Word Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasetteluun. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Yleiskatsaus Word Online -sovelluksen helppokäyttötoiminnoista on artikkelissa Word Onlinen helppokäyttötoiminnot.

Vihjeitä:

  • Painamalla pikanäppäintä Ctrl+' (heittomerkki) pääset suoraan kohtaan Kerro, johon voit kirjoittaa haluamasi komennon (käytettävissä vain muokkausnäkymässä). Valitse komento painamalla nuolia ylös- tai alaspäin ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Word Online -sovellusta käytetään selaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat Word -työpöytäohjelman pikanäppäimistä. Siinä esimerkiksi siirrytään komentoihin käyttämällä F6-näppäimen sijaan Ctrl+F6-näppäinyhdistelmää. Lisäksi selaimessa käytetään yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje)- ja Crtl+P (Avaa) -näppäimiä, mutta Word Online -sovelluksessa ei.

  • Word Online -sovelluksen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin Microsoft Wordin pikanäppäimiä. Luettelo muiden Word-versioiden pikanäppäimistä on kohdassa Muut Wordin pikanäppäimet.

  • Jos käytät näytönlukuohjelmaa, lisätietoja on kohdassa Word Onlinen yleiset toiminnot.

Lukunäkymä

Toiminto

Näppäin

Siirry näkymään, jossa voi käyttää näytönlukuohjelmaa ja valita sisältöä näppäimistöllä (edellyttää PDF-tiedostojen lukuohjelmaa).

Siirry Sarkaimella Luo helppokäyttöisempi näkymä (uusi ikkuna) -komentoon, Enter

Etsi tekstiä.

Ctrl+F tai F3

Piilota hakuruutu.

ESC

Siirry zoomaussäätimeen.

Ctrl+Z

Siirry sivunumeron ohjausobjektiin.

Ctrl+G

Siirry tietylle sivulle.

Kirjoita sivunumero (sivunumeron ohjausobjektiin)

Tulostaminen

Ctrl+P

Muokkausnäkymä

Toiminto

Näppäin

Siirry valintanauhasta tiedoston sisältöön tai päinvastoin.

Ctrl+F6

Siirry asiakirjan muokkauksesta Aloitus-välilehteen.

Crtl+[

Siirry asiakirjan muokkauksesta viimeksi käytettyyn valintanauhan komentoon.

Ctrl+]

Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti.

Sarkain, Enter

Siirry valintanauhan komennoissa.

Sarkain

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

Enter

Tiivistä tai laajenna valintanauha.

Ctrl+F3

Kohdistimen siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Ylöspäin yhden rivin verran

Ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Alanuoli

Rivin alkuun

Home

Rivin loppuun

End

Sivun alkuun

Ctrl+Home

Sivun loppuun

Ctrl+End

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Yksi merkki oikealle

Vaihto+oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vaihto+vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Ylöspäin yhden rivin verran

Vaihto+ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Vaihto+alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Rivin alkuun

Vaihto+Home

Rivin loppuun

Vaihto+End

Tiedoston alkuun

Vaihto+Ctrl+Home

Tiedoston loppuun

Vaihto+Ctrl+End

Koko tiedosto

Ctrl+A

Sisällön muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Lisää hyperlinkki

Ctrl+K

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Siirry väärin kirjoitetusta sanasta toiseen.

Alt+F7

Suurenna fonttikokoa

Ctrl+Vaihto+>

Pienennä fonttikokoa

Ctrl+Vaihto+<

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivoi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Luettelomerkeillä varustettu luettelo

Ctrl+Piste

Numeroitu luettelo

Ctrl+/

Tasaa vasemmat reunat.

Ctrl+L

Tasaa oikeat reunat.

Ctrl+R

Tasaa keskelle.

Ctrl+E

Windowsin ja Macin näppäimistövastaavuudet

Näppäin

Muuntonäppäin

Windows

Mac

Askelpalautin

Alt

Peruuta sana kerrallaan.

End

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Enter

Alt

Internet Explorerissa näytä sivun ominaisuudet.

Sarkain

Ctrl-Alt

Vaihda tehtävää

Home

Alt

Siirry aloitussivulle

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Vasen

Alt

Internet Explorerissa palaa takaisin.

Siirry vasemmalle sana kerrallaan.

PageDn

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan loppuun.

PageUp

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan alkuun.

Oikea

Alt

Internet Explorerissa siirry eteen päin.

Siirry oikealle sana kerrallaan.

Sarkain

Alt

Siirry sovelluksesta toiseen.

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka).

Alas

Alt+Vaihto

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

Enter

Alt+Vaihto

Internet Explorerissa siirry koko näytön näkymään.

