Aikataulun etenemisen tarkistaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Projektin edetessä voit tarkistaa, miten sen tehtävien käsitteleminen vaikuttaa koko projektiin aikataulu.

Sisältö

Aikataulu erojen tarkistaminen

Projekti työn tarkasteleminen ajan mittaan

Aika taulusta jäljessä olevien tehtävien tunnistaminen

Liukuman etsiminen aika taulusta

Aikataulu erojen tarkistaminen

Kun seuraat projektin edistymistä, voit tarkastella suunniteltujen, ajoitettujen ja todellinen työ-erojen välisiä eroja. Tämän avulla voit arvioida, eteneekö projektin työ oikein. Voit verrata tehtävien työmääriä koko naisiin tai resurssit ja niiden yksittäisiin tehtäviin.

Helpoin tapa verrata työmääriä alkuperäiseen pakettiin on käyttää työtaulukkoa taulukko-näkymässä, kuten Gantt-kaavio näkymässä tai resurssien käyttö -näkymässä. Työmäärä-kentän arvo ilmaisee nykyisen ajoitetun työmäärän arvon, joka näyttää aloitettujen tehtävien toteutuneen ja jäljellä olevan työmäärän kokonaismäärän ja näyttää viimeisimmän suunnitellun työmäärän arvon tehtäville, jotka eivät ole vielä alkaneet.

Jos tallensit perusaikataulun, alkuperäiset suunnitellut työmäärät tallennetaan perusaikataulu -kenttään. Tässä kentässä voit verrata alkuperäisen suunnitelmasi työmääriä tällä hetkellä ajoitettuihin työmääriin. Varianssi -kenttä sisältää lasketun varianssi suunnitellun ja ajoitetun työmäärän välillä eli perusaikataulun ja työmäärä -kenttien erotuksen.

Voit myös tarkastella todellisia työmääriä todellisissa kentissä. Valmiiden tehtävien työ -ja todellinen -kentissä on sama arvo.

Vertaa...

Kuvaus

Toimintaohjeet

Nykyinen tehtävä toimii alkuperäisen paketin kanssa

Voit tarkastella, käytetäänkö tehtäviä enemmän tai huonommin kuin suunniteltua Gantt-kaaviota, jossa on käytössä työtaulukko.

Valitse Näytä-välilehdessä Gantt-kaavio. Napsauta tiedot -ryhmässä taulukonnuolta ja valitse sitten työ. Vertaa työ -ja perusaikataulu -kenttien arvoja.

Jos haluat nähdä työ -ja perusaikataulu -kenttien välisen varianssin, tarkista varianssi -kenttä. Jos tehtävä on valmis, tämä varianssi vastaa toteutuneen ja suunnitellun työmäärän eroa. Käynnissä olevien tehtävien osalta työmäärä -kenttä on todellisen työmäärän ja jäljellä olevan työmäärän kokonaismäärä. Tehtävät, joita ei ole vielä aloitettu, työmäärä -kenttä on nykyinen projektio, ja se on usein sama kuin perusaikataulu.

Varianssi -kenttä vertaa vain työ -ja perusaikataulu -kenttiä. se ei vertaa muita perusaikataulujen kenttiä (kuten Perusaikataulujen 1 – Perusaikataulun2 ja niin edelleen).

Nykyinen tehtävä ja varaus toimivat alkuperäisen paketin kanssa

Voit tarkastella, käytetäänkö tehtäviä ja niihin liittyviä resursseja enemmän tai huonommin kuin suunniteltu, käyttämällä Tehtävien käyttö -näkymää, jossa työtaulukko on käytössä.

Valitse Näytä -väli lehden tehtävä näkymät -ryhmästä Tehtävien käyttö. Napsauta Näytä -väli lehden tiedot -ryhmässä taulukonnuolta ja valitse sitten työ.

Tarkastele kokonaistyömäärän arvoja näkymän taulukko-osassa. Tehtävän nimi -kentän lisäksi taulukossa on esitetty työ, perusaikataulu, varianssi, toteutunut, jäljellä olevaja % W. comp. (prosenttia työstä valmiina)-kentät. Yhteenveto rivit näyttävät kunkin tehtävän työmäärän arvot, kun kursivoidutetut merkinnät näyttävät kunkin vara uksen yksittäiset työmäärä arvot.

Tarkastele kunkin tehtävän ja tehtävän aikajaksotettuja työmääriä kunkin ajan jakson työaika raportti-osassa.

Nykyinen resurssi ja varaus toimivat alkuperäisen paketin kanssa

Voit tarkastella, käytetäänkö resursseja ja vara uksia enemmän tai huonommin kuin suunniteltu, käyttämällä resurssien käyttö-näkymää, jossa työtaulukko on käytössä.

