Access 2010 -käyttöliittymän opas

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Access 2010:n käyttöliittymään on tehty useita parannuksia verrattuna aiempiin, erityisesti Access 2007:ää vanhempiin versioihin. Käyttöliittymän kaksi tärkeintä osaa, valintanauha ja siirtymisruutu, esiteltiin Access 2007:ssä. Valintanauhaan on tehty useita muutoksia, ja Access 2010:een on lisätty kolmas uusi käyttöliittymän osa, Microsoft Officen Backstage-näkymä.

Tässä artikkelissa esitellään Access 2010:n käyttöliittymän osat. Lisäksi artikkelissa on linkkejä niitä koskeviin lisätietoihin ja käyttöliittymän mukautusohjeisiin.

Artikkelin sisältö

Yleistä

Backstage-näkymä

Valintanauha

Siirtymisruutu

Välilehdelliset tiedostot

Tilarivi

Pikavalikoima

Ohjeiden saaminen

Yleistä

Access 2010:n käyttöliittymän kolme perusosaa:

 • Valintanauha    on ohjelmaikkunan yläreunassa oleva välilehtiä sisältävä nauha, johon komennot on ryhmitelty.

 • Backstage-näkymä    on valintanauhan Tiedosto-välilehdessä näkyvä komentojen kokoelma.

 • Siirtymisruutu    on Accessin ohjelmaikkunan vasemmanpuoleinen ruutu, jossa voi käsitellä tietokantaobjekteja. Siirtymisruutu korvasi Access 2007:n tietokantaikkunan.

Nämä kolme elementtiä muodostavat ympäristön, jossa käyttäjä luo ja käyttää tietokantoja.

Valintanauha

Valintanauha on tärkein Access 2007:ää aiempien version valikot korvaava käyttöliittymän osa. Se muodostuu enimmäkseen välilehdistä, joihin on ryhmitelty painikkeita.

Valintanauhaan kuuluu yleisimmät komennot sisältäviä päävälilehtiä, vain tarvittaessa näkyviin tulevia sisältövälilehtiä ja Pikatyökalurivi. Se on pieni työkalurivi, johon voit helposti lisätä haluamasi komennot.

Joissakin valintanauhan välilehtien painikkeissa on eri vaihtoehtojen valikoima, toiset suorittavat tietyn komennon.

Backstage-näkymä

Backstage-näkymä on Access 2010:n uusi ominaisuus. Se sisältää koko tietokantaan vaikuttavat komentoja ja tietoja, esimerkiksi Järjestä ja korjaa, sekä aiemmissa versioissa Tiedosto-valikossa olleita komentoja, esimerkiksi Tulosta.

Siirtymisruutu

Siirtymisruutu helpottaa tietokantaobjektein järjestämistä, ja se on helpoin tapa avata tietokantaobjekteja tai muuttaa niiden rakennetta. Siirtymisruutu korvasi Access 2007:ää aiemmissa versioissa olleen tietokantaikkunan.

Siirtymisruutu on järjestetty luokittain ja objekteittain. Voit valita jonkin useista järjestelyvaihtoehdoista tai halutessasi luoda oman järjestelymallin siirtymisruutua varten. Uudessa tietokannassa on oletusarvoisesti käytössä Objektityyppi-luokka, joka ryhmittelee tiedot tietokantaobjektien lajin mukaan. Objektityyppi-luokka järjestää tietokantaobjektit vastaavalla tavalla kuin aiempien versioiden tietokantaikkuna.

Voit pienentää tai piilottaa siirtymisruudun, mutta et peittää sitä avaamalla tietokantaobjekteja sen päälle.

Backstage-näkymä

Backstage-näkymä täyttää valintanauhan Tiedosto-välilehden. Siinä on useita komentoja, jotka Accessin aiemmissa versioissa olivat Tiedosto-valikossa. Backstage-näkymässä on myös muita koko tietokantatiedostoon vaikuttavia komentoja. Backstage-näkymä tulee näkyviin, kun avaat pelkästään Accessin avaamatta samalla tietokantaa (näin käy esimerkiksi silloin, kun avaat Accessin Windowsin Käynnistä-valikosta).

