Accessin yleismerkkien ohje

Tässä ohjeaiheessa on viitetietoja ja rajoitettuja toimintatapatietoja Accessin tarjoamien yleismerkkien käytöstä.

Tietoja yleismerkkien etsimisestä Access-tietokannasta on artikkeleissa Tietojen muokkaaminen Etsi ja korvaa -valintaikkunan avulla, Yksinkertaisen kyselyn luominen ja Tietokannan tietojen päivittäminen.

Sisältö

Tietoja tuetuista merkkisarjoista

Tietokannan tukeman ANSI-standardin löytäminen

ANSI-89-yleismerkit

ANSI-92-yleismerkit

Tietotyypit, joita voit etsiä yleismerkkien avulla

Tietoja tuetuista merkkisarjoista

Access tukee kahta yleismerkkisarjaa, koska se tukee jäsennetyn kyselykielen kahta standardia, ANSI-89 ja ANSI-92. ANSI-89-yleismerkkejä käytetään yleensä silloin, kun kyselyjä sekä Etsi ja korvaa-toimintoja suoritetaan Access-tietokannoissa (.mdb-- ja .accdb-tiedostot). ANSI-92-yleismerkkejä käytetään silloin, kun kyselyjä suoritetaan Microsoft SQL Server -tietokantoihin liitetyissä Acces-projekteissa tai -tiedostoissa. Access-projektit käyttävät ANSI-92-standardia, koska SQL Server käyttää tätä standardia.

Accessissa on kuitenkin myös poikkeus tästä säännöstä. Seuraavassa taulukossa luetellaan menetelmiä tai työkaluja, joiden avulla voit etsiä ja korvata tietoja. Siinä näytetään myös oletusarvoinen ANSI-standardi, jota käytetään kunkin työkalun kanssa.

Hakumenetelmä tai -työkalu

Haettavan tiedoston tyyppi

Käytettävä yleismerkkisarja

Etsi ja korvaa -valintaikkuna

Access-tietokanta (.mdb- ja .accdb-tiedostot)

ANSI-89

Etsi ja korvaa -valintaikkuna

Access-projekti (.adp- ja .accdp-tiedostot)

ANSI-92

Valinta- tai päivityskysely

Access-tietokanta (.mdb- ja .accdb-tiedostot)

ANSI-89

Valinta- tai päivityskysely

Access-projekti (.adp- ja .accdp-tiedostot)

ANSI-92

Etsi ja korvaa -valintaikkuna, valinta- tai päivityskysely

Access-tietokanta, joka on määritetty tukemaan ANSI-92-standardia

ANSI-92

Sivun alkuun

Tietokannan tukeman ANSI-standardin löytäminen

Voit etsiä ja valinnaisesti muuttaa tietyn tietokannan ANSI-asetusta seuraavasti.

 1. Napsauta Tiedosto > Asetukset. Huomaa, että jos käytät Access 2007:ää, napsauta Microsoft Office -painiketta ja napsauta sitten Access-asetukset.

  Näyttöön tulee Access-asetukset-valintaikkuna.

 2. Napsauta Objektin suunnittelutyökalut. Tee Kyselyn rakenne -osiossa SQL Server -yhteensopiva syntaksi (ANSI 92) -kohdassa jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Tämä tietokanta, jos haluat muuttaa avoimen tietokannan ANSI-92-standardiksi.

   - tai -

   Poista valintaruudun valinta, jos haluat määrittää avoimen tietokannan ANSI-89-standardiksi.

  • Valitse Uusien tietokantojen oletusarvo, jos haluat määrittää avoimella Access-esiintymällä luodut kaikki uudet tietokannat ANSI-92-standardiksi.

   - tai -

   Poista valintaruudun valinta, jos haluat määrittää kaikki uudet tietokannat ANSI-89-standardiksi.

 3. Napsauta OK.

Sivun alkuun

ANSI-89-yleismerkit

Kun käytät Etsi ja korvaa -valintaikkunaa, voit tämän yleismerkkisarjan avulla etsiä ja valinnaisesti korvata Access-tietokannan tai -projektin tiedot. Näitä merkkejä käytetään myös silloin, kun suoritat valinta- ja päivityskyselyjä Access-tietokannassa, mutta et käytä niitä kyselyihin Access-projekteissa. Löydät lisätietoja valinta- ja päivityskyselyjen käyttämisestä artikkeleista Yksinkertaisen valintakyselyn luominen ja Tietokannan tietojen päivittäminen.

