Accessin pikanäppäimet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit käyttää pikanäppäimiä usein käytettävien komentojen ja toimintojen nopeasti suunnitteluominaisuuksilla. Seuraavissa osissa luetellaan Microsoft Access 2010sovelluksessa käytettävät pikanäppäimet. Voit myös siirtää kohdistuksen Ruokalista, komennon tai ohjausobjektin ilman hiirtä pikanäppäimet.

Yleiset pikanäppäimet

Accessin yleiset pikanäppäimet

Tietokantojen avaaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Avaa uuden tietokannan.

CTRL+N

Avaa aiemmin luodun tietokannan.

CTRL+O

Tulostaminen ja tallentaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Tulostaa nykyisen tai valitun objektin.

CTRL+P

Avaa Tulosta-valintaikkunan esikatselunäkymästä.

P tai CTRL+P

Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan esikatselunäkymästä.

S

Peruuttaa esikatselun tai asettelun esikatselun.

C tai ESC

Tallentaa tietokantaobjektin.

CTRL+S tai VAIHTO+F12

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Yhdistelmä- tai luetteloruudun käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Avaa yhdistelmäruudun.

F4 tai ALT+ALANUOLI

Päivittää Hakukenttä luetteloruudun tai yhdistelmäruudun sisällön.

F9

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden sivun alaspäin.

PAGE DOWN

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden sivun ylöspäin.

PAGE UP

Poistuu yhdistelmä- tai luetteloruudusta.

SARKAIN

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan Etsi-välilehden (vain taulukko- ja lomakenäkymässä).

CTRL+F

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan Korvaa-välilehden (vain taulukko- ja lomakenäkymässä).

CTRL+H

Etsii Etsi ja korvaa -valintaikkunassa määritetyn tekstin seuraavan esiintymän valintaikkunan ollessa suljettuna (vain taulukko- ja lomakenäkymässä).

VAIHTO+F4

Rakennenäkymässä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy taulukkonäkymässä muokkaustilan (lisäyskohta on näkyvissä) ja Siirtymistila välillä. Jos käsittelet lomaketta tai raporttia, voit poistua siirtymistilasta painamalla ESC-näppäintä.

F2

Siirtää ominaisuusikkunaan (Access-tietokantojen ja -projektien lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymässä).

F4

Siirtää lomakkeen rakennenäkymästä lomakenäkymään.

F5

Siirtää ikkunan yläosasta alaosaan ja päinvastoin (toimii vain kyselyjen rakennenäkymässä ja Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkunan rakennenäkymässä). 

F6

Vaihtaa kenttäruudukon, kentän ominaisuuksien, siirtymisruudun, näppäimistövalintajärjestelmän valintanäppäinten, zoomauksen ohjauksen ja suojausrivin (taulukoiden rakennenäkymä) välillä.

F6

Avaa Valitse muodostin -valintaikkunan (lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymä)

F7

Avaa Visual Basic -editorin lomakkeen tai raportin ominaisuusikkunassa valitusta ominaisuudesta.

F7

Siirtää Visual Basic -editorista takaisin lomakkeen tai raportin rakennenäkymään.

VAIHTO+F7 tai ALT+F11

Ohjausobjektien muokkaaminen lomakkeen tai raportin rakennenäkymässä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa ja kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Leikepöydän sisällön valitun osan vasempaan yläkulmaan.

CTRL+V

Siirtää valitun ohjausobjektin oikealle (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta).

OIKEA NUOLI tai CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää valitun ohjausobjektin vasemmalle (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta).

VASEN NUOLI tai CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää valitun ohjausobjektin ylös.

YLÄNUOLI tai CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää valitun ohjausobjektin alas.

ALANUOLI tai CTRL+ALANUOLI

Suurentaa valitun ohjausobjektin korkeutta.

VAIHTO+ALANUOLI

Leventää valittua ohjausobjektia.

Jos tätä käytetään asettelussa olevien ohjausobjektien kanssa, koko asettelun kokoa muutetaan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienentää valitun ohjausobjektin korkeutta.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Kaventaa valittua ohjausobjektia.

Jos tätä käytetään asettelussa olevien ohjausobjektien kanssa, koko asettelun kokoa muutetaan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Ikkunatoiminnot

Oletusarvon mukaan Microsoft Access 2010 tietokantojen Näytä välilehdet tiedostoissa. Jos haluat käyttää erillisessä ikkunassa asiakirjoja, Tiedosto -välilehti ja valitse sitten asetukset. Accessin asetukset -valintaikkunassa Nykyinen tietokanta ja valitse Tiedostoikkunan asetukset-kohdassa Päällekkäiset ikkunat.

Huomautus: Tietokanta on suljettava ja avattava uudelleen, ennen kuin asetus tulee voimaan.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Vaihtaa siirtymisruudun näkyviin ja pois näkyvistä.

F11

Siirtyy avoimesta ikkunasta toiseen.

CTRL+F6

Palauttaa valitun pienennetyn ikkunan kaikkien ikkunoiden ollessa pienennettyinä.

ENTER-näppäin

Ottaa koonmuuttotilan käyttöön aktiivisessa ikkunassa silloin, kun ikkunaa ei ole suurennettu. Voit muuttaa ikkunan kokoa nuolinäppäinten avulla.

CTRL+F8

Tuo näyttöön ohjausvalikon.

ALT+VÄLILYÖNTI

Pikavalikon näyttäminen

VAIHTO+F10

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Siirtää Visual Basic -editorin ja edellisen aktiivisen ikkunan välillä.

ALT+F11

Ohjattujen toimintojen käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää kohdistuksen ohjausobjektista toiseen ohjatussa toiminnossa.

SARKAIN

Siirtyy ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle.

ALT+N

Siirtyy ohjatun toiminnon edelliselle sivulle.

ALT+B

Viimeistelee ohjatun toiminnon.

ALT+F

Muut

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää valitun hyperlinkin täydellisen hyperlinkkiosoitteen.

F2

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa Zoomaus-ikkunan lausekkeiden ja muun tekstin pieniin syötealueisiin kirjoittamista varten.

VAIHTO+F2

Näyttää ominaisuusikkunan rakennenäkymässä.

ALT+ENTER

Poistuu Accessista

ALT+F4

Käynnistää muodostimen.

CTRL+F2

Siirtää taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, sivun, pivot-taulukkoluettelon, pivot-kaavioraportin, tallennetun toimintosarjan tai Access-projektin (.adp) funktion seuraavaan näkymään. Jos käytettävissä on muita näkymiä, siirry seuraavaan näkymään painamalla näppäimiä peräkkäin.

