Web-osan lisääminen ja poistaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit mukauttaa Verkko-osasivua lisäämällä verkko-osia sivulle Lisää verkko-osia -valintaikkunan tai työkaluruudun verkko-osien valikoiman avulla.

Toimintaohjeita

Verkko-osan lisääminen Lisää verkko-osia -valintaikkunan avulla

Verkko-osan lisääminen työkaluruudun avulla

Verkko-osan poistaminen

Verkko-osan lisääminen Lisää verkko-osia -valintaikkunan avulla

Web-osan lisääminen Web-osa-sivulle käy nopeimmin Lisää Web-osia -valintaikkunassa. Tässä valintaikkunassa voit nopeasti lisätä Web-osa-sivuun luetteloita, kirjastoja ja muita Web-osia. Sivuston omistaja voi lisätä uusia Web-osia Lisää Web-osia -valintaikkunan luetteloon. Sivuston omistaja voi myös luoda mukautettuja ryhmiä, joiden avulla tietyt Web-osat voi määrittää näkymään samassa luettelossa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Lisää Web-osa siinä Web-osa-vyöhykkeessä, johon haluat lisätä Web-osan.

 3. Valitse Lisää Web-osia -valintaikkunassa sen Web-osan valintaruutu, jonka haluat lisätä sivulle.

  Verkko-osien tyypit

  Windows SharePoint Services antaa käyttöön useita valmiita verkko-osia. Voit käyttää sivustossa valmiita verkko-osia, mukauttaa niitä vastaamaan tarpeitasi tai luoda uusia verkko-osia ja ladata niitä käytettäväksi koko sivustossa.

  Oletusverkko-osat

  Seuraavat verkko-osat sisältyvät oletusarvoisesti kaikkiin sivustoihin, ja ne ovat mukautettavissa ryhmän tarpeiden mukaan. Monet näistä verkko-osista ovat yhdistettävissä toisiinsa, jolloin niistä voi luoda erilaisia mukautettuja ratkaisuja:

  • Sisältöeditori-verkko-osa     Sisältöeditori-verkko-osan avulla voit lisätä muotoiltua tekstiä, taulukoita, hyperlinkkejä ja kuvia verkko-osa-sivulle.

  • Lomake-verkko-osa     Lomake-verkko-osan avulla voit muodostaa yhteyden jonkin toisen verkko-osan tietosarakkeeseen ja suodattaa sarakkeen. Molemmat verkko-osat täytyy asentaa palvelimeen.

  • Kuva-verkko-osa     Kuva-verkko-osan avulla voit lisätä kuvan tai grafiikan verkko-osa-sivulle. Kuva on helpointa suhteuttaa sivun muihin verkko-osiin ohjaamalla osan sisällä kuvan pysty- ja vaakasuoraa tasausta sekä taustaväriä. Ohjaus tapahtuu muokkaamalla ominaisuuksia jaetussa näkymässä.

  • Luettelonäkymä-verkko-osa    Luettelonäkymä-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön ja muokata sivuston luettelon tai kirjaston tietoja sekä muodostaa yhteyksiä muihin verkko-osiin, myös muihin Luettelonäkymä-verkko-osiin. Luettelot ovat tietoja, joita käytetään yhdessä muiden työryhmän jäsenten kanssa, ja ne näkyvät usein sarakemuodossa. Luettelonäkymissä nämä tiedot näkyvät eri tavoin kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan – esimerkiksi suodatettaessa, lajiteltaessa tai sarakkeita valittaessa.

   Huomautus: Luettelonäkymä-nimistä verkko-osaa ei varsinaisesti ole olemassa. Kun luettelo luodaan sivustoon, myös saman niminen Luettelonäkymä-verkko-osa luodaan automaattisesti. Jos esimerkiksi luot Veneet-nimisen luettelon, Sivuston nimi -valikoimaan luodaan Veneet-niminen verkko-osa. Verkko-osa näyttää automaattisesti luomasi luettelon tiedot.

  • Sivun katselu -verkko-osa     Sivun katselu -verkko-osan avulla voit tuoda verkko-osa-sivulle verkkosivun, tiedoston tai kansion. Määritä sisällön linkiksi hyperlinkki, tiedostopolku tai kansion nimi.

  • Sivuston käyttäjät -verkko-osa    Sivuston käyttäjät -verkko-osan avulla voidaan näyttää niiden käyttäjien ja ryhmien luettelo, joilla on sivuston käyttöoikeus. Sivuston käyttäjät -verkko-osa tulee automaattisesti tiedostotyötilasivuston aloitussivulle. Voit myös lisätä Sivuston käyttäjät -verkko-osan mille tahansa verkko-osa-sivulle.

   Huomautus: Sivustot, joissa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 tai sitä vanhempi versio, Sivuston käyttäjät -verkko-osan nimi on Jäsenet-verkko-osa.

  • XML-verkko-osa     XML-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön XML-kieltä ja tehdä siihen XSLT-muunnoksia ennen sisällön näyttämistä. Käytössäsi voi esimerkiksi olla XML-tiedosto, jossa on veneiden luettelo, hinnat ja linkit veneiden kuviin. XSLT:n avulla voit muuntaa tiedot näkymään luettelona, joka sisältää veneet ja niiden hinnat, ja tehdä veneen nimestä hyperlinkin, joka näyttää veneen kuvan erillisessä ikkunassa.

   Valmiiksi määritetyt Luettelonäkymä-verkko-osat

   Seuraavat verkko-osat sisältyvät Windows SharePoint Services -ryhmäsivustomalliin. Kun luot uuden ryhmäsivuston, nämä verkko-osat on määritetty käyttövalmiiksi verkko-osa-sivulle. Ryhmä- tai työtilasivustoon sisältyvä verkko-osien yhdistelmä vaihtelee valitun sivustomallin mukaan.

   Huomautus: Valmiit verkko-osat perustuvat Luettelonäkymä-verkko-osaan ja niiden asettelussa ja rakenteessa käytetään valmiiksi määritettyjä verkko-osamalleja. Voit lisätä tietoja näihin luetteloihin valitsemalla pikakäynnistyksessä Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitsemalla sitten Luettelot. Napsauta Kaikki sivuston sisältö -sivulla sen luettelon nimeä, johon haluat lisätä tietoja.

  • Ilmoitukset     Ilmoitukset-verkko-osan avulla voit julkaista uutisia, tilapäivityksiä ja muita lyhyitä tiedotteita, joita haluat jakaa ryhmän jäsenille.

  • Kalenteri     Kalenteri-verkko-osassa voi näyttää tulevia tapahtumia tai ryhmän aikatauluja.

  • Linkit     Linkit-verkko-osassa voi julkaista hyperlinkkejä ryhmää kiinnostaville verkkosivuille.

  • Jaetut asiakirjat     Jaetut asiakirjat -verkko-osan avulla voit jakaa tiedostoja oletustiedostokirjastosta sivuston käyttäjille.

  • Tehtävät     Tehtävät-verkko-osan avulla voit määrittää tehtäviä ryhmän jäsenille, määrittää määräpäivän ja prioriteetin sekä näyttää tehtävän tilan ja edistymisen.

  • Ryhmän keskustelu     Ryhmän keskustelu -verkko-osaa voi käyttää ryhmää kiinnostavien aiheiden keskustelupalstana.

   Mukautetut verkko-osat

   Kun käytössä on Microsoft Visual Studio tai jokin muu Windows SharePoint Services -yhteensopiva ohjelmointiympäristö, kehittäjät voivat hyödyntää mukautettujen verkko-osien luonnissa kaikkia Microsoft ASP.NET:n toimintoja. Verkko-osasivu on ASP.NET -tiedosto (.aspx), ja verkko-osat perustuvat verkkolomakkeen ohjausobjekteihin. Kehittäjät voivat parantaa verkko-osasivujen toimintaa luomalla lisätoimintoja sisältäviä omia verkko-osia. Lisäksi kehittäjät voivat lisätä mukautettuja ominaisuuksia verkko-osiin, lisätä työkaluruutuun mukautettuja muodostintyökaluja erityisiä käyttöliittymiä varten ja yhdistää verkko-osia toisiinsa verkko-osien yhteystoiminnon avulla. Lisätietoja verkko-osien luomisesta ja käyttöönotosta on Windows SharePoint Services 3.0 SDK -paketissa, joka on saatavilla Welcome to the Windows SharePoint Services 3.0 SDK -kohdassa.

