Yhteyden luominen, muokkaaminen tai poistaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Yhteydellä voit liittää toisiinsa kahden eri taulukon tietoja. Jokainen yhteys muodostuu kahdessa taulukossa olevista kentistä ja toisiaan vastaavista tiedoista. Tuotteet-taulukossa ja Tilaustiedot-taulukossa voi esimerkiksi olla Tuotetunnus-kenttä. Kullakin Tilaustiedot-taulukon tietueella on tuotetunnus, joka vastaa samalla tuotetunnuksella varustettua tietuetta Tuotteet-taulukossa.

Kun käytät näitä taulukoita kyselyssä, Access voi määrittää yhteyden avulla, mitkä kunkin taulukon tietueet yhdistetään tulosjoukkoon. Suhde voi auttaa estämään tietojen puuttumista estämällä poistettujen tietojen epäsynkronoinnin.

Tässä artikkelissa ovat vaiheittaiset ohjeet taulukon yhteyden luomisesta, muokkauksesta ja poistosta. Siinä kerrotaan myös, kuinka viite-eheys säilytetään haluttaessa estää yhteydettömien tietueiden luonti, kuinka liitoksen lajilla määritetään, mitkä tietueet yhteyksien kummaltakin puolelta sisällytetään kyselyn tulokseen ja kuinka viittaukset synkronoituina pitävät johdannaisasetukset määritetään.

Artikkelin sisältö

Yleistä

Taulukon yhteyden luominen käyttämällä Yhteydet-ikkunaa

Taulukon yhteyden luominen lisäämällä kenttä Kenttäluettelo-ruudulla

Yhteyden luominen tai muokkaaminen verkkotietokannassa

Yhteyden muokkaaminen

Viite-eheyden pakottaminen

Taulukon yhteyden poistaminen

Yleistä

Tavanomaisessa Access-tietokannassa taulukon yhteys luodaan jollakin seuraavista tavoista:

 • Lisää Yhteydet-ikkunassa liitettävät taulukot, ja vedä sitten kenttä niiden liittämiseksi toisesta taulukosta toiseen.

 • Vedä kenttä taulukon taulukkonäkymään Kenttäluettelo-ruudusta.

Kun luot yhteyden taulukoiden välille, yleisten kenttien nimien ei tarvitse olla samoja, vaikka usein käytetäänkin samoja nimiä. Yhteisillä kentillä on oltava sama tietotyyppi. Jos perusavainkenttä on laskurikenttä, viiteavainkenttä voi olla lukukenttä, jos Kentän koko -ominaisuus on molemmissa kentissä sama. Voit liittää esimerkiksi laskurikentän ja lukukentän, jos molempien kenttien Kentän koko -ominaisuuden arvo on pitkä kokonaisluku. Jos molemmat vastaavat kentät ovat lukukenttiä, niillä on oltava sama Kentän koko -ominaisuusasetus.

Verkkotietokannan yhteydet

Tärkeää: Yhteydet-ikkuna ei ole käytettävissä verkkotietokannassa.

Yhteys luodaan verkkotietokannassa ohjattua Haku ja suhde- toimintoa käyttämällä. Kun lisäät uuden kentän toiseen taulukoista, uusi kenttä saa arvot olemassa olevasta taulukosta.

Jos haluat muuttaa verkkotietokannan yhteyttä, valitse kyseinen kenttä ja muuta sitten yhteys suorittamalla Ohjattu haku uudelleen.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden luominen käyttämällä Yhteydet-ikkunaa

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmässä Yhteydet.

 2. Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä, Näytä taulukko -valintaikkuna tulee näyttöön automaattisesti. Jos se ei tule näyttöön, valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Näytä taulukko.

  Näytä taulukko -valintaikkunassa näkyvät tietokannan kaikki taulukot ja kyselyt. Jos haluat nähdä vain taulukot, valitse Taulukot. Jos haluat nähdä vain kyselyt, valitse Kyselyt. Jos haluat nähdä molemmat, valitse Molemmat.

