Access 2007 -sovelluksen ottaminen käyttöön

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office Access 2007 -ohjelma sisältää runsaasti toimintoja tietokantasovellusten kehittämiseen. Tietokantasovellus on tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan tallentaa ja hallita tietoja. Tietokantaohjelman käyttöliittymä noudattaa liiketoimintatapahtumien logiikkaa (sovelluslogiikkaa).

Kun haluat ottaa Office Access 2007 -sovelluksia käyttöön käyttäjän tietokoneessa asentamatta Access 2007 -ohjelmaa, voit jakaa Access 2007 Runtimen, jonka voi ladata ilmaiseksi Microsoft.comin Download Centeristä.

Tässä artikkelissa käsitellään peruskäyttöönoton suunnittelua, Access 2007 Runtimen toimintoja ja Runtimen lataamista. Artikkeli sisältää myös yleiskatsauksen tietokantasovellusten käyttöönotosta Access 2007 -ohjelman avulla. Lisätietoja Access 2007 -sovelluksen suunnittelusta, rakenteesta ja käyttöönotosta saat MSDN:n ja Technetin Web-sivustosta sekä Katso myös -osan linkeistä.

Valitse haluamasi vaihtoehto

Käyttöönoton suunnitteleminen

Access 2007: n Runtime ymmärtäminen

Lataa Access 2007: n Runtime

Access 2007-sovelluksen ottaminen käyttöön

Käyttöönottosuunnitelma

Ennen kuin aloitat, mieti seuraavia sovelluksen käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä.

Pitäisikö tiedot ja logiikka erottaa toisistaan?

Voit luoda Access 2007 -sovelluksen, jossa aineiston hallinta ja sovelluslogiikka yhdistetään yhteen tiedostoon. Tämä on Access 2007 -sovellusten oletusrakenne. Kun tietojen hallinta ja sovelluslogiikka yhdistetään samaan tiedostoon, käyttöönotto yksinkertaistuu. Tämä menetelmä soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa sovellusta käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Tähän menetelmään liittyy jonkin verran riskejä: tietoja saatetaan menettää, jos käyttäjä poistaa sovellustiedoston tai vahingoittaa sitä vahingossa.

Useimmissa tapauksissa kannattaa erota tietojen hallintaa ja sovelluksen logiikan. Tämä auttaa parantamaan:

 • Tietoturva    Tietojen tallentamista varten palvelimen avulla voit suojata tiedot.

 • Suorituskyky    Jaetun tietokannan tai tietokantapalvelimen avulla voit vähentää verkkoliikennettä.

 • Customizability    Siirtymisruudun uudet makrotoimintojen avulla voit määrittää, kuka näkee mitä. Voit jakaa toiseen sovellukseen logiikan tiedostot eri käyttäjille.

 • Siirrettävyys    Työskentele offline-tilassa ja Synkronoi -komentojen avulla käyttäjät, jotka eivät ole Officen.

Tapoja erottaa tiedot ja logiikka

Yksi tapa tiedot ja logiikka on Access-tietokanta -komennon avulla (Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Tietokantatyökalut -ryhmä). Access-tietokanta -komennolla jakaa tietokantasovelluksen Access kahteen: yksi tiedot ja yksi logiikan. Kun käytät Access-tietokanta -komentoa, Access luo tiedosto, jonka ”_be” (merkitys ”taustatietokantaan”) tiedostonimen loppuun — esimerkiksi, jos alkuperäisen tietokannan tiedostonimi on ”Database1.accdb”, Access luo uuden tietokantatiedoston nimeltä ”Database1_be.accdb ."

Voit jakaa tietojen hallinnan ja sovelluslogiikan käyttämällä tietojen hallintaan Microsoft SQL Serveriä tai muuta tietokantapalvelinohjelmaa ja sovelluslogiikkaan Accessia.

