Add or subtract dates

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Oletetaan, että haluat muuttaa projektin aikataulun päivämäärää lisäämällä siihen kaksi viikkoa ja haluat tietää, mikä olisi tällöin uusi valmistumispäivä, tai haluat määrittää, miten kauan projektiin liittyvien yksittäisten tehtävien suorittaminen kestää. Voit lisätä haluamasi määrän päiviä päivämäärään tai vähentää ne siitä käyttämällä yksinkertaista kaavaa tai laskentataulukkofunktioita, jotka on suunniteltu erityisesti päivämäärien muuttamiseen Excelissä.

Tämän artikkelin sisältö

Päivien lisääminen päivämäärään tai vähentäminen siitä

Kuukausien lisääminen päivämäärään tai vähentäminen siitä

Vuosien lisääminen päivämäärään tai vähentäminen siitä

Päivien, kuukausien ja vuosien yhdistelmän lisääminen päivämäärään

Päivien lisääminen päivämäärään tai vähentäminen siitä

Oletetaan, että toiselta tililtäsi veloitetaan tietty summa 8. helmikuuta 2010. Haluat siirtää rahaa käyttötililtäsi niin, että rahat ovat toisella tililläsi 15 kalenteripäivää ennen määräpäivää. Lisäksi tiedät, että tilisi laskutusjakson pituus on 30 päivää, ja haluat saada selville, milloin seuraava erä on siirrettävä toiselle tilille maaliskuun 2010 laskutuserää varten niin, että rahat ovat tilillä 15 päivää ennen kyseistä määräpäivää.

 1. Kirjoita A1-soluun 8.2.2010.

 2. Kirjoita B1-soluun =A1-15.

 3. Kirjoita C1-soluun =A1+30.

 4. Kirjoita D1-soluun =C1-15.

Soluissa A1 ja C1 näkyvät helmikuun ja maaliskuun määräpäivät (8.2.2010 ja 10.3.2010), ja soluissa B1 ja D1 näkyvät päivämäärät (24.1.2010 ja 23.2.2010), joihin mennessä rahat on siirrettävä tilille, kun summat veloitetaan määräpäivinä.

Kuukausien lisääminen päivämäärään tai vähentäminen siitä

Voit lisätä tiettyyn päivämäärään tai vähentää siitä tietyn kuukausimäärän nopeasti käyttämällä PÄIVÄ.KUUKAUSI-funktiota.

PÄIVÄ.KUUKAUSI-funktio edellyttää kahta arvoa (argumenttia): aloituspäivämäärän ja lisättävien tai vähennettävien kuukausien lukumäärän. Jos haluat vähentää kuukausia, kirjoita toiseksi argumentiksi negatiivinen luku (esimerkiksi =PÄIVÄ.KUUKAUSI("15.2.2010";-5). Tämä kaava tuottaa tulokseksi 15.9.2009.

Voit määrittää aloituspäivämääräarvon joko viittaamalla soluun, joka sisältää päivämääräarvon, tai kirjoittamalla päivämäärän lainausmerkkeihin, esimerkiksi "15.2.2010".

Oletetaan, että haluat lisätä 16 kuukautta päivämäärään 16. lokakuuta 2009.

 1. Kirjoita A5-soluun 16.10.2009.

 2. Kirjoita B5-soluun =PÄIVÄ.KUUKAUSI(A5;16).

  Funktio käyttää päivämääränä solun A5 arvoa.

 3. Kirjoita C5-soluun =PÄIVÄ.KUUKAUSI("16.10.2009";16).

  Tässä tapauksessa funktio käyttää suoraan kirjoittamaasi päivämääräarvoa "16.10.2009".

  Soluissa B5 ja C5 pitäisi näkyä päivämäärä 16.2.2011.

  Huomautus: Kaavoja sisältävien solujen muodosta riippuen Excel saattaa näyttää tulokset järjestyslukuina; eli tässä tapauksessa 16.2.2011 saatetaan näyttää lukuna 40590.

  Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, jotta niitä voisi käyttää laskutoimituksissa. Oletusarvoisesti päivämäärän 01.01.1900 järjestysluku on 1, jolloin päivämäärän 01.01.2010 järjestysluku on 40179, sillä päivämäärän 1.1.1900 jälkeen on kulunut 40 178 päivää.

 4. Jos tulokset näkyvät järjestyslukuina, valitse solut B5 ja C5 ja siirry seuraaviin vaiheisiin.

 5. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoile ja valitse sitten Muotoile soluja.

 6. Valitse Muotoile solut ‑valintaikkunan Luku-välilehti.

 7. Valitse Luokka-kohdasta Päivämäärä ja valitse OK. Tämän jälkeen solujen arvot näkyvät järjestyslukujen sijasta päivämäärinä.

Vuosien lisääminen päivämäärään tai vähentäminen siitä

Esimerkkiä on ehkä helpompi tarkastella, jos kopioit sen tyhjään laskentataulukkoon.

Esimerkin kopioiminen

 • Valitse tämän artikkelin esimerkki. Jos kopioit esimerkin Excel Web Appissa, kopioi ja liitä yksi solu kerrallaan.Tärkeää Älä valitse rivi- tai sarakeotsikoita.

  esimerkin valitseminen Excel 2013 for Windowsin ohjeesta

  Esimerkin valitseminen ohjeesta

 • Paina näppäinyhdistelmää CTRL+C.

 • Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

 • Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V-näppäinyhdistelmää. Jos käytät Excel Web Appia, toista kopioiminen ja liittäminen kaikissa esimerkin soluissa.

 • Tärkeää Esimerkki toimii oikein vain, kun liität sen laskentataulukon soluun A1.

 • Voit vaihdella tulosten ja tuloksia palauttavien kaavojen tarkastelemisen välillä painamalla CTRL+` (gravis) tai napsauttamalla Kaavat-välilehdessä Kaavan tarkistaminen -ryhmän Näytä kaavat -painiketta.

 • Kun olet kopioinut kaavan tyhjään laskentataulukkoon, voit muokata sitä tarpeisiisi sopivaksi.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Päivämäärä

Lisättävät (tai vähennettävät) vuodet

9.6.2009

3

2.9.2009

-5

10.12.2010

25

Kaava

Kuvaus (tulos)

=PÄIVÄYS(VUOSI(A2)+B2;KUUKAUSI(A2);PÄIVÄ(A2))

Lisää 3 vuotta päivämäärään 9.6.2009 (9.6.2012)

=PÄIVÄYS(VUOSI(A3)+B3;KUUKAUSI(A3);PÄIVÄ(A3))

Vähentää 5 vuotta päivämäärästä 2.9.2009 (2.9.2004)

=PÄIVÄYS(VUOSI(A4)+B4;KUUKAUSI(A4);PÄIVÄ(A4))

Lisää 25 vuotta päivämäärään 10.12.2010 (10.12.2035)

Kaavan toiminta

Kaikissa kolmessa kaavassa sarakkeeseen B määritetty vuosien lukumäärä lisätään sarakkeen A sisältämän päivämäärän vuosiarvoon.

Esimerkiksi A6-solussa VUOSI-funktiota käytetään solun A2 päivämäärään (9.6.2009), joten funktio palauttaa vuosiarvoksi 2009. Tämän jälkeen kaava lisää vuosiarvoon luvun 3 (solun B2 arvon), jolloin vuosiarvoksi saadaan 2012. Saman kaavan KUUKAUSI-funktio palauttaa arvon 6 ja PÄIVÄ-funktio palauttaa arvon 9. PÄIVÄYS-funktio yhdistää sitten nämä kolme arvoa päivämääräksi, joka on kolme vuotta myöhemmin: 9.6.2012.

Voit käyttää samanlaista kaavaa, kun haluat lisätä päivämäärään kuukausia. Jos käytät edellisen esimerkin tietoja, voit lisätä yhdeksän kuukautta päivämäärään 9.6.2009 käyttämällä seuraavaa kaavaa: =PÄIVÄYS(VUOSI(A2);KUUKAUSI(A2)+9;PÄIVÄ(A2)). Tämä kaava palauttaa päivämäärän 9.3.2010.

