Word for Macin pikanäppäimet

Word for Macin pikanäppäimet

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Useiden käyttäjien etsiminen, että pikanäppäimet ulkoisen näppäimistön käyttäminen Word for Mac auttaa heitä tehokas työskentely. Käyttäjät, joilla mobility tai vision käyttöä pikanäppäimet ovat olennaiset vaihtoehtona käyttämällä hiirtä. Tässä artikkelissa itemizes Word for Macpikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa tai vapauttaa yhtä aikaa, sisältävät plus-merkin (+). Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa järjestyksessä, sisältävät pilkun (,).

 • Jotkin Mac-käyttöjärjestelmäsi (OS)-versiot ja sovelluksia apuohjelman asetukset voivat olla ristiriidassa pikanäppäimet ja funktio Office for Mackeskeisiä toimintoja. Lisätietoja pikanäppäimen avaimen varauksen muuttamisesta on Macin ohjeessa Mac OS-versiosi tai Katso apuohjelma-sovelluksen. Katso myös tämän artikkelin pikakuvake ristiriidat.

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa on Word 2016 for Macin usein käytetyt näppäinoikotiet.

Toiminto

Näppäin

Viimeisimmän toiminnon peruuttaminen

KOMENTO + Z tai Control + Z

Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan.

KOMENTO + X tai Control + X

Kopioi valitun tekstin tai grafiikan leikepöydälle.

KOMENTO + C tai Control + C

Sijoittaa leikepöydän sisällön.

KOMENTO + V tai Control + V

Valitsee Siirry-komennon (Muokkaa-valikko).

Optio + KOMENTO + G

Avaa Kieliasun tarkistus -valintaikkuna

Optio + KOMENTO + L

Laajentaa valinnan.

F8

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

KOMENTO + gravis (')

Valitsee Tallenna nimellä -komennon (Tiedosto-valikko).

KOMENTO + Vaihto + S

Kopioi valitun tekstin.

VAIHTO + F2

Muuttaa kirjaimet isoiksi tai pieniksi kirjaimiksi tai molempia sisältäväksi.

VAIHTO + F3

Tekstin etsiminen tai tekstin etsiminen ja korvaaminen

CONTROL + F etsimistä varten; siirtää kohdistuksen hakuruutuun

CONTROL +H etsimistä ja korvaamista varten

Asiakirjan tulostaminen

KOMENTO + P tai CONTROL + P

Siirtyy kohdistimen edelliseen paikkaan.

VAIHTO + F5

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

KOMENTO + VAIHTO + `

Avaa Synonyymisanasto-ruudun.

VAIHTO + F7

Tiivistää valinnan.

VAIHTO + F8

Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO + F9

Leikkaa Piikkiin.

KOMENTO + F3

Sulje ikkuna.

KOMENTO + F4

Laajenna tai pienennä valintanauha.

Optio + KOMENTO + R

Muokkaa kirjanmerkkiä.

KOMENTO + Vaihto + F5

Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen. Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun on oltava valittuna (Word-valikko, Asetukset-komento, Kieliasun tarkistus).

OPTIO + F7

Etsii valitun tekstin Internetistä.

KOMENTO + Vaihto + L

Aloittaminen

Saat parhaan kokemuksen näppäimistön käyttäminen valintanauhan kanssa Kokeile näppäimistöasetuksia kaikki komponentit seuraavasti:

 1. Avaa Järjestelmäasetukset ( KOMENTO + VÄLINÄPPÄIN, kirjoita Järjestelmä-asetus- ja Enter-näppäintä).

 2. Siirry Näppäimistöasetukset (tyyppi näppäimistön ja osumien Enter).

 3. Siirry pikanäppäimet (paina välilehti, sitten oikealle osoittavaa nuolta kolme kertaa ja sitten välilyönti).

 4. Näppäimistön laajennettu käyttö muuttaminen tekstiruutujen ja vain luettelot, Kaikki komponentit (CTRL + F7-näppäintä)

Monet näppäimistöt määrittävät oletusarvoisia erikoistoimintoja toimintonäppäimille. Jos haluat käyttää toimintonäppäintä muuhun tarkoitukseen, sinun on painettava Fn-näppäintä + toimintonäppäintä. Lisätietoja siitä, miten toimintonäppäimet otetaan käyttöön ja miten niitä voi käyttää tarvitsematta painaa Fn-näppäintä, on artikkelissa Toimintonäppäinoikotiet jäljempänä tässä artikkelissa.

Näppäinoikoteiden ristiriidat

Jotkin Windowsin pikanäppäimet ovat ristiriidassa vastaavien Mac OS:n oletusnäppäinoikoteiden kanssa. Jos haluat käyttää näitä näppäinoikoteitä, saatat joutua muuttamaan Macin näppäimistöasetuksissa Näytä työpöytä -näppäinoikotietä.

Näppäinoikoteiden järjestelmäasetusten muuttaminen hiirtä käyttämällä

 1. Valitse omenavalikko, valitse Järjestelmäasetukset.

 2. Valitse Näppäimistö.

 3. Valitse Näppäinoikotiet-välilehti.

 4. Valitse Mission Control.

 5. Poista sen näppäinoikotien valintaruudun valinta, jota haluat käyttää.

Kohdistimen siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyminen yksi merkki vasemmalle

Nuoli vasemmalle

Siirtyminen yksi merkki oikealle

Nuoli oikealle

Siirtyy sanan alkuun.

OPTIO + VASEN NUOLI

Siirtää seuraavaan sanaan oikealla.

OPTIO + OIKEA NUOLI

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

KOMENTO + ylänuoli

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

KOMENTO + alanuoli

Siirtyy edelliseen soluun vasemmalle (taulukossa)

VAIHTO + SARKAIN

Siirtyy seuraavaan soluun oikealle (taulukossa)

SARKAIN

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

Ylänuoli

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

KOMENTO + oikea nuoli tai End

Siirtyy rivin alkuun.

KOMENTO + vasen nuoli tai Home

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

Page Up

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

Page Down

Siirtyy seuraavan sivun alkuun

KOMENTO + Page Down

Siirtyy edellisen sivun alkuun

KOMENTO + Page Up

Asiakirjan loppuun

KOMENTO + End

MacBook-näppäimistö:
KOMENTO + FN + oikea nuoli

Asiakirjan alkuun

KOMENTO + Home

MacBook-näppäimistö:
KOMENTO + FN + vasen nuoli

Kohdistimen edelliseen paikkaan

VAIHTO + F5

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Vihje: Jos tiedät kohdistimen liikuttamiseen tarvittavan näppäinyhdistelmän, voit yleensä valita tekstin samalla näppäinyhdistelmällä pitämällä samalla Vaihto-näppäintä painettuna. Esimerkiksi näppäinyhdistelmä KOMENTO + oikea nuoli siirtää kohdistimen seuraavaan sanaan ja näppäinyhdistelmä KOMENTO + Vaihto + oikea nuoli valitsee tekstin kohdistimesta seuraavan sanan alkuun.