Harkitse seuraavia asioita päättäessäsi, onko yksi Access-tiedosto riittävä sekä tietojen hallinnan että sovelluslogiikan kannalta:

 • Tietojen eheys ja suojaus    Access 2007 -käyttäjillä tulee olla kirjoitus- ja lukuoikeudet tiedostoon, joka sisältää sovelluslogiikan. Jos yhdistät tiedot ja logiikan samaan tiedostoon, samat riskit koskevat sekä tietoja että sovelluslogiikkaa.

  Erillistä tieto- ja logiikkatiedostoa käyttävä Access 2007 -sovellus voi auttaa suojaamaan tietojen eheyttä ja suojausta hyödyntämällä NTFS-suojaustoimintoja. Koska käyttäjät tarvitsevat vain sovelluslogiikkatiedoston luku- ja kirjoitusoikeudet, tiedot sisältävä tiedosto voidaan suojata tehokkaammin.

  Sovellus saattaa edellyttää muita suojausasetuksia, kuten mahdollisuuden määrittää, mitkä käyttäjät voivat käyttää tiettyjä tietoja. Tällöin kannattaa käyttää SQL Serverin kaltaista palvelintuotetta tai Windows-palvelimen käyttöjärjestelmää, joka käyttää Windows SharePoint Services -ohjelmaa sovellustietojen tallentamiseen ja hallitsemiseen. Sovelluslogiikkaan taas kannattaa tällöin käyttää Accessia.

 • Skaalattavuus    Access 2007 -tiedoston enimmäiskoko on 2 gigatavua (Gt). Vaikka kahteen gigatavuun mahtuu huomattava määrä tekstimuotoista tietoa, joillekin sovelluksille tämä määrä saattaa olla riittämätön, erityisesti kun tietokannan tietueisiin tallennetaan tiedostoliitteitä. Jos erotat tiedot ja logiikan toisistaan, sovellukseen mahtuu enemmän tietoja. Jos oletat käyttäjien tallentavan suuria tietomääriä, kannattaa käyttää useita Access 2007 -datatiedostoja.

  Lisäksi on suositeltavaa tutustua Access 2007 -ohjelman teknisiin tietoihin, jotka sisältävät lisätietoja skaalattavuudesta. Lisätietoja Access 2007 -ohjelman teknisistä tiedoista saat Katso myös -osan linkeistä.

 • Verkkokapasiteetin    Useiden käyttäjien on käytettävä sovelluksen samanaikaisesti verkon kautta, jos tietovirheitä on yleinen ilmetä, jos tiedot ja logiikka yhdistetään yhteen tiedostoon. Lisäksi jos yhdistät tiedot ja logiikka Access-tiedostossa, jota ei voi optimoida verkkoliikennettä, Access luo. Jos useat käyttäjät käyttävät samanaikaisesti sovelluksen verkon kautta, olisi erillisiä tiedot ja logiikka, kahden tai useamman tiedostojen avulla tai käyttämällä tietokantapalvelimen tietoja ja käyttää sovelluksen logiikkaa.

Millainen verkkoympäristöstä tulee?

Jos käyttäjät ovat kaikki samassa lähiverkon tai jos sovellusta ei ole käytössä verkossa, voit suorittaa yhden sovelluksen tiedoston hyvin useimmissa tapauksissa.

Verkon suorituskykyyn on paremmin, jos tiedot ja logiikan. Jos käyttäjät eivät ole sama lähiverkon, käytä palvelimen tallentaa ja hallita tietojasi Access käyttää sovelluksen logiikkaa.

Tarvitseeko käyttäjille Access 2007?

Jos kaikkien käyttäjien tietokoneeseen on asennettu Access 2007, käyttäjät voivat avata sovelluksen ja käyttää sitä samaan tapaan kuin mitä tahansa Access 2007 -tietokantatiedostoa.

Jos käyttäjillä ei ole Access 2007 -ohjelmaa asennettuna tai jos ohjelma on vain osalla käyttäjistä, ota Access 2007 Runtime -ohjelmisto näiden käyttäjien käyttöön samalla, kun otat sovelluksen käyttöön.

