Windowsin Excel 2007:n pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kerrotaan Excel 2007:n pikanäppäimistä ja toimintonäppäimistä. Artikkeli sisältää tiedot myös pikanäppäimistä, joilla voit käyttää valintanauhaa.

Vihje: Tämä luettelo kannattaa tulostaa, joten voit pitää sen esillä työskennellessäsi. Voit tulostaa tämän aiheen painamalla CTRL+P.

Huomautus: Jos toiminnolla, jota tarvitset usein, ei ole pikanäppäintä, voit luoda sellaisen nauhoittamalla makron.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yhdessä CTRL-näppäimen kanssa käytettävät pikanäppäimet

Funktionäppäimet

Muita hyödyllisiä pikanäppäimiä

Näppäin

Kuvaus

CTRL+PgUp

Vaihtaa laskentataulukon välilehtien välillä, vasemmalta oikealle.

CTRL+PgDn

Vaihtaa laskentataulukon välilehtien välillä, oikealta vasemmalle.

­CTRL+VAIHTO+(

Tuo näkyviin valinnassa mahdollisesti piilotettuna olevat rivit.

­CTRL+VAIHTO+)

Tuo näkyviin valinnassa mahdollisesti piilotettuna olevat sarakkeet.

CTRL+VAIHTO+&­

Asettaa kehyksen valittuihin soluihin.

­CTRL+VAIHTO+_

Poistaa kehyksen valituista soluista.

­CTRL+VAIHTO+~

Ottaa käyttöön yleisen lukumuotoilun.

CTRL+VAIHTO+$

Ottaa käyttöön valuuttamuotoilun, jossa on kaksi desimaalia (negatiiviset luvut ovat sulkeissa).

CTRL+VAIHTO+%

Ottaa käyttöön prosenttimuotoilun ilman desimaaleja.

CTRL+VAIHTO+^

Ottaa käyttöön eksponenttilukumuotoilun, jossa on kaksi desimaalia.

CTRL+VAIHTO+#

Ottaa käyttöön päivämäärämuotoilun (päivä, kuukausi ja vuosi).

CTRL+VAIHTO+@

Ottaa käyttöön aikamuotoilun (tunti ja minuutti sekä AM tai PM).

CTRL+VAIHTO+!

Ottaa käyttöön lukumuotoilun, jossa on kaksi desimaalia, tuhaterotin ja miinusmerkki negatiivisten lukujen edessä.

­CTRL+VAIHTO+*

Valitsee aktiivisen solun ympärillä olevan alueen (tyhjien rivien ja sarakkeiden ympäröivä tietoalue).

Jos aktiivinen solu on pivot-taulukossa, pikanäppäin valitsee koko pivot-taulukkoraportin.

CTRL+VAIHTO+:

Lisää nykyisen ajan.

­CTRL+VAIHTO+"

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun arvon soluun tai kaavariville.

CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI (+)

Avaa Lisää­-valintaikkunan, jossa voit lisätä tyhjiä soluja.

CTRL+miinusmerkki (-)

Avaa Poista­-valintaikkunan, jossa voit poistaa valitut solut.

­­CTRL+;

Lisää nykyisen päivämäärän.

­CTRL+`

Tuo vuorotellen näkyviin laskentataulukon solujen arvot tai kaavat.

­­CTRL+'

Kopioi aktiivisen solun yläpuolella olevan solun kaavan soluun tai kaavariville.

CTRL+1

Avaa Muotoile solut -valintaikkunan.

CTRL+2

Ottaa käyttöön lihavoinnin tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+3

Ottaa käyttöön kursivoinnin tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+4

Ottaa käyttöön alleviivauksen tai poistaa sen käytöstä.

­­CTRL+5

Ottaa käyttöön yliviivauksen tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+6

Suorittaa vuorotellen seuraavat toiminnot: piilottaa objektit, näyttää objektit ja näyttää objektien paikkamerkit.

CTRL+8

Näyttää tai piilottaa jäsennyssymbolit.

CTRL+9

Piilottaa valitut rivit.

CTRL+0

Piilottaa valitut sarakkeet.

CTRL+A

Valitse koko laskentataulukon.

Jos laskentataulukko sisältää tietoja, CTRL+A valitsee nykyisen alueen. Jos painat CTRL+A toisen kerran, valituksi tulee nykyinen alue ja sen yhteenvetorivit. Jos painat CTRL+A kolmannen kerran, valituksi tulee koko laskentataulukko.

Kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella, näyttöön tulee Funktion argumentit -valintaikkuna.

CTRL+VAIHTO+A lisää argumenttien nimet ja sulkeet, kun lisäyskohta on kaavassa funktion nimen oikealla puolella.

CTRL+B

Ottaa käyttöön lihavoinnin tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+C

Kopioi valitut solut.

