Access 2007:n makrojen perusteet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä makrot ovat ja kuinka niiden avulla voidaan säästää aikaa automatisoimalla usein suoritettavat tehtävät. Artikkelissa käsitellään makrojen luonnin ja käytön perusteita. Lisäksi artikkelissa käsitellään makroihin Microsoft Office Access 2007 -versiossa tehtyjä parannuksia.

Artikkelin sisältö

Mikä on makron?

Tietoja makroista

Makrojen uusia ominaisuuksia Office Access 2007: ssä

Makron luominen

Makron suorittaminen

Makro

Makro on työkalu, jonka avulla voit automatisoida tehtäviä ja lisäävät lomakkeet, raportit ja ohjausobjektit. Esimerkiksi jos komentopainikkeen lisääminen lomakkeeseen, Liitä makro painiketta Napsautettaessa tapahtuman ja makron komennot, jota haluat painikkeeseen aina, kun sitä napsautetaan.

Accessissa on kannattaa ajatella makrot yksinkertainen ohjelmointikieli, jota kirjoitetaan muodostamalla luettelo toiminnoista suorittamiseen. Kun luot makron, valitse kutakin avattavasta luettelosta ja täytä tarvittavat tiedot kutakin. Makrojen avulla voidaan lisätä toimintoja lomakkeiden, raporttien ja komponenttien koodia kirjoittamatta Visual Basic for Applications (VBA)-moduulissa. Makroilla alijoukkoa VBA: ssa käytettävissä olevat komennot ja useimmat käyttäjät helpompi luoda makro kuin kirjoittaa VBA-koodia.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat luoda raportin suoraan jostakin tietojen syöttölomakkeen. Voit luoda makron, joka käynnistää raportin ja painikkeen lisääminen lomakkeeseen. Makron voi olla joko erillinen makro (erillinen objekti tietokannassa), joka on sidottu sitten painiketta Napsautettaessa -tapahtumaan tai makron voi upottaa suoraan itse painiketta Napsautettaessa -tapahtumaan – Office Access 2007uusi ominaisuus. Kummassakin, kun painiketta napsautetaan, makro suoritetaan ja käynnistää raportin.

Makro luodaan seuraavassa kuvassa esitetyn Makron muodostimen avulla.

Makron muodostin

Makron muodostimen tuominen näyttöön:

 • Valitse Luo -välilehden Muut -ryhmässä makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, moduuli tai Luokkamoduuli -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten makron. Painikkeen kuva

  Vihje: Makron muodostimen on uusittu Access 2010: n, minkä ansiosta entistä helpompaa luominen, muokkaaminen ja jakaminen Access makrot.

Sivun alkuun

Tietoja makroista

Termin makron käytetään yleensä viitata erillisiin makro-objekteihin (eli objekteja, jotka näet makrot siirtymisruudussa-kohdassa), mutta todellisuudessa yksi makro-objekti voi sisältää useita makroja. Tässä tapauksessa siihen viitataan makroryhmä. Makroryhmä näkyy siirtymisruudussa yksittäisen makron objektina, mutta makroryhmä todella sisältää useamman kuin yhden makron. On mahdollista jokaisen makron luominen erilliseen makro-objektiin, mutta usein se on järkevää, jos haluat ryhmitellä toisiinsa liittyvät makrot yhden makro-objektin. Makron nimi -sarakkeen nimi näkyy jokaisen makron nimi.

Makro koostuu yksittäisistä makrotoiminnoista. Useimmissa toiminnoissa on oltava yksi tai useita argumentteja. Lisäksi voit antaa makroryhmän jokaiselle makrolle nimen ja voit lisätä ehtoja, joilla hallitaan toimintojen suorittamista. Seuraavassa jokainen näistä ominaisuuksista käsitellään yksityiskohtaisemmin.