Toiminto

Näppäin

Voit valita useita kohteita ei ole vierekkäin

Valitse ensimmäinen kohde, pidä KOMENTO -näppäintä painettuna ja valitse sitten muut kohteet

Valitsee merkin oikealta.

VAIHTO + OIKEA NUOLI

Valitsee merkin vasemmalta.

VAIHTO + VASEN NUOLI

Valitsee sanan kohdistimen oikealta puolelta.

VAIHTO + OPTIO + OIKEA NUOLI

Valitsee sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

VAIHTO + OPTIO + VASEN NUOLI

Valitsee rivin loppuun.

KOMENTO + Vaihto + oikea nuoli tai Vaihto + End

Valitsee rivin alkuun.

KOMENTO + Vaihto + vasen nuoli tai Vaihto + Home

Valitsee yhden rivin alaspäin.

VAIHTO + ALANUOLI

Valitsee yhden rivin ylöspäin.

VAIHTO + YLÄNUOLI

Valitsee kappaleen loppuun.

KOMENTO + Vaihto + alanuoli

Valitsee kappaleen alkuun.

KOMENTO + Vaihto + ylänuoli

Valitsee yhden ruudun alaspäin.

VAIHTO + PAGE DOWN

Valitsee yhden ruudun ylöspäin.

VAIHTO + PAGE UP

Valitsee asiakirjan alkuun.

KOMENTO + Vaihto + Home

Valitsee asiakirjan loppuun.

KOMENTO + Vaihto + End

Valitsee ikkunan loppuun.

Optio + KOMENTO + Vaihto + Page Down

Valitsee koko asiakirjan.

KOMENTO + A

Valitsee pystysuuntaisen tekstialueen.

KOMENTO + VAIHTO + F8 ja käytä sitten nuolinäppäimiä; painamalla ESC-näppäintä valintatila

Laajentaa valinnan asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8 ja käytä sitten nuolinäppäimiä; painamalla ESC-näppäintä valintatila

Tekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto

Näppäin

Valitsee seuraavan solun sisällön.

SARKAIN

Valitsee edellisen solun sisällön.

VAIHTO + SARKAIN

Laajentaa valinnan viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja.

Valitsee sarakkeen.

Osoita sarakkeen ensimmäistä tai viimeistä solua. Pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja paina toistuvasti YLÄNUOLI- tai ALANUOLI-näppäintä.

Laajentaa valinnan (tai lohkon).

KOMENTO + Vaihto + F8 ja käytä sitten nuolinäppäimiä ja peruuta valintatila painamalla Esc-näppäintä

Pienentää valinnan kokoa.

VAIHTO + F8

Valitse useita soluja, sarakkeita tai rivejä, jotka eivät ole vierekkäin.

Valitse ensimmäinen kohde, pidä KOMENTO -näppäintä painettuna ja valitse sitten muut kohteet

Valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa laajennustilan käyttöön

F8

Sijainnin osoittaminen asiakirjassa laajennetun valinnan tilassa laajentaa nykyisen valinnan kyseiseen sijaintiin.

Valitsee lähimmän merkin vasemmalta.

F8, vasen nuoli

Valitsee lähimmän merkin oikealta.

F8, oikea nuoli

Laajentaa valintaa.

Laajenna valinta esimerkiksi koko sanaan, lauseeseen, kappaleeseen, osaan tai asiakirjaan painamalla F8-näppäintä toistuvasti.

Pienentää valintaa.

VAIHTO + F8

Poistaa laajennustilan käytöstä

Esc

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Kopioi tekstiä tai grafiikkaa.

KOMENTO + C tai F3

Kopioi tyylin.

KOMENTO + VAIHTO + C

Sijoittaa tyylin.

KOMENTO + VAIHTO + V

Kopioi teksti tai kuva leikepöydälle.

CONTROL + OPTIO + C

Leikkaa ja siirtää valitun tekstin leikepöydälle.

KOMENTO + X tai F2

Siirtää tekstin tai grafiikan.

KOMENTO + X tai F2 (siirrä sitten kohdistinta ja paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + V tai F4)

Luo Automaattinen teksti

OPTIO + F3

Lisää automaattisen tekstin.

KOMENTO + optio + VAIHTO + V

Sijoittaa leikepöydän sisällön.

KOMENTO + V tai F4

Sijoittaa määräten

KOMENTO + Control + V

Sijoittaa ja muuttaa muotoilun ympäröivän tekstin ulkoasun mukaan.

KOMENTO + optio + VAIHTO + V

Liittää piikin sisällön

KOMENTO + VAIHTO + F3

Poistaa merkin vasemmalta.

DELETE

Poistaa sanan vasemmalta.

KOMENTO + Delete

Poistaa merkin oikealta.

KOMENTO tai poista

Poistaa sanan oikealta.

KOMENTO + KOMENTO

Leikkaa ja siirtää valitun tekstin leikepöydälle.

KOMENTO + X tai F2

Peruuta viimeisin toiminto.

KOMENTO + Z

Tekee uudelleen viimeisimmän toiminnon

KOMENTO + Y

Leikkaa ja sijoittaa piikin (Piikki).

KOMENTO + F3

Piirustus

Toiminto

Näppäin

Näytä tai piilota piirtotila käytöstä

KOMENTO + control + Z

Kappaleiden tasaaminen ja muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Keskittää kappaleen.

KOMENTO + E

Tasaa kappaleen molemmat reunat

KOMENTO + J

Tasaa kappale vasemmalle.

KOMENTO + L

Tasaa kappale oikealle.

KOMENTO + R

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CONTROL + VAIHTO + M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

KOMENTO + VAIHTO + M

Riippuvan sisennyksen luominen

KOMENTO + T

Poistaa riippuvan sisennyksen.

KOMENTO + VAIHTO + T

Aloittaa automaattisen muotoilun.

KOMENTO + optio + K

Käyttää normaalia tyyliä.

KOMENTO + VAIHTO + N

Käyttää Otsikko 1 -tyyliä.

KOMENTO + optio + 1

Käyttää Otsikko 2 -tyyliä.

KOMENTO + optio + 2

Käyttää Otsikko 3 -tyyliä.

KOMENTO + optio + 3

Käyttää luettelotyyliä, kun osoitin on rivin alussa.