Sarkain

Ctrl+Alt+Vaihto

Vaihda tehtävää.

Vasen

Alt+Vaihto

Pienennä sisennystä yhden askeleen verran.

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Oikea

Alt+Vaihto

Sisennä

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Sarkain

Alt+Vaihto

Siirry sovelluksesta toiseen.

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka).

Ylös

Alt+Vaihto

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

Askelpalautin

Peruuta sana kerrallaan.

Delete

Poista sana kerrallaan.

Alas

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Home

Siirry asiakirjan tai jäsennyksen alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen

Siirrä osoitin rivin alkuun (Firefoxissa siirry edelliselle sivulle).

Oikea

Siirrä osoitin rivin loppuun (Firefoxissa siirry eteen päin).

Sarkain

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

ESC

⌘-Alt

Avaa Tehtävienhallinta (Lopeta sovellukset).

Home

⌘-Alt

Safarissa siirry selaimen aloitussivulle.

Vasen

⌘-Alt

Chromessa liiku selaimen välilehtien välillä.

Delete

⌘+Vaihto

Firefoxissa tyhjennä selaimen välimuisti.

Alas

⌘+Vaihto

Valitse alas kappale kerrallaan.

End

⌘+Vaihto

Valitse asiakirjan tai sivun loppuun.

Home

⌘+Vaihto

Valitse asiakirjan tai sivun alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen

⌘+Vaihto

Valitse rivin alkuun.

Oikea

⌘+Vaihto

Valitse rivin loppuun.

Sarkain

⌘+Vaihto

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

⌘+Vaihto

Valitse ylös kappale kerrallaan.

ESC

Ctrl+Vaihto

Avaa Tehtävienhallinta.

Oikea

Ctrl+Vaihto

Valitse oikealle sana kerrallaan.

Alas

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Vasen

Ctrl+Vaihto

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

ESC

Ctrl

Avaa Käynnistä-valikko tai Aloitus-näyttö.

Delete

Ctrl-Alt

Avaa Lukitse näyttö -valikko.

Vasen

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Näytä pienoisraporttinäkymä.

PageDn

Ctrl

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

PageUp

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

End

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Sarkain

Ctrl

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Askelpalautin

Ctrl-Alt

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Home

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Alas

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

End

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

Oikea

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Ylös

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

Askelpalautin

Ctrl+Alt+Vaihto

Peruuta sana kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

End

Ctrl+Alt+Vaihto

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl+Alt+Vaihto

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl+Alt+Vaihto

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl+Alt+Vaihto

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

ESC

Alt

Pienennä ikkuna.

Alas

Ctrl+Vaihto

Valitse alas kappale kerrallaan.

Valitse rivin loppuun.

ESC

Alt+Vaihto

Pienennä ikkuna.

Home

Ctrl+Vaihto

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Lisääminen

Ei mitään

Aloita korvaustila.

Sarkain

Ctrl+Vaihto

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl+Vaihto

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Askelpalautin

Ei mitään

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Delete

Ei mitään

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Alas

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Enter

Ei mitään

Lisää uusi rivi.

Lisää uusi rivi.

Askelpalautin

Ctrl

Peruuta sana kerrallaan.

Home

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Safarissa ja Chromessa siirrä osoitin kappaleen alkuun.

Vasen

Ei mitään

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

PageDn

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

PageUp

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Oikea

Ei mitään

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Sarkain

Ei mitään

Sisennä tai siirry taulukon seuraavaan soluun.

Sisennä, siirry taulukon seuraavaan soluun tai lisää taulukko.

Ylös

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Askelpalautin

Vaihtonäppäin

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Alas

Vaihtonäppäin

Valitse alas rivi kerrallaan.

Valitse alas rivi kerrallaan.

End

Vaihtonäppäin

Valitse rivin loppuun.

Valitse rivin loppuun.

Enter

Vaihtonäppäin

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Home

Vaihtonäppäin

Valitse rivin alkuun.

Valitse rivin alkuun.

Vasen

Vaihtonäppäin

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Oikea

Vaihtonäppäin

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Sarkain

Vaihtonäppäin

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Ylös

Vaihtonäppäin

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Muut Wordin pikanäppäimet

Word Online -sovelluksen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin Microsoft Wordin pikanäppäimiä. Tässä artikkelissa on lueteltu pikanäppäimet Word Online -sovelluksen yleisimpiä toimintoja varten. Täydelliset luettelot Word-työpöytäohjelman pikanäppäimistä löytyvät kohdista

Yleiset tehtävät Word Onlinessa

Katso kuinka tietyt tehtävät suoritetaan Word Onlinessa seuraavista artikkeleista:

Käyttö: Word OnlineOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli