Access-sanasto

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

x

Y

Z

A

Sivun alkuun

absoluuttinen tai korjattu sijainti

Sijoittaa elementin suhteessa joko elementin pääosaan tai, jos sellaista ei ole, leipä tekstiin. Elementin vasemman reunan ja ylimpien ominaisuuksien arvot ovat suhteessa elementin päätason vasempaan yläkulmaan.

Käytä työtilaa

Työtila, joka käyttää tieto lähdettä Accessia käyttävää tieto kanta moduulia käyttäen. Tieto lähde voi olla Accessissa suoritettava tieto kanta tiedosto, ODBC-tieto kanta, kuten paradoksi tai Microsoft SQL Server-tieto kanta tai ISAM-tieto kanta.

toiminto

Makron perusrakenneosa; omavarainen ohje, joka voidaan yhdistää muihin toimintoihin tehtävien automatisoimiseksi. Tätä kutsutaan toisinaan komennoksi muilla makro kielillä.

toiminnon argumentti

Joidenkin makro toimintojen vaatimat lisä tiedot. Esimerkiksi toiminto, johon toimenpide vaikuttaa, tai erityiset ehdot, joiden mukaan toiminto suoritetaan.

toimintoluettelo

Luettelo, joka tulee näkyviin, kun napsautat makro objekti-väli lehden toiminto -sarakkeessa olevaa nuolta.

muutoskysely

Kysely, joka kopioi tai muuttaa tietoja. Muutos kyselyt sisältävät liittämis-, poisto-, taulukon teko-ja päivitys kyselyt. Ne tunnistetaan siirtymis ruudussa niiden nimien vieressä olevasta huuto merkki (!)-kohdasta.

toimintorivi

Makro -objekti-väli lehden yläosassa oleva rivi, johon kirjoitetaan makron nimet, toiminnot, argumentit ja tiettyyn makroon tai makro ryhmään liittyvät kommentit.

ADE-tiedosto

Access-projekti (. adp-tiedosto), jossa kaikki moduulit on käännetty ja muokattava lähde koodi on poistettu.

Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkuna

Ikkuna, jossa voit luoda suodattimen alusta alkaen. Voit määrittää ehto lausekkeet suodattimen rakenne ruudukkoon, jos haluat rajoittaa avointen lomakkeiden tai taulukko näkymän tietueita ehtoihin täyttävien tietueiden alijoukkoon.

KOOSTE-funktio

Funktio, kuten sum, Laske, AVGtai Var, jota käytetään summien laskemiseen.

Anonyymi replika

Tieto kanta (vain. mdb-tiedosto muoto), tietyntyyppinen replika, jossa et seuraa yksittäisiä käyttäjiä. Anonyymi replika on erityisen hyödyllinen Internet-tilanteessa, jossa monet käyttäjät lataavat jäljennöksiä.

ANSI SQL -kyselytila

Yksi kahdentyyppisistä SQL-syntaksista: ANSI-89 SQL (jota kutsutaan myös nimellä Microsoft Jet SQL ja ANSI SQL), joka on perinteinen Jet SQL-syntaksi; ja ANSI-92 SQL, jossa on uusia ja erilaisia varattuja sanoja, syntaksi sääntöjä ja yleismerkkejä.

liittämiskysely

Muutos kysely, joka lisää tietueet kyselyn tulos joukkoon aiemmin luodun taulukon loppuun.

sovelluksen tausta

Sovellus ikkunan tausta-alue.

ASCII

Amerikkalaisessa vakio näppäimistöstä löytyneiden kirjeiden ja symbolien esittämiseen käytettävä American Standard-koodi (ASCII) 7-bittinen merkistö.

pikasuodatus

Voit suodattaa pivot-taulukko-tai pivot-kaavio näkymän tietoja valitsemalla yhden tai useamman kohteen suodatettavaa kenttää varten.

automaattinen muotoilu

Muoto kokoelma, joka määrittää lomakkeen tai raportin hallinta painikkeiden ja osan ulkoasun.

Automaattinen linkki

Linkki ole-objektista, joka on käytettävissä sellaisessa OLE-palvelimessa, joka päivittää objektin automaattisesti Accessissa, kun objekti tiedoston tiedot muuttuvat.

Laskurikentän tietotyyppi

Käytä tieto kannassa kentän tieto tyyppiä, joka tallentaa automaattisesti yksilöllisen numeron jokaiseen tietueeseen, kun se lisätään taulukkoon. Voit luoda kolmentyyppisiä lukuja: juokseva, satunnainen ja replikointi tunniste.

B

Sivun alkuun

Perustaulukko

Taulukko, joka on käytettävissä tieto kannassa. Voit muokata perustaulukon rakennetta DAO:N objektit-tai Data Definition (DDL)-SQL-lausekkeiden avulla ja voit muuttaa perustaulukon tietoja tietue joukko-objektien tai muutos kyselyjen avulla.

bigint-tieto tyyppi

Käytä-projektissa 8 tavun tieto tyyppi (64 bittiä), joka tallentaa kokonaisluvut luvun-2 ^ 63 (-9223372036854775808) välillä 2 ^ 63-1 (9 223 372 036 854 775 807).

binaarinen tieto tyyppi

Accessissa on kiinteäpituinen tieto tyyppi, jonka enimmäispituus on 8 000 tavua binaaritietoja.

bitti tieto tyyppi

Tieto tyyppi, johon on tallennettu joko 1-tai 0-arvo. Muut kokonaislukuarvot kuin 1 tai 0 hyväksytään, mutta ne tulkitaan aina 1: ksi.

bitti peite

Bitti tason operaattorien (ja eqv, Imp, not, or ja XOR) kanssa käytettävä arvo, jos haluat testata, määrittää tai nollata yksittäisten bittien tilan bitti tason kenttä arvossa.

bittitason vertailu

Bitti määrän välinen vertailu samanlaisten ja kahden numeerisen lausekkeen välillä.

Kirjanmerkki

Tietue joukko-objektin ominaisuus tai lomake, joka sisältää nykyisen tietueen tunnistavan binaarimerkkijonon.

sidottu sarake

Luettelo ruudun, yhdistelmä ruudun tai avattavan luettelo ruudun sarake, joka on sidottu ohjaus objektin ohjaus objektin lähde -ominaisuuden määrittämääsi kenttään.

sidottu ohjausobjekti

Ohjaus objekti, jota käytetään lomakkeessa, raportissa tai tieto kanta sivulla taulukon, kyselyn tai SQL-lausekkeen tietojen näyttämiseen tai muokkaamiseen. Ohjaus objektin ohjaus objektin lähde -ominaisuus tallentaa sen kentän nimen, johon ohjaus objekti on sidottu.

Sidottu hyperlinkki-ohjaus objekti

Ohjaus objekti, jota käytetään tieto kanta sivulla linkin, intranet-osoitteen tai Internet-osoitteen sitomiseen pohjana olevaan teksti kenttään. Voit siirtyä kohde sijaintiin napsauttamalla hyperlinkkiä.

sidottu objekti kehys

Lomakkeessa tai raportissa oleva ohjaus objekti, jonka avulla voidaan näyttää ja manipuloida taulukkoon tallennettuja OLE-objekteja.

sidottu kuva

Ohjaus objekti, jota käytetään lomakkeessa, raportissa tai tieto kanta sivulla kuvan sitomiseen OLE-objekti-kenttään, joka on käytettävissä tieto kannassa tai kuvan sarakkeessa.

sidottu span-ohjaus objekti

Ohjaus objekti, jota käytetään tieto kanta sivulla HTML-koodin sitomiseen teksti-tai memo-kenttään Accessissa tai teksti-, ntext-tai VARCHAR-sarakkeeseen käyttö oikeus projektissa. Et voi muokata sidotun span ohjaus objektin sisältöä.

Builder

Yhteys työkalu, joka yksinkertaistaa tehtävää. Voit esimerkiksi luoda nopeasti monimutkaisen lausekkeen käyttämällä lausekkeen muodostinta.

oletustyökalurivi

Accessissa 2003 ja sitä vanhemmissa versioissa on työkalu rivi, joka on osa Accessin käyttö liittymää, kun se on asennettu tieto koneeseen. Mukautettu työkalu rivi on sitä vastoin sellainen, jonka luot omalle tieto kanta sovellukselle. Nykyiset Accessissa työkalu rivit korvataan valinta nauhassa, joka järjestää komennot toisiinsa liittyvissä ryhmissä väli lehdillä. Lisäksi voit lisätä usein käytettyjä komentoja pikatyökaluriville.

Byte-tietotyyppi

Accessissa käytettävä tieto kannan tieto tyyppi, jolla on pieniä positiivisia kokonaislukuja väliltä 0 – 255.

C

Sivun alkuun

laskettu ohjausobjekti

Ohjaus objekti, jota käytetään lomakkeessa, raportissa tai tieto kanta sivulla lausekkeen tuloksen näyttämiseksi. Tulos lasketaan uudelleen aina, kun lausekkeen perustana olevat arvot muuttuvat.

laskettu kenttä

Kyselyssä määritetty kenttä, joka näyttää lausekkeen tuloksen eikä tallennettujen tietojen näyttämistä. Arvo lasketaan uudelleen aina, kun lausekkeen arvo muuttuu.

Soita puuhun

Kaikki moduulit, joihin voi olla kutsuttu minkä tahansa moduulin toiminto sarjassa, jossa koodi on parhaillaan käynnissä.

otsikko-osa

Ryhmitellyn tieto kanta sivun osa, jossa näkyy tieto sarakkeiden otsikot. Se näkyy välittömästi ennen ryhmän ylätunnistetta. Et voi lisätä sidotun ohjaus objektin otsikko-osaan.

Karteesinen tulo

SQL SELECT-lausekkeen suorittaminen, joka sisältää vähintään kaksi taulukkoa FROM-lauseessa, mutta ei WHERE-tai JOIN-lausetta, joka osoittaa, miten taulut on tarkoitus yhdistää.

johdannais

Toisen toiminnon käynnistävä toiminto prosessi. Jos esimerkiksi vähintään kahdelle taulukolle on määritetty limittäisten päivitysten suhde, perusavaimen päivitys käynnistää automaattisesti ulkoisen taulukon muutokset.

johdannaispoisto

Jos kyseessä on suhde, joka pakottaa taulu koiden välisen viite-eheyden, kaikki siihen liittyvät tietueet poistetaan yhdistetystä taulukosta tai taulu koista, kun ensisijaisten taulu koiden tietue on poistettu.

johdannais-tapahtuma

Tapahtuma sarja, joka aiheutuu tapahtuman suoraan tai epäsuorasti soittamisesta. kutsutaan myös tapahtuman johdannais-tai rekursio-tapahtumaksi. Käytä limittäisiä tapahtumia harkiten, sillä ne johtavat usein pinon ylivuotoon tai muihin suorituksenaikaisten virheiden ratkaisemiseen.

johdannaispäivitys

Yhteyksissä, jotka soveltavat taulu koiden välistä viite-eheyttä, kaikkien siihen liittyvän taulukon tai taulu koiden liittyvien tietueiden päivittämistä, kun päätaulukon tietuetta muutetaan.

Luokka kenttä

Pivot-kaavio näkymän luokka-alueella näkyvä kenttä. Luokka-kentän kohteet näkyvät selitteinä luokka-akselilla.

kanavan numero

Kokonaisluku, joka vastaa avointa dynaamista tietojen Exchange (DDE)-kanavaa. Kanava numerot määrittää Microsoft Windows 95 tai uudempi versio, joka on luotu DDEInitiate -funktion avulla ja jota käytetään muissa DDE-funktioissa ja-lausekkeissa.

char-tieto tyyppi

Accessissa on kiinteäpituinen tieto tyyppi, jonka enimmäispituus on 8 000 ANSI-merkkiä.

merkkikoodi

Luku, joka edustaa tietyn merkin joukkoa, kuten ANSI-merkistöä.

kaavio

Tietojen graafinen esitys lomakkeessa, raportissa tai tieto kanta sivulla.

Valintaruutu

Ohjaus objekti, joka osoittaa, onko vaihto ehto valittuna. Valinta merkki ilmestyy ruutuun, kun vaihto ehto on valittuna.

CHECK-rajoitus

Sallii useita taulukkoja kattavat liiketoiminta säännöt. Tilaus taulukolla voi esimerkiksi olla tarkistus rajoitus, joka estää asiakasta ylittämästä Asiakas-taulukossa asiakkaalle määritettyä luotto rajaa.

luokkamoduuli

Moduuli, joka voi sisältää uuden objektin määrityksen. Jokainen luokan esiintymä luo uuden objektin. Moduulista määritetyt toiminto sarjat muuttuvat objektin ominaisuuksille ja menetelmille. Luokka moduuleja voi olla joko yksin tai lomakkeissa ja raporteissa.

luokan nimi

Nimi, jolla viitataan luokka moduuliin. Jos luokka moduuli on lomake-tai raportti moduuli, luokan nimi on ennen moduulin tyyppiä, esimerkiksi Form_OrderForm.

luokan nimi (OLE)

Esimääritetty nimi, jota käytetään viittaamaan OLE-objektiin Visual Basicissa. Siinä on sen sovelluksen nimi, jonka avulla on luotu OLE-objekti, objektin tyyppi ja valinnaisesti sovelluksen versio numero. Esimerkki: Excel. Sheet.

koodi tynkä

Visual Basic-koodin osa, joka määrittää menettelyn alun ja lopun.

törmäyksien

Erän päivityksessä ilmeneekö risti riita. Asiakas lukee tietoja palvelimesta ja yrittää sitten muokata tietoja eräpäivityksessä, mutta ennen kuin päivitys yritys suoritetaan, toinen asiakas muuttaa alkuperäistä palvelin tietoja.

sarake

Tieto kanta taulukon sijainti, johon tietyntyyppiset tiedot tallennetaan. Se on myös taulukko näkymän kenttä ja Accessin tieto kanta, kyselyn rakenne ruudukko tai suodattimen rakenne ruudukko.

sarake alue

Pivot-taulukko näkymän osa, joka sisältää sarake kenttiä.

sarakekenttä

Pivot-taulukko näkymän sarake alueen kenttä. Sarake kentissä olevat kohteet näkyvät pivot-taulukko luettelon yläosassa. Sisemmät sarake kentät ovat lähimpänä yksityiskohta-aluetta. ulommat sarake kentät näkyvät sisempi sarake-kenttien yläpuolella.

sarakkeen valitsin

Sarakkeen yläreunassa oleva vaakasuuntainen palkki. Napsauttamalla sarakkeen valitsinta voit valita koko sarakkeen kyselyn rakenne ruudukossa tai suodattimen rakenne ruudukossa.

yhdistelmäruutu

Lomakkeessa oleva ohjaus objekti, joka sisältää luettelo ruudun ja teksti ruudun yhdistetyn ominaisuuden. Voit kirjoittaa arvon yhdistelmä ruutuun tai voit näyttää luettelon napsauttamalla ohjaus objektia ja valita sitten kohteen luettelosta.

komentopainike

Ohjaus objekti, joka suorittaa makron, kutsuu Visual Basic-funktiota tai suorittaa tapahtuma toiminto sarjan. Komento painiketta kutsutaan joskus painikkeeksi muissa ohjelmissa.

vertailuoperaattori

Operaattori, jota käytetään kahden arvon tai lausekkeen vertailuun. Esimerkiksi _Lt_ (pienempi kuin), _GT_ (suurempi kuin) ja = (yhtä suuri kuin).

yhdistelmä ohjaus objekti

Ohjaus objekti ja siihen liitetty selite, kuten teksti ruutu, johon on liitetty selite.