Valitse Näytä -väli lehdessä resurssien käyttö. Napsauta Näytä -väli lehden tiedot -ryhmässä taulukonnuolta ja valitse sitten työ.

Tarkastele kokonaistyömäärän arvoja näkymän taulukko-osassa. Resurssin nimi -kentän lisäksi taulukossa on % comp. (prosenttia valmiina), työmäärä, ylityöt, perusaikataulu, varianssi, toteutunutja jäljellä olevat kentät. Yhteenveto rivit näyttävät kunkin resurssin työmäärän arvot, kun taas kursivoitu-merkinnät näyttävät kunkin tehtävän yksittäiset työmäärä arvot.

Tarkastele kunkin resurssin ja vara uksen aikajaksotettuja työarvoja kunkin ajan jakson työaika raportti-osassa.

Huomautus: Resurssi tiedot ovat baselined projekti tasolla. Tämän seura uksena baselined-resurssi tiedot voivat vaihdella huomattavasti eri tekijöiden mukaan. Sinulla on esimerkiksi projekti, jossa on useita tehtäviä, ja monia resursseja, jotka on varattu näille tehtäville. Kun tallennat perusaikataulun, resurssien varaus tiedot tallennetaan projekti tasolla. Jos lisäät tehtävän myöhemmin ja määrität uuden tehtävän niin, että se näkyy projekti tasolla, resurssien varaus perusaikataulu ei muutu.

Sivun alkuun

Projekti työn tarkasteleminen ajan mittaan

Tarkastelemalla työtä, joka on jaettu ajan jakson mukaan, voit nähdä työn jaksojen välillä yhdestä minuutista yhteen vuoteen.

 1. Valitse Näytä -väli lehden tehtävä näkymät -ryhmästä Tehtävien käyttötai valitse resurssi näkymät -ryhmästä resurssien käyttö.

 2. Napsauta Zoomaus -ryhmässä aika-asteikonalapuolella olevaa nuolta. Valitse luettelosta aika Janaja valitse sitten ylimmän tason, Keski tasontai alimman tason väli lehti.

  Huomautus: Voit valita jonkin aika -asteikon luettelosta jonkin vaihto ehdon, jos haluat asettaa aika janan alimman tason.

 3. Valitse aika-asteikko-väli lehden yksiköt -ruudussa ajan yksikkö, jota haluat käyttää.

  Jos haluat esimerkiksi, että työmäärä jakautuu viikkojen ja sitten päivien mukaan, valitse Ylätaso -väli lehden yksiköt -ruudussa viikot ja valitse sitten keskimmäisen tason väli lehden yksiköt -ruudussa päivät .

  Huomautus: Jos haluat näyttää vähemmän kuin kolme aika jaksoa, valitse ajan jakso-asetukset -kohdassa, miten haluat näkyvän Näytä -luettelossa.

 4. Jos haluat muotoilla aika janan ulkoasua, kirjoita arvot, joita haluat käyttää otsikko-, Tasaa-ja määrä -kentissä. Valitse Käytä tili vuotta -ja jako viivat -valinta ruutuja tai poista niiden valintoja ja valitse sitten OK.

 5. Valitse muoto -väli lehden tiedot -ryhmästä työ, toteutunuttyömäärä, Kumulatiivinen työmäärä, Ylivaraus, kustannuksettai jäljellä oleva käytettävyys.

Huomautukset: 

 • Jos haluat lisätä tai tarkastella Lisää asetuksia, valitse Lisää tietoja. Tieto Tyylit -valinta ikkuna tulee näkyviin. Valitse käyttö tiedot -väli lehden käytettävissä olevatkentät-kohdassa haluamasi kentät. Valitse Näytä. Voit poistaa asetukset käänteisesti valitsemalla kentät Näytä nämä kentät-kohdassa ja valitsemalla sitten Piilota poistaaksesi asetukset. Voit muuttaa kenttien järjestystä käyttämällä Siirrä -nuolia. Valitse OK.

 • Voit myös tarkastella valittuun tehtävään liittyvää työtä käyttämällä jaettua näkymää, jota kutsutaan joskus nimellä yhdistelmänäkymä. Jos haluat luoda jaetun näkymän, valitse näkymä, jonka haluat näkyvän näkymän yläosassa ruutu, ja valitse sitten Näytä -väli lehden Jaa näkymä -ryhmässä tiedot. Valitse haluamasi näkymä luettelosta. Alemmassa ruudussa oleva näkymä sisältää yksityiskohtaisia tietoja tehtävistä tai resursseista yläruudun näkymässä. Kun esimerkiksi avaat minkä tahansa tehtävä näkymän yläruudussa ja resurssien käyttö -näkymän alaruudussa, alemmassa ruudussa näkyvät resurssit, jotka on määritetty yläruudussa valituille tehtäville, ja tietoja näistä resursseista. Näytetyt resurssi tiedot koskevat kunkin resurssin kaikkia määritettyjä tehtäviä eikä vain yläruudussa valittuja tehtäviä.