   Voit myös käyttää muiden henkilöiden tai yritysten luomia verkko-osia. Tarvitset asianmukaiset käyttöoikeudet, jotta voit lisätä verkko-osasivulle tai sivustoon kolmannen osapuolen verkko-osan. Jotkin verkko-osat on otettava käyttöön suoraan palvelimessa. Jos et pysty lisäämään verkko-osaa verkko-osasivulle tai sivustoon, pyydä apua järjestelmänvalvojalta.

  Voit halutessasi lisätä usean tyyppisiä Web-osia valitsemalla niiden valintaruudut.

 4. Lisää Web-osat sivuun valitsemalla Lisää.

Sivun alkuun

Web-osan lisääminen työkaluruudun avulla

Käytä työkaluruutua, jos haluat määrittää tarkemmin, mitkä Web-osat lisätään sivun Web-osa-vyöhykkeisiin. Työkaluruudun avulla voit valita Web-osia eri Web-osien valikoimista. Työkaluruudun avulla voit myös etsiä Web-osia sekä tuoda uusia Web-osia.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Lisää Web-osa siinä Web-osa-vyöhykkeessä, johon haluat lisätä Web-osan.

 3. Tuo työkaluruutu näkyviin valitsemalla Web-osien valikoiman asetukset ja lisäasetukset.

 4. Tee työkaluruudussa jokin seuraavista toimista:

  • Paikanna Web-osa selaamalla     Napsauta nuolta, joka on työkaluruudun yläosassa, ja valitse Selaa. Tuo valikoiman käytettävissä olevien Web-osien luettelo näkyviin napsauttamalla valikoiman nimeä. Voit tuoda lisää valikoiman Web-osia näkyviin valitsemalla Seuraava.

   Vihje: Voit tuoda Web-osaluettelon Web-osien alijoukon näkyviin valitsemalla Suodata. Voit suodattaa luettelon siten, että näkyviin jää Kaikki kohteet, Web-osat, Luettelot tai Kirjastot.

  • Etsi verkko-osa    Napsauta työkaluruudun yläosassa olevaa nuolta ja valitse Etsi.

  • Tuo Web-osa     Napsauta nuolta, joka on työkaluruudun yläosassa, ja valitse Tuo.

 5. Napsauta lisättävän Web-osa-sivun nimeä.

 6. Valitse Web-osa-vyöhyke, johon haluat lisätä Web-osan, ja valitse Lisää.

  Vihje: Voit lisätä Web-osan Web-osa-sivuun myös vetämällä.

  Huomautukset: 

  • Suljetut verkko-osat -valikoimassa säilytetään aktiivisen Web-osa-sivun suljettuja verkko-osia. Sivuston nimi: valikoima sisältää aktiivisen sivuston verkko-osat. Palvelimen valikoima sisältää verkko-osat, jotka on otettu käyttöön palvelimessa, ja online-valikoima sisältää online-kirjastoon kuuluvat verkko-osat.

  • Jos Web-osaa ei löydy, sivuston järjestelmänvalvoja on voinut poistaa Web-osan tai nimetä sen uudelleen. Ota yhteys sivuston järjestelmänvalvojaan tai ylimmän tason sivuston järjestelmänvalvojaan.

Sivun alkuun

Verkko-osan poistaminen

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Voit poistaa verkko-osan sivulta, mutta jättää sen varalle myöhempää käyttöä varten, napsauttamalla Verkko-osa-valikkoa Verkko-osan valikko ja valitsemalla sitten Sulje. Voit myös napsauttaa Sulje-painiketta Painikkeen kuva . Verkko-osan kopio jää Suljetut verkko-osat -valikoimaan, josta sen voi myöhemmin lisätä takaisin sivuun. Kaikki kyseiseen verkko-osaan tehdyt mukautukset tallennetaan.

  • Voit poistaa verkko-osan pysyvästi sivulta napsauttamalla Verkko-osa-valikkoa Verkko-osan valikko , valitsemalla Poista ja valitsemalla OK. Verkko-osa poistetaan verkko-osa-sivulta, mutta sen voi lisätä myöhemmin uudelleen. Kyseiseen verkko-osaan tehtyjä mukautuksia ei tallenneta. Verkko-osan uuden esiintymän voi lisätä sivulle myöhemmin.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×