Access-lomakkeiden käyttöön liittyviä resursseja

Lomakkeet ovat tietokannan käytön kannalta keskeisiä objekteja, joiden avulla tietoja voidaan tarkastella ja käyttää. Tähän artikkeliin on koottu resursseja, joista saat käsityksen Microsoft Access -lomakkeiden perusteista eli erilaisista lomaketyypeistä sekä lomakkeiden luomisesta, mukauttamisesta ja hallinnasta.

Artikkelin sisältö

Yleistä

Lomaketyypit

Lisää lomakkeiden luontitapoja

Eri näkymien käyttäminen lomakkeissa

Lomakkeiden tehokas käyttäminen

Verkkotietokannan lomakkeiden käsitteleminen

Seuraavia vaiheita

Yleistä

Lomake on tietokantaobjekti, jolla voidaan luoda käyttöliittymä tietojen lisäämistä ja muokkaamista varten. Lomakkeissa on usein ohjausobjekteja erilaisten tehtävien suorittamiseen. Vaikka tietokannan voi luoda ilman lomakkeita, jolloin tietoja muokataan taulukossa, useimmat käyttäjät käyttävät mieluummin lomakkeita taulukon sisältämien tietojen tarkastelemiseen, lisäämiseen ja muokkaamiseen. Lomakkeiden avulla voit myös hallita sitä, miten toiset käyttäjät vaikuttavat tietokannassa oleviin tietoihin. Voit esimerkiksi luoda lomakkeen, jossa näkyy vain tietyt kentät ja joka sallii vain tiettyjen toimintojen suorittamisen. Tämä auttaa suojaamaan tietoja ja vähentämään tietojen lisäämiseen mahdollisesti liittyviä virheitä. Tässä artikkelissa on koottu yhteen resursseja, joissa käsitellään niin perustietoja Access-lomakkeista kuin lomakkeiden luomista ja mukauttamistakin.

Niiden tehtävien ja toimintojen ymmärtäminen, jota lomakkeilla on Microsoft Access -tietokannassa, kannattaa aloittaa tarkastelemalla yleisesti tietokannan osia ja lomakkeiden tehtävää tietokannassa. Aluksi kannattaa tutustua perustietoihin tietokannasta.

Seuraavaksi siirrytään lomakkeisiin, joita käsitellään artikkelissa Johdanto lomakkeisiin.

Tutustu ennen lomakkeen luomista ohjausobjekteihin, sillä niillä on suuri merkitys useimmissa lomakkeissa. Ohjausobjektien avulla käyttäjät voivat lisätä tietoja tietokantaan, muokata niitä ja näyttää ne. Lomakkeiden mukauttaminen on helpompaa, jos tiedät, mitä ohjausobjektityyppejä voit käyttää lomakkeissa.Lisätietoja ohjausobjekteissa on artikkelissa Johdanto ohjausobjekteihin.

Lomaketyypit

Lomakkeita voi luoda Accessissa eri tavoin sen mukaan, minkälaisen lomakkeen haluat luoda. Lisätietoja tavallisista lomaketyypeistä ja niiden luomisesta:

Minkälaista lomaketyyppiä haluat käyttää?

Lisätietoja

Tietolomake: tyhjä Access-lomake, jossa tiedot näytetään yksi tietue kerrallaan.

Johdanto lomakkeisiin

Monikohteinen lomake: Myös jatkolomakkeeksi kutsuttu lomake, jossa näytetään kerralla useiden tietueiden tiedot. Muistuttaa taulukkoa mutta siinä voi myös muotoilla tekstiä sekä lisätä grafiikkaa, painikkeita ja muita ohjausobjekteja.

Lomakkeen luominen Useita kohteita -työkalulla

Jaettu lomake: Lomake näyttää tiedot samanaikaisesti sekä lomake- että taulukkonäkymässä. Tämä on kätevää silloin, kun tarkasteltavana on suuri määrä tietoja mutta muutokset tehdään tietue kerrallaan.

Jaetun lomakkeen luominen

Siirtymislomake: Lomake sisältää siirtymisohjausobjektin. Siirtymislomakkeet ovat erityisen tärkeitä tietokannassa siirtymisessä, jos tietokanta aiotaan julkaista verkossa, koska Accessin siirtymisruutua ei voi käyttää selaimessa.