Ehdollinen suodatus

Kentän suodattaminen näyttämään ylimmät tai alimmat n -kohteet kokonaissumman perusteella. Voit esimerkiksi suodattaa kolme kaupunkia, jotka tuottivat eniten myyntiä tai viisi vähiten kannattavaa tuotetta.

ehdollinen muotoilu

Lomakkeen tai raportin ohjaus objektin sisällön muotoilu yhden tai useamman ehdon perusteella. Ehto voi viitata toiseen ohjaus objektiin, kohdistettuna olevaan ohjaus objektiin tai käyttäjän määrittämään Visual Basic for Applications-funktioon.

konfliktin

Ehto, joka ilmenee, jos tiedot ovat muuttuneet samassa tietueessa kahdesta replikajoukon jäsenestä. Kun risti riita ilmenee, voitto muutos valitaan ja sitä käytetään kaikissa replikassa, ja hävinnyt muutos tallennetaan risti riitaan kaikkiin replikoihin.

yhteysmerkkijono

Merkki jono lauseke, jota käytetään ulkoisen tieto kannan avaamiseen.

rajoitus

Sarakkeeseen tai riville syötetyn arvon rajoitus. Esimerkiksi ikä-sarakkeen arvojen arvo ei voi olla pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 110.

jatkolomake

Lomake, joka näyttää useita tietueita näytössä lomake näkymässä.

hyperlinkin sisältävä ohjaus objekti

Ohjaus objekti, jonka avulla käyttäjä voi siirtyä asia kirjaan, verkko sivuun tai objektiin. Esimerkki on teksti ruutu, joka on sidottu hyperlinkkejä sisältävään kenttään.

ristiintaulukointikysely

Kysely, joka laskee tietueiden summan, Keski arvon, määrän tai muuntyyppisen kokonaissumman ja ryhmittelee tuloksen Kahdentyyppisillä tiedoilla: yksi taulukon vasemmassa reunassa ja toinen sivun yläosassa.

Valuuttatietotyyppi

Käytä tieto kannassa tieto tyyppiä, joka on hyödyllinen raha-tai kiinteähintaisten lasku toimitusten laskelmissa, jossa tarkkuus on erittäin tärkeää.

nykyinen tietue

Tietue tietue joukossa, josta voit muokata tai hakea tietoja. Tietue joukossa voi olla vain yksi nykyinen tietue tiettynä ajan kohtana, mutta tietue joukolla ei ehkä ole nykyistä tietuetta, esimerkiksi sen jälkeen, kun tietue on poistettu Dynaset-tyyppisestä tietue joukosta.

kohdistimen tieto tyyppi

Käytä tieto tyyppiä, jota voit käyttää vain kohdistin muuttujan luomiseen. Tätä tieto tyyppiä ei voi käyttää taulukon sarakkeissa. Kohdistin on mekanismi, jonka avulla voit käsitellä yhtä riviä kerrallaan SELECT-lausekkeen tulos joukossa.

mukautettu ryhmä

Mukautetun ryhmän kentän kohde. Mukautettu ryhmä sisältää vähintään kaksi kohdetta rivi-tai sarake kentästä.

Mukautettu ryhmittely kenttä

Rivi-tai sarake alueen kenttä, joka sisältää mukautetut ryhmät kohteenaan.

Mukautettu järjestys

Käyttäjän määrittämä lajittelu järjestys. Voit esimerkiksi määrittää mukautetun lajittelu järjestyksen, joka näyttää työn tekijän nimi-sarakkeen arvot otsikon virka ikää.

mukautetut ominaisuudet-valinta ikkuna

Mukautettu ominaisuus ikkuna, jonka avulla käyttäjät voivat määrittää ActiveX-komponentin ominaisuudet.

oma työkalurivi

Accessin 2003 ja sitä aiemmissa versioissa työkalu rivi, jonka luot sovelluksessasi. Oletus työkalu rivi on sen sijaan osa Accessia, kun se on asennettu tieto koneeseen.

D

Sivun alkuun

DAO-objekti

Tieto kanta objektit (DAO)-kirjaston määrittämä objekti. Voit käyttää DAO:N objekteja, kuten Database, TableDefja Recordset, kuvaamaan objekteja, joita käytetään tietojen, kuten taulukkojen ja kyselyjen, järjestämisessä ja käsittelemiseen koodissa.

tieto kanta objektit

Ohjelmointi raja pinta, jonka avulla voit käyttää ja käsitellä tieto kanta objekteja.

DAO-objektit

tietokantasivu

Verkko sivu, joka on suunniteltu Internetiä tai intranetiä koskevien tietojen tarkasteluun ja käsittelemiseen. Sen tiedot tallennetaan yleensä Accessia koskevaan tieto kantaan.

tieto kanta sivun ominaisuudet

Tieto kanta sivun määritteet, jotka tunnistavat tieto kannan, johon sivu on yhdistetty, ja määrittää sivun ulkoasun ja toiminnot.

tieto alue

Pivot-taulukko-tai pivot-kaavio näkymän osa, joka sisältää yhteenveto tiedot. Tieto alueen arvot näkyvät tietueina pivot-taulukko näkymässä ja tieto pisteinä pivot-kaavio näkymässä.

tietojen kerääminen

Menetelmä tietojen keräämiseen käyttäjiltä lähettämällä ja vastaanottamalla HTML-lomakkeita tai InfoPath 2007-lomakkeita Accessista 2007. Accessissa voit luoda tietojenkeräyspyynnön ja lähettää sen käyttäjille Sähkö posti viestissä olevaan lomakkeeseen. Käyttäjät suorittavat lomakkeen ja palauttavat sen sinulle.

tietojen määritys

Pohjana olevien taulukkojen ja kyselyjen kentät ja lausekkeet, jotka muodostavat tieto kanta sivun tietue lähteen.

Data Definition Language (DDL)

Kieli, jolla kuvataan tieto kannan määritteitä, erityisesti taulukkoja, kenttiä, indeksejä ja tallennus strategiaa. ANSI määrittää tämän, jotta tunnukset luodaan, PUDOTTAVAT ja muuttuvat. DDL on jäsennelty Query Language (SQL)-kielen alijoukko.

määrityskysely

SQL-kohtainen kysely, joka voi luoda, muuttaa tai poistaa taulukon tai luoda tai poistaa indeksin tieto kannassa. ANSI määrittää nämä DDL-kyselyiksi ja käyttää tunnuksia luo, DROP ja ALTER.

tietokenttä

Pivot-taulukko-tai pivot-kaavio näkymän Yhteenveto tietoja sisältävä kenttä. Tieto kenttä sisältää yleensä numeerisia tietoja.

tieto-osa

Sovelluskohtainen tieto kappale, joka voidaan siirtää (Dynamic Data Exchange) DDE-kanavalla.

arvopisteen otsikko

Tarra, jossa on lisä tietoja arvo pisteen merkistä, joka vastaa yhtä arvo pistettä tai arvoa.

tietojen manipulointi kieli (DML)

Kieli, jolla noudetaan, lisätään, poistetaan ja päivitetään tieto kannan tietoja. ENIMMÄISKUOLLEISUUSRAJAN on SQL (Structured Query Language)-kielen alijoukko.

merkintä

Palkki, alue, piste, sektori tai muu merkki kaaviossa, joka edustaa yksittäistä arvo pistettä tai arvoa. Kaavion toisiinsa liittyvät arvo pisteiden merkit muodostavat arvo sarjan.

arvosarja

Kaavioon piirretyt toisiinsa liittyvät arvo Pisteet. Jokainen kaavion arvo sarja sisältää yksilöllisen värin tai kuvion. Voit piirtää yhden tai useamman arvo sarjan kaavioon.

tieto lähde ohjaus objekti

Tieto kanta sivujen ja Microsoft Office Web Components-komponenttien takana oleva moottori, joka hallitsee yhteyttä pohjana olevaan tieto lähteeseen. Tieto lähde-ohjaus objektissa ei ole visuaalista esitystä.

tieto kanta sovellus

Joukko objekteja, jotka voivat sisältää taulukkoja, kyselyitä, lomakkeita, raportteja, makroja ja koodi moduuleja, jotka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä tieto kannan käytön Help ottamiseksi. Tieto kanta sovellus otetaan yleensä käyttöön käyttäjä ryhmälle.

tietokantakaavio

Tieto kanta rakenteen minkä tahansa osan graafinen esitys. Se voi olla joko koko nainen tai osittainen kuva tieto kannan rakenteesta. Se sisältää taulu koita, niiden sisältämiä sarakkeita ja taulu koiden välisiä yhteyksiä.

Tieto kannan dokumentointi

Työkalu, joka luo raportin, jossa on yksityiskohtaisia tietoja tieto kannan objekteista.

tietokantaobjektit

Accessissa tieto kanta sisältää objekteja, kuten taulukkoja, kyselyitä, lomakkeita, raportteja, sivuja, makroja ja moduuleja. Projekti sisältää objekteja, kuten lomakkeita, raportteja, sivuja, makroja ja moduuleja.

tieto kannan replikointi

Kahden tai useamman erikoiskopion (replikoiden) luominen Accessissa. Replikat voidaan synkronoida, yhden replikan tietoihin tehdyt muutokset tai rakenne malliin tehdyt rakenne muutokset lähetetään muihin replikoihin.

Tieto kanta ikkuna

Accessin 2003 ja sitä vanhemmissa versioissa ikkuna, joka tulee näkyviin, kun avaat Accessin tieto kannan tai Accessin projektin. Siinä näkyvät pikanäppäimet uusien tieto kanta objektien luomiseen ja olemassa olevien objektien avaamiseen. Tieto kanta ikkuna korvataan Accessissa 2007 siirtymis ruudussa.

määrityskysely

SQL-kohtainen kysely, joka sisältää DDL (Data Definition Language)-lauseet. Näiden lausekkeiden avulla voit luoda tai muuttaa tieto kannan objekteja.

tietotaulukko

Taulukon, lomakkeen, kyselyn, näkymän tai tallennetun toiminto sarjan tiedot, jotka näkyvät rivi-ja sarake muodossa.

Taulukkonäkymä

Näkymä, joka näyttää taulukon, lomakkeen, kyselyn, näkymän tai tallennetun toiminto sarjan tietoja rivi-ja sarake muodossa. Taulukko näkymässä voit muokata kenttiä, lisätä ja poistaa tietoja sekä hakea tietoja. Accessissa 2007 voit myös muokata ja lisätä kenttiä taulukkoon taulukko näkymässä.

päivämäärälauseke

Mikä tahansa lauseke, joka voidaan tulkita päivä määräksi, mukaan lukien päivämäärä literaalit, päivä määriä näyttävät luvut, päivä määrät näyttävät merkki jonot sekä funktioista palautetut päivä määrät.

päivämääräliteraali

Mikä tahansa merkki jono, jossa on voimassa oleva muoto, jonka ympärillä on numero merkkejä (#). Kelvolliset muotoilut sisältävät päivämäärä muodon, joka on määritetty koodissa tai Universal date format-asetuksissa.

päivämääräerottimet

Merkit, jotka erottavat päivän, kuukauden ja vuoden, kun päivämäärä arvot muotoillaan. Merkit määräytyvät järjestelmä asetusten tai muoto -funktion avulla.

Päivämäärä ja kellonaika -tietotyyppi

Yhteys tieto kannan tieto tyyppi, jota käytetään päivä määrä-ja aika tietojen pitoon.

datetime-tieto tyyppi

Voit käyttää yhteys projektissa päivä määrä-ja kellon aika-tieto tyyppiä, joka on 1. tammi kuuta 1753, 31 päivään joulu kuuta 9999, sekunnin tai 3,33 Milli sekunnin tarkkuudella.

DBCS

Merkistö, joka esittää merkin 1 tai 2 tavua, jolloin yli 256 merkkiä on edustettuina.

Desimaali tieto tyyppi (käyttää tieto kantaa)

Tarkka numeerinen tieto tyyppi, joka sisältää arvot kohteesta-10 ^ 28-1 – 10 ^ 28-1. Voit määrittää skaala uksen (numeroiden enimmäismäärän) ja tarkkuuden (desimaali pilkun oikealla puolella olevien numeroiden enimmäismäärän).

