Access 2007:n makrojen perusteet

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä makrot ovat ja kuinka ne voit säästää aikaa automatisoimalla usein suoritettavat tehtävät. Artikkelissa käsitellään makrojen luonnin ja käytön, ja se perusteita Microsoft Office Access 2007makrot.

Artikkelin sisältö

Mikä on makron?

Tietoja makroista

Makrojen uusia ominaisuuksia Office Access 2007: ssä

Makron luominen

Makron suorittaminen

Mikä on makron?

Makro on työkalu, jonka avulla voit automatisoida tehtäviä ja lisäävät lomakkeet, raportit ja ohjausobjektit. Esimerkiksi jos komentopainikkeen lisääminen lomakkeeseen, Liitä makro painiketta Napsautettaessa tapahtuman ja makron komennot, jota haluat painikkeeseen aina, kun sitä napsautetaan.

Accessissa on kannattaa ajatella makrot yksinkertainen ohjelmointikieli, jota kirjoitetaan muodostamalla luettelo toiminnoista suorittamiseen. Kun luot makron, valitse kutakin avattavasta luettelosta ja täytä tarvittavat tiedot kutakin. Makrojen avulla voidaan lisätä toimintoja lomakkeiden, raporttien ja komponenttien koodia kirjoittamatta Visual Basic for Applications (VBA)-moduulissa. Makroilla alijoukkoa VBA: ssa käytettävissä olevat komennot ja useimmat käyttäjät helpompi luoda makro kuin kirjoittaa VBA-koodia.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat luoda raportin suoraan jostakin tietojen syöttölomakkeen. Voit luoda makron, joka käynnistää raportin ja painikkeen lisääminen lomakkeeseen. Makron voi olla joko erillinen makro (erillinen objekti tietokannassa), joka on sidottu sitten painiketta Napsautettaessa -tapahtumaan tai makron voi upottaa suoraan itse painiketta Napsautettaessa -tapahtumaan – Office Access 2007uusi ominaisuus. Kummassakin, kun painiketta napsautetaan, makro suoritetaan ja käynnistää raportin.

Makron voi luoda Makron muodostimella, joka näkyy seuraavassa kuvassa.

Makron muodostin

Jos haluat näyttää makron muodostin:

 • Valitse Luo -välilehden Muut -ryhmässä makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, moduuli tai Luokkamoduuli -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten makron. Painikkeen kuva

  Vihje: Makron muodostimen on uusittu Access 2010: n, minkä ansiosta entistä helpompaa luominen, muokkaaminen ja jakaminen Access makrot.

Sivun alkuun

Tietoja makroista

Termin makron käytetään yleensä viitata erillisiin makro-objekteihin (eli objekteja, jotka näet makrot siirtymisruudussa-kohdassa), mutta todellisuudessa yksi makro-objekti voi sisältää useita makroja. Tässä tapauksessa siihen viitataan makroryhmä. Makroryhmä näkyy siirtymisruudussa yksittäisen makron objektina, mutta makroryhmä todella sisältää useamman kuin yhden makron. On mahdollista jokaisen makron luominen erilliseen makro-objektiin, mutta usein se on järkevää, jos haluat ryhmitellä toisiinsa liittyvät makrot yhden makro-objektin. Makron nimi -sarakkeen nimi näkyy jokaisen makron nimi.

Makron koostuu yksittäisiä makrotoiminnot. Useimmat toiminnot vaativat yhtä tai useampaa argumenttia. Lisäksi voit määrittää nimet makro makron, ja voit lisätä ehtoja, voit määrittää, miten kutakin suoritetaan. Seuraavissa osissa käsitellään tarkemmin näistä toiminnoista.

Makrojen nimet

Jos makro-objekti sisältää vain yhden makron, makrojen nimet ovat tarpeettomia. Voit viitata makroon vain makro-objektin nimi. Makroryhmä, kyseessä on kuitenkin määrittää yksilöivä nimi kunkin makro. Jos Makron nimi -sarakkeessa ei ole näkyvissä makron muodostimen, valitse rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmässä Makrojen nimet Painikkeen kuva . Lisätietoja makrojen suorittaminen makron ryhmien näkyy jäljempänä.

