ActiveX-komponentin lisääminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Oman mukautetun ActiveX-komponentin luominen ja jakaminen voi säästää muiden lomakemallisuunnittelijoiden aikaa ja vaivaa sekä tarjota sellaista toiminnallisuutta, jota ei muuten ole saatavana Microsoft Office InfoPathissa. Voit suunnitella Microsoft ActiveX -komponentit käyttöä varten suunnittelutila ja käyttää sitten kyseisiä komponentteja luoduissa lomakemalleissa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

ActiveX-komponentin käyttäminen

Käyttäjäkokemus

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Lomakemallin ActiveX-komponentin lisääminen

Suojausvihjeitä

ActiveX-komponentin käyttö

Tavallisesti ActiveX-komponenttia käytetään, kun lomakemalliin halutaan sisällyttää käyttöliittymän osa, jota ei ole saatavana InfoPathissa, kuten Microsoft Windowsin liukusäätimen ohjausobjekti.

Myös omia mukautettuja ActiveX-komponentteja voidaan luoda erityisiä liiketoimintatarkoituksia varten. Sairaalakäyttöä varten voisi esimerkiksi kehittää ActiveX-komponentin, joka sallii hoitoon liittyvien kuvien näyttämisen lomakkeessa. Tai oletetaan, että myyntiedustajiesi on seurattava myytyjen tuotteiden määrää tiettynä ajankohtana. Tekstikehyksen päivittäminen kirjoittamalla voi olla hankalaa, ja se saattaa johtaa virheisiin, kun huomioidaan, että myyntiedustajien on lisättävä tuotteet yksitellen kerta toisensa jälkeen. Mukautettu ActiveX-komponentti, joka lisää itsestään hiiren painiketta napsauttamalla vähentää tietojen seurantaan kuluvaa aikaa ja mahdollisten virheiden syntymistä.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Se, mitä käyttäjät näkevät lomakkeessa, riippuu täysin siitä, millaista ActiveX-komponenttia lomakemallissa käytetään.

Kun julkaiset ActiveX-komponentin sisältävän lomakemallin, kyseinen ohjausobjekti on asennettava ja rekisteröitävä käyttäjien tietokoneissa, jotta lomakemalliin perustuvia lomakkeita voidaan avata. Joitakin ActiveX-komponentteja, kuten Microsoft Windowsin mukana toimitettuja ohjausobjekteja, on ehkä jo asennettu ja rekisteröity käyttäjien tietokoneisiin. Joitakin muita ActiveX-komponentteja, kuten kehittämiäsi mukautettuja ohjausobjekteja, ei kuitenkaan ehkä ole asennettu ja rekisteröity. Tässä tapauksessa sinun on huolehdittava siitä, että ohjausobjektit asennetaan ja rekisteröidään oikein käyttäjien tietokoneisiin.

Jos aiot asentaa lomakemallin käyttämällä mukautettua asennusohjelmaa, voit samanaikaisesti asentaa ja rekisteröidä mukautetun ActiveX-komponentin. Vaihtoehtoisesti voit määrittää ohjatussa mukautetun ohjausobjektin lisäämisessä aiemmin luodun Cab-tiedoston (.cab), jota käytetään ohjausobjektin asentamiseen käyttäjien tietokoneisiin.

Kun käytät ohjattua mukautetun ohjausobjektin lisäämistä, jotta käyttäjät voivat ottaa ActiveX-komponentin käyttöön, sinun on määritettävä, haluatko liittää aiemmin luodun .cab-tiedoston lomakemalliin. Tämän .cab-tiedoston avulla ohjausobjekti voidaan asentaa ja rekisteröidä käyttäjien tietokoneisiin. Jos liität .cab-tiedoston lomakemalliin eikä käyttäjillä ole kyseistä ActiveX-komponenttia asennettuna, InfoPath pyytää heitä asentamaan ohjausobjektin, kun he avaavat lomakemalliin perustuvan lomakkeen ensimmäistä kertaa.

InfoPath asentaa ja rekisteröi ohjausobjektin automaattisesti käyttäjille, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

 • .cab-tiedosto on allekirjoitettu digitaalisella sertifikaatilla, joka luo tiedostoon digitaalisen allekirjoituksen.

 • Digitaalinen allekirjoitus on peräisin lomakkeen suunnittelijalta tai joltakin muulta luotetulta julkaisijalta. Jos .cab-tiedosto on allekirjoitettu mutta julkaisijaa ei ole vielä määritetty luotetuksi käyttäjän tietokoneessa, InfoPath näyttää suojausvaroituksen ja pyytää käyttäjää määrittämään julkaisijan luotetuksi.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Kun suunnittelet lomakemallia InfoPathissa, voit suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli. Suunniteltaessa selainyhteensopivaa lomakemallia ActiveX-komponentit eivät ole käytössä Ohjausobjektit-tehtäväruudussa, koska niitä ei voida näyttää Web-selaimessa.

Lisäksi ActiveX-komponentit eivät ole käytettävissä käytössä malliosissa.

Sivun alkuun

ActiveX-komponentin lisääminen lomakemalliin

Ennen kuin voit lisätä ActiveX-komponentin lomakemalliin, sinun on otettava se käyttöön ohjausobjektit -tehtäväruudussa. InfoPath sisältää ohjatun mukautetun ohjausobjektin lisäämisen, joka opastaa valitsemalla ActiveX-komponentti ja asennuksen .cab-tiedoston lomakemalliin, mukaan lukien tarvittaessa sidonta-asetukset ja muiden ominaisuuksien määrittäminen ActiveX prosessi ohjausobjektin.

ActiveX-komponentin lisääminen Ohjausobjektit-tehtäväruudussa

Jos suunnittelet oman ActiveX-komponentin InfoPathissa käyttämistä varten, sinun on tunnistettava kyseinen komponentti turvalliseksi sekä alustamista että komentosarjoja varten, ennen kuin voit suorittaa loppuun seuraavan vaiheen.

 1. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 2. Valitse Ohjausobjektit-tehtäväruudun alaosasta Lisää tai poista mukautettuja ohjausobjekteja.

 3. Valitse Mukautettujen ohjausobjektien lisääminen tai poistaminen -valintaikkunasta Lisää.

 4. Valitse ohjatun mukautetun ohjausobjektin lisäämisen ensimmäisellä sivulla ActiveX-komponentti ja valitse sitten Seuraava.

 5. Napsauta ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla haluamaasi ohjausobjektia Ohjausobjektin valitseminen -luettelosta ja napsauta sitten Seuraava-painiketta.

  Huomautus: Ohjausobjektin valitseminen -luettelossa näkyvät ActiveX-komponentit, jotka on tällä hetkellä rekisteröity tietokoneeseesi. Tässä luettelossa näkyvät myös Microsoft Windowsin mukana toimitetut ActiveX-komponentit. Jos olet luonut oman mukautetun ActiveX-komponentin, voit rekisteröidä sen, jotta komponentti tulisi näkyviin Ohjausobjektin valitseminen -luetteloon. Jos ActiveX-komponentit eivät ole yhteensopivia InfoPathin kanssa tai jos ne eivät vaikuta turvallisilta, et voi lisätä niitä InfoPathiin.

 6. Tee ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä lomakemalliin .cab-asennustiedoston, valitse Lisää .cab-tiedosto, määritä tiedosto, jota haluat käyttää, ja valitse sitten Seuraava.

  • Jos haluat asentaa ActiveX-komponentin käyttämällä mukautettua asennusohjelmaa tai jos ActiveX-komponentti on jo asennettuna käyttäjien tietokoneisiin, valitse Älä lisää .cab-tiedostoa ja valitse sitten Seuraava.

 7. Tee Sidontaominaisuus-luettelossa jokin seuraavista:

  • Jos haluat sitoa ActiveX-komponentin ominaisuuden tietolähteen kenttään, valitse kohde.

   Huomautus: Jos ActiveX-komponentti sisältää Arvo-ominaisuuden, InfoPath valitsee sen automaattisesti, mutta voit halutessasi vaihtaa sen.

  • Jos et halua sitoa ActiveX-komponenttia, valitse (ei sidontaa).

 8. Valitse Seuraava.

 9. Lisättävän ActiveX-komponentin tyypin mukaan näkyviin saattaa tulla Määritä käyttöönotto- tai käytöstä poisto -ominaisuus -luettelo. Jos luettelo tulee näkyviin, valitse ominaisuus ja valitse sitten Seuraava.

  Huomautus: Jos ActiveX-komponentti sisältää Käytössä-ominaisuuden, InfoPath valitsee sen automaattisesti, mutta voit halutessasi vaihtaa sen.

 10. Jos olet määrittänyt sidontaominaisuuden vaiheessa 7, määritä haluamasi sidonta-asetukset.

  Toimintaohjeet

  Tee Kentän tai ryhmän tyyppi -luettelossa jokin seuraavista:

  • Jos haluat sitoa ActiveX-komponentin yksinkertaisen tietotyypin kenttään, valitse Kenttä (elementti tai määrite). Tätä sidontaa käyttävät yksinkertaiset ActiveX-komponentit, kuten Microsoft Windowsin mukana toimitettava liukusäätimen ohjausobjekti. Jos valitset tämän asetuksen, sinun on määritettävä ActiveX-komponentille oletustietotyyppi sekä muut tietotyypit, joihin ActiveX-komponentti voidaan sitoa.