Backstage-näkymän Uusi-välilehti

Backstage-näkymässä voit luoda uuden tietokannan, avata aiemmin luodun tietokannan, julkaista tietokannan Internetissä SharePoint Serverin kautta sekä tehdä erilaisia tiedoston ja tietokannan ylläpitotehtäviä.

Uuden tyhjän tietokannan luominen

 1. Käynnistä Access Käynnistä-valikosta tai pikakuvakkeella.

  Esiin tulee Backstage-näkymä.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Luo uusi WWW-tietokanta.

   1. Valitse Käytettävissä olevat mallit -kohdasta Tyhjä WWW-tietokanta.

   2. Kirjoita oikealle puolelle Tyhjä WWW-tietokanta -kohdan Tiedostonimi-ruutuun tietokantatiedoston nimi tai käytä valmiiksi annettua nimeä.

   3. Valitse Luo.

    Ohjelma luo uuden tietokannan, ja uusi taulukko avautuu taulukkonäkymään.

  • Luo uusi paikallinen tietokanta.

   1. Valitse Käytettävissä olevat mallit -kohdasta Tyhjä tietokanta.

   2. Kirjoita oikealle puolelle Tyhjä tietokanta -kohdan Tiedostonimi-ruutuun tietokantatiedoston nimi tai käytä valmiiksi annettua nimeä.

   3. Valitse Luo.

    Ohjelma luo uuden tietokannan, ja uusi taulukko avautuu taulukkonäkymään.

Access 2010:n mukana toimitetaan joukko malleja, ja voit ladata lisää malleja Microsoft Office.com-sivustosta. Access-malli on valmis tietokanta, joka sisältää ammattilaisten suunnittelemia taulukoita, lomakkeita ja raportteja. Mallien avulla pääset nopeasti alkuun, kun luot uuden tietokannan.

Uuden tietokannan luominen esimerkkimallin perusteella

 1. Käynnistä Access Käynnistä-valikosta tai pikakuvakkeella.

  Esiin tulee Backstage-näkymä.

 2. Valitse Esimerkkimallit ja selaa käytettävissä olevia malleja.

 3. Kun löydät haluamasi mallin, napsauta sitä.

 4. Kirjoita tiedoston nimi oikealla puolella olevaan Tiedoston nimi -ruutuun tai käytä annettua nimeä.

 5. Valitse Luo.

  Access luo uuden tietokannan mallin perusteella ja avaa sen.

Voit ladata lisää Access-malleja Office-com-sivustosta suoraan Backstage-näkymän kautta.

Uuden tietokannan luominen Office.com-mallin perusteella

 1. Käynnistä Access Käynnistä-valikosta tai pikakuvakkeella.

  Esiin tulee Backstage-näkymä.

 2. Napsauta jotakin luokkaa Office-com -mallit -ruudussa. Kun kyseisen luokan mallit tulevat näkyviin, napsauta mallia.

  Huomautus: Voit myös etsiä mallin hakuruudun kautta.

 3. Kirjoita Tiedoston nimi -ruutuun tiedoston nimi tai käytä annettua nimeä.

 4. Valitse Lataa.

  Access lataa mallin automaattisesti, luo uuden tietokannan mallin perusteella, tallentaa sen kansioon (esimerkiksi Omat tiedostot -kansioon) ja avaa tietokannan.

Kun avaat (tai luot ja avaat) tietokannan, Access lisää tietokannan tiedostonimen ja sijainnin viimeksi avattujen tiedostojen sisäiseen luetteloon. Luettelo näkyy Backstage-näkymän Viimeisimmät-välilehdessä, joten voit avata helposti jonkin äskettäin käyttämistäsi tietokannoista.

Viimeksi avatun tietokannan avaaminen

 1. Käynnistä Access.

 2. Valitse avattava tietokanta valitsemalla Backstage-näkymässä Viimeisimmät ja napsauttamalla avattavaa tietokantaa.

  Access avaa tietokannan.

Tietokannan avaaminen Backstage-näkymästä

 1. Käynnistä Access.

 2. Valitse Tiedosto-välilehdestä Avaa. Kun Avaa-valintaikkuna tulee näkyviin, kirjoita tiedoston nimi ja valitse sitten Avaa.

  Tietokanta avautuu.

Sivun alkuun

Valintanauha

Valintanauhalla on ensisijaisesti korvattu valikoita ja työkalurivejä, ja se on Access 2010:n pääasiallinen komentoliittymä. Yksi valintanauhan tärkeimmistä eduista on se, että siinä ovat yhdessä paikassa ne tehtävät tai aloituskohdat, joita varten on aiemmin tarvittu valikoita, työkalurivejä, tehtäväruutuja ja muita käyttöliittymän osia. Näin komentoja tarvitsee etsiä vain yhdestä paikasta.

Kun tietokanta avataan, valintanauha näkyy Access-pääikkunan yläreunassa. Näkyvissä ovat valintanauhan aktiivisen komentovälilehden komennot.

Accessin valintanauha

Valintanauha sisältää komentoja sisältävien komentovälilehtien joukon. Access 2010:n komentovälilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Luo, Ulkoiset tiedot ja Tietokantatyökalut. Jokainen välilehti sisältää toisiinsa liittyvien komentojen ryhmiä. Ryhmissä on joitakin uusia käyttöliittymän osia, kuten valikoima. Valikoima on uudenlainen ohjausobjekti, jossa valinnat esitetään visuaalisesti.

Valintanauhan komennot ottavat huomioon aktiivisena olevan objektin. Jos esimerkiksi taulukko on avoinna taulukkonäkymässä ja valitset Luo-välilehden Lomakkeet-ryhmästä Lomake, Access luo lomakkeen aktiivisen taulukon perusteella. Aktiivisen taulukon nimi tulee siis lomakkeen Tietuelähde-ominaisuuteen. Lisäksi jotkin välilehdet tulevat näkyviin vain tietyssä tilanteessa. Esimerkiksi Rakenne-välilehti tulee näkyviin vain, kun objekti on avoinna rakennenäkymässä.

Voit käyttää valintanauhan kanssa pikanäppäimiä. Kaikki Accessin aiemman version pikanäppäimet toimivat edelleen. Pikanäppäinjärjestelmä korvaa Accessin aiempien versioiden valikoiden pikanäppäimet. Järjestelmässä käytetään pieniä ilmaisimia, joissa näkyy yksi kirjain tai kirjaimien yhdistelmä, kun ALT-näppäintä painetaan. Ilmaisimet näkyvät valintanauhassa ja osoittavat, millä pikanäppäimillä ohjausobjektit voidaan aktivoida.

Kun olet valinnut komentovälilehden, voit selata välilehdessä käytettävissä olevia komentoja.

Komentovälilehden valitseminen

 1. Käynnistä Access.

 2. Napsauta haluamaasi välilehteä.

tai

 1. Käynnistä Access.

 2. Paina ALT-näppäintä ja vapauta se.

  Näyttöön tulee näppäimistövihjeitä.

 3. Paina sitä näppäimistövihjeessä näkyvää näppäintä tai niitä näppäimiä, jotka ovat haluamasi välilehden kohdalla tai lähimpänä sitä.

Voit suorittaa komennon eri tavoilla. Nopein ja suorin tapa on käyttää komentoon liittyvää pikanäppäintä. Jos tiedät pikanäppäimen Accessin aiemmassa versiossa, sen pitäisi toimia myös Access 2010:ssä.

