Word Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasetteluun. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäinkomennossa painetaan useita näppäimiä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu plusmerkillä. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Voit tulostaa tämän aiheen painamalla Ctrl+P.

Voit etsiä tästä ohjeaiheesta painamalla Ctrl+F, kirjoittamalla etsittävän tekstin hakuruutuun ja painamalla Enter.

Microsoft Word Onlinen pikanäppäimet

Word Onlinen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin Microsoft Wordin pikanäppäimiä. Tässä artikkelissa on lueteltu pikanäppäimet yleisimpiä Word Onlinen toimintoja varten. Microsoft Word 2013:n pikanäppäinluettelo on artikkelissa Microsoft Wordin pikanäppäimet.

Lukunäkymä

Toiminto

Paina:

Siirry näkymään, jossa voi käyttää näytönlukuohjelmaa ja valita sisältöä näppäimistöllä (edellyttää PDF-tiedostojen lukuohjelmaa).

Siirry Sarkaimella Luo helppokäyttöisempi näkymä (uusi ikkuna) -komentoon, Enter

Etsi tekstiä.

Ctrl+F tai F3

Piilota hakuruutu.

ESC

Siirry zoomaussäätimeen.

Ctrl+Z

Siirry sivunumeron ohjausobjektiin.

Ctrl+G

Siirry tietylle sivulle.

Kirjoita sivunumero (sivunumeron ohjausobjektiin)

Tulostaminen

Ctrl+P

Muokkausnäkymä

Toiminto

Paina:

Siirry valintanauhasta tiedoston sisältöön tai päinvastoin.

Ctrl+F6

Siirry asiakirjan muokkauksesta Aloitus-välilehteen.

Crtl+[

Siirry asiakirjan muokkauksesta viimeksi käytettyyn valintanauhan komentoon.

Ctrl+]

Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti.

Sarkain, Enter

Siirry valintanauhan komennoissa.

Sarkain

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

Enter

Tiivistä tai laajenna valintanauha.

Ctrl+F3

Kohdistimen siirtäminen

Toiminto

Paina:

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Ylöspäin yhden rivin verran

Ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Alanuoli

Rivin alkuun

Home

Rivin loppuun

End

Sivun alkuun

Ctrl+Home

Sivun loppuun

Ctrl+End

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto

Paina:

Yksi merkki oikealle

Vaihto+oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vaihto+vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Ylöspäin yhden rivin verran

Vaihto+ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Vaihto+alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Rivin alkuun

Vaihto+Home

Rivin loppuun

Vaihto+End

Tiedoston alkuun

Vaihto+Ctrl+Home

Tiedoston loppuun

Vaihto+Ctrl+End

Koko tiedosto

Ctrl+A

Sisällön muokkaaminen

Toiminto

Paina:

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Lisää hyperlinkki

Ctrl+K

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Siirry väärin kirjoitetusta sanasta toiseen.

Alt+F7

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Paina:

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivoi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Luettelomerkeillä varustettu luettelo

Ctrl+Piste

Tasaa vasemmat reunat.

Ctrl+L

Tasaa oikeat reunat.

Ctrl+R

Tasaa keskelle.

Ctrl+E

Windowsin ja Macin näppäimistövastaavuudet

Avain

Määre

Windows

Mac

Askelpalautin

Alt

Peruuta sana kerrallaan.

End

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Enter

Alt

Internet Explorerissa näytä sivun ominaisuudet.

Sarkain

Ctrl-Alt

Vaihda tehtävää

Home

Alt

Siirry aloitussivulle

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Vasen reuna

Alt

Internet Explorerissa palaa takaisin.

Siirry vasemmalle sana kerrallaan.

PageDn

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan loppuun.

PageUp

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan alkuun.

Oikea reuna

Alt

Internet Explorerissa siirry eteen päin.

Siirry oikealle sana kerrallaan.

Sarkain

Alt

Siirry sovelluksesta toiseen.

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka).

Alas

Alt-Shift

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

Enter

Alt-Shift

Internet Explorerissa siirry koko näytön näkymään.