Jos painat CTRL+C ja sen jälkeen CTRL+C uudelleen, näyttöön tulee Leikepöytä.

CTRL+D

Kopioi valitun alueen ylimmän solun sisällön ja muotoilun alla oleviin soluihin Täytä alas -komentoa käyttämällä.

CTRL+F

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan, jossa Etsi-välilehti näkyy valittuna.

Myös VAIHTO+F5 valitsee tämän välilehden ja VAIHTO+F4 toistaa viimeisen Etsi-toiminnon.

CTRL+VAIHTO+F avaa Muotoile solut -valintaikkunan, jossa Fontti-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+G

Avaa Siirry-valintaikkunan.

Myös F5-näppäin avaa tämän valintaikkunan.

CTRL+H

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan, jossa Korvaa-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+I

Ottaa käyttöön kursivoinnin tai poistaa sen käytöstä.

­­CTRL+K

Avaa Lisää hyperlinkki-valintaikkunan uusien hyperlinkkien lisäämistä varten tai Muokkaa hyperlinkkiä-valintaikkunan, jossa voit muokata aiemmin luotuja hyperlinkkejä.

CTRL+N

Luo uuden tyhjän työkirjan.

CTRL+O

Avaa Avaa-valintaikkunan tiedoston avaamista tai etsimistä varten.

CTRL+VAIHTO+O ­valitsee kaikki solut, jotka sisältävät kommentteja.

CTRL+P

Avaa Tulosta-valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+P avaa Muotoile solut -valintaikkunan, jossa Fontti-välilehti näkyy valittuna.

CTRL+R

Kopioi valitun alueen äärimmäisenä vasemmalla olevan solun sisällön ja muotoilun oikealla oleviin soluihin Täytä oikealle -komentoa käyttämällä.

CTRL+S

Tallentaa aktiivisena olevan tiedoston nykyisellä nimellään, nykyisen sijaintiin ja nykyisessä tiedostomuodossa.

CTRL+T

Avaa Luo taulukko -valintaikkunan.

CTRL+U

Ottaa käyttöön alleviivauksen tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VAIHTO+U laajentaa ja tiivistää kaavarivin vuorotellen.

CTRL+V

Lisää Leikepöydän sisällön lisäyskohtaan ja korvaa valittuna olevat tiedot. Käytettävissä vain sen jälkeen, kun olet leikannut tai kopioinut objektin, tekstiä ja solun sisällön Leikepöydälle.

CTRL+ALT+V tuo näyttöön Liitä määräten -valintaikkunan. Käytettävissä vain sen jälkeen, kun olet leikannut tai kopioinut objektin, tekstiä ja solun sisällön laskentataulukkoon tai johonkin toiseen ohjelmaan.

­­CTRL+W

Sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

CTRL+X

Leikkaa valitut solut.

­­CTRL+Y

Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos se on mahdollista.

CTRL+Z

Peruuttaa viimeisen komennon Kumoa-komennolla tai poistaa viimeksi kirjoittamasi tiedot.

CTRL+VAIHTO+Z peruuttaa tai palauttaa Kumoa- tai Tee uudelleen­ -komennolla viimeisen automaattisen korjauksen, kun automaattisen korjauksen toimintotunnisteet ovat näkyvissä.

Sivun alkuun

Näppäin

Kuvaus

F1

Avaa Microsoft Office Excel Ohje -tehtäväruudun.

CTRL+F1 näyttää tai piilottaa valintanauhan, joka on Microsoft Officen sujuvan käyttöliittymän osa.

ALT+F1 luo kaavion nykyisen alueen tiedoista.

ALT+VAIHTO+F1 ­lisää uuden laskentataulukon.

F2

Muokkaa aktiivista solua ja vie kohdistimen solun sisällön loppuun. Se myös siirtää lisäyskohdan kaavariville, kun solun muokkaustila ei ole käytössä.

VAIHTO+F2 lisää kommentin soluun tai muokkaa kommenttia.

CTRL+F2 ­avaa esikatseluikkunan.

F3

Avaa Liitä nimi -valintaikkunan.

VAIHTO+F3 avaa Lisää funktio -valintaikkunan.

F4

Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos se on mahdollista.

Jos soluviittaus tai alue on valittuna kaavassa, F4 käy läpi mahdolliset suorien ja suhteellisten viittausten yhdistelmät.

CTRL+F4 sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan.

F5

Avaa Siirry-valintaikkunan.

CTRL+F5 palauttaa valittuna olevan työkirjaikkunan koon.

F6

Vaihtaa laskentataulukon, valintanauhan, tehtäväruudun ja Zoomaa-ruudun välillä. Jos laskentataulukko on jaettu (Näytä-valikko, Tämän ikkunan hallinta, Kiinnitä ruudut, Jaa ikkuna -komento), F6 huomioi jaetut ruudut, kun vaihdat ruutujen ja valintanauhan välillä.