Lisätietoja pikanäppäimistä on artikkelissa Accessin pikanäppäimet.

Komennon suorittaminen

 1. Käynnistä Access.

 2. Valitse komennon välilehti. Seuraavassa taulukossa on näyte välilehdistä ja kussakin välilehdessä käytettävissä olevista komennoista. Käytettävissä olevat välilehdet ja komennot muuttuvat sen mukaan, mitä olet tekemässä.

Komentovälilehti

Tehtävät, joita välilehden avulla voidaan tehdä

Aloitus

Eri näkymän valitseminen

Kopioiminen ja liittäminen leikepöydältä

Nykyisen fontin ominaisuuksien määrittäminen

Nykyisen fontin tasauksen määrittäminen

Rich Text -muotoilun käyttäminen memo-kentässä

Tietueiden käsitteleminen (Päivitä, Uusi, Tallenna, Poista, Summat, Oikeinkirjoitus, Lisää)

Tietueiden lajitteleminen ja suodattaminen

Tietueiden etsiminen

Luominen

Uuden tyhjän taulukon luominen

Uuden taulukon luominen käyttämällä taulukkomallia

Luettelon luominen SharePoint-sivustoon ja sellaisen taulukon luominen nykyiseen tietokantaan, josta on linkki juuri luotuun luetteloon

Uuden tyhjän taulukon luominen rakennenäkymässä

Uuden lomakkeen luominen aktiivisen taulukon tai kyselyn perusteella

Uuden pivot-taulukon tai kaavion luominen

Uuden raportin luominen aktiivisen taulukon tai kyselyn perusteella

Uuden kyselyn, makron, moduulin tai luokkamoduulin luominen

Ulkoiset tiedot

Ulkoisten tietojen tuominen tai linkittäminen ulkoisiin tietoihin

Tietojen vieminen

Tietojen kerääminen ja päivittäminen sähköpostitse

Tallennettujen tuontien ja tallennettujen vientien luominen

Linkitettyjen taulukoiden hallinnan suorittaminen

Tietokantatyökalut

Tietokannan joidenkin tai kaikkien osien siirtäminen uuteen tai aiemmin luotuun SharePoint-sivustoon

Visual Basic -editorin käynnistäminen tai makron suorittaminen

Taulukon yhteyksien luominen ja tarkasteleminen

Objektin riippuvuuksien näyttäminen tai piilottaminen

Tietokannan dokumentoinnin suorittaminen tai suorituskyvyn analysoiminen

Tietojen siirtäminen Microsoft SQL Server- tai Access-tietokantaan (vain taulukot)

Access apuohjelmien hallinta

Visual Basic for Applications (VBA) -moduulin luominen tai muokkaaminen

 1. Napsauta komentoa vastaavaa ohjausobjektia. Vaihtoehtoisesti jos tiedät komennon pikanäppäimen Accessin aiemmassa versiossa, näppäile se käyttämällä näppäimistöä.

  tai

  Paina ALT-näppäintä ja vapauta se.

  Pikanäppäimet tulevat näyttöön.

  Paina haluamaasi komentoon liittyvässä näppäimistövihjeessä näytettyä näppäintä tai näppäimiä.

Tilannekohtaiset komentovälilehdet

Vakiokomentovälilehtien lisäksi Access 2010:ssä on myös tilannekohtaisia komentovälilehtiä. Tilanteen (eli käsiteltävän objektin ja suoritettavan tehtävän) mukaan vakiokomentovälilehtien viereen saattaa tulla yksi tai useita tilannekohtaisia komentovälilehtiä.

Tilannekohtaiset välilehdet

Tilannekohtaisen komentovälilehden aktivoiminen

 • Napsauta tilannekohtaista komentovälilehteä.

tai

 1. Paina ALT-näppäintä ja vapauta se.

  Pikanäppäimet tulevat näyttöön.

