Access-sanasto


A

absoluuttinen eli kiinteä sijoittaminen

Sijoittaa elementin joko suhteessa elementin pääelementtiin tai, jos pääelementtiä ei ole, suhteessa runkoon. Elementin Vasen- ja Ylä-ominaisuuksien arvot ovat suhteellisia elementin pääelementin vasempaan yläkulmaan nähden.

ACCDE-tiedosto

Access 2007 -tietokantatiedosto (.accdb), jonka kaikki moduulit on käännetty ja muokattava lähdekoodi poistettu.

Access-tietokantamoduuli

Access-tietokantajärjestelmän osa, joka noutaa ja tallentaa tietoja käyttäjän ja järjestelmän tietokannoista. Moduuli on eräänlainen tietojen hallintajärjestelmä, jonka pohjalle tietokantajärjestelmät, esimerkiksi Access, on luotu.

Access-työtila

Työtila, joka käyttää tietolähdettä Access-tietokantamoduulin avulla. Tietolähde voi olla Access-tietokantatiedosto, ODBC-tietokanta, esimerkiksi Paradox- tai Microsoft SQL Server -tietokanta, tai ISAM-tietokanta.

ADE-tiedosto

Access-projekti (.adp-tiedosto Access 2003:ssa ja aiemmissa ja .accdp-tiedosto Access 2007:ssä), jonka kaikki moduulit on käännetty ja kaikki muokattava lähdekoodi poistettu.

alikysely

SQL SELECT -lause, joka sisältyy toiseen haku- tai toimintokyselyyn.

alilomake

Toisen lomakkeen tai raportin sisältämä lomake.

alilomake- tai aliraporttiohjausobjekti

Ohjausobjekti, joka näyttää lomakkeen alilomakkeen tai raportin alilomakkeen tai aliraportin.

aliraportti

Toisen raportin sisältämä raportti.

alitaulukko

Taulukko, joka sijaitsee toisen taulukon sisällä ja sisältää ensimmäiseen taulukkoon liittyviä tai siihen liitettyjä tietoja.

alkuarvo

Alkuperäinen arvo, jota on käytetty näennäisesti satunnaisten numeroiden muodostamiseen. Esimerkiksi Randomize-lause luo Rnd-funktion käyttämän alkuarvon, jonka perusteella luodaan yksilöllisiä näennäisesti satunnaisia numerosarjoja.

ANSI-SQL-kyselytila

Toinen kahdesta SQL-syntaksilajista. Nämä lajit ovat ANSI-89 SQL (kutsutaan myös nimillä Microsoft Jet SQL ja ANSI SQL), joka on perinteinen Jet SQL -syntaksi, ja ANSI-92 SQL, jossa on uusia ja erilaisia varattuja sanoja, syntaksisääntöjä ja yleismerkkejä.

arvopisteen merkki

Palkki, alue, piste, lohko tai muu kaavion merkki, joka edustaa yksittäistä arvopistettä tai arvoa. Toisiinsa liittyvät arvopisteen merkit muodostavat arvosarjan.

arvopisteen otsikko

Otsikko, joka sisältää lisätietoja yhtä arvopistettä tai arvoa edustavasta arvopisteen merkistä.

arvosarja

Kaavioon piirretyt toisiinsa liittyvät arvopisteet. Kullakin kaavion arvosarjalla on yksilöllinen värinsä tai kuvionsa. Kaavioon voi piirtää yhden arvosarjan tai useita.

ASCII

Tulee sanoista American Standard Code for Information Interchange. 7-bittinen merkkijoukko, jota käytetään edustamaan yhdysvaltalaisen vakionäppäimistön kirjaimia ja merkkejä.

asennettava ISAM

Ohjain, jonka voit määrittää ja joka sallii ulkoisten tietokantamuotojen, esimerkiksi dBASE-, Excel- ja Paradox-tietokantojen, käytön. Microsoft Access -tietokantamoduuli asentaa (lataa) nämä ISAM-ohjaimet, kun sovellus viittaa niihin.

asettelunäkymä

Access 2007:n näkymä, jossa voidaan tehdä monenlaisia muutoksia lomakkeiden ja raporttien rakenteeseen samalla, kun tietoja tarkastellaan reaaliajassa.

asiakirjan ominaisuudet

Jokaiseen tietokantasivuun tallennettavat ominaisuudet, kuten otsikko, aihe ja tekijä.

automaattinen linkki

Accessin OLE-objektista OLE-palvelimeen vievä linkki, joka päivittää Accessin objektin automaattisesti, kun objektitiedoston tiedot muuttuvat.

automaattinen muotoilu

Joukko muotoja, jotka määräävät lomakkeen tai raportin ohjausobjektien ja osien ulkoasun.

AutoNumber-tietotyyppi

Access-tietokannan kentän tietotyyppi, joka tallentaa yksilöivän luvun automaattisesti kullekin taulukkoon lisättävälle tietueelle. Kolmenlaisia lukuja voidaan luoda: järjestyslukuja, satunnaislukuja ja replikointitunnuksia. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

avattava luetteloruutu

Tietokantasivun ohjausobjekti, joka napsautettaessa näyttää valittavia arvoja sisältävän luettelon. Avattavaan luetteloruutuun ei voi kirjoittaa arvoa.


B

bigint-tietotyyppi

Access-projektin 8-tavuinen (64-bittinen) tietotyyppi, joka tallentaa kokonaislukuja väliltä -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808)−2^63-1 (9 223 372 036 854 775 807). (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

binaarinen tietotyyppi

Access-projektin kiinteäpituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 8 000 tavua binaarimuotoista tietoa.

bit-tietotyyppi

Access-projektin tietotyyppi, joka tallentaa 1- tai 0-arvon. Muut kokonaisluvut hyväksytään, mutta ne tulkitaan aina luvuksi 1. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

bittipeite

Arvo, jota käytetään bittitason operaattoreiden (And, Eqv, Imp, Not, Or ja Xor) kanssa, kun halutaan testata, asettaa tai nollata bittitason kenttäarvojen yksittäisten bittien tila.

bittitason vertailu

Bitti kerrallaan suoritettava vertailu kahden samalla tavalla sijoitetun bitin välillä kahdessa numeerisessa lausekkeessa.

Byte-tietotyyppi

Access-tietokannan tietotyyppi, jota käytetään välillä 0−255 olevien pienten positiivisten kokonaislukujen yhteydessä. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)


C

char-tietotyyppi

Access-projektin kiinteäpituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 8 000 ANSI-merkkiä. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

Currency-tietotyyppi

Access-tietokannan tietotyyppi, joka on hyödyllinen suoritettaessa rahasummiin liittyviä laskutoimituksia tai kiintolukulaskutoimituksia, joissa tarkkuus on erittäin tärkeää. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

cursor-tietotyyppi

Access-projektin tietotyyppi, jota voidaan käyttää vain kohdistinmuuttujan luomiseen. Tätä tietotyyppiä ei voi käyttää taulukon sarakkeissa. Kohdistinmenetelmällä voidaan käsitellä yhtä riviä kerrallaan SELECT-lauseen tulosjoukossa. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)


D

DAO

Ohjelmointiliittymä, jonka avulla voidaan käyttää ja käsitellä tietokannan objekteja.

DAO-objekti

DAO (Data Access Objects) -kirjaston määrittämä objekti. DAO-objektit, esimerkiksi Database-, TableDef- ja Recordset-objektit, voivat edustaa koodissa sellaisia objekteja, joiden avulla järjestetään ja käsitellään tietoja, esimerkiksi taulukoita ja kyselyitä.

Data Access Objects (DAO)

Date/Time-tietotyyppi

Access-tietokannan tietotyyppi, jota käytetään päivämäärä- ja kellonaikatietojen näyttämiseen. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

datetime-tietotyyppi

Access-projektin tietotyyppi, jota käytetään päivämäärä- ja kellonaikatietojen näyttämiseen väliltä 1.1.1753−31.12.9999 kolmen sadasosasekunnin eli 3,33 millisekunnin tarkkuudella. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

DBCS

Merkistö, joka käyttää yhtä tai kahta tavua merkin esittämiseen, jolloin voidaan esittää yli 256 merkkiä.

DDL-kieli

Kieli, jonka avulla kuvataan tietokannan määritteet, erityisesti taulukot, kentät, indeksit ja tallennusmenetelmä. ANSI määrittää, että tunnussanomat ovat CREATE, DROP ja ALTER. DDL on SQL-kielen alakieli.

Decimal-tietotyyppi (Access-projekti)

Tarkka numeerinen tietotyyppi arvoalueella -10^38−1-10^38 - 1. Voit määrittää kaikkien lukujen enimmäismäärän sekä lukujen tarkkuuden (desimaalipilkun oikealla puolella olevien lukujen enimmäismäärän). (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

Decimal-tietotyyppi (Access-tietokanta)

Tarkka numeerinen tietotyyppi arvoalueella -10^28 - 1−10^28 - 1. Voit määrittää kaikkien lukujen enimmäismäärän sekä lukujen tarkkuuden (desimaalipilkun oikealla puolella olevien lukujen enimmäismäärän). (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

DML-kieli

Kieli, jonka avulla tietokannan tietoja noudetaan, lisätään, poistetaan ja päivitetään. DML-kieli on SQL-kielen alakieli.

dynaaminen linkkikirjasto

Joukko rutiineita, joita voi kutsua Visual Basic -toimintosarjoista ja jotka ladataan ja linkitetään sovellukseen käytön aikana.


E

edusta-taustasovellus

Tietokantasovellus, joka muodostuu taulukot sisältävästä taustatietokantatiedostosta ja edustatietokantatiedostojen kopioista, jotka sisältävät kaikki muut tietokantaobjektit. Muut tietokantaobjektit on linkitetty taustatietokannan taulukoihin.

ehdollinen muotoilu

Lomakkeen tai raportin ohjausobjektin sisällön muotoilu yhden tai usean ehdon perusteella. Ehto voi viitata toiseen ohjausobjektiin, kohdistuksen sisältävään ohjausobjektiin tai käyttäjän määrittämään Visual Basic for Applications -funktioon.

ehdollinen suodatus

Kentän suodattaminen niin, että ensimmäiset tai viimeiset n kohdetta näytetään suhteessa kokonaismäärään. Voit esimerkiksi suodattaa kolme kaupunkia, joiden myynti oli suurin viiden vähiten tuottavan tuotteen osalta.

ei-sidottu lomake tai raportti

Lomake tai raportti, jota ei ole liitetty tietuelähteeseen, kuten taulukkoon, kyselyyn tai SQL-lauseeseen. (Lomakkeen tai raportin Tietuelähde-ominaisuus on tyhjä.)

ei-sidottu objektikehys

Lomakkeeseen tai raporttiin sijoitettava ohjausobjekti, joka sisältää ei-sidotun objektin. Ei-sidottu objekti voi olla esimerkiksi kuva, jonka arvo ei perustu taulukkoon tallennettuihin tietoihin.

ei-sidottu ohjausobjekti

Ohjausobjekti, jota ei ole liitetty perustana olevan taulukon, kyselyn tai SQL-lauseen kenttään. Ei-sidotun ohjausobjektin avulla voidaan näyttää tiedoksi tarkoitettuja tekstejä tai koristeeksi tarkoitettuja kuvia.

epäsuora synkronointi

Synkronointimenetelmä, jota käytetään ympäristöissä, joissa ei ole suoria yhteyksiä, esimerkiksi käytettäessä kannettavaa tietokonetta matkustettaessa. Epäsuora synkronointi on määritettävä replikoinnin hallinnan avulla.

Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkuna

Ikkuna, jossa voit luoda suodattimen alusta alkaen itse. Voit rajoittaa haun niin, että avoimessa lomakkeessa tai taulukossa tulokseksi tulevat vain määrittämiäsi hakuehtoja vastaavat tietueet, määrittämällä haluamasi ehtolausekkeet suodattimen rakenneruutuun.

erotin

Merkki, joka erottaa teksti- tai lukuyksiköt toisistaan.

esiintymä

Objekti, joka luodaan sen määrityksen sisältävästä luokasta. Esimerkiksi useat lomakeluokan esiintymät voivat sisältää samat lomakeluokan luonnin yhteydessä määritetyt ohjausobjektit ja koodin.


F

float-tietotyyppi

Access-projektissa 15 numeron tarkkuudella ilmaistu numeerinen tietotyyppi. Tämä tietotyyppi tukee positiivisia arvoja noin luvusta 2.23E - 308 lukuun 1.79E + 308, negatiivisia arvoja noin luvusta -2.23E - 308 lukuun -1.79E + 308 tai nollaa. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

Function-toimintosarja

Visual Basic for Applications (VBA) -sovelluksen toimintosarja, joka palauttaa arvon ja jota voidaan käyttää lausekkeessa. Voit määritellä funktion käyttämällä Function-lausetta ja päättää sen käyttämällä End Function -lausetta.

funktio

Kysely, joka käyttää syöteparametreja ja palauttaa tuloksen kuten tallennettu toimintosarja. Funktiot voivat olla skalaarisia (monilauseinen; palauttaa yhden arvon), inline-funktioita (yksilauseinen; päivitettävä taulukkoarvo) tai taulukkofunktioita (monilauseinen; taulukkoarvo).


G

GUID (Globally Unique Identifier) -tunnus

16-tavuinen kenttä, jonka avulla Access-tietokannassa muodostetaan replikoinnin yksilöivä tunnus. GUID-tunnuksia käytetään yleensä replikoiden, replikajoukkojen, taulukoiden, tietueiden ja muiden objektien yksilöimiseen. Access-tietokannassa GUID-tunnukset ovat replikointitunnuksia.

GUID-tietotyyppi

Yksilöivä tunnusmerkkijono, jota käytetään etätoimintosarjakutsuissa. Kaikki liittymät ja objektiluokat käyttävät yksilöintiin GUID (Globally Unique Identifier) -tunnusta. GUID-tunnus on 128-bittinen arvo. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.) 