Sarkain

Ctrl-Alt-Shift

Vaihda tehtävää.

Vasen reuna

Alt-Shift

Pienennä sisennystä yhden askeleen verran.

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Oikea reuna

Alt-Shift

Sisennä

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Sarkain

Alt-Shift

Siirry sovelluksesta toiseen.

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka).

Ylös

Alt-Shift

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

Askelpalautin

Peruuta sana kerrallaan.

Delete

Poista sana kerrallaan.

Alas

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Home

Siirry asiakirjan tai jäsennyksen alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen reuna

Siirrä osoitin rivin alkuun (Firefoxissa siirry edelliselle sivulle).

Oikea reuna

Siirrä osoitin rivin loppuun (Firefoxissa siirry eteen päin).

Sarkain

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

ESC

⌘-Alt

Avaa Tehtävienhallinta (Lopeta sovellukset).

Home

⌘-Alt

Safarissa siirry selaimen aloitussivulle.

Vasen reuna

⌘-Alt

Chromessa liiku selaimen välilehtien välillä.

Delete

⌘-Shift

Firefoxissa tyhjennä selaimen välimuisti.

Alas

⌘-Shift

Valitse alas kappale kerrallaan.

End

⌘-Shift

Valitse asiakirjan tai sivun loppuun.

Home

⌘-Shift

Valitse asiakirjan tai sivun alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen reuna

⌘-Shift

Valitse rivin alkuun.

Oikea reuna

⌘-Shift

Valitse rivin loppuun.

Sarkain

⌘-Shift

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

⌘-Shift

Valitse ylös kappale kerrallaan.

ESC

Ctrl-Shift

Avaa Tehtävienhallinta.

Oikea reuna

Ctrl-Shift

Valitse oikealle sana kerrallaan.

Alas

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Vasen reuna

Ctrl-Shift

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

ESC

Ctrl

Avaa Käynnistä-valikko tai Aloitus-näyttö.

Delete

Ctrl-Alt

Avaa Lukitse näyttö -valikko.

Vasen reuna

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Näytä pienoisraporttinäkymä.

PageDn

Ctrl

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

PageUp

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

End

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Sarkain

Ctrl

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Askelpalautin

Ctrl-Alt

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Home

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Alas

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

End

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

Oikea reuna

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Ylös

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

Askelpalautin

Ctrl-Alt-Shift

Peruuta sana kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

End

Ctrl-Alt-Shift

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl-Alt-Shift

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

ESC

Alt

Pienennä ikkuna.

Alas

Ctrl-Shift

Valitse alas kappale kerrallaan.

Valitse rivin loppuun.

ESC

Alt-Shift

Pienennä ikkuna.

Home

Ctrl-Shift

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Lisääminen

Ei mitään

Aloita korvaustila.

Sarkain

Ctrl-Shift

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl-Shift

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Askelpalautin

Ei mitään

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Delete

Ei mitään

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Alas

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Enter

Ei mitään

Lisää uusi rivi.

Lisää uusi rivi.

Askelpalautin

Ctrl

Peruuta sana kerrallaan.

Home

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Safarissa ja Chromessa siirrä osoitin kappaleen alkuun.

Vasen reuna

Ei mitään

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

PageDn

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

PageUp

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Oikea reuna

Ei mitään

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Sarkain

Ei mitään

Sisennä tai siirry taulukon seuraavaan soluun.

Sisennä, siirry taulukon seuraavaan soluun tai lisää taulukko.

Ylös

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Askelpalautin

Vaihtonäppäin

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Alas

Vaihtonäppäin

Valitse alas rivi kerrallaan.

Valitse alas rivi kerrallaan.

End

Vaihtonäppäin

Valitse rivin loppuun.

Valitse rivin loppuun.

Enter

Vaihtonäppäin

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Home

Vaihtonäppäin

Valitse rivin alkuun.

Valitse rivin alkuun.

Vasen reuna

Vaihtonäppäin

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Oikea reuna

Vaihtonäppäin

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Sarkain

Vaihtonäppäin

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Ylös

Vaihtonäppäin

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Käyttö: Word OnlineOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli