Access-tietokannan jakaminen osiin

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tietokannan voi jakaa osiin, jos useat henkilöt käyttävät sitä verkossa. Jaetun tietokannan jakaminen osiin voi parantaa sen suorituskykyä ja estää tietokantatiedoston vahingoittumisen.

Tietokannan osiin jakamisen jälkeen voit siirtää taustatietokannan tai käyttää toista taustatietokantaa. Käytettävän taustatietokannan voi muuttaa Linkitettyjen taulukoiden hallinnassa.

Huomautukset: 

 • Tietokannan jakaminen ei ole sama kuin arkistointi tietokannan. Tässä ohjeaiheessa ei käsittele arkistoiminen tiedot. Voit arkistoida siirtämällä vanhat tietueet eri tietokantaan säännöllisesti, koska tietokantatiedosto kasvaa liian nopeasti tiedostokoon rajoitus, tai haluat säilyttää tietokantatiedoston pieni tiedot ja tiedot järjestyksessä puhtaasti ajan kuluessa. Joissakin tapauksissa voit arkistoida tietojen osiin jaetun tietokannan. Lisätietoja on artikkelissa online arkisto Accessissa olevia tietoja.

 • Jos jaat verkkotietokannan osiin, tietokannassa mahdollisesti olevia verkkotaulukoita ei siirretä taustatietokantaan eikä edustatietokanta voi käyttää niitä.

Sisältö

Yleiskatsaus

Ennen aloittamista

Tietokannan jakaminen osiin

Edustatietokannan toimittaminen

Mitä voit käyttää taustatietokannan vaihtaminen

Yleiskatsaus

Tietokannan jakaminen osiin tarkoittaa sen järjestämistä kahteen tiedostoon: taustatietokantaan, joka sisältää arvotaulukot, ja edustatietokantaan, joka sisältää kaikki muut tietokantaobjektit, kuten kyselyt, lomakkeet ja raportit. Kukin käyttäjä käsittelee tietoja käyttämällä edustatietokannan paikallista kopiota.

Tietokannan voi jakaa osiin käyttämällä ohjattua tietokannan jakamista. Kun jaat tietokannan osiin, edustatietokanta on toimitettava käyttäjille.

Varoitus:  Jos tietokannalla on useita käyttäjiä, tietokannasta ei tietosuojan vuoksi kannata jakaa kopioita, jos se sisältää linkkejä SharePoint-luetteloihin, kuten linkkejä julkaistun verkkotietokannan sisältämiin luetteloihin. Jos muodostat linkin taulukkoon, joka on SharePoint-luettelo, mahdolliset tunkeilijat voivat muuttaa linkin kohdetta ja muokata SharePoint-sivuston käyttöoikeuksia, koska linkitettyjen taulukoiden yhteystietoja ei ole salattu.

Osiin jaetun tietokannan edut

Tietokannan jakamisesta osiin on seuraavat edut:

 • Suorituskyvyn paraneminen    Tietokannan suorituskyky paranee yleensä merkittävästi, koska verkon kautta lähetetään vain tietoja. Jos yhteiskäytössä olevaa tietokantaa ei ole jaettu osiin, verkon kautta lähetetään tietojen lisäksi myös tietokantaobjektit (taulukot, kyselyt, lomakkeet, raportit, makrot ja moduulit).

 • Tietojen saatavuuden paraneminen    Koska vain tiedot lähetetään verkon kautta, tietokantatapahtumiin, kuten tietueiden muokkaukseen, kuluu vähemmän aikaa, mikä nopeuttaa muutostöitä.

 • Parannetut suojausmahdollisuudet    Jos tallennat taustatietokannan tietokoneeseen, jossa on käytössä NTFS-tiedostojärjestelmä, voit turvata tiedot NTFS-suojausominaisuuksilla. Koska käyttäjät käyttävät taustatietokantaa linkitetyillä taulukoilla, on epätodennäköistä, että luvattomat käyttäjät saavat käsiinsä tietoja varastamalla edustatietokannan tai tekeytymällä valtuutetuiksi käyttäjiksi. Windows XP, Windows Vista ja Windows Server 2003 käyttävät oletusarvoisesti NTFS-tiedostojärjestelmää. Jos et tiedä, mitä tiedostojärjestelmää tiedostopalvelin käyttää, kysy järjestelmänvalvojalta. Jos sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet tiedostopalvelimeen, voit selvittää tiedostojärjestelmän itse msinfo32-komennolla.