 2. Paina tilannekohtaisen komentovälilehden kohdalla tai vieressä näkyvän pikanäppäimen näppäintä tai näppäimiä.

Tilannekohtaiset komentovälilehdet sisältävät komentoja ja toimintoja, joita tarvitaan tietyssä tilanteessa. Kun esimerkiksi avaat taulukon rakennenäkymään, tilannekohtaisissa välilehdissä on komentoja, joita voi käyttää vain käsiteltäessä taulukkoa kyseisessä näkymässä. Toinen esimerkki on tilanne, jossa avaat taulukon rakennenäkymään ja Rakenne-niminen komentovälilehti tulee näyttöön Lisätyökalut-välilehden viereen. Kun valitset Rakenne-välilehden, valintanauhassa näkyvät vain ne komennot, jotka ovat käytettävissä, kun objekti on rakennenäkymässä.

Valikoimat   

Valintanauhassa on myös uusi, valikoimaksi kutsuttu ohjausobjekti. Valikoimaohjausobjekti on suunniteltu toimimaan valintanauhan kanssa, ja sen avulla saat haluamasi tulokset. Sen sijaan, että valikoimassa näkyisi vain komentoja, siinä näkyvät komentojen käyttämisen tulokset. Ajatuksena on tarjota visuaalinen tapa selata ja katsella, mitä Access 2010:llä voi tehdä, huomion ollessa tuloksissa eikä vain itse komennoissa.

Reunuksen valikoima

Valikoimia on eri muotoisia ja kokoisia. Valikoima voi olla esimerkiksi ruudukko, jonka voi avata niin kuin valikon, tai valikoiman sisältö voi näkyä suoraan valintanauhassa.

Valintanauhan piilottaminen

Joskus käsittelyaluetta varten saatetaan tarvita enemmän tilaa. Sen takia valintanauha voidaan tiivistää siten, että vain palkki komentovälilehtineen pysyy näkyvissä. Voit piilottaa valintanauhan kaksoisnapsauttamalla aktiivista komentovälilehteä. Voit tuoda valintanauhan uudelleen näkyviin kaksoisnapsauttamalla aktiivista komentovälilehteä uudelleen.

Valintanauhan piilottaminen ja palauttaminen

 1. Kaksoisnapsauta aktiivista komentovälilehteä (aktiivinen välilehti näkyy korostettuna).

 2. Voit palauttaa valintanauhan kaksoisnapsauttamalla aktiivista komentovälilehteä uudelleen.

Pikatyökalurivi

Pikatyökalurivi on pieni valintanauhaan liittyvä alue, jonka kautta komentoja voidaan käyttää napsauttamalla niitä kerran. Komentojen oletusjoukossa ovat komennot Tallenna, Kumoa ja Tee uudelleen. Voit kuitenkin mukauttaa pikatyökaluriviä lisäämällä siihen muita usein tarvitsemiasi komentoja. Voit myös muuttaa työkalurivin sijaintia sekä kokoa pienestä oletuskoosta suureksi. Pieni työkalurivi näkyy valintanauhassa komentovälilehtien vieressä. Kun vaihdat pikatyökalurivin suureksi, se näkyy valintanauhan alapuolella yhtä leveänä kuin valintanauha.

Pikatyökalurivi

Pikatyökalurivin mukauttaminen

 1. Napsauta työkalurivin oikeanpuoleisinta alanuolta.

 2. Valitse Mukauta pikatyökaluriviä -kohdasta lisättävä komento.

  Jos komento ei ole luettelossa, valitse Lisää komentoja ja jatka näiden ohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

 3. Valitse Accessin asetukset -valintaikkunassa komento tai komennot, jotka haluat lisätä, ja valitse sitten Lisää.

 4. Jos haluat poistaa komennon, korosta se oikealla puolella olevassa luettelossa ja valitse sitten Poista. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa komentoa luettelossa.