Desimaali tieto tyyppi (käyttää projektia)

Tarkka numeerinen tieto tyyppi, joka sisältää arvoja kohteesta-10 ^ 38-1 – 10 ^ 38-1. Voit määrittää skaala uksen (numeroiden kokonaismäärän) ja tarkkuuden (Desi maalien enimmäismäärän).

määritys

Muu kuin suoritettava koodi, joka nimeää vakion, muuttujan tai toiminto sarjan ja määrittää sen ominaisuudet, kuten tieto tyypin. DLL-toiminto sarjoissa määritykset määrittävät nimet, kirjastot ja argumentit.

Ilmoitukset-osa

Moduulin osa, joka sisältää kaikki moduulin toiminto sarjaa koskevat ilmoitukset. Se voi sisältää tietoja muuttujista, vakioista, käyttäjän määrittämistä tieto tyypeistä ja ulkoisista toiminto sarjoista dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa.

ohjausobjektin oletustyyli

Ohjaus objekti tyypin oletusarvoinen ominaisuus asetus. Mukauta ohjaus objekti tyyppiä, ennen kuin luot vähintään kaksi samanlaista ohjaus objektia, jotta voit välttää kunkin ohjaus objektin mukauttamisen yksitellen.

oletus ominaisuus

Ominaisuus, jonka voit määrittää ohjaus objektille niin, että aina, kun tämäntyyppinen uusi ohjaus objekti luodaan, ominaisuudella on sama arvo.

oletusarvo

Arvo, joka syötetään automaattisesti kenttään tai ohjaus objektiin, kun lisäät uuden tietueen. Voit joko hyväksyä Oletus arvon tai korvata sen kirjoittamalla arvon.

poistokysely

Kysely (SQL-lauseke), joka poistaa rivit, jotka vastaavat yhdestä tai useammasta taulukosta määrittämiäsi ehtoja.

rakenneruudukko

Ruudukko, jonka avulla voit suunnitella kyselyn tai suodattimen kyselyn rakenne näkymässä tai Erikoissuodatus ja lajittelu-ikkunassa. Kyselyt: Tämä ruudukko tunnettiin aiemmin nimellä QBE-ruudukko.

Rakenne malli

Vain sen replikajoukon jäsen, jossa voit tehdä muutoksia tieto kannan rakenteeseen, joka voidaan levittää muihin replikoihin.

Rakennenäkymä

Näkymä, joka näyttää näiden tieto kanta objektien rakenteen: taulut, kyselyt, lomakkeet, raportit ja makrot. Rakenne näkymässä voit luoda uusia tieto kanta objekteja ja muokata olemassa olevien objektien rakennetta.

tieto alue

Pivot-taulukko näkymän osa, joka sisältää yksityiskohta-ja summa kenttiä.

yksityiskohta kenttä

Kenttä, jossa näkyvät kaikki rivit tai tietueet pohjana olevasta tietue lähteestä.

tiedot-osa

Käytetään sisältämään lomakkeen tai raportin pääleipä tekstiä. Tämä osa sisältää yleensä tietue lähteen kenttiin sidottuja komponentteja, mutta se voi sisältää myös ei-sidottuja komponentteja, kuten otsikoita, jotka tunnistavat kentän sisällön.

Suora synkronointi

Menetelmä, jolla synkronoidaan tietoja niiden replikoiden välillä, jotka on liitetty suoraan paikalliseen lähiverkkoon ja jotka ovat käytettävissä jaettujen verkko kansioiden kautta.

käytöstä poistettu ohjaus objekti

Ohjaus objekti, joka näkyy lomakkeessa himmennettynä. Käytöstä poistettu ohjaus objekti ei saa kohdistusta, eikä se vastaa hiiren napsautuksia.

asia kirjan ominaisuudet

Ominaisuudet, kuten otsikko, aihe ja tekijä, jotka on tallennettu kuhunkin tieto kanta sivuun.

ryhmä

Tietue joukko, jonka on määrittänyt taulukko, kysely tai SQL-lauseke. Ryhmä kooste funktiot palauttavat tietyn toimi alueen tai tietue joukkoa koskevia tilastollisia tietoja.

ryhmäkoostefunktio

Funktio, kuten DAvg tai DMax, jota käytetään tilasto tietojen laskemiseen tietue joukkoa (toimi alue) varten.

kaksinkertainen tarkkuus

Numero, joka on tallennettu kaksinkertaiseen määrään (kaksi sanaa, yleensä 8 tavua) tieto koneen muistiin, jota tarvitaan epätarkan (yhden tarkkuuden) numeron tallentamiseen. Tieto kone on yleisesti käsitellyt liuku luku muodossa.

tippa-alue

Pivot-taulukko näkymän tai pivot-kaavio näkymän alue, jossa voit tuoda kenttä luettelon kentät näkyviin kentän tietojen näyttämiseksi. Kunkin tippa-alueen Tunnisteet kertovat, millaisia kenttiä voit luoda näkymässä.

avattava luetteloruutu

Tieto kanta sivun ohjaus objekti, jonka napsauttaminen tuo näkyviin luettelon, josta voit valita arvon. Avattavaan luettelo ruutuun ei voi kirjoittaa arvoa.

dynaamisesti linkitettävä Kirjasto

Joukko rutiineja, joita voidaan soittaa Visual Basic-toiminto sarjoista ja jotka ladataan ja linkitetään sovellukseen suorituksen aikana.

E

Sivun alkuun

päivitys

Prosessi, jossa käyttö oikeus päivitetään tai maalataan uudelleen, kun makro on käynnissä.

Muokkaa ohjaus objektia

Myös teksti ruutu, muokkaus ohjaus objekti on suorakulmainen alue, jossa käyttäjä voi kirjoittaa ja muokata tekstiä.

upotus

Voit lisätä OLE-objektin kopion toisesta sovelluksesta. Objektin lähde, jota kutsutaan OLE-palvelimeksi, voi olla mikä tahansa sovellus, joka tukee objektien linkittämistä ja upottamista. Upotetun objektin muutokset eivät näy alkuperäisessä objektissa.

käytössä oleva tieto kanta

Aiemman version tieto kanta, joka on avattu Accessissa 2000 tai sitä uudemmissa versioissa muuntamatta sen muotoa. Jos haluat muuttaa tieto kannan rakennetta, sinun on avattava se siinä Accessissa, jossa se on luotu.

virhenumero

Kokonaisluku väliltä 0 – 65 535, joka vastaa Virhe -objektin luku -ominaisuus asetusta. Kun yhdistetään ERR -objektin Kuvaus -ominaisuus asetukseen, tämä numero vastaa tiettyä virhe sanomaa.

yksityinen

Tieto kannan tietojen käytön tila, joka on jaetussa verkossa. Kun avaat tieto kannan yksityiskäyttötilassa, voit estää muita käyttäjiä avaamasta tieto kantaa.

Laajenna ohjaus objekti

Tieto kanta sivun ohjaus objekti, jonka napsauttaminen laajentaa tai kutistaa ryhmitetyn tietueen ja näyttää tai piilottaa sen yksityiskohta tietueet.

laajennuksen ilma isin

Painike, jota käytetään tietueiden ryhmien laajentamiseen tai tiivistäminen; siinä näkyy plusmerkki (+) tai miinus (-).

vieminen

Jos haluat kopioida tiedot ja tieto kanta objektit toiseen tieto kantaan, laskenta taulukko tiedostoon tai tiedosto muotoon, jotta toinen tieto kanta tai ohjelma voi käyttää tietoja tai tieto kanta objekteja. Voit viedä tietoja useisiin tuetuissa tieto kannoissa, ohjelmissa ja tiedosto muodoissa.

Lausekkeen muodostin

Käyttö oikeus työkalu, jonka avulla voit luoda lausekkeen. Se sisältää luettelon yleisistä lausekkeista, jotka voit valita.

ulkoinen tietokanta

Sen taulukon lähde, joka linkitetään tai tuodaan nykyiseen tieto kantaan, tai tuotavan taulukon kohde.

ulkoinen taulukko

Taulukko avoinna olevan tieto kannan tai-projektin ulkopuolella.

täydellinen

Sivun alkuun

kentän tieto tyypit

Kentän ominaisuus, joka määrittää, millaisia tietoja se voi tallentaa. Esimerkiksi kenttä, jonka tieto tyyppi on teksti, voi tallentaa tietoja, jotka koostuvat joko teksti-tai numero merkeistä, mutta luku kenttään voi tallentaa vain numeerisia tietoja.

Kenttäluettelo-ruutu

Ruutu, jossa luetellaan kaikki pohjana olevan tietue lähteen tai tieto kanta objektin kentät.

kentän valitsin

Pieni ruutu tai palkki, jota napsauttamalla voit valita koko taulukon sarakkeen.

tiedoston numero

Tiedoston avaamis lausekkeessa käytettävä luku . Käytä 1-255-ohjelmassa tiedosto numeroita, jotka sisältävät tiedostoja, jotka eivät ole muiden ohjelmien käytettävissä. Käytä tiedosto numeroita alueella 256-511, jos haluat käyttää muissa ohjelmissa käytettävissä olevia tiedostoja.

Täyttö

Raportin suurennos, joka täyttää raportin tilanne vedos-ikkunan asentamalla sivun leveyden tai korkeuden sen mukaan, onko raportti pysty-vai vaakasuuntaisena.

suodatin

Tietojen joukko, joka näyttää tietojen alijoukon tai tietojen lajittelun. Accessissa voit suodattaa tietoja suodatus tekniikoiden avulla, kuten suodattamalla valinnan mukaan ja suodattamalla lomakkeen mukaan.

suodatus alue

Pivot-taulukko näkymän tai pivot-kaavio näkymän osa, joka sisältää suodatin kenttiä.

Suodata lomakkeen mukaan

Tieto suodatus menetelmä, jossa käytetään nykyisen lomakkeen tai taulukon versiota, jossa on tyhjiä kenttiä, joihin voit kirjoittaa Suodatettujen tietueiden sisältämät arvot.

Suodata valinnan mukaan

Menetelmä tietueiden suodattamiseen lomakkeessa tai taulukko näkymässä, jossa noudetaan vain tietueet, jotka sisältävät valitun arvon.

Suodata ilman valintaa

Menetelmä, jossa voit suodattaa lomakkeen tai taulukon tietueet ja hakea vain ne tietueet, jotka eivät sisällä valittua arvoa.

suodatin kenttä

Suodatin alueen kenttä, jonka avulla voit suodattaa pivot-taulukko-tai pivot-kaavio näkymässä näkyviä tietoja. Suodatus kentissä käytetään samoja funktioita kuin Microsoft Excelin pivot-taulukko raporttien sivu kentissä.

Syötteen suodattaminen

Menetelmä sellaisten tietueiden suodattamiseen, jotka käyttävät kirjoittamasi arvon tai lausekkeen etsimiseen vain ne tietueet, jotka sisältävät arvon tai täyttävät lausekkeen.

kiinteäleveyksinen tekstitiedosto

Tiedosto, joka sisältää tiedot, joissa kussakin kentässä on kiinteäleveyksinen leveys.

liuku luku tieto tyyppi

Accessissa on likimääräinen numeerinen tieto tyyppi, jossa on 15-numeroinen tarkkuus. Float-tieto tyyppi voi sisältää positiivisia arvoja noin 2.23 E-308 – 1.79 E + 308, negatiivisten arvojen välillä noin-2.23 E-308 –-1.79 E + 308 tai nollan.

kelluva

Voi liikkua vapaasti omana ikkunassaan. Irrallinen ikkuna on aina päällimmäisenä. Lausekkeen muodostin, tieto kannan dokumentointi, työkalu ryhmä ja paletit voivat kellua.

viiteavain

Yksi tai useampi taulukon kenttä (sarake), joka viittaa toisen taulukon perusavainkenttään tai muihin kenttiin. Viite avain osoittaa, miten taulut liittyvät toisiinsa.

viitetaulukko

Taulukko (kuten asiakkaan tila ukset), joka sisältää viite avain kentän (kuten asiakas tunnus), joka on tieto kannan toisen taulukon (kuten asiakkaiden) perusavainkenttä ja joka on yleensä yksi-moneen-yhteyden "monta"-puolella.

lomake

Tieto kanta objekti, johon voit sijoittaa toimintoja tai tietojen kirjoittamista, näyttämistä ja muokkaamista kentissä.

lomakkeen alatunniste

Käytetään näyttämään lomakkeen, komento painikkeiden tai ei-sidottujen ohjaus objektien käyttö ohjeita syötteen hyväksymiseksi. Näkyy lomakkeen alaosassa lomake näkymässä ja tulos teen lopussa.

Lomakkeen ylätunniste

Käytetään näyttämään lomakkeen otsikko, lomakkeen käyttö ohjeet tai komento painikkeet, jotka avaavat toisiinsa liittyvät lomakkeet tai suorittavat muita tehtäviä. Lomakkeen ylätunniste näkyy lomakkeen yläosassa lomake näkymässä ja tulos teen alussa.

lomakemoduuli

Moduuli, joka sisältää Visual Basic for Applications (VBA)-koodin kaikissa tapahtuma toiminto sarjoissa, jotka tapahtuvat tietyn lomakkeen tai sen komponenttien tapahtumien aikana.

Lomake objekti-väli lehti

Objekti-väli lehti, jossa voit käsitellä lomakkeita rakenne näkymässä, lomake näkymässä, taulukko näkymässä tai esikatselunäkymässä.

lomakkeen ominaisuudet

Lomakkeen ominaisuudet, jotka vaikuttavat sen ulkoasuun tai toimintaan. Esimerkiksi oletus näkymä -ominaisuus on lomake-ominaisuus, joka määrittää, avautuuko lomake automaattisesti lomake-vai taulukko näkymässä.

lomakkeen valitsin

Viivainten tapaaminen-ruutu, joka on rakenne näkymässä lomakkeen vasemmassa yläkulmassa. Valinta ruudun avulla voit suorittaa lomake tason toimintoja, kuten valita lomakkeen.