 3. Valitse ainakin yksi taulukko tai kysely ja valitse sitten Lisää. Kun olet lopettanut taulukoiden ja kyselyjen lisäämisen Yhteydet-tiedostovälilehteen, valitse Sulje.

 4. Vedä kenttä (yleensä perusavain) yhdestä taulukosta toisen taulukon yhteiseen kenttään (viiteavaimeen). Jos haluat vetää useita kenttiä, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, napsauta kutakin kenttää ja vedä ne sen jälkeen.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna

 5. Varmista, että valintaikkunassa näkyvät kenttien nimet ovat yhteyden yhteisiä kenttiä. Jos kentän nimi on väärä, napsauta kentän nimeä ja valitse asiaankuuluva kenttä luettelosta.

  Viite-eheyden tätä yhteyttä, valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu. Lisätietoja viite-eheys-kohdassa Säilytä viite-eheys

 6. Valitse Luo.

  Access piirtää kahden taulukon välille yhteysviivan. Jos valitsit Säilytä viite-eheys -valintaruudun, viiva on paksumpi kummassakin päässä. Siinä tapauksessa että valitsit Säilytä viite-eheys -valintaruudun, yhteysviivan toisella puolella paksussa päässä näkyy myös luku 1 ja viivan toisella puolella näkyy äärettömän symboli (), kuten seuraavassa kuvassa.

Kentän vetäminen taulukosta toisen taulukon vastaavaan kenttään

Huomautukset: 

 • Yksi-yhteen-yhteyden luominen    Kummallakin yhteisellä kentällä (yleensä perusavain- ja viiteavainkentällä) on oltava yksilöllinen indeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden kenttien Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava Kyllä (ei kaksoisarvoja). Jos molemmilla kentillä on yksilöllinen indeksi, Access luo yksi-yhteen-yhteyden.

 • Yksi-moneen-yhteyden luominen    Yhteyden toisella puolella olevalla kentällä (yleensä perusavaimella) on oltava yksilöllinen indeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava Kyllä(ei kaksoisarvoja). Monta-puolella olevalla kentällä ei saa olla yksilöllistä indeksiä. Sillä voi olla indeksi, mutta sen on sallittava kaksoisarvot. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kentän Indeksoitu-ominaisuuden arvoksi on asetettava joko Ei tai Kyllä (kaksoisarvot sallittuja). Kun toisella kentällä on yksilöllinen indeksi ja toisella ei ole, Access luo yksi-moneen-yhteyden.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden luominen lisäämällä kenttä Kenttäluettelo-ruudulla

Voit lisätä kentän taulukkonäkymässä avoimena olevaan taulukkoon vetämällä sen Kenttäluettelo-ruudusta. Kenttäluettelo-ruudussa näkyvät yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät sekä tietokannan muissa taulukoissa käytettävissä olevat kentät.

Kun vedät kentän ”muu” (toisiinsa liittymättömiä) taulukosta ja suorita sitten ohjattu hakukentän, Kenttä Kenttäluettelo- ja mihin kentässä on vedetty taulukon välille luodaan automaattisesti uusi yksi-moneen-yhteys. Tätä yhteyttä Accessin luoma ei ole viite-eheyden oletusarvoisesti. Viite-eheyden, voit muokata yhteyden. Katso lisätietoja taulukon yhteyden muokkaaminen osio.

Taulukon avaaminen taulukkonäkymään

 • Kaksoisnapsauta taulukkoa siirtymisruudussa.

Kenttäluettelo-ruudun avaaminen

 • Paina ALT+F8. Näkyviin tulee Kenttäluettelo-ruutu.