Argumentit

Argumentti on arvo, joka sisältää tietoja-toiminnon, kuten näytettävä sanomaruudussa, mitä merkkijono, jotka ohjaavat toimivat edelleen, ja niin edelleen. Jotkin argumentit ovat pakollisia ja jotkin ovat valinnaisia. Argumentit näkyvät makron muodostimen alaosassa Toiminnon argumentit -ruudussa.

Syötä toiminnon argumentit

Office Access 2007 makron muodostimen uusi ominaisuus on argumentit -sarake, jonka avulla voit tarkastella (mutta et kuitenkaan voi muokata) toiminnon argumentit samalla rivillä kuin toiminto. Tämä on hieman helpompi lukea makron, koska et enää tarvitse toiminnon argumenttien näyttöä. Argumentit näkyviin valitsemalla rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmässä argumentit Painikkeen kuva .

Ehdot

Ehto määrittää tiettyjen ehtojen on täytyttävä, ennen kuin toiminto suoritetaan. Voit käyttää mitä tahansa lauseke , joka antaa tulokseksi arvon TOSI tai EPÄTOSI tai Kyllä/ei. Toiminto ei suoriteta, jos lauseke on EPÄTOSI, ei tai 0 (nolla). Jos lausekkeen arvo on mikä tahansa arvo-toiminto suoritetaan.

Voit määrittää yhden ehdon ohjausobjektin useampaa kuin yhtä toimintoa kirjoittamalla kunkin myöhemmin toiminto, jonka haluat lisätä ehdon ehto -sarakkeessa on kolme pistettä (...). Jos lausekkeen tulos on EPÄTOSI, ei tai 0 (nolla), mitkään toiminnot suoritetaan. Jos ehto on jokin muu arvo, kaikki toiminnot suoritetaan.

Voit avata ehdot -sarakkeen makron muodostin- rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmästä valitsemalla ehdot Painikkeen kuva .

Suorita toiminto tätä lauseketta käyttämällä

Jos:

[City]="Paris"

Pariisi on sen lomakkeen kentän Kaupunki-arvo, josta makro suoritettiin.

TLASKE (”[Tilaustunnus]”, ”tilaukset”) > 35

Tilaukset-taulukon TilauksenTunnus-kentässä on yli 35 kohdetta.

TLASKE (”*”, ”Tilaustiedot” ”, [Tilaustunnus] = Forms! [ Tilauksia]! [Tilaustunnus] ”) > 3

Tilaustiedot-taulukko, jonka taulukon Tilaustunnus-kenttä vastaa Tilaukset-lomakkeen Tilaustunnus-kentän on yli 3 merkintää.

[Toimituspäivä] Between #2-helmi-2006 ja #2-maalis-2006 #

Lomakkeen, josta makro suoritetaan Toimituspäivä-kentän arvo on aikaisintaan-2-helmi-2006 ja viimeistään 2-maalis-2006.

Forms! [Tuotteet]! [Yksikköjä varastossa] < 5

Tuotteet-lomakkeen YksiköitäVarastossa-kentän arvo on pienempi kuin 5.

IsNull([FirstName])

Lomake, jossa makro suoritetaan Etunimi-kentän arvo on null (ei ole arvoa). Tämä lauseke on sama kuin [Etunimi] Is Null.

[Maa/alue] = ”USA” And Forms! [Myyntisummat]! [Kokonaismyynti] > 100

Lomakkeen, josta makro suoritetaan maa/alue-kentän arvo on Iso-Britannia ja myyntisummat kokonaismyynti-kentän arvo on suurempi kuin 100.

[Maa/alue] (”Ranska”, ”italia”, ”Espanja”) ja Len([Postinumero]) <> 5

Lomakkeen, josta makro suoritetaan maa/alue-kentän arvo on Ranska, Italia tai Espanja ja postinumero on muu kuin 5 merkkiä.