Lomakenäkymä

Näkymä, joka näyttää lomakkeen, jota käytetään tietojen näyttämiseen tai hyväksymiseen. Lomake näkymä on tärkein tapa lisätä ja muokata taulukon tietoja. Voit myös muuttaa lomakkeen rakennetta tässä näkymässä.

muoto

Määrittää, miten tiedot näytetään ja tulostetaan. Accessissa tieto kanta sisältää vakio muotoiluja tietyille tieto tyypeille, samoin kuin vastaavan SQL-tieto tyypin Project. Voit myös luoda mukautettuja muotoiluja.

edusta-taustasovellus

Tieto kanta sovellus, joka sisältää taulukkoja sisältävän tausta tieto kanta tiedoston ja kopioita edusta tieto kanta tiedostosta, joka sisältää kaikki muut tieto kanta objektit, joissa on linkkejä tausta taulukoihin.

funktio

Kysely, jossa syötetään syöte parametreja ja palautetaan tulos, kuten tallennettu toiminto sarja. Tyypit: skalaari (multistatement; palauttaa yhden arvon), tekstiin sidottu (yksi lauseke, päivitettävä taulukko arvo) ja taulukko (multistatement; taulukko-arvo).

funktiotoimintosarja

Visual Basic for Applications (VBA)-sovelluksessa toiminto sarja, joka palauttaa arvon ja jota voidaan käyttää lausekkeessa. Voit määrittää funktion funktion lauseella ja lopettaa sen käyttämällä End-funktion lausetta.

G

Sivun alkuun

Yleinen lajittelu järjestys

Oletus lajittelu järjestys määrittää, miten merkit lajitellaan koko tieto kannassa, kuten taulukko-, kysely-ja raportti muodossa. Määritä yleinen lajittelu järjestys, jos aiot käyttää tieto kantaa, jossa on useita kieli versioita Accessissa.

yleinen valikkorivi

Accessin 2003 ja sitä vanhemmissa versioissa on erityinen mukautettu valikko rivi, joka korvaa valmiin valikko rivin tieto kanta sovelluksen kaikissa ikkunoissa, paitsi jos olet määrittänyt lomakkeelle tai raportille mukautetun valikko rivin.

Yleinen replika

Replika, jossa muutokset ovat täysin jäljitettyjä ja voidaan vaihtaa minkä tahansa joukon yleisen replikan kanssa. Yleinen replika voi myös vaihtaa muutoksia niiden paikallisten tai julkisten replikoiden kanssa, joista siitä tulee keskitin.

yleinen pikavalikko

Mukautettu pikavalikko, joka korvaa seuraavien objektien sisäisen pikavalikon: taulukon ja kyselyjen taulukko näkymien kentät; Lomake näkymän, taulukko näkymän ja tulostuksen esikatselun lomakkeet ja lomake-komponentit; ja raportit esikatselussa.

GUID (maailmanlaajuisesti Unique Identifier)-tunnus

16-tavuinen kenttä, jota käytetään Accessissa tieto kannassa yksilöllisen tunnisteen määrittämiseksi replikointia varten. GUID-tunnukset tunnistavat replikat, replikajoukot, taulut, tietueet ja muut objektit. Jos käytät Accessia, GUID-tunnusta kutsutaan replikointi tunnuksina.

ruudukko (taulukko näkymä)

Vaaka-ja Pystysuuntaiset viivat, jotka jakavat tieto rivit ja-sarakkeet visuaalisesti taulukon, kyselyn, lomakkeen, näkymän tai tallennetun toiminto sarjan soluihin. Voit näyttää ja piilottaa nämä ruudukko viivat.

ruudukko (rakenne näkymä)

Vaaka-ja pystysuorien piste-ja kiinteiden viivojen asettelu, jonka avulla voit sijoittaa ohjaus objektin tarkasti, kun suunnittelet lomaketta tai raporttia.

ryhmä tili

Ryhmä käyttäjä tiliä, joka on yksilöity työryhmän nimellä ja henkilökohtaisella TUNNUKSELLA (PID). Ryhmälle määritetyt käyttö oikeudet koskevat kaikkia ryhmän käyttäjiä.

Ryhmä suodatin ohjaus objekti

Avattava luettelo ruutu ohjaus objekti tieto kanta sivulla, joka hakee tietueet pohjana olevasta tietue joukosta luettelosta valitsemasi arvon perusteella. Ryhmitellyssä sivussa ohjaus objekti hakee tietyn tietue ryhmän.

ryhmän alatunniste

Käytetään tietojen, kuten ryhmän nimen tai ryhmän kokonaissumman, lisäämiseen tietue ryhmän loppuun.

ryhmän ylätunniste

Käytetään tietojen, kuten ryhmän nimen tai ryhmän kokonaissumman, lisäämiseen tietue ryhmän alussa.

ryhmätaso

Syvyys, jolla raportin tai tieto kanta sivun ryhmä on sisäkkäin muiden ryhmien sisällä. Ryhmät ovat sisäkkäisiä, kun tietue joukko ryhmitellään useamman kuin yhden kentän, lausekkeen tai ryhmä tietue lähteen mukaan.

ryhmitellyt säätimet

Vähintään kaksi ohjaus objektia, joita voidaan käsitellä yhtenä yksikkönä lomaketta tai raporttia suunniteltaessa. Voit valita ryhmän sen sijaan, että valitsisit jokaisen yksittäisen ohjaus objektin, kun järjestät ohjaus objektia tai määrität ominaisuuksia.

ryhmitelty tieto kanta sivu

Tieto kanta sivu, jossa on vähintään kaksi ryhmittely tasoa.

GUID-tieto tyyppi

Yksilöllinen tunnus merkki jono, jota käytetään etäproseduuripuheluissa. Jokainen liittymä ja objekti luokka käyttää GUID-tunnusta (Globally Unique Identifier) tunnistamista varten. GUID on 128-bittinen arvo. 

H

Sivun alkuun

isäntäsovellus

Mikä tahansa sovellus, joka tukee Visual Basic for Applicationsin käyttöä.

Hub

Yleinen replika, johon replikajoukon kaikki replikat synkronoivat muutokset. Keskitin toimii pääreplikana.

hyperlinkin osoite

Polku kohteeseen, kuten objektiin, asia kirjaan tai verkko sivuun. Hyperlinkkiosoite voi olla URL-osoite (Internet-tai intranet-sivusto) tai UNC-verkko polku (osoite paikallisessa verkossa olevaan tiedostoon).

hyperlinkki-tietotyyppi

Hyperlinkin osoitteet tallentavan tieto kanta kentän tieto tyyppi. Osoitteessa voi olla enintään neljä osaa, ja se on kirjoitettu käyttäen seuraavaa muotoa: näyttö teksti # osoite # aliosoite #.

Hyperlinkki-kenttä

Kenttä, johon on tallennettu hyperlinkkiosoitteita. Accessissa tieto kanta on kenttä, jonka tieto tyyppi on hyperlinkki. Jos kyseessä on käyttö oikeus projekti, se on kenttä, jonka IsHyperlink -ominaisuuden arvo on tosi.

hyperlinkin kuvan ohjaus objekti

Tieto kanta sivulla käytettävä ohjaus objekti, joka näyttää tiedoston tai verkko sivun hyperlinkkiä edustavan ei-sidotun kuvan. Voit siirtyä kohde sijaintiin napsauttamalla selaus tilassa olevaa tiedostoa.

I

Sivun alkuun

IDC/HTX-tiedostot

Microsoft Internet Information Server käyttää IDC-tiedostoa ja HTX-tiedostoa tietojen hakemiseen ODBC-tieto lähteestä ja sen muotoilemisesta HTML-tiedostona.

tunniste (lauseke)

Lausekkeen osa, joka viittaa kentän, ohjaus objektin tai ominaisuuden arvoon. Esimerkiksi lomakkeet! [Tila ukset]! [Tilaus tunnus] on tunniste, joka viittaa tila ukset-lomakkeen tilaus tunnus -ohjaus objektin arvoon.

tunnus (Visual Basic)

Tieto jäsen Visual Basic-koodi moduulissa. Tunniste voi olla Ali-, funktio-tai ominaisuus toiminto sarja, muuttuja, vakio, ilmoitus lauseke tai käyttäjän määrittämä tieto tyyppi.

kuvanhallinta

Ohjaus objekti, jota käytetään lomakkeen tai raportin kuvan näyttämiseen.

kuvan tieto tyyppi

Accessissa on muuttujan mittainen tieto tyyppi, johon mahtuu enintään 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) tavua binaaritietoja. Sitä käytetään binaaristen suurten objektien (Blob) tallentamiseen, kuten kuvia, asia kirjoja, ääniä ja käännettyä koodia.

tuo

Jos haluat kopioida tietoja teksti tiedostosta, laskenta taulukko tiedostosta tai tieto kanta taulukosta, käytä Accessia taulukkoon. Voit käyttää tuotuja tietoja uuden taulukon luomiseen, tai voit lisätä sen aiemmin luotuun taulukkoon, jossa on vastaava tieto rakenne.

tuonti-ja vienti määritys

Määritys, joka sisältää tiedot, jotka käyttö oikeuden on suoritettava tuonti-tai vienti toiminnossa kiinteäleveyksiseen tai eroteltuun teksti tiedostoon.

indeksi

Ominaisuus, joka nopeuttaa taulukon etsimistä ja lajittelua avain arvojen perusteella ja voi pakottaa yksilöllisyyden taulukon riveille. Taulukon perusavain indeksoidaan automaattisesti. Joitain kenttiä ei voi indeksoida tieto tyypin, kuten OLE-objektin tai liitteiden, vuoksi.

indeksi-ikkuna

Tieto kannan ikkuna, jossa voit tarkastella tai muokata taulukon indeksejä tai luoda useita kenttä indeksejä.

epäsuora synkronointi

Synkronointi menetelmä, jota käytetään katkaistavassa ympäristössä, esimerkiksi kun matkustat kannettavassa tieto koneessa. Epäsuoran synkronoinnin määrittäminen edellyttää replikoinnin hallintaa.

paikallaan Akti vointi

OLE-objektin OLE-palvelimen Akti vointi kentästä tai ohjaus objektista käsin. Voit esimerkiksi toistaa ohjaus objektissa olevaa aalto muoto-ääni tiedostoa (. wav) kaksoisnapsauttamalla ohjaus objektia.

syöttörajoite

Muoto, joka koostuu literaalimerkeistä (esimerkiksi sulkeista, jaksoista ja yhdysviivoista) ja rajoite merkeistä, jotka määrittävät, mihin tiedot syötetään sekä millaisia tietoja ja kuinka monta merkkiä on sallittu.

asennettavissa oleva ISAM

Voit määrittää ohjaimen, joka sallii pääsyn ulkoisiin tieto kanta muotoihin, kuten dBASE, Excel ja Paradox. Microsoft Accessissa tieto kanta moduuli asentaa (Lataa) Nämä ISAM-ohjaimet, kun sovellus viittaa siihen.

ilmentymä

Objekti, joka on laadittu sen määritelmän sisältävästä luokasta. Esimerkiksi useat lomake luokan esiintymät jakavat saman koodin ja ne ladataan samalla tavalla kuin lomake luokan suunnittelussa käytettiin.

int-tieto tyyppi

-Tieto tyyppi on 4 tavua (32 bittiä), joka tallentaa kokonaisluvut-2 ^ 31 (-2 147 483 648)-2 ^ 31-1 (2 147 483 647).

kokonaislukutyyppi

Perustietotyyppi, joka sisältää kokonaislukuja. Kokonaislukumuuttuja tallennetaan 16-bittisenä (2-tavuinen) lukuna arvosta-32 768 – 32 767.

Internet-synkronointi

Käytetään synkronoinnissa sellaisten replikoiden kanssa, joissa Internet-palvelin on määritetty. Sinun on määritettävä Internet-synkronointi Replication Managerilla.

luontainen vakio

Vakio, joka on toimitettu Accessissa, VBA, ADO tai DAO. Nämä vakiot ovat käytettävissä objektien selaimessa valitsemalla globaalit kummassakin kirjastossa.

nimi

Kentän yksilöivä tieto elementti. Kun alempien kohteiden taso on käytettävissä pivot-taulukko luettelossa tai kenttä luettelossa, kohteen vieressä näkyy laajennus ilmaisin (+).

J

Sivun alkuun

Jet-ja replikointi objektit

Joukko automaatio liittymiä, joiden avulla voit suorittaa Microsoft Jet-tieto kantoja koskevia toimintoja. JRON avulla voit pakata tieto kantoja, päivittää tietoja väli muistista sekä luoda ja ylläpitää replikoituja tieto kantoja.

K

Sivun alkuun

näppäimistön käsittelijä

Koodi, joka määrittää ja reagoi käyttäjän painamaan näppäimiin tai näppäin yhdistelmiin.

L

Sivun alkuun

selite

Ohjaus objekti, joka näyttää lomakkeen tai raportin kuvaavan tekstin, kuten otsikon, kuva tekstin tai ohjeet. Otsikoita ei ehkä liitetä toiseen ohjaus objektiin.

Asettelu näkymä

Näkymä, jossa voit tehdä monenlaisia rakenne muutoksia lomakkeisiin ja raportteihin, kun tarkastelet reaaliaikaisia tietoja.

vasen ulkoliitos

Ulkoliitos, jossa kaikki kyselyn SQL-lausekkeen vasemman LIITOKSEN vasemman reunan tietueet lisätään kyselyn tuloksiin, vaikka oikealla puolella olevan taulukon liitetyssä kentässä ei olisi vastaavia arvoja.

selite

Ruutu, joka määrittää kaavion arvo sarjoihin tai luokkiin määritetyt kuviot tai värit.

kirjastotietokanta

Toiminto sarja ja tieto kanta objektit, joihin voit soittaa mistä tahansa sovelluksesta. Jotta voit käyttää kirjaston kohteita, sinun on ensin muodostettava viittaus nykyisestä tieto kannasta Kirjasto tieto kantaan.

linkki (taulukot)

Toiminto, joka muodostaa yhteyden toisesta ohjelmasta perä isin oleviin tietoihin, jotta voit tarkastella ja muokata tietoja sekä alkuperäisessä ohjelmassa että Accessissa.

linkitetty taulukko

Taulukko, joka on tallennettu tiedostoon sen avoimen tieto kannan ulkopuolelle, josta Accessissa voi käyttää tietueita. Voit lisätä, poistaa ja muokata linkitetyn taulukon tietueita, mutta et voi muuttaa sen rakennetta.

luettelon indeksi

Luettelon kohteiden numeroiden järjestys, joka alkaa numerosta 0 ensimmäiseen kohteeseen, 1 toiselle kohteelle ja niin edelleen.

paikallinen objekti

Taulukko, kysely, lomake, raportti, makro tai moduuli, joka säilyy siinä replikassa tai rakenne perusmuodossa, jossa se on luotu. Objekti tai objektin muutokset eivät kopioidu muille replikajoukon jäsenille.

paikallinen replika

Replika, joka vaihtaa tietoja sen keskittimen tai yleisen replikan kanssa, mutta ei replikajoukon muiden replikoiden kanssa.

aluekohtaiset asetukset

Tieto joukko, joka vastaa tiettyä kieltä ja maata.

lukittu

Tietueen, tietue joukon tai tieto kannan ehto, joka on vain luku-tilassa kaikille käyttäjille paitsi tällä hetkellä muokkaavalle käyttäjälle.

