Yammerin tietosuojasta usein kysytyt kysymykset (Yammer-järjestelmänvalvojan opas)

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Luottamuksellisuus ja tietojen eheyden säilyttäminen on Yammerin suurin prioriteetit. Yammer ylläpitää laaja kulttuuri suojauksen ja hyödyntää iteratiivinen toimintatavan suunnittelu ja parantaa käytäntöjä ja ohjausobjektit. Olemme analysoida jatkuvasti Microsoftin suojauskäytäntöjä varmistamiseksi Microsoft tarjoaa optimaalisen suojaus asiakkaidensa tehokkuutta. Tilanteeseesi Yammer yhteystietosi uusimman suojauksen yleiskatsaus ja oheismateriaalin. Lisätietoja Lue Yammerin Tiedot suojauskäytäntö.

Tämä artikkeli kuuluu Yammer-järjestelmänvalvojan oppaaseen

Yammer-verkoston määrittäminen

Yammer-käyttäjien hallitseminen

Yammer-tietojen valvominen

Yammerin lisäominaisuudet

Yammerin tietosuojasta usein kysytyt kysymykset    

Yammerin teknisen valmiuden tarkistusluettelo

Tärkeää: 

  • Yammer SSO ja Yammer DSync ovat poistumassa käytöstä ja ne lakkaavat toimimasta 1. joulukuuta 2016. Uusia Yammer SSO- ja DSync-määrityksiä ei voi tehdä 1. huhtikuuta 2016 jälkeen.

  • Lisätietoja palvelun käytöstä poistumisesta ja siirtymisestä käyttämään Yammerin SSO-kirjautumisen ja Yammer DSyncin korvaavaa ratkaisua on artikkelissa Valmistautuminen Yammerin SSO-kirjautumisen ja DSyncin käytöstä poistumiseen.

Osa 1 – suojaus

K: Kuka voi käyttää Yammer-verkostoa?

V: Yammer-verkostoon voivat liittyä ainoastaan henkilöt, joilla on kelvollinen ja varmennettu yrityssähköpostiosoite. Yammerissa voit luoda ulkoisia verkostoja suojattua yhteistyötä varten kolmansien osapuolten kanssa.

K: Missä tietoja isännöidään?

A: alkaen 16. toukokuu 2015 Yammer tietoja isännöidään Microsoft hallitun palvelinkeskusten. Lisätietoja Microsoft-pilvi-infrastruktuuria ja toimintojen yhteenveto tietoturva, tietosuoja ja vaatimustenmukaisuus.

K: Mitkä ovat Yammerin tietosuojakäytännöt? Miten käsittelette tietojani?

V: tietosuojakäytäntömme ovat julkisia ja saatavilla täällä osana: Microsoft Online Services-palvelun tietosuojalausunto.

K: Voinko saada tietoa suojauskäytännöstänne?

A: Yleiset Yammer suojaustiedot löytyy tähän: Yammer-suojaustietoja. Yammerin sisältyy Office 365-Valvontakeskuksen.

K: Kuka voi käyttää tietoja?

V: Vain käyttäjät, joilla on luotettava yritys, voivat käyttää asiakastietoja ja vasta hyväksynnän jälkeen. Kaikki käyttö kirjataan ylös, ja sitä valvotaan säännöllisesti.

K: Salataanko tiedot?

V: Kaikki ympäristöön ja ympäristöstä siirretyt tiedot salataan aina. Yammer-tiedonsiirrossa käytetään HTTPS-protokollaa (TLS 1.2:ta tuetaan) riippumatta käyttäjän päätepisteestä (selain, työpöytäsovellus, mobiilisovellus, ohjelmointirajapinta). Yammer-tiedot salataan tiedonsiirron lisäksi myös silloin, kun ne ovat KÄYTTÄMÄTTÖMINÄ. Tällöin ne salataan 256-bittisellä AES-avaimella.

K: Mikä on Yammerin arkkitehtuuri?

V: Yammerin arkkitehtuuri perustuu yritysten sosiaalisen verkoston tarpeisiin. Yritysten sosiaalinen verkosto on onnistunut vain, jos käyttäjät omaksuvat käyttöympäristön ja hyödyntävät sitä. Yammer onkin suunniteltu ja kehitetty siten, että se tukee käytön omaksumista ja järjestelmän hyödyntämistä ja mahdollistaa tekniikan nopeat iteraatiot.

Yammer on joukko irtonaisia osia ohjelmointirajapinnoilla yhdistettyinä. Niitä kehitetään ja ne julkaistaan itsenäisesti erilaisia luokkansa parhaita koodeja ja tekniikoita hyödyntäen. Yammer on julkinen pilvipalvelu (ohjelmisto palveluna, SaaS) ja vain palveluna tarjottavan sovelluksen arkkitehtuuri. Käytämme tietoihin perustuvaa, nopeasti iteroituvan kehityksen lähestymistapaa käyttöympäristön onnistumisen mittaamiseen käyttämällä loppukäyttäjän omaksumisen ja hyödyntämisen päätilastoja.