MsgBox("Confirm changes?",1)=1

Napsauta OK -valintaikkuna, jossa MsgBox -funktio näyttää ”Vahvista changes?”. Jos valitset Peruuta -valintaikkunassa, toimintoa ei suoriteta.

[TempVars]! [MsgBoxResult] = 2

Tilapäinen muuttuja, jota käytetään sanomaruutu tulos verrataan 2 (vbCancel = 2).

Vihje: Johtuu ohitetaan väliaikaisesti toiminnon, kirjoita käyttäminen ehtona EPÄTOSI. Ohittaminen tilapäisesti toiminnon voi olla hyötyä makron vianmäärityksessä.

Makrotoiminnot

Toiminnot ovat makrot perustietoja kaavioiden rakennusosia. Accessissa on suuri määrä toimintoja, joista voit valita, ottaminen käyttöön erilaisia komentoja. Esimerkiksi joitain usein käytettyjä toimintoja voit avata raportin, tietueen etsiminen, sanomaruutu tai suodattimen lisääminen lomakkeeseen tai raporttiin.

Sivun alkuun

Makrojen uusia ominaisuuksia Office Access 2007

Accessin aiemmissa versioissa monia usein käytettyjä toimintoja ei voi suorittaa kirjoittamatta VBA-koodia. Office Access 2007uusista ominaisuuksista ja makrotoiminnot on lisätty avulla poistamista koodia ei tarvita. Tämä on helppo lisätä toimintoja tietokannan ja voidaan parantaa suojausta.

 • Upotettu makrot    Nyt käytössäsi voi upottaa makroja lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin tilanteissa. Upotetun makron ei ole näkyvissä siirtymisruudussa; se tulee osaksi lomakkeen, raportin tai ohjausobjektia, johon se on luotu. Jos luot kopion lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin, joka on liitetty makroja, makrot ovat myös kopioon.

 • Parempi suojauksen    Painikkeen kuva Näytä kaikki toiminnot-painiketta ei näy korostettuna makron muodostimen, kun vain makrotoiminnot ja SuoritaKomento-argumentit, jotka ovat käytettävissä ovat niitä, jotka eivät edellytä luotettu tila, jos haluat suorittaa. Nämä toiminnot luotu makro suoritetaan, vaikka tietokanta on ei käytössä-tilassa (kun VBA on estänyt). Tietokantoja, jotka sisältävät Makrotoiminnot, jotka eivät ole luotetussa luettelossa, tai tietokannoissa, jotka on VBA-koodia, on erikseen myönnettävä luotettu tila.

 • Virheen käsittely ja virheenkorjaus   Office Access 2007 tarjoaa uusia makrotoimintoja, mukaan lukien VirheenYhteydessä (muistuttaa VBA: n ”-virhe”-lause) ja PoistaMakrovirhe, jotta voit suorittaa vastaavat toimet, kun virheitä ilmenee, kun makro on käynnissä. Lisäksi uusi Askel -makrotoiminto voit syöttää yksi vaihe tilassa milloin tahansa makron, niin, että voit tarkkailla makron toiminta yksi kerrallaan toiminto. 

 • Tilapäiset muuttujat    Kolme uusia makrotoimintoja (AsetaTilapMuutt, PoistaTilapMuuttja PoistaKaikkiTilapMuutt) avulla voit luoda ja käyttää tilapäiset muuttujat makrojen. Voit käyttää näitä ehtolausekkeiden makroja ohjausobjektiin tai välittää tietoja raportteja tai lomakkeita tai muuhun tarkoitukseen, joka edellyttää väliaikaisten sijainti arvon. Tilapäinen muuttujia voi myös käyttää VBA-koodissa, jotta voit käyttää niitä myös viestintä tiedot ja VBA-moduulit.

