Office
Kirjaudu sisään

Web-osien ja Web-osa-sivujen hallinta ja jakaminen

Tämä artikkeli on tarkoitettu sivustojen omistajille ja järjestelmänvalvojille. Artikkelissa on yleisiä tietoja Web-osien valikoimien ja Web-osa-sivujen määrittämisestä ja hallinnasta.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleisiä tietoja Web-osien valikoimista

Web-osien valikoiman hallinta

Web-osan lisääminen mukautettuun ryhmään

Web-osien tuominen ja vieminen

Web-osa-sivujen käyttöoikeuksien hallinta

Yleisiä tietoja Web-osien valikoimista

Web-osien valikoima on keskitetty Web-osien varasto, josta voit etsiä tietyn Web-osan Web-osa-sivua luodessasi. Käytettävissä voi sivuston määritysten mukaan olla jopa neljä erilaista Web-osien valikoimaa. Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit käyttää sivustosi Web-osien valikoimia valitsemalla työkaluruudusta Selaa tai Etsi. Kun olet löytänyt haluamasi Web-osan, voit vetää sen Web-osa-sivulle.

Suljetut Web-osat

Suljetut Web-osat -valikoima on kokoelma Web-osia, jotka ovat tietyn Web-osa-sivun käytettävissä mutta eivät näy sivulla. Ne eivät näy sivua selattaessa eivätkä liioin sivua suunniteltaessa. Jokaisella Web-osa-sivulla on oma Suljetut Web-osat -valikoima. Sen avulla Web-osa-sivun tekijä voi esimerkiksi luoda joukon suositeltavia Web-osia, joita käyttäjät voivat lisätä Web-osa-sivulle.

Suljetut Web-osat -valikoimassa on myös Web-osia, jotka ovat olleet sivulla mutta jotka sinä tai muu käyttäjä on sittemmin sulkenut (valitsemalla Web-osa-valikosta Verkko-osan valikko Sulje tai valitsemalla Painikkeen kuva ). Voit sulkea Web-osia itse, kun mukautat Web-osa-sivua omassa näkymässä. Myös sivun tekijä, joka on luonut sivun kaikille käyttäjille jaetussa näkymässä, voi sulkea Web-osia.

Kun Web-osa suljetaan, se poistetaan Web-osa-sivulta ja siirretään Suljetut Web-osat -valikoimaan. Suljettu Web-osa (mikä ei tarkoita samaa kuin poistettu Web-osa) on käytännössä edelleen Web-osa-sivulla. Tällainen Web-osa ei kuitenkaan ole käytettävissä, koska sen IsIncluded-ominaisuuden arvoksi on asetettu False. Voit kuitenkin milloin tahansa lisätä Web-osan takaisin sivulle, jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet.

Sivuston nimi: valikoima

Sivuston nimi: valikoima on yleensä työryhmän keskeisin Web-osien valikoima. Tätä valikoimaa hallitsee yleensä järjestelmänvalvoja, joka päättää, mitä Web-osia sivustossa voi ja on turvallista käyttää. Valikoiman nimi on johdettu sivuston nimestä. Jos sivuston nimi on esimerkiksi Maija matkustaa, sivuston valikoiman nimi on Maija matkustaa: valikoima. Kullakin sivustokokoelmalla alisivustot mukaan lukien on vain yksi Sivuston nimi: valikoima.

Palvelimen valikoima

Suurissa yrityksissä voidaan ylläpitää useita sivustoja. Samoin useisiin sivustoihin voidaan asentaa samat Web-osat käytännön toimien helpottamiseksi. Tällöin kyseiset Web-osat voivat olla tallennettuina näennäispalvelimen palvelimen valikoimassa.

Voit ottaa palvelimen valikoiman Web-osat käyttöön kehittämällä Web-osa-pakettitiedoston (.cab). Lisätietoja Web-osien ottamisesta käyttöön palvelimissa on Windows SharePoint Services 3.0 SDK:ssa. Se on käytettävissä MSDN-sivuston Windows SharePoint Services Developer Centerissä.

Huomautus: Lisävalikoimia saattaa olla käytettävissä.

Sivun alkuun

Web-osien valikoiman hallinta

Web-osien valikoiman avulla voit hallita sivuston ja sen kaikkien alisivustojen Web-osia. Web-osien valikoimassa voit lisätä ja ladata uusia Web-osia ja muuttaa tiettyjä Web-osien ominaisuuksia. Valikoimaan lisättävät Web-osat näkyvät työkaluruudun kohdassa Sivuston nimi: valikoima.