H

hakukenttä

Access-tietokannan lomakkeessa tai raportissa käytettävä kenttä, joka sisältää joko taulukosta tai kyselystä noudetun arvojen luettelon tai tallennetun staattisen arvojoukon.

hakukysely

Kysely, joka kysyy taulukoihin tallennettuja tietoja koskevan kysymyksen ja palauttaa tulosjoukon taulukkonäkymään muuttamatta tietoja.

hyperlinkin kuva

Ohjausobjekti, jonka avulla tietokantasivulla voidaan näyttää sitomaton kuva, joka edustaa tiedostoon tai WWW-sivulle vievää hyperlinkkiä. Selaustilassa kohdesijaintiin voi siirtyä napsauttamalla kuvaa.

hyperlinkin osoite

Kohteen, esimerkiksi objektin, asiakirjan tai WWW-sivun, polku. Hyperlinkin osoite voi olla URL-osoite (Internet- tai intranet-sivuston osoite) tai UNC-verkkopolku (lähiverkossa sijaitsevan tiedoston osoite).

hyperlinkin sisältävä ohjausobjekti

Ohjausobjekti, joka mahdollistaa siirtymisen asiakirjaan, WWW-sivulle tai objektiin. Esimerkiksi muokkausruutu voi olla sidottu kenttään, joka sisältää hyperlinkkejä.

hyperlinkkikenttä

Kenttä, johon tallennetaan hyperlinkkien osoitteita. Access-tietokannassa tämän kentän tietotyyppi on hyperlinkki. Access-projektissa tämän kentän OnHyperlinkki-ominaisuuden arvona on Tosi.

Hyperlink-tietotyyppi

Access-tietokantakentän tietotyyppi, joka tallentaa hyperlinkkien osoitteita. Osoitteessa voi olla enintään neljä osaa, ja se on kirjoitettu seuraavassa muodossa: näyttöteksti#osoite#aliosoite#. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)


I

IDC/HTX-tiedostot

Microsoft Internet Information Server käyttää IDC-tiedostoa ja HTX-tiedostoa tietojen noutamiseen ODBC-tietolähteestä ja muotoilee tiedot HTML-asiakirjaksi.

image-tietotyyppi

Access-projektin muuttuvapituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 2^31−1 (2 147 483 647) tavua binaarimuotoista tietoa. Sen avulla tallennetaan suuria binaarimuotoisia objekteja (BLOB-objekteja), kuten kuvia, asiakirjoja, ääntä ja käännettyä koodia. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

indeksi

Ominaisuus, joka nopeuttaa avainarvojen perusteella etsimistä ja lajittelemista taulukossa. Ottaa huomioon yksilöllisyyden taulukon riveillä. Taulukon perusavain indeksoidaan automaattisesti. Joitakin kenttiä ei voi indeksoida niiden tietotyypin takia, esimerkiksi OLE-objekti- tai Liite-kenttää.

Indeksit-ikkuna

Access-tietokannan ikkuna, jossa voidaan tarkastella tai muokata taulukon indeksejä tai luoda usean kentän indeksejä.

Integer-tietotyyppi

Tietotyyppi, joka voi sisältää kokonaislukuja. Kokonaislukumuuttuja tallennetaan 16-bittisenä (2-tavuisena) lukuna, jonka arvo voi olla välillä -32 768−32 767. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

Internet-synkronointi

Menetelmä, jonka avulla replikat synkronoidaan ympäristössä, jossa ei ole suoria yhteyksiä mutta jossa Internet-palvelin on määritetty. Internet-synkronointi on määritettävä replikoinnin hallinnan avulla.

int-tietotyyppi

Access-projektin 4-tavuinen (32-bittinen) tietotyyppi, joka voi sisältää kokonaislukuja väliltä -2^31 (-2 147 483 648)−2^31 - 1 (2 147 483 647). (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

irrallinen

Ikkuna, joka voi siirtyä näytössä itsenäisesti. Irrallinen ikkuna on aina päällimmäisenä. Lausekkeen muodostin -ikkuna, Tietokannan dokumentointi -ikkuna, työkaluryhmä ja paletit ovat irrallisia ikkunoita.

isäntäsovellus

Mikä tahansa sovellus, joka tukee Visual Basic for Applications -sovelluksen käyttöä.

istunto

Access-tietokantamoduulin suorittama toimintojen sarja, joka alkaa, kun käyttäjä kirjautuu sisään, ja päättyy, kun käyttäjä kirjautuu ulos. Kaikki istunnon aikana suoritetut toiminnot muodostavat yhden tapahtuma-alueen ja määräytyvät käyttäjän kirjautumisoikeuksien mukaan.

itseliitos

Liitos, jossa taulukko liitetään itseensä. Taulukon tietueet yhdistetään saman taulukon muihin tietueisiin, kun liitetyissä kentissä ei ole vastaavia arvoja.


J

järjestelmän objekti

Järjestelmän tai käyttäjän määrittämät tietokantaobjektit, esimerkiksi MSysIndexes-taulukko. Voit luoda järjestelmän objektin nimeämällä objektin niin, että nimen neljä ensimmäistä merkkiä ovat USys.

jatkuva lomake

Lomake, jossa näytössä näkyy useampia kuin yksi tietue lomakenäkymässä.

johdannaispäivitys

Kaikkien liittyvien tietueiden päivittäminen taulukossa tai taulukoissa, kun päätaulukon tietueeseen tehdään muutos, kun käytetään taulukoiden välisiä viittaussuhteita.

johdannaispoisto

Kaikkien liittyvien tietueiden poistaminen taulukosta tai taulukoista, kun päätaulukon tietue poistetaan, kun käytetään taulukoiden välisiä viittaussuhteita.

johdannaisprosessi

Prosessi, jossa yksi toiminto käynnistää toisen toiminnon. Esimerkiksi kun johdannaispäivityssuhde määritetään vähintään kahdelle taulukolle, päätaulukon perusavaimen päivitys käynnistää automaattisesti muutoksen viiteavaimessa.

johdannaistapahtuma

Tapahtumatoimintosarjan suoraan tai epäsuorasti itseään kutsumalla käynnistämä sarja tapahtumia. Kutsutaan myös rekursiotapahtumaksi. Käytä johdannaistapahtumia harkitusti, sillä ne aiheuttavat usein pinon ylivuodon tai muita käytönaikaisia virheitä.

JRO (Jet and Replication Objects)

Joukko automaatioliittymiä, joiden avulla voidaan suorittaa Microsoft Jet -tietokantatoimintoja. JRO:n avulla voit pakata tietokantoja, päivittää tietoja välimuistista sekä luoda ja ylläpitää replikoituja tietokantoja.

julkaiseminen

Tietokannan tallentaminen asiakirjojen hallintapalvelimeen, kuten Windows SharePoint Servicesiä suorittavaan palvelimeen.

julkaisu

Access-projektin julkaisu voi sisältää yhden tai usean julkaistun taulukon tai tallennetun toimintosarjan artikkelin yhdestä käyttäjän tietokannasta. Kukin käyttäjän tietokanta voi sisältää yhden tai usean julkaisun. Artikkeli koostuu yhdeksi yksiköksi replikoidusta tietojen ryhmittelystä.

julkinen muuttuja

Muuttuja, joka määritetään Public-avainsanalla Visual Basic for Applications (VBA) -moduulin Declarations-osassa. Julkista muuttujaa voivat käyttää tietokannan kaikkien moduulien kaikki toimintosarjat.


K

kaavio

Lomakkeen, raportin tai tietokantasivun sisältämän tiedon graafinen esitys.

kaiutus

Prosessi, jossa Access päivittää näytön samalla, kun makroa suoritetaan.

kaksinkertainen tarkkuus

Sellaisen luvun ominaisuus, jonka tallentamiseen on käytetty kaksinkertainen (kaksi sanaa; yleensä 8 tavua) määrä tietokoneen muistia verrattuna vähemmän tarkan (yksinkertainen tarkkuus) luvun tallentamiseen käytettävään määrään. Tietokone käsittelee näitä yleensä liukulukumuodossa.

kanavanumero

Kokonaisluku, joka vastaa avointa DDE (Dynamic Data Exchange) -kanavaa. Kanavanumeroita määrittävät Microsoft Windows 95 ja sitä uudemmat versiot DDEInitiate-funktion avulla, ja niitä käyttävät muut DDE-funktiot ja -lauseet.

karteesinen tulo

Sellaisen SQL SELECT -lauseen suorittamisen tulos, joka sisältää vähintään kaksi taulukkoa FROM-lauseessa mutta ei yhtään taulukoiden sidontatavan ilmaisevaa WHERE- tai JOIN-lausetta.

käynnistin

Erityinen tallennettu toimintosarja, joka suoritetaan automaattisesti, kun määritetyn taulukon tietoja muokataan. Käynnistimiä luodaan usein sen vuoksi, että eri taulukoiden loogisesti toisiinsa liittyvien tietojen viite-eheys tai yhtenäisyys säilyisi.

käytöstä poistettu ohjausobjekti

Ohjausobjekti, joka näkyy lomakkeessa himmeänä. Käytöstä poistettua ohjausobjektia ei voi valita, eikä se vastaa hiirellä napsauttamiseen.

käyttäjän määrittämä funktio

Kysely, joka käyttää syöteparametreja ja palauttaa tuloksen kuten tallennettu toimintosarja. Funktiot voivat olla skalaarisia (monilauseinen; palauttaa yhden arvon), inline-funktioita (yksilauseinen; päivitettävä taulukkoarvo) tai taulukkofunktioita (monilauseinen; taulukkoarvo).

käyttäjän määrittämä kokoelma

Kokoelma, joka luodaan lisäämällä objekteja Kokoelma-objektiin. Kokoelma-objektin avulla määritetyn kokoelman kohteet on indeksoitu alkaen luvusta 1.

käyttäjän määrittämä objekti

Mukautettu objekti, joka määritetään lomake- tai raporttiluokkamoduulissa. Luokkamoduulissa voidaan luoda uuden objektin ominaisuudet ja menetelmät, luoda objektin uusi esiintymä sekä käsitellä objektia ominaisuuksien ja menetelmien avulla.

käyttäjän määrittämä tietotyyppi

Microsoft SQL Server -tietokannan määritys, joka määrittää, minkälaisia tietoja sarake voi sisältää. Käyttäjän määrittämä ja SQL Server -tietotyyppeihin perustuva määritys. Säännöt ja oletusarvot voidaan sitoa vain käyttäjän määrittämiin tietotyyppeihin.

käyttäjän määrittämä tyyppi

Visual Basic for Applications (VBA) -sovelluksessa mikä tahansa tietotyyppi, joka on määritetty Type-lauseella. Käyttäjän määrittämät tietotyypit voivat sisältää yhden tai usean elementin, joiden tietotyyppi voi olla mikä tahansa. Käyttäjän määrittämien ja muiden tietotyyppien taulukot luodaan käyttämällä Dim-lausetta.

käyttäjätason suojaus

Käytettäessä käyttäjätason suojausta Access-tietokannassa, tietokannan ylläpitäjä tai objektin omistaja voi myöntää yksittäisille henkilöille tai käyttäjäryhmille tiettyjä taulukoiden, kyselyjen, lomakkeiden, raporttien ja makrojen käyttöoikeuksia.

käyttäjätili

Käyttäjänimeen ja henkilökohtaiseen PID-tunnukseen perustuva tili, jonka avulla hallitaan käyttäjän oikeuksia käyttää Access-työryhmän tietokantaobjekteja.

Käyttäjät-ryhmä

Ryhmätili, joka sisältää kaikki käyttäjätilit. Access lisää luodut käyttäjätilit automaattisesti Käyttäjät-ryhmään.

käyttöoikeudet

Määritteet, jotka määrittävät, millaiset oikeudet käyttäjällä on käyttää tietokannan tietoja tai objekteja.

kelpoisuussääntö

Ominaisuus, joka määrittää arvot, jotka voidaan syöttää taulukon kenttään tai tietueeseen tai lomakkeen ohjausobjektiin. Access näyttää KelpoisuussäännönKuvaus-ominaisuuteen määritetyn sanoman, kun sääntöä rikotaan.

kelpoisuustarkistus

Prosessi, jossa tarkistetaan, täyttävätkö määritetyt tiedot tietyt ehdot tai noudattavatko ne tiettyjä rajoituksia.

kentän tietotyypit

Kentän ominaisuus, joka määrittää, mitä tietoja kenttä voi tallentaa. Esimerkiksi kenttä, jonka tietotyyppi on Text, voi tallentaa joko tekstistä tai numeerisista merkeistä koostuvia tietoja, mutta kenttä, jonka tietotyyppi on Number, voi tallentaa vain numeerisia tietoja.

kentänvalitsin

Pieni ruutu tai palkki, jota napsauttamalla voit valita kokonaisen sarakkeen taulukosta.