  Kenttäluettelo-ruutu

Kenttäluettelo-ruudussa luetellaan kaikki tietokannan muut taulukot luokkiin ryhmiteltyinä. Kun käsittelet taulukkoa taulukkonäkymässä, Access näyttää kentät Kenttäluettelo-ruudussa kahdessa luokassa: Yhteydessä olevien taulukoiden käytettävissä olevat kentät ja Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät. Ensimmäisessä luokassa näkyvät taulukot, joilla on yhteys käsittelemäsi taulukon kanssa. Toisessa luokassa näkyvät taulukot, joiden kanssa taulukolla ei ole yhteyttä.

Kun napsautat Kenttäluettelo-ruudussa taulukon nimen vieressä olevaa plus-merkkiä (+), näet luettelon kaikista kyseisessä taulukossa käytettävissä olevista kentistä. Voit lisätä kentän taulukkoon vetämällä haluamasi kentän Kenttäluettelo-ruudusta taulukkoon taulukkonäkymässä.

Kentän lisääminen ja yhteyden luominen Kenttäluettelo-ruudun avulla

 1. Kun taulukko on avattuna taulukkonäkymässä, paina ALT+F8. Näkyviin tulee Kenttäluettelo-ruutu.

 2. Tuo taulukon kenttien luettelo näyttöön napsauttamalla Käytettävissä olevat kentät muissa taulukoissa -kohdassa taulukon nimen vieressä olevaa plusmerkkiä (+).

 3. Vedä haluamasi kenttä Kenttäluettelo-ruudusta taulukkonäkymässä avoimena olevaan taulukkoon.

 4. Kun kohdistin tulee näkyviin, pudota kenttä paikoilleen.

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

 5. Suorita ohjattu hakukentän luominen noudattamalla ohjeita.

  Kenttä tulee näkyviin taulukkonäkymässä olevaan taulukkoon.

Kun vedät kentän ”muu” (toisiinsa liittymättömiä) taulukosta ja suorita sitten ohjattu hakukentän, Kenttäluettelo -ja mihin kentässä on vedetty taulukon välille luodaan automaattisesti uusi yksi-moneen-yhteys. Tätä yhteyttä Accessin luoma ei ole viite-eheyden oletusarvoisesti. Viite-eheyden, voit muokata yhteyden. Katso lisätietoja taulukon yhteyden muokkaaminen osio.

Sivun alkuun

Yhteyden luominen tai muokkaaminen verkkotietokannassa

Yhteyden luomiseen verkkotietokannassa on käytettävä Ohjattua hakua. Yhteydet-ikkuna ei ole käytettävissä verkkotietokannassa. Ensimmäisen taulukon kenttiä käytetään arvojen lähteinä toisen taulukon vastaavissa kentissä.

Huomautus: Arvojen lähteenä käytettävän kentän on oltava olemassa ennen Ohjatun haun käyttämistä.

Yhteyden luominen Ohjattua hakua käyttämällä

 1. Avaa taulukko, johon toisesta taulukosta saatavat arvot lisätään.

 2. Valitse viimeisen kentän oikealla puolella Lisää napsauttamalla, ja valitse sitten Haku ja suhde.

  Kuvaa on ehkä vieritettävä vaakatasossa, jotta Lisää napsauttamalla -kohta tulee näkyviin.

 3. Valitse Ohjatun haun ensimmäisessä näkymässä Haluan, että hakukenttä hakee arvot toisesta taulukosta, ja valitse sitten Seuraava.

 4. Valitse taulukko, jossa on lähdearvot, ja valitse sitten Seuraava.

 5. Kaksoisnapsauta Käytettävissä olevat kentät -ikkunassa kenttää, jossa on lähdearvot, ja valitse sitten Seuraava.

 6. Voit vaihtoehtoisesti määrittää lajittelujärjestyksen hakukentälle. Valitse Seuraava.

 7. Voit myös säätää ohjauskentän leveyttä, mikä helpottaa pitkien arvojen lukemista. Valitse Seuraava.

 8. Anna uudelle kentälle nimi. Jos haluat varmistaa, että taulukoiden arvot vastaavat aina toisiaan, valitse Ota tietojen eheys käyttöön -valintaruutu, ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Johdannaispoisto – jos valitset tämän asetuksen ja poistat jommastakummasta taulukosta jonkin tietueen, sama tietue poistetaan myös toisesta taulukosta.