Sivun alkuun

Aika taulusta jäljessä olevien tehtävien tunnistaminen

Jos olet määrittänyt projektille perusaikataulun, näet, miten tehtävät etenevät ajan mittaan, ja tarkista, ovatko niiden alkamis-ja päättymis päivämäärät myöhässä. Voit tehdä edistymisen seurannan vertaamalla perusaikatauluja ja ajoitettuja tai todellisia alkamis-ja päättymis päivämääriä.

 1. Napsauta Näytä -väli lehdessä Gantt-kaavionnuolta ja valitse sitten seuranta Gantt-kaavio.

 2. Napsauta tiedot -ryhmässä Taulukonnuolta ja valitse varianssi.

  Jos varianssi-kentät eivät ole näkyvissä, voit siirtyä kenttien välillä muuttamalla näkymän jakoa tai painamalla SARKAINTA.

Gantt-kaavion seuranta -näkymässä on näkyvissä kaksi tehtävä palkkia, jotka ovat toistensa päällä kunkin tehtävän kohdalla. Alemmassa palkissa näkyvät perusaikataulun alkamis-ja päättymis päivämäärät, ja yläpalkissa näkyvät ajoitetut alkamis-ja päättymis päivämäärät, jotta voit nähdä suunnitelman ja nykyisen aika taulun välisen eron. Lisäksi Gantt-kaavio työkalut-Muotoile -väli lehdessä voit näyttää kaavion perusaikataulut napsauttamalla perusaikataulu -painiketta.

Voit myös tarkistaa, onko tehtävä varausten alkamis-ja päättymis päivämäärät liukastumassa, käyttämällä liukastumisen vara ukset -suodatinta. Tämä suodatin sisältää resurssit, jotka on varattu tehtäviin, jotka eivät ole vielä täydellisiä ja jotka ovat viivästyneet perusaikataulun päättymis päivämäärästä. Jos haluat käyttää tätä suodatinta, sinun on täytynyt tallentaa perusaikataulu.

 1. Valitse Näytä -väli lehdessä resurssien käyttö.

 2. Valitse tiedot -ryhmän suodatin -luettelosta Lisää suodattimia.

 3. Valitse Lisää suodatin -luettelosta suodatin-kohdan vieressä resurssi. Valitse luettelosta liukastumisen vara ukset.

 4. Jos haluat näyttää vain ne vara ukset, jotka eivät ole näkyvissä, valitse Käytä. Jos haluat näyttää kaikki vara ukset, joiden korostus on värillinen, valitse Korosta.

Sivun alkuun

Liukuman etsiminen aika taulusta

Aika taulun liukuma määrä kertoo, kuinka paljon voit viivyttää tehtäviä ennen muita tehtäviä tai vaikuttaa projektin päättymis päivämäärään.

 1. Napsauta Näytä -väli lehden tehtävä näkymät -ryhmässä Gantt-kaavionnuolta, valitse Lisää näkymiä.

 2. Näkyviin tulee Lisää näkymiä -valinta ikkuna. Napsauta Näytä-luettelossa Yksityiskohtainen Gantt-kaavio ja napsauta sitten Käytä.

 3. Napsauta Näytä -väli lehden tiedot -ryhmässä taulu koissaolevaa nuolta ja valitse sitten Ajoita.

  Liukuma näkyy näkymän kaavio-osassa ohuina palkkeina tehtävien oikealla puolella, ja liukuma-arvot yhdistyvät tavallisiin Gantt-palkkeihin.

  Paina SARKAINTA, jos haluat siirtyä vapaan liukuma -ja Kokonaisliukuma -kenttiin, jos ne eivät ole näkyvissä näkymän taulukko-osassa.

  Huomautukset: 

  • Jos tiedät, missä liukuma on aika taulussa, voit siirtää tehtäviä, kun aika taulun tietyissä vaiheissa ei ole liukumaa ja muut vaiheet ovat liian paljon.

  • Liukuma-arvot saattavat myös ilmaista aikataulun ristiriitaa. Saat esimerkiksi negatiivisen liukuma-arvon, jos yhdellä tehtävällä on lopusta alkuun -riippuvuus seuraajatehtävän kanssa, mutta seuraajatehtävällä on Aloitusajankohta-rajoitus, joka on aiempi kuin ensimmäisen tehtävän lopetus. Negatiivinen liukuma voi ilmetä myös, kun tehtävä on ajoitettu loppumaan sen määräpäivän jälkeen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×