Kenttäluettelo-ruutu

Ruutu, jossa näkyvät kaikki perustana olevan tietuelähteen tai tietokantaobjektin kentät.

keskihajonta

Parametri, joka ilmaisee tavan, jolla todennäköisyysfunktio sijoittuu keskiarvon ympärille, ja joka on yhtä suuri kuin sen momentin neliöjuuri, josta keskihajonnan neliöjuuri lasketaan.

kielialueen tunnus

Tunnus, joka edustaa tiettyä kieltä ja maata tai aluetta.

kiinteäleveyksinen tekstitiedosto

Tiedosto, joka sisältää tietoja, joissa jokaisen kentän leveys on kiinteä.

kirjanmerkki

Nykyisen tietueen binaarisen merkkijonon avulla yksilöivän Recordset-objektin tai lomakkeen ominaisuus.

kirjastotietokanta

Joukko toimintosarjoja ja tietokantaobjekteja, joita voidaan kutsua mistä tahansa sovelluksesta. Kirjaston kohteiden käyttäminen edellyttää viittauksen muodostamista nykyisestä tietokannasta kirjastotietokantaan.

kohde

Kentän sisältämä yksilöllinen tieto-osa. Kun näytettävissä on vielä alempi kohdetaso pivot-taulukkoluettelossa tai kenttäluettelossa, kohteen vieressä näkyy laajennuksen ilmaisin (+).

komentopainike

Ohjausobjekti, joka suorittaa makron, kutsuu Visual Basic -funktiota tai suorittaa tapahtumatoimintosarjan.

koodin kanta

Visual Basic -koodin osa, joka määrittää toimintosarjan alun ja lopun.

koostefunktio

Funktio, jonka avulla lasketaan kokonaisarvoja, esimerkiksi Summa, Määrä, Keskiarvo ja Varianssi.

kumoaminen

Odottavan tapahtuman lopettaminen tai peruuttaminen tallentamatta muutoksia.

kutsupuu

Kaikki moduulit, joita voi kutsua mikä tahansa sellaisen moduulin toimintosarja, jossa suoritetaan parhaillaan koodia.

kuva

Ohjausobjekti, jonka avulla lomakkeessa tai raportissa voidaan näyttää kuva.

kysely

Taulukoihin tallennettuihin tietoihin kohdistettu kysymys tai pyyntö suorittaa tiedoille tietty toiminto. Kysely voi koota useasta taulukosta tietoja lomakkeen tai raportin tietolähteeksi.

kyselyikkuna

Ikkuna, jossa voit käsitellä kyselyjä rakennenäkymässä, taulukkonäkymässä, SQL-näkymässä tai esikatselunäkymässä.


L

laajennuksen ilmaisin

Painike, jonka avulla tietueryhmät voidaan laajentaa tai kutistaa. Painikkeessa näkyy joko plusmerkki (+) tai miinusmerkki ().

laajennusohjausobjekti

Tietokantasivulla oleva ohjausobjekti, joka napsautettaessa laajentaa tai kutistaa ryhmitellyn tietueen siten, että yksittäiset tietueet näytetään tai piilotetaan.

läpivientikysely

Erityinen SQL-kysely, jonka avulla voi lähettää komentoja suoraan ODBC-tietokantapalvelimeen. Käyttämällä läpivientikyselyjä voit käsitellä palvelimen taulukoita suoraan sen sijaan, että Accessin tietokantamoduuli käsittelisi tiedot ensin.

laskettu kenttä

Kyselyn määrittämä kenttä, joka näyttää tallennettujen tietojen asemesta lausekkeen tuloksen. Arvo lasketaan uudelleen aina, kun lausekkeen sisältämä arvo muuttuu.

laskettu ohjausobjekti

Ohjausobjekti, jonka avulla voidaan näyttää lausekkeen tulos lomakkeessa, raportissa tai tietokantasivulla. Tulos lasketaan uudelleen aina, kun lausekkeen perustana oleviin arvoihin tehdään muutos.

lausekkeen muodostin

Access-työkalu lausekkeiden luomista varten. Se sisältää yleisimpien lausekkeiden luettelon, josta voidaan valita.

liittämiskysely

Toimintokysely, joka lisää kyselyn tulosjoukon tietueet taulukon loppuun.

linkitetty taulukko

Taulukko, joka on tallennettu avoimen tietokannan ulkopuolelle sijaintiin, josta Access voi käyttää tietueita. Voit lisätä, poistaa ja muokata linkitetyn taulukon tietueita, mutta et voi muuttaa taulukon rakennetta.

linkki (taulukot)

Toiminto, joka muodostaa yhteyden toisen sovelluksen tietoihin niin, että voit tarkastella ja muokata tietoja sekä alkuperäisessä ohjelmassa että Accessissa.

lomake

Access-tietokannan objekti, johon voit lisätä ohjausobjekteja toimintojen suorittamista tai kenttien sisältämien tietojen lisäämistä, näyttämistä tai muokkaamista varten.

lomakemoduuli

Moduuli, joka sisältää tietyssä lomakkeessa tai sen ohjausobjektissa tapahtuvien tapahtumien käynnistämien tapahtumatoimintosarjojen Visual Basic for Applications (VBA) -koodin.

lomakenäkymä

Lomakkeen näyttävä näkymä, jossa voit näyttää tai hyväksyä tietoja. Lomakenäkymä on yleisin näkymä, jossa taulukoihin lisätään tietoja tai niiden tietoja muokataan. Tässä näkymässä voit myös muuttaa lomakkeen rakenteen.

Lomake-objektivälilehti

Objektivälilehti, jossa voit käsitellä lomakkeita rakennenäkymässä, lomakenäkymässä, taulukkonäkymässä tai esikatselunäkymässä.

lomakkeen alatunniste

Alatunnisteen avulla voidaan näyttää lomakkeen, komentopainikkeiden tai sitomattomien ohjausobjektien käyttämiseen liittyviä ohjeita. Näkyy lomakenäkymässä lomakkeen alaosassa sekä tulosteen lopussa.

lomakkeen ominaisuudet

Lomakkeen ulkoasuun tai toimintaan vaikuttavat lomakkeen määritteet. Esimerkiksi Oletusnäkymä-ominaisuus on lomakkeen ominaisuus, joka määrittää, avautuuko lomake automaattisesti lomake- vai taulukkonäkymässä.

lomakkeen ylätunniste

Ylätunnisteen avulla voidaan näyttää lomakkeen otsikko, lomakkeen käyttämiseen liittyviä ohjeita tai komentopainikkeita, joiden avulla voidaan avata liittyviä lomakkeita tai suorittaa muita tehtäviä. Näkyy lomakenäkymässä lomakkeen yläosassa sekä tulosteen alussa.

lomakkeenvalitsin

Rakennenäkymän ruutu, jossa viivaimet yhtyvät lomakkeen vasemmassa yläkulmassa. Ruudun avulla voit suorittaa lomaketason toimintoja, esimerkiksi valita lomakkeen.

luetteloindeksi

Luettelon kohteiden numerojärjestys niin, että ensimmäisen kohteen järjestysluku on 0, toisen 1 ja niin edelleen.

lukittu

Tietueen, tietuejoukon tai tietokannan tila, jossa tietue, tietuejoukko tai tietokanta on vain luku -tilassa kaikille muille käyttäjille paitsi sitä parhaallaan muokkaavalle käyttäjälle.

luokan nimi

Nimi, joka viittaa luokkamoduuliin. Jos luokkamoduuli on lomake- tai raporttimoduuli, luokan nimen edessä on etuliite, joka ilmaisee moduulin tyypin, esimerkiksi , Lomake_Tilauslomake.

luokan nimi (OLE)

Valmiiksi määritetty nimi, jonka avulla viitataan Visual Basicin OLE-objektiin. Nimi muodostuu sen sovelluksen nimestä, jolla OLE-objekti on luotu, objektin tyypistä ja haluttaessa sovelluksen versionumerosta. Esimerkki: Excel.taulukko.

luokkakenttä

Kenttä, joka näytetään pivot-kaavionäkymän luokka-alueessa. Luokkakentän kohteet näkyvät luokka-akselin tunnuksina.

luokkamoduuli

Moduuli, joka voi sisältää uuden objektin määrityksen. Kukin luokkaesiintymä luo uuden objektin. Moduulissa määritetyistä toimintosarjoista tulee objektin ominaisuuksia ja menetelmiä. Luokkamoduulit voivat olla itsenäisiä, tai ne voivat sijaita lomakkeiden ja raporttien yhteydessä.


M

määritys (declaration)

Ei-suoritettava koodi, joka nimeää vakion, muuttujan tai toimintosarjan ja määrittää sen ominaisuudet, kuten tietotyypin. DLL-toimintosarjoissa määritykset määrittävät nimet, kirjastot ja argumentit.

määrityskysely

Erityinen SQL-kysely, jonka avulla voidaan luoda tai poistaa tietokannan taulukko, muuttaa sitä tai luoda tai poistaa indeksi. ANSI määrittää nämä DDL-kyselyiksi ja käyttää tunnussanomia CREATE, DROP ja ALTER.

määritysosa

Moduulin osa, joka sisältää kaikkia moduulin toimintosarjoja koskevat määritykset. Tämä osa voi sisältää muuttujien, vakioiden, käyttäjien määrittämien tietotyyppien ja DLL-kirjastojen ulkoisten toimintosarjojen määritykset.

makro

Toiminto tai toimintojen joukko, jonka avulla voidaan automatisoida tehtäviä.

Makron muodostin

Objektivälilehti, jossa voidaan luoda ja muokata makroja. Makron muodostimen voi käynnistää useasta paikasta, esimerkiksi lomakkeesta tai raportista tai suoraan valintanauhan Luo-välilehdestä.

makroryhmä

Kokoelma toisiinsa liittyviä makroja, jotka on tallennettu samalla nimellä. Usein tällaisesta kokoelmasta puhutaan yhtenä makrona.

manuaalinen linkki

Linkki, jonka päivittäminen edellyttää käyttäjän toimia sen jälkeen, kun lähdeasiakirjan tiedot muuttuvat.

MDE-tiedosto

Access 2003:n tai sitä aiemman version tietokantatiedosto (.mdb), jonka kaikki moduulit on käännetty ja muokattava lähdekoodi poistettu.

Memo-tietotyyppi

Access-tietokannan kenttätietotyyppi. Memo-kentät voivat sisältää enintään 65 535 merkkiä. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

merkkijonoerotin

Tekstimerkit, jotka erottavat upotetut merkkijonot toisistaan. Heittomerkit (') ja lainausmerkit (") ovat merkkijonoerottimia.

merkkikoodi

Luku, joka edustaa tiettyä merkkiä merkistössä, esimerkiksi ANSI-merkistössä.

Microsoft Access -objekti

Accessin määrittämä objekti, joka liittyy Accessiin, sen liittymään tai sovelluksen lomakkeisiin ja raportteihin. Microsoft Access -objektin avulla voidaan myös ohjelmoida liittymän osia, joita käytetään tietojen syöttämiseen ja näyttämiseen.

Microsoft Access -projekti

Access-tiedosto, joka muodostaa yhteyden Microsoft SQL Server -tietokantaan ja jonka avulla luodaan asiakas-palvelinsovelluksia. Projektitiedosto ei sisällä tietoja tai määrityskyselyyn perustuvia objekteja, kuten taulukoita tai näkymiä.

Microsoft Access -tiedosto

Access-tietokannan tai Access-projektin tiedosto. Access 2007 -tietokanta tallentaa tietokantaobjektit ja tiedot .accdb-tiedostoon ja aiemmat Accessin versiot .mdb-tiedostoon. Projektitiedosto ei sisällä tietoja, vaan sen avulla muodostetaan yhteys Microsoft SQL Server -tietokantaan.

Microsoft Access -tietokanta

Joukko tietoja ja objekteja (esimerkiksi taulukoita, kyselyitä tai lomakkeita), jotka liittyvät tiettyyn aiheeseen tai tarkoitukseen.

Microsoft Data Engine

Asiakas-palvelinmoduuli, joka mahdollistaa paikallisten tietojen tallentamisen pienissä tietokonejärjestelmissä, kuten yhden käyttäjän tietokoneessa tai pienessä työryhmäpalvelimessa, ja joka on yhteensopiva Microsoft SQL Server 6.5:n, SQL Server 7.0:n ja SQL Server 2000:n kanssa.

Microsoft SQL Server -tietokanta

Microsoft SQL Server -tietokanta, joka koostuu taulukoista, näkymistä, indekseistä, tallennetuista toimintosarjoista, funktioista ja käynnistimistä. Voit yhdistää Access-tietokannan SQL Server -tietoihin ODBC:n avulla tai luomalla Access-projektitiedoston (*.adp).

moduulitaso

Kuvailee Visual Basic for Applications (VBA) -moduulin Declarations-osassa tai toimintosarjan ulkopuolella määritellyn muuttujan tai vakion. Moduulitasolla määritellyt muuttujat tai vakiot ovat kaikkien moduulin toimintosarjojen käytettävissä.

moduulitason muuttuja

Muuttuja, joka määritellään Visual Basic for Applications (VBA) -moduulin Declarations-osassa tai käyttämällä Private-avainsanaa. Nämä muuttujat ovat kaikkien moduulin toimintosarjojen käytettävissä.

money-tietotyyppi

Access-projektin tietotyyppi, joka tallentaa raha-arvoja väliltä -922 337 203 685 477,5707−922 337 203 685 477,5807 rahayksikön kymmenestuhannesosan tarkkuudella.

moniarvoinen kenttä

Hakukenttä, johon voi tallentaa useamman kuin yhden arvon.

monta-moneen-yhteys

Kahden taulukon välinen yhteys, jossa jommankumman taulukon yksi tietue voi viitata toisen taulukon useaan tietueeseen. Voit muodostaa monta-moneen-yhteyden luomalla kolmannen taulukon ja lisäämällä kahden muun taulukon perusavainkentät kolmanteen taulukkoon.

mukautettu järjestys

Käyttäjän määrittämä lajittelujärjestys. Voit esimerkiksi määrittää haluamasi lajittelujärjestyksen, kun haluat näyttää Työntekijän tehtävä -sarakkeen arvot vanhimmasta uusimpaan.

mukautettu ryhmä

Mukautetun ryhmittelykentän kohde. Mukautettu ryhmä sisältää vähintään kaksi rivi- tai sarakekentän kohdetta.

mukautettu ryhmittelykenttä

Rivi- tai sarakealueen kenttä, jonka kohteet ovat mukautettuja ryhmiä.

mukautettu työkalurivi

Käyttäjän sovellusta varten luoma työkalurivi Access 2003:ssa ja sitä aiemmissa versioissa. Valmis työkalurivi on valmiina Accessissa, kun Access asennetaan tietokoneeseen.