Siirtymislomakkeen luominen

Video: Siirtymislomakkeen luominen

Lisää lomakkeiden luontitapoja

Valitse Luo-välilehti ja luo uusia lomakkeita nopeasti kokeilemalla Lomakkeet-ryhmän asetuksia. Voit myös valita taulukon tai kyselyn siirtymisruudussa ja luoda nopeasti valittuun objektiin perustuvan uuden lomakkeen Lomake-komennolla.

Tutustu seuraavassa taulukossa oleviin resursseihin, joissa kuvataan tavallisia lomakkeiden luontitapoja:

Lomakkeiden luontitapoja

Sisältö

Lomake-työkalu: Yhden kohteen sisältävän lomakkeen luonti nopeasti. Lomakkeessa näytetään yksi tietue kerrallaan.

Lomakkeen luominen Lomake-työkalun avulla

Ohjattu lomakkeen luominen: Lomake kannattaa luoda tällä työkalulla silloin, kun haluat määrittää tarkemmin lomakkeessa näkyviä kenttiä. Voit määrittää työkalulla myös, miten tiedot ryhmitellään ja lajitellaan.

Lomakkeen luominen ohjatun lomakkeen luomisen avulla

Tyhjä lomake: Jos lomaketyökalu tai ohjattu toiminto ei vastaa tarpeitasi, voit muodostaa lomakkeen kätevästi Tyhjä lomake -työkalulla. Tätä työkalua kannattaa käyttää etenkin silloin, jos aiot lisätä lomakkeeseen vain muutaman kentän.

Lisätietoja lomakkeen luomisesta Tyhjä lomake -työkalulla on artikkelissa Johdanto lomakkeisiin.

Sivun alkuun

Eri näkymien käyttäminen lomakkeissa

Kuten tiedätkin edellisissä kohdissa mainittujen artikkelien perusteella, Access-lomakkeet voi avata kolmeen näkymään eli lomake-, rakenne- ja asettelunäkymään. On hyödyllistä tietää, mitä näkymää eri tehtävissä kannattaa käyttää. Voit esimerkiksi muokata lomaketta joko rakenne- tai asettelunäkymässä. Lomakenäkymä on lomakkeen oletusnäkymä, jota käytetään yleensä tietojen katsomiseen tai lisäämiseen. Koska lomakkeen muutokset tehdään asettelu- ja rakennenäkymissä, tutustu seuraavassa taulukossa näiden näkymien käyttöä käsitteleviin resursseihin:

Näkymätyyppi

Käyttökohde

Lisätietoja

Asettelunäkymä

Useimpien muutosten tekeminen lomakkeeseen. Näet tiedot, kun muokkaat rakennetta, mistä on hyötyä, kun määrität ohjausobjektien kokoa tai muita rakenteeseen liittyviä muutoksia, jotka vaikuttavat lomakkeen ulkoasuun ja sen käytettävyyteen.

Video: lomake- ja raporttiasetteluiden esittely

Rakennenäkymä

Sellaisten muutosten tekeminen, joissa on nähtävä lomakkeen rakenne tarkasti, kuten lomakkeen ylätunniste-, tieto- ja alatunnisteosat. Varsinaiset tiedot eivät ole näkyvissä, kun teet rakennemuutoksia rakennenäkymässä.

Mitä etuja rakennenäkymän käytöstä on?

  • Voit lisätä tarvittaessa hyvin erilaisia ohjausobjekteja, kuten sidottuja objektikehyksiä, sivunvaihtoja ja kaavioita.

  • Voit muokata tekstiruudun ohjausobjektilähteitä ominaisuusikkunan ulkopuolella.

  • Voit muuttaa lomakkeen osien kokoa.

Voit muuttaa tiettyjä lomakkeen ominaisuuksia, joita ei voi muuttaa asettelunäkymässä.

Näkymän valinta: asettelunäkymä vai rakennenäkymä?

Sivun alkuun

Lomakkeiden tehokas käyttäminen

Lomakkeen rakenteen suunnittelun jälkeen se yhdistetään tietolähteeseen, jos kyse on sidotusta lomakkeesta. Tietolähde voi olla taulukko, kysely tai SQL-lauseke, joka sisältää lomakkeessa näytettävät tiedot. Sitomatonta lomaketta ei linkitetä suoraan tietolähteeseen, vaan siinä on komentopainikkeita, selitteitä tai muita ohjausobjekteja, joilla sovellusta käytetään. Lisätietoja tietuelähteiden käsittelemisestä on videossa Lomakkeen tai raportin tietuelähteen määrittäminen.

Visuaalisesti hyvän lomakkeen ansiosta tietokannan käyttäminen on miellyttävää ja tehokasta, ja sen avulla voidaan myös estää virheellisten tietojen syöttö. Accessissa on useita tapoja, joilla voit muokata peruslomaketta omia tarpeitasi vastaavaksi. Joitakin asetuksia on harjoiteltava, ennen kuin lomake näyttää siltä kuin haluat, mutta jos et pidä rakenteesta, voit aina muuttaa sitä.

Seuraavassa taulukossa on resursseja, joilla voi mukauttaa lomaketta ja lisätä siihen kenttiä:

Toimintaohjeet

Sisältö

Kenttien nopea lisääminen lomakkeeseen

Kentän lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin

Voit järjestää lomakkeen paremmin niin, että se ei ole sekava ja että sitä on helppo käyttää.

Välilehdellisen lomakkeen luominen

Voit määrittää missä järjestyksessä lomakkeen ohjausobjektit reagoivat SARKAIMEN painalluksiin. Hyvin suunnitellussa lomakkeessa ohjausobjektit reagoivat SARKAIMEEN loogisessa järjestyksessä, kuten ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle, mikä helpottaa lomakkeen käyttöä.

Ohjausobjektien sarkainjärjestyksen määrittäminen

Voit luoda alilomakkeen tai päälomakkeeseen sisältyvän lomakkeen.

Alilomakkeet ovat käteviä silloin, kun haluat tarkastella useiden toisiinsa liittyvien taulukoiden tai kyselyjen tietoja samassa lomakkeessa.

Alilomakkeen sisältävän lomakkeen luominen

Voit luoda lomakkeisiin ammattimaisen ulkoasun ja yhdenmukaistaa ne muiden Office-tiedostojen ja -esitysten kanssa.

Video: Access-lomakkeiden ja ‑raporttien ulkoasun parantaminen Office-teemoilla.

Voit tuoda esiin tiettyjä lomakkeen kenttiä ja tietoja.

Video: Lomakkeiden tietojen tuominen esiin ehdollisella muotoilulla

Voit määrittää kaikkien tietokannan lomakkeiden rakenneasetukset.

Tietokannan objektien rakenneasetusten mukauttaminen

Voit lisätä tekstiruudun ohjausobjektin, joka näyttää arvon toisesta lomakkeesta.

Tällä toiminnolla voi näyttää sellaisen alilomakkeen tuloksia, joka sisältää päälomakkeen lasketun tekstiruudun.

Toisen lomakkeen ohjausobjektiin viittaavan ohjausobjektin luominen

Voit lisätä kuvia (myös taustakuvia) lomakkeisiin sekä käyttää niitä uudelleen ja päivittää ne.

Video: Kuvien lisääminen lomakkeisiin ja raportteihin sekä niiden käyttäminen uudelleen ja päivittäminen

Sivun alkuun

Verkkotietokannan lomakkeiden käsitteleminen

Verkkotietokannan lomakeasetukset

Sisältö

Siirtymislomake on yksinkertaisesti siirtymisohjausobjektin sisältävä lomake. Siirtymislomakkeet ovat hyödyllisiä kaikissa tietokannoissa, mutta siirtymislomakkeen luominen on erityisen tärkeää silloin, kun tietokanta aiotaan julkaista verkossa, koska Accessin siirtymisruutu ei näy selaimessa.

Siirtymislomakkeen luominen

Video: Siirtymislomakkeen luominen

Access 2010 sisältää selainohjausobjektin, jolla voi näyttää verkkosivuja lomakkeessa

Verkkoselauksen lisääminen lomakkeeseen

Sinun on synkronoitava kaikki verkkotietokannassa tehdyt muutokset palvelimeen, jotta niitä voi käyttää selaimessa.

Video: Muutosten tekeminen verkkotietokannan rakenteeseen ja muutosten synkronointi

Sivun alkuun

Seuraavia vaiheita

Kokeile joidenkin seuraavien ominaisuuksien käyttöä lomakkeissa:

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×