Huomautus: Web-osien valikoiman hallinta edellyttää, että olet sivustokokoelman järjestelmänvalvoja tai että sinut on määritetty sivuston Täydet oikeudet -käyttöoikeustasoon. Valikoiman luominen edellyttää myös, että sijaitset sivustokokoelman pääsivustossa. Jos Sivuston asetukset -valikkoa ei voi käyttää tai Sivuston asetukset -sivulla ei ole Web-osat-linkkiä, pyydä lisäohjeita sivustokokoelman järjestelmänvalvojalta.

Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Sivuston asetukset.

Huomautus: Valitse Sivuston asetukset sivustossa, jonka Sivuston toiminnot -valikko on mukautettu, ja valitse asetukset, jotka haluat nähdä.

 1. Valitse Valikoimat-sarakkeesta Web-osat.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Lisää uusia Web-osia valikoimaan valitsemalla Uusi.

  • Lataa Web-osa palvelimeen .dwp- tai .webpart-tiedostoa käyttäen valitsemalla Lataa palvelimeen.

  • Muokkaa tietyn Web-osan ominaisuuksia napsauttamalla Web-osan nimen vieressä olevaa Muokkaa-painiketta Painikkeen kuva .

Sivun alkuun

Web-osan lisääminen mukautettuun ryhmään

Voit määrittää mukautettuja ryhmiä ja määrittää Web-osat niihin. Mukautettu ryhmä näkyy Lisää Web-osia -valintaikkunan Kaikki Web-osat -kohdassa, kun sivu on muokkaustilassa ja valitset Lisää Web-osa.

Huomautus: Kukin Web-osa voi kuulua vain yhteen ryhmään.

Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Sivuston asetukset.

Huomautus: Valitse Sivuston asetukset sivustossa, jonka Sivuston toiminnot -valikko on mukautettu, ja valitse asetukset, jotka haluat nähdä.

 1. Valitse Valikoimat-sarakkeesta Web-osat.

 2. Napsauta sen Web-osan Muokkaa-painiketta Painikkeen kuva , jota haluat muokata.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Ryhmä-kohdassa:

  • Lisää Web-osa aiemmin luotuun ryhmään valitsemalla ryhmän nimi.

  • Lisää Web-osa uuteen ryhmään valitsemalla Määritä oma arvo. Kirjoita uuden ryhmän nimi muokkausruutuun.

 4. Valitse OK. Web-osa tulee näkyviin ryhmän nimen alle Lisää Web-osia -valintaikkunan Kaikki Web-osat -kohtaan.

Sivun alkuun

Web-osien tuominen ja vieminen

Web-osat on suunniteltu siten, että niitä on helppo viedä ja tuoda. Kun mukautat Web-osan tai kun sivuston omistaja tekee Web-osa-sivuun kaikkia käyttäjiä koskevan muutoksen, sinä tai sivuston omistaja voi tarvittaessa jakaa Web-osan sivuston muiden käyttäjien tai jopa toisen sivuston käyttäjien kanssa. Esimerkkejä:

 • Web-osa viedään Web-osa-sivulta ja Web-osan kuvaustiedosto (.dwp- tai .webpart-tiedosto) jaetaan sitten muiden käyttäjien kanssa. Muut käyttäjät voivat tämän jälkeen tuoda Web-osan Web-osa-sivuun. Sivuston omistaja voi myös ladata Web-osan suoraan Web-osien valikoimaan, jossa Web-osa on kaikkien käyttäjien käytettävissä.

 • Sivuston omistaja vie Web-osan Web-osien valikoimasta ja tallentaa tiedoston julkiseen sijaintiin. Muut käyttäjät voivat tämän jälkeen tuoda Web-osan Web-osa-sivuun. Jonkin muun sivuston omistaja voi myös ladata Web-osan kuvaustiedoston muun sivuston Web-osien valikoimaan.

Kaikissa tilanteissa on tärkeä varmistaa, että myös Web-osien kokoonpanotiedosto asennetaan uuteen sivustoon. Tällä varmistetaan, että luomasi uusi Web-osa voidaan suorittaa uudessa sivustossa.

Huomautus: Luettelonäkymä-Web-osaa ei voi viedä. Luettelot ovat sivustokohtaisia, eikä niitä voi siirtää muihin sivustoihin samalla tavalla kuin muita Web-osia. Jos haluat siirtää luettelotietoja sivustosta toiseen, voit viedä luettelon tiedot yhdestä sivustosta ja tuoda tiedot sitten toisen sivuston luetteloon. Kun luot toiseen sivustoon uuden luettelon, uusi Luettelonäkymä-Web-osa luodaan ja lisätään Sivuston nimi: valikoimaan.

