Yhdistimien lisääminen muotojen välille Visiossa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Visiolla voit yhdistää helposti muotoja piirustukseesi. Automaattisen yhdistämisen avulla yhdistää muotoja lisätessäsi niitä. Yhdistämistyökalulla voit yhdistää myös aiemmin lisättyjä muotoja.

Tämä ohjeartikkeli sisältää seuraavat osiot:

Yhteystyypit

Visiossa on kahdentyyppisiä yhteyksiä, joilla yhdistin voi olla yhteydessä muotoon: pisteyhteys tai dynaaminen yhteys. Pisteyhteys pitää yhdistimen liimattuna tiettyyn pisteeseen muodossa, vaikka muotoa siirretään tai käännetään. Dynaamisen yhteyden avulla yhdistin voi vaihtaa sijaintiaan muodossa siten, että muodon kääntäminen tai siirtäminen johtaa siihen, että yhdistin siirtyy muodossa siihen yhteyspisteeseen, joka on lähimpänä yhdistimen alkupistettä.

Seuraavassa kaaviossa muodolla A on pisteyhteys muotoon C. Kun muotoa C siirretään, yhdistin muodosta A pysyy yhteydessä samaan pisteeseen muodossa B. Muodolla B puolestaan on dynaaminen yhteys muotoon C, joten yhdistin muodosta B siirtyy siihen yhteyspisteeseen, joka on lähimpänä muodossa C.

Pisteen A ja C välissä on yhteys, ja pisteiden B ja C välissä on dynaaminen yhteys.

Voit käyttää kumpaa tahansa yhteystyyppiä kummassa tahansa yhdistimen päässä. Jos yhdistät muodot automaattisella yhdistämisellä, yhdistimen molemmat päät ovat dynaamisia yhteyksiä. Jos valitset manuaalisesti, missä yhdistin kiinnittyy muotoon, voit valita yhteystyypin. Saat lisätietoja yhteystyypin määrittämisestä ja vaihtamisesta tämän ohjeartikkelin kohdasta Sivulla jo olevien muotojen yhdistäminen.

Muodon yhdistäminen automaattisesti lisäämisen yhteydessä

Visio voi yhdistää muodot automaattisesti, kun lisäät niitä piirustukseen. Tämä on erityisen kätevää, kun olet luomassa vuokaaviota.

Seuraavien ohjeiden avulla voit lisätä piirustukseen muodon, jonka Visio yhdistää automaattisesti aiemmin lisättyyn muotoon.

Huomautus: Ennen kuin toimit alla olevien ohjeiden mukaisesti, varmista, että automaattinen yhdistäminen on käytössä. Varmista Näytä-välilehden Visuaaliset apuvälineet -ryhmästä, että Automaattinen yhdistäminen on valittuna.

Muodon lisääminen ja sen yhdistäminen automaattisesti aiempaan muotoon
 1. Vedä muoto sivulle Muodot-ikkunasta, jos sivulla ei ole vielä ole yhtään muotoa.

 2. Pidä osoitinta aloitusmuodon päällä, kunnes automaattisen yhdistämisen nuolet tulevat näkyviin muodon ympärille.

  Kun AutoConnect on aktiivinen, saat yhdistämisnuolet näkyviin osoittamalla muotoa hiirellä.

  Jos et näe automaattisen yhdistämisen nuolia, tarkista Näytä-välilehdestä, että automaattisen yhdistämisen valintaruutu on valittuna.

 3. Pidä osoitinta sen nuolen päällä, joka osoittaa suuntaan, johon haluat lisätä muodon.

  Lisättävien muotojen työkalurivi tulee näkyviin, kun osoitat hiirellä AutoConnect-nuolta.

  Näkyviin tulee pikavalikoima, jossa on neljä ensimmäistä Pikamuodot-kaavaimen pikamuotoa. Kun osoitat työkalurivin muotoa, Visio näyttää sen esikatselun sivulla.

 4. Napsauta muotoa, jonka haluat lisätä.

 5. Jos haluat jatkaa, osoita automaattisen yhdistämisen nuolta juuri lisätyssä muodossa. Näin voit lisätä toisenkin muodon, joka myös yhdistetään automaattisesti.

  Siirtämällä hiiren osoittimen äskettäin lisätyn muodon kohdalle saat näkyviin AutoConnect-nuolet, joilla voit lisätä toisen muodon.

Huomautus: Jos haluat käyttää jotain muuta kuin pienoistyökalurivillä näkyvää muotoa, vedä haluamasi muoto Muodot-ikkunasta haluamaasi kohtaan sivulla. Voit yhdistää muodon tämän ohjeartikkelin Sivulla jo olevien muotojen yhdistäminen -kohdan ohjeiden mukaisesti.

Sivulla jo olevien muotojen yhdistäminen

Tietysti voit yhdistää myös jo piirustuksessasi olevia muotoja. Voit yhdistää niitä joko automaattisella yhdistämisellä tai yhdistintyökalulla.