Hakukenttä

Kenttä, jota käytetään Accessissa tieto kannan lomakkeessa tai raportissa, joka näyttää taulukon tai kyselyn arvojen luettelon tai tallentaa staattisen arvo sarjan.

M

Sivun alkuun

ACCDE-tiedosto

2007-tieto kanta (. accdb)-tiedosto, jossa kaikki moduulit on käännetty ja muokattava lähde koodi on poistettu.

Käytä tieto kanta moduulia

Tieto kanta järjestelmän osa, joka hakee ja tallentaa tiedot käyttäjä-ja järjestelmä tieto kantoihin. Moottoria voidaan ajatella tietojen hallintaan, kun tieto kanta järjestelmät, kuten Accessissa, on luotu.

makro

Toiminto tai toimintojen joukko, jonka avulla voit automatisoida tehtäviä.

Makron muodostin

Objekti-väli lehti, jossa voit luoda ja muokata makroja. Voit käynnistää makron muodostimen useista eri paikoista, kuten lomakkeesta tai raportista, tai suoraan valinta nauhan Luo -väli lehdestä.

makroryhmä

Kokoelma toisiinsa liittyviä makroja, jotka on tallennettu yhteen makron nimen alle. Kokoelmaa kutsutaan usein vain makroksi.

päälomake

Lomake, joka sisältää vähintään yhden alilomakkeen.

taulukon luova kysely

Kysely (SQL-lauseke), joka luo uuden taulukon ja luo sitten tietueita (rivejä) kyseiseen taulukkoon kopioimalla tietueet aiemmin luodusta taulukosta tai kyselyn tuloksista.

Manuaalinen linkki

Linkki, joka edellyttää tietojen päivittämistä, kun lähde asiakirjan tiedot muuttuvat.

monta-moneen-yhteys

Kahden taulukon välinen liitos, jossa jompikumpi taulukko voi liittyä useisiin tietue isiin toisessa taulukossa. Jos haluat luoda monta-moneen-yhteyden, luo kolmas taulukko ja lisää perusavainkentät kahdesta muusta taulukosta tähän taulukkoon.

poiston

Tieto kanta sivulla käytetyn tekstin siirtäminen käyttäjän huomion kiinnittämiselle tiettyyn sivun elementtiin, kuten otsikkoon tai tärkeään ilmoitukseen. Jos haluat sijoittaa vierivän tekstin sivulle, luo vieritettävä teksti-ohjaus objekti.

tietueiden enimmäismäärä

Suoritus kyvyn parantamiseksi voit määrittää Microsoft SQL Server-tieto kannasta noudettavien tietueiden enimmäismäärän Accessin projektissa.

MDE-tiedosto

Accessin 2003 tai aiemmassa tieto kanta tiedostossa (. mdb), jossa kaikki moduulit on käännetty ja kaikki muokattavissa oleva lähde koodi on poistettu.

Memo-tietotyyppi

Tämä on kentän tieto tyyppi, joka on käytettävissä tieto kannassa. Memo-kentissä voi olla enintään 65 535 merkkiä.

Microsoft Access -datatiedosto

Käytä tieto kanta-tai projekti tiedostoa. Accessin 2007-tieto kanta tallentaa tieto kannan objekteja ja tietoja. accdb-tiedostoon, ja Accessin aiemmissa versioissa käytetään. mdb-muotoa. Projekti tiedosto ei sisällä tietoja, ja sitä käytetään yhteyden muodostamiseen Microsoft SQL Server-tieto kantaan.

Microsoft Access -tietokanta

Tiettyyn aiheeseen tai tarkoitukseen liittyvä tietojen ja objektien (kuten taulujen, kyselyjen tai lomakkeiden) kokoelma.

Microsoft Access -objekti

Accessissa määritetty objekti, joka liittyy Accessiin, sen käyttö liittymään tai sovelluksen lomakkeisiin ja raportteihin. Lisäksi voit käyttää Microsoft Accessille-objektia, kun haluat ohjelmoida tietojen syöttämisessä ja näyttämiseen käytetyn liittymän osan.

Microsoft Access -projekti

Tiedosto, joka muodostaa yhteyden Microsoft SQL Server-tieto kantaan ja jota käytetään asiakas-ja palvelin sovellusten luomiseen. Projekti tiedosto ei sisällä mitään tietoja tai tietoihin perustuvia objekteja, kuten taulukkoja ja näkymiä.

Microsoft Data Engine

Asiakas/palvelin-tieto kone, joka tarjoaa paikallista tietojen tallentamista pienempään tieto kone järjestelmään, kuten yhden käyttäjän tieto koneeseen tai pieneen työryhmä palvelimeen, ja joka on yhteensopiva Microsoft SQL Server 6,5, SQL Server 7,0 ja SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server -tietokanta

Tieto kanta Microsoft SQL Serverissä koostuu tauluista, näkymistä, indekseistä, tallenne tuista toiminto sarjoista, funktioista ja käynnistimistä. Voit yhdistää Access-tieto kannan SQL Server-tietoihin ODBC-toiminnolla tai luomalla Access-projekti tiedoston (*. adp).

moduulin taso

Tässä artikkelissa kuvataan mikä tahansa muuttuja tai vakio, joka on ilmoitettu Visual Basic for Applications (VBA)-moduulin määrittely osassa tai toiminto sarjan ulkopuolella. Moduulin tasolla ilmoitetut muuttujat tai vakiot ovat kaikkien moduulin toiminto sarjojen käytettävissä.

moduuli tason muuttuja

Muuttuja, joka on määritetty Visual Basic for Applications (VBA)-moduulin määrittely osiossa yksityistä avain sanaa käyttäen. Nämä muuttujat ovat käytettävissä kaikissa moduulin toiminto sarjoissa.

raha-tieto tyyppi

Voit käyttää tieto tyyppiä, joka tallentaa raha-arvot alueelle – 922 337 203 685 477,5707 – 922 337 203 685 477,5807 ja tarkkuuden 10 – 80-kertaiseen raha yksikköön.

siirto kahvat

Suuri neliö, joka näkyy valitun ohjaus objektin tai ohjaus objektin asettelun vasemmassa yläkulmassa rakenne näkymässä tai asettelu näkymässä. Voit siirtää ohjaus objektin tai ohjaus objektin asettelun toiseen sijaintiin vetämällä kahvalla.

Siirtotila

Tila, jossa voit siirtää saraketta taulukko näkymässä vasemman ja oikean nuoli näppäimen avulla.

moniarvoinen kenttä

Haku kenttä, johon voi tallentaa enemmän kuin yhden arvon.

yhteiskäyttötietokanta (jaettu)

Tieto kanta, jonka avulla useampi kuin yksi käyttäjä voi käyttää ja muokata samaa tieto joukkoa yhtä aikaa.

N

Sivun alkuun

Nimen automaattinen korjaus

Ominaisuus, joka korjaa automaattisesti yleiset sivu tehosteet, jotka tapahtuvat, kun lomakkeita, raportteja, taulukkoja, kyselyitä, kenttiä tai lomakkeiden ja raporttien komponentteja nimetään uudelleen. Nimen automaattinen korjaus ei kuitenkaan voi korjata kaikkia viitta uksia uudelleen nimettyihin objekteihin.

siirtymispainikkeet

Painikkeet, joita käytetään tietueiden siirtämiseen. Nämä painikkeet sijaitsevat taulukko näkymän ja lomake näkymän vasemmassa alakulmassa. Painikkeet ovat käytettävissä myös tulostuksen esikatselussa, jotta voit siirtyä asia kirjan sivuilla.

Siirtymisruutu

Ruutu, joka tulee näkyviin, kun avaat tieto kannan tai yhteys projektin. Siirtymis ruudussa näkyvät tieto kannan objektit, ja niitä voi mukauttaa objektien lajitteluun ja ryhmitteleminen eri tavoilla.

nchar-tieto tyyppi

Accessissa on kiinteäpituinen tieto tyyppi, jonka enimmäispituus on 4 000 Unicode-merkkiä. Unicode-merkit käyttävät kahta tavua merkkiä kohden ja tukevat kaikkia kansainvälisiä merkkejä.

normalisointi

Voit pienentää relaatio tieto kannan tietojen päällekkäisyyttä tehokkaalla taulukon suunnittelulla. Voit käyttää ohjattua taulukon analysoimista tieto kannan normalisointiin.

ntext-tieto tyyppi

Accessissa on muuttujan mittainen tieto tyyppi, johon mahtuu enintään 2 ^ 30-1 (1 073 741 823) merkkiä. Sarakkeet, joissa on ntext-tieto tyyppi, tallentavat 16-tavuisen osoittimen tieto riville, ja tiedot tallennetaan erikseen.

tyhjäarvo

Arvo, jonka voit kirjoittaa kenttään tai jota käytetään lausekkeissa tai kyselyissä puuttuvien tai tuntemattomien tietojen ilmaisemiseen. Visual Basicissa Null -avain sana osoittaa tyhjäarvon. Jotkin kentät, kuten perusavainkentät, eivät voi sisältää tyhjäarvoa.

tyhjäarvoinen kenttä

Kenttä, joka sisältää tyhjäarvon. Null-kenttä ei ole sama kuin kenttä, joka sisältää tyhjän merkki jonon ("") tai kentän, jonka arvo on 0.

Luku-tietotyyppi

Tieto kannassa käytetään matemaattisissa lasku toimituksissa käytettäviä numeerisia tietoja varten suunniteltua kentän tieto tyyppiä. Käytä valuutta-tieto tyyppiä, jos haluat näyttää tai laskea valuutta-arvot.

numeerinen tieto tyyppi

Accessissa on tarkka numeerinen tieto tyyppi, joka sisältää arvoja kohteesta-10 ^ 38-1 – 10 ^ 38-1. Voit määrittää skaala uksen (numeroiden kokonaismäärän) ja tarkkuuden (Desi maalien enimmäismäärän).

nvarchar (n)-tieto tyyppi

Accessissa on muuttujan mittainen tieto tyyppi, jonka enimmäispituus on 4 000 Unicode-merkkiä. Unicode-merkit käyttävät kahta tavua merkkiä kohden ja tukevat kaikkia kansainvälisiä merkkejä.

O

Sivun alkuun

Objekti-tieto tyyppi

Perustavanlaatuinen tieto tyyppi, joka edustaa mitä tahansa objektia, jonka Visual Basic voi tunnistaa. Vaikka voit julistaa minkä tahansa objekti muuttujan tyyppi objektiksi, on parasta määrittää objekti muuttujat tietynlaisten tyyppien mukaan.

Objektien riippuvuudet-ruutu

Näytä objektit, joilla on riippuvuus valitusta objektista, sekä objektit, joihin valittu objekti on riippuvainen.

objekti Kirjasto

Tiedosto, joka sisältää objektien määritelmät sekä niiden menetelmät ja ominaisuudet. Objekti kirjaston sisältävän tiedoston tiedosto nimen tunniste on yleensä. OLB.

objektin tyyppi

Objekti tyyppi, joka on alttiina ohjelman automatisoinnissa esimerkiksi sovellus, tiedosto, alueet ja taulukko. Käytä Visual Basic-editorin Objekti selainta tai Katso ohjelman dokumentaatiosta täydellinen luettelo käytettävissä olevista objekteista.

objektimuuttuja

Muuttuja, joka sisältää viitta uksen objektiin.

ODBC-yhteys merkki jonon muodostin

Käyttö oikeus työkalu, jonka avulla voit muodostaa yhteyden SQL-tieto kantaan, kun luot läpi vienti kyselyn. Jos tallennat kyselyn, yhteys merkki jono tallennetaan kyselyn kanssa.

ODBC-tietolähde

Tietoja ja tietoja, joita tarvitaan tietojen käyttämiseen ohjelmista ja tieto kannoista, jotka tukevat Open Database Connectivity (ODBC)-protokollaa.

ODBC-tietokanta

Tieto kanta, jota varten on toimitettu Open Database Connectivity (ODBC)-ohjain – ohjain, jota voi käyttää tietojen tuomiseen, linkittämiseen tai viemiseen – toimitetaan.

ODBCDirect

Tekniikka, jonka avulla voit käyttää ODBC-tieto lähteitä suoraan Microsoft Jet-tieto kanta moduulin ohittamien DAO-ominaisuuksien avulla.

OLE-säilö

Ohjelma, joka sisältää toisesta ohjelmasta linkitetyn tai upotetun OLE-objektin. Jos Access-tieto kannan OLE-objekti sisältää esimerkiksi Excel-laskenta taulukon, Access on OLE-säilö.

OLE DB

Komponentti tieto kannan arkkitehtuuri, joka tarjoaa tehokkaan verkko-ja Internet-yhteyden monentyyppisille tieto lähteille, mukaan lukien relaatio tiedot, sähkö posti tiedostot, litteät tiedostot ja laskenta taulukot.