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+PILKKU (,)

Siirtää taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, sivun, pivot-taulukkoluettelon, pivot-kaavioraportin, tallennetun toimintosarjan tai Access-projektin (.adp) funktion edelliseen näkymään. Jos käytettävissä on muita näkymiä, siirry edelliseen näkymään painamalla näppäimiä peräkkäin.

Huomautus: CTRL+PISTE (.) ei toimi kaikissa tilanteissa kaikkien objektien kanssa.

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+PISTE (.)

Siirtymisruudun pikanäppäimet

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy siirtymisruudun hakukenttään mistä tahansa tietokannan kohdasta.

ALT+CTRL+F

Objektiluettelossa siirtyminen ja sen muokkaaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Nimeää valitun tietokantaobjektin uudelleen.

F2

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden ikkunan alaspäin.

PAGE DOWN

Siirtyy viimeiseen objektiin.

END-näppäin

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden ikkunan ylöspäin.

PAGE UP

Siirtyy ensimmäiseen objektiin

HOME

Objektien avaaminen ja niitten välillä siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Avaa valitun taulukon tai kyselyn taulukkonäkymässä.

ENTER-näppäin

Avaa valitun lomakkeen tai raportin.

ENTER-näppäin

Suorittaa valitun makron.

ENTER-näppäin

Avaa valitun taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, tietokantasivun, makron tai moduulin rakennenäkymässä.

CTRL+ENTER

Näyttää välittömän suoritusruudun Visual Basic -editorissa.

CTRL+G

Valikkojen käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää valintanäppäimet.

ALT tai F10

Näyttää ohjausvalikon (ohjelman otsikkorivillä).

ALT+VÄLILYÖNTI

Valitsee seuraavan tai edellisen komennon näytössä olevasta valikosta tai alivalikosta. 

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Valitsee vasemmalla tai oikealla sijaitsevan valikon tai siirtyy päävalikosta alivalikkoon tai päinvastoin, kun alivalikko on näkyvissä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Valitsee valikon tai alivalikon ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME tai END 

Sulkee näytössä olevan valikon ja alivalikon samanaikaisesti.

ALT-näppäin

Sulkee näytössä olevan valikon tai valikon alivalikon, jos alivalikko on näkyvissä.

ESC

Ikkunoiden ja valintaikkunoiden käyttäminen

Ohjelmaikkunan käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy seuraavaan ohjelmaan.

ALT+SARKAIN

Siirtyy edelliseen ohjelmaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Näyttää Windowsin Käynnistä-valikon.

CTRL+ESC

Sulkee aktiivisen tietokantaikkunan.

CTRL+W

Siirtyy seuraavaan tietokantaikkunaan.

CTRL+F6

Siirtyy edelliseen tietokantaikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Palauttaa valitun pienennetyn ikkunan kaikkien ikkunoiden ollessa pienennettyinä.

ENTER

Valintaikkunan käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää vaihtoehtojen välillä valitussa avattavassa luetteloruudussa tai vaihtoehtoryhmässä.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon; valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Siirtää avattavan luetteloruudun vaihtoehtoon sen nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan.

Haluamasi vaihtoehdon nimen ensimmäistä kirjainta vastaava kirjainnäppäin (kun avattava luetteloruutu on valittuna)

Valitsee vaihtoehdon tai valintaruudun tai poistaa sen valinnan vaihtoehdon nimessä alleviivatun kirjaimen mukaan.

ALT+ kirjainnäppäin

Avaa avattavan luetteloruudun.

ALT+ALANUOLI

Sulkee avattavan luetteloruudun.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER-näppäin

Peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan.

ESC

Tekstiruudussa muokkaaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää tekstin alkuun.

HOME-näppäin

Siirtää tekstin loppuun.

END-näppäin

Siirtää vasemmalle tai oikealle yhden merkin verran.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää vasemmalle tai oikealle yhden sanan verran.

CTRL+VASEN NUOLI tai CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee kohdistimen ja tekstin alun välissä olevan tekstin.

VAIHTO+HOME

Valitsee kohdistimen ja tekstin lopun välissä olevan tekstin.

VAIHTO+END

Muuttaa valintaa yhden merkin verran vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Muuttaa valintaa yhden merkin verran oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Muuttaa valintaa yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Muuttaa valintaa yhden sanan verran oikealle.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Ominaisuusikkunoiden käyttäminen

Ominaisuusikkunan käyttäminen lomakkeen tai raportin rakennenäkymässä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Vaihtaa ominaisuusikkunan välilehteä.

F4

Siirtää ohjausobjektien avattavan luetteloruudun vaihtoehtojen joukossa yhden kerrallaan.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Siirtää ohjausobjektien avattavan luetteloruudun vaihtoehtojen joukossa viisi vaihtoehtoa kerrallaan.

PAGE DOWN tai PAGE UP

Siirtää ominaisuusikkunan välilehtiin ohjausobjektien avattavasta luetteloruudusta.

SARKAIN

Siirtää ominaisuusikkunan välilehdistä toiseen, kun välilehti on valittuna mutta ominaisuutta ei ole valittuna.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää yhden ominaisuuden verran alaspäin välilehdessä, kun ominaisuus on valittuna.

SARKAIN

Siirtää yhden ominaisuuden verran ylöspäin välilehdessä, kun ominaisuus on valittuna; jos olet jo ylimmässä kohdassa, siirtää ohjausobjektien välilehteen.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää eteenpäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+SARKAIN

Siirtää taaksepäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Taulukon tai kyselyn ominaisuusikkunan käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Vaihtaa ominaisuusikkunan välilehteä.

F4

Jos valittuna on välilehti mutta ei ominaisuutta, siirtyy ominaisuusikkunan välilehtien välillä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää ominaisuusikkunan välilehtiin, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+SARKAIN

Siirtää välilehden ensimmäiseen ominaisuuteen, kun ominaisuutta ei ole valittuna.

SARKAIN

Siirtää yhden ominaisuuden verran alaspäin välilehdessä.

SARKAIN

Siirtää yhden ominaisuuden verran ylöspäin välilehdessä; jos kohdistus on jo ylhäällä, valitsee välilehden.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää eteenpäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+SARKAIN

Siirtää taaksepäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Kenttäluettelo -ruudun käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Ottaa Kenttäluettelo-ruudun käyttöön ja poistaa sen käytöstä

ALT+F8

Lisää valitun kentän lomakkeeseen tai raportin tiedot-osaan.