Sivun alkuun

Access 2007 Runtimen perustiedot

Access 2007 Runtime on uudelleen jaettava ohjelma, jonka avulla Access 2007 -tietokantasovelluksia voidaan käyttää tietokoneissa, joihin ei ole asennettu Access 2007 -ohjelmaa. Kun avaat Access 2007 -tietokannan Access 2007 Runtime -ohjelmalla, tietokanta aukeaa suorituksenaikaisessa tilassa.

Mikä on suorituksenaikainen tila?

Suorituksenaikainen tila on Access 2007 -ohjelman käyttötila, jossa tietyt Access 2007 -toiminnot eivät oletusarvoisesti ole käytettävissä. Osa näistä toiminnoista voidaan kuitenkin ottaa käyttöön myös suorituksenaikaisessa tilassa.

Mitkä toiminnot eivät ole käytettävissä suorituksenaikaisessa tilassa?

Seuraavat Access 2007 -toiminnot eivät ole käytettävissä suorituksenaikaisessa tilassa:

 • Siirtymisruutu    Siirtymisruutu ei ole käytettävissä suorituksenaikaisessa tilassa. Näin käyttäjiä estetään käyttämästä sovellustietokannan satunnaisia objekteja. Suorituksenaikaisessa tilassa voidaan käyttää vain niitä toimintoja, jotka sallit käyttäjien käyttöön esimerkiksi valikkonäyttölomakkeen avulla. Siirtymisruutua ei voi määrittää käytettäväksi suorituksenaikaisessa tilassa.

 • Valintanauha    Valintanauha ei oletusarvon mukaan ole käytettävissä suorituksenaikaisessa tilassa. Näin käyttäjiä estetään luomasta ja muokkaamasta tietokantaobjekteja. Tämä estää käyttäjiä myös suorittamasta muita mahdollisesti haitallisia toimintoja, kuten yhteyden muodostaminen uusiin tietolähteisiin tai tietojen vieminen tavalla, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi. Voit luoda mukautetun valintanauhan ja liittää tämän valintanauhan lomakkeeseen tai raporttiin. Oletusvalintanauhaa ei voi määrittää käytettäväksi suorituksenaikaisessa tilassa.

 • Rakennenäkymä ja asettelunäkymä    Rakennenäkymä ja asettelunäkymä eivät ole käytettävissä tietokantaobjekteissa suorituksenaikaisessa tilassa. Näin käyttäjiä estetään muokkaamasta tietokantasovelluksen objektien rakennetta. Et voi ottaa rakenne- ja asettelunäkymää käyttöön suorituksenaikaisessa tilassa.

 • Ohje    Integroitu ohje ei ole oletusarvon mukaan käytettävissä suorituksenaikaisessa tilassa. Koska määrität itse, mitkä toiminnot ovat käytettävissä sovelluksen suorituksen aikaisessa tilassa, jotkin osat integroidusta Access 2007 -vakio-ohjeesta voivat olla turhia sovelluksen käyttäjien kannalta. Tällaiset turhat osat voivat hämmentää tai turhauttaa käyttäjiä. Jos käytät Access 2007 Developer Extensions -laajennusta tietokantasovelluksen pakkaamisessa ja käyttöönotossa, voit ottaa mukautetun ohjetiedoston käyttöön sovelluksen suorituksenaikaisessa tilassa.

Voiko Access 2007 -tietokannan avata suorituksenaikaisessa tilassa ilman Access 2007 Runtime -ohjelmistoa?

Voit käyttää kaikkia Access 2007 -tietoja suorituksenaikaisessa tilassa, jos tietokoneeseen on asennettu Access 2007 -ohjelman täysversio. Suorita Access 2007 -tietokanta suorituksenaikaisessa tilassa valitsemalla yksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Muuta .accdb-tiedostotunniste muotoon .accdr.

 • Luo tietokannan pikakuvake ja lisää pikakuvakkeeseen /Runtime-komentorivivalitsin.

Suojataanko tietokanta tehokkaammin suorituksenaikaisessa tilassa?