Mukautetut ominaisuudet -valintaikkuna

Mukautettujen ominaisuuksien ikkuna, jossa käyttäjä voi määrittää ActiveX-komponentin ominaisuuksia.

muodostin

Access-työkalu, joka yksinkertaistaa tehtävän suorittamista. Esimerkiksi lausekkeen muodostimen avulla voi nopeasti luoda monimutkaisen lausekkeen.

muokkausruutu

Suorakulmainen ohjausobjekti, johon käyttäjä voi kirjoittaa tekstiä ja jonka sisältämää tekstiä käyttäjä voi muokata.

muokkausruutu

Ohjausobjekti, jonka avulla lomakkeessa tai raportissa voidaan näyttää tekstiä tai hyväksyä syötetty arvo. Muokkausruutuun voidaan liittää myös otsikko.

muoto

Määrittää, kuinka tiedot näytetään ja tulostetaan. Access-tietokanta sisältää tiettyjen tietotyyppien vakiomuodot ja Access-projekti vastaavien SQL-tietotyyppien muodot. Voit myös luoda omia muotojasi.

muutoskysely

Kysely, joka kopioi tai muuttaa tietoja. Muutoskyselyjä ovat liittämis-, poistamis-, taulukonluonti- ja päivityskyselyt. Tällaisia kyselyitä ovat kyselyt, joiden vieressä on huutomerkki (!) siirtymisruudussa.

muuttujalauseke

Mikä tahansa lauseke, joka voi palauttaa tyhjän ja null-arvon lisäksi numeerisen arvon, merkkijonoarvon tai päivämääräarvon.


N

näennäisindeksi

Taulukon yhden tai usean tietokentän (sarakkeen) välillä vallitseva dynaaminen ristiinviittaus, joka sallii sellaisen ODBC-taulukon (palvelintaulukon) muokkaamisen, jolla ei ole yksilöllistä indeksiä.

näkymä

Access-projektin kyselytyyppi, joka on SQL SELECT -lauseeseen perustuva näennäistaulukko. Esimerkiksi jos halutaan rajoittaa tiettyjen tietojen käyttämistä, näkymä voidaan määrittää sisältämään vaikkapa vain kolme kymmenestä mahdollisesta sarakkeesta, kun kaksi taulukkoa yhdistetään.

näkyvyys

Replikan ominaisuus, joka ilmaisee, minkä replikajoukon replikoiden kanssa kyseinen replika voidaan synkronoida ja mitä ristiriitojen ratkaisusääntöjä sovelletaan. Replikat voivat kuulua johonkin kolmesta näkyvyystyypistä: yleiseen, paikalliseen tai nimettömään.

näppäimistönkäsittelijä

Koodi, joka tunnistaa käyttäjän käyttämät näppäimet ja näppäinyhdistelmät sekä vastaa niiden painamiseen.

nchar-tietotyyppi

Access-projektin kiinteäpituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 4 000 Unicode-merkkiä. Unicode-merkit käyttävät kaksi tavua merkkiä kohden ja tukevat kaikkia kansainvälisiä merkkejä.

Nimen automaattinen korjaus

Ominaisuus, joka korjaa automaattisesti lomakkeiden, raporttien, taulukoiden, kyselyiden, kenttien tai ohjausobjektien uudelleennimeämisen yhteydessä esiintyviä virheitä. Automaattinen korjaus ei kuitenkaan voi korjata kaikkia viittauksia uudelleennimettyihin objekteihin.

nimetön replika

Access-tietokannan (vain .mdb-tiedostomuoto) sisältämä erityinen replika, jossa ei seurata yksittäisiä käyttäjiä. Nimetön replika on hyödyllinen erityisesti Internet-käytön yhteydessä, jolloin replikoita lataa paljon käyttäjiä.

normalisoiminen

Taulukoiden tehokas suunnittelu tietojen kaksoiskappaleiden välttämiseksi relaatiotietokannassa. Voit normalisoida tietokannan käyttämällä ohjattua taulukon analysoimista.

ntext-tietotyyppi

Access-projektin muuttuvapituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 2^30 - 1 (1 073 741 823) merkkiä. Sarakkeissa, joiden tietotyyppinä on ntext, tietoriville tallennetaan 16-tavuinen osoitin ja tiedot tallennetaan erikseen. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

null

Arvo, joka voidaan syöttää kenttään tai jota voidaan käyttää lausekkeissa tai kyselyissä puuttuvan tai tuntemattoman tiedon ilmaisimena. Visual Basicissa Null-avainsana edustaa null-arvoa. Jotkin kentät, esimerkiksi perusavainkentät, eivät voi sisältää null-arvoa.

null-kenttä

Kenttä, joka sisältää null-arvon. Null-kenttä ei ole sama asia kuin kenttä, joka sisältää merkkijonon, jonka pituus on nolla (" ") tai jonka arvo on 0.

Number-tietotyyppi

Access-tietokannan kenttätietotyyppi, jota käytetään laskutoimituksissa käytettävien numeeristen tietojen yhteydessä. Jos haluat näyttää valuutta-arvoja, käytä kuitenkin Currency-tietotyyppiä. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

numeric-tietotyyppi

Access-projektin tarkka numeerinen tietotyyppi arvoalueella -10^38-1−10^38 - 1. Voit määrittää kaikkien lukujen enimmäismäärän sekä lukujen tarkkuuden (desimaalipilkun oikealla puolella olevien lukujen enimmäismäärän). (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

nvarchar(n)-tietotyyppi

Access-projektin muuttuvapituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 4 000 Unicode-merkkiä. Unicode-merkit käyttävät kaksi tavua merkkiä kohden ja tukevat kaikkia kansainvälisiä merkkejä. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

nykyinen tietue

Tietuejoukon tietue, jonka tietoja voi muokata tai noutaa. Tietuejoukossa voi olla vain yksi valittu tietue tai ei yhtään valittua tietuetta. Tietueessa ei ole yhtään valittua tietuetta esimerkiksi silloin, kun tietue on poistettu tulosjoukkotyyppisestä tietuejoukosta.


O

Object-tietotyyppi

Perustietotyyppi, joka edustaa mitä tahansa Visual Basicin tunnistamaa objektia. Vaikka mikä tahansa objektimuuttuja voidaan määritellä Objekti-tyyppiseksi, objektimuuttujat kannattaa määritellä omien erityisten tyyppiensä mukaan. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

Objektien riippuvuudet -ruutu

Näyttää valitusta objektista riippuvaiset objektit sekä objektit, josta valittu objekti on riippuvainen.

objektikirjasto

Tiedosto, joka sisältää objektien määritelmät, menetelmät ja ominaisuudet. Objektikirjaston sisältävän tiedoston tiedostotunniste on yleensä .olb.

objektimuuttuja

Muuttuja, joka sisältää viittauksen objektiin.

objektin laji

Objektin laji, jonka ohjelma noutaa automatisoinnin seurauksena, esimerkiksi sovellus, tiedosto, alue tai taulukko. Näet käytettävissä olevien objektien luettelon Visual Basic Editorin Object Browser -ikkunassa, tai voit lukea tietoja ohjelman ohjeista.

ODBCDirect

Tekniikka, jonka avulla ODBC-tietolähteitä voidaan käyttää suoraan käyttämällä Microsoft Jet database -moduulin ohittavia DAO-ominaisuuksia.

ODBC-tietokanta

Tietokanta, jota varten on toimitettu ODBC (Open Database Connectivity) -ohjain. Tätä ohjainta voidaan käyttää tietojen tuomiseen, linkittämiseen tai viemiseen.

ODBC-tietolähde

Tiedot, joita ODBC (Open Database Connectivity) -protokollaa tukevien ohjelmien ja tietokantojen sisältämien tietojen käyttäminen edellyttää.

ODBC-yhteysmerkkijonon muodostin

Access-työkalu, jonka avulla voit muodostaa yhteyden SQL-tietokantaan, kun luot läpivientikyselyn. Jos tallennat kyselyn, yhteysmerkkijono tallennetaan yhdessä kyselyn kanssa.

ohjausobjektin oletustyyli

Ohjausasetustyypin ominaisuusasetuksen oletusarvo. Voit mukauttaa ohjausobjektityypin ennen muiden samanlaisten ohjausobjektien luomista, jotta kutakin ohjausobjektia ei tarvitse mukauttaa yksitellen.

oikea ulkoliitos

Ulkoliitos, jossa kyselyn SQL-lauseen RIGHT JOIN -toiminnon oikealla puolella olevat tietueet lisätään kyselyn tuloksiin, vaikka vastaavia arvoja ei olisikaan vasemmalla olevan taulukon liitetyssä kentässä.

OLE DB

Tehokkaan verkon ja Internetin käytön mahdollistava osatietokanta-arkkitehtuuri käytettäessä erilaisia tietolähteitä, kuten relaatiotietoja, sähköpostitiedostoja, rakenteettomia tiedostoja ja laskentataulukoita.

OLE DB -palvelu

Tietojen suoraa käyttöä tukeva OLE DB -arkkitehtuuriin kuuluva ohjelma. Vaihtoehtoisesti tietoja voidaan käyttää ulkoisen käytön mahdollistavien ODBC- tai IISAM-ohjainten avulla.

OLE Object -tietotyyppi

Kenttätietotyyppi, jota käytetään sellaisten muissa ohjelmissa luotujen objektien yhteydessä, jotka voidaan linkittää tai upottaa Access-tietokantaan. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

OLE/DDE-linkki

Yhteys OLE-objektin ja OLE-palvelimen välillä tai DDE (Dynamic Data Exchange) -lähdeasiakirjan ja -kohdeasiakirjan välillä.

OLE-objekti

OLE-protokollaa tukeva objekti linkitettäessä ja upotettaessa objektia. OLE-palvelimen OLE-objekti (esimerkiksi Windows Paint -kuva tai Excel-laskentataulukko) voidaan linkittää tai upottaa kenttään, lomakkeeseen tai raporttiin.

OLE-palvelin

Ohjelma tai DLL-kirjasto, joka toimittaa linkitetyn tai upotetun OLE-objektin toiselle ohjelmalle. Esimerkiksi jos Access-tietokannan sisältämä OLE-objekti sisältää Excel-laskentataulukon, Excel on OLE-palvelin.

OLE-säilö

Ohjelma, joka sisältää linkitetyn tai upotetun OLE-objektin toisesta ohjelmasta. Esimerkiksi jos Access-tietokannan sisältämä OLE-objekti sisältää Excel-laskentataulukon, Access on OLE-säilö.

oletusarvo

Arvo, joka lisätään kenttään tai määritetään ohjausobjektille automaattisesti, kun uusi tietue lisätään. Voit hyväksyä oletusarvon tai korvata sen kirjoittamalla jonkin toisen arvon.

oletusominaisuus

Ohjausobjektille voidaan määrittää ominaisuuden oletusarvo, jolloin jokaisella samantyyppisen ohjausobjektin luontikerralla ominaisuuden arvoa ei tarvitse asettaa erikseen.

ominaisuusikkuna

Ruutu, jossa voidaan tarkastella tai muokata objektien, esimerkiksi taulukoiden, kyselyjen, kenttien, lomakkeiden, raporttien, tietokantasivujen ja ohjausobjektien, ominaisuuksia.

omistaja

Käytettäessä käyttöoikeusasetuksia käyttäjä, joka hallitsee tietokantaa tai tietokantaobjektia. Oletusarvon mukaan omistaja on se käyttäjätili, joka on luonut tietokannan tai tietokantaobjektin.

osa

Lomakkeen tai raportin osa, esimerkiksi ylätunniste, alatunniste tai tieto-osa.

osan otsikko

Vaakasuuntainen palkki rakennenäkymässä lomake- tai raporttiosan yläpuolella. Tässä palkissa näkyy osan tyyppi ja nimi. Sen avulla voit käyttää osan ominaisuusikkunaa.

osanvalitsin

Osan palkin vasemmalla puolella oleva ruutu, kun objekti on avoimena rakennenäkymässä. Ruudun avulla voit suorittaa osatason toimintoja, esimerkiksi valita osan.

osittainen replika

Tietokanta, joka sisältää vain osan täyden replikan tietueista. Voit määrittää osittaiselle replikalle suodattimia ja tunnistaa yhteyksiä, jotka määrittävät, mitkä täyden replikan tietueet tietokannan tulee sisältää.

otsikko

Lomakkeen tai raportin ohjausobjekti, jossa näkyy kuvaava teksti, kuten otsikko, kuvateksti tai ohjeteksti. Selitteet ovat tai eivät ole yhteydessä toiseen ohjausobjektiin.

otsikko-osa

Ryhmitellyn tietokantasivun osa, jossa näkyy tietosarakkeiden otsikot. Otsikko näkyy heti ennen ryhmän ylätunnistetta. Otsikko-osaan ei voi lisätä sidottua ohjausobjektia.