Sivun alkuun


Makron luominen

Office Access 2007, makron tai makron voi sisältyä makro-objektiin (kutsutaan joskus erillisen makron) tai makron voidaan upottaa mihin tahansa tapahtumaominaisuus lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin. Upotetut makrot tulee osa objektin tai ohjausobjektia, johon ne on upotettu. Erillisestä makrot ovat näkyvissä siirtymisruudussa, valitse makrot; Upotetut makrot eivät ole.

Makron muodostimen ominaisuudet

Itsenäisen makron luominen

Makron luominen

Upotetun makron luominen

Esimerkki: Makron upottaminen raportin tietoja ei ole-tapahtuma

Makron muokkaaminen

Lue lisää makrotoimintoja

Makron muodostimen ominaisuudet

Makron muodostimen avulla voit luoda ja muokata makroja. Avaa makron muodostimen seuraavasti:

 • Valitse Luo -välilehden Muut -ryhmässä makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, moduuli tai Luokkamoduuli -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten makron. Painikkeen kuva

  Access näyttää makron muodostin.

Makron muodostimen avulla voit luoda luettelo toiminnoista, jotka haluat suorittaa, kun makro suoritetaan. Kun avaat makron muodostimen, toiminto -sarakkeeseen, argumentit -sarake ja Kommentti -sarake näytetään.

Osoita Argumentit-kohdassa ja muokkaa kunkin makrotoiminnon argumentit, jos ne ovat pakollisia. Näkyviin tulee, jonka avulla voit kunkin toiminnon tai argumentin lyhyt kuvaus Kuvaus-ruutuun. Valitse toiminto tai toimintoargumentti kuvausruutu-ruutuun.

Seuraavassa taulukossa on esitetty, jotka ovat käytettävissä makron muodostimen rakenne -välilehden komentoja.

Ryhmän

Komento

Kuvaus

Työkalut   

Suorittaminen   

Suorittaa makron luetellut toiminnot.

Askel   

Ottaa yksi vaihe. Kun suoritat makron tässä tilassa, kutakin on suoritetaan yksi kerrallaan. Kun kukin toiminto on valmis, Makroaskel -valintaikkuna tulee näkyviin. Valitse valintaikkunassa Siirrä seuraavan toiminnon Vaihe . Valitse Lopeta tämän ja muiden makroja Lopettaa kaikki makrot . Valitse Jatka poistu yksi vaihe tilasta ja suorittaa loput toiminnot ilman pysäyttäminen.

Muodostin   

Kun kirjoitat toiminnon-argumentin, joka voi sisältää lausekkeen, tämä painike on käytettävissä. Valitse Avaa Lausekkeenmuodostin -valintaikkuna, jonka avulla voit muodostaa lausekkeen muodostin .

Rivit   

Rivien lisääminen   

Lisää vähintään yksi tyhjä rivien yläpuolelle valitun rivi tai rivit.

Poista rivejä   

Poistaa valitun toiminnon rivi tai rivit.

Näytä tai piilota   

Näytä kaikki toiminnot   

Näyttää enemmän tai vähemmän makrotoimintoja koskeva toiminto avattavasta luettelosta.

 • Makrotoiminnot makrotoimintojen luettelo näkyviin valitsemalla Näytä kaikki toiminnot. Kun makrotoimintojen makrotoimintojen luettelo on käytettävissä, Näytä kaikki toiminnot -painike näkyy valittuna. Jos valitset makrotoiminnon makrotoiminnot pidempi tästä luettelosta, saatat joutua myöntää tietokannan luotetuksi, ennen kuin voit suorittaa toiminnon.

 • Jos haluat vaihtaa makrotoimintojen luettelo makrotoiminnot lyhentää luetteloon, jossa näkyvät vain Makrotoiminnot, joita voidaan käyttää tietokannassa, jossa ei ole määritetty luotetuksi, varmista, että Näytä kaikki toiminnot -painike ei ole valittuna.

  Vihje: Jos Näytä kaikki toiminnot -painike on valittuna, valitse Poista valinta Näytä kaikki toiminnot -painiketta.