ENTER-näppäin

Siirtyy Kenttäluettelo-ruudussa ylös- tai alaspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtää ylempään Kenttäluettelo-ruutuun alemmasta ruudusta.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää alempaan Kenttäluettelo-ruutuun ylemmästä ruudusta.

SARKAIN

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Valitsee seuraavan piilotetun tekstin tai hyperlinkin tai valitsee aiheen yläosassa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -linkin

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotetun tekstin tai hyperlinkin tai valitsee Microsoft Office -sivuston artikkelin yläosassa olevan Browser View -painikkeen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdon tai piilotetun teksti- tai hyperlinkkikohteen toiminnon.

ENTER-näppäin

Siirtyy edelliseen ohjeaiheeseen.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavaan ohjeaiheeseen.

ALT+OIKEA NUOLI

Avaa Tulosta-valintaikkunan.

CTRL+P

Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta pienen osan kerrallaan ylös- tai alaspäin.

YLÄNUOLI ja ALANUOLI

Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta suuren osan kerrallaan ylös- tai alaspäin.

PAGE UP ja PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon edellyttäen, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta jotakin ohjeikkunan kohdetta).

VAIHTO+F10

Tekstin ja tietojen käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tekstin ja tietojen valitseminen

Kentän tekstin valitseminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran oikealle.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Kentän tai tietueen valitseminen

Huomautus: Voit peruuttaa valinnan vastakkaissuuntaisella nuolinäppäimellä.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Valitsee seuraavan kentän.

SARKAIN

Siirtyy taulukkonäkymässä muokkaustilan (lisäyskohta on näkyvissä) ja Siirtymistila välillä. Jos käytät lomaketta tai raporttia, voit poistua siirtymistilasta painamalla ESC-näppäintä.

F2

Siirtää nykyisen tietueen valitsemisen ja nykyisen tietueen ensimmäisen kentän valitsemisen välillä siirtymistilassa.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Ulottaa valinnan edelliseen tietueeseen, jos nykyinen tietue on valittuna.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Ulottaa valinnan seuraavaan tietueeseen, jos nykyinen tietue on valittuna.

VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee kaikki tietueet.

CTRL+A tai CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Valinnan laajentaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Ottaa käyttöön laajennustilan (ainoastaan taulukkonäkymässä, Laajennettu valinta -teksti näkyy ikkunan oikeassa alakulmassa). F8-näppäimen toistuva painaminen laajentaa valinnan sanaan, kenttään, tietueeseen ja kaikkiin tietueisiin.

F8

Laajentaa valinnan saman rivin viereisiin kenttiin taulukkonäkymässä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Laajentaa valinnan viereisille riveille taulukkonäkymässä.

YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN

Kumoaa edellisen laajennuksen.

VAIHTO+F8

Peruuttaa laajennustilan.

ESC

Taulukkonäkymän sarakkeen valitseminen ja siirtäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Valitsee nykyisen sarakkeen tai peruuttaa sarakkeen valinnan, käytössä vain Siirtymistila.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Valitsee oikealla olevan sarakkeen, jos nykyinen sarake on valittuna.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla olevan sarakkeen, jos nykyinen sarake on valittuna.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Ottaa käyttöön Siirtotila. Sen jälkeen voit siirtää valitut sarakkeet oikealle tai vasemmalle painamalla OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ tai VASENTA NUOLINÄPPÄINTÄ.

CTRL+VAIHTO+F8

Tekstin ja tietojen muokkaaminen

Huomautus: Jos kohdistin ei ole näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F2-näppäintä.

Lisäyskohdan siirtäminen kentässä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää kohdistinta yhden merkin verran oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistinta yhden sanan verran oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistinta yhden merkin verran vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistinta yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistimen kentän loppuun yksirivisissä kentissä tai siirtää kohdistimen rivin loppuun monirivisissä kentissä.

END-näppäin

Siirtää kohdistimen kentän loppuun monirivisissä kentissä.

CTRL+END

Siirtää kohdistimen kentän alkuun yksirivisissä kentissä tai siirtää kohdistimen rivin alkuun monirivisissä kentissä.

HOME-näppäin

Siirtää kohdistimen kentän alkuun monirivisissä kentissä.

CTRL+HOME

Tekstin kopioiminen, siirtäminen tai poistaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Kopioi valinnan Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa ja kopioi valinnan Leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Leikepöydän sisällön kohdistimen kohdalle.

CTRL+V

Poistaa valinnan tai kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin.

ASKELPALAUTIN

Poistaa valinnan tai kohdistimen oikealla puolella olevan merkin.

DELETE

Poistaa kaikki kohdistimen oikealla puolella olevat merkit.

CTRL+DELETE

Muutosten kumoaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Kumoaa kirjoittamisen

CTRL+Z tai ALT+ASKELPALAUTIN

Kumoaa muutoksen nykyisessä kentässä tai tietueessa. Jos molempia on muutettu, kumoa ensin kenttään ja sitten tietueeseen tehdyt muutokset painamalla ESC-näppäintä kahdesti.

ESC

Tietojen syöttäminen taulukko- tai lomakenäkymässä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Lisää senhetkisen päivämäärän.

CTRL+PUOLIPISTE (;)

Lisää senhetkisen ajan.

CTRL+VAIHTO+KAKSOISPISTE (:)

Lisää kentän oletusarvon.

CTRL+ALT+VÄLILYÖNTI

Lisää edellisen tietueen vastaavan kentän arvon.

CTRL+HEITTOMERKKI (')

Lisää uuden tietueen.

CTRL+PLUS (+)

Poistaa taulukkonäkymässä nykyisen tietueen.

CTRL+MIINUS (-)

Tallentaa nykyiseen tietueeseen tehdyt muutokset.

VAIHTO+ENTER

Vaihtaa valintaruudun tai valintanapin arvon.

VÄLINÄPPÄIN

Lisää uuden rivin.

CTRL+ENTER

Kenttien päivittäminen nykyisillä tiedoilla

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Laskee ikkunan kenttien arvot uudelleen.

F9

Hakee uudelleen pohjana olevien taulukoiden tiedot. Alilomakkeessa hakee uudelleen vain alilomakkeen pohjana olevan taulukon tiedot.

VAIHTO+F9

Päivittää Hakukenttä luetteloruudun tai yhdistelmäruudun sisällön.