KOMENTO + Vaihto + L

Lisää sitovan välilyönnin.

OPTIO + VÄLILYÖNTI

Rivivälin määrittäminen

Toiminto

Näppäin

Määrittää yksinkertaisen rivivälin.

KOMENTO + 1

Määrittää kaksinkertaisen rivivälin.

KOMENTO + 2

Määrittää 1,5-kertaisen rivivälin.

KOMENTO + 5

Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin.

KOMENTO + 0 (nolla)

Merkkien muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Vaihtaa fontin

KOMENTO + VAIHTO + F

Suurentaa fonttikokoa

KOMENTO + VAIHTO + >

Pienentää fonttikokoa

KOMENTO + VAIHTO + <

Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen.

KOMENTO +]

Pienentää fonttikokoa yhden pisteen.

KOMENTO + [

Muuttaa merkkien muotoilua (Kirjasin-komento, Muotoile-valikko).

KOMENTO + D

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO + F3

Muotoilee kaikki isoiksi kirjaimiksi.

KOMENTO + VAIHTO + A

Käyttää lihavointia

KOMENTO + B

Alleviivaa

KOMENTO + U

Alleviivaa sanat välejä alleviivaamatta.

KOMENTO + VAIHTO + W

Kaksoisalleviivaa tekstin.

KOMENTO + VAIHTO + D

Käyttää kursivointia

KOMENTO + I

Muotoilee kaikki pieniksi kirjaimiksi.

KOMENTO + VAIHTO + K

Ottaa käyttöön alaindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

KOMENTO + yhtäläisyysmerkki

Ottaa käyttöön yläindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

KOMENTO + Vaihto + plusmerkki

Ottaa käyttöön yliviivauksen.

KOMENTO + Vaihto + X

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto

Näppäin

Lisää tyhjän kentän.

KOMENTO + F9

Rivinvaihdon lisääminen

VAIHTO + ENTER

Sivunvaihtojen lisääminen

KOMENTO + Enter

Palstanvaihdon lisääminen

KOMENTO + Vaihto + Return

Sitovan yhdysmerkin lisääminen

KOMENTO + Vaihto + yhdysviiva

Tekijänoikeussymbolin lisääminen

OPTIO + G

Rekisteröidyn tavaramerkin symbolin lisääminen

OPTIO + R

Tavaramerkin symbolin lisääminen

OPTIO + 2

Kolmen pisteen lisääminen

OPTIO + PUOLIPISTE

Kenttien käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Lisää DATE-kentän.

CONTROL + VAIHTO + D

Lisää LISTNUM-kentän.

KOMENTO + optio + VAIHTO + L

Lisää PAGE-kentän.

CONTROL + VAIHTO + P

Lisää TIME-kentän.

CONTROL + VAIHTO + T

Lisää tyhjän kentän.

KOMENTO + F9

Päivittää valitut kentät.

F9

Purkaa kentän linkin.

KOMENTO + VAIHTO + F9

Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO + F9

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

OPTIO + F9

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

OPTIO + VAIHTO + F9

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO + F11

Lukitsee kentän.

KOMENTO + F11

Poistaa kentän lukituksen.

KOMENTO + Vaihto + F11

Asiakirjan jäsennys

Toiminto

Näppäin

Pienentää kappaleen sisennystä.

CONTROL + VAIHTO + VASEN NUOLI

Suurentaa kappaleen sisennystä.

CONTROL + VAIHTO + OIKEA NUOLI

Laskee tekstin leipätekstiksi.

KOMENTO + VAIHTO + N

Siirtää valitut kappaleet ylöspäin.

Tätä pikanäppäintä ristiriidassa oletusarvoisen tehtävä CTRL-näppäintä. Käyttämään Office tätä pikanäppäintä, sinun on ensin muutettava avaimeen toiminta ohjausobjektin pikakuvake. Valitse Omenavalikosta järjestelmäasetukset > toiminta-ohjausobjekti. Valitse näppäimistö ja hiiri-Valitse toinen pikakuvake toiminta-ohjausobjektin, tai valitse – (miinusmerkki) voit poistaa sen käytöstä.

CONTROL + VAIHTO + YLÄNUOLI

Siirtää valitut kappaleet alaspäin.

Tätä pikanäppäintä ristiriidassa oletusarvoisen tehtävä CTRL-näppäintä. Jos haluat käyttää Office tätä pikanäppäintä, sinun on ensin muutettava avaimeen sovelluksen windows-pikakuvake. Valitse Omenavalikosta järjestelmäasetukset > toiminta-ohjausobjekti. Valitse näppäimistö ja hiiri-Valitse toinen pikakuvake sovelluksen Windows, tai valitse – (miinusmerkki) voit poistaa sen käytöstä.

CONTROL + VAIHTO + ALANUOLI

Laajentaa otsikon alla olevan tekstin.

CTRL + VAIHTO + PLUSMERKKI

Kutistaa otsikon alla olevan tekstin.

CTRL + VAIHTO + MIINUSMERKKI

Laajentaa koko leipätekstin ja otsikot tai kutistaa leipätekstin.

CONTROL + VAIHTO + A

Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin.

CONTROL + VAIHTO + L

Näyttää kaikki määritetyn otsikkotason otsikot.

CONTROL + VAIHTO +<OTSIKKOTASO>

Asiakirjan tarkistaminen

Toiminto

Näppäin

Lisää kommentin.

KOMENTO + Optio + A

Ottaa muutosten jäljityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

KOMENTO + VAIHTO + E

Siirtää asiakirjan alkuun.

HOME

Siirtää asiakirjan loppuun.

End (End-näppäin ei ole käytettävissä kaikissa näppäimistöissä)

Siirtää kommenttiluettelon alkuun tarkistusruudussa.

KOMENTO + Home

Siirtyy kommenttiluettelon loppuun tarkistusruudussa.

KOMENTO + End

Tulosta asiakirja

Toiminto

Näppäin

Tulostaa asiakirjan.

KOMENTO + P

Taulukossa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN (jos kohdistin on taulukon viimeisessä solussa, SARKAIN-näppäimen painaminen lisää uuden rivin)

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO + SARKAIN

Siirtää edelliselle tai seuraavalle riville.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirtää rivin ensimmäiseen soluun.

CONTROL + HOME

Siirtää rivin viimeiseen soluun.

CONTROL + END

Siirtää sarakkeen ensimmäiseen soluun.

CONTROL + PAGE UP

Siirtää sarakkeen viimeiseen soluun.

CONTROL + PAGE DOWN

Aloittaa uuden kappaleen.