P

päälomake

Lomake, joka sisältää yhden tai usean alilomakkeen.

pääreplika

Yleinen replika, johon muut replikajoukon replikat synkronoivat muutoksensa.

päätaulukko

Kahden toisiinsa liittyvän taulukon yksi-moneen-yhteyden "yksi"-puoli. Päätaulukolla on oltava perusaavin, ja kunkin tietueen on oltava yksilöllinen.

paikallinen objekti

Taulukko, kysely, lomake, raportti, makro tai moduuli, joka säilyy siinä replikassa tai rakennemallissa, jossa se on luotu. Objektia tai siihen tehtyjä muutoksia ei kopioida replikajoukon muihin jäseniin.

paikallinen replika

Replika, joka vaihtaa tietoja pääreplikan tai yleisen replikan kanssa mutta ei muiden replikajoukon replikoiden kanssa.

päivämääräerottimet

Merkit, joiden avulla päivä, kuukausi ja vuosi erotetaan toisistaan muotoiltaessa päivämääräarvoja. Merkit määräytyvät järjestelmän asetusten mukaan tai Format-funktion mukaan.

päivämäärälauseke

Mikä tahansa lauseke, joka voidaan tulkita päivämääräksi, mukaan lukien päivämääräliteraalit, päivämääriltä näyttävät luvut ja merkkijonot sekä funktioiden palauttamat päivämäärät.

päivämääräliteraali

Mikä tahansa merkkisarja, jonka muotoilu on kelvollinen ja joka on kirjoitettu ristikkomerkkien (#) sisään. Kelvollisia muotoja ovat koodille määritetyn alueellisen asetuksen määrittämä päivämäärämuoto ja yleinen päivämäärämuoto.

päivitettävä tilannevedos

Tietyntyyppinen tietuejoukko, joka toimii tehokkaasti asiakas-palvelinympäristössä. Koska tiedot tallennetaan asiakkaan välimuistiin, tietoja ei tarvitse noutaa joka kerta erikseen palvelimesta.

päivittäminen

Tietueiden tuominen Access-tietokannan lomakkeessa tai taulukossa uudelleen näyttöön, jotta muiden käyttäjien tekemät muutokset tulevat näkyviin. Access-projektissa aktiivisen lomakkeen tai taulukon perustana olevan kyselyn suorittaminen uudelleen, jotta tietueisiin tehdyt muutokset tulevat näkyviin.

päivittäminen

Tietueen tietoihin tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset tallennetaan tietokantaan, kun siirryt toiseen tietueeseen lomakkeessa tai taulukossa tai kun tietue tallennetaan.

päivityskysely

Toimintokysely (SQL-lause), joka muuttaa tietuejoukkoa käyttäjän määrittämien hakuehtojen mukaisesti.

palvelimen luoma HTML

ODBC-tietolähteeseen yhdistetty ja Internet Information Serverin käsittelemä ASP (Active Server Pages)- tai IDC/HTX-tiedosto, joka tulostetaan taulukosta, kyselystä tai lomakkeesta ja jonka avulla luodaan dynaamisesti vain luku -muotoisia HTML-tiedostoja.

palvelimen luoma HTML: Active Server Pages

parametrikysely

Vuorovaikutteinen kysely, jossa käyttäjä määrittää yhden tai usean ehtoarvon. Parametrikysely ei oma kyselylajinsa, mutta se on tavallista kyselyä joustavampi.

perusavain

Yksi tai usea kenttä (sarake), jonka arvo yksilöi taulukon kunkin tietueen. Perusavain ei salli null-arvoja, ja sen indeksin on aina oltava yksilöllinen. Perusavainta käytetään viittaussuhteiden luomiseen taulukon ja muiden taulukoiden viiteavainten välille.

perustaulukko

Access-tietokannan taulukko. Voit käsitellä perustaulukon rakennetta käyttämällä DAO-objekteja tai SQL-määrityskyselylauseita sekä muokata perustaulukon tietoja käyttämällä Recordset-objekteja tai toimintokyselyjä.

pessimistinen

Lukitustapa, jossa yhden tai usean tietueen (muokattava tietue mukaan lukien) sisältävä sivu ei ole muiden käyttäjien käytettävissä, kun käytetään Edit-menetelmää, ja säilyy sellaisena, kunnes käytetään Update-menetelmää.

PID-tunnus

Aakkosnumeerinen 4−20 merkkiä sisältävä merkkijono, jossa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi. Access käyttää tätä tunnusta ja tilin nimeä käyttäjän tai ryhmän tunnistamiseen Access-työryhmässä.

pii

Matemaattinen vakio, jonka arvo on noin 3,1415926535897932.

piirtäminen uudelleen

Näytön päivittäminen eli piirtäminen uudelleen. Repaint-menetelmä suorittaa loppuun kaikki määritetyn lomakkeen odottavat näytön päivitykset.

pikasuodatus

Pivot-taulukko- tai pivot-kaavionäkymän suodattaminen niin, että valitaan vähintään yksi kohde kentästä, joka sallii suodattamisen.

pivot-kaavionäkymä

Näkymä, jossa näkyy graafinen analyysi taulukon tai lomakkeen tiedoista. Voit tarkastella erilaisia tietotasoja sekä määrittää asettelun vetämällä kenttiä ja kohteita tai näyttämällä ja piilottamalla kenttien avattavien luetteloiden kohteita.

pivot-taulukkolomake

Vuorovaikutteinen taulukko, joka näyttää yhteenvedon suuresta tietomäärästä käyttämällä käyttäjän valitsemia muotoilu- ja laskentamenetelmiä. Voit tarkastella tietoja eri tavoilla kiertämällä rivi- ja sarakeotsikoita samalla tavalla kuin Excelin pivot-taulukkoraportissa.

pivot-taulukkoluettelo

Microsoft Office Web Component -osa, jonka avulla voidaan analysoida tietoja vuorovaikutteisesti WWW-sivulla. Riveillä ja sarakkeissa näytettäviä tietoja voidaan siirtää, suodattaa, lajitella ja laskea kulloinkin soveltuvilla tavoilla.

pivot-taulukkonäkymä

Näkymä, jossa näkyy yhteenveto ja analyysi taulukon tai lomakkeen tiedoista. Voit tarkastella erilaisia tietotasoja sekä järjestää tiedot vetämällä kenttiä ja kohteita tai näyttämällä ja piilottamalla kenttien avattavien luetteloiden kohteita.

plusmerkkiosoitin

Osoitin, joka tulee näkyviin, kun osoitin viedään taulukon kentän vasemman reunan päälle. Kun plusmerkkiosoitin tulee näkyviin, koko kentän voi valita napsauttamalla.

poistokysely

Kysely (SQL-lause), joka poistaa ehtoja vastaavat rivit yhdestä tai useasta taulukosta.

ponnahduslomake

Lomake, joka pysyy näytössä muiden ikkunoiden päällä. Ponnahduslomake voi olla modaalinen tai ei-modaalinen.

projekti

Tietokannan kaikki koodimoduulit, sekä vakiomoduulit että luokkamoduulit. Oletusarvon mukaan projektilla on sama nimi kuin tietokannalla.

pudotusalue

Pivot-taulukko- tai pivot-kaavionäkymän alue, johon voit pudottaa kenttäluettelosta valitsemiasi kenttiä näyttääksesi kenttien sisältämät tiedot. Kunkin pudotusalueen otsikko ilmaisee, minkätyyppisiä kenttiä näkymässä voi luoda.

pysyvä objekti

Tietokantaan tallennettu objekti, esimerkiksi tietokantataulu tai QueryDef-objekti. Tulosjoukko- tai tilannevedostyyppiset Recordset-objektit eivät ole pysyviä objekteja, koska ne luodaan muistiin tarvittaessa.


Q

QueryDef

Access-tietokantaan tallennettu kyselymääritys tai tilapäinen ODBCDirect-työtilan kyselymääritys.


R

rakennemalli

Replikajoukon ainoa jäsen, johon voi tehdä muihin replikoihin välitettäviä tietokannan rakennemuutoksia.

rakennenäkymä

Näkymä, jossa näkyy seuraavien tietokantaobjektien rakenne: taulukot, kyselyt, lomakkeet, raportit ja makrot. Rakennenäkymässä voit luoda uusia tietokantaobjekteja ja muokata aiemmin luotujen objektien rakennetta.

rakenneruudukko

Ruudukko, jonka avulla luodaan kysely tai suodatetaan kysely kyselyn rakennenäkymässä tai Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkunassa.

raportin alatunniste

Raportin osa, johon voidaan sijoittaa tietoja, jotka yleensä näkyvät sivun alareunassa, esimerkiksi sivunumerot, päivämäärät ja summat.

raportin tilannevedos

Tiedosto (.snp-tiedostotunniste), joka sisältää hyvälaatuisen kopion jokaisesta Access-raportin sivusta. Se säilyttää kaksiulotteisen asettelun, kuvat ja muut raportin upotetut objektit.

raportin ylätunniste

Raportin osa, johon voidaan sijoittaa tietoja, jotka näkyvät raportin alussa (esimerkiksi nimi, päivämäärä tai johdanto).

raportinvalitsin

Rakennenäkymän ruutu, jossa viivaimet yhtyvät raportin vasemmassa yläkulmassa. Ruudun avulla voit suorittaa raporttitason toimintoja, esimerkiksi valita raportin.

raportti

Tulostettava Access-tietokannan objekti, joka on muotoiltu ja jonka tiedot on järjestetty käyttäjän tekemien määritysten mukaisesti. Raportteja ovat esimerkiksi myyntiyhteenvedot, puhelinluettelot ja osoitetarrat.

raporttimoduuli

Moduuli, joka sisältää tietyssä raportissa tai sen ohjausobjektissa tapahtuvien tapahtumien käynnistämien tapahtumatoimintosarjojen Visual Basic for Applications (VBA) -koodin.

Raportti-objektivälilehti

Objektivälilehti, jossa voit käsitellä raportteja rakennenäkymässä, asettelun esikatselussa tai esikatselunäkymässä.

real-tietotyyppi

Access-projektissa seitsemän numeron tarkkuudella ilmaistu numeerinen tietotyyppi, joka tukee positiivisia arvoja noin luvusta 1,18E - 38 lukuun 3,40E + 38, negatiivisia arvoja noin luvusta -1,18E - 38 lukuun -3,40E + 38 tai nollaa. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

replika

Replikajoukkoon kuuluvan tietokannan kopio, joka voidaan synkronoida muiden joukon replikoiden kanssa. Replikan sisältämään replikoituun taulukkoon tehdyt muutokset lähetetään muihin replikoihin ja otetaan niissä käyttöön.

replikajoukko

Rakennemalli ja kaikki replikat, jotka perustuvat samaan tietokantarakenteeseen ja käyttävät samaa replikajoukon tunnusta.

replikajoukon topologia

Järjestys, jossa muutokset välitetään replikasta toiseen. Topologia määrää, kuinka nopeasti toiseen replikaan tehdyt muutokset näkyvät toisessa.

replikointi

Tietokannan kopiointi niin, että kaksi tai sitä useampi kopio voi vaihtaa keskenään tietopäivityksiä tai replikoituja objekteja. Tätä vaihtoa kutsutaan synkronoinniksi.

ristiintaulukointikysely

Kysely, joka laskee tietueiden summan, keskiarvon, määrän tai muuntyyppisen kokonaisarvon ja ryhmittelee sitten tuloksen kahdenlaisten tietojen mukaan. Toiset tiedot sijoitetaan taulukon vasempaan reunaan ja toiset yläreunaan.

ristiriita (collision)

Ristiriita, joka ilmenee eräpäivityksen aikana. Asiakas lukee tiedot palvelimesta ja yrittää sitten muokata eräpäivityksen tietoja, mutta ennen kuin päivitysyritys suoritetaan, toinen asiakas muuttaa alkuperäisiä palvelimen tietoja.

ristiriita (conflict)

Tilanne, joka ilmenee, jos tiedot ovat muuttuneet replikajoukon kahden jäsenen samassa tietueessa. Ristiriidan ilmetessä säilytettävä muutos valitaan ja se toteutetaan kaikissa replikoissa. Toinen muutos merkitään ristiriidaksi kaikissa replikoissa.

rivialue

Pivot-taulukkonäkymän osa, joka sisältää rivikentät.

rivikenttä

Pivot-taulukkonäkymän rivialueen kenttä. Rivikenttien kohteet näkyvät näkymän vasemmanpuoleisessa osassa. Sisemmät rivikentät näkyvät lähimpänä tietoaluetta, ja ulommat rivikentät näkyvät sisempien rivikenttien yläpuolella.

rivinvalitsin

Pieni ruutu tai palkki, jota napsauttamalla voi valita koko rivin taulukon tai makron rakennenäkymässä tai lajiteltaessa ja ryhmiteltäessä tietueita raportin rakennenäkymässä.

ruudukko (rakennenäkymä)

Pysty- ja vaakasuuntaisten viivojen ja katkoviivojen muodostama ruudukko, jonka avulla ohjausobjektit voidaan sijoittaa tarkasti lomakkeeseen tai raporttiin.

ruudukko (taulukkonäkymä)

Pysty- ja vaakasuuntaisten apuviivojen muodostama ruudukko, joka muodostaa riveistä ja sarakkeista soluja taulukossa, kyselyssä, lomakkeessa, näkymässä tai tallennetussa toimintosarjassa. Voit näyttää tai piilottaa nämä apuviivat.

ryhmä

Tietuejoukko, jonka määrittää taulukko, kysely tai SQL-lauseke. Ryhmäkoostefunktiot palauttavat tilastotietoja tietystä ryhmästä tai tietuejoukosta.

ryhmäkoostefunktiot

Esimerkiksi DAvg- ja DMax-funktiot, joiden avulla lasketaan tietuejoukkoa (ryhmää) koskevia tilastotietoja.

ryhmän alatunniste

Ryhmän alatunnisteen avulla voidaan sijoittaa tietoja, esimerkiksi ryhmän nimi tai ryhmän summa, tietueryhmän loppuun.

ryhmän ylätunniste

Ryhmän alatunnisteen avulla voidaan sijoittaa tietoja, esimerkiksi ryhmän nimi tai ryhmän summa, tietueryhmän alkuun.

ryhmäsuodatin

Tietokantasivun sisältämä avattava luetteloruutu, joka noutaa tietuejoukon tietueita luettelosta valitun arvon perusteella. Ryhmitellyllä sivulla ohjausobjekti noutaa tietyn tietueryhmän.

ryhmätili

Työryhmän käyttäjätilien kokoelma, jonka tunnuksena on ryhmän nimi ja PID-tunnus). Ryhmälle määritetyt käyttöoikeudet koskevat kaikkia ryhmän käyttäjiä.

ryhmitellyt ohjausobjektit

Kahta tai useampaa ohjausobjektia voidaan käsitellä yhtenä yksikkönä suunniteltaessa lomaketta tai raporttia. Voit valita ryhmän kunkin yksittäisen ohjausobjektin valitsemisen asemesta, kun järjestät ohjausobjekteja tai määrität niiden ominaisuuksia.

ryhmitelty tietokantasivu

Tietokantasivu, joka sisältää vähintään kaksi ryhmittelytasoa.

ryhmittelytaso

Taso, jolla raportin tai tietokantasivun ryhmä sijaitsee muiden ryhmien sisällä. Ryhmät sijaitsevat sisäkkäin, kun tietuejoukko on ryhmitelty useamman kuin yhden kentän, lausekkeen tai ryhmän tietuelähteen mukaan.