F9

Näppäimet, joita käytetään tietueissa siirtymiseen

Rakennenäkymässä siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää muokkaustilan (lisäyskohta näkyvissä) ja siirtymistilan välillä.

F2

Tuo ominaisuusikkunan näkyviin.

F4

Siirtää lomakkeen rakennenäkymästä lomakenäkymään.

F5

Siirtyy ikkunan ylä- ja alaosan välillä (makrojen ja kyselyjen rakennenäkymässä sekä Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkunassa). Paina F6-näppäintä, jos SARKAINNÄPPÄIN ei siirrä haluamaasi näytön osaan.

F6

Siirtää eteenpäin rakenneruutuun, ominaisuuksiin, siirtymisruutuun, valintanäppäimiin ja zoomauksen ohjaukseen (taulukoiden, lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymä).

F6

Avaa Visual Basic -editorin lomakkeen tai raportin ominaisuusikkunassa valitusta ominaisuudesta.

F7

Avaa Kenttäluettelo-ruudun lomakkeeseen, raporttiin tai tietokantasivulle. Jos Kenttäluettelo-ruutu on jo avoinna, siirtää kohdistuksen Kenttäluettelo-ruutuun.

ALT+F8

Kun avoinna on koodimoduuli, siirtyy Visual Basic -editorista lomakkeen tai raportin rakennenäkymään.

VAIHTO+F7

Siirtää kohdistuksen lomakkeen tai raportin rakennenäkymässä ohjausobjektin ominaisuusikkunasta suunnitteluosaan siirtämättä kohdistusta ohjausobjektista.

VAIHTO+F7

Tuo ominaisuusikkunan näkyviin.

ALT+ENTER

Kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa ja kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Leikepöydän sisällön valitun osan vasempaan yläkulmaan.

CTRL+V

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran oikealle ruudukon viivojen suuntaisesti. 

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran vasemmalle ruudukon viivojen suuntaisesti.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran ylöspäin ruudukon viivojen suuntaisesti.

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan yläpuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun ylimmäisessä ohjausobjektissa.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran alaspäin ruudukon viivojen suuntaisesti. 

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan alapuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun alimmaisessa ohjausobjektissa.

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran oikealle (ruudukosta riippumatta). 

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran vasemmalle (ruudukosta riippumatta).

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran ylöspäin (ruudukosta riippumatta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan yläpuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun ylimmäisessä ohjausobjektissa.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran alaspäin (ruudukosta riippumatta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan alapuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun alimmaisessa ohjausobjektissa.

CTRL+ALANUOLI

Suurentaa valitun ohjausobjektin leveyttä kuvapisteen verran (oikealle).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä suurentaa koko asettelun leveyttä.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienentää valitun ohjausobjektin leveyttä kuvapisteen verran (vasemmalta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä pienentää koko asettelun leveyttä.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Pienentää valitun ohjausobjektin korkeutta kuvapisteen verran (alhaalta).

VAIHTO+YLÄNUOLI

Suurentaa valitun ohjausobjektin korkeutta kuvapisteen verran (alhaalta).

VAIHTO+ALANUOLI

Taulukkonäkymässä siirtyminen

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy tietuenumero-ruutu. Kirjoita siihen tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä.

F5

Kenttien ja tietueiden välillä siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää seuraavaan kenttään.

SARKAIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää nykyisen tietueen viimeiseen kenttään siirtymistilassa.

END-näppäin

Siirtää edelliseen kenttään.

VAIHTO+SARKAIN tai VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää nykyisen tietueen ensimmäiseen kenttään siirtymistilassa.

HOME-näppäin

Siirtää nykyiseen kenttään seuraavassa tietueessa.

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtää viimeisen tietueen nykyiseen kenttään siirtymistilassa.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää viimeisen tietueen viimeiseen kenttään siirtymistilassa.

CTRL+END

Siirtää nykyiseen kenttään edellisessä tietueessa.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää ensimmäisen tietueen nykyiseen kenttään siirtymistilassa.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää ensimmäisen tietueen ensimmäiseen kenttään siirtymistilassa.

CTRL+HOME

Toiseen tietoja sisältävään näyttöön siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirry yksi näyttö alaspäin

PAGE DOWN

Siirtyy yhden näytön ylöspäin.

PAGE UP

Siirtyy yhden näytön oikealle.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtyy yhden näytön vasemmalle.

CTRL+PAGE UP

Alitaulukoissa siirtyminen

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy alitaulukkonäkymästä tietueen numeroruutuun. Kirjoita tämän jälkeen tietueen numero ja paina ENTER.

ALT+F5

Alitaulukoiden laajentaminen ja kutistaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Laajentaa taulukkonäkymästä tietueen alitaulukkonäkymän.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Kutistaa alitaulukkonäkymän.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Taulukon ja alitaulukon välillä siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy taulukkonäkymän edellisen tietueen viimeisestä kentästä alitaulukkonäkymään.

SARKAIN

Siirtyy taulukkonäkymän seuraavan tietueen ensimmäisestä kentästä alitaulukkonäkymään.

VAIHTO+SARKAIN

Poistuu alitaulukkonäkymästä ja siirtyy taulukkonäkymän seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

CTRL+SARKAIN

Poistuu alitaulukkonäkymästä ja siirtyy taulukkonäkymän edellisen tietueen viimeiseen kenttään.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy alitaulukkonäkymän viimeisestä kentästä taulukkonäkymän seuraavaan tietueeseen.

SARKAIN

Ohittaa taulukkonäkymässä alitaulukkonäkymän ja siirtyy taulukkonäkymän seuraavaan tietueeseen.

ALANUOLINÄPPÄIN

Ohittaa taulukkonäkymässä alitaulukkonäkymän ja siirtyy taulukkonäkymän edelliseen tietueeseen.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Voit siirtyä alitaulukkonäkymässä kentästä ja tietueesta toiseen samojen pikanäppäinten avulla kuin taulukkonäkymässä.

Lomakenäkymässä siirtyminen

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää tietuenumeroruutuun. Kirjoita siihen tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä.

F5

Kenttien ja tietueiden välillä siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää seuraavaan kenttään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen kenttään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää siirtymistilassa lomakkeen viimeiseen ohjausobjektiin ja jää nykyiseen tietueeseen.

END-näppäin

Siirtää siirtymistilassa lomakkeen viimeiseen ohjausobjektiin ja siirtää kohdistuksen viimeiseen tietueeseen.

CTRL+END

Siirtää siirtymistilassa lomakkeen ensimmäiseen ohjausobjektiin ja jää nykyiseen tietueeseen.