K: Kuka omistaa Yammer-verkostoon lähetetyt tiedot?

V: Käyttäjät, jotka lähettävät avoimeen Yammer-verkostoon tietoja, omistavat lähettämänsä tiedot. Nämä käyttäjät ovat oman sisältönsä rekisterinpitäjiä. Käytettäessä Yammer Enterprisea yrityksestä tulee rekisterinpitäjä ja kaikkien tietojen omistajuus siirtyy yritykselle. Yammer on vain tietojenkäsittelijä, eikä sillä ole oikeuksia sisältöön tai velvollisuuksia Yammer-verkostoon lähetettyjen tietojen suhteen.

K: Noudatatteko maani tietosuojalakia?

V: Rekisterinpitäjän velvollisuutena on noudattaa sitä koskevaa tietosuojalainsäädäntöä. Yammerilla on käytäntöjä, jotka helpottavat rekisterinpitäjän (yksilön ja yrityksen) tietosuojalainsäädännön noudattamista.

K: Voimmeko tulla käymään paikan päällä tai tarkastaa toimitilanne?

A: Yammer ei salli asiakkaiden suorittaa tarkastuksia paikan päällä. Asiakkaita on yli 200 000, joten tämä ei ole mahdollista, ja lisäksi se on myös riski palvelun turvallisuudelle. Vastaamme suojausta koskeviin kysymyksiin avoimesti ja läpinäkyvästi.

K: Suoritatteko kolmannen osapuolen tekemiä auditointeja tai testausta?

V: V: Valehyökkäyksiä Yammerin infrastruktuuriin suoritetaan neljännesvuosittain osana Office 365:tä.

K: Miten tiedot erotetaan muista asiakkaista?

V: Yammer on todellinen palveluna tarjottavan sovelluksen malli. Siinä asiakkaan tiedot erotetaan loogisesti tarkan valvonnan avulla, jotta vuokraajien tiedot pysyvät varmasti erillään.

K: Voinko pakottaa monimenetelmäisen todentamisen?

V: Voit ottaa sen käyttöön SAML 1.1- tai 2.0 -yhteensopivan tunnistetietopalvelun avulla.

K: Mikä on yritysten sosiaalisen verkoston ja Facebookin välinen ero?

V: Yammer-verkostosi on yrityksesi yksityisessä käytössä. Ainoastaan käyttäjät, joilla on yrityksesi kelvollinen ja varmennettu sähköpostiosoite, voivat liittyä Yammer-verkostoosi. Yammer on luotu alusta lähtien yritysten sosiaaliseksi verkostoksi. Siinä on tietoturva mukana jokaisella tasolla. Lisäksi se on erittäin hyvin hallittava ja integroitu yritysten tietoturvajärjestelmien kanssa, esimerkiksi Active Directoryn ja kertakirjautumisen kanssa.

K: Mikä on avoimen Yammerin ja Yammer Enterprisen suojauksen välinen ero?

V: Kumpikin perustuu samaan suojausjärjestelmään. Yammer Enterprise sisältää enemmän hallinnollista valvontaa sekä mahdollistaa integraation muiden järjestelmien (kuten Active Directoryn, Active Directory Federation Servicesin, SharePointin ja Salesforcen) kanssa.

Lisätietoja Yammer Enterprisen hallinnollisesta valvonnasta on kohdassa Yrityksen integroinnit.

K: Myykö Yammer tietojamme?

V: Ei. Yammer ei louhi tai myy asiakkaan tietoja. Kaikki tiedot kuuluvat asiakkaalle (joko käyttäjälle tai yritykselle käytettävästä Yammer-versiosta riippuen).

K: Voinko viedä kaikki tietoni?

V: Yammer Enterprise sallii kaikkien viestien, muistiinpanojen ja ladattujen tiedostojen sekä niiden metatietojen viennin. Viedyt tiedot voivat myös sisältää poistettua sisältöä, jos Tilapäinen poistaminen -asetus on määritetty tietojen säilyttämisen kohdalla.

K: Kuuluuko Yammer O365-valvontakeskuksen materiaalien piiriin?

V: Kyllä, jos se on. Katso Office 365-Valvontakeskuksen.

Osa 2 ‐ Hallinta

K: Mitä hallinnollisia valvontatoimia on saatavilla Yammerin hallintaan?

V: Lisätietoja Yammer Enterprisen hallinnollisesta valvonnasta on kohdassa Yrityksen integroinnit.

K: Miten voin hallita Yammeria mobiililaitteissa?