  • Jos haluat sitoa ActiveX-komponentin mukautetun tietotyypin kenttään, valitse Kenttä (elementti tai määrite). Tätä sidontaa käyttävät ActiveX-komponentit, jotka toimivat tietyntyyppisen sisällön editoreina. Näitä ovat muun muassa MathML-sisältöä muokkaavat kaavaeditorit. Jos valitset tämän asetuksen, sinun on myös määritettävä nimitila muokattavalle XML:lle.

  • Jos haluat sitoa ActiveX-komponentin minkä tahansa tietotyypin kenttään tai ryhmään, valitse Kenttä tai ryhmä (mikä tahansa tietotyyppi). Tätä sidontaa käyttävät XML-tietoja suoraan käsittelevät ActiveX-komponentit sekä ActiveX-komponentit, jotka analysoivat saman lomakkeen johonkin toiseen kohtaan, kuten kaavioon, syötettyjä tietoja.

 11. Valitse Valmis.

 12. Tarkastele vahvistussanomaa ja poistu sitten ohjatusta toiminnosta valitsemalla Sulje.

 13. Valitse Mukautettujen ohjausobjektien lisääminen tai poistaminen -valintaikkunasta OK.

Kun ActiveX-komponentti näkyy Ohjausobjektit-tehtäväruudussa, voit lisätä sen lomakemalliin.

ActiveX-komponentin lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun lisäät lomakemalliin Microsoft ActiveX-ohjausobjektin, InfoPath lisää mukautetun ohjausobjektin, joka on sidottu tietolähteen kenttään tai ryhmään sen mukaan, mitä asetuksia ohjatussa mukautetun ohjausobjektin lisäämisessä on valittu.

Huomautus: Jos muiden yrityksesi lomakemallisuunnittelijoiden on käytettävä samaa ActiveX-komponenttia lomakemalleissaan ja jos kyseistä komponenttia ei ole jo asennettu heidän tietokoneisiinsa, sinun kannattaa luoda ohjausobjektin asentamiseen mukautettu asennusohjelma, kuten Microsoft Windows Installer Package -tiedosto (.msi-tiedosto). Tämä mukautettu asennusohjelma voi nopeasti asentaa ja rekisteröidä ActiveX-komponentin lomakemallisuunnittelijoille.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdassa nimi sille ActiveX-komponentille, jonka haluat lisätä.

  Tietoturvahuomautus: Lisää ActiveX-komponentteja lomakemalliin harkiten. ActiveX-komponentit on saatettu suunnitella siten, että niiden käytöstä voi aiheutua suojausongelmia. Vain luotettujen toimittajien ActiveX-komponenttien käyttäminen on suositeltavaa.

 4. Kaikki erityiset ActiveX-komponentin ominaisuussivut näkyvät InfoPathin ActiveX-komponenttien standardiominaisuussivujen yhteydessä. Saat nämä ominaisuussivut näkyviin kaksoisnapsauttamalla ActiveX-komponenttia lomakemallissa.

ActiveX-komponentin lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä ActiveX-komponentin kentän vetäminen lomakemalliin Tietolähde -tehtäväruudussa tai lisäämällä ActiveX-komponentin ohjausobjektit -tehtäväruudussa, kuten seuraavassa on kuvattu:

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdassa sen ActiveX-komponentin nimi, jonka haluat lisätä.

 4. Ohjausobjektin sidonta -valintaikkunassa valitse kenttä, johon haluat tallentaa ohjausobjektin tiedot ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Suojausvihjeitä

Pidä seuraavat suojaukseen liittyvät asiat mielessä, kun suunnittelet ActiveX-komponentteja sisältäviä lomakkeita:

 • InfoPathissa käytettäviin ActiveX-komponentteihin liittyy tarkempia rajoituksia kuin Windows Internet Explorerissa käytettäviin ActiveX-komponentteihin. InfoPathissa vaaditaan esimerkiksi, että ActiveX-komponentit on merkittävä turvallisiksi sekä komentosarjoja että alustusta varten. Jos kehität mukautettuja ActiveX-komponentteja lomakemalleissa käyttöä varten, sinun on otettava käyttöön IObjectSafety-liittymä, jotta InfoPath tunnistaa, että tietty ActiveX-komponentti on merkitty turvalliseksi komentosarjaa ja alustusta varten.

 • Lisää ActiveX-komponentteja lomakemalliin harkiten. ActiveX-komponentit on saatettu suunnitella siten, että niiden käytöstä voi aiheutua suojausongelmia. Vain luotettujen toimittajien ActiveX-komponenttien käyttäminen on suositeltavaa.

 • ActiveX-komponentteja ei voi asentaa lomakemalleihin, joiden luottamustasoa on rajoitettu (suunnittelutilan Lomakkeen asetukset -valintaikkunassa), eivätkä tällaiset lomakemallit voi asentaa ActiveX-komponentteja.

 • Lisätietoja turvallisten ActiveX-komponenttien suunnittelemisesta on Microsoft Developer Network (MSDN) -Web-sivustossa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×