OLE DB-palvelu

OLE DB-arkkitehtuurin ohjelma, jonka avulla voit käyttää tietoja, sen sijaan, että käyttäisin tietoja käyttämällä ODBC-tai IISAM-ohjaimia, jotka ovat ulkoisia tapoja käyttää tietoja.

OLE-objekti

Objekti, joka tukee OLE-protokollaa objektien linkittämiseen ja upottamiseen. Ole-objektin ole-objekti (esimerkiksi Windows Paint-kuva tai Excel-laskenta taulukko) voidaan linkittää tai upottaa kenttään, lomakkeeseen tai raporttiin.

OLE-objekti-tietotyyppi

Kentän tieto tyyppi, jota käytetään muissa ohjelmissa luotuihin objekteihin, jotka voidaan linkittää tai upottaa (lisätty) Accessiin tieto kantaan.

OLE-palvelin

Ohjelma tai DLL, joka toimittaa linkitetyn tai upotetun OLE-objektin toiseen ohjelmaan. Jos Access-tieto kannan OLE-objekti sisältää esimerkiksi Excel-laskenta taulukon, Excel on OLE-palvelin.

OLE- ja DDE-linkit

OLE-objektin ja sen OLE-palvelimen välinen yhteys tai dynaamisen Data Exchange (DDE)-lähde tiedoston ja kohde asiakirjan välillä.

yksi-moneen-yhteys

Kahden sellaisen taulukon välinen liitos, jossa kunkin perusavaintaulukon tietueen perusavaimen arvo vastaa liittyvän taulukon useiden tietueiden vastaavan kentän tai kenttien arvoa.

yksi-yhteen-yhteys

Kahden sellaisen taulukon välinen liitos, jossa kunkin perusavaintaulukon tietueen perusavaimen arvo vastaa vastaavan kentän tai kenttien arvoa ja vain yhtä tietuetta liittyvässä taulukossa.

valintapainike

Ohjaus objekti, jota kutsutaan myös valinta painikkeeksi, jota käytetään tavallisesti vaihtoehto ryhmän osana esittämään vaihto ehtoja lomakkeessa tai raportissa. Käyttäjä ei voi valita useampaa kuin yhtä vaihto ehtoa.

vaihtoehtoryhmä

Kehys, joka voi sisältää lomakkeen tai raportin valinta ruutua, vaihto painikkeita ja valinta nappeja. Vaihtoehto ryhmän avulla voit esittää vaihto ehtoja, joista käyttäjä voi valita yhden vaihto ehdon.

ulkoliitos

Liitos, jossa kukin kahden taulukon vastaava tietue yhdistetään yhdeksi tietueeksi kyselyn tuloksissa, ja vähintään yksi taulukko Lisää kaikki tietueet, vaikka liitetyn kentän arvot eivät vastaakaan toisen taulukon arvoja.

omistaja

Kun suojausta käytetään, käyttäjä tili, jolla on tieto kannan tai tieto kanta objektin hallinta oikeus. Tieto kannan tai tieto kanta objektin luonut käyttäjä tili on oletusarvoisesti omistaja.

P

Sivun alkuun

sivu (tietojen tallennus)

Tieto kanta tiedoston osa, johon tietue tiedot on tallennettu. Tietueiden koon mukaan sivu (koko 4 kt) voi sisältää enemmän kuin yhden tietueen.

sivun alatunniste

Käytetään näyttämään sivu yhteenvetoja, päivä määriä tai sivu numeroita lomakkeen tai raportin jokaisen sivun alaosassa. Lomakkeessa sivun alatunniste näkyy vain, kun tulostat lomakkeen.

sivun ylätunniste

Käytetään näyttämään otsikko, sarake otsikot, päivä määrät tai sivu numerot lomakkeen tai raportin jokaisen sivun yläreunassa. Lomakkeen sivun ylätunniste näkyy vain, kun tulostat lomakkeen.

parametrikysely

Kysely, jossa käyttäjä määrittää vuorovaikutteisesti vähintään yhden ehto arvon. Parametri kysely ei ole erillinen kysely; sen sijaan se laajentaa kyselyn joustavuutta.

osittainen replika

Tieto kanta, joka sisältää vain osan täyden replikan tietueista. Osittaisen replikan avulla voit määrittää suodattimen ja tunnistaa yhteydet, jotka määrittävät, mitkä koko replikan tietueiden alijoukot ovat käytettävissä tieto kannassa.

läpivientikysely

SQL-kohtainen kysely, jonka avulla voit lähettää komentoja suoraan ODBC-tieto kanta palvelimeen. Käyttämällä läpi vienti kyselyitä voit käyttää suoraan palvelimessa olevia tauluja sen sijaan, että käyttäisit tietoja, joita käsitellään Accessissa tieto kanta moduulissa.

oikeudet

Määrite joukko, joka määrittää, millaisia käyttö oikeuksia käyttäjällä on tieto kannan tietoihin tai objekteihin.

pysyvä objekti

Tieto kantaan tallennettu objekti; esimerkiksi tieto kanta taulukko tai QueryDef -objekti. Dynaset-Type-tai Snapshot-Type Recordset-objekteja ei pidetä pysyvina objekteina, koska ne luodaan tarvittaessa muistiin.

henkilökohtainen tunniste

Kirjain koko on merkitsevä aakkosnumeerinen merkki jono, joka on 4 – 20 merkkiä pitkä ja jota Accessissa käytetään yhdessä tilin nimen kanssa, jotta käyttäjä tai ryhmä voidaan tunnistaa käyttö oikeus työryhmässä.

pessimistinen

Lukitus tyyppi, jossa yhtä tai useampaa tietuetta sisältävä sivu, mukaan lukien muokattava tietue, ei ole muiden käyttäjien käytettävissä, kun käytät Muokkaa -menetelmää, eikä se ole käytettävissä, ennen kuin käytät päivitys tapaa.

PII

Matemaattinen vakio, joka vastaa noin 3.1415926535897932.

Pivot-kaavio näkymä

Näkymä, joka näyttää taulukon tai lomakkeen tietojen graafisen analyysin. Voit tarkastella eri yksityiskohta tasoja tai määrittää asettelun vetämällä kenttiä ja kohteita tai näyttämällä ja piilottamalla kohteita kenttien avattavista luetteloista.

Pivot-taulukko lomake

Vuorovaikutteinen taulukko, jossa on yhteenveto suurista tieto määristä, käyttämällä valitsemasi muotoilu-ja laskenta menetelmiä. Voit kiertää sen rivi-ja sarake otsikoita, jos haluat tarkastella tietoja eri tavoilla, jotka muistuttavat Excelin pivot-taulukko raporttia.

Pivot-taulukko luettelon

Microsoft Office Web Component, jota käytetään tietojen interaktiiviseen analysointiin verkko sivulla. Rivi-ja sarake muodossa näkyviä tietoja voidaan siirtää, suodattaa, lajitella ja laskea yleisön kannalta merkityksellisiin tapoihin.

Pivot-taulukkonäkymä

Näkymä, joka tekee yhteenvedon ja analysoi tietoja taulukko näkymässä tai lomakkeessa. Voit käyttää eri yksityiskohta tasoja tai lajitella tietoja vetämällä kenttiä ja kohteita tai näyttämällä ja piilottamalla kohteita kenttien avattavista luetteloista.

plusmerkkiosoitin

Osoitin, joka tulee näkyviin, kun siirrät osoittimen taulukon kentän vasempaan reunaan. Kun plusosoitin tulee näkyviin, voit valita koko kentän napsauttamalla.

ponnahduslomake

Lomake, joka pysyy muiden ikkunoiden päällä. Ponnahdus lomake voi olla modaalinen tai modeless.

perusavain

Yksi tai useampi kenttä (sarake), jonka arvot tunnistavat taulukon jokaisen tietueen yksiselitteisesti. Perusavain ei voi sallia tyhjäarvoja, ja sillä on aina oltava ainutkertainen indeksi. Perusavainta käytetään, kun taulukko yhdistetään muiden taulu koiden viite avaimiin.

ensisijainen taulukko

Kahden toisiinsa liittyvän taulukon "yksi"-puoli yksi-moneen-suhteessa. Ensisijaisena taulukolla pitäisi olla perusavain ja kunkin tietueen on oltava yksilöllinen.

yksityinen toimintosarja

A-tai Function-toiminto sarja määritetään yksityiseksi käyttämällä Yksityinen -avain sanaa ilmoituksessa. Yksityisiä toiminto sarjoja voi käyttää vain saman moduulin muissa toiminto sarjoissa.

toiminto

Sarja ilmoituksia ja lausekkeita moduulissa, joka suoritetaan yksikkönä. Visual Basic for Applications (VBA)-moduulin toiminto sarjat sisältävät sekä osa-että funktio toiminto sarjoja.

toiminto sarjan taso

Kuvailee kaikki toiminto sarjaan ilmoitetut muuttujat tai vakiot. Toiminto sarjassa ilmoitetut muuttujat ja vakiot ovat vain tämän menettelyn käytettävissä.

toiminto sarja tason muuttuja

Muuttuja, joka on määritetty toiminto sarjassa. Toiminto sarja tason muuttujat ovat aina yksityisiä siinä toiminto sarjassa, jossa ne on julistettu.

projekti

Tieto kannan kaikkien koodi moduulien joukko, mukaan lukien vakio moduulit ja luokka moduulit. Projectissa on oletusarvoisesti sama nimi kuin tieto kannalla.

ominaisuusikkuna

Ruutu, jota käytetään erilaisten objektien, kuten taulukkojen, kyselyjen, kenttien, lomakkeiden, raporttien, tieto kanta sivujen ja hallinta objektien, ominaisuuksien tarkasteluun tai muokkaamiseen.

näennäishakemisto

Yhden tai useamman taulukon tieto kentän (sarakkeen) dynaaminen risti viittaus, joka sallii ODBC-taulukon (palvelin taulukon) ilman yksilöllisen indeksin muokkaamista.

yleinen muuttuja

Muuttuja, jonka määrität julkisella avain sanalla Visual Basic for Applications (VBA)-moduulin määrittely osiossa. Julkinen muuttuja voidaan jakaa tieto kannan kaikissa moduuleissa kaikissa toiminto sarjoissa.

julkaisun

Julkaisu voi sisältää yhden tai useamman julkaistun taulukon tai tallennetun toiminto sarjan artikkeleita yhdestä käyttäjä tieto kannasta. Kullakin käyttäjä tieto kannalla voi olla vähintään yksi julkaisu. Artikkeli on yksikkö, joka on replikoitu tieto ryhmittelyyn.

julkaise

Voit tallentaa tieto kannan tiedoston hallinta palvelimeen, kuten palvelimeen, jossa on Windows SharePoint Services.

Q

Sivun alkuun

kysely

Kysymys taulukkoon tallenne tuista tiedoista tai pyyntö suorittaa tietojen toiminto. Kysely voi koota yhteen tietoja useista tauluista, jotka toimivat lomakkeen tai raportin tieto lähteenä.

Kyselyikkuna

Ikkuna, jossa voit käsitellä kyselyjä rakenne näkymässä, taulukko näkymässä, SQL-näkymässä tai esikatselussa.

QueryDef

tieto kannan Tallennetun kyselyn määritelmä tai ODBCDirect-työtilan kyselyn väliaikainen määritys.

R

Sivun alkuun

todellinen tieto tyyppi

Accessissa on likimääräinen numeerinen tieto tyyppi, jossa on seitsemän numeron tarkkuus. Siinä voi olla positiivisia arvoja noin 1.18 E-38 – 3.40 E + 38, negatiiviset arvot noin-1.18 E-38 – 3.40 E + 38 tai nolla.

Tallenna siirtymis ohjaus objekti

Tieto kanta sivulla oleva ohjaus objekti, joka näyttää tietueen siirtymis työkalu rivin. Ryhmitellyssä sivussa voit lisätä siirtymis työkalu rivin kuhunkin ryhmittely tasoon. Voit mukauttaa tietueiden siirtymis ohjaus objektia muuttamalla sen ominaisuuksia.

tietuenumero-ruutu

Pieni ruutu, jossa näkyy nykyinen tietue numero taulukko näkymän ja lomake näkymän vasemmassa alakulmassa. Voit siirtyä tiettyyn tietueeseen kirjoittamalla tietueen numeron ruutuun ja painamalla ENTER-näppäintä.

tietueenvalitsin

Tietueen vasemmalla puolella oleva pieni ruutu tai palkki, jota napsauttamalla voit valita koko tietueen taulukko näkymässä ja lomake näkymässä.

tietuelähde

Lomakkeen, raportin tai tieto kanta sivun pohjana oleva tieto lähde. Accessissa tieto kanta voi olla taulukko, kysely tai SQL-lauseke. Se voi olla taulukko, näkymä, SQL-lauseke tai tallennettu toiminto sarja Accessissa.

tietuejoukko

Taulukko-, Dynaset-ja Snapshot-Type-tietue joukko-objekteille annettu kollektiivinen nimi, joka on objekteina toimivat tietue joukot.

Viitattu tieto kanta

Käyttö oikeus tieto kanta, johon käyttäjä on luonut viitta uksen nykyisestä tieto kannasta. Käyttäjä voi luoda viitta uksen tieto kantaan ja soittaa sen jälkeen kyseisen tieto kannan vakio moduuleissa olevia toiminto sarjoja.

viittaaminen tieto kantaan

Nykyinen käyttö oikeus tieto kanta, josta käyttäjä on luonut viitta uksen toiseen käyttö oikeus tieto kantaan. Käyttäjä voi luoda viitta uksen tieto kantaan ja soittaa sen jälkeen kyseisen tieto kannan vakio moduuleissa olevia toiminto sarjoja.

viite-eheys

Säännöt, joilla säilytetään määritetyt suhteet taulukkojen välillä, kun tietueita lisätään, päivitetään tai poistetaan.

päivitä

Accessin tieto kannassa voit näyttää uudelleen lomakkeen tai taulukon tietueet, jotka vastaavat muiden käyttäjien tekemiä muutoksia. Voit suorittaa aktiivisen lomakkeen tai taulukon pohjana olevan kyselyn uudelleen, jotta tietueiden muutokset näkyvät Accessin projektissa.

suhde

Kahden taulukon yleisten kenttien (sarakkeiden) välille muodostettu liitos. Yhteys voi olla yksi-yhteen-, yksi-moneen- tai monta-moneen-tyyppinen.