S

sarake

Tietokantataulussa oleva sijainti, johon tallennetaan tietyntyyppisiä tietoja. Se on myös taulukon kentän visuaalinen esitys, ja Access-tietokannassa lisäksi kyselyn rakenneruudun tai suodattimen rakenneruudun visuaalinen esitys.

sarakealue

Pivot-taulukkonäkymän osa, joka sisältää sarakekentät.

sarakekenttä

Pivot-taulukkonäkymän sarakealueen kenttä. Sarakekenttien kohteet näkyvät pivot-taulukkoluettelon yläosassa. Sisemmät sarakekentät näkyvät lähimpänä tietoaluetta, ja ulommat sarakekentät näkyvät sisempien sarakekenttien yläpuolella.

sarakkeenvalitsin

Vaakasuuntainen palkki sarakkeen yläosassa. Napsauttamalla sarakkeenvalitsinta voit valita kyselyn rakenneruudukon tai suodattimen rakenneruudukon koko sarakkeen.

sarjakenttä

Kenttä, joka näkyy kaavion sarja-alueella ja sisältää sarjoja. Sarja on ryhmä toisiinsa liittyviä arvopisteitä.

sarjan arvopiste

Yksittäinen tietoarvo, joka piirretään kaavioon ja jota edustaa pylväs, palkki, viiva, lohko, rengaskaavion sektori tai muu arvopisteen merkki.

selite

Ruutu, joka ilmaisee kaavion arvosarjoille tai luokille määritetyt kuviot tai värit.

sidottu hyperlinkki

Ohjausobjekti, jonka avulla tietokantasivulla linkki, intranet-osoite tai Internet-osoite sidotaan perustana olevaan tekstikenttään. Hyperlinkkiä napsauttamalla voit siirtyä kohdesijaintiin.

sidottu kuva

Ohjausobjekti, jonka avulla lomakkeessa, raportissa tai tietokantasivulla voidaan sitoa kuva Access-tietokannan OLE-objektikenttään tai Access-projektin kuvasarakkeeseen.

sidottu objektikehys

Lomakkeen tai raportin ohjausobjekti, jonka avulla voidaan näyttää ja käsitellä taulukoihin tallennettuja OLE-objekteja.

sidottu ohjausobjekti

Ohjausobjekti, jota käytetään taulukon, kyselyn tai SQL-lausekkeen tietojen näyttämiseen tai muokkaamiseen lomakkeessa, raportissa tai tietokantasivulla. Ohjausobjektin OhjausobjektinLähde-ominaisuus tallentaa sen kentän nimen, johon ohjausobjekti on sidottu.

sidottu sarake

Luetteloruudun, yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon sarake, joka on sidottu ohjausobjektin OhjausobjektinLähde-ominaisuuden määrittämään kenttään.

sidottu span-alueobjekti

Ohjausobjekti, jonka avulla HTML-koodi sidotaan tietokantasivulla Access-tietokannan teksti- tai memo-kenttään tai Access-projektin text-, ntext- tai varchar-sarakkeeseen. Sidotun span-alueobjektin sisältöä ei voi muokata.

siirtokahva

Rakennenäkymässä tai asettelunäkymässä ohjausobjektin tai ohjausobjektiasettelun vasemmassa yläkulmassa näkyvä suuri suorakulmio. Kahvaa vetämällä voit voit siirtää ohjausobjektin tai ohjausobjektiasettelun toiseen paikkaan.

siirtotila

Taulukkonäkymän tila, jossa saraketta voidaan siirtää käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä.

siirtymispainikkeet

Painikkeet, joiden avulla tietueiden välillä siirrytään. Nämä painikkeet sijaitsevat taulukkonäkymän ja lomakenäkymän vasemmassa alakulmassa. Painikkeet ovat käytettävissä myös esikatselunäkymässä, jotta voit selata asiakirjasi sivuja.

siirtymisruutu

Ruutu, joka tulee näkyviin, kun Access-tietokanta tai Access-projekti avataan. Siirtymisruudussa näkyvät tietokannan objektit, jotka voidaan lajitella ja ryhmitellä siirtymisruudussa eri tavoin.

sisäinen vakio

Accessin, VBA:n, ADOn ja DAOn sisältämä vakio. Voit käyttää näitä vakioita Objektien selaaminen -ikkunassa napsauttamalla kunkin kirjaston globals-kohteita.

sivu (tietosäilö)

Tietokantatiedoston osa, johon tietueen tiedot on tallennettu. Tietueiden koon mukaan sivu (jonka koko on 4 kt) voi sisältää yhden tai usean tietueen.

sivun alatunniste

Käytetään sivun yhteenvedon, päivämäärien tai sivunumeroiden näyttämiseen lomakkeen tai raportin kunkin sivun alaosassa. Lomakkeessa alatunniste tulee näkyviin vain, kun lomake tulostetaan.

sivun ylätunniste

Käytetään nimen, sarakeotsikoiden, päivämäärien tai sivunumeroiden näyttämiseen lomakkeen tai raportin kunkin sivun yläosassa. Lomakkeessa ylätunniste tulee näkyviin vain, kun lomake tulostetaan.

smalldatetime-tietotyyppi

Access-projektin päivämäärä-/kellonaikatietotyyppi, joka ei ole yhtä tarkka kuin datetime-tietotyyppi. Tietoarvot ovat välillä 1.1.1900−6.6.2079 yhden minuutin tarkkuudella. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

smallint-tietotyyppi

Access-projektin 2-tavuinen (16-bittinen) tietotyyppi, joka voi sisältää kokonaislukuja väliltä -2^15 (-32,768)−2^15 - 1 (32,767). (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

smallmoney-tietotyyppi

Access-projektin tietotyyppi, joka tallentaa raha-arvoja väliltä -214 748,3648−214 748,3647 rahayksikön kymmenestuhannesosan tarkkuudella. Kun smallmoney-arvot näytetään, ne pyöristetään sisältämään kaksi desimaalia. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

Snapshot Viewer

Ohjelma, jonka avulla voidaan tarkastella, tulostaa tai lähettää sähköpostitse tilannevedos, esimerkiksi raportin tilannevedos. Snapshot Viewer koostuu itsenäisesti suoritettavasta tilannevedosten katseluohjelmakomponentista (Snapview.ocx) ja muista siihen liittyvistä tiedostoista.

Snapshot Viewer -komponentti

ActiveX-komponentti (Snapview.ocx), jonka avulla voidaan tarkastella tilannevedosraporttia Microsoft Internet Explorer 3.0:ssa tai uudemmassa tai missä tahansa ActiveX-komponentteja tukevassa ohjelmassa, esimerkiksi Accessissa tai Microsoft Visual Basicissa.

Sovelluksen tausta

Sovellusikkunan tausta-alue.

sql variant -tietotyyppi

Access-projektin tietotyyppi, joka voi tallentaa usean tietotyypin, esimerkiksi text-, ntext-, image-, timestamp- ja sql variant -tietotyypin, arvoja. Tätä tietotyyppiä käytetään käyttäjän määrittämän funktion sarake-, parametri-, muuttuja- tai palautusarvossa. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

SQL-kysely

Kysely, jonka muodostaa SQL-lauseke. Alikyselyt, läpivientikyselyt, yhdistämiskyselyt ja määrityskyselyt ovat SQL-kyselyjä.

SQL-lauseke

SQL-komennon määrittävä lauseke, esimerkiksi SELECT, UPDATE tai DELETE, joka sisältää esimerkiksi WHERE- tai ORDER BY -lauseen. SQL-lausekkeita käytetään yleensä kyselyissä ja koostefunktioissa.

SQL-näkymä

Objektivälilehti, jossa näkyy tehdyn kyselyn SQL-lauseke tai jossa luodaan SQL-kysely (liitos-, läpivienti- tai määrityskysely). Kun kysely luodaan rakennenäkymässä, Access muodostaa SQL-vastineen SQL-näkymässä.

SQL-tietokanta

Tietokanta, joka perustuu SQL (Structured Query Language) -kieleen.

Sub-toimintosarja

Visual Basic for Applications (VBA) -toimintosarja, joka suorittaa toiminnon. Toisin kuin Function-toimintosarja, Sub-toimintosarja ei palauta arvoa. Sub-toimintosarja aloitetaan Sub-lauseella ja päätetään End Sub -lauseella.

suhteellinen sijainti

Elementti sijoitetaan asiakirjan normaalin HTML-kielen mukaisesti, mutta sitä siirretään edeltävän sisällön mukaan.

summakenttä

Kenttä, joka näyttää perustana olevan tietuelähteen tietojen yhteenvedon tai summan. Summakentässä voidaan käyttää summafunktiota, kuten Summa tai Määrä, tai sen avulla voidaan laskea summa-arvoja lauseketta käyttämällä.

summakysely

Kysely, joka näyttää esimerkiksi keskiarvon tai summan laskevan laskutoimituksen käyttämällä yhden tai usean taulukon kenttäarvoja. Summakysely ei ole oma kyselylajinsa, mutta se on tavallisia hakukyselyjä joustavampi.

summarivi

Taulukon rivi, jolla näkyvät käyttäjän valitsemat, kentän tietotyypin mukaiset summatiedot kunkin kentän osalta.

Suodata käänteisesti valinnan mukaan

Komento, joka suodattaa lomakkeen tai taulukon siten, että vain sellaiset tietueet noudetaan, jotka eivät sisällä valittua arvoa.

Suodata lomakkeen mukaan

Komento, joka suodattaa tiedot käyttämällä nykyisen lomakkeen tai taulukon sellaista versiota, jonka tyhjiin kenttiin voit kirjoittaa arvot, jotka haluat suodatettavien tietueiden sisältävän.

Suodata palvelimella lomakkeen mukaan

Komento, joka suodattaa tiedot käyttämällä nykyisen lomakkeen tai taulukon sellaista versiota, jonka tyhjiin kenttiin voit kirjoittaa arvot, jotka haluat suodatettavien tietueiden sisältävän. Tiedot suodatetaan palvelimella, ennen kuin ne noudetaan tietokannasta.

Suodata syötteen mukaan

Komento, joka suodattaa tietueet käyttämällä käyttäjän määrittämää arvoa tai lauseketta ja palauttaa vain tietueet, jotka sisältävät määritetyn arvon tai täyttävät lausekkeen ehdot.

Suodata valinnan mukaan

Komento, joka suodattaa lomakkeen tai taulukon siten, että vain valitun arvon sisältävät tietueet noudetaan.

suodatin

Joukko ehtoja, joita sovelletaan tietoihin haluttaessa näyttää vain tietty tietojen alijoukko tai lajiteltaessa tietoja. Accessissa voit käyttää erilaisia suodatuskomentoja, kuten Suodata valinnan mukaan tai Suodata lomakkeen mukaan.

suodatinkenttä

Suodatusalueen kenttä, jonka avulla pivot-taulukko- tai pivot-kaavionäkymän tiedot voidaan suodattaa. Suodatinkentät suorittavat samoja toimintoja kuin Microsoft Excelin pivot-taulukkoraporttien sivukentät.

suodatusalue

Pivot-taulukko- tai pivot-kaavionäkymän osa, joka sisältää suodatuskentät.

suojattu työryhmä

Access-työryhmä, johon käyttäjät kirjautuvat käyttäjänimellä ja salasanalla. Suojatussa työryhmässä tietokantaobjektien käyttö määräytyy käyttäjille ja ryhmille myönnettyjen käyttöoikeuksien mukaan.

suora aktivointi

OLE-objektin OLE-palvelimen aktivointi suoraan kentästä tai ohjausobjektista. Voit esimerkiksi toistaa ohjausobjektin sisältämän .wav-äänitiedoston kaksoisnapsauttamalla ohjausobjektia.

suora synkronointi

Menetelmä, jolla synkronoidaan suoraan lähiverkkoon yhteydessä olevien ja jaettujen verkkokansioiden välityksellä käytettävissä olevien replikoiden tiedot.

synkronointi

Replikajoukon kahden jäsenen päivittäminen siirtämällä kaikki kummankin jäsenen päivitetyt tietueet ja objektit toiseen jäseneen. Replikajoukon jäsenet on päivitetty, kun kaikki muutokset on siirretty kumpaankin jäseneen.

syöttörajoite

Muoto, joka koostuu literaalimuotoisista näyttömerkeistä (esimerkiksi lainausmerkeistä, pisteistä ja yhdysmerkeistä) sekä rajoitemerkeistä, jotka määrittävät, mihin tiedot syötetään sekä millaiset tiedot ja kuinka monta merkkiä sallitaan.

sysname-tietotyyppi

Access-projektissa erityinen järjestelmän sisältämä, käyttäjän määrittämä tietotyyppi, jota käytetään taulukoiden sarakkeissa, muuttujissa ja tallennettujen toimintosarjojen parametreissa, jotka tallentavat objektien nimet. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)


T

table-tietotyyppi

Access-projektin erityinen tietotyyppi, jonka avulla tallennetaan paikallisen muuttujan tulosjoukko tai käyttäjän määrittämän funktion palautusarvo myöhempää käsittelyä varten. Sitä voidaan käyttää tempdb-tietokantaan tallennetun tilapäisen taulukon asemesta. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

tallennettu toimintosarja

Valmiiksi käännetty joukko SQL-lauseita ja valinnaisia vuonhallintalauseita, jotka on tallennettu yhdellä nimellä ja jotka käsitellään yhtenä yksikkönä. Tämä joukko tallennetaan SQL-tietokantaan, ja se voidaan suorittaa yhdellä kutsulla ohjelmasta.

tapahtuma

Tietokannan tietoihin tai rakenteeseen tehty joukko muutoksia. Jos jokin tapahtuman elementti epäonnistuu, koko tapahtuma epäonnistuu ja tiedot peruutetaan.