Merkki

Kuvaus

Esimerkki

*

Vastaa mitä tahansa merkkijonoa. Voit käyttää tähteä (*) merkkijonon missä tahansa kohdassa.

va* löytää merkkijonot valkoinen ja vaasa, mutta ei merkkijonoja evaluaatio tai vesi.

?

Vastaa mitä tahansa yksittäistä aakkosten merkkiä.

T?li löytää arvot tali, tuli ja tili.

[ ]

Vastaa mitä tahansa yksittäistä merkkiä hakasulkeissa.

T[au]li löytää arvot tali ja tuli, mutta ei arvoa tili.

!

Vastaa mitä tahansa merkkiä, jota ei ole hakasulkeissa.

t[!au]li löytää arvot tili ja teli, mutta ei arvoa tali tai tuli.

-

Vastaa mitä tahansa merkkialueella olevaa merkkiä. Merkit on määritettävä nousevassa järjestyksessä (A–Ö, ei Ö–A).

Merkkijono a[b-d]a vastaa arvoja aba, aca ja ada.

#

Vastaa mitä tahansa yksittäistä numeerista merkkiä.

Merkkijono 1#3 vastaa esimerkiksi arvoja 103, 113 ja 123.

Sivun alkuun

ANSI-92-yleismerkit

Käytä tätä yleismerkkijonoa, kun suoritat valinta- ja päivityskyselyjä Access-projekteissa (.adp-tiedostot) ja kun käytät kumpaa tahansa kyselyä tai Etsi ja korvaa -valintaikkunaa etsimään tietokantasarjaa ANSI-92-standardin käyttämiseksi.

Merkki

Kuvaus

Esimerkki

%

Vastaa mitä tahansa merkkimäärää. Sitä voidaan käyttää merkkijonon ensimmäisenä tai viimeisenä merkkinä.

mi% löytää arvot mikä, mitä ja miksi, mutta ei arvoja aminohappo tai suomi.

_

Vastaa mitä tahansa yksittäistä aakkosten merkkiä.

T_li löytää arvot tali, tuli ja tili.

[ ]

Vastaa mitä tahansa yksittäistä merkkiä hakasulkeissa.

T[au]li löytää arvot tali ja tuli, mutta ei arvoa tili.

^

Vastaa mitä tahansa merkkiä, jota ei ole hakasulkeissa.

t[^au]li löytää arvot tili ja teli, mutta ei arvoja tali tai tuli.

-

Vastaa mitä tahansa merkkialueella olevaa merkkiä. Merkit on määritettävä nousevassa järjestyksessä (A–Ö, ei Ö–A).

b[a-c]d löytää arvot bad, bbd ja bcd.

HUOMAUTUKSET:

 • Voit etsiä tiedoissa piilevän yleismerkin lisäämällä löydettävän merkin hakasulkeisiin, kuten: [#]. Noudata tätä sääntöä, kun etsit tähtimerkkejä (*), kysymysmerkkejä (?), ristikkomerkkejä (#), vasempia hakasulkeita ([) ja tavuviivoja (-). Älä käytä hakasulkeita, kun etsit huutomerkkejä (!) tai oikeita hakasulkeita (]). Voit etsiä nämä merkit käyttämällä Etsi ja korvaa -valintaikkunaa ja kirjoittamalla merkin Etsittävä-ruutuun ilman ympäröiviä hakasulkeita. Toimi samalla tavoin, kun etsit merkkejä kyselyn avulla. Esimerkiksi seuraava syntaksi palauttaa huutomerkin sisältävät kaikki tietueet riippumatta siitä, missä merkki sijaitsee tiedoissa: esimerkiksi "*!*".

  Löydät lisätietoja Etsi ja korvaa -valintaikkunan käyttämisestä artikkelista Tietojen muuttaminen Etsi ja korvaa -valintaikkunan avulla. Löydät lisätietoja valinta- ja päivityskyselyjen käyttämisestä artikkeleista Yksinkertaisen valintakyselyn luominen ja Tietokannan tietojen päivittäminen.

  Jos etsit tavuviivaa ja muita merkkejä samanaikaisesti, aseta tavuviiva ennen hakasulkeissa olevia kaikkia merkkejä tai niiden jälkeen, esimerkiksi: [-#*] tai [#*-]. Kuitenkin, jos huutomerkki (!) on vasemman hakasulkeen jälkeen, aseta tavuviiva huutomerkin jälkeen: [!-].