Yhteydet-objekti-väli lehti

Objekti-väli lehti, jossa voit tarkastella, luoda ja muokata taulukkojen ja kyselyjen välisiä yhteyksiä.

suhteellinen tai inline-sijainti

Sijoittaa elementin asia kirjan luonnolliseen HTML-virtaan, mutta korvaa elementin sijainnin edeltävän sisällön perusteella.

päivittää

, Jos haluat piirtää näytön uudelleen. Uudelleenpaint -menetelmä täydentää määritetyn lomakkeen odottavista näytön päivityksistä.

kopio

Tieto kannan kopio, joka on replikajoukon jäsen ja joka voidaan synkronoida joukon muiden replikoiden kanssa. Replikoidun taulukon tietojen muutokset yhdessä replikassa lähetetään ja niitä käytetään muissa replikoissa.

replikajoukko

Rakenne malli ja kaikki replikat, joilla on sama tieto kannan rakenne ja yksilöivä replikajoukon tunnus.

replikajoukon topologia

Järjestys, jossa muutokset välitetään replikasta replikaan. Topologia määrittää, kuinka nopeasti toisen replikan muutokset näkyvät replikassa.

replikointi

Prosessi, jossa tieto kanta kopioidaan niin, että vähintään kaksi kopiota voi vaihtaa tietojen tai replikoitujen objektien päivityksiä. Tätä Exchangea kutsutaan synkronoinniksi.

raportti

Accessissa käytettävissä oleva tieto kanta objekti, joka sisältää määritysten mukaisesti muotoiltua ja järjestettyä tietoa. Esimerkkejä raporteista ovat myynti yhteenvedot, Puhelin luettelot ja osoite tarrat.

raportin alatunniste

Raportin osa, jota käytetään, kun sijoitetaan tietoja, jotka tavallisesti näkyvät sivun alareunassa, kuten sivu numerot, päivä määrät ja summat.

raportin ylätunniste

Raportti-osa, jota käytetään tietojen (kuten otsikon, päivä määrän tai raportin) lisäämiseen raportin alkuun.

raporttimoduuli

Moduuli, joka sisältää Visual Basic for Applications (VBA)-koodin kaikissa tapahtuma toiminto sarjoissa, jotka tapahtuvat tietyn raportin tai sen komponenttien tapahtumien aikana.

Raportin objekti-väli lehti

Objekti-väli lehti, jossa voit käsitellä raportteja rakenne näkymässä, asettelun esikatselussa tai tulostuksen esikatselussa.

raportin valitsin

Ruutu, jossa viivaimet vastaavat raportin vasemmassa yläkulmassa rakenne näkymässä. Valinta ruudun avulla voit suorittaa raportti tason toimintoja, kuten valita raportin.

raportin tilanne vedos

Tiedosto (. SNP-tiedosto nimen tunniste), joka sisältää erittäin tarkan kopion jokaisesta oikeus raportin sivusta. Se säilyttää raportin kaksiulotteisen asettelun, grafiikan ja muut upotetut objektit.

hae tiedot uudelleen

Voit suorittaa aktiivisen lomakkeen tai taulukon pohjana olevan kyselyn uudelleen, jotta voit tarkastella tietueiden muutoksia, näyttää juuri lisätyt tietueet ja poistaa Poistetut tietueet.

varattu sana

Sana, joka kuuluu kieleen, kuten Visual Basiciin. Varattuja sanoja ovat lausekkeiden nimet, valmiit Funktiot ja tieto tyypit, menetelmät, operaattorit ja objektit.

oikea ulkoliitos

Ulkoliitos, jossa kaikki kyselyn SQL-lausekkeen oikean LIITOKSEN oikealla puolella olevat tietueet lisätään kyselyn tuloksiin, vaikka vasemman reunan taulukon liitetyssä kentässä ei olisi vastaavia arvoja.

palautus

Prosessi, jossa odottava tapahtuma lopetetaan tai peruutetaan tallentamatta muutoksia.

rivi alue

Pivot-taulukko näkymän osa, joka sisältää rivi kentät.

rivikenttä

Pivot-taulukko näkymän rivi alueen kenttä. Rivi kenttien kohteet näkyvät näkymän vasemmassa reunassa. Sisemmät rivi kentät ovat lähimpänä yksityiskohta-aluetta. ulommat rivi kentät ovat sisemmät rivi kenttien vasemmalla puolella.

rivivalitsin

Pieni ruutu tai palkki, jonka napsauttaminen valitsee koko rivin taulukko-tai makro rakenne näkymässä tai Kun lajittelet ja ryhmitet tietueet raportin rakenne näkymässä.

S

Sivun alkuun

osa

Lomakkeen tai raportin osa, kuten ylätunniste, alatunniste tai tiedot-osa.

osan ylätunniste

Rakenne näkymän lomakkeen tai raportin osan yläpuolella oleva vaaka suora palkki. Osapalkissa näkyy osan tyyppi ja nimi. Käytä sitä osion ominaisuus ikkunan käyttämiseen.

osan valitsin

Valinta ruutu, joka on osa-palkin vasemmassa reunassa, kun objekti on avattuna rakenne näkymässä. Valinta ruudun avulla voit suorittaa osatason toimintoja, kuten valita osan.

suojattu työryhmä

Käyttö oikeus työryhmä, johon käyttäjät kirjautuvat käyttäjä nimellä ja Sala sanalla ja jossa tieto kanta objektien käyttö oikeus on rajoitettu tietyille käyttäjä ryhmille ja ryhmälle myönnettyjen käyttö oikeuksien mukaan.

alkuarvo

Alku arvo, jota käytetään pseudoarvojen numeroiden luomiseen. Satunnaisluku-lauseke luo esimerkiksi RND -funktion käyttämän siemen numeron, jonka avulla voidaan luoda yksilöllisiä pseudodomi-numero sarjoja.

valintakysely

Kysely, joka kysyy taulu koihin tallennettuja tietoja ja palauttaa tulos joukkoa taulukon muodossa muuttamatta tietoja.

valintakehys

Tällä hetkellä valittujen rivien (tietueiden) ja sarakkeiden (kenttien) muodostama suora kulmio taulukko näkymässä.

itseliitos

Liitos, johon taulukko on liitetty itseensä. Taulukon tietueet yhdistetään muihin saman taulukon tietue isiin, kun liitetyissä kentissä on toisiaan vastaavia arvoja.

erotin

Merkki, joka erottaa teksti-tai luku yksiköt toisistaan.

Sarja kenttä

Kenttä, joka näkyy kaavion sarja-alueella ja joka sisältää sarja kohteita. Sarja on toisiinsa liittyvien arvo pisteiden ryhmä.

sarjan piste

Yksittäinen tieto arvo, joka piirretään kaavioon ja jota esittää pylväs, palkki, viiva, ympyrä-tai rengas sektori tai muuntyyppinen arvo pisteen merkki.

Suodattaminen palvelimessa lomakkeen mukaan

Menetelmä, jossa käytetään nykyisen lomakkeen tai taulukon versiota, jossa on tyhjiä kenttiä, joihin voit kirjoittaa Suodatettujen tietueiden sisältämät arvot. Palvelin suodattaa tiedot, ennen kuin ne noudetaan tieto kannasta.

palvelimen luoma HTML

Active Server Pages (ASP)-tai IDC/HTX-tiedosto, joka tulostetaan taulukosta, kyselystä tai lomakkeesta, joka on yhdistetty ODBC-tieto lähteeseen ja jota Internet Information Server käsittelee dynaamisesti vain luku-muotoisten HTML-tiedostojen luomi seksi.

palvelimen luoma HTML: aktiiviset palvelin sivut

istunto

Tieto kanta moduulin suorittamat toiminnot, jotka aloitetaan, kun käyttäjä kirjautuu sisään ja päättyy, kun käyttäjä kirjautuu ulos. Kaikki toiminnot istunnon aikana muodostavat yhden tapahtuman laajuuden, ja niihin sovelletaan käyttäjän kirjautumisoikeuksia.

smalldatetime-tieto tyyppi

Käytä-projektissa päivä määrä-ja kellon aika-tieto tyyppiä, joka ei ole yhtä täsmällinen kuin DateTime-tieto tyyppi. Tieto arvot ovat 1 – 6, 1900 ja 2079 välillä yhden minuutin tarkkuudella.

smallint-tieto tyyppi

Käytä 2 tavun (16 bittiä) tieto tyyppiä, joka tallentaa kokonaisluvut-2 ^ 15 (-32 768) välillä 2 ^ 15-1 (32 767).

SmallMoney-tieto tyyppi

Tieto tyyppi, joka tallentaa valuutta-arvot-214 748,3648-214 748,3647, jossa on tarkkuudeltaan kymmenen tuhanninsuuruinen raha yksikkö. Kun pien raha-arvot ovat näkyvissä, ne pyöristetään enintään kahden Desi maalin tarkkuudella.

tilanne vedoksen

Staattinen vedos tieto joukosta, kuten kyselyn tuloksena näytettävät tietueet. Snapshot-Type-tietue joukon objekteja voi luoda perustaulukosta, kyselystä tai muusta tietue joukosta.

Snapshot Viewer

Ohjelma, jonka avulla voit tarkastella, tulostaa tai postittaa tilanne vedoksen, kuten raportin tilanne vedoksen. Snapshot Viewer sisältää erillisen suoritettavan ohjelman, Snapshot Viewer-ohjaus objektin (Snapview. ocx) ja muita siihen liittyviä tiedostoja.

Snapshot Viewer-ohjaus objekti

ActiveX-ohjaus objekti (Snapview. ocx), jonka avulla voit tarkastella tilanne vedos raporttia Microsoft Internet Explorer 3,0 tai sitä uudemmalla versiolla tai jostakin ActiveX-komponentteja tukevassa ohjelmassa, kuten Accessissa tai Microsoft Visual Basicissa.

SQL-tieto kanta

SQL (Structured Query Language)-kieleen perustuva tieto kanta.

SQL-merkkijono/-lauseke

Lauseke, joka määrittää SQL-komennon, kuten Valitse, Päivitä tai poista, ja sisältää lausekkeita, kuten WHERE ja ORDER BY. SQL-merkki jonoja ja-lauseita käytetään yleensä kyselyissä ja kooste funktioissa.

SQL Variant-tieto tyyppi

Accessissa on tieto tyyppi, joka tallentaa useiden tieto tyyppien arvoja, lukuun ottamatta tekstiä, ntext-, kuvat-, timestamp-ja sql_variant-tieto tyyppejä. SQL Variant-tieto tyyppiä käytetään käyttäjän määrittämän funktion sarakkeessa, parametrissa, muuttujassa tai palautus arvossa.

SQL-näkymä

Objekti-väli lehti, jossa näkyy nykyisen kyselyn SQL-lauseke tai jota käytetään SQL-kohtaisen kyselyn (Union, läpi vienti tai tietojen määrittely) luomiseen. Kun luot kyselyn rakenne näkymässä, Accessissa luodaan SQL-ekvivalenttisumma SQL-näkymässä.

SQL-kysely

Kysely, joka koostuu SQL-lauseesta. Alikyselyt ja tietojen läpi vienti-, yhdistämis-ja määritys kyselyt ovat SQL-kohtaisia kyselyitä.

keskihajonta

Parametri, joka ilmaisee, miten todennäköisyys-funktio keskitetään sen Keski arvon ympärille ja joka on yhtä suuri kuin sen hetken neliö juuri, jona poikkeama Keski arvosta on neliö.

perusmoduuli

Visual Basic for Applications (VBA)-moduuli, jossa voit sijoittaa osa-ja funktio-toiminto sarjoja, jotka haluat käyttää muissa tieto kannan vaiheissa.

tallennettu toimintosarja

Valmiiksi koottu kokoelma SQL-lausekkeita ja valinnaisia työn kulun ohjaus lausekkeita, jotka on tallennettu nimeen ja joita käsitellään yksikkönä. Kokoelma on tallennettu SQL-tieto kantaan, ja sitä voidaan käyttää yhdellä puhelulla ohjelmassa.

merkki jonon erotin

Teksti merkit, jotka määrittävät merkki jonoon upotetun merkki jonon. Heitto merkit (') ja lainaus merkit (") ovat merkki jonojen erottimia.

Alitoimintosarja

Visual Basic for Applications (VBA)-toiminto sarja, joka suorittaa toiminnon. Toisin kuin funktion toiminto sarjassa, alivalikon toiminto ei palauta arvoa. Aloitat alamenettelyn, jossa on alalauseke , ja lopetat sen End substatement-lauseella.

alitaulukko

Taulukko, joka on upotettu toiseen taulukkoon ja joka sisältää ensimmäiseen taulukkoon liittyviä tai siihen liitetyissä tiedoissa olevia tietoja.

alilomake

Toiseen lomakkeeseen tai raporttiin sisältyvä lomake.

alilomake-/aliraporttiohjausobjekti

Ohjaus objekti, joka näyttää alilomakkeen lomakkeessa tai alilomakkeessa tai aliraportissa.

alikysely

SQL:N SELECT-lause, joka on toisen valinta-tai muutos kyselyn sisällä.

aliraportti

Raportti, joka sisältyy toiseen raporttiin.

tilaa

Hyväksyt, että voit saada julkaisun tieto kannassa tai Accessissa. Tilaaja-tieto kanta tilaa Publisher-tieto kannan replikoidut tiedot.

tilaus

Tieto kanta, joka vastaanottaa tietoja, jotka on replikoitu Publisher-tieto kannasta Accessissa.

synkronointi

Prosessi, jossa replikajoukon kaksi jäsentä päivitetään vaihtamalla kaikki kunkin jäsenen päivitetyt tietueet ja objektit. Kaksi replikajoukon jäsentä synkronoidaan, kun kummankin muutokset on otettu käyttöön toisessa.

sysname-tieto tyyppi

Käyttö oikeus projektissa erityinen järjestelmän mukana toimitettava, käyttäjän määrittämä tieto tyyppi, jota käytetään taulukon sarakkeissa, muuttujilla ja tallennettujen toiminto sarjan parametreissa, jotka tallentavat objektien nimet.

järjestelmäobjekti

Järjestelmän määrittämät tieto kanta objektit, kuten taulukko MSysIndexes tai käyttäjä. Voit luoda järjestelmä objektin nimeämällä objektin nimellä USys, joka on objektin nimen neljä ensimmäistä merkkiä.