HOME-näppäin

Siirtää siirtymistilassa lomakkeen ensimmäiseen ohjausobjektiin ja siirtää kohdistuksen ensimmäiseen tietueeseen.

CTRL+HOME

Siirtää nykyiseen kenttään seuraavassa tietueessa.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtää nykyiseen kenttään edellisessä tietueessa.

CTRL+PAGE UP

Enemmän kuin yhden sivun muodoissa siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää yhden sivun taaksepäin. Tietueen lopussa siirtää seuraavan tietueen vastaavalle sivulle.

PAGE DOWN

Siirtää yhden sivun ylöspäin. Tietueen lopussa siirtää edellisen tietueen vastaavalle sivulle.

PAGE UP

Siirtyminen päälomakkeen ja alilomakkeen välillä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää alilomakkeeseen päälomakkeen edellisestä kentästä.

SARKAIN

Siirtää alilomakkeeseen päälomakkeen seuraavasta kentästä.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää alilomakkeesta päälomakkeen seuraavaan kenttään tai seuraavaan tietueeseen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää alilomakkeesta päälomakkeen edelliseen kenttään tai edelliseen tietueeseen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Tulostuksen ja asettelun esikatselussa siirtyminen

Valintaikkunoiden ja ikkunoiden toiminnot

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Avaa Tulosta-valintaikkunan Tulosta-kohdasta.

CTRL+P (taulukkonäkymät, lomakkeet ja raportit)

Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan (vain lomakkeet ja raportit).

S

Lähentää tai loitontaa sivun osaa.

Z

Peruuttaa esikatselun tai asettelun esikatselun.

C tai ESC

Eri sivujen tarkasteleminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy sivunumeroruutuun. Kirjoita sitten sivunumero ja paina ENTER-näppäintä.

ALT+F5

Tarkastelee seuraavaa sivua (kun Sovita ikkunaan on valittuna).

PAGE DOWN- tai ALANUOLINÄPPÄIN

Tarkastelee edellistä sivua (kun Sovita ikkunaan on valittuna).

PAGE UP- tai YLÄNUOLINÄPPÄIN

Tulostuksen ja asettelun esikatselussa siirtyminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Vierittää alaspäin vähän kerrallaan.

ALANUOLINÄPPÄIN

Vierittää koko näytön verran alaspäin.

PAGE DOWN

Siirtyy sivun loppuun.

CTRL+ALANUOLI

Vierittää ylöspäin vähän kerrallaan.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Vierittää koko näytön verran ylöspäin.

PAGE UP

Siirtyy sivun alkuun.

CTRL+YLÄNUOLI

Vierittää oikealle vähän kerrallaan.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää sivun oikeaan reunaan.

END

Siirtää sivun oikeaan alakulmaan.

CTRL+END

Vierittää vasemmalle vähän kerrallaan.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää sivun oikeaan reunaan.

HOME

Siirtää sivun vasempaan yläkulmaan.

CTRL+HOME

Siirtyminen Access-projekti tietokantakaavio-ikkunassa

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää taulukon solusta taulukon otsikkoriville.

ESC

Siirtää taulukon otsikkoriviltä viimeksi muokattuun soluun.

ENTER-näppäin

Siirtyy taulukon otsikkoriviltä taulukon otsikkoriville tai taulukon sisällä solusta soluun

SARKAIN

Laajentaa taulukon sisällä olevan luettelon

ALT+ALANUOLI

Selaa avattavan luettelon kohteita ylhäältä alaspäin

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtyy luettelon edelliseen kohteeseen

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitsee luettelon kohteen valitseminen ja siirtyy seuraavaan soluun

ENTER-näppäin

Muuttaa valintaruudun asetuksen

VÄLINÄPPÄIN

Siirtyy rivin ensimmäiseen
soluun tai nykyisen solun alkuun

HOME-näppäin

Siirtyy rivin viimeiseen soluun
tai nykyisen solun loppuun

END-näppäin

Siirtyy seuraavalle "sivulle" taulukon
sisällä tai kaavion seuraavalle "sivulle"

PAGE DOWN

Siirtyy edelliselle "sivulle" taulukon
sisällä tai kaavion edelliselle "sivulle"

PAGE UP

Siirtyminen Access-projekti-kyselyjen suunnittelutyökalu

Kaikki ruudut

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyminen kyselyn suunnittelun ruudusta toiseen

F6, VAIHTO+F6

Kaavioruutu

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyminen taulukoiden, näkymien ja funktioiden välillä (sekä liitosviivoihin, jos niitä on)

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyminen taulukon, näkymän tai funktion sarakkeiden välillä

Nuolinäppäimet

Valitun tietosarakkeen valitseminen tulostusta varten

VÄLINÄPPÄIN tai PLUSNÄPPÄIN

Valitun tietosarakkeen poistaminen kyselyn tuloksesta

VÄLINÄPPÄIN tai MIINUSNÄPPÄIN

Valitun taulukon, näkymän, funktion tai liitosviivan poistaminen kyselystä

DELETE

Jos valittuna on useita kohteita, VÄLINÄPPÄIMEN painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin. Voit valita useita kohteita pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun napsautat kohdetta. Voit vaihtaa yhden kohteen valintatilaa pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, kun napsautat kohdetta.

Ruudukkoruutu

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyminen solujen välillä

Nuolinäppäimet tai SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyminen nykyisen sarakkeen viimeiselle riville

CTRL+ALANUOLI

Siirtyminen nykyisen sarakkeen ensimmäiselle riville

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyminen ruudukon näkyvän osan vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun

CTRL+HOME

Siirtyminen oikeassa alanurkassa olevaan soluun

CTRL+END

Siirtyminen avattavassa luettelossa

YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN

Ruudukon koko sarakkeen valitseminen

CTRL+VÄLILYÖNTI

Siirtyminen muokkaustilasta valintatilaan ja päinvastoin

F2

Solun valittuna olevan tekstin kopioiminen Leikepöydälle (muokkaustilassa)

CTRL+C

Solun valittuna olevan tekstin leikkaaminen ja sijoittaminen Leikepöydälle (muokkaustilassa)

CTRL+X

Leikepöydällä olevan tekstin liittäminen (muokkaustilassa)

CTRL+V

Siirtyminen lisäystilasta korvaustilaan ja päinvastoin solua muokattaessa

INS

VaihdaHuomautus    esitystapa-sarakkeen valintaruutu, jos valittuna on useita kohteita, painamalla tämän avaimen vaikuttaa kaikkien valittujen kohteiden.