TARKISTUS-rajoitus

Mahdollistavat useita taulukoita tukevien liiketoimintasääntöjen käytön. Esimerkiksi Tilaus-taulukossa voi olla CHECK-rajoitus, joka estää sellaisten asiakkaiden tilaukset, joiden Asiakas-taulukossa määritetty luottoraja ylittyy.

taulukko

Taulukon, lomakkeen, kyselyn, näkymän tai tallennetun toimintosarjan tiedot, jotka näkyvät rivi-sarakemuodossa.

taulukko

Tietokantaobjekti, johon tallennetaan tietueiden (rivien) ja kenttien (sarakkeiden) tietoja. Tiedot koskevat yleensä tiettyä kohteiden luokkaa, esimerkiksi työntekijöitä tai tilauksia.

taulukkonäkymä

Näkymä, jossa taulukon, lomakkeen, kyselyn, näkymän tai tallennetun toimintosarjan tiedot näkyvät rivi-sarakemuodossa. Taulukkonäkymässä voit muokata kenttiä, lisätä ja poistaa tietoja sekä etsiä tietoja. Access 2007:ssä taulukkonäkymässä voi myös muokata taulukon kenttiä ja lisätä niitä.

Taulukko-objektivälilehti

Access-tietokannan objektivälilehti, jossa voit käsitellä taulukoita rakenne- tai taulukkonäkymässä.

taulukon luova kysely

Kysely (SQL-lause), joka luo ensin uuden taulukon ja sitten taulukkoon tietueet (rivit) kopioimalla tietueet aiemmin luodusta taulukosta tai kyselyn tuloksista.

taulukon ominaisuudet

Access-tietokannassa taulukon määritteet, jotka vaikuttavat taulukon ulkoasuun tai toimintaan kokonaisuudessaan. Samoin kuin kentän ominaisuudet, myös taulukon ominaisuudet määritetään rakennenäkymässä.

täyttö

Raportin suurennus, joka täyttää raportin tilannevedosikkunan sovittamalla raportin ikkunaan joko sivun leveyden tai korkeuden mukaan. Tämä määräytyy sen mukaan, onko raportti vaaka- vai pystysuuntainen.

text-tietotyyppi

Access-projektin muuttuvapituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 2^31 - 1 (2 147 483 647) merkkiä; oletuspituus on 16. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

Text-tietotyyppi

Access-tietokannan kenttätietotyyppi. Tekstikentät voivat sisältää enintään 255 merkkiä tai KentänKoko-ominaisuuden määrittämän merkkimäärän sen mukaan, kumpi määrä on pienempi. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

tiedonkeruu

Menetelmä, jolla käyttäjiltä kerätään tietoja lähettämällä HTML-lomakkeita tai InfoPath 2007 -lomakkeita Access 2007:stä ja vastaanottamalla niitä. Accessissa luot tiedonkeruupyynnön ja lähetät sen käyttäjille lomakkeen sisältävässä sähköpostiviestissä. Sen jälkeen käyttäjät täyttävät lomakkeet ja palauttavat sen sinulle.

tiedonmäärityskysely

Erityinen SQL-kysely, joka sisältää DDL-lauseita. Nämä lauseet mahdollistavat tietokannan objektien luomisen tai muuttamisen.

tiedoston numero

Numero, joka sisältyy tiedoston avaamiseen käytettävään Open-lauseeseen. Käytä tiedostonumeroita väliltä 1−255, kun avaat tiedostoja, joita muut ohjelmat eivät voi käyttää. Käytä numeroita väliltä 256−511, kun avaat tiedostoja, joita muut ohjelmat voivat käyttää.

tietoalue

Pivot-taulukko- tai pivot-kaavionäkymän osa, joka sisältää yhteenvetotiedot. Tietoalueen arvot näkyvät pivot-taulukkonäkymässä tietueina ja pivot-kaavionäkymässä arvopisteinä.

tietoalue

Pivot-taulukkonäkymän osa, joka sisältää lisätieto- ja summakentät.

Tietokannan dokumentointi

Työkalu, joka luo tietokannan objekteja koskevia yksityiskohtaisia tietoja sisältävän raportin.

tietokannan replikointi

Kahden tai useamman erityisen kopion (replikan) luominen Access-tietokannasta. Replikat voidaan synkronoida, jolloin tiettyyn replikaan tai rakennemalliin tehdyt muutokset lähetetään muihin replikoihin.

tietokantaikkuna

Access 2003:ssa ja sitä aiemmissa versioissa oleva ikkuna, joka tulee näkyviin, kun Access-tietokanta tai Access-projekti avataan. Se sisältää pikakuvakkeet uusien tietokantaobjektien luomista tai aiemmin luotujen objektien avaamista varten. Access 2007:ssä tietokantaikkunan korvaa siirtymisikkuna.

tietokantakaavio

Graafinen esitys tietokannan rakenteen osasta. Kaavio voi olla tietokannan koko rakenteen kuva tai osittaisen rakenteen kuva. Kaavio sisältää taulukot, taulukoiden sisältämät sarakkeet sekä taulukoiden väliset suhteet.

tietokantaobjektit

Access-tietokanta sisältää objekteja, kuten taulukoita, kyselyitä, lomakkeita, raportteja, makroja ja moduuleja. Access-projekti sisältää esimerkiksi lomakkeita, raportteja, sivuja, makroja ja moduuleja.

tietokantasivu

WWW-sivu, joka on suunniteltu Internetistä tai intranetistä peräisin olevien tietojen tarkasteluun ja käsittelyyn. Sen tiedot tallennetaan yleensä Access-tietokantaan.

tietokantasivun ominaisuudet

Tietokantasivun määritteet, jotka määrittävät sen tietokannan, johon sivu on yhdistetty, sekä sivun ulkoasun ja toiminnan.

tietokantasovellus

Objektijoukko, joka voi sisältää tietokannan käytön helpottamiseksi suunniteltuja taulukoita, kyselyitä, lomakkeita, raportteja, makroja ja koodimoduuleja. Tietokantasovellus on yleensä usean käyttäjän käytössä.

tietokenttä

Kenttä, joka sisältää pivot-taulukko- tai pivot-kaavionäkymän tietojen yhteenvedon. Tietokenttä sisältää yleensä numeerisia tietoja.

tietokenttä

Kenttä, jossa näkyvät kaikki perustana olevan tietuelähteen rivit (eli tietueet).

tietokohde

Sovelluskohtaiset tiedot, jotka voidaan siirtää DDE (Dynamic Data Exchange) -kanavan välityksellä.

tietolähdekomponentti

Tietokantasivujen taustalla oleva moduuli ja Microsoft Office Web Components -osat, jotka hallitsevat yhteyttä tietolähteeseen. Tietolähdekomponentilla ei ole visuaalista esitystä.

tietomääritys

Perustana olevien taulukoiden ja kyselyjen kentät sekä lausekkeet, jotka muodostavat tietokantasivun tietuelähteen.

tieto-osa

Sisältää lomakkeen tai raportin leipätekstin. Tämä osa sisältää yleensä ohjausobjekteja, jotka on sidottu tietuelähteen kenttiin, mutta se voi sisältää myös sitomattomia ohjausobjekteja, kuten kentän sisällön ilmaiseviä otsikoita.

tietueenvalitsin

Taulukko- tai lomakenäkymässä tietueen vasemmalla puolella oleva pieni ruutu tai palkki, jota napsauttamalla voi valita koko tietueen.

tietueiden enimmäismäärä

Voit parantaa suorituskykyä määrittämällä niiden tietueiden enimmäismäärän, jotka noudetaan Microsoft SQL Server -tietokannasta lomaketta tai taulukkoa varten Access-projektissa.

tietuejoukko

Taulukko-, tulosjoukko- ja tilannevedostyyppisten Recordset-objektien yhteisnimitys. Nämä objektit ovat tietuejoukkoja, mutta ne toimivat objektien tavoin.

tietuelähde

Lomakkeen, raportin tai tietokantasivun tietojen perustana oleva lähde. Access-tietokannassa tietolähde voi olla taulukko, kysely tai SQL-lause. Access-projektissa tietolähde voi olla taulukko, näkymä, SQL-lause tai tallennettu toimintosarja.

tietuenumeroruutu

Taulukko- tai lomakenäkymässä oleva pieni ruutu, jossa näkyy valittuna olevan tietueen numero. Voit siirtyä tiettyyn tietueeseen kirjoittamalla tietueen numeron ruutuun ja painamalla sitten ENTER-näppäintä.

tilaaminen

Suostumus vastaanottaa julkaisu Access-tietokantaan tai Access-projektiin. Tilaajatietokanta tilaa replikoidut tiedot julkaisijatietokannasta.

tilannevedos

Tietojoukon staattinen kuva, esimerkiksi kyselyn tuloksena näytettävät tietueet. Tilannevedostyyppisiä Recordset-objekteja voidaan luoda perustaulukosta, kyselystä tai toisesta tietuejoukosta.

tilaus

Tietokanta, joka vastaanottaa replikoidut taulukot ja tiedot julkaisijatietokannasta Access-projektissa.

timestamp-tietotyyppi

Access-projektin tietotyyppi, joka päivitetään automaattisesti aina, kun rivi lisätään tai päivitetään. Aikaleimasarakkeiden arvot eivät ole datetime-arvoja vaan binary(8)- tai varbinary(8)-arvoja, jotka ilmaisevat tietomuokkausten järjestyksen. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

tinyint-tietotyyppi

Access-projektin 1-tavuinen (8-bittinen) tietotyyppi, joka tallentaa kokonaislukuja väliltä 0−255. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

toiminnon argumentti

Joidenkin makrojen vaatima lisätieto. Esimerkiksi objekti, johon toiminto vaikuttaa, tai erityisehdot, joita toiminnon suorittaminen edellyttää.

toiminto

Makrot perustuvat toimintoihin, jotka ovat itsenäisiä ohjeita, joita voidaan yhdistää muihin toimintoihin tehtävien automatisoimiseksi. Toimintoa kutsutaan myös komennoksi joissakin muissa makrokielissä.

toimintoluettelo

Luettelo tulee näkyviin, kun napsautat Makro-objektivälilehden Toiminto-sarakkeen nuolta.

toimintorivi

Makro-objektivälilehden yläosassa oleva rivi, jolle voit kirjoittaa makrojen nimiä, toimintoja, argumentteja ja kommentteja, jotka liittyvät tiettyyn makroon tai makroryhmään.

toimintosarja

Moduulin sisältämä määritysten ja lauseiden sarja, joka suoritetaan yhtenä yksikkönä. Visual Basic for Applications (VBA) -moduulin toimintosarjat sisältävät sekä Sub- että Function-toimintosarjoja.

toimintosarjataso

Kuvailee kaikki toimintosarjassa määritetyt muuttujat tai vakiot. Toimintosarjassa kuvaillut muuttujat ja vakiot ovat vain kyseisen toimintosarjan käytettävissä.

toimintosarjatason muuttuja

Toimintosarjassa määritetty muuttuja. Toimintosarjatason muuttujat ovat aina yksityisiä ja vain sen toimintosarjan käytettävissä, jossa ne on määritetty.

topologia

Järjestys, jossa muutokset välitetään replikasta toiseen. Topologia määrää, kuinka nopeasti toiseen replikaan tehdyt muutokset näkyvät toisessa.

tuettu tietokanta

Aiemman version tietokanta, joka on avattu Access 2000:ssa tai uudemmassa muuntamatta sen muotoa. Jos haluat muuttaa tietokannan rakennetta, tietokanta on avattava siinä Access-versiossa, jossa se on luotu.

tunnus (lausekkeet)

Lausekkeen osa, joka viittaa kentän, ohjausobjektin tai ominaisuuden arvoon. Esimerkiksi Forms![Tilaukset]![Tilaustunnus] on tunnus, joka viittaa Tilaukset-lomakkeen Tilaustunnus-ohjausobjektin arvoon.

tunnus (Visual Basic)

Visual Basic -koodimoduulin tietojäsen. Tunnus voi olla Sub-, Function- tai Propertiy-toimintosarja, muuttuja, vakio, DECLARE-lause tai käyttäjän määrittämä tietotyyppi.

tuominen

Tiedon kopioiminen tekstitiedostosta, laskentataulukosta tai tietokantataulusta Access-taulukkoon. Tuotujen tietojen avulla voidaan luoda uusi taulukko, tai ne voidaan liittää osaksi aiemmin luotua taulukkoa, jonka tietorakenne on samanlainen.

tuonti-/vientimääritys

Määritys, johon tallennetaan Accessin tuonti- tai vientitoiminnon suorittamista varten tarvitsemat tiedot. Määritys on joko kiinteäleveyksinen tai eroteltu tekstitiedosto.

tyhjä merkkijono

Merkkijono, joka ei sisällä merkkejä. Tyhjän merkkijonon avulla voit ilmaista, että tiedät, ettei kenttä sisällä arvoa. Tyhjä merkkijono kirjoitetaan kirjoittamalla kaksi lainausmerkkiä, joiden välissä ei ole välilyöntiä ("").

työkalurivi tietueiden välillä siirtymistä varten

Ohjausobjekti, jonka avulla tietokantasivulle voidaan lisätä työkalurivi tietueiden välillä siirtymistä varten. Ryhmitellyllä sivulla siirtymistyökalurivin voi lisätä kullekin ryhmittelytasolle. Voit mukauttaa siirtymistyökaluriviä muuttamalla sen ominaisuuksia.

työkaluryhmä

Joukko työkaluja, jotka ovat käytettävissä rakennenäkymässä ohjausobjektien lomakkeeseen tai raporttiin lisäämistä varten.

työkaluvihjeet

Valintanauhan komentojen tai painikkeiden lyhyet kuvaukset. Työkaluvihje tulee näkyviin, kun hiiren osoitin pysäytetään komennon tai painikkeen päälle.