 5. Valitse OK, kun olet valmis.

Sivun alkuun

Siirtymisruutu

Kun avaat tietokannan tai luot uuden tietokannan, tietokantaobjektien nimet näkyvät siirtymisruudussa. Tietokantaobjektit ovat taulukoita, lomakkeita, raportteja, sivuja, makroja ja moduuleja. Siirtymisruutu korvaa Accessin aiemmissa versioissa käytetyn tietokantaikkunan. Jos käytit aiemmassa versiossa jonkin tehtävän suorittamisessa tietokantaikkunaa, käytä siihen nyt siirtymisruutua. Jos haluat esimerkiksi lisätä taulukkoon rivin taulukkonäkymässä, avaa taulukko siirtymisruudusta.

Huomautus: Siirtymisruutua ei voi käyttää selaimessa. Jos haluat käyttää siirtymisruutua WWW-tietokannassa, avaa tietokanta ensin Accessissa.

Siirtymisruudun kohteet

Avaa tietokantaobjekti tai käsittele tietokantaobjektia komennolla napsauttamalla objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla valikkovaihtoehto pikavalikosta. Pikavalikon komennot vaihtelevat objektilajin mukaan.

Tietokantaobjektin, kuten taulukon, lomakkeen tai raportin, avaaminen

 • Kaksoisnapsauta objektia siirtymisruudussa.

  tai

  Valitse objekti siirtymisruudussa ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  tai

 • Napsauta objektia siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa.

Huomaa, että käyttämällä Siirtymisasetukset-valintaikkunaa voit määrittää asetuksen, jonka mukaan objektit avautuvat yhdellä napsautuksella.

Siirtymisruudussa tietokantaobjektit on jaettu luokkiin, ja luokat sisältävät ryhmiä. Jotkin luokat on määritetty ennalta. Voit myös luoda itse ryhmiä.

Oletusarvoisesti siirtymisruutu tulee näyttöön, kun tietokanta, myös Accessin aiemmissa versioissa luotu tietokanta, avataan. Voit estää siirtymisruutua tulemasta oletusarvoisesti näkyviin määrittämällä ohjelman asetuksen. Seuraavassa kerrotaan, kuinka se tehdään.

Siirtymisruudun näyttäminen tai piilottaminen   

 • Napsauta siirtymisruudun oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta ( Accessin siirtymisruudun Avaa/sulje koonmuuttopalkki -painike ) tai paina F11-näppäintä.

Siirtymisruudun oletusarvon mukaan tapahtuvan näytön estäminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

  Näyttöön tulee Accessin asetukset-valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmassa ruudussa Avoinna oleva tietokanta.

 3. Poista Siirtyminen-kohdassa Näytä siirtymisruutu -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.

Lisätietoja siirtymisruudusta on artikkelissa Tietokantaobjektien käyttäminen ja järjesteleminen siirtymisruudussa.

Sivun alkuun

Välilehdelliset tiedostot

Office Access 2007 -versiosta alkaen voit näyttää tietokantaobjektit välilehdellisissä tiedostoissa päällekkäisten ikkunoiden sijasta. Jokapäiväisessä vuorovaikutteisessa käytössä pidät ehkä enemmän välilehdelliset tiedostot -liittymästä. Voit ottaa käyttöön välilehdelliset tiedostot ja poistaa ne käytöstä määrittämällä Accessin asetukset (katso kohtaa Tiedoston välilehtien näyttäminen tai piilottaminen jäljempänä tässä artikkelissa). Jos muutat välilehdellisten tiedostojen asetuksia, sulje ja avaa tietokanta uudelleen, jotta uudet asetukset tulisivat voimaan.

Access 2007:n välilehdellinen objekti

Tiedoston välilehtien näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

  Näyttöön tulee Accessin asetukset-valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmassa ruudussa Avoinna oleva tietokanta.

 3. Valitse Sovelluksen asetukset -osan Tiedostoikkunan asetukset -kohdassa Välilehdet tiedostoissa.

 4. Valitse Näytä tiedostojen välilehdet -valintaruutu tai poista sen valinta. Jos valintaruudun valinta poistetaan, tiedostojen välilehdet poistuvat käytöstä.