VÄLINÄPPÄIN

Solun valittuna olevan sisällön poistaminen

DEL

Poistaa valitun tietosarakkeen poistaminen kyselystä Huomautus    sisältävän, jos valittuna on useita kohteita, painaminen tämän avaimen vaikuttaa kaikkien valitun rivin.

DEL

Valitun ruudukon sarakkeen kaikkien tietojen poistaminen

DELETE

Rivin lisääminen kahden rivin väliin

INS-näppäin (ruudukon rivin ollessa valittuna)

Tai...-sarakkeen lisääminen

INS-näppäin (Tai...-sarakkeen ollessa valittuna)

SQL-ruutu

Voit käyttää Windowsin tavallisia muokkausnäppäimiä, kun työskentelet SQL-ruudussa. Voit esimerkiksi siirtyä sanasta toiseen näppäinyhdistelmällä CTRL+ nuolinäppäin ja käyttää Muokkaa-valikon Leikkaa-, Kopioi- ja Liitä-komentoja.

Huomautus: Tekstiä voidaan vain lisätä. Korvaustilaa ei ole.

Pivot-näkymien käyttäminen

Pivot-taulukko

Osien valintanäppäimet pivot-taulukko

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää valinnan vasemmalta oikealle ja sitten alas.

SARKAIN

Siirtää valinnan ylhäältä alaspäin ja sitten oikealle.

ENTER-näppäin

Valitsee vasemmalle puolella olevan solun. Jos nykyinen solu on vasemmanpuoleisin, VAIHTO+SARKAIN valitsee edellisen rivin viimeisen solun.

VAIHTO+SARKAIN

Valitsee nykyisen solun yläpuolella oleva solun. Jos nykyinen solu on yläreunassa, VAIHTO+ENTER valitsee edellisen sarakkeen viimeisen solun.

VAIHTO+ENTER

Valitsee rivialueen seuraavan kohteen tietosolut.

CTRL+ENTER

Valitsee rivialueen edellisen kohteen tietosolut.

VAIHTO+CTRL+ENTER

Siirtää valinnan nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan. Jos valittuna on rivi- tai sarakekenttä, ALANUOLINÄPPÄIN siirtää valinnan kentän ensimmäiseen tietokohteeseen, jolloin voit nuolinäppäintä painamalla siirtyä seuraavaan tai edelliseen kohteeseen tai edelliseen kenttään. Jos valittuna on yksityiskohtakenttä, ALANUOLINÄPPÄIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN siirtää valinnan tietoalueen ensimmäiseen soluun.

Nuolinäppäimet

Laajentaa tai pienentää valintaa nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan.

VAIHTO+nuolinäppäin

Siirtää valinnan viimeiseen soluun nuolinäppäimen osoittamassa suunnassa.

CTRL+nuolinäppäin

Siirtää valitun kohteen nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan.

VAIHTO+ALT+nuolinäppäin

Valitsee nykyisen rivin vasemmanpuoleisimman solun.

HOME-näppäin

Valitsee nykyisen rivin oikeanpuoleisimman solun.

END-näppäin

Valitsee ensimmäisen rivin vasemmanpuoleisimman solun.

CTRL+HOME

Valitsee viimeisen rivin viimeisen solun.

CTRL+END

Laajentaa valintaa ensimmäisen rivin vasemmanpuoleisimpaan soluun.

VAIHTO+CTRL+HOME

Laajentaa valintaa viimeisen rivin viimeiseen soluun.

VAIHTO+CTRL+END

Valitsee valittuna olevan tieto-, lisätieto- tai summakohteen kentän.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Valitsee valitun solun sisältävän rivin kokonaan.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Valitsee koko Pivot-taulukkonäkymä.

CTRL+A

Siirtyy seuraavaan näyttöön.

PAGE DOWN

Siirtyy edelliseen näyttöön.

PAGE UP

Laajentaa valintaa yhden näytön verran alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Pienentää valintaa yhden näytön verran.

VAIHTO+PAGE UP

Siirtää yhden näytön verran oikealle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtää yhden näytön verran vasemmalle.

ALT+PAGE UP

Laajentaa valintaa oikealla puolella olevalle sivulle.

VAIHTO+ALT+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa vasemmalla puolella olevalle sivulle.

VAIHTO+ALT+PAGE UP

Komentojen suorittamiseen käytettävät näppäimet

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää ohjeaiheet.

F1

Näyttää pivot-taulukkonäkymästä valittuun osaan liittyvän pikavalikon, jonka komennoilla voit suorittaa toimintoja pivot-taulukkonäkymässä.

VAIHTO+F10

Suorittaa pikavalikon komennon.

Alleviivattu kirjain

Sulkee pikavalikon ilman komennon suorittamista.

ESC

Näyttää Ominaisuudet-valintaikkunan.

ALT+ENTER

Peruuttaa meneillään olevan päivitystoiminnon.

ESC

Kopioi pivot-taulukkonäkymästä valitut tiedot Leikepöydälle.

CTRL+C

Pivot-taulukkonäkymän sisällön vieminen Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

Näyttäminen, piilottaminen, suodattamisesta ja lajittelemisesta näppäimet

Tehtävä

Paina:

Näyttää tai piilottaa kohteiden vieressä osoittimien ( Plusruutu ja Miinusruutu luetteloruudut)

CTRL+8

Laajentaa valittuna olevan kohteen.

CTRL+PLUS (numeronäppäimistön +)

Piilottaa valittuna olevan kohteen.

CTRL+MIINUS (numeronäppäimistön -)

Avaa valittuna olevan kentän luetteloruudun.

ALT+ALANUOLI

Siirtää viimeksi valittuna olleeseen kohteeseen, OK-painikkeeseen tai Peruuta-painikkeeseen kentän avattavassa luetteloruudussa.

SARKAIN

Siirtää seuraavaan kohteeseen kentän avattavassa luetteloruudussa.

Nuolinäppäimet

Valitsee kentän avattavasta luetteloruudusta valittua kohdetta vastaavan valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Sulkee kentän avattavan luetteloruudun ja toteuttaa luetteloon tehdyt muutokset.

ENTER-näppäin

Sulkee kentän avattavan luetteloruudun toteuttamatta luetteloon tehtyjä muutoksia.

ESC

Ottaa pikasuodatuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

CTRL+T

Lajittelee valitun kentän tai summan tiedot nousevaan järjestykseen (A - Ö, 0 - 9).