Makrojen nimet

Jos makro-objekti sisältää vain yhden makron, makrojen nimet ovat tarpeettomia. Voit viitata makroon vain makro-objektin nimi. Makroryhmä, kyseessä on kuitenkin määrittää yksilöivä nimi kunkin makro. Jos Makron nimi -sarakkeessa ei ole näkyvissä makron muodostimen, valitse rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmässä Makrojen nimet Painikkeen kuva . Lisätietoja makrojen suorittaminen makron ryhmien näkyy jäljempänä.

Argumentit

Argumentti on arvo, joka antaa toiminnolle tietoja esimerkiksi siitä, mikä merkkijono sanomaruudussa näytetään, mitä ohjausobjektia käytetään ja niin edelleen. Jotkin argumentit ovat pakollisia, ja jotkin ovat valinnaisia. Argumentit näkyvät makron muodostimen alaosassa Toiminnon argumentit -ruudussa.

Syötä toiminnon argumentit

Office Access 2007 makron muodostimen uusi ominaisuus on argumentit -sarake, jonka avulla voit tarkastella (mutta et kuitenkaan voi muokata) toiminnon argumentit samalla rivillä kuin toiminto. Tämä on hieman helpompi lukea makron, koska et enää tarvitse toiminnon argumenttien näyttöä. Argumentit näkyviin valitsemalla rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmässä argumentit Painikkeen kuva .

Ehdot

Ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voitaisiin suorittaa. Voit käyttää mitä tahansa lauseke, jonka arvoksi voi tulla Tosi/Epätosi tai Kyllä/Ei. Toimintoa ei suoriteta, jos lausekkeen arvoksi tulee Epätosi, Ei tai 0 (nolla). Jos lausekkeen arvoksi tulee jokin muu arvo, toiminto suoritetaan.

Jos haluat, että yhdellä ehdolla hallitaan useampaa kuin yhtä toimintoa, kirjoita kolme pistettä (...) jokaisen sellaisen seuraavan toiminnon Ehto-sarakkeeseen, joita haluat ehdon koskevan. Jos lausekkeen arvoksi tulee Epätosi, Ei tai 0 (nolla), mitään toiminnoista ei suoriteta. Jos ehdon arvoksi tulee jokin muu arvo, kaikki toiminnot suoritetaan.

Voit avata ehdot -sarakkeen makron muodostin- rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmästä valitsemalla ehdot Painikkeen kuva .

Suorita toiminto käyttämällä tätä lauseketta:

Jos:

[Toimipaikka]="Pariisi"

Makro suoritetaan lomakkeessa, jonka Toimipaikka-kentän arvo on Pariisi.

DCount("[Tilaustunnus]", "Tilaukset")>35

Tilaukset-taulukon Tilaustunnus-kentässä on enemmän kuin 35 arvoa.

DCount("*", "Tilaustiedot", "[Tilaustunnus]=Forms![Tilaukset]![Tilaustunnus]")>3

Tilaustiedot-taulukon Tilaustunnus-kentässä on yli kolme Tilaukset-lomakkeen Tilaustunnus-kentän kanssa yhtä suurta arvoa.

[Toimituspäivämäärä] Between #02.02.06# And #02.03.06#

Lomakkeessa, jossa makro suoritetaan, Toimituspäivämäärä-kentän arvo on päivämäärien 02.02.06 ja 02.03.06 välissä.

Forms![Tuotteet]![Yksikköjä varastossa]<5

Tuotteet-lomakkeen Yksikköjä varastossa -kentän arvo on pienempi kuin 5.

IsNull([Etunimi])

Lomake, jossa makro suoritetaan Etunimi-kentän arvo on null (ei ole arvoa). Tämä lauseke on sama kuin [Etunimi] Is Null.

[Maa/alue]="Iso-Britannia" And Forms![Myyntisummat]![Kokonaismyynti]>100

Maa/alue-kentän arvo on Iso-Britannia, ja Myyntisummat-lomakkeen Kokonaismyynti-kentän arvo on suurempi kuin 100. Maa/alue-kentän arvo tarkistetaan lomakkeessa, jossa makro suoritetaan.