A: Yammer on saatavana kaikkiin suurimpiin mobiilikäyttöympäristöihin, mukaan lukien Windows Phone, iPhone, iPad, ja Android. Käyttäjät voivat asentaa Yammer-sovelluksen omasta sovelluskaupastaan. Yammer tarjoaa istuntojen hallintatoimintoja, jotta käyttäjä tai järjestelmänvalvoja voi tarvittaessa lopettaa millä tahansa laitteella käydyn Yammer-istunnon.

K: Miten voin hallita käyttäjiä?

V: Yammer-verkostoon voivat liittyä ainoastaan henkilöt, joilla on kelvollinen ja varmennettu yrityssähköpostiosoite.

Maksuttomassa Yammer-verkostossa käyttäjät voivat kutsua niitä työtovereitaan, joilla on sama sähköpostiosoitepääte, tekemään kanssaan yhteistyötä. Käyttäjät voivat myös keskeyttää muiden käyttäjien pääsyn Yammer-verkostoon.

Yammer Enterprisessa järjestelmänvalvojat voivat valmistella ja poistaa käyttäjiä joukkona .csv-tiedostoa käyttämällä sekä lisäksi synkronoida tiedot Active Directoryn kanssa. Näin järjestelmänvalvoja voi automaattisesti lisätä käyttäjiä, jotka eivät vielä ole Yammerissa ja poistaa käyttäjiä Yammerista, jos heidän Active Directory -tilinsä on poistettu käytöstä tai poistettu.

Lisätietoja joukkopäivityksestä on ohjeen kohdassa Käyttäjien joukkopäivitys.

Lisätietoja AD-synkronoinnista on artikkelissa Yammerin yhteystietojen synkronointia suunnitteleminen .

K: Mitä AD-määritteitä AD-synkronointi siirtää Yammeriin?

V: Lisätietoja AD-synkronoinnin käyttöönotto-oppaassa: Yammerin yhteystietojen synkronointia suunnitteleminen.

K: Käytössämme on useita Active Directory -puuryhmiä. Voiko synkronoinnin suorittaa niistä kaikista?

V: Kyllä. Synkronointityökalu voi määrittää käyttämään useita Active Directory-puuryhmät tai toimialueet tietolähteet. Katso lisätietoja Yammerin yhteystietojen synkronointia suunnitteleminen .

K: Kuinka käyttäjät, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, voivat käyttää Yammeria?

A: Yammer toimii monien suurten organisaatioiden kanssa, joissa on tärkeää kuulla kaikkien työntekijöiden ääni, myös niiden, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Näissä tapauksissa Yammer voi myöntää kyseisille käyttäjille käyttöoikeuden yksilöllisen tunnisteen perusteella.

Osa 3 – käyttöönotto

K: Voinko kokeilla Yammeria?

A: Yammer on ilmainen tarjoaa, jota käytetään Suorita kaikki kokeet. Tämä on saatavilla kaikille rekisteröityä osoitteessa http://about.yammer.comniiden yrityksen sähköpostitilin kanssa. Yrityksen sosiaalisen verkoston (ESN) onnistuu vain, jos käyttäjien päättää ja osallistuminen Platformin mukana. Kokeiluversio ESN olisi sellaisenaan keskitytään Käytä tapauksissa, käyttöönotto- ja välitys sijaan ominaisuuksia.

K: Onko Yammerissa viiveitä?

V: Yammer haluaa tarjota hienon käyttökokemuksen rohkaistakseen käyttäjiä käyttöympäristön omaksumiseen ja hyödyntämiseen, koska viiveiden vaikutuksen minimoimiseksi on tehty paljon työtä. Kannustamme asiakkaita kokeilemaan Yammerin maksutonta versiota ja näin arvioimaan palvelun suorituskykyä itse.

K: Mitä sisällölle ja käyttäjille tapahtuu, kun Yammer-verkosto päivitetään maksuttomasta versiosta Enterprise-versioon?

V: Kaikki sisältö sekä käyttäjät säilyvät ennallaan: maksuttomasta Yammer-verkostosta tulee Yammer Enterprise -verkostosi, joten siirtymistä ei ole. Käyttäjien toiminnot pysyvät samoina. Näkyvissä voi olla uusi nimipalkki ja logo sekä uudet käyttöä koskevat käytännöt, kun järjestelmänvalvoja laittaa ne paikalleen.

K: Mikä on Basic- ja Enterprise-versioiden ero?

V: Yammer saatavana Freemium-palveluna, jossa useimmat ominaisuudet ovat saatavana maksutta käyttäjille, joilla on organisaation kelvollinen sähköpostiosoite. Suurimmat erot ovat seuraavat:

  • Tietojen omistajuus   : käyttäjät omistavat tiedot Basic-versiossa, organisaatio taas Enterprise-versiossa.

