytät minkä tahansa tehtävänäkymän yläruutuun ja alaruudun Resurssien käyttö -näkymässä, alaruudun näkymän näyttää yläruudussa, kyseisten resurssien tietoja valittuihin tehtäviin varattujen resurssien. Resurssitiedot liittymisestä kaikkien varattujen tehtävien kullekin resurssille, jolla yläruudussa valittuihin tehtäviin.

Sivun alkuun

Aikataulusta jäljessä olevien tehtävien tunnistaminen

Jos olet määrittänyt projektin perusaikataulu, näet, kuinka tehtävien edistymisen ajan myötä ja onko niiden alkamis- ja myöhässä olevat päivämäärät. Voit seurata edistymistä vertaamalla perusaikataulu ja ajoitettuihin tai todellisiin ja lopetuspäivämäärät.

 1. Napsauta Näytä-välilehdessä Gantt-kaavio-kohdan nuolta ja valitse Gantt-seuranta.

 2. Napsauta Tiedot-ryhmässä Taulukot-kohdan nuolta ja valitse sitten Varianssi.

  Jos varianssikentät eivät ole näkyvissä, säädä näkymän jakoa tai siirry kenttiin sarkainnäppäimellä.

Gantt-seuranta-näkymässä kullakin tehtävällä on kaksi päällekkäin olevaa tehtäväpalkkia. Alemassa palkissa on perusaikataulun alkamis- ja päättymispäivämäärät, ja ylemmässä palkissa on ajoitetut alkamis- ja päättymispäivämäärät, jotta voit tarkastella suunnitelman ja nykyisen aikataulun eroja. Gantt-kaaviotyökalut – Muoto-välilehdessä saat kaavion perusaikataulut näkyviin valitsemalla Perusaikataulu-vaihtoehdon.

Myöhässä olevat varaukset ‑suodattimella voit myös tarkistaa, ovatko tehtävävarausten alkamis- ja päättymispäivämäärät myöhässä. Tämä suodatin näyttää sellaisiin tehtäviin varatut resurssit, jotka eivät ole vielä valmiita ja joita on viivytetty perusaikataulun päättymispäivämäärään nähden. Tämän suodattimen käyttäminen edellyttää, että olet tallentanut perusaikataulun.

 1. Valitse Näytä-välilehdestä Resurssien käyttö.

 2. Valitse Tiedot-ryhmän Suodatin-luettelosta Lisäsuodattimet.

 3. Valitse Lisäsuodattimet-luettelossa Suodattimet-kohdan vierestä Resurssit. Valitse luettelosta Myöhässä olevat varaukset.

 4. Jos haluat näyttää vain myöhässä olevat varaukset, valitse Käytä. Jos haluat näyttää kaikki varaukset värillisesti korostettuina myöhässä olevissa varauksissa, valitse Korosta.

Sivun alkuun

Liukuman etsiminen omasta aikataulusta

Aikataulun liukuma määrän perusteella voit määrittää, kuinka paljon voit viivyttää tehtäviä, ennen kuin viive vaikuttaa muihin tehtäviin tai projektin päättymispäivämäärään.

 1. Napsauta Näytä-välilehden Tehtävänäkymät-ryhmässä Gantt-kaavio-kohdan nuolta ja valitse Lisää näkymiä.

 2. Näkyviin tulee Lisää näkymiä ‑valintaikkuna. Valitse Näkymät-luettelosta Yksityiskohtainen Gantt-kaavio ja valitse sitten Käytä.

 3. Napsauta Näytä-välilehden Tiedot-ryhmässä Taulukot-kohdan nuolta ja valitse sitten Aikataulu.

  Liukuma näkyy näkymän kaavio-osassa ohuina palkkeina tehtävien oikealla puolella. Liukuma-arvot liittyvät tavallisiin Gantt-palkkeihin.

  Voit siirtää Vapaa liukuma- ja Kokonaisliukuma-kenttiä sarkainnäppäimellä, jos ne eivät ole näkyvissä näkymän taulukko-osassa.

Huomautus: 

 • Jos tiedät, missä kohdassa aikataulua liukuma on, voit siirtää tehtäviä, jos tietyissä aikataulun vaiheissa ei ole liukumaa ja muissa vaiheissa sitä on liikaa.

 • Liukuma-arvot voivat tarkoittaa myös sitä, että aikataulussa on epäyhdenmukaisuuksia. Negatiivinen liukuma-arvo ilmenee esimerkiksi silloin, kun tehtävällä on lopusta alkuun -riippuvuussuhde ja edeltäjätehtävä, mutta edeltäjätehtävällä on Alkamisajankohta-rajoitus, joka on määritetty aiempaan ajankohtaan kuin ensimmäisen tehtävän päättyminen. Negatiivinen liukuma voi ilmetä myös silloin, kun tehtävä on ajoitettu päättymään sen määräpäivän jälkeen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×