[Maa/alue] In ("Ranska", "Italia", "Espanja") And Len([Postinumero])<>5

Maa/alue-kentän arvo on Ranska, Italia tai Espanja, ja postinumeron pituus on muu kuin viisi merkkiä. Maa/alue-kentän arvo tarkistetaan lomakkeessa, jossa makro suoritetaan.

MsgBox("Vahvistatko muutokset?",1)=1

Käyttäjä valitsee OK-painikkeen valintaikkunassa, jossa MsgBox-funktio näyttää tekstin "Vahvistatko muutokset?". Jos käyttäjä valitsee Peruuta, toimintoa ei suoriteta.

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Väliaikaista muuttujaa, jonka avulla sanomaruudun tulos tallennetaan, verrataan arvoon 2 (vbCancel=2).

Vihje: Jos haluat, että jokin toiminto ohitetaan väliaikaisesti, kirjoita sen ehdoksi Epätosi. Toiminnon väliaikaisesta ohittamisesta voi olla hyötyä makron vianmäärityksessä.

Makrotoiminnot

Makrot perustuvat toimintoihin. Accessissa on valittavana suuri määrä toimintoja, joiden avulla voidaan ottaa käyttöön erilaisia komentoja. Esimerkiksi jotkin usein käytetyt toiminnot voivat avata raportin, etsiä tietueen, näyttää sanomaruudun tai käyttää lomakkeessa tai raportissa suodatinta.

Sivun alkuun

Makrojen uusia ominaisuuksia Office Access 2007 -versiossa

Accessin aiemmissa versioissa monia usein käytettyjä toimintoja ei voinut suorittaa kirjoittamatta VBA-koodia. Office Access 2007 -versioon on lisätty uusia ominaisuuksia ja makrotoimintoja, joiden ansiosta koodia ei tarvita. Näin tietokantaan on helpompi lisätä toimintoja ja sen tietoturvaa voidaan parantaa.

 • Upotetut makrot    Nyt lomakkeen, raportin ja ohjausobjektin kaikkiin tapahtumiin voidaan upottaa makroja. Upotettu makro ei näy siirtymisruudussa, vaan siitä tulee osa sitä lomaketta, raporttia tai ohjausobjektia, johon se on luotu. Jos luot upotettuja makroja sisältävästä lomakkeesta, raportista tai ohjausobjektista kopion, makrot tulevat myös kopioon.

 • Parempi suojauksen    Painikkeen kuva Näytä kaikki toiminnot-painiketta ei näy korostettuna makron muodostimen, kun vain makrotoiminnot ja SuoritaKomento-argumentit, jotka ovat käytettävissä ovat niitä, jotka eivät edellytä luotettu tila, jos haluat suorittaa. Nämä toiminnot luotu makro suoritetaan, vaikka tietokanta on ei käytössä-tilassa (kun VBA on estänyt). Tietokantoja, jotka sisältävät Makrotoiminnot, jotka eivät ole luotetussa luettelossa, tai tietokannoissa, jotka on VBA-koodia, on erikseen myönnettävä luotettu tila.

 • Virheen käsittely ja virheenkorjaus   Office Access 2007 tarjoaa uusia makrotoimintoja, mukaan lukien VirheenYhteydessä (muistuttaa VBA: n ”-virhe”-lause) ja PoistaMakrovirhe, jotta voit suorittaa vastaavat toimet, kun virheitä ilmenee, kun makro on käynnissä. Lisäksi uusi Askel -makrotoiminto voit syöttää yksi vaihe tilassa milloin tahansa makron, niin, että voit tarkkailla makron toiminta yksi kerrallaan toiminto. 

 • Tilapäiset muuttujat    Kolme uusia makrotoimintoja (AsetaTilapMuutt, PoistaTilapMuuttja PoistaKaikkiTilapMuutt) avulla voit luoda ja käyttää tilapäiset muuttujat makrojen. Voit käyttää näitä ehtolausekkeiden makroja ohjausobjektiin tai välittää tietoja raportteja tai lomakkeita tai muuhun tarkoitukseen, joka edellyttää väliaikaisten sijainti arvon. Tilapäinen muuttujia voi myös käyttää VBA-koodissa, jotta voit käyttää niitä myös viestintä tiedot ja VBA-moduulit.

Sivun alkuun


Makron luominen

Office Access 2007 -sovelluksessa makro tai makroryhmä voi sisältyä makro-objektiin (jota kutsutaan joskus erilliseksi makroksi), tai makro voidaan upottaa mihin tahansa lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin tapahtumaominaisuuteen. Upotetuista makroista tulee osa sitä objektia tai ohjausobjektia, johon ne on upotettu. Erilliset makrot näkyvät siirtymisruudun Makrot-kohdassa, mutta upotetut makrot eivät näy siinä.

Makron muodostimen ominaisuudet

Erillisen makron luominen

Makron luominen

Upotetun makron luominen

Esimerkki: Makron upottaminen raportin tietoja ei ole-tapahtuma

Makron muokkaaminen

Lue lisää makrotoimintoja

Makron muodostimen ominaisuudet

Makron muodostimen avulla voidaan luoda ja muokata makroja. Avaa makron muodostin seuraavasti:

 • Valitse Luo -välilehden Muut -ryhmässä makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, moduuli tai Luokkamoduuli -painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten makron. Painikkeen kuva

  Makron muodostin tulee näyttöön.

Makron muodostimen avulla voit muodostaa niiden toimintojen luettelon, jotka haluat suorittaa, kun makro suoritetaan. Kun avaat makron muodostimen ensimmäisen kerran, näyttöön tulevat Toiminto-sarake, Argumentit-sarake ja Kommentti-sarake.

Toiminnon argumentit -kohdassa voit syöttää ja muokata tarvittaessa kunkin makrotoiminnon argumentteja. Näytössä näkyy kuvausruutu, jossa on lyhyt kuvaus jokaisesta toiminnosta tai argumentista. Napsauttamalla toimintoa tai toiminnon argumenttia voit lukea ruudussa olevan kuvauksen.

Seuraava taulukko sisältää makron muodostimen Rakenne-välilehdessä käytettävissä olevat komennot.

Ryhmä:

Komento

Kuvaus

Työkalut   

Suorita   

Suorittaa makrossa luetellut toiminnot.

Askel   

Ottaa käyttöön askellustilan. Kun makro suoritetaan tässä tilassa, jokainen toiminto suoritetaan vuorollaan. Kun toiminto on valmis, näyttöön tulee Makroaskel-valintaikkuna. Valitsemalla valintaikkunassa Askel voit siirtyä seuraavaan toimintoon. Valitsemalla Lopeta kaikki makrot voit lopettaa tämän makron ja kaikki muut käynnissä olevat makrot. Valitsemalla Jatka voit poistua askellustilasta ja suorittaa jäljellä olevat toiminnot pysähtymättä.

Muodostin   

Kun syötät lausekkeen sisältävän toiminnon argumentin, tämä painike on käytettävissä. Valitsemalla Muodostin voit avata Lausekkeen muodostin -valintaikkunan, jonka avulla voit muodostaa lausekkeen.

Rivit   

Rivien lisääminen   

Lisää yhden tai useita tyhjiä toimintorivejä valitun rivin tai valittujen rivien yläpuolelle.

Poista rivejä   

Poistaa valitut toimintorivit.

Näytä tai piilota   

Näytä kaikki toiminnot   

Näyttää avattavassa Toiminto-luetteloruudussa yhden tai useita makrotoimintoja.

 • Voit tuoda makrotoimintojen pidemmän luettelon näkyviin valitsemalla Näytä kaikki toiminnot. Kun makrotoimintojen luettelo on käytettävissä, Näytä kaikki toiminnot -painike näkyy valittuna. Jos valitset makrotoiminnon tästä pidemmästä makrotoimintojen luettelosta, saatat joutua määrittämään tietokannan luotetuksi, ennen kuin voit suorittaa toiminnon.

 • Jos haluat siirtyä makrotoimintojen pitemmästä luettelosta lyhyempään luetteloon, jossa näkyvät vain ne makrotoiminnot, joita voidaan käyttää tietokannassa, jota ei ole määritetty luotetuksi, varmista, että Näytä kaikki toiminnot -painike ei ole valittuna.