  • Integroinnit   : ohjelmointirajapinnan käyttö on rajoitettua Basic-versiossa, kun taas Enterprise-versiossa on kaikkien integrointien (Yammer-sovelluskirjaston ja ohjelmointirajapinnan) täysi käyttöoikeus.

  • Järjestelmänvalvoja   : Käyttäjät hallitsevat omaa profiiliaan ja sisältöä maksuttomassa versiossa. Enterprise-versiossa kaksi järjestelmänvalvojan tasoa hallitsevat käyttäjiä, tekevät verkostoon määrityksiä, valvovat ja vievät sisältöä sekä ottavat ominaisuuksia käyttöön tai poistavat niitä käytöstä. Analyysitiedot, ilmoitukset ja toimialueen yhdistäminen ovat käytettävissä.

  • Mukauttaminen   : mukauttamiseen ei ole mahdollisuutta Basic-versiossa, Enterprise-versiossa on mahdollisuus määrittää ylätunniste ja logo sekä valita väri.

  • Yhteensopivuus   : toimintoja ei ole saatavana Basic-versiossa, järjestelmänvalvoja voi suorittaa tietojen viennin, valvonnan ja poiston Enterprise-versiossa.

  • Tuki:    tekninen verkkotuki on mukana maksuttomassa versiossa, Microsoft-tuki, SLA ja Yammerin asiakasverkoston käyttö ovat mukana Enterprise-versiossa.

K: Voidaanko yritykseni useat SMTP-sähköpostitoimialueet yhdistää yhteen Yammer-verkostoon?

V: Kyllä. SMTP-sähköpostijälkiliitteillä on oletusarvoisesti oma Yammer-verkosto. Tällä varmistetaan, että tiedot pysyvät tietyssä organisaatiossa. Monilla suurilla organisaatioilla on kuitenkin useita SMTP-sähköpostitoimialueita ja siten myös monia Yammer-verkostoja. Yammer Enterprisessa nämä Yammer-verkostot voidaan yhdistää. Kun käyttäjä kirjautuu sisään, yksi Yammer-verkosto merkitään kaikkien työtovereiden kohdalle riippumatta siitä, mitä yrityksen SMTP-sähköpostiosoitetta kirjautumisessa käytettiin.

K: Mitä tiedostotyyppejä Yammeriin voi ladata?

A: oletusarvon mukaan Yammeriin voi ladata mitä tahansa tiedostotyyppejä. Yammer-verkon järjestelmänvalvoja, voit siirtyä asetukset > Verkon järjestelmänvalvoja > Configuration -osassa voit muuttaa asetusta. Yammer-verkon järjestelmänvalvoja voit rajoittaa tiedostojen lataaminen palvelimeen ja Salli vain valokuvien ja videoiden tiedostotyypit tai ei ole tiedostojen Yammeriin voi ladata. Verkkoon, joka sallii kuvan ja videon tiedostotyypit, kyseessä on Microsoftin parhaat pyrkii ottamaan tämä rajoitus tarkistamalla tiedostotunniste ja jotkin tiedostojen metatietoja, mutta takaa, että käyttäjät et voi ohittaa tämä rajoitus

K: Miksi näen eri ominaisuuksia tai värejä tai eri asettelun kuin työtoverini?

V: Osana Yammerin kehitysmenetelmiä A/B-testaamme kaikki Yammerin ominaisuudet ja määritämme voittajan tietojen perusteella. Testit suoritetaan tietyssä käyttäjäjoukossa kaikissa verkostoissa, joten nämä muutokset eivät näy verkoston tasolla ennen niiden testausta ja julkaisua.

K: Mitä mallia Yammerissa käytetään?

A: Yammer nopean release ja iteratiiviset kehittämisen kehitysmenetelmistä tarkoittaa, että muutos on vakio. Parhaillaan kohteet ja niiden vaiheen kehittämiseen ovat seuraavassa käytettävissä: Office 365: n ohjeet.

K: Mitä rajoituksia ratkaisussa on (kuten käyttäjien, verkostojen ja tiedostojen määrä, varastointitila, käyttö)?

V: Yammer on suunniteltu SaaS-ratkaisuna, ohjelmisto palveluna tarjottavana sovellusympäristönä mittakaava huomioon ottaen. Ainoa rajoitus koskee tiedostokokoa. Yksittäisen tiedoston koko voi olla enintään 5 Gt Yammer Enterprisessa (100 Mt maksuttomassa Yammer-versiossa). Yammer tukee rajoittamatonta määrää käyttäjiä ja tiedostoja sekä mitä tahansa ulkoisia verkostoja ja tiedostotyyppejä.

Aiheeseen liittyvät artikkelitpacteralocked100mathced

Yammer-järjestelmänvalvojan opas
Yammer-hallintakeskus

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×