  • Poiston rajoitus – jos valitset tämän asetuksen ja yrität poistaa jommastakummasta taulukosta jonkin tietueen, jolla on vastaava tietue toisessa taulukossa, poistamista ei sallita.

   Huomautus:  Älä valitse Ohjatussa haussa Salli useita arvoja, kun luot yhteyden ohjatulla toiminnolla.

Yhteyden muokkaaminen verkkotietokannassa

 1. Avaa taulukko, joka saa arvonsa jostakin toisesta taulukosta.

 2. Valitse kenttä, joka saa arvonsa jostakin toisesta taulukosta.

 3. Valitse Kentät-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä Muokkaa hakukenttiä.

 4. Tee haluamasi muutokset ohjatun toiminnon toimintavaiheita seuraamalla. Voit muuttaa seuraavia:

  • Arvojen lähdekenttä

  • Arvojen lajittelujärjestys

  • Kentän leveys, ja piilotetaanko avainsarake

  • Hakukentän nimi

  • Onko tietojen eheys käytössä

  • Jos tietojen eheys on käytössä, käytetäänkö johdannaispoistoa vai poiston rajoitusta

Sivun alkuun

Yhteyden muokkaaminen

Voit muuttaa taulukon yhteyttä valitsemalla sen Yhteydet-ikkunassa ja muokkaamalla sitä sen jälkeen.

 1. Sijoita kohdistin siten, että se osoittaa yhteysviivaa, ja valitse sitten viiva napsauttamalla sitä.

  Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 2. Kun yhteysviiva on valittuna, kaksoisnapsauta sitä.

  tai

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunan avaaminen

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmässä Yhteydet.

  Näyttöön tulee Yhteydet-ikkuna.

  Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

 3. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 4. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  -tai-

  Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Muokkaa yhteyksiä.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna

 5. Tee haluamasi muutokset ja valitse sitten OK.

  Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa voidaan muuttaa taulukon yhteyttä. Voit muuttaa yhteyden kummallakin puolella olevia taulukoita tai kyselyjä tai kummallakin puolella olevia kenttiä. Voit myös määrittää liitoksen lajin tai säilyttää viite-eheyden ja valita johdannaisasetuksen. Lisätietoja liitoksen lajista ja sen määrittämisestä on kohdassa Liitoksen lajin määrittäminen. Lisätietoja viite-eheyden säilyttämisestä ja johdannaisasetuksen valitsemisesta on kohdassa Viite-eheyden säilyttäminen.

Liitoksen lajin määrittäminen

Kun taulukon yhteys määritetään, yhteyden tiedot ilmoittavat kyselyn rakenteesta. Jos esimerkiksi määrität yhteyden kahden taulukon välille ja luot sen jälkeen näitä kahta taulukkoa käyttävän kyselyn, Access valitsee automaattisesti oletusvastinekentät yhteydessä määritettyjen kenttien perusteella. Voit korvata nämä alkuperäiset oletusarvot kyselyssä, mutta yhteyden antamat arvot osoittautuvat usein oikeiksi. Koska tietojen vastineiden etsiminen ja tietojen yhdistäminen useammasta kuin yhdestä taulukosta tehdään usein kaikissa tietokannoissa lukuun ottamatta yksinkertaisimpia tietokantoja, oletusarvojen määrittäminen luomalla yhteyksiä voi säästää aikaa ja olla hyödyllistä.