Web-osan vieminen

Web-osan voi viedä ja jakaa muiden käyttäjien kanssa. Muistathan kuitenkin, että Luettelonäkymä-Web-osia ei voi viedä. Muita Web-osia, joita ei voi viedä, ovat esimerkiksi Sisällön muokkaus -Web-osa, Lomake-Web-osa, Sivun tarkastelu -Web-osa, XML-Web-osa ja Kuva-Web-osa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Napsauta muokattavan Web-osan Web-osa-valikkoa Verkko-osan valikko ja valitse Vie.

 3. Valitse Tiedoston lataaminen -valintaikkunasta Tallenna.

 4. Valitse sijainti, johon haluat tallentaa Web-osa-tiedoston.

 5. Jos haluat tiedostolle jonkin muun nimen, kirjoita nimi Tiedostonimi-ruutuun.

 6. Valitse Tallenna.

Web-osan tuominen

Jos olet tuonut Web-osan muulta sivulta tai muusta sivustosta tai joku on lähettänyt sinulle Web-osa-tiedoston, voit tuoda Web-osan ja käyttää sitä omassa Web-osa-sivussasi.

Huomautus: Tuotu Web-osa on vain sen Web-osa-sivun käytettävissä, johon Web-osa on tuotu, ei sivuston muiden sivujen käytettävissä. Tietoja Web-osien lataamisesta palvelimeen ja käyttämisestä useissa sivustoissa on Windows SharePoint Services 3.0 SDK:ssa. Se on käytettävissä MSDN-sivuston Windows SharePoint Services Developer Centerissä.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Lisää Web-osa siinä Web-osa-vyöhykkeessä, johon haluat lisätä Web-osan.

 3. Tuo työkaluruutu näkyviin valitsemalla Web-osien valikoiman asetukset ja lisäasetukset.

 4. Napsauta nuolta, joka on työkaluruudun yläosassa, ja valitse Tuo.

 5. Valitse Selaa.

 6. Etsi Web-osa-sivu, jonka haluat tuoda, ja valitse Avaa.

 7. Valitse Lataa palvelimeen.

 8. Valitse Web-osa-vyöhyke, johon haluat lisätä Web-osan, ja valitse Lisää.

  Vihje: Voit lisätä Web-osan Web-osa-sivuun myös vetämällä.

Sivun alkuun

Web-osa-sivujen käyttöoikeuksien hallinta

Voit hallita sellaisten yksittäisten Web-osa-sivujen käyttöoikeuksia, jotka olet luonut. Muuttamalla Web-osa-sivun käyttöoikeuksia voit rajoittaa toimia, joita käyttäjä voi tehdä sivulla. Voit esimerkiksi määrittää, että vain tietyt käyttäjät voivat muokata sivua ja että tietyt käyttäjät voivat vain lukea sivun.

 1. Avaa asiakirjakirjasto, joka sisältää Web-osa-sivun.

 2. Vie osoitin Web-osa-sivun nimen kohdalle, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Käyttöoikeuksien hallinta.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos asiakirja perii pääkansion tai -kirjaston käyttöoikeudet ja haluat, että käyttöoikeudet edelleen periytyvät pääkansiolta tai -kirjastolta, valitse Toiminnot-valikosta Valikon kuva Hallitse pääkohteen käyttöoikeuksia.

  • Jos asiakirja perii pääkansion tai -kirjaston käyttöoikeudet ja haluat, että asiakirjassa käytetään yksilöllisiä käyttöoikeuksia, valitse Toiminnot-valikosta Valikon kuva Muokkaa käyttöoikeuksia.

  • Jos asiakirjassa käytetään yksilöllisiä käyttöoikeuksia, siirry kohtaan 5.

 4. Valitse OK.

 5. Valitse niiden käyttäjien tai ryhmien valintaruudut, joita haluat muokata.

 6. Valitse Toiminnot-valikosta Valikon kuva Muokkaa käyttöoikeuksia.

 7. Valitse niiden käyttöoikeuksien valintaruudut, jotka haluat määrittää käyttäjille tai ryhmille, ja valitse OK.

Huomautus: Kaikki Web-osa-sivut perivät oletusarvon mukaan pääkansion tai -asiakirjakirjaston käyttöoikeudet. Kun ensimmäisen kerran muokkaat Web-osa-sivun käyttöoikeuksia, sivulla siirrytään käyttämään määrittämiäsi yksilöllisiä käyttöoikeuksia. Voit palauttaa oletuskäyttöoikeudet valitsemalla Käyttöoikeudet-sivulta Peri käyttöoikeudet pääsivustosta. Katso myös -ruudussa on linkkejä käyttöoikeuksien hallintaa ja käyttöoikeuksien periytymistä käsitteleviin ohjeisiin.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×