U

ulkoinen taulukko

Taulukko, joka sijaitsee avoimena olevan Access-tietokannan tai Access-projektin ulkopuolella.

ulkoinen tietokanta

Nykyiseen tietokantaan linkitettävän tai tuotavan taulukon lähde tai vietävän taulukon kohde.

ulkoliitos

Liitos, jossa kukin kahden taulukon sama tietue yhdistetään yhdeksi tietueeksi kyselyn tuloksissa. Vähintään yksi taulukko sisältää kaikki tietueet, vaikka liitetyn kentät arvot eivät vastaisikaan toisen taulukon arvoja.

uniqueidentifier-tietotyyppi

Access-projektin 16-tavuinen GUID (Globally Unique Identifier) -tunnus. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

upottaminen

OLE-objektin kopion lisääminen toisesta sovelluksesta. Objektin lähde, OLE-palvelin, voi olla mikä tahansa sovellus, joka tukee objektien linkittämistä ja upottamista. Upotettuun objektiin tehtyjä muutoksia ei tehdä alkuperäiseen objektiin.

usean käyttäjän (jaettu) tietokanta

Tietokanta, jota voi käyttää ja jonka tietoja voi muokata useampi kuin yksi käyttäjä samanaikaisesti.

uusi kysely

Aktiivisen lomakkeen tai taulukon perustana oleva kysely voidaan suorittaa uudelleen, jotta tietueisiin tehdyt muutokset ja uudet lisätyt tietueet tulevat näkyviin ja poistetut tietueet poistuvat näkyvistä.


V

vaihtoehtoryhmä

Lomakkeen tai raportin sisältämä kehys, joka voi sisältää valintaruutuja, vaihtopainikkeita ja valintanappeja. Vaihtoehtoryhmän avulla käyttäjälle voidaan esittää vaihtoehtoja, joista tämä voi valita yhden.

vaihtopainike

Ohjausobjekti, jonka avulla vaihtoehtoja voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä lomakkeessa tai raportissa. Siinä voi näkyä joko tekstiä tai kuva, ja se voi olla itsenäinen tai osa vaihtoehtoryhmää.

vakio

Sarakkeeseen tai riville lisättävälle arvolle asetettu rajoitus. Esimerkiksi Ikä-sarakkeen arvot eivät voi olla pienempiä kuin 0 tai suurempia kuin 110.

vakiomoduuli

Visual Basic for Applications (VBA) -moduuli, jossa voidaan lisätä Sub- ja Function-toimintosarjoja, joiden halutaan olevan myös tietokannan muiden toimintosarjojen käytettävissä.

välilehtiohjausobjekti

Ohjausobjekti, jonka avulla voi muodostaa yhden useita sivuja sisältävän lomakkeen tai valintaikkunan, jonka kullakin sivulla on välilehti ja samanlaiset ohjausobjektit, kuten muokkausruudut tai valintanapit. Kun käyttäjä napsauttaa välilehteä, sivu muuttuu aktiiviseksi.

valintakehys

Valittuna olevien rivien (tietueiden) ja sarakkeiden (kenttien) muodostama suorakulmion muotoinen alue taulukkonäkymässä.

valintanappi

Ohjausobjekti, jota käytetään yleensä osana lomakkeen tai raportin sisältämää vaihtoehtoryhmää. Käyttäjä voi valita vain yhden vaihtoehdon.

valintaruutu

Ohjausobjekti, joka ilmaisee, onko asetus valittu. Jos valintaruudussa on valintamerkki, asetus on valittu.

valmis työkalurivi

Access 2003:ssa ja aiemmissa työkalurivi, joka on valmiina Accessin käyttöliittymässä, kun se asennetaan tietokoneeseen. Vastaavasti mukautettu työkalurivi on työkalurivi, jonka käyttäjä luo itse omaan tietokantasovellukseensa. Access 2007:ssä työkalurivit on korvattu valintanauhalla, jossa toisiinsa liittyvät komennot järjestetään ryhmiksi välilehtiin. Lisäksi käyttäjä voi lisätä eniten käyttämänsä komennot pikatyökaluriville.

varattu sana

Sana, joka on osa kieltä, esimerkiksi Visual Basic -kieltä. Varattuja sanoja ovat lauseiden nimet, valmiiksi määritetyt funktiot ja tietotyypit, menetelmät, operaattorit ja objektit.

varbinary-tietotyyppi

Access-projektin muuttuvapituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 8 000 tavua binaarimuotoista tietoa. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

varchar

Access-projektin muuttuvapituinen tietotyyppi, joka voi sisältää enintään 8 000 ANSI-merkkiä. (Tietotyyppien nimet voivat olla ohjelmassa suomeksi.)

varianssi

Keskihajonnan neliöjuuri. Mitta, joka ilmaisee, kuinka paljon kaikki ryhmän arvot poikkeavat ryhmän keskiarvosta.

vasen ulkoliitos

Ulkoliitos, jossa kyselyn SQL-lauseen LEFT JOIN -toiminnon vasemmalla puolella olevat tietueet lisätään kyselyn tuloksiin, vaikka vastaavia arvoja ei olisikaan oikealla olevan taulukon liitetyssä kentässä.

vertailuoperaattori

Operaattori, jonka avulla voidaan verrata toisiinsa kahta arvoa tai lauseketta. Esimerkkejä: < (pienempi kuin), > (suurempi kuin) ja = (yhtä suuri kuin).

vieminen

Tietojen ja tietokantaobjektien kopioiminen toiseen tietokantaan, laskentataulukkoon tai johonkin toiseen tiedostomuotoon, jotta muu tietokanta tai ohjelma voi käyttää tietoja tai tietokantaobjekteja. Voit viedä tietoja useisiin eri tietokantoihin, ohjelmiin ja tiedostomuotoihin.

vierivä teksti

Tietokantasivulla käytettävä liikkuva teksti, joka kiinnittää käyttäjän huomion tiettyyn sivun osaan, esimerkiksi tärkeän ilmoituksen otsikkoon. Voit sijoittaa vierivän tekstin sivulle luomalla vieritettävän tekstin ohjausobjektin.

viitattu tietokanta

Access-tietokanta, johon käyttäjä voi muodostaa viittaussuhteen valittuna olevasta tietokannasta. Käyttäjä voi luoda viittauksen tietokantaan ja kutsua sitten kyseisen tietokannan vakiomoduulien toimintosarjoja.

viiteavain

Yksi tai usea taulukon kenttä (sarake), joka viittaa toisessa taulukossa sijaitsevaan perusavainkenttään tai -kenttiin. Viiteavain ilmaisee, kuinka taulukot liittyvät toisiinsa.

viite-eheys

Säännöt, joita noudatetaan määritettyjen taulukoiden välisten yhteyksien säilyttämiseksi, kun tietueita lisätään, päivitetään tai poistetaan.

viitetaulukko

Taulukko (esimerkiksi Asiakastilaukset-taulukko), joka sisältää viiteavainkentän (esimerkiksi Asiakastunnus-kentän), joka on perusavainkenttä jossakin tietokannan toisessa taulukossa (esimerkiksi Asiakkaat-taulukossa). Tämä taulukko on yleensä yksi-moneen-suhteen "moneen"-puolella.

viittaava tietokanta

Access-tietokanta, josta käyttäjä on luonut viittaussuhteen toiseen Access-tietokantaan. Käyttäjä voi luoda viittauksen tietokantaan ja kutsua sitten kyseisen tietokannan vakiomoduulien toimintosarjoja.

virhenumero

Välillä 0−65 535 oleva kokonaisluku, joka vastaa Err-objektin Luku-ominaisuuden arvoa. Käytettynä yhdessä Err-objektin Kuvaus-ominaisuuden kanssa tämä luku edustaa tiettyä virhesanomaa.


W

WHERE-lause

SQL-lauseen osa, joka määrittää noudettavat tietueet.


X

XML-elementti

Tiedot, jotka alkavat alkutunnisteesta ja päättyvät lopputunnisteeseen XML (Extended Markup Language) -muotoisessa asiakirjassa. Esimerkki XML-elementistä on <LastName>Koskinen</LastName>.

XML-määrite

Tiedot, jotka lisätään tunnisteeseen lisätietojen saamiseksi tunnisteesta, esimerkiksi <ainesosa määrä="2"yksikkö="dl">jauho</ainesosa>. Tässä esimerkissä "määrä" ja "yksikkö" ovat määritteitä.

XML-yksiköt

Sellaisten merkkien ja symbolien yhdistelmiä, jotka korvaavat XML-asiakirjan jäsentämisen yhteydessä muita merkkejä; yleensä niitä, joilla on XML-kielessä eri merkitys. Esimerkiksi &lt; edustaa symbolia <, joka on myös tunnisteen alkusulje.


Y

Yes/No-tietotyyppi

Kenttätietotyyppi, joita käytetään kentissä, jotka voivat sisältää vain toisen kahdesta arvosta, esimerkiksi arvon Kyllä tai Ei tai Tosi tai Epätosi. Null-arvoja ei sallita.

yhdistämiskysely

Kysely, joka yhdistää vähintään kahden hakukyselyn tulokset käyttämällä UNION-operaattoria.

yhdistelmäohjausobjekti

Ohjausobjekti ja sen otsikko, esimerkiksi muokkausruutu ja sen otsikko.

yhdistelmäruutu

Lomakkeen ohjausobjekti, joka toimii sekä luetteloruutuna että muokkausruutuna. Voit kirjoittaa arvon yhdistelmäruutuun, tai voit ruutua napsauttamalla tuoda esiin luettelon, josta voit valita haluamasi vaihtoehdon.

Yhteydet-objektivälilehti

Objektivälilehti, jossa voidaan tarkastella, luoda ja muokata taulukoiden ja kyselyjen välisiä yhteyksiä.

yhteys

Kahdessa taulukossa olevien yleisten kenttien (sarakkeiden) välinen kytkentä. Yhteys voi olla yksi-yhteen-, yksi-moneen- tai monta-moneen-suhde.

yhteysmerkkijono

Merkkijonolauseke, jonka avulla avataan ulkoinen tietokanta.

yksilöllinen indeksi

Indeksi, joka määritetään asettamalla kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi Kyllä (ei kaksoisarvoja). Yksilöllinen indeksi ei salli kaksoisarvoja indeksoidussa kentässä. Kentän määrittäminen perusavaimeksi määrittää kentän automaattisesti yksilölliseksi.

yksi-moneen-yhteys

Kahden taulukon välinen yhteys, jossa päätaulukon jokaisen tietueen perusavaimen arvo vastaa liittyvän taulukon usean tietueen vastaavan kentän tai vastaavien kenttien arvoa.

yksityinen

Verkossa olevan tietokannan tietojen käyttöoikeustila. Kun tietokanta avataan yksityisessä tilassa, muut eivät voi avata samaa tietokantaa.

yksityinen toimintosarja

Sub-toimintosarja tai Function-toimintosarja määritellään yksityiseksi käyttämällä Private-avainsanaa DECLARE-lauseessa. Yksityisiä toimintosarjoja voivat käyttää vain saman moduulin muut toimintosarjat.

yksi-yhteen-yhteys

Kahden taulukon välinen yhteys, jossa päätaulukon jokaisen tietueen perusavaimen arvo vastaa liittyvän taulukon yhden tietueen vastaavan kentän tai vastaavien kenttien arvoa.

yleinen lajittelujärjestys

Oletuslajittelujärjestys määrittää, kuinka merkit lajitellaan koko tietokannassa, esimerkiksi taulukoissa, kyselyissä ja raporteissa. Määritä oletuslajittelujärjestys, jos aiot käyttää tietokantaa usean eri kielisen Access-version yhteydessä.

yleinen pikavalikko

Mukautettu pikavalikko, joka korvaa valmiin pikavalikon seuraavissa objekteissa: taulukoiden ja kyselyiden kentissä, lomakenäkymän lomakkeissa ja lomakkeiden ohjausobjekteissa, taulukkonäkymässä, esikatselunäkymässä ja esikatseluraporteissa.

yleinen replika

Replika, jonka muutoksia yleensä seurataan ja joka voidaan vaihtaa mihin tahansa toiseen joukon yleiseen replikaan. Yleinen replika voi myös vaihtaa muutoksia kaikkien sellaisten paikallisten tai nimettömien replikoiden kanssa, joiden pääreplika se on.

yleinen valikkorivi

Access 2003:ssa ja sitä aiemmissa versioissa erityinen mukautettu valikkorivi, joka korvaa valmiin valikkorivin tietokantasovelluksesi kaikissa ikkunoissa lukuun ottamatta lomakkeita tai raportteja, joita varten olet määrittänyt mukautetun valikkorivin.

yleismerkit

Kyselyissä ja lausekkeissa käytettävät merkit, joiden avulla sisällytetään kaikki tietyillä merkeillä alkavat tietueet, tiedostonimet tai muut kohteet tai tiettyä merkkijonoa vastaavat kohteet.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×