CTRL+VAIHTO+A

Lajittelee valitun kentän tai summan tiedot laskevaan järjestykseen (Ö - A, 9 - 0).

CTRL+VAIHTO+Z

Siirtää valitun jäsenen ylös tai vasemmalle.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI tai ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Siirtää valitun jäsenen alas tai oikealle.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI tai ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Kenttien ja summien lisääminen ja pivot-taulukkonäkymän asettelun muuttaminen

Kenttäluettelo -ruudusta käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää Kenttäluettelo-ruudun tai aktivoi sen, jos se on jo näytössä.

CTRL+L

Siirtyy Kenttäluettelo-ruudun seuraavaan kohteeseen.

Nuolinäppäimet

Siirtää edelliseen kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan.

VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy edelliseen kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan.

CTRL+ALANUOLI

Poistaa kohteen valinnasta, mikäli aktivoitu kohde sisältyy valintaan, ja päinvastoin.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Laajentaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin näyttöön tulee sen sisältö. Vaihtoehtoisesti laajentaa Summat-sarakkeen, jolloin näyttöön tulevat käytettävissä olevat summakentät.

PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)

Kutistaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin sen sisältö poistuu näytöstä. Vaihtoehtoisesti kutistaa Summat-sarakkeen, jolloin käytettävissä olevat summakentät poistuvat näytöstä.

MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)

Siirtyy viimeksi valittuun kohteeseen, Lisää-painikkeeseen tai Lisää-painikkeen vieressä olevaan luetteloon Kenttäluettelo-ruudussa.

SARKAIN

Avaa Kenttäluettelo-ruudun Lisää-painikkeen vieressä olevan avattavan luettelon. Nuolinäppäimillä voit siirtyä luettelossa seuraavaan kohteeseen ja ENTER-näppäimellä voit valita kohteen.

ALT+ALANUOLI

Lisää Kenttäluettelo-ruudussa korostettuna olevan kentän pivot-taulukkonäkymän alueeseen, joka näkyy Lisää-luettelossa.

ENTER

Näppäimet kenttien ja summien lisääminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Summa-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+S

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Määrä-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+C

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Pienin-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+M

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Suurin-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+X

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskiarvo-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+E

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskihajonta-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+D

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskihajonnan perusjoukko -yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+T

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Varianssi-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+V

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Varianssin perusjoukko -yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+R

Ottaa välisummat ja kokonaissummat käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitussa kentässä pivot-taulukkonäkymässä.

CTRL+VAIHTO+B

Lisää lasketun lisätietokentän.

CTRL+F

Näppäimet asettelun muuttaminen

Huomautus: Seuraavat neljä pikanäppäintä eivät toimi numeronäppäimistön näppäinten 1, 2, 3 tai 4 kanssa.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän rivialueelle.

CTRL+1

Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän sarakealueelle.

CTRL+2

Siirtää Pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän suodatusalueelle.

CTRL+3

Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän lisätietoalueelle.

CTRL+4

Siirtää valitun rivi- tai sarakekentän pivot-taulukkonäkymässä ylemmälle tasolle.

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valitun rivi- tai sarakekentän pivot-taulukkonäkymässä alemmalle tasolle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Näkymän näppäimet elementtien pivot-taulukon muotoileminen

Ennen seuraavien pikanäppäinten käyttämistä sinun on valittava lisätietokenttä tai summakentän tietosolu.

Ensimmäiset seitsemän pikanäppäintä muuttavat luvun muotoa valitussa kentässä.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön yleisen lukumuodon.

CTRL+VAIHTO+~ (tilde)

Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön kahta desimaalia käyttävän valuuttamuodon, jossa negatiiviset luvut esitetään sulkeissa.

CTRL+VAIHTO+$

Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön prosenttimuodon, joka ei sisällä desimaaleja.

CTRL+VAIHTO+%

Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön lukujen eksponenttimuodon, jossa on kaksi desimaalia.

CTRL+VAIHTO+^

Ottaa valittujen summa- ja lisätietokenttien arvoissa käyttöön päivämäärämuodon, joka sisältää päivän, kuukauden ja vuoden.

CTRL+VAIHTO+#

Ottaa valittujen summa- ja lisätietokenttien arvoissa käyttöön aikamuodon, joka sisältää tunnit, minuutit sekä AM- tai PM-merkinnän.

CTRL+VAIHTO+@

Ottaa valittujen summa- ja yksityiskohtakenttien arvoissa käyttöön lukumuodon, jossa on kaksi desimaalia ja tuhaterotin ja jossa negatiiviset arvot ilmaistaan miinusmerkillä.

CTRL+VAIHTO+!

Lihavoi pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin.

CTRL+B

Alleviivaa pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin.

CTRL+U

Kursivoi pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin.

CTRL+I

Pivot-kaavionäkymässä

Näppäimet kaavion osien valitseminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Valitsee seuraavan kohteen kaaviosta.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Valitsee edellisen kohteen kaaviosta.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitsee seuraavan kohderyhmän.

ALANUOLINÄPPÄIN

Edellisen osaryhmän valitseminen

YLÄNUOLI

Ominaisuuksien ja asetusten pikanäppäimet

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää Ominaisuudet-valintaikkunan.

ALT+ENTER

Valitsee seuraavan kohteen aktiivisesta välilehdestä, kun Ominaisuudet-valintaikkuna on aktiivisena.

SARKAIN

Valitsee seuraavan välilehden, kun Ominaisuudet-valintaikkunan välilehti on aktiivisena.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Valitsee edellisen välilehden, kun Ominaisuudet-valintaikkunan välilehti on aktiivisena.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Näyttää luettelon tai värivalikoiman, kun luettelon tai värivalikoiman sisältävä painike on valittuna.

ALANUOLINÄPPÄIN

Pikavalikon näyttäminen

VAIHTO+F10

Suorittaa pikavalikon komennon.

Alleviivattu kirjain

Sulkee pikavalikon ilman komennon suorittamista.

ESC

Kenttien käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Avaa valittuna olevan kentän luetteloruudun.

ALT+ALANUOLI

Siirtää kentän avattavassa luetteloruudussa viimeksi valittuun kohteeseen, OK-painikkeeseen tai Peruuta-painikkeeseen.

SARKAIN

Siirtää kentän avattavassa luetteloruudussa seuraavaan kohteeseen.

Nuolinäppäimet

Valitsee kentän avattavasta luetteloruudusta valittua kohdetta vastaavan valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Sulkee kentän avattavan luetteloruudun ja toteuttaa luetteloon tehdyt muutokset.