Usean taulukon kyselyssä tietoja yhdistetään useammasta kuin yhdestä taulukosta etsimällä yhteisten kenttien arvojen vastineet. Vastineiden etsimisen ja yhdistämisen tekevää toimintoa kutsutaan liitokseksi. Oletetaan, että haluat näyttää asiakastilaukset. Luot kyselyn, joka liittää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon Asiakastunnus-kentän kohdalta. Kyselyn tulos sisältää asiakastietoja ja tilaustietoja vain niiltä riveiltä, joilta löytyi vastine.

Yksi arvoista, joka jokaiselle yhteydelle voidaan määrittää, on liitoksen laji. Liitoksen laji ilmoittaa Accessille, mitkä tietueet kyselyn tulokseen sisällytetään. Tarkastellaan uudelleen kyselyä, joka liittää Asiakkaat-taulukon ja Tilaukset-taulukon asiakastunnusta vastaavien yhteisten kenttien kohdalta. Käytettäessä liitoksen oletuslajia (jota kutsutaan sisäliitokseksi) kysely palauttaa vain ne asiakasrivit ja tilausrivit, joilla yhteiset kentät (joita kutsutaan myös liitetyiksi kentiksi) ovat samat.

Oletetaan kuitenkin, että haluat sisällyttää kyselyyn kaikki asiakkaat – myös asiakkaat, jotka eivät vielä ole tehneet tilauksia. Tätä varten sinun täytyy muuttaa liitoksen laji sisäliitoksesta vasemmaksi ulkoliitokseksi kutsutuksi liitokseksi. Vasen ulkoliitos palauttaa kaikki yhteyden vasemmalla puolella olevan taulukon rivit ja vain ne rivit, jotka vastaavat oikealla puolella olevan taulukon rivejä. Oikea ulkoliitos palauttaa kaikki oikealla puolella olevat rivit ja vain ne rivit, jotka vastaavat vasemmalla puolella olevia rivejä.

Tässä tapauksessa vasen ja oikea viittaavat taulukoiden sijainteihin Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa eikä Yhteydet-ikkunassa.

Määritä liitoksen laji sen mukaan, minkä tuloksen useimmiten haluat kyselystä, joka liittää tämän yhteyden taulukot.

Liitoksen lajin määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa Liitoksen laji.

  Näyttöön tulee Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna.

 2. Napsauta haluamaasi vaihtoehtoa ja valitse sitten OK.

Seuraavassa taulukossa (käytettäessä Asiakkaat- ja Tilaukset-taulukoita) näkyy kolme Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunan vaihtoehtoa, niiden käyttämä liitoksen laji ja palautetaanko kaikki rivit vai vastaavat rivit kunkin taulukon osalta.

Vaihtoehto

Relaatioliitos

Vasemmalla puolella oleva taulukko

Oikealla puolella oleva taulukko

1. Sisällytä vain rivit, joiden kummastakin taulukosta liitetyt kentät ovat samat.

Sisäliitos

Vastaavat rivit

Vastaavat rivit

2. Sisällytä KAIKKI Asiakkaat-taulukon tietueet ja vain ne Tilaukset-taulukon tietueet, joissa liitetyt kentät ovat samat.

Vasen ulkoliitos

Kaikki rivit

Vastaavat rivit

3. Sisällytä KAIKKI Tilaukset-taulukon tietueet ja vain ne Asiakkaat-taulukon tietueet, jossa liitetyt kentät ovat samat.

Oikea ulkoliitos

Vastaavat rivit

Kaikki rivit

Kun valitset vaihtoehdon 2 tai vaihtoehdon 3, yhteysviivassa näkyy nuoli. Nuoli osoittaa yhteyden siihen puoleen, joka näyttää vain vastaavat rivit.

Muutosten tekeminen Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunassa

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.

  Huomautus: Jos et ole vielä määrittänyt yhteyksiä ja tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat Yhteydet-ikkunan, näyttöön tulee Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos valintaikkuna tulee näyttöön, valitse Sulje.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

 3. Kaikki taulukot, joilla on yhteyksiä näkyvät yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, jonka Piilotettu -valintaruutu taulukon Ominaisuudet -valintaikkunassa on valittuna) ja niiden yhteydet ei näy ellei Siirtymisasetukset -valintaikkunan Näytä piilotetut objektit ole valittuna.