  Vihje: Jos Näytä kaikki toiminnot -painike on valittuna, poista valinta napsauttamalla Näytä kaikki toiminnot -painiketta.

  Kun Näytä kaikki toiminnot -painike ei ole valittuna, käytettävissä on luotettujen makrotoimintojen lyhyempi luettelo.

Makrojen nimet   

Näyttää tai piilottaa Makron nimi -sarakkeessa. Makronimet ovat pakollisia makron ryhmistä yksittäisten makrojen erottaa toisistaan, mutta muuten makrojen nimet eivät ole pakollisia. Lisätietoja on kohdassa Luo makro, tämän artikkelin.

Ehdot   

Näyttää tai piilottaa Ehto-sarakkeen. Tämän sarakkeen avulla voit syöttää lausekkeita, joilla hallitaan sitä, milloin toiminto suoritetaan.

Argumentit   

Näyttää tai piilottaa Argumentit-sarakkeen. Tässä sarakkeessa näkyvät jokaisen makrotoiminnon argumentit, ja sen avulla makro on helpompi lukea läpi. Jos näytössä ei näy Argumentit-saraketta, sinun täytyy napsauttaa jokaista toimintoa, kun haluat lukea Toiminnon argumentit -kohdassa olevat argumentit. Argumentit-sarakkeeseen ei voi syöttää argumentteja.

Osan alkuun

Itsenäisen makron luominen

 • Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, napsauta joko Moduuli- tai Luokkamoduuli-painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Makro.

 • Makron muodostin tulee näkyviin.

 • Lisää makroon toiminto:

  1. Napsauta makron muodostimessa Toiminto-sarakkeen ensimmäistä tyhjää solua.

  2. Kirjoita toiminto, jota haluat käyttää, tai tuo näyttöön toimintoluettelo napsauttamalla nuolta ja valitse toiminto, jota haluat käyttää.

  3. Määritä Argumentit-toiminnon argumentit, jos ne ovat pakollisia. Jos haluat nähdä kunkin argumentin lyhyt kuvaus, napsauta haluamaasi argumenttiruutuun ja lue argumentin kuvaus oikeassa reunassa.
   Liittyviä vihjeitä

   • Argumentit, jonka asetuksia ovat tietokantaobjektin nimi voit määrittää argumentin vetämällä objekti siirtymisruudun toiminnon Objektinimi argumenttiruutuun.

   • Voit myös luoda toiminnon vetämällä tietokantaobjektin siirtymisruudusta makron muodostimen tyhjälle riville. Jos vedät taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin tai moduulin makron muodostimeen, Access lisää taulukon, kyselyn, lomakkeen tai raportin avaavan toiminnon. Jos vedät makron muodostimeen makron, Access lisää makron suorittavan toiminnon.

  4. Voit halutessasi kirjoittaa toimintoa varten kommentin.

 • Jos haluat lisätä makroon enemmän toimintoja, siirry toiselle toimintorivi ja toista sitten vaihe 2. Access suorittaa toiminnot luetellussa järjestyksessä.

Osan alkuun

Makroryhmän luominen

Jos haluat ryhmitellä useita toisiinsa yhteydessä olevia makroja yhdeksi makro-objektiksi, voit luoda makroryhmän.

 • Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, napsauta joko Moduuli- tai Luokkamoduuli-painikkeen alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Makro.

 • Makron muodostin tulee näkyviin.

 • Valitse rakenne -välilehden Näytä/Piilota -ryhmästä Makrojen nimet Painikkeen kuva , jos se ei ole jo avattuna. Makron nimi -sarakkeessa näkyy makron muodostin.

  Huomautus: Makrojen nimet ovat välttämättömiä makroryhmissä, jotta yksittäiset makrot voitaisiin tunnistaa. Makron nimi näkyy samalla rivillä kuin makron ensimmäinen toiminto. Makron nimi -sarake on tyhjä makron seuraavien toimintojen kohdalla. Makro päättyy Makron nimi -sarakkeen seuraavan merkinnän kohdalla.