RETURN

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Lisää asiakirjan alussa tekstin ennen taulukkoa.

RETURN ensimmäisen solun alussa

Lisää rivin.

KOMENTO + control + I

Taulukon sarakkeiden koon muuttaminen

viivaimen avulla

Toiminto

Painamalla pikanäppäimiä ja Vedä sarakkeen reunaa

Siirtää yksittäisen sarakkeen rivin.

Säilyttää taulukon koon.

VAIHTO

Muuttaa kaikkien sarakkeiden koon tasapuolisesti oikealle.

Säilyttää taulukon koon.

KOMENTO + VAIHTO

Muuttaa kaikkien sarakkeiden koon suhteessa oikealle.

Säilyttää taulukon koon.

KOMENTO

Taulukon sarakkeiden koon muuttaminen suoraan taulukossa

Vihjeitä: 

 • Voit näyttää sarakkeen mitat viivaimessa muuttaessasi sarakkeen kokoa painamalla OPTIO-näppäintä näppäinoikoteiden kanssa.

 • Voit hienosäätää sarakkeen leveyttä poistamalla kohdistustoiminnon painamalla OPTIO-näppäintä näppäinoikoteiden kanssa.

Toiminto

Painamalla pikanäppäimiä ja Vedä sarakkeen reunaa

Siirtää yksittäisen sarakkeen rivin.

Säilyttää taulukon koon.

Ei näppäintä

Säilyttää sarakkeiden koot oikealla.

Muuttaa taulukon kokoa.

VAIHTO

Muuttaa kaikkien sarakkeiden koon tasapuolisesti oikealle.

Säilyttää taulukon koon.

KOMENTO + VAIHTO

Muuttaa kaikkien sarakkeiden koon suhteessa oikealle.

Säilyttää taulukon koon.

KOMENTO

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto

Näppäin

Lisää uuden kappaleen solussa.

RETURN

Lisää sarkainmerkin solussa.

OPTIO + SARKAIN

Alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto

Näppäin

Lisää alaviitteen.

KOMENTO + OPTIO + F

Lisää loppuviitteen.

KOMENTO + OPTIO + E

Oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen ominaisuudet

Word tukee käyttöä oikealta vasemmalle kielillä, jotka toimivat oikealta vasemmalle tai yhdistetysti oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle kirjoitettaessa, muokattaessa ja näytettäessä tekstiä. Tässä yhteydessä oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä tarkoitetaan kirjoitusjärjestelmää, jossa teksti kirjoitetaan oikealta vasemmalle ja johon sisältyy kieliä, jotka vaativat kontekstisidonnaisia merkkejä, kuten arabia, sekä kieliä, jotka eivät vaadi.

Ennen kuin voit käyttää näitä pikanäppäimiä, sinun on varmistettava, että pikanäppäimet ovat on otettu käyttöön asianomaisella kielellä:

 1. Valitse Omenavalikossa > Järjestelmäasetukset > Näppäimistö.

 2. Valitse Syötelähteet-välilehdessä kieli, jonka pikanäppäimet haluat ottaa käyttöön.

 3. Valitse välilehdessä oikealla oleva Salli yleiset pikanäppäimet -valintaruutu.

Vaihtaminen

Näppäin

Kappalesuunta oikealta vasemmalle

Control + KOMENTO + vasen nuoli

Kappalesuunta vasemmalta oikealle

Control + KOMENTO + oikea nuoli

Toimintonäppäinoikotiet

Word 2016 for Mac käyttää toimintonäppäimiä yleisiin toimintoihin, kuten kopioimiseen ja liittämiseen. Voit käyttää näitä näppäinoikoteitä nopeasti muuttamalla Applen järjestelmäasetuksia siten, että sinun ei tarvitse painaa Fn-näppäintä aina, kun käytät toimintonäppäinoikotietä.

Huomautus: Toimintonäppäinten järjestelmäasetusten muuttaminen vaikuttaa koko Macin toimintonäppäinten toimintaan, ei ainoastaan Wordissa. Asetuksen muuttamisen jälkeen voit edelleen käyttää toimintonäppäimeen merkittyä erityistoimintoa. Paina vain Fn-näppäintä. Jos esimerkiksi haluat säätää äänenvoimakkuutta käyttämällä F12-näppäintä, paina näppäinyhdistelmää Fn + F12.

Toimintonäppäinasetusten muuttaminen käyttämällä hiirtä

 1. Valitse omenavalikossaJärjestelmäasetukset.

 2. Valitse Näppäimistö.

 3. Valitse Näppäimistö-välilehdessä Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (Käytä kaikkia F1-, F2-näppäimiä jne. vakiotoimintonäppäiminä) -valintaneliö.

TOIMINTO-näppäinoikotiet

Toiminto

Näppäin

Viimeisimmän toiminnon peruuttaminen

F1

Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan.

F2

Kopioi valitun tekstin tai grafiikan leikepöydälle.

F3

Sijoittaa leikepöydän sisällön.

F4

Valitsee Siirry-komennon (Muokkaa-valikko).

F5

Avaa Kieliasun tarkistus -valintaikkuna

F7

Laajentaa valinnan.

F8

Päivittää valitut kentät.

F9

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

KOMENTO + F6

Kopioi valitun tekstin.

VAIHTO + F2

Muuttaa kirjaimet isoiksi tai pieniksi kirjaimiksi tai molempia sisältäväksi.

VAIHTO + F3

Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon.

VAIHTO + F4 tai KOMENTO + VAIHTO + F4

Siirtyy kohdistimen edelliseen paikkaan.

VAIHTO + F5

Avaa Synonyymisanasto-ruudun.

VAIHTO + F7

Tiivistää valinnan.

VAIHTO + F8

Vaihda kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO + F9

Siirtyy edelliseen kenttään.

Tämä näppäinoikotie on ristiriidassa Näytä työpöytä -toiminnon oletusarvoisen Mission Control -näppäimen kanssa. Jotta voisit käyttää tätä Officen pikanäppäintä, sinun on ensin muutettava tämän näppäimen Näytä työpöytä -näppäinoikotietä. Valitse omenavalikosta Järjestelmäasetukset > Mission Control. Valitse Näppäimistö ja hiiri -kohdassa toinen näppäinoikotie Näytä työpöytä -toiminnolle tai poista se käytöstä valitsemalla (miinusmerkki).

VAIHTO + F11

Leikkaa Piikkiin.

KOMENTO + F3

Sulje ikkuna.

KOMENTO + F4

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

KOMENTO + F6

Lisää tyhjän kentän.

KOMENTO + F9

Lukitsee kentän.

KOMENTO + F11

Lisää Piikin sisällön.