 4. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 5. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa. Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 6. Valitse Liitoksen tyyppi.

 7. Valitse vaihtoehto Liitoksen ominaisuudet -valintaikkunasta ja valitse sitten OK.

  1. Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna

 8. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Viite-eheyden pakottaminen

Viite-eheyden tarkoituksena on estää orpotietueet, eli tietueet, joissa on viite tietueisiin, joita ei ole enää olemassa. Viite-eheys säilytetään ottamalla se käyttöön taulukon yhteyttä varten. Sen jälkeen Access hylkää toiminnon, joka rikkoisi viite-eheyttä kyseisen taulukon yhteyden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että Access hylkää sekä päivitykset, jotka muuttavat viittauksen kohdetta, että poistot, jotka poistavat viittauksen kohteen. Jos haluat Accessin välittävän viittausten päivitykset ja poistot siten, että kaikki toisiinsa liittyvät rivit muuttuvat vastaavasti, katso Johdannaisasetusten määrittäminen.

Viite-eheyden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

 3. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 4. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa. Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 5. Valitse Säilytä viite-eheys tai poista valinta siitä.

 6. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Jos säilytät viite-eheyden, seuraavat säännöt otetaan käyttöön:

 • Yhteydessä olevan taulukon viiteavainkenttään ei voi syöttää arvoa, jos arvoa ei ole ensisijaisen taulukon perusavainkentässä – seurauksena olisi yhteydettömiä tietueita.

 • Tietuetta ei voi poistaa ensisijaisesta taulukosta, jos sitä vastaavia tietueita on yhteydessä olevassa taulukossa. Et voi esimerkiksi poistaa Työntekijät-taulukosta työntekijätietuetta, jos kyseiselle työntekijälle on määritetty tilauksia Tilaukset-taulukossa. Valitsemalla Tietueiden johdannaispoisto -valintaruudun voit kuitenkin valita, että ensisijainen tietue ja kaikki siihen liittyvät tietueet poistetaan yhdellä toiminnolla.

 • Ensisijaisessa taulukossa olevan perusavainkentän arvoa ei voi muuttaa, jos seurauksena olisi yhteydettömiä tietueita. Et voi esimerkiksi muuttaa Tilaukset-taulukossa olevaa tilausnumeroa, jos tilaukselle on määritetty rivejä Tilaustiedot-taulukossa. Valitsemalla Kenttien johdannaispäivitys -valintaruudun voit kuitenkin valita, että ensisijainen tietue ja kaikki siihen liittyvät tietueet päivitetään yhdellä toiminnolla.

  Huomautukset: Jos viite-eheyden säilyttämisen käyttöönotossa on vaikeuksia, huomaa, että seuraavien ehtojen on täytyttävä viite-eheyden säilyttämistä varten:

  • Ensisijaisen taulukon yhteisen kentän on oltava perusavain tai sillä on oltava ainutkertainen indeksi.

  • Yhteisillä kentillä on oltava sama tietotyyppi. Ainoa poikkeus on se, että laskurikenttä voidaan yhdistää sellaiseen lukukenttään, jonka Kentän koko -ominaisuuden asetuksena on Pitkä kokonaisluku.

  • Molemmat taulukot ovat samassa Access-tietokannassa. Viite-eheyttä ei voi säilyttää linkitettyjä taulukoita varten. Jos lähdetaulukot ovat kuitenkin Access-muodossa, voit avata tietokannan, johon ne on tallennettu, ja ottaa viite-eheyden käyttöön kyseisessä tietokannassa.