Vaikka suorituksenaikainen tila rajoitukset siirtymis- ja rakenne-ominaisuuksien saatavuudesta, käytä suorituksenaikainen tila ei ole ensisijaisina suojaaminen tietokantasovelluksen. Tietokoneeseen on asennettu Access 2007 täysi versio, voi olla mahdollista käyttäjän Avaa runtime tietokantasovelluksen kuin tavallinen tietokantasovelluksen (eli kaikki käytettävissä olevat toiminnot) ja sitten muuttaa rakennetta tai tehdä muita ei-toivottuja toiminnot.

Vaikka ottaisit tietokantasovelluksen käyttöön vain sellaisissa tietokoneissa, joihin ei ole asennettu Access 2007 -ohjelman täysversiota, käyttäjät voivat siirtää sovelluksen tietokoneeseen, jossa on Access 2007 -ohjelman täysversio. Näin käyttäjät voivat avata suorituksenaikaisen tietokantasovelluksen tavallisena tietokantasovelluksena.

Huomautus: Jos haluat jakaa Access 2007 sovellus, jotta käyttäjät eivät voi muokata rakennetta lomakkeiden, raporttien tai Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-moduuleja, kannattaa käyttää binaaritiedostona (.accde). Lisätietoja binaaritiedostona on jäljempänä tämän artikkelin kohtaan päättää, mitä tiedostomuotoa, jos haluat käyttää.

Sivun alkuun

Access 2007 Runtimen lataaminen

Voit ladata Access 2007 Runtimen Microsoft Download Centeristä napsauttamalla Katso myös -osan linkkiä.

Access 2007 Runtimen lataaminen, käyttäminen ja jakaminen on ilmaista, eikä Runtimea jakavien käyttäjien määrää rajoiteta.

Sivun alkuun

Access 2007 -sovelluksen käyttöönotto

Access 2007 -sovelluksen käyttöönotto edellyttää vähintään seuraavien tehtävien suorittamista:

 1. Sovelluksen luominen    Sovelluksen tulisi tarjota käyttäjille mahdollisuus avata ja käyttää tietokantaobjekteja. Jos sovelluksessa ei ole näitä toimintoja, sovelluksen käyttäminen edellyttää, että Access 2007 -ohjelma on asennettu käyttäjien tietokoneeseen. Tällöin ei voi ennakoida, miten käyttäjät siirtyvät sovelluksessa. Lisäksi sovelluksen riittävien ohjeiden luominen hankaloituu. Jos käyttäjät avaavat sovelluksen Access 2007 Runtime -ohjelmistolla, valmiit Access 2007 -siirtymistoiminnot eivät ole käytettävissä.

  Yksi tapa on luoda lomakkeen, jossa on painikkeita, joka avaa tietokantaobjektien tai tehdä muita toimenpiteitä ja määritä sitten lomakkeen oletuslomakkeeksi Avaa, kun sovellus käynnistyy.

  Huomautus: Ohjeita lomakkeen luomisesta on ohjeaiheessa lomakkeen luominen lomake-työkalun avulla.

  Miten voit avata oletuslomakkeen määrittäminen?

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Accessin asetukset.

  2. Valitse Accessin asetukset -valintaikkunan vasemmasta ruudusta Avoinna oleva tietokanta.

  3. Valitse oikeanpuoleisen ruudun, valitse Sovelluksen asetukset-oletuslomake, jotka haluat Näyttää lomakkeen yhdistelmäruudun avulla.

  Voit myös luoda mukautetun valintanauhan ja yhdistää sitten, että valintanauhan lomake, joka avautuu, kun sovellus käynnistyy. Lisätietoja mukautetun valintanauhan saat Katso myös -osan linkkejä.

 2. Asenna sovellus    On useita vaihtoehtoja ja huomioon otettavia seikkoja asentaa sovelluksen. Haluat ehkä tiettyä tiedostomuotoa, voit hallita paremmin kuinka käyttäjät saavat käyttää sovelluksen käyttöönotto. Voi myös pakata helpompi asentaa sovelluksen tai ottaa käyttöön erillinen tietojen ja logiikka osat.

  Lisätietoja näistä asetuksista ja ominaisuuksista on seuraavissa osissa.