KOMENTO + Vaihto + F3

Muokkaa kirjanmerkkiä.

KOMENTO + Vaihto + F5

Päivittää Word-lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

KOMENTO + Vaihto + F7

Laajentaa valinnan lohkovalintana.

KOMENTO + Vaihto + F8, nuolinäppäin

Purkaa kentän linkin.

KOMENTO + VAIHTO + F9

Poistaa kentän lukituksen.

KOMENTO + VAIHTO + F11

Luo automaattisen tekstin.

OPTIO + F3

Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen.

OPTIO + F7

Makron suorittaminen

OPTIO + F8

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

OPTIO + F9

Etsii valitun tekstin Internetistä.

KOMENTO + Vaihto + L

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

OPTIO + VAIHTO + F9

Voit käyttää toimintoja nopeasti näppäinoikoteiden avulla. Suorita tehtävä kätevästi painamalla näppäinyhdistelmää tai yhtä näppäimistön näppäintä. Kun painat esimerkiksi KOMENTO + P, Tulosta-valintaikkuna tulee näkyviin.

Huomautukset: 

 • Tässä kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasettelussa. Muut näppäimistöasettelut ja kannettavien tietokoneiden pikanäppäimet saattavat toimia eri tavalla.

 • Joidenkin Macintosh-käyttöjärjestelmien asetukset tai jotkin apuohjelmat saattavat olla ristiriidassa Officen pikanäppäinten ja toimintonäppäinten kanssa. Lisätietoja pikanäppäinten näppäinmääritysten muuttamisesta on Macintosh-käyttöjärjestelmän tai apuohjelman Mac-ohjeessa.

 • Seuraava luettelo sisältää vain yleisimpien tehtävien näppäinoikotiet. Saat näkyviin kaikki Word komennot ja näppäinoikotiet valitsemalla Työkalut-valikossa Makro ja sitten Makrot. Valitse Makrot kohteessa -ponnahdusvalikossa Word-komennot ja kirjoita sitten Makron nimi -ruutuun LuetteloKomennot, valitse Suorita ja valitse sitten haluamasi asetukset.

Sisältö

Toimintonäppäimet

Huomautus: Jos käytössäsi on MacBook, voit käyttää toimintonäppäintä painamalla samanaikaisesti fn-näppäintä näppäimistön vasemmassa alakulmassa.

Toiminto

Näppäin

Viimeisimmän toiminnon peruuttaminen

F1

Leikkaa tekstiä tai grafiikkaa.

F2

Kopioi tekstiä tai grafiikkaa.

F3

Sijoittaa leikepöydän sisällön.

F4

Valitsee Siirry-komennon (Muokkaa-valikko).

F5

Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitsee Kieliasun tarkistus -komennon (Työkalut-valikko).

F7

Laajentaa valinnan.

Tämä näppäinoikotie on ristiriidassa Mac OS X:n oletusarvoisen näppäinmäärityksen kanssa. Jos haluat käyttää Officen näppäinoikotietä, näppäimen Mac OS X:n näppäinoikotie on ensin poistettava käytöstä. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Valitse Laitteisto-kohdassa Näppäimistö. Osoita Näppäinoikotiet-välilehteä ja poista sitten käytöstä poistettavan näppäinmäärityksen kohdalla On (Käytössä) valintaruudun valinta.

F8

Päivittää valitut kentät.

Tämä näppäimistön pikakuvake ristiriidassa oletusarvoinen Exposé avaimen varauksen Mac OS X-versiossa 10.3 tai uudempi versio. Käyttämään Office tätä pikanäppäintä sinun on ensin poistettava avaimeen Exposé näppäinoikotie käytöstä. Valitse OmenavalikostaJärjestelmäasetukset. Valitse HenkilökohtainenValitse Exposé ja välilyöntejä. Valitse Näppäimistö ja hiiri pikakuvakkeet-pikavalikossa pikakuvakkeen, jonka haluat poistaa käytöstä, napsauttamalla -.

F9

Siirtyy seuraavaan kenttään.

Tämä näppäinoikotie on ristiriidassa Mac OS X:n 10.3-version tai uudemman version oletusarvoisen Exposé-näppäinmäärityksen kanssa. Jos haluat käyttää Officen näppäinoikotietä, näppäimen Exposé-näppäinoikotie on ensin poistettava käytöstä. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Valitse Henkilökohtainen-kohdassa Exposé & Spaces (Exposé ja välilyönnit). Valitse Näppäimistön ja hiiren pikavalinnat -kohdassa käytöstä poistettavan näppäinoikotien ponnahdusvalikossa .

F11

Valitsee Tallenna nimellä -komennon (Tiedosto-valikko).

KOMENTO +VAIHTO + S

Kopioi tekstin.

VAIHTO + F2

Muuttaa kirjaimet isoiksi tai pieniksi kirjaimiksi tai molempia sisältäväksi.

VAIHTO + F3

Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon.

VAIHTO + F4

Siirtyy kohdistimen edelliseen paikkaan.

VAIHTO + F5

Siirtyy edelliseen ruutuun tai kehykseen.

VAIHTO + F6

Valitsee Synonyymisanasto-komennon (Työkalut-valikko)

VAIHTO + F7

Tiivistää valinnan.

Tämä näppäinoikotie on ristiriidassa Mac OS X:n 10.3-version tai uudemman version oletusarvoisen Exposé-näppäinmäärityksen kanssa. Jos haluat käyttää Officen näppäinoikotietä, näppäimen Exposé-näppäinoikotie on ensin poistettava käytöstä. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Valitse Henkilökohtainen-kohdassa Exposé & Spaces (Exposé ja välilyönnit). Valitse Näppäimistön ja hiiren pikavalinnat -kohdassa käytöstä poistettavan näppäinoikotien ponnahdusvalikossa .

VAIHTO + F8

Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

Tämä näppäimistön pikakuvake ristiriidassa oletusarvoinen Exposé avaimen varauksen Mac OS X-versiossa 10.3 tai uudempi versio. Käyttämään Office tätä pikanäppäintä sinun on ensin poistettava avaimeen Exposé näppäinoikotie käytöstä. Valitse OmenavalikostaJärjestelmäasetukset. Valitse HenkilökohtainenValitse Exposé ja välilyöntejä. Valitse Näppäimistö ja hiiri pikakuvakkeet-pikavalikossa pikakuvakkeen, jonka haluat poistaa käytöstä, napsauttamalla -.

VAIHTO + F9

Näyttää pikavalikko-valikon.