 • Kirjoita Makron nimi -sarakkeeseen makroryhmän ensimmäisen makron nimi.

 • Lisää haluamasi toiminnot ensimmäiseen makroon.

  1. Napsauta Toiminto-sarakkeen nuolta. Näyttöön tulee toimintoluettelo.

  2. Napsauta toimintoa, jonka haluat lisätä.

  3. Määritä Argumentit-toiminnon argumentit, jos ne ovat pakollisia. Jos haluat nähdä kunkin argumentin lyhyt kuvaus, napsauta haluamaasi argumenttiruutuun ja lue argumentin kuvaus oikeassa reunassa.
   Liittyviä vihjeitä

   • Jos toiminnon argumenttina on tietokantaobjektin nimi, voit asettaa argumentin arvon vetämällä objektin siirtymisruudusta toiminnon Objektin nimi -argumenttiruutuun.

   • Voit myös luoda toiminnon vetämällä tietokantaobjektin siirtymisruudusta makron muodostimen tyhjälle riville. Jos vedät taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin tai moduulin makron muodostimeen, Access lisää taulukon, kyselyn, lomakkeen tai raportin avaavan toiminnon. Jos vedät makron muodostimeen makron, Access lisää makron suorittavan toiminnon.

  4. Voit halutessasi kirjoittaa toimintoa varten kommentin.

 • Siirry seuraavan tyhjän rivin Makron nimi -sarakkeeseen ja kirjoita sitten makroryhmän seuraavan makron nimi.

 • Lisää toiminnot, jotka haluat makron suorittavan.

 • Toista vaiheet 5 ja 6 ryhmän jokaisen makron kohdalla.

Huomautus: 

 • Jos suoritat makron kaksoisnapsauttamalla sitä siirtymisruudussa tai valitsemalla Suorita Painikkeen kuva rakenne -välilehden Työkalut -ryhmästä, Access suorittaa vain ensimmäisen makron, pysähtyy, kun se saavuttaa toisen makron nimi.

 • Nimi, jonka määrität makroryhmälle tallentaessasi makroryhmän, viittaa koko makroryhmään. Nimi näkyy siirtymisruudun Makrot-kohdassa. Käytä seuraavaa syntaksia, kun viittaat makroryhmän yksittäiseen makroon:

  makroryhmänimi.makronimi

  Esimerkiksi painikkeet.Tuotteet viittaa tuotteet-makro painikkeiden makro-ryhmässä. Access näyttää tuotteet-makro makrot, kuten SuoritaMakro -toiminnon Makron nimi-argumentin luettelosta luettelosta painikkeet.tuotteet.

Osan alkuun

Upotetun makron luominen

Upotetut makrot eroavat erillisistä makroista siten, että upotetut makrot tallennetaan lomakkeiden, raporttien ja ohjausobjektien tapahtumaominaisuuksiin. Ne eivät näy objekteina siirtymisruudun Makrot-kohdassa. Näin tietokantaa on helpompi hallita, koska lomakkeen tai raportin makroja sisältäviä erillisiä makro-objekteja ei tarvitse seurata. Luo upotettu makro tekemällä seuraavat toimet.

 1. Avaa lomake tai raportti, joka sisältää makron rakennenäkymä tai asettelunäkymä. Avaa lomake tai raportti, napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva tai Asettelunäkymä Painikkeen kuva .

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Napsauta sen tapahtumaominaisuuden sisältävää ohjausobjektia tai osaa, johon haluat upottaa makron.

  Jos haluat valita koko lomakkeen tai raportin, valitse ominaisuusikkunan yläreunassa olevasta avattavasta luettelosta Raportti.