VAIHTO+F6 vaihtaa laskentataulukon, Zoomaa-ruudun, tehtäväruudun ja valintanauhan välillä.

CTRL+F6 vaihtaa seuraavaan työkirjaikkunaan, kun useita työkirjaikkunoita on avoinna.

F7

Avaa Oikeinkirjoitus-valintaikkunan, jossa voit tarkistaa aktiivisen laskentataulukon tai valitun alueen oikeinkirjoituksen.

CTRL+F7 ottaa käyttöön työkirjaikkunaa koskevan Siirrä-komennon, kun ikkuna ei ole suurennettuna. Voit siirtää ikkunaa nuolinäppäimillä. Paina ENTER, kun olet valmis, tai ESC, jos haluat peruuttaa siirron.

F8

Ottaa käyttöön laajentamistilan tai poistaa sen käytöstä. Kun laajentamistila on käytössä, tilarivillä näkyy teksti Laajennettu valinta ja nuolinäppäimet laajentavan valintaa.

VAIHTO+F8-näppäimellä voit lisätä erillään olevia soluja tai alueita valintaan nuolinäppäimiä käyttämällä.

CTRL+F8 ottaa käyttöön työkirjaikkunaa koskevan Koko-komennon (työkirjaikkunan ohjausvalikko), kun työkirjaikkuna ei ole suurennettuna.

ALT+F8 avaa Makro-valintaikkunan, jossa voit luoda, suorittaa tai poistaa makroja.

F9

Laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot.

VAIHTO+F9 laskee aktiivisen laskentataulukon.

CTRL+ALT+F9 laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot huomioimatta sitä, ovatko ne muuttuneet viimeisen laskennan jälkeen.

CTRL+ALT+VAIHTO+F9 tarkistaa uudelleen riippuvaiset kaavat ja laskee kaikkien avointen työkirjojen kaikki solut mukaan lukien solut, jotka on merkitty ei laskettaviksi.

CTRL+F9 ­pienentää työkirjaikkunan kuvakkeeksi.

F10

Ottaa näppäinvihjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

VAIHTO+F10 näyttää valitun kohteen pikavalikon.

ALT+VAIHTO+F10 tuo näyttöön toimintotunnisteen valikon tai viestin. Jos toimintotunnisteita on enemmän kuin yksi, se vaihtaa seuraavaan toimintotunnisteeseen ja tuo näyttöön sen valikon tai viestin.

CTRL+F10 ­suurentaa tai palauttaa valitun työkirjaikkunan.

F11

Luo kaavion nykyisen alueen tiedoista.

VAIHTO+F11 lisää uuden laskentataulukon.

ALT+F11 avaa Microsoft Visual Basic -editorin, jolla voit luoda makroja Visual Basic for Applications (VBA) -kielellä.

F12

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan.

Sivun alkuun

Näppäin

Kuvaus

NUOLINÄPPÄIMET

Siirtyminen yhden solun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle laskentataulukossa.

CTRL+NUOLINÄPPÄIN siirtää osoittimen laskentataulukon nykyisen tietoalueen reunaan.

VAIHTO+­NUOLINÄPPÄIN laajentaa valittua solualuetta yhdellä solulla.

CTRL+VAIHTO+NUOLINÄPPÄIN laajentaa solualuevalintaa viimeiseen tietoja sisältävään soluun asti, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu, tai jos seuraava solu on tyhjä, laajentaa valintaa seuraavaan tietoja sisältävään soluun asti.

VASEN NUOLINÄPPÄIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN valitsee vasemmalla tai oikealla olevan välilehden, kun valintanauha on valittuna. Kun alivalikko on avoinna tai valittuna, nämä nuolinäppäimet vaihtavat päävalikosta alivalikkoon. Kun valintanauha on valittuna, näillä näppäimillä voidaan siirtyä välilehtivalitsimesta toiseen.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN valitsee seuraavan tai edellisen komennon, kun valikko tai alivalikko on avoinna. Kun valintanauha on valittuna, nämä näppäimet siirtävät valintaa ylös- ja alaspäin välilehtiryhmien välillä.

Nuolinäppäimen siirtävät valintaikkunan valinnan avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN avaa valittuna olevan avattavan luettelon.

ASKELPALAUTIN

Poistaa yhden merkin (vasemmanpuoleisen) kaavariviltä.

Se myös poistaa aktiivisen solun sisällön.

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan vasemmalla puolella olevan merkin.

DEL

Poistaa valittujen solujen koko sisällön (tiedot ja kaavat) vaikuttamatta kuitenkaan solun muotoiluun tai kommentteihin.