T

Sivun alkuun

välilehtiohjausobjekti

Ohjaus objekti, jonka avulla voit muodostaa yhden lomakkeen tai valinta ikkunan, joka sisältää useita sivuja, joista kummassakin on väli lehti ja jotka sisältävät samankaltaisia ohjaus objektien, kuten teksti ruutujen tai valinta nappien. Kun käyttäjä napsauttaa väli lehteä, sivu aktivoituu.

taulukko

Tieto kanta objekti, johon tallennetaan tietueet (rivit) ja kentät (sarakkeet). Tiedot koskevat yleensä tietyn tyyppisiä asioita, kuten työn tekijöitä tai tila uksia.

taulukon tieto tyyppi

Käyttö oikeus projektissa erityinen tieto tyyppi, jolla tallennetaan paikallisen muuttujan tulos joukko tai käyttäjän määrittämän funktion palautus arvo myöhempää käsittelyä varten. Sitä voidaan käyttää TempDB-tieto kantaan tallennetun tilapäisen taulukon sijaan.

Taulukko-objekti-väli lehti

Accessin tieto kannassa objekti väli lehti, jossa voit käyttää taulu koita rakenne näkymässä tai taulukko näkymässä.

taulukon ominaisuudet

Käytä tieto kannassa taulukon määritteitä, jotka vaikuttavat taulukon ulkoasuun tai toimintaan kokonaisuutena. Taulukon ominaisuudet määritetään taulukon rakenne näkymässä samoin kuin kentän ominaisuudet.

tekstiruutu

Ohjaus objekti, jota kutsutaan myös muokkaus kentäksi, jota käytetään lomakkeessa tai raportissa tekstin näyttämiseen tai tietojen hyväksymiseen. Teksti kehykseen voi olla liitetty selite.

teksti-tieto tyyppi

Accessissa on muuttujan mittainen tieto tyyppi, jossa voi olla enintään 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) merkkiä; oletus kesto on 16.

Teksti-tietotyyppi

Tämä on kentän tieto tyyppi, joka on käytettävissä tieto kannassa. Teksti kentissä voi olla enintään 255 merkkiä tai kentän koko -ominaisuuden määrittämä merkki määrä sen mukaan, kumpi on alhaisempi.

aika leima-tieto tyyppi

Käytä tieto tyyppiä, joka päivittyy automaattisesti aina, kun rivi lisätään tai päivitetään. Aika leima-sarakkeiden arvot eivät ole DateTime-tietoja, vaan binaarinen (8) tai varbinary (8), joka ilmaisee tietojen muokkausjärjestykset.

tinyint-tieto tyyppi

Käytä 1 tavun (8 bittiä) tieto tyyppiä, joka tallentaa kokonaisluvut väliltä 0 – 255.

vaihtopainike

Ohjaus objekti, jota käytetään lomakkeen tai raportin vaihto ehtojen tarjoamiseen. Se voi näyttää joko tekstin tai kuvan, ja se voi olla erillinen tai osa vaihtoehto ryhmää.

työkalu ryhmästä

Joukko työkaluja, jotka ovat käytettävissä rakenne näkymässä ohjaus objektien lisäämiseksi lomakkeeseen tai raporttiin.

Vihjeet

Valinta nauhan komentojen ja painikkeiden nimien lyhyet kuva ukset. Työkalu Vihje tulee näkyviin, kun hiiren osoitin on näiden komentojen ja painikkeiden päällä.

topologian

Järjestys, jossa muutokset välitetään replikasta replikaan. Topologia on tärkeä, koska se määrittää, kuinka nopeasti toisen replikan muutokset näkyvät replikassa.

summa kenttä

Kenttä, joka tekee yhteenvedon pohjana olevan tietue lähteen tiedoista. Summa kenttä voi käyttää Yhteenveto funktiota, kuten summa tai määrä, tai laskea Yhteenveto arvoja käyttämällä lauseketta.

Summarivi

Taulukon rivi, joka näyttää kunkin kentän yhteenveto tiedot kentän tieto tyypin mukaan.

summakysely

Kysely, jossa näkyy taulukon tai taulu koiden eri kentissä olevien arvojen Yhteenveto laskelma, kuten Keski arvo tai summa. Summa kysely ei ole erillinen kysely; sen sijaan se laajentaa valinta kyselyjen joustavuutta.

tapahtuma

Joukko tieto kannan tietoihin tai rakenteeseen tehtyjä muutoksia. Jos jokin tapahtuman osista epäonnistuu, koko tapahtuma epäonnistuu ja tiedot palautetaan takaisin.

käynnistävä tapahtuma

Erityinen tallennetun toiminto sarjan muoto, joka suoritetaan automaattisesti, kun määritetyn taulukon tietoja muokataan. Käynnistimet on usein suunniteltu vahvistamaan viite-eheys tai yhdenmukaisuus loogisesti toisiinsa liittyvien tietojen välillä eri pöydissä.

U

Sivun alkuun

ei-sidottu ohjausobjekti

Ohjaus objekti, jota ei ole yhdistetty pohjana olevan taulukon, kyselyn tai SQL-lausekkeen kenttään. Ei-sidottua ohjaus objektia käytetään usein näyttämään tiedollisia tekstejä tai koriste kuvia.

sitomaton lomake tai raportti

Lomake tai raportti, jota ei ole yhdistetty tietue lähteeseen, kuten taulukkoon, kyselyyn tai SQL-lauseeseen. (Lomakkeen tai raportin tietue lähde -ominaisuus on tyhjä.)

ei-sidottu objekti kehys

Ohjaus objekti, joka sijoitetaan lomakkeeseen tai raporttiin sisältämään ei-sidotun objektin. Ei-sidottu objekti on objekti, kuten kuva, jonka arvoa ei ole johdettu taulukkoon tallenne tuista tiedoista.

yhdistämiskysely

Kysely, joka yhdistää kahden tai useamman valinta kyselyn tulokset UNION-operaattoria käyttäen.

yksilöivä hakemisto

Indeksi määritetään määrittämällä kentän indeksoitu -ominaisuuden arvoksi Kyllä (ei kaksoisarvoja). Yksilöllinen indeksi ei salli Indeksoidun kentän kaksoiskappaleita. Kentän määrittäminen perusavaimeksi määrittää kentän automaattisesti yksilölliseksi.

tieto tyyppi yksilöllinen tunnus

Accessissa on 16-tavuinen GUID-tunnus.

päivitys

Voit hyväksyä tietueeseen tehtyjen tietojen muutokset. Muutokset tallentuvat tieto kantaan, kun siirryt toiseen tietueeseen lomakkeessa tai taulukko näkymässä tai kun tallennat tietueen erikseen.

päivityskysely

Muutos kysely (SQL-lauseke), joka muuttaa tietue joukkoa määrittämiesi ehtojen (haku ehtojen) mukaisesti.

päivitettävä tilanne vedos

Tietue joukko, joka toimii tehokkaasti asiakas-/palvelinympäristössä tallentamalla tiedot väli muistiin asiakas ohjelmassa ja minimoimalla edestakaiset matkat palvelimeen tietojen käyttöä ja päivittämistä varten.

käyttäjä tili

Tili, jonka tunnuksena on käyttäjä nimi ja henkilökohtainen tunnus (PID), joka on suunniteltu hallitsemaan käyttäjän oikeuksia käyttää tieto kanta objekteja Accessissa.

käyttäjän määrittämä tieto tyyppi

Microsoft SQL Server-tieto kannassa sarake voi sisältää tieto tyypin määritelmän. Käyttäjän määrittämä se määritetään olemassa olevien SQL Server-tieto tyyppien perusteella. Säännöt ja oletukset voidaan sitoa vain käyttäjän määrittämiin tieto tyyppeihin.

käyttäjän määrittämä tyyppi

Visual Basic for Applications (VBA)-muodossa mikä tahansa tieto tyyppi, joka on määritetty tyyppi lausekkeen avulla. Käyttäjän määrittämät tieto tyypit voivat sisältää vähintään yhden tieto tyypin elementin. Käyttäjän määrittämät taulukot ja muut tieto tyypit on luotu käyttämällä Dim -lausetta.

käyttäjän määrittämä kokoelma

Kokoelma, jonka luot lisäämällä objekteja kokoelma objektiin. Kokoelma -objektin määrittämät kokoelman kohteet indeksoidaan, alkaen 1.

käyttäjän määrittämä funktio

Kysely, joka ottaa syöte parametrit ja palauttaa tuloksen, joka on samanlainen kuin tallennettu toiminto sarja. Tyypit: skalaari (multistatement; palauttaa yhden arvon), tekstiin sidottu (yksi lauseke, päivitettävä taulukko arvo) ja taulukko (multistatement; taulukko-arvo).

käyttäjän määrittämä objekti

Mukautettu objekti, joka on määritetty lomakkeen tai raportin luokka moduulissa. Luokka moduulissa voit luoda uuden objektin ominaisuuksia ja menetelmiä, luoda objektista uuden esiintymän ja manipuloida objektia käyttämällä kyse isiä ominaisuuksia ja menetelmiä.

Käyttäjä tason käyttö oikeus

Kun käyttäjä tason suojausta käytetään Accessissa tieto kannassa, tieto kannan järjestelmänvalvoja tai objektin omistaja voi myöntää yksittäisille käyttäjille tai käyttäjä ryhmille erityisoikeuksia tauluihin, kyselyihin, lomakkeisiin, raportteihin ja makroihin.

Käyttäjät-ryhmä

Ryhmä tili, joka sisältää kaikki käyttäjä tilit. Access lisää käyttäjä tunnukset automaattisesti käyttäjät-ryhmään, kun luot niitä.

V

Sivun alkuun

kelpoisuus

Prosessi, jossa tarkistetaan, täyttävätkö kirjoitetut tiedot tietyt ehdot vai rajoitukset.

kelpoisuussääntö

Ominaisuus, joka määrittää kelvollisia syöte arvoja taulukon kentälle tai tietueelle tai lomakkeen ohjaus objektille. Accessissa näkyy kelpoisuus säännön kuvaus -ominaisuudessa määritetty viesti, kun sääntöä rikotaan.

varbinary-tieto tyyppi

Accessissa on muuttujan mittainen tieto tyyppi, jonka enimmäispituus on 8 000 tavua binaaritietoja.

muuttuvamerkki

Accessissa on muuttujan mittainen tieto tyyppi, jonka enimmäispituus on 8 000 ANSI-merkkiä.

varianssi

Keski hajonnan neliö. Se on sen määrän mitta yksikkö, jonka mukaan ryhmän kaikki arvot vaihtelevat ryhmän Keski arvosta.

varianttilauseke

Mikä tahansa lauseke, joka voi laskea numeeriseen, merkki jono-tai päivämäärä tietoon, erityisten arvojen lisäksi tyhjiä ja Null-arvoja.

näkymä

Sellaisen kysely tyypin käyttäminen, joka on SQL SELECT-lauseeseen perustuva näennäistaulukko. Esimerkiksi näkymässä voi olla enintään kolme kymmenestä käytettävissä olevasta sarakkeesta, jotka ovat kahden taulukon liitos kohdassa, jotta tiettyjen tietojen käyttäminen voidaan rajoittaa.

näkyvyys

Replikan ominaisuus, joka ilmaisee, mitkä replikajoukon jäsenet voivat synkronoida ja mitkä risti riitojen ratkaisu säännöt ovat voimassa. Replikat jakautuvat kolmeen näkyvyystyyppiin: globaalit, paikalliset ja nimettömät.

W

Sivun alkuun

WHERE-lause

SQL-lausekkeen osa, joka määrittää haettavat tietueet.

yleismerkit

Kyselyissä ja lausekkeissa käytetyt merkit sisältävät kaikki tietueet, tiedosto nimet tai muut kohteet, joiden alussa on tietty merkki tai jotka vastaavat tiettyä kaavaa.

X

Sivun alkuun

XML-määrite

Tunnisteeseen lisätyt tiedot, jotka sisältävät lisä tietoja tunnisteesta, kuten _Lt_ainesosa määrä = "2" yksikköä = "kupit" _Gt_flore_lt_/ingredient>. Tässä esimerkissä määrä ja yksiköt ovat määritteitä.

XML-elementti

Tiedot, jotka on erotettu alku-ja loppu tunnisteella laajennetussa Markup Language (XML)-asia kirjassa. Esimerkki XML-elementeistä on _Lt_lastname_gt_damelli_lt_/LastName>.

XML-entiteetit

Merkkien ja symbolien yhdistelmät, jotka korvaavat muut merkit, kun XML-asia kirja on jäsennetty, yleensä ne, joilla on muita merkityksiä XML:ssä. Esimerkiksi &lt; edustaa <-symbolia, joka on myös tunnisteen avaava Haka Sulje.

Y

Sivun alkuun

y-akseli

Kentän tieto tyyppi, jota käytetään kentissä, jotka sisältävät vain yhden kahdesta arvosta, kuten kyllä tai ei, tosi tai EPÄTOSI. Null-arvoja ei sallita.

Z

Sivun alkuun

tyhjä merkkijono

Merkki jono, joka ei sisällä merkkejä. Voit käyttää tyhjää merkki jonoa, jos tiedät, että kentässä ei ole arvoa. Kirjoitat tyhjän merkki jonon kirjoittamalla kaksi lainaus merkkiä, joiden välissä ei ole väli lyöntiä ("").

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×