  Näytä kaikki toiminnot -painike ei ole valittuna, kun luotettujen makrotoimintojen lyhyempi luettelo on käytettävissä.

Makrojen nimet   

Näyttää tai piilottaa Makron nimi -sarakkeessa. Makronimet ovat pakollisia makron ryhmistä yksittäisten makrojen erottaa toisistaan, mutta muuten makrojen nimet eivät ole pakollisia. Lisätietoja on kohdassa Luo makro, tämän artikkelin.

Ehdot   

Näyttää tai piilottaa ehto -sarakkeessa. Tämän sarakkeen avulla voit antaa lausekkeita, kun toiminto suoritetaan.

Argumentit   

Näyttää tai piilottaa argumentit -sarake. Tässä sarakkeessa näkyy kunkin makrotoiminnon argumentit ja helpottaa makron lukemista. Jos argumentit -sarake ei ole näkyvissä, sinulla on luettava Toiminnon argumentit-kohdassa ja napsauta kutakin. Et voi kirjoittaa argumentit argumentit -sarakkeessa.

Osan alkuun

Itsenäisen makron luominen

 • Valitse <ui>Luo</ui>-välilehden <ui>Muut</ui>-ryhmässä <ui>Makro</ui>. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, napsauta joko <ui>Moduuli</ui>- tai <ui>Luokkamoduuli</ui>-painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten <ui>Makro</ui>.

 • Makron muodostin tulee näkyviin.

 • Toiminnon lisääminen makron:

  1. Valitse Makron muodostin- toiminto -sarakkeen ensimmäinen tyhjä solu.

  2. Kirjoita toiminto, jota haluat käyttää tai napsauta nuolta voit tarkastella toimintoluetteloja valitse toiminto, jota haluat käyttää.

  3. Määritä Argumentit-toiminnon argumentit, jos ne ovat pakollisia. Jos haluat nähdä kunkin argumentin lyhyt kuvaus, napsauta haluamaasi argumenttiruutuun ja lue argumentin kuvaus oikeassa reunassa.
   Liittyviä vihjeitä

   • Argumentit, jonka asetuksia ovat tietokantaobjektin nimi voit määrittää argumentin vetämällä objekti siirtymisruudun toiminnon Objektinimi argumenttiruutuun.

   • Voit myös luoda toiminnon vetämällä tietokantaobjektin siirtymisruudusta makron muodostimen tyhjälle riville. Jos vedät taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin tai moduulin makron muodostimen, Access lisää taulukon, kyselyn, lomakkeen tai raportin avaavan toiminnon. Jos vedät makron makron muodostimen, Access lisää toiminnon, joka suorittaa makron.

  4. Voit myös kirjoittaa kommentin toiminnon.

 • Voit lisätä makron Lisää toimintoja, siirry toiseen toimintorivija toistamalla vaiheen 2. Access suorittaa toiminnot siinä järjestyksessä, jossa luettelo ne.

Osan alkuun

Makron luominen

Jos haluat ryhmitellä toisiinsa liittyvät makrot-makron objektina, voit luoda makron.

 • Valitse <ui>Luo</ui>-välilehden <ui>Muut</ui>-ryhmässä <ui>Makro</ui>. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, napsauta joko <ui>Moduuli</ui>- tai <ui>Luokkamoduuli</ui>-painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten <ui>Makro</ui>.

 • Makron muodostin tulee näkyviin.

 • Valitse rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmästä Makrojen nimet Painikkeen kuva , jos se ei ole jo avattuna. Makron nimi -sarakkeessa näkyy makron muodostin.

  Huomautus: Makroryhmät-makrojen nimet ovat tarpeen selvittäminen yksittäiset makrot. Makron nimi näkyy samalla rivillä kuin makron ensimmäinen toiminto. Makron nimi-sarake on tyhjä seuraavien toimintojen makron. Makron päättyy seuraavan makron nimi-sarakkeessa.