  Miten tiedostojärjestelmän tarkistaminen msinfo32 avulla?

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.

  2. Kirjoita Suorita -valintaikkunaan msinfo32 ja valitse sitten OK.

  3. Napsauta Järjestelmätiedot-valikon Osat-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä.

  4. Napsauta Osat-kohdassa Tallennus-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Asemat. Valintaikkunan oikeanpuoleisessa ruudussa on tiedot käytettävissä olevista asemista.

 • Käyttövarmuuden paraneminen    Jos käyttäjä kohtaa ongelman ja tietokanta sulkeutuu odottamatta, yleensä vain auki oleva edustatietokannan kopio vahingoittuu. Koska taustatietokannan tietoja käytetään vain linkitettyjen taulukoiden välityksellä, taustatietokantatiedoston vahingoittuminen on epätodennäköistä.

 • Joustava kehitysympäristö    Koska kukin käyttäjä käsittelee edustatietokannan paikallista kopiota, hän voi kehittää omia kyselyitä, lomakkeita, raportteja ja muita tietokantaobjekteja muista käyttäjistä erillään. Vastaavasti edustatietokannasta voidaan kehittää ja toimittaa uusi versio haittaamatta käyttäjien pääsyä taustatietokantaan tallennettuihin tietoihin.

Sivun alkuun

Toimet ennen aloittamista

Ota huomioon seuraavat asiat, ennen kuin jaat tietokannan osiin:

 • Tee tietokannasta aina varmuuskopio, ennen kuin jaat sen osiin. Jos jaat tietokannan osiin ja huomaat sitten, että et halunnutkaan tätä, voit palauttaa alkuperäisen tietokannan varmuuskopiosta.

 • Tietokannan jakaminen osiin voi kestää pitkään.. Ilmoita käyttäjille, etteivät he käytä tietokantaa tänä aikana. Jos käyttäjä muokkaa tietoja tietokantaa jaettaessa, muutokset eivät näy taustatietokannassa.

  Vihje: Jos käyttäjä kuitenkin muokkaa tietoja jakoprosessin aikana, voit tuoda uudet tiedot taustatietokantaan jakoprosessin päätyttyä.

 • Vaikka tietokannan jakaminen osiin on tapa jakaa samat tiedot kaikkien käyttöön, kaikilla tietokannan käyttäjillä on oltava Microsoft Office Access -versio, joka on yhteensopiva taustatietokannan tiedostomuodon kanssa. Jos esimerkiksi taustatietokantatiedoston muoto on .accdb, sen tietoja ei voi käyttää Access 2003:lla.

 • Haluat ehkä käyttää Accessin aiemmassa tiedostomuodossa taustatietokannan, jos käytät ominaisuudet, joita ei enää tueta. Jos käytät tietokantasivuja (DAPs); esimerkiksi Voit edelleen käyttää niitä, jos taustatietokannan on vanhemmassa tiedostomuodossa, joka tukee DAPs. Voit käyttää uudessa tiedostomuodossa edustatietokannan kanssa niin, että käyttäjät voivat käyttää uudessa muodossa etuja. Huomaa, että ei voi muuttaa tietojen tietokantasivu Access 2010: llä. Lisätietoja on Katso myös -osassa.

Sivun alkuun

Tietokannan jakaminen osiin

 1. Tallenna tietokoneeseesi kopio osiin jaettavasta tietokannasta. Aloita paikallisella kiintolevyllä olevasta tietokantatiedostosta, eikä jaetulle verkkolevylle tallennetusta tiedostosta. Jos tietokantatiedosto on parhaillaan yhteiskäytössä paikallisella kiintolevylläsi, tietokantatiedoston voi jättää paikalleen.

 2. Avaa paikallisella kiintolevyllä oleva tietokanta.

 3. Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Siirrä tiedot -ryhmästä Access-tietokantaan. Ohjattu tietokannan jakaminen käynnistyy.

 4. Valitse Jaa tietokanta osiin.

 5. Määritä Luo taustatietokanta -valintaikkunassa taustatietokantatiedoston nimi, tiedostotyyppi ja sijainti.

  Huomautukset: 

  • Harkitse Accessin ehdottaman nimen käyttöä. Se säilyttää alkuperäisen tiedostonimen ja ilmaisee sen, että tietokanta on taustatietokanta, lisäämällä nimeen _be-liitteen tiedostonimen tunnisteen edelle.

  • Älä muuta tiedostonimen tunnistetta, ellei tietoja käytetä myös aiemmalla Access-versiolla.