 • Jos haluat etsiä vasemman ja oikean hakasuljeparin ([]), kummatkin merkit on suljettava hakasulkeisiin: [[]]. Tämä on tehtävä siksi, että Access tulkitsee yhden hakasuljeparin tyhjä merkkijonoksi.

Sivun alkuun

Tietotyypit, joita voit etsiä yleismerkkien avulla

Kun suunnittelet taulukon, määrität tietotyypin tämän taulukon kullekin kentälle. Määrität esimerkiksi Päivämäärä/Kellonaika-tietotyypin kentille, jotka sisältävät päivämäärätietoja. Tässä taulukossa luetellaan tietotyypit, joita voidaan hakea yleismerkkien avulla. Muista, että joissakin tapauksissa voit käyttää yleismerkkejä Etsi ja korvaa -valintaikkunassa, mutta et kyselyissä ja päinvastoin.

Tietotyyppi

Käytä kohteessa...

Teksti

Etsi ja korvaa -valintaikkuna, kyselyt

Muistio

Etsi ja korvaa -valintaikkuna, kyselyt

Numero

Etsi ja korvaa -valintaikkuna, kyselyt

Päivämäärä/Kellonaika

Etsi ja korvaa -valintaikkuna, kyselyt

Huomautus: Aluekohtaiset asetukset voivat vaikuttaa siihen, miten käytät yleismerkkejä. Katso lisätietoja tämän osion lopun huomautuksista.

Valuutta

Etsi ja korvaa -valintaikkuna, kyselyt

Laskuri

Etsi ja korvaa -valintaikkuna, kyselyt

OLE-objekti

Ei mitään

Kyllä/Ei

Kyselyt, mutta et tarvitse niitä. Katso lisätietoja tämän osion lopun huomautuksista.

Hyperlinkki

Etsi ja korvaa -valintaikkuna, kyselyt

Ohjattu haku

Määräytyy lähdekentän tietotyypin mukaan.

HUOMAUTUKSET:

 • Voit käyttää yleismerkkejä Etsi ja korvaa -valintaikkunassa Päivämäärä/Kellonaika-kenttien etsimiseen, jos näissä kentissä käytetty muotoilu näyttää osittain tai kokonaan päivämäärän tekstinä. Voit esimerkiksi etsiä merkkijonon avulla, kuten *to*-10-2007, ja tulokset sisältävät kuukauden, joka sisältää kirjaimet ”to” – toukokuu. Muista, että koska sinun on etsittävä käyttämällä tietoihin sovellettavaa muotoilua, sinun on valittava vaihtoehto valintaikkunassa – Etsi muotoilun mukaan -valintaruudussa. Katso lisätietoja tästä valintaruudusta artikkelista Tietojen muuttaminen Etsi ja korvaa -valintaikkunan avulla.

 • Windowsin alueasetuksissa määritetty päivämäärä ja kellonaika voivat vaikuttaa näkemääsi ja etsintätapaasi, Esimerkiksi jotkut käyttäjät saattavat nähdä päivämäärät roomalaisina numeroina, kuten 07-IX-1997, muotoilun 7. syyskuuta 1997 sijaan. Nyrkkisääntönä on, että etsit mitä näet, et sitä, mitä ajattelet Accessin tallentavan taulukoon. Toisin sanoen voit merkkijonon, kuten *-IX- 2007, avulla etsiä kyseisen vuoden syyskuun kaikki tietueet.

  Lisäksi jos tietokentän teksti sisältää diakriittisiä merkkejä, kuten á tai ä, haku epäonnistuu, jos et sisällytä näitä merkkejä hakumerkkijonoon. Voit kiertää diakriittiset merkit käyttämällä yleismerkkejä. Esimerkiksi jos näet päivämäärän, kuten 3-heinä-2007, voit etsiä käyttämällä esimerkiksi merkkijonoa *-hein* – 2007.

 • Kun etsit Kyllä/Ei-kenttää käyttämällä Etsi ja korvaa -valintaikkunaa, Access sivuuttaa kentän, eikä valintaikkuna palauta mitään tietuetta. Kun etsit Kyllä/Ei-kenttää käyttämällä kyselyä, voit käyttää yleismerkkejä. Muista kuitenkin, että Kyllä/Ei-kentät palauttavat ainoastaan kaksi arvoa (epätosi 0 ja tosi -1), joten yleismerkki ei lisää haun arvoa. Esimerkiksi jos käytät ehtoa =-1, se palauttaa samat tulokset kuin ”*1”.

 • Et voi hakea OLE-objektikenttiä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×