Tämä näppäinoikotie on ristiriidassa Mac OS X:n 10.3-version tai uudemman version oletusarvoisen Exposé-näppäinmäärityksen kanssa. Jos haluat käyttää Officen näppäinoikotietä, näppäimen Exposé-näppäinoikotie on ensin poistettava käytöstä. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Valitse Henkilökohtainen-kohdassa Exposé & Spaces (Exposé ja välilyönnit). Valitse Näppäimistön ja hiiren pikavalinnat -kohdassa käytöstä poistettavan näppäinoikotien ponnahdusvalikossa .

VAIHTO + F10

Siirtyy edelliseen kenttään.

Tämä näppäimistön pikakuvake ristiriidassa oletusarvoinen Exposé avaimen varauksen Mac OS X-versiossa 10.3 tai uudempi versio. Käyttämään Office tätä pikanäppäintä sinun on ensin poistettava avaimeen Exposé näppäinoikotie käytöstä. Valitse OmenavalikostaJärjestelmäasetukset. Valitse HenkilökohtainenValitse Exposé ja välilyöntejä. Valitse Näppäimistö ja hiiri pikakuvakkeet-pikavalikossa pikakuvakkeen, jonka haluat poistaa käytöstä, napsauttamalla -.

VAIHTO + F11

Leikkaa ja sijoittaa piikin (Piikki).

KOMENTO + F3

Sulje ikkuna.

KOMENTO + F4

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

KOMENTO + F6

Laajenna tai pienennä valintanauha.

OPTIO + KOMENTO + R

Lisää tyhjän kentän.

KOMENTO + F9

Lukitsee kentän.

KOMENTO + F11

Lisää piikin (Piikki) sisällön.

KOMENTO + VAIHTO + F3

Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon.

KOMENTO + VAIHTO + F4

Muokkaa kirjanmerkkiä.

KOMENTO + VAIHTO + F5

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

KOMENTO + VAIHTO + F6

Päivittää Word-lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

KOMENTO + VAIHTO + F7

Laajentaa valinnan tai lohkon (paina sen jälkeen nuolinäppäintä).

KOMENTO + VAIHTO + F8

Purkaa kentän linkin.

KOMENTO + VAIHTO + F9

Poistaa kentän lukituksen.

KOMENTO + VAIHTO + F11

Luo Automaattinen teksti merkinnän.

OPTIO + F3

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

OPTIO + F6

Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen. Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun on oltava valittuna (Word-valikko, Asetukset-komento, Kieliasun tarkistus).

OPTIO + F7

Suorittaa makron.

OPTIO + F8

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

OPTIO + F9

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

OPTIO + VAIHTO + F6

Avaa sanaston.

OPTIO + VAIHTO + F7

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

OPTIO + VAIHTO + F9

Kohdistimen siirtäminen

Siirry:

Näppäin

Yksi merkki vasemmalle

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Yksi merkki oikealle

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Yksi sana vasemmalle

OPTIO + VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

OPTIO + OIKEA NUOLI

Yksi kappale ylöspäin

KOMENTO + YLÄNUOLI

Yksi kappale alaspäin

KOMENTO + ALANUOLI

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

VAIHTO + SARKAIN

Yksi solu oikealle (taulukossa)

SARKAIN

Ylöspäin yhden rivin verran

YLÄNUOLI

Alaspäin yhden rivin verran

ALANUOLI

Rivin loppuun

KOMENTO + OIKEA NUOLI tai END

Rivin alkuun

KOMENTO + VASEN NUOLI tai HOME

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

PAGE UP

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

PAGE DOWN

Seuraavan sivun alkuun

KOMENTO + PAGE DOWN

KOMENTO + FN + ALANUOLI (MacBookin näppäimistössä)

Edellisen sivun alkuun

KOMENTO + PAGE UP

KOMENTO + FN + YLÄNUOLI (MacBookin näppäimistössä)

Asiakirjan loppuun

KOMENTO + END

KOMENTO + FN + OIKEA NUOLI (MacBookin näppäimistössä)

Asiakirjan alkuun

KOMENTO + HOME

KOMENTO + FN + VASEN NUOLI (MacBookin näppäimistössä)

Kohdistimen edelliseen paikkaan

VAIHTO + F5

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Vihje: Jos tiedät kohdistimen liikuttamiseen tarvittavan näppäinyhdistelmän, voit yleensä valita tekstin samalla näppäinyhdistelmällä pitämällä samalla VAIHTO-painiketta painettuna. Esimerkiksi näppäinyhdistelmä KOMENTO + OIKEA NUOLI siirtää kohdistimen seuraavaan sanaan ja näppäinyhdistelmä KOMENTO + VAIHTO + OIKEA NUOLI valitsee tekstin kohdistimesta seuraavan sanan alkuun.

Valinnan laajentaminen

Näppäin

Valitsemalla useita kohteita, jotka eivät ole vierekkäin

Valitse ensimmäinen kohde, pidä KOMENTO -näppäintä painettuna ja valitse sitten muut kohteet

Yksi merkki oikealle

VAIHTO + OIKEA NUOLI

Yksi merkki vasemmalle

VAIHTO + VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

VAIHTO + OPTIO + OIKEA NUOLI

Yksi sana vasemmalle

VAIHTO + OPTIO + VASEN NUOLI

Rivin loppuun

KOMENTO + VAIHTO + OIKEA NUOLI tai VAIHTO + END

Rivin alkuun

KOMENTO + VAIHTO + VASEN NUOLI tai VAIHTO + HOME

Yksi rivi alaspäin

VAIHTO + ALANUOLI

Yksi rivi ylöspäin

VAIHTO + YLÄNUOLI

Kappaleen loppuun

KOMENTO + VAIHTO + ALANUOLI

Kappaleen alkuun

KOMENTO + VAIHTO + YLÄNUOLI

Yksi näyttö alaspäin

VAIHTO + PAGE DOWN

Yksi näyttö ylöspäin

VAIHTO + PAGE UP

Asiakirjan alkuun

KOMENTO + VAIHTO + HOME

Asiakirjan loppuun

KOMENTO + VAIHTO + END

Ikkunan loppuun

OPTIO + KOMENTO + VAIHTO + PAGE DOWN

Koko asiakirjan valitseminen

KOMENTO + A

Pystysuuntaiselle tekstialueelle

KOMENTO + VAIHTO + F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla KOMENTO + PISTE -näppäinyhdistelmää.

Asiakirjan tiettyyn kohtaan

F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla KOMENTO + PISTE -näppäinyhdistelmää.

Tekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto

Näppäin

Valitsee seuraavan solun sisällön.

SARKAIN

Valitsee edellisen solun sisällön.

VAIHTO + SARKAIN

Laajentaa valinnan viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja paina nuolinäppäintä useita kertoja

Valitsee sarakkeen.