Johdannaisasetusten määrittäminen

Joissakin tilanteissa yhteyden "yksi"-puolella olevaa arvoa on ehkä muutettava. Tällöin haluat Accessin päivittävän automaattisesti kaikki ne rivit, joihin muutos vaikuttaa, osana yhtä toimintoa. Näin päivitys tapahtuu kokonaan eikä tietokantaan jää ristiriitoja, jotka aiheutuisivat siitä, että jotkin rivit on päivitetty ja joitakin ei ole. Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen avulla Access auttaa välttämään tämän ongelman. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Kenttien johdannaispäivitys -asetuksen sekä päivität sen jälkeen perusavaimen, Access päivittää automaattisesti kaikki ne kentät, jotka viittaavat perusavaimeen.

Sinun täytyy ehkä poistaa myös rivi ja kaikki siihen liittyvät tietueet, esimerkiksi lähettäjän tietue ja kaikki tähän lähettäjään liittyvät tilaukset. Tämän takia Access tukee Tietueiden johdannaispoisto -asetusta. Kun valitset viite-eheyden säilyttämisen ja valitset Tietueiden johdannaispoisto -valintaruudun, Access poistaa automaattisesti kaikki ne tietueet, jotka viittaavat perusavaimeen, kun poistat perusavaimen sisältävän tietueen.

Johdannaispäivityksen ja/tai johdannaispoiston ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

 3. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jota haluat muuttaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 4. Kaksoisnapsauta yhteysviivaa.

  Näyttöön tulee Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna.

 5. Valitse Säilytä viite-eheys -valintaruutu.

 6. Valitse joko Kenttien johdannaispäivitys- tai Tietueiden johdannaispoisto -valintaruutu tai valitse molemmat.

 7. Tee yhteyteen haluamasi lisämuutokset ja valitse sitten OK.

Huomautus: Jos perusavain on laskurikenttä, Kenttien johdannaispäivitys -valintaruudun valinnalla ei ole vaikutusta, koska arvoa ei voi muuttaa laskurikentässä.

Sivun alkuun

Taulukon yhteyden poistaminen

Tärkeää: Kun yhteys poistetaan, myös yhteyden viite-eheyden tuki poistuu, jos se on otettu käyttöön. Sen seurauksena Access ei enää automaattisesti estä yhteydettömien tietueiden luontia yhteyden "monta"-puolelle.

Jos haluat poistaa taulukon yhteyden, sinun täytyy poistaa yhteysviiva Yhteydet-ikkunassa. Sijoita kohdistin siten, että se osoittaa yhteysviivaa, ja napsauta sitten viivaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna. Kun yhteysviiva on valittuna, paina DELETE-näppäintä.

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Yhteydet-ryhmässä Kaikki yhteydet.

  Näyttöön tulevat kaikki ne taulukot, joilla on yhteyksiä, ja yhteysviivat näkyvät. Huomaa, että piilotetut taulukot (taulukot, joiden Piilotettu-valintaruutu on valittuna taulukon Ominaisuudet-valintaikkunassa) ja niiden yhteydet eivät näy, ellei Näytä piilotetut objektit ole valittuna Siirtymisasetukset-valintaikkunassa.

 3. Napsauta sen yhteyden yhteysviivaa, jonka haluat poistaa. Yhteysviiva näyttää paksummalta, kun se on valittuna.

 4. Paina DELETE-näppäintä.

 5. Näyttöön saattaa tulla sanoma Haluatko varmasti poistaa valitut yhteydet pysyvästi tietokannasta? Jos tämä vahvistussanoma tulee näyttöön, valitse Kyllä.

Huomautus: Jos jompikumpi taulukon yhteydessä käytetty taulukko on käytössä, kun esimerkiksi toinen henkilö tai prosessi käyttää sitä tai sitä käytetään lomakkeen kaltaisessa avoimessa tietokantaobjektissa, yhteyttä ei voi poistaa. Näitä taulukoita käyttävät avoimet objektit on suljettava, ennen kuin yhteys yritetään poistaa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×