ENTER-näppäin

Sulkee kentän avattavan luetteloruudun toteuttamatta luetteloon tehtyjä muutoksia.

ESC

Kenttäluettelo -ruudusta käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää Kenttäluettelo-ruudun tai aktivoi sen, jos se on jo näytössä.

CTRL+L

Siirtyy Kenttäluettelo-ruudun seuraavaan kohteeseen.

Nuolinäppäimet

Siirtää edelliseen kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan.

VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy edelliseen kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan.

CTRL+ALANUOLI

Poistaa kohteen valinnasta, mikäli aktivoitu kohde sisältyy valintaan, ja päinvastoin.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Laajentaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin näyttöön tulee sen sisältö, tai laajentaa Summat-sarakkeen, jolloin näyttöön tulevat käytettävissä olevat summakentät.

PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)

Kutistaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin sen sisältö poistuu näytöstä, tai kutistaa Summat-sarakkeen, jolloin käytettävissä olevat summakentät poistuvat näytöstä.

MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)

Siirtyy Kenttäluettelo-ruudussa viimeksi valittuun kohteeseen, Lisää-painikkeeseen tai Lisää-painikkeen vieressä olevaan luetteloon.

SARKAIN

Avaa Kenttäluettelo-ruudun Lisää-painikkeen vieressä olevan avattavan luettelon. Nuolinäppäimillä voit siirtyä luettelossa seuraavaan kohteeseen ja ENTER-näppäimellä voit valita kohteen.

ALT+ALANUOLI

Lisää Kenttäluettelo-ruudun korostetun kentän Lisää-luettelossa näkyvälle pudotusalueelle.

ENTER

Microsoft Office Fluent -valintanauha

Officen sujuvan käyttöliittymän valintanauhassa

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina sen toiminnon yläpuolella näkyvässä näppäinvihjeessä olevaa kirjainta, jota haluat käyttää.

 3. Sen mukaan, mitä kirjainta painat, näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Ulkoiset tiedot-välilehti on aktiivisena ja painat C-kirjainta, näyttöön tulee Luo-välilehti samoin kuin välilehden ryhmien näppäinvihjeet.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Painamalla ALT-näppäintä voit peruuttaa toiminnon, jota olet tekemässä, ja piilottaa näppäinvihjeet.

Käytönaikainen ohje

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeaiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Tehtävä

Paina:

Avaa ohjeikkunan.

F1

Vaihtaa ohjeikkunan ja käynnissä olevan ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin Ohjelman Aloitukseen.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee Ohjeikkunan Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tai kutistaa Ohjeikkunan Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa valitun kohteen.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilaa.

F6 ja avaa sitten vaihtoehtojen luettelo painamalla ENTER-näppäintä.

Siirtyy ohjeikkunan alueiden välillä, esimerkiksi työkalurivin ja Etsi-luettelon välillä.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Siirtyy tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta (myötäpäivään). F6-näppäintä täytyy ehkä painaa useita kertoja.

Huomautus: Jos et saa tarvitsemaasi tehtäväruutua näkyviin F6-näppäimen avulla, siirrä kohdistus valikkoriville tai Microsoft Office Fluent -valintanauhaan painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmällä.

F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun tiedostoikkuna ei ole suurennettuna, suorittaa Koko-komennon (ikkunan ohjausvalikossa). Muuta ikkunan kokoa painamalla nuolinäppäimiä ja paina lopuksi ENTER-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Paina:

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Paina:

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehden soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (F6-näppäintä täytyy ehkä painaa useita kertoja.)

Huomautus: Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näyttöön haluamaasi ruutua, aktivoi ensin valikkorivi painamalla ALT-näppäintä ja siirry tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Kun valikko tai työkalurivi on aktiivinen, siirtyy tehtäväruutuun. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää täytyy ehkä painaa useita kertoja.)

CTRL+SARKAIN

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitse tehtäväruudun seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLI

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko.

VAIHTO+F10

Valitsee valikon tai alivalikon ensimmäisen tai viimeisen komennon, kun näytössä on valikko tai alivalikko.

HOME tai END

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtää valitun luettelon alkuun tai loppuun.

CTRL+HOME tai CTRL+END

Vinkkejä

Työkalurivien, valikkojen ja tehtäväruutujen koon muuttaminen ja niiden siirtäminen

 1. Aktivoi valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Valitse haluamasi työkalurivi tai tehtäväruutu painamalla CTRL+SARKAIN useita kertoja.

 3. Tee jokin seuraavista:

  Työkalurivin koon muuttaminen

  1. Voit tuoda Työkalurivin asetukset -valikon näyttöön painamalla CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Koko-komento ja paina ENTER.

  3. Voit muuttaa työkalurivin kokoa käyttämällä nuolinäppäimiä. Voit muuttaa kokoa yksi kuvapiste kerrallaan painamalla CTRL-näppäintä ja nuolinäppäintä.

  Työkalurivin siirtäminen

  1. Voit tuoda Työkalurivin asetukset -valikon näyttöön painamalla CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Siirrä-komento ja paina ENTER.

  3. Sijoita työkalurivi nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit siirtää kuvapiste kerrallaan. Voit irrottaa työkalurivin painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ toistuvasti. Jos haluat kiinnittää työkalurivin pystysuunnassa vasempaan reunaan, paina VASENTA NUOLINÄPPÄINTÄ, kun työkalurivi on vasemmassa reunassa, tai jos haluat kiinnittää työkalurivin pystysuunnassa oikeaan reunaan, paina OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ, kun työkalurivi on oikeassa reunassa.

  Tehtäväruudun koon muuttaminen

  1. Siirry tehtäväruutuun ja paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN. Näyttöön tulee luettelo lisäkomennoista.

  2. Valitse Koko-komento ALANUOLINÄPPÄIMELLÄ ja paina sitten ENTER.

  3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa kuvapisteen verran kerrallaan pitämällä CTRL-näppäimen painettuna ja painamalla nuolinäppäintä.

  Tehtäväruudun siirtäminen

  1. Siirry tehtäväruutuun ja paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN. Näyttöön tulee luettelo lisäkomennoista.

  2. Valitse Siirrä-komento ALANUOLEN avulla ja paina ENTER.

  3. Voit muuttaa tehtäväruudun sijaintia käyttämällä nuolinäppäimiä. Voit siirtää ruutua yksi kuvapiste kerrallaan painamalla CTRL-näppäintä ja nuolinäppäintä.

 4. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Tehtävä

Paina:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×