 4. Valitse ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehti.

 5. Valitse tapahtumaominaisuus, johon haluat upottaa makron, ja valitse sitten Muodostin-painike -ruudun vieressä.

 6. Valitse Valitse muodostin -valintaikkunassa Makron muodostin ja valitse OK.

 7. Valitse makron muodostinikkunassa Toiminto-sarakkeen ensimmäinen tyhjä rivi.

 8. Valitse avattavasta Toiminto-luetteloruudusta haluamasi toiminto.

 9. Täytä pakolliset argumentit Toiminnon argumentit -ruudussa ja siirry sitten seuraavalle toimintoriville.

 10. Toista vaiheet 8 ja 9, kunnes makro on valmis.

 11. Valitse Tallenna Painikkeen kuva ja valitse sitten Sulje Painikkeen kuva .

Makro suoritetaan aina, kun tapahtuma käynnistyy.

Huomautus: Accessin avulla voit luoda upotetun makron makroryhmä. Kuitenkin vain ryhmän ensimmäinen makro suoritetaan, kun tapahtuma käynnistyy. Myöhemmät makrot ohitetaan, ellei niitä kutsutaan upotetun makron itse, (esimerkiksi mukaan VirheenYhteydessä -toimintoa).

Osan alkuun

Esimerkki: Makron upottaminen raportin Tietoja ei ole -tapahtumaan

Kun suoritat raportin, jonka tietolähde ei sisällä tietueita, raportti näyttää tyhjän sivun – sivun, jolla ei ole tietoja. Haluat ehkä, että näyttöön tulee sen sijaan sanomaruutu ja että raportti ei tule ollenkaan näyttöön. Upotettu makro on tässä tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu.

 1. Avaa raportti rakennenäkymään tai asettelunäkymään.

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Valitse ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehti.

 4. Valitse Tietoja ei ole.

 5. Valitse Muodostin-painike .

 6. Valitse Valitse muodostin -valintaikkunassa Makron muodostin ja valitse sitten OK.

 7. Syötä toiminnot ja argumentit seuraavasta taulukosta.

Toiminto:

Argumentit:

Sanomaruutu

Tietueita ei löytynyt, Kyllä, Tiedot, Ei tietoja

PeruutaTapahtuma

[ei argumentteja]

 1. Huomaa, että edellisessä taulukossa argumentit näkyvät siinä muodossa kuin ne näkyvät Argumentit-sarakkeessa. Todellisuudessa ne syötetään Toiminnon argumentit -kohdassa seuraavan taulukon mukaan.

Toiminnon argumentti:

Arvo:

Sanoma

Tietueita ei löytynyt.

Äänimerkki

Kyllä

Laji

Tiedot

Otsikko

Ei tietoja

 1. Valitse Sulje.

  Makron muodostin sulkeutuu, ja Tietoja ei ole -tapahtumassa näkyy [Upotettu makro].

 2. Tallenna ja sulje raportti.

Kun seuraavan kerran suoritat raportin ja tietueita ei löydy, sanomaruutu tulee näyttöön. Kun valitset sanomaruudussa OK, raportti peruutetaan eikä näyttöön tule tyhjää sivua.

Osan alkuun

Makron muokkaaminen

 • Jos haluat lisätä toimintoriville     Valitse makro-rivin yläpuolella, johon haluat lisätä uuden toiminnon, ja valitse sitten rakenne -välilehden rivit -ryhmässä Lisää rivejä Painikkeen kuva .

 • Jos haluat poistaa toimintoriville     Valitse toimintorivin, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten rakenne -välilehden rivit -ryhmässä Poista rivit Painikkeen kuva .

 • Toimintorivin siirtäminen    Valitse toiminto napsauttamalla toiminnon nimen vasemmalla puolella olevaa rivinvalitsinta. Siirrä toiminto uuteen paikkaan vetämällä rivinvalitsinta.

Sivun alkuun

Lisätietoja makrotoiminnoista

Kun käytät makron muodostinta, saat lisätietoja toiminnosta tai argumentista napsauttamalla sitä ja lukemalla Makron muodostin -ikkunan oikeassa alakulmassa olevan kuvauksen. Jokaisella makrotoiminnolla on myös ohjeartikkeli. Saat lisätietoja toiminnosta napsauttamalla sitä toimintoluettelossa ja painamalla sitten F1-näppäintä.

Sivun alkuun

Makron suorittaminen

Erillinen-makrot toimivat jollakin seuraavista tavoista: suoraan (esimerkiksi siirtymisruudusta), makroryhmän toisen makron, VBA-moduulissa tai tapahtuman, joka esiintyy lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin. Makron upotettu lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin suorittamisen valitsemalla Suorita Painikkeen kuva rakenne -välilehden, kun makro on rakennenäkymässä. Muussa tapauksessa makro suoritetaan vain aina, kun siihen liittyvä tapahtuma käynnistyy.

Makron suorittaminen suoraan käyttöliittymästä

Makro voidaan suorittaa suoraan käyttöliittymästä jollakin seuraavista tavoista:

 • Siirry makroon siirtymisruudussa ja kaksoisnapsauta makron nimeä.

 • Valitse Tietokantatyökalut -välilehden makro -ryhmässä valitsemalla Suorita makro Painikkeen kuva , valitse Makron nimi -luettelosta haluamasi makro ja valitse sitten OK.

 • Jos makro on avattu rakennenäkymässä, valitse Suorita Painikkeen kuva rakenne -välilehden Työkalut -ryhmässä. Avaa makron rakennenäkymässä, napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

Makroryhmän makron suorittaminen

Voit suorittaa makroryhmän makron jollakin seuraavista tavoista:

 • Valitse Tietokantatyökalut -välilehden makro -ryhmässä Suorita makro Painikkeen kuva ja valitse makro Makron nimi -luettelosta.

  Access lisää kunkin makro-ryhmässä Muotoile makroryhmänimi.makronimimerkinnän makro.

 • Valitse OK.

 • Määritä makro, lomakkeen tai raportin tapahtumaominaisuus -asetukseksi tai SuoritaMakro -toiminnon Makron nimi-argumenttina. Viitata makron käyttämällä seuraavaa syntaksia:

  makroryhmänimi.makronimi

  Esimerkiksi seuraava tapahtumaominaisuuden asetus suorittaa Valikkonäytön painikkeet -makroryhmän Luokat-makron:

  Valikkonäytön painikkeet.Luokat

 • Suorittaa makron, joka on makroryhmässä VBA-toimintosarjan SuoritaMakro -menetelmällä DoCmd -objektin tai käyttämällä syntaksia noudattamalla aiemmin viittaamaan makron.

Makron suorittaminen toisesta makrosta tai VBA-toimintosarjasta

Lisää makroon tai toimintosarjaan SuoritaMakro -toiminto.

 • Jos haluat lisätä makron SuoritaMakro -toiminnon, napsauttamalla SuoritaMakro toimintoriviltä toiminto-luettelossa ja määrittämällä, jonka haluat suorittaa makron nimi Makron nimi -argumentti.

 • Jos haluat lisätä SuoritaMakro -toiminnon VBA-toimintosarjan, menetelmää DoCmd -objektin lisääminen toimintosarjaan ja määritä, jonka haluat suorittaa makron nimi. Esimerkiksi seuraava esiintymä menetelmää suoritetaan oma makron nimi makron:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Makron suorittaminen lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin tapahtuman yhteydessä

Vaikka makroja voidaan nyt upottaa suoraan lomakkeiden, raporttien ja ohjausobjektien tapahtumaominaisuuksiin, voit edelleen luoda erillisiä makroja ja sitoa ne tapahtumiin samalla tavalla kuin Accessin aiemmissa versioissa.

 1. Kun olet muodostanut erillisen makron, avaa lomake tai raportti rakenne- tai asettelunäkymään.

 2. Avaa lomakkeen tai raportin tai lomakkeen tai raportin osan tai ohjausobjektin ominaisuusikkuna.

 3. Valitse Tapahtuma-välilehti.

 4. Valitse tapahtuma, jonka haluat käynnistävän makron tapahtumaominaisuus. Muuta -tapahtuman makron käynnistämiseen valitsemalla Muutettaessa -ominaisuus.

 5. Valitse erillisen makron nimi avattavasta luetteloruudusta.

 6. Tallenna lomake tai raportti.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×