Osoita sarakkeen ensimmäistä tai viimeistä solua. Pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja paina toistuvasti YLÄNUOLI- tai ALANUOLI-näppäintä.

Laajentaa valinnan (tai lohkon).

KOMENTO + VAIHTO + F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla KOMENTO + PISTE -näppäinyhdistelmää.

Pienentää valinnan kokoa.

VAIHTO + F8

Valitse useita soluja, sarakkeita tai rivejä, jotka eivät ole vierekkäin.

Valitse ensimmäinen kohde, pidä KOMENTO -näppäintä painettuna ja valitse sitten muut kohteet

Valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa laajennustilan käyttöön.

F8

Tämä näppäinoikotie on ristiriidassa Mac OS X:n oletusarvoisen näppäinmäärityksen kanssa. Jos haluat käyttää Officen näppäinoikotietä, näppäimen Mac OS X:n näppäinoikotie on ensin poistettava käytöstä. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Valitse Laitteisto-kohdassa Näppäimistö. Osoita Näppäinoikotiet-välilehteä ja poista sitten käytöstä poistettavan näppäinmäärityksen kohdalla On (Käytössä) valintaruudun valinta.

Valitsee lähimmän merkin vasemmalta.

F8 ja sitten VASEN NUOLI

Valitsee lähimmän merkin oikealta.

F8 ja sitten OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa.

Laajenna valinta esimerkiksi koko sanaan, lauseeseen, kappaleeseen tai osaan pitämällä F8-näppäintä painettuna.

Pienentää valintaa.

VAIHTO + F8

Poistaa laajennustilan käytöstä.

KOMENTO + PISTE

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Kopioi tekstiä tai grafiikkaa.

KOMENTO + C tai F3

Kopioi tyylin.

KOMENTO + VAIHTO + C

Sijoittaa tyylin.

KOMENTO + VAIHTO + V

Kopioi teksti tai kuva leikepöydälle.

CONTROL + OPTIO + C

Siirtää tekstin tai grafiikan.

KOMENTO + X tai F2 (siirrä sitten kohdistinta ja paina näppäinyhdistelmää KOMENTO + V tai F4)

Lisää kuva mediaselaimen avulla.

KOMENTO + CONTROL + M

Luo Automaattinen teksti

OPTIO + F3

Lisää automaattisen tekstin.

KOMENTO + OPTIO + VAIHTO + V

Sijoittaa leikepöydän sisällön.

KOMENTO + V tai F4

Sijoittaa valitun näyttöleikkeen leikekirjasta.

CONTROL + OPTIO + V

Sijoittaa määräten.

KOMENTO + CONTROL + C

Sijoittaa ja muuttaa muotoilun ympäröivän tekstin ulkoasun mukaan.

KOMENTO + OPTIO + VAIHTO + V

Sijoita tiedot leikepöydältä.

CONTROL + OPTIO + V

Liitä Piikki sisältö

KOMENTO + VAIHTO + F3

Poistaa merkin vasemmalta.

DELETE

Poistaa sanan vasemmalta.

KOMENTO + DELETE

Poistaa merkin oikealta.

Poista tai poista

Poistaa sanan oikealta.

KOMENTO + Poista

Leikkaa ja siirtää valitun tekstin leikepöydälle.

KOMENTO + X tai F2

Kumoaa edellisen toiminnon.

KOMENTO + Z

Leikkaa ja sijoittaa piikin (Piikki).

KOMENTO + F3

Kappaleiden tasaaminen ja muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Keskittää kappaleen

KOMENTO + E

Tasaa kappaleen molemmat reunat

KOMENTO + J

Tasaa kappaleen vasemmalle

KOMENTO + L

Tasaa kappaleen oikealle

KOMENTO + R

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CONTROL + VAIHTO + M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

KOMENTO + VAIHTO + M

Riippuvan sisennyksen luominen

KOMENTO + T

Poistaa riippuvan sisennyksen.

KOMENTO + VAIHTO + T

Aloittaa automaattisen muotoilun.

KOMENTO + OPTIO + K

Käyttää normaalia tyyliä.

KOMENTO + VAIHTO + N

Käyttää Otsikko 1 -tyyliä.

KOMENTO + OPTIO + 1

Käyttää Otsikko 2 -tyyliä.

KOMENTO + OPTIO + 2

Käyttää Otsikko 3 -tyyliä.

KOMENTO + OPTIO + 3

Käyttää luettelotyyliä.

KOMENTO + VAIHTO + L

Lisää sitovan välilyönnin.

OPTIO + VÄLILYÖNTI

Rivivälin määrittäminen

Haluttu riviväli

Näppäin

Riviväli 1

KOMENTO + 1

Riviväli 2

KOMENTO + 2

Riviväli 1,5

KOMENTO + 5

Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin.

KOMENTO + 0 (nolla)

Merkkien muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Vaihtaa fontin

KOMENTO + VAIHTO + F

Suurentaa fonttikokoa

KOMENTO + VAIHTO + >

Pienentää fonttikokoa

KOMENTO + VAIHTO + <

Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen.

KOMENTO + ]

Pienentää fonttikokoa yhden pisteen.

KOMENTO + [

Muuttaa merkkien muotoilua (Kirjasin-komento, Muotoile-valikko).

KOMENTO + D

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO + F3

Muotoilee kaikki isoiksi kirjaimiksi.

KOMENTO + VAIHTO + A

Käyttää lihavointia

KOMENTO + B

Alleviivaa

KOMENTO + U

Alleviivaa sanat välejä alleviivaamatta.

KOMENTO + VAIHTO + W

Kaksoisalleviivaa tekstin.

KOMENTO + VAIHTO + D

Käyttää kursivointia

KOMENTO + I

Muotoilee kaikki pieniksi kirjaimiksi.

KOMENTO + VAIHTO + K

Ottaa käyttöön alaindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

KOMENTO + YHTÄLÄISYYSMERKKI

Ottaa käyttöön yläindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

KOMENTO + VAIHTO + PLUSMERKKI

Poistaa manuaalisen merkkien muotoilun.

KOMENTO + VAIHTO + Z

Ottaa käyttöön yliviivauksen.

KOMENTO + VAIHTO + X

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto:

Näppäin

Lisää kentän

KOMENTO + F9

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO + RETURN

Lisää sivunvaihdon.

VAIHTO + ENTER

Lisää palstanvaihdon.

KOMENTO + VAIHTO + RETURN

Lisää sitova yhdysmerkki.

KOMENTO + VAIHTO + YHDYSVIIVA

Lisää tekijänoikeusmerkin.