Voit yhdistää muotoja joko pisteyhteydellä tai dynaamisella yhteydellä. Saat lisätietoja tämän ohjeartikkelin Yhteystyypit-kohdasta.

Jos haluat luoda pisteyhteyden, jossa yhdistin säilyy liimattuna tiettyyn kohtaan muotoa, vedä yhteys ensimmäisen muodon yhteyspisteestä toisen muodon yhteyspisteeseen. Yhdistimen päätepisteet muuttuvat vihreiksi, kun muodot on yhdistetty.

Voit kiinnittää yhdistimen tiettyyn muodon pisteeseen liimaamalla.
Voit kiinnittää yhdistimen tiettyyn muodon pisteeseen liimaamalla.

Jos haluat luoda dynaamisen yhteyden, jossa yhdistin voi liikkua muotoa siirrettäessä, pidä yhdistämistyökalua ensimmäisen muodon keskiosan päällä, kunnes muodon ympärille ilmestyy vihreä kehys. Pidä hiiren painiketta painettuna ja vedä yhteys toisen muodon keskelle. Kun toisen muodon ympärille tulee vihreä kehys, vapauta hiiren painike.

Salli yhdistimen dynaaminen liikkuminen muodon pisteisiin liimaamalla yhdistin muotoon.
Salli yhdistimen dynaaminen liikkuminen muodon pisteisiin liimaamalla yhdistin muotoon.

Nykyisten muotojen yhdistäminen automaattisesti

 1. Pidä osoitinta muodon yläpuolella, kunnes automaattisen yhdistämisen nuolet tulevat näkyviin muodon ympärille.

  Kun AutoConnect on aktiivinen, saat yhdistämisnuolet näkyviin osoittamalla muotoa hiirellä.
 2. Napsauta ja vedä yhdistin automaattisen yhdistämisen nuolesta toiseen muotoon. Jos haluat luoda dynaamisen yhteyden, pudota yhdistin keskelle muotoa. Jos haluat luoda pisteyhteyden, pudota yhdistin johonkin tiettyyn muodon yhdistämispisteeseen.

  Muodon esikatselu tulee näkyviin, kun pidät osoitinta automaattisen yhdistämisen nuolen kohdalla. Voit myös jättää muodon huomiotta, sillä se katoaa, kun vedät yhdistimen kohteeseensa.

Muotojen yhdistäminen yhdistämistyökalulla
 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Yhdistin.

  Yhdistämistyökalulla voidaan yhdistää muotojen yhteyspisteitä toisiinsa.
 2. Napsauta muotoa ja vedä yhdistin toiseen muotoon.

 3. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Kohdistintyökalu.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Yhdistimen tyypin muuttaminen suorakulmaiseksi, suoraksi tai kaarevaksi.

Napsauta yhdistintä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta yhdistimen tyyppi: suorakulmainen, suora tai kaareva.

Muotojen tasaaminen ja välistäminen siten, että yhdistimet asettuvat siististi.

Valitse kaikki kohdistettavat muodot. Valitse sitten Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmästä Tasaa > Automaattinen tasaus tai Sijainti > Automaattinen välistys. Voit valita useita muotoja pitämällä Ctrl-näppäimen painettuna, kun napsautat kutakin muotoa, tai hyödyntämällä jotakin Aloitus-välilehden Muokkaus-ryhmän Valitse-toimintoa.

Yhteyden muuttaminen pisteyhteydestä dynaamiseksi ja dynaamisesta pisteyhteydeksi.

Valitse yhdistin ja vedä sen päätepistettä poispäin muodosta. Pudota yhdistin tiettyyn pisteeseen pisteyhteyden luomista varten tai muodon keskelle dynaamista yhteyttä varten.

Automaattisen yhdistämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit ottaa automaattisen yhdistämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä joko kaikissa Visio-piirustuksissa tai vain aktiivisena olevassa piirustuksessa.

Automaattisen yhdistämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä aktiivisessa kaaviossa
 • Valitse Näytä-välilehden Visuaaliset apuvälineet -ryhmästä Automaattinen yhdistäminen -valintaruutu tai poista sen valinta.

  Voit ottaa AutoConnectin käyttöön tai poistaa sen käytöstä Näytä-välilehdessä.

Huomautus: Jos Automaattinen yhdistäminen -valintaruutu ei ole käytettävissä, tarkista, onko automaattinen yhdistäminen poistettu käytöstä kaikissa kaavioissa. Voit tehdä sen alla olevien ohjeiden avulla.

Automaattisen yhdistämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä kaikissa kaavioissa
 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

 2. Valitse Vision asetukset -ikkunassa Lisäasetukset.

 3. Valitse Muokkausasetukset-kohdasta Ota käyttöön automaattinen yhdistäminen -valintaruutu. Poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa automaattisen yhdistämisen käytöstä.

  Ota AutoConnect käyttöön -valintaruudulla voit ottaa AutoConnectin käyttöön tai poistaa sen käytöstä kaikissa kaavioissa ja piirustuksissa.
 4. Valitse OK.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×