 • Kirjoita Makron nimi -sarakkeen ensimmäinen makro makroryhmän nimi.

 • Lisää Toiminnot, jotka haluat ensimmäinen makro suoritetaan:

  1. Toiminto -sarakkeeseen ja valitse toiminto-luettelossa nuolta.

  2. Valitse toiminto, jonka haluat lisätä.

  3. Määritä Argumentit-toiminnon argumentit, jos ne ovat pakollisia. Jos haluat nähdä kunkin argumentin lyhyt kuvaus, napsauta haluamaasi argumenttiruutuun ja lue argumentin kuvaus oikeassa reunassa.
   Liittyviä vihjeitä

   • Argumentit, jonka asetuksia ovat tietokantaobjektin nimi voit määrittää argumentin vetämällä objekti siirtymisruudun toiminnon Objektinimi argumenttiruutuun.

   • Voit myös luoda toiminnon vetämällä tietokantaobjektin siirtymisruudusta makron muodostimen tyhjälle riville. Jos vedät taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin tai moduulin makron muodostimen, Access lisää taulukon, kyselyn, lomakkeen tai raportin avaavan toiminnon. Jos vedät makron makron muodostimen, Access lisää toiminnon, joka suorittaa makron.

  4. Voit myös kirjoittaa kommentin toiminnon.

 • Siirtää seuraavalle tyhjälle riville Makron nimi -sarakkeeseen ja kirjoita makro-ryhmässä seuraavan makron nimi.

 • Lisää Toiminnot, jotka haluat suorittaa makron.

 • Toista vaiheet 5 ja 6-ryhmässä makro.

Huomautus: 

 • Jos suoritat makron kaksoisnapsauttamalla sitä siirtymisruudussa tai valitsemalla Suorita Painikkeen kuva rakenne -välilehden Työkalut -ryhmästä, Access suorittaa vain ensimmäisen makron, pysähtyy, kun se saavuttaa toisen makron nimi.

 • Kun tallennat makroryhmä, nimi, jonka määrität on makroja koko ryhmän nimi. Tämä nimi näkyy kohdassa makrojen siirtymisruudussa. Voit viitata makroryhmä yksittäiseen makroon, käytä seuraavaa syntaksia:

  makroryhmänimi.makronimi

  Esimerkiksi painikkeet.Tuotteet viittaa tuotteet-makro painikkeiden makro-ryhmässä. Access näyttää tuotteet-makro makrot, kuten SuoritaMakro -toiminnon Makron nimi-argumentin luettelosta luettelosta painikkeet.tuotteet.

Osan alkuun

Upotetun makron luominen

Upotetut makrot eroavat erillisiä makroja, upotetut makrot tallennetaan tapahtuma ominaisuudet lomakkeiden, raporttien tai ohjausobjektien. Ne eivät ole näkyvissä siirtymisruudussa makrot -kohdassa objekteina. Tämä voi helpottaa tietokannan hallinta, sillä sinun ei tarvitse erillisiä makro-objekteja, jotka sisältävät makroja, lomakkeen tai raportin seurantaan. Seuraavien ohjeiden avulla voit luoda upotetun makron.

 1. Avaa lomake tai raportti, joka sisältää makron rakennenäkymä tai asettelunäkymä. Avaa lomake tai raportti, napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva tai Asettelunäkymä Painikkeen kuva .

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näytössä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Napsauta ohjausobjektia tai tapahtumaominaisuus, johon haluat upottaa makron sisältävän osan.

  Voit valita koko lomakkeen tai raportin, valitse ominaisuusikkunan yläreunassa pudotusvalikosta raporttia .