OPTIO + G

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin.

OPTIO + R

Lisää tavaramerkin.

OPTIO + 2

Lisää kolme pistettä.

OPTIO + PUOLIPISTE

Kenttien lisääminen

Toiminto:

Näppäin

Lisää DATE-kentän.

CONTROL + VAIHTO + D

Lisää LISTNUM-kentän.

KOMENTO + OPTIO + VAIHTO + L

Lisää PAGE-kentän.

CONTROL + VAIHTO + P

Lisää TIME-kentän.

CONTROL + VAIHTO + T

Lisää tyhjän kentän.

KOMENTO + F9

Kenttien käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Päivittää valitut kentät.

F9

Purkaa kentän linkin.

KOMENTO + VAIHTO + F9

Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO + F9

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

OPTIO + F9

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

OPTIO + VAIHTO + F9

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO + F11

Lukitsee kentän.

KOMENTO + F11

Poistaa kentän lukituksen.

KOMENTO + VAIHTO + F11

Asiakirjan jäsennys

Toiminto

Näppäin

Pienentää kappaleen sisennystä.

CONTROL + VAIHTO + VASEN NUOLI

Suurentaa kappaleen sisennystä.

CONTROL + VAIHTO + OIKEA NUOLI

Laskee tekstin leipätekstiksi.

KOMENTO + VAIHTO + N

Siirtää valitut kappaleet ylöspäin.

CONTROL + VAIHTO + YLÄNUOLI

Siirtää valitut kappaleet alaspäin.

CONTROL + VAIHTO + ALANUOLI

Laajentaa otsikon alla olevan tekstin.

CTRL + VAIHTO + PLUSMERKKI

Kutistaa otsikon alla olevan tekstin.

Tämä näppäinoikotie on ristiriidassa Mac OS X:n oletusarvoisen näppäinmäärityksen kanssa. Jos haluat käyttää Officen näppäinoikotietä, näppäimen Mac OS X:n näppäinoikotie on ensin poistettava käytöstä. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Valitse Laitteisto-kohdassa Näppäimistö. Osoita Näppäinoikotiet-välilehteä ja poista sitten käytöstä poistettavan näppäinmäärityksen kohdalla On (Käytössä) valintaruudun valinta.

CTRL + VAIHTO + MIINUSMERKKI

Laajentaa koko leipätekstin ja otsikot tai kutistaa leipätekstin.

CONTROL + VAIHTO + A

Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin.

CONTROL + VAIHTO + L

Näyttää kaikki määritetyn otsikkotason otsikot.

CONTROL + VAIHTO +<OTSIKKOTASO>

Asiakirjojen tarkistaminen

Toiminto

Näppäin

Lisää kommentin.

KOMENTO + OPTIO + A

Ottaa muutosten jäljityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

KOMENTO + VAIHTO + E

Siirtää asiakirjan alkuun.

HOME

Siirtää asiakirjan loppuun.

END (END-näppäin ei ole käytettävissä kaikissa näppäimistöissä)

Siirtää kommenttiluettelon alkuun tarkistusruudussa.

KOMENTO + HOME

Siirtyy kommenttiluettelon loppuun tarkistusruudussa.

KOMENTO + END

Asiakirjojen tulostus

Toiminto

Näppäin

Tulostaa asiakirjan.

KOMENTO + P

Taulukossa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN (jos kohdistin on taulukon viimeisessä solussa, SARKAIN-näppäimen painaminen lisää uuden rivin)

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO + SARKAIN

Siirtää edelliselle tai seuraavalle riville.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirtää rivin ensimmäiseen soluun.

CONTROL + HOME

Siirtää rivin viimeiseen soluun.

CONTROL + END

Siirtää sarakkeen ensimmäiseen soluun.

CONTROL + PAGE UP

Siirtää sarakkeen viimeiseen soluun.

CONTROL + PAGE DOWN

Aloittaa uuden kappaleen.

RETURN

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Lisää asiakirjan alussa tekstin ennen taulukkoa.

RETURN ensimmäisen solun alussa

Lisää rivin.

KOMENTO + CONTROL + I

Taulukon sarakkeiden koon muuttaminen viivaimella

Toiminto

Paina näppäinoikoteitä ja vedä sitten merkki viivaimelle

Säilyttää sarakkeiden koot oikealla.

Muuttaa taulukon kokoa.

Ei näppäintä

Siirtää yksittäisen sarakkeen rivin.

Säilyttää taulukon koon.

VAIHTO

Muuttaa kaikkien sarakkeiden koon tasapuolisesti oikealle.

Säilyttää taulukon koon.

KOMENTO + VAIHTO

Muuttaa kaikkien sarakkeiden koon suhteessa oikealle.

Säilyttää taulukon koon.

KOMENTO

Taulukon sarakkeiden koon muuttaminen suoraan taulukossa

Vihjeitä: 

 • Voit näyttää sarakkeen mitat viivaimessa muuttaessasi sarakkeen kokoa painamalla OPTIO-näppäintä näppäinoikoteiden kanssa.

 • Voit hienosäätää sarakkeen leveyttä poistamalla kohdistustoiminnon painamalla OPTIO-näppäintä näppäinoikoteiden kanssa.

Toiminto

Painamalla pikanäppäimiä ja Vedä sarakkeen reunaa

Siirtää yksittäisen sarakkeen rivin.

Säilyttää taulukon koon.

Ei näppäintä

Säilyttää sarakkeiden koot oikealla.

Muuttaa taulukon kokoa.

VAIHTO

Muuttaa kaikkien sarakkeiden koon tasapuolisesti oikealle.

Säilyttää taulukon koon.

KOMENTO + VAIHTO

Muuttaa kaikkien sarakkeiden koon suhteessa oikealle.

Säilyttää taulukon koon.

KOMENTO

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto:

Näppäin

Lisää uusia kappaleita soluun.

RETURN

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

OPTIO + SARKAIN

Tietojen yhdistäminen

Jos haluat käyttää seuraavia näppäinoikoteitä, tietojen yhdistäminen on määritettävä ensin.

Toiminto

Näppäin

Yhdistää asiakirjan.

CONTROL + VAIHTO + N

Muokkaa yhdistettyä tietoasiakirjaa.

CONTROL + VAIHTO + E

Tarkistaa virheet.

CONTROL + VAIHTO + K

Lisää yhdistämiskentän.

CONTROL + VAIHTO + F

Ala- ja loppuviitteet

Toiminto:

Näppäin

Lisää alaviitteen.

KOMENTO + OPTIO + F

Lisää loppuviitteen.

KOMENTO + OPTIO + E

Katso myös

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×