Tiedostomuodon valitseminen

Kun otat sovelluksen käyttöön, valittavana on neljä Access 2007 -tiedostomuotoa:

 • .accdb    Tämä on Access 2007 -ohjelman oletustiedostomuoto. Kun otat sovelluksen käyttöön tässä muodossa, käyttäjillä on eniten mukautettavia asetuksia ja siirtymisvaihtoehtoja. Jos haluat varmistaa, että käyttäjät eivät muuta sovelluksen rakennetta, käytä .accde-tiedostomuotoa. Kun pakkaat .accdb-tiedoston, käyttäjän on vaikea päätellä, onko tiedostoa muutettu. Jos haluat estää tämän, käytä .accdc-tiedostomuotoa.

 • .accdc    Tätä tiedostomuotoa kutsutaan myös Accessin käyttöönottotiedostoksi. Accessin käyttöönottotiedosto koostuu sovellustiedostosta ja tiedostoon liitetystä digitaalisesta allekirjoituksesta. Kun käytät tätä tiedostomuotoa, käyttäjät näkevät helposti, että sovellustiedostoa ei ole muutettu pakkaamisen jälkeen. Voit käyttää tätä muotoa Access 2007 -oletustiedostomuodossa (.accdb) tai käännetyssä Access 2007 -binaaritiedostomuodossa (.accde).

  Accessin käyttöönottotiedostoon voi sijoittaa vain yhden sovellustiedoston. Jos sovelluksella on erilliset tieto- ja logiikkatiedostot, pakkaa ne erikseen.

  Lisätietoja Access-käyttöönotto-tiedosto kohdassa Pakkaa ja Allekirjoita Access 2007-tietokannan.

 • .accde    Tätä tiedostomuotoa kutsutaan myös käännetyksi binaaritiedostoksi. Access 2007 -ohjelmassa käännetty binaaritiedosto on sovellustiedosto, jonka tallennuksen yhteydessä koko VBA-koodi on käännetty. Accessin käännetty binaaritiedosto ei sisällä VBA-lähdekoodia.

  Voit avata käännetyn Access 2007 -binaaritiedoston Access 2007 Runtime -sovelluksessa. Runtime ei kuitenkaan oletusarvoisesti tunnista .accde-tiedostotunnistetta. Jos haluat avata käännetyn binaaritiedoston Access 2007 Runtime -sovelluksessa, luo pikakuvake, joka osoittaa Runtimeen, ja lisää pikakuvakkeeseen avattavan käännetyn binaaritiedoston polku.

  Tärkeää: Jos luot binaaritiedostona käyttämällä Access 2007 Service Pack 1 asennettuna, käyttäjät voi avata binaaritiedostona käyttämällä Access 2007: n täysi versio ei ole asennettu Service Pack 1. Voit ratkaista ongelman käyttäjien tulee asentaa Service Pack 1.

  Miten Access 2007 -tiedoston tallentaminen binaaritiedostona?

  1. Avaa Access 2007 -ohjelmassa se tietokanta (.accdb-tiedosto), jonka haluat tallentaa käännettynä binaaritiedostona (.accde).

  2. Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Tietokantatyökalut -ryhmästä Luo ACCDE. Painikkeen kuva

  3. Siirry Tallenna nimellä -valintaikkunassa kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston. Kirjoita tiedoston nimi Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Tallenna.

 • .accdr    Tässä muodossa avulla voit ottaa käyttöön sovelluksen, joka avaa runtime-tilassa. Käyttöönotto runtime-sovelluksen avulla voit vaikuttaa siihen, miten, että sitä käytetään, vaikka se ei ole keino sovelluksen suojaamista. Lisätietoja suorituksenaikainen tila-kohdassa Access 2007: n Runtime ymmärtäminen.

Sovelluksen pakkaaminen ja asentaminen

Yksinkertaisin tapa asentaa sovellus on toimittaa tietokantasovellustiedosto sovelluksen käyttäjille. Jos sovelluksen käyttäjien määrä on suuri tai jos sovellus otetaan käyttöön useita kertoja, harkitse ohjatun Access 2007 Developer Extensions -pakkausratkaisutoiminnon tai muun ohjelmistojen pakkausapuohjelman käyttämistä. Näin voit pakata sovelluksen Windows Installer -muotoon (.msi-tiedosto). Tämän jälkeen voit asentaa sovelluksen pakkauksen avulla.

Ohjatun pakkausratkaisutoiminnon toimintovaihtoehtoja:

 • Luo sovelluksen mukautettu pikakuvake. Tämä ohjatun toiminnon toiminto helpottaa käännetyn binaaritiedoston avaamista, jos käyttäjät käyttävät sovellusta Access 2007 Runtime -ohjelmassa.

 • Asenna kansio luotettuun sijaintiin.

 • Asenna Access 2007 Runtime automaattisesti käyttäjän tietokoneeseen, jos sitä ei ole vielä asennettu.

 • Sisällytä sovellukseen mukautettu ohjetiedosto ja muita tiedostoja.

 • Luo tai muokkaa rekisteriavaimia.

 • Jaa käyttöoikeussopimus (EULA).

 • Lisää sovelluksen tiedot Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -luetteloon.

Lisätietoja Access 2007 Developer Extensions -laajennuksen lataamisesta ja käyttämisestä saat Katso myös -osan linkeistä.

Jaetun tietokannan pakkaaminen

Ohjattuun Access 2007 Developer Extensions -pakkausratkaisutoimintoon ei mahdu useita asennuspolkuja. Jos sovelluksella on erilliset tieto- ja logiikkaosat ja pakkaat sovelluksen Access 2007 Developer Extensions -laajennuksen avulla, Access 2007 -datatiedostot kannattaa asentaa manuaalisesti tiedostopalvelimeen tai muuhun sopivaan sijaintiin.

Jos sovelluksella on erilliset tieto- ja logiikkaosat, sovellus yhdistää osat linkitettyjen taulukoiden avulla. Koska jokainen verkko on erilainen, kummankin osan asennuspolun määrittäminen ei ole käytännöllistä. Tavallisesti ohjatulla pakkausratkaisutoiminnolla pakataan vain logiikkaosa.

Jos kummankin osan asennuspolut ovat tiedossasi, harkitse kahden asennuspakkauksen luomista ohjatulla pakkausratkaisutoiminnolla. Näin voit määrittää kummankin osan asennuspolut.

Sivun alkuun

Access 2007 -tietokannan pakkaaminen ja allekirjoittaminen

Huomautus: Vaikka tätä toimintoa kutsutaan pakkaamiseksi, se ei vastaa Access 2007 Developer Extensions -laajennuksen ohjatun pakkausratkaisutoiminnon suorittamia tehtäviä. Tässä osassa kuvattu toiminto pakkaa Access 2007 -tiedoston ja lisää pakkaukseen digitaalisen allekirjoituksen, jonka avulla käyttäjät voivat tunnistaa tiedoston luotettavaksi.

Tietokantojen allekirjoittaminen ja jakaminen on helpompaa ja nopeampaa Access 2007 -ohjelmassa kuin Accessin aiemmissa versioissa. Kun olet luonut .accdb- tai .accde-tiedoston, voit pakata tiedoston, lisätä pakkaukseen digitaalisen allekirjoituksen ja jakaa allekirjoitetun pakkauksen muille käyttäjille. Pakkaa ja allekirjoita -toiminto sijoittaa tietokannan Accessin käyttöönottotiedostoon (.accdc-tiedostoon), allekirjoittaa paketin ja sijoittaa koodilla allekirjoitetun pakkauksen määrittämääsi sijaintiin käyttäjän tietokoneessa. Tämän jälkeen käyttäjät voivat purkaa tietokannan pakkauksen ja käyttää tietokantaa suoraan (eikä pakkaustiedostossa).

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun luot ja allekirjoitat pakkauksen:

 • Tietokannan pakkaaminen ja paketin allekirjoittaminen ovat tapa ilmaista luotettavuus. Kun vastaanotat tai muut käyttäjät vastaanottavat paketin, allekirjoitus vahvistaa, ettei alkuperäistä tietokantaa ole muutettu. Jos luotat tekijään, voit ottaa sisällön käyttöön.

 • Uutta Pakkaa ja allekirjoita -toimintoa voidaan käyttää vain Access 2007 -tiedostomuotoon tallennetuissa tietokannoissa. Access 2007 -ohjelma sisältää Microsoft Officen aiempien versioiden työkaluja, joiden avulla voit allekirjoittaa ja jakaa aiempaan tiedostomuotoon tallennettuja tietokantoja. Et voi pakata tai ottaa käyttöön Officen aiempien versioiden työkaluilla tiedostoja, jotka on luotu uudella Access 2007 -versiolla.

 • Voit lisätä pakkaukseen vain yhden tietokantatiedoston.

 • Kun pakkaat ja allekirjoitat tietokannan, makrojen ja koodimoduulien lisäksi kaikki muutkin tietokantatiedoston objektit allekirjoitetaan koodilla. Pakkaus- ja allekirjoitusprosessin aikana pakkaustiedosto pakataan pienempään muotoon, jotta latausaika lyhentyisi.

 • Voit purkaa tietokantoja Windows SharePoint Services 3.0 -palvelimelle tallennetuista pakkaustiedostoista.

Seuraavassa osassa kerrotaan, miten allekirjoitettu pakettitiedosto luodaan ja miten allekirjoitetussa pakettitiedostossa olevaa tietokantaa käytetään.

Huomautus: Voit suorittaa nämä vaiheet, sinulla on oltava vähintään yksi suojausvarmenne käytettävissä. Jos sinulla ei ole asennettu varmenne, voit luoda yhden SelfCert-työkalun avulla. Lisätietoja yksityinen suojausvarmenne luomisesta on artikkelissa Access 2007-tietokannan suojaaminen.

Allekirjoitetun paketin luominen

 1. Avaa tietokanta, jonka haluat pakata ja allekirjoittaa.

 2. Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , valitse Julkaiseja valitse sitten Pakkaa ja Allekirjoita.

 3. Valitse Valitse sertifikaatti -valintaikkunassa digitaalinen sertifikaatti ja valitse sitten OK.

  Näyttöön tulee Luo Microsoft Office Accessin allekirjoitettu paketti -valintaikkuna.

 4. Valitse Kohde-luettelosta allekirjoitetun tietokantapaketin sijainti.

 5. Määritä allekirjoitetun paketin nimi Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Luo.

  Access luo .accdc-tiedoston ja sijoittaa sen valitsemaasi sijaintiin.

Allekirjoitetun paketin purkaminen ja käyttäminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse Avaa-valintaikkunassa tiedostolajiksi Microsoft Office Accessin allekirjoitetut paketit (*.accdc).

 3. Etsi Kohde-luettelosta kansio, jossa .accdc-tiedosto sijaitsee. Valitse tiedosto ja valitse sitten Avaa.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos olet määrittänyt luottavasi digitaaliseen sertifikaattiin, näyttöön tulee Pura tietokanta kohteeseen -valintaikkuna. Siirry vaiheeseen 5.

  • Jos et ole vielä määrittänyt luottavasi digitaaliseen sertifikaattiin, näyttöön tulee ohjeviesti.

   1. Ohjesanoma

   2. Jos luotat tietokantaan, valitse Avaa. Jos luotat johonkin julkaisijan sertifikaateista, valitse Luota kaikkeen julkaisijan sisältöön. Näyttöön tulee Pura tietokanta kohteeseen -valintaikkuna.

 5. Voit myös valita Kohde-luettelosta puretun tietokannan sijainnin ja määrittää puretulle tietokannalle eri nimen Tiedostonimi-ruutuun.

Jos et ole varma, luotatko varmenteeseen, tutustu artikkeliin Mistä tietää, onko digitaalinen varmenne luotettava. Tämä artikkeli sisältää yleisiä tietoja varmenteen kelvollisuuden määrittämisestä esimerkiksi päivämäärien tarkistamisen avulla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×