 5. Valitse OK.

  Huomautukset: 

  • Näytä tiedostojen välilehdet -asetus on asetettava erikseen jokaista tietokantaa varten.

  • Kun olet muuttanut Näytä tiedostojen välilehdet -asetusta, sulje ja avaa tietokanta uudelleen, jotta muutos tulisi voimaan.

  • Access 2007:ssä tai Access 2010:ssä luoduissa uusissa tietokannoissa tiedostojen välilehdet näkyvät oletusarvoisesti.

  • Accessin aiemmalla versiolla luoduissa tietokannoissa käytetään oletusarvon mukaan päällekkäisiä ikkunoita.

Sivun alkuun

Tilarivi

Samoin kuin Accessin aiemmissa versioissa, myös Access 2010:ssä tilarivi voidaan näyttää ikkunan alareunassa. Tässä käyttöliittymän perusosassa näkyvät edelleen esimerkiksi tilasanomat, ominaisuuksien vihjeet ja tilanneilmaisimet. Access 2010:ssä tilarivillä on myös kaksi vakiotoimintoa, jotka näkyvät myös muiden Office 2010 -ohjelmien tilarivillä: näkymän tai ikkunan vaihtaminen ja zoomaus.

Voit siirtyä vaihtaa aktiivista ikkunaa käytettävissä olevien näkymien välillä käyttämällä tilarivin ohjausobjekteja. Jos tarkastelet vaihtuvaa zoomausta tukevaa objektia, voit muuttaa zoomaustasoa lähentämistä tai loitontamista varten käyttämällä tilarivin liukusäädintä.

Tilarivi voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Accessin asetukset-valintaikkunassa.

Tilarivin näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

  Näyttöön tulee Accessin asetukset-valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmassa ruudussa Avoinna oleva tietokanta.

 3. Valitse Sovelluksen asetukset -kohdan Näytä tilarivi -valintaruutu tai poista sen valinta. Valintaruudun valinnan poistaminen poistaa käytöstä tilarivin näytön.

 4. Valitse OK.

Sivun alkuun

Pikavalikoima

Access 2007:ää aiemmissa versioissa tekstin muotoilemisessa tarvittiin usein valikkoa tai muotoilutyökaluriviä. Access 2010:ssä tekstiä voi nyt muotoilla helpommin pikavalikoiman avulla. Kun valitset muotoiltavan tekstin, pikavalikoima tulee automaattisesti näkyviin valitun tekstin yläpuolelle. Jos siirrät hiiren osoittimen lähemmäksi pikavalikoimaa, se tummenee. Pikavalikoiman toiminnoilla voit lihavoida ja kursivoida tekstiä, muuttaa fontin kokoa ja tehdä muita muotoiluja. Kun siirrät osoittimen pois pikavalikoiman päältä, se vaalenee. Jos et halua käyttää pikavalikoimaa valitun tekstin muotoilussa, siirrä osoitinta muutaman kuvapisteen verran poispäin, jolloin pikavalikoima häviää näkyvistä.

Pikavalikoima

Tekstin muotoileminen käyttämällä pikavalikoimaa

 1. Valitse muotoiltava teksti.

  Läpinäkyvä pikavalikoima tulee tekstin yläpuolelle.

 2. Muotoile teksti käyttämällä pikavalikoimaa.

Sivun alkuun

Ohjeiden saaminen

Saat ohjeita painamalla F1-näppäintä tai napsauttamalla valintanauhan oikealla puolella olevaa kysymysmerkkikuvaketta.

Ohjeen aloituskohta

Voit myös etsiä ohjeita Backstage-näkymässä:

 • Valitse Tiedosto-välilehdestä Ohje.

  Ohjeresurssien luettelo tulee näkyviin Backstage-näkymään.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×