  • Voit kirjoittaa Tiedostonimi-ruutuun verkkosijainnin polun ennen tiedostonimeä. Jos esimerkiksi taustatietokannan verkkosijainti on \\palvelin1\jaettu_resurssi1\ ja taustatietokannan tiedostonimi on OmaTK_be.accdb, voit kirjoittaa Tiedostonimi-ruutuun \\palvelin1\jaettu_resurssi1\OmaTK_be.accdb.

  • Valitsemasi sijainnin on oltava kaikkien tietokannan käyttäjien saatavilla. . Koska asemakirjaimet voivat vaihdella, määritä sijainnin UNC-polku asemakirjaimen asemesta.

 6. Kun ohjattu toiminto päättyy, näkyviin tulee vahvistussanoma.

Tietokanta on nyt jaettu osiin. Edustatietokanta on tiedosto, josta lähdit liikkeelle (alkuperäisen yhteiskäytössä olevan tietokannan kopio), ja taustatietokanta sijaitsee verkkosijainnissa, jonka määritit edellä vaiheessa 5.

Edustatietokannan rakenteen muuttamisen rajoittaminen

Voit rajoittaa muutokset, jotka jaat edustatietokannan, harkitse tallentaminen binaaritiedostona (.accde-tiedosto). Access 2010: n binaaritiedostona on sovelluksen tietokantatiedoston, joka on tallennettu kaikki käännetty Visual Basic-Access (VBA)-koodi. Ei VBA-koodi pysyy Access binaaritiedostona. Käyttäjät eivät voi muuttaa objektien .accde-tiedoston rakennetta.

 1. Avaa edustatietokantatiedosto (.accdb), jonka haluat tallentaa käännettynä binaaritiedostona (.accde).

 2. Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Tietokantatyökalut -ryhmästä Luo ACCDE. Painikkeen kuva

 3. Tallenna nimellä -valintaikkunassa Selaa kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston, kirjoita tiedoston nimi Tiedostonimi -ruutuun ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Edustatietokannan toimittaminen muille käyttäjille

Kun olet jakanut tietokannan osiin, voit toimittaa sen muille käyttäjille, jotta he voivat aloittaa tietokannan käytön.

Varoitus: Jos tietokannalla on useita käyttäjiä, tietokannasta ei tietosuojan vuoksi kannata jakaa kopioita, jos se sisältää linkkejä SharePoint-luetteloihin, kuten linkkejä julkaistun verkkotietokannan sisältämiin luetteloihin. Jos muodostat linkin taulukkoon, joka on SharePoint-luettelo, mahdolliset tunkeilijat voivat muuttaa linkin kohdetta ja muokata SharePoint-sivuston käyttöoikeuksia, koska linkitettyjen taulukoiden yhteystiedot ovat salaamattomia.

Tee jokin seuraavista:

 • Lähetä sähköpostiviesti tietokannan käyttäjille ja liitä edustatietokantatiedosto viestiin. Sisällytä viestiin edustatietokannan käyttöönottoa helpottavat ohjeet.

 • Tallenna edustatietokantatiedosto kaikkien käytettävissä olevaan verkkosijaintiin ja lähetä sitten käyttäjille sähköpostitse tiedot tietokannan verkkosijainnista ja käyttöohjeet.

 • Toimita edustatietokantatiedosto siirrettävällä tietovälineellä, kuten CD-levyllä tai USB-muistitikulla. Jos asennat tiedoston itse, voit testata, että se toimii. Jos käyttäjien on asennettava tiedosto, liitä mukaan asennusohje ja tieto siitä, kehen voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa.

Sivun alkuun

Käytettävän taustatietokannan vaihtaminen

Linkitettyjen taulukoiden hallinnassa voit siirtää taustatietokannan tai ottaa käyttöön toisen taustatietokannan.

Jos haluat siirtää taustatietokannan, tallenna siitä ensin kopio uuteen sijaintiin ja noudata sitten seuraavia ohjeita.

 1. Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Tietokantatyökalut -ryhmässä Linkitettyjen taulukoiden hallinta.

 2. Valitse Linkitettyjen taulukoiden hallinnassa nykyisen taustatietokannan taulukot.

  Vihje: Jos et ole linkittänyt mitään muita tietokantoja, valitse Valitse kaikki.

 3. Valitse Pyydä aina uutta sijaintia -valintaruutu ja valitse sitten OK.

 4. Siirry uuden taustatietokannan kohdalle selaamalla ja valitse se.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×