Päivien, kuukausien ja vuosien yhdistelmän lisääminen päivämäärään

Esimerkkiä on ehkä helpompi tarkastella, jos kopioit sen tyhjään laskentataulukkoon.

Esimerkin kopioiminen

 • Valitse tämän artikkelin esimerkki. Jos kopioit esimerkin Excel Web Appissa, kopioi ja liitä yksi solu kerrallaan.Tärkeää Älä valitse rivi- tai sarakeotsikoita.

  esimerkin valitseminen Excel 2013 for Windowsin ohjeesta

  Esimerkin valitseminen ohjeesta

 • Paina näppäinyhdistelmää CTRL+C.

 • Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

 • Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V-näppäinyhdistelmää. Jos käytät Excel Web Appia, toista kopioiminen ja liittäminen kaikissa esimerkin soluissa.

 • Tärkeää Esimerkki toimii oikein vain, kun liität sen laskentataulukon soluun A1.

 • Voit vaihdella tulosten ja tuloksia palauttavien kaavojen tarkastelemisen välillä painamalla CTRL+` (gravis) tai napsauttamalla Kaavat-välilehdessä Kaavan tarkistaminen -ryhmän Näytä kaavat -painiketta.

 • Kun olet kopioinut kaavan tyhjään laskentataulukkoon, voit muokata sitä tarpeisiisi sopivaksi.

1

2

3


4


5

A

B

Päivämäärä

9.6.2009

Kaava

Kuvaus (tulos)

=PÄIVÄYS(VUOSI(A2)+3;KUUKAUSI(A2)+1;PÄIVÄ(A2)+5)

Lisää 3 vuotta, 1 kuukausi ja 5 päivää päivämäärään 9.6.2009 (14.7.2012).

=PÄIVÄYS(VUOSI(A2)+1;KUUKAUSI(A2)+7;PÄIVÄ(A2)+5)

Lisää 1 vuosi, 7 kuukautta ja 5 päivää päivämäärään 9.6.2009 (14.1.2011).

Esimerkin kaavoilla on seuraavat argumentit (argumentti on funktiolle määritettävä arvo).

Kaava, jolla lisätään päivämääriä

Kaava, jolla lisätään päivämääriä

Painikkeen kuva aloituspäivä: päivämäärä tai viittaus päivämäärän sisältämään soluun

Kuvaselite 2 lisää_vuosi: lisättävien vuosien määrä

Painikkeen kuva lisää_kuukausi: lisättävien kuukausien määrä

Kuvateksti 4 lisää_päivä: lisättävien päivien määrä

Kaavan toiminta

Kussakin kaavassa määritetty määrä vuosia, kuukausia ja päiviä lisätään solun A2 sisältämään päivämäärään.

Esimerkiksi A5-solussa VUOSI-funktiota käytetään solun A2 päivämäärään (9.6.2009), joten funktio palauttaa vuosiarvoksi 2009. Tämän jälkeen kaava lisää vuosiarvoon yhden vuoden, jolloin vuosiarvoksi tulee 2010. KUUKAUSI-funktio palauttaa arvon 6, ja arvoon lisätään 7 kuukautta. Koska 6+7 kuukautta on yhteensä 13 kuukautta, PÄIVÄYS-funktio lisää yhden vuoden vuosiarvoon, jolloin sen arvoksi tulee 2011. Tämän jälkeen PÄIVÄYS-funktio vähentää kuukausiarvosta 12, jolloin kuukauden arvoksi tulee 1. PÄIVÄ-funktio palauttaa arvon 9, ja siihen lisätään 5 päivää, jolloin tuloksena on 14. Lopuksi PÄIVÄYS‑funktio yhdistää nämä kolme arvoa (2011, 1 ja 14) päivämääräksi, joka on yhden vuoden, seitsemän kuukautta ja viisi päivää myöhemmin, eli 14.1.2011.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×