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan oikealla puolella olevan merkin.

END

Valitsee ikkunan oikeassa alakulmassa olevan solun, kun SCROLL LOCK on käytössä.

Valitsee myös viimeisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

CTRL+END valitsee laskentataulukon viimeisen solun (oikeanpuolimaisen käytössä olevan sarakkeen alimmalta käytössä olevalta riviltä). Jos osoitin on kaavarivillä, CTRL+END siirtää osoittimen tekstin loppuun.

CTRL+VAIHTO+END laajentaa solualuevalintaa laskentataulukon viimeiseen käytössä olevaan soluun (oikeaan alakulmaan). Jos osoitin on kaavarivillä, CTRL+VAIHTO+END valitsee kaiken kaavarivillä olevan tekstin osoittimesta tekstin loppuun. Tämä ei vaikuta kaavarivin korkeuteen.

ENTER

Päättää tekstin kirjoittamisen soluun tai kaavariville ja valitsee solun alapuolella olevan solun (oletusarvo).

Kun käytössä on tietolomake, ENTER siirtää valinnan seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

Avaa valitun valikon (voit aktivoida valikkorivin F10-näppäimellä) tai suorittaa valittuna olevan komennon.

Kun valintaikkuna on avoinna, ENTER suorittaa oletuskomentopainikkeen komennon (painike, jonka kehys näkyy lihavoituna, tavallisesti OK-painike).

ALT+ENTER aloittaa uuden rivin samassa solussa.

CTRL+ENTER täyttää valitun solualueen kirjoitetuilla tiedoilla.

VAIHTO+ENTER ­päättää kirjoittamisen soluun ja valitsee yläpuolella olevan solun.

ESC

Peruuttaa solussa tai kaavarivillä aloitetun kirjoitustoiminnon.

Sulkee avoimen valikon tai alivalikon, valintaikkunan tai sanomaruudun.

Se myös sulkee koko näyttö -tilan, jos tätä tilaa on käytetty, ja palaa normaaliin näyttötilaan, jossa valintanauha ja tilarivi näkyvät jälleen.

HOME

Siirtää valinnan rivin alkuun laskentataulukossa.

Valitsee ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan solun, kun SCROLL LOCK on käytössä.

Valitsee ensimmäisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

CTRL+HOME valitsee laskentataulukon ensimmäisen solun.

CTRL+VAIHTO+HOME laajentaa solualueen valintaa laskentataulukon alkuun.

PAGE DOWN

Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran ylöspäin.

ALT+PAGE DOWN siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran vasemmalle.

CTRL+PAGE DOWN vaihtaa työkirjan seuraavaan taulukkoon.

CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN valitsee työkirjan nykyisen ja seuraavan taulukon.

PAGE UP

Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran ylöspäin.

ALT+PAGE UP siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran vasemmalle.

CTRL+PAGE UP vaihtaa työkirjan edelliseen taulukkoon.

CTRL+VAIHTO+PAGE UP valitsee työkirjan nykyisen ja edellisen taulukon.

VÄLINÄPPÄIN

Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin suorittaa valitun painikkeen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

CTRL+ VÄLINÄPPÄIN valitsee laskentataulukon koko sarakkeen.

VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee laskentataulukon koko rivin.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee koko laskentataulukon.

  • Jos laskentataulukko sisältää tietoja, CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee nykyisen alueen. Jos painat CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄINTÄ toisen kerran, valituksi tulee nykyinen alue ja sen yhteenvetorivit. Jos painat CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄINTÄ kolmannen kerran, valituksi tulee koko laskentataulukko.

  • Kun objekti on valittuna, CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee kaikki laskentataulukon objektit.

ALT+VÄLINÄPPÄIN avaa Microsoft Office Excel -ikkunan ohjausvalikon.

SARKAIN

Valitsee seuraavan oikealla olevan solun laskentataulukossa.

Siirtää valinnan lukitsemattomasta solusta toiseen suojatussa laskentataulukossa.

Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin valitsee seuraavan vaihtoehdon tai vaihtoehtoryhmän.

VAIHTO+SARKAIN valitsee laskentataulukon edellisen solun tai valintaikkunan edellisen vaihtoehdon.

CTRL+SARKAIN vaihtaa valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN avaa valintaikkunan edellisen välilehden.

Sivun alkuun

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle

Auta meitä parantamaan Exceliä

Onko sinulla ehdotuksia siitä, miten voimme parantaa seuraavaa Excel-versiota? Jos on, lue aiheet Excel User Voice -palvelussa

Katso myös

Pikanäppäimet Excel 2016 for Windowsissa

Pikanäppäimet Excel 2013 for Windowsissa

Pikanäppäimet Excel 2010 for Windowsissa

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×