 4. Valitse ominaisuusikkunan tapahtuma -välilehti.

 5. Valitse tapahtumaominaisuus, johon haluat upottaa makron, ja valitse sitten Muodostin-painike -ruudun vieressä.

 6. Valitse muodostin -valintaikkunassa Makron muodostinja valitse sitten OK.

 7. Valitse Makron muodostin- toiminto -sarakkeen ensimmäiselle riville.

 8. Valitse toiminto -avattavasta luettelosta haluamasi toiminto.

 9. Täytä tarvittavat argumentit Argumentit -ruudussa ja siirtämällä sitten toiminnon seuraavalle riville.

 10. Toista vaiheet 8 ja 9, kunnes makro on valmis.

 11. Valitse Tallenna Painikkeen kuva ja valitse sitten Sulje Painikkeen kuva .

Makro suoritetaan aina, kun tapahtuma käynnistyy.

Huomautus: Accessin avulla voit luoda upotetun makron makroryhmä. Kuitenkin vain ryhmän ensimmäinen makro suoritetaan, kun tapahtuma käynnistyy. Myöhemmät makrot ohitetaan, ellei niitä kutsutaan upotetun makron itse, (esimerkiksi mukaan VirheenYhteydessä -toimintoa).

Osan alkuun

Esimerkki: Makron upottaminen raportin tietoja ei ole-tapahtuma

Kun suoritat raportin ja tietolähteeseen ei ole tietueita, raportti näyttää tyhjän sivun, eli sivun, joka ei ole tietoja. Voit halutessasi on näkyvissä sen sijaan sanomaruutu ja että raportin eivät ehkä näy ollenkaan. Upotetun makron on tässä tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu.

 1. Avaa raportti rakennenäkymään tai asettelunäkymään.

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näytössä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Valitse ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehti.

 4. Valitse tietoja ei ole.

 5. Valitse Muodostin-painike .

 6. Valitse muodostin -valintaikkunassa Makron muodostinja valitse sitten OK.

 7. Kirjoita toiminnot ja argumentit seuraavasta taulukosta.

Toiminto

Argumentit

Sanomaruutu

Tietueita ei löydy., Kyllä, tiedot, ei tietoja

PeruutaTapahtuma

[argumentteja]

 1. Huomaa, että edellisessä taulukossa on argumenttien niin kuin ne näkyvät argumentit -sarakkeessa. Todellisuudessa ne syötetään Argumentit-kohdassa seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.

Toiminnon argumentti

Arvo

Viesti

Tietueita ei löydy.

Äänimerkki

Kyllä

Tyyppi

Tiedot

Otsikko

Ei tietoja

 1. Napsauta Sulje.

  Makron muodostin sulkeutuu ja Tietoja ei ole tapahtuman näyttää [Upotettu makro].

 2. Tallenna ja sulje raportti.

Kun suoritat seuraavan kerran raportin ja tietueita ei löydy, virheilmoituksen siitä. Kun valitset sanomaruudussa OK , raportin peruuttaa näyttämättä tyhjän sivun.

Osan alkuun

Makron muokkaaminen

 • Jos haluat lisätä toimintoriville     Valitse makro-rivin yläpuolella, johon haluat lisätä uuden toiminnon, ja valitse sitten rakenne -välilehden rivit -ryhmässä Lisää rivejä Painikkeen kuva .

 • Jos haluat poistaa toimintoriville     Valitse toimintorivin, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten rakenne -välilehden rivit -ryhmässä Poista rivit Painikkeen kuva .

 • Jos haluat siirtää toimintoriville    Valitse toiminto napsauttamalla toiminnon nimen vasemmalla puolella olevaa rivinvalitsinta. Vedä rivinvalitsinta toiminnon siirtäminen toiseen sijaintiin.

Sivun alkuun

Lue lisää makrotoimintoja

Kun käsittelet makron muodostimen, saat lisätietoja toiminnon tai argumentin napsauttamalla sitä ja lukemalla kuvaus ruutuun Makron muodostin-ikkunan oikeassa alakulmassa. Kunkin makrotoiminnon on myös liittyy ohjeartikkelin. Lisätietoja toiminnon, valitse toiminto-luettelossa haluamasi toiminto ja paina F1-näppäintä.

Sivun alkuun

Makron suorittaminen

Erillinen-makrot toimivat jollakin seuraavista tavoista: suoraan (esimerkiksi siirtymisruudusta), makroryhmän toisen makron, VBA-moduulissa tai tapahtuman, joka esiintyy lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin. Makron upotettu lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin suorittamisen valitsemalla Suorita Painikkeen kuva rakenne -välilehden, kun makro on rakennenäkymässä. Muussa tapauksessa makro suoritetaan vain aina, kun siihen liittyvä tapahtuma käynnistyy.

Makron suorittaminen suoraan

Jos haluat suorittaa makron suoraan, tee jompikumpi seuraavista:

 • Siirry makroon siirtymisruudussa ja kaksoisnapsauta sitten makron nimi.

 • Valitse Tietokantatyökalut -välilehden makro -ryhmässä valitsemalla Suorita makro Painikkeen kuva , valitse Makron nimi -luettelosta haluamasi makro ja valitse sitten OK.

 • Jos makro on avattu rakennenäkymässä, valitse Suorita Painikkeen kuva rakenne -välilehden Työkalut -ryhmässä. Avaa makron rakennenäkymässä, napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

Suorittaa makron, joka on makroryhmässä

Jos haluat suorittaa makron, joka on makroryhmässä, tee jompikumpi seuraavista:

 • Valitse Tietokantatyökalut -välilehden makro -ryhmässä Suorita makro Painikkeen kuva ja valitse makro Makron nimi -luettelosta.

  Access lisää kunkin makro-ryhmässä Muotoile makroryhmänimi.makronimimerkinnän makro.

 • Valitse OK.

 • Määritä makro, lomakkeen tai raportin tapahtumaominaisuus -asetukseksi tai SuoritaMakro -toiminnon Makron nimi-argumenttina. Viitata makron käyttämällä seuraavaa syntaksia:

  makroryhmänimi.makronimi

  Esimerkiksi tapahtuman ominaisuusasetuksen suorittaa makron nimi luokat makroryhmä valikkonäyttö painikkeet:

  Lomakkeen valikkonäyttö painikkeet.

 • Suorittaa makron, joka on makroryhmässä VBA-toimintosarjan SuoritaMakro -menetelmällä DoCmd -objektin tai käyttämällä syntaksia noudattamalla aiemmin viittaamaan makron.

Makron suorittaminen toiseen makroja tai VBA-toimintosarjan

Lisää makroon tai toimintosarjaan SuoritaMakro -toiminto.

 • Jos haluat lisätä makron SuoritaMakro -toiminnon, napsauttamalla SuoritaMakro toimintoriviltä toiminto-luettelossa ja määrittämällä, jonka haluat suorittaa makron nimi Makron nimi -argumentti.

 • Jos haluat lisätä SuoritaMakro -toiminnon VBA-toimintosarjan, menetelmää DoCmd -objektin lisääminen toimintosarjaan ja määritä, jonka haluat suorittaa makron nimi. Esimerkiksi seuraava esiintymä menetelmää suoritetaan oma makron nimi makron:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Makron suorittaminen tapahtuman lomakkeessa tai raportissa tai hallinta

Vaikka voit upottaa makroja nyt suoraan Tapahtumaominaisuudet lomakkeiden, raporttien ja ohjausobjektien, voit luoda yhä erillisiä makroja ja sitoa ne tapahtumat, joka on makroista käyttämisestä Accessin aiemmissa versioissa.

 1. Kun luot erillisen makron, Avaa lomake tai raportti rakennenäkymä tai asettelunäkymä.

 2. Avaa lomake tai raportti tai osan tai lomakkeen tai raportin ohjausobjektin ominaisuusikkuna.

 3. Valitse tapahtuma -välilehti.

 4. Valitse tapahtuma, jonka haluat käynnistävän makron tapahtumaominaisuus. Muuta -tapahtuman makron käynnistämiseen valitsemalla Muutettaessa -ominaisuus.

 5. Valitse avattavasta luettelosta erillisen makron nimi.

 6. Tallenna lomake tai raportti.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×