Voit määrittää mukautetun mallin SharePoint-kirjastoon

Voit määrittää mukautetun mallin SharePoint-kirjastoon

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kun luot SharePoint tiedostokirjastossa, voit määrittää oletusarvon tiedostotyyppi, joka avautuu, kun uusi tiedosto luodaan (esimerkiksi voit määrittää PowerPoint-tiedoston oletusarvo-tiedostona Avaa). Voit myös mukauttaa kirjaston oletustiedostomallin. Voit esimerkiksi luoda mukautetun ylä- ja alatunnisteet tai muita mukautettuja ominaisuuksia Microsoft Word-malli ja ansiosta kyseisen kirjaston oletusmalli. Sitten, kun sinä tai käyttäjäsi luoda uuden tiedoston, ohjelma avaa liittyvässä ohjelmassa mukautettuja ominaisuuksia.

Huomautus: Sinulla on täydet oikeudet kirjaston mallin määrittäminen.

Kun luot kirjaston oletusarvoista tiedostotyyppiä määrittäminen

Ohjeita noudattamalla voit määrittää tyhjän tiedoston avaaminen liittyvässä ohjelmassa tiedostotyyppi.

 1. Siirry sivustoon, johon haluat luoda kirjaston.

 2. Valitse asetukset- Rattaan muotoinen asetuspainike ja valitse sitten Lisää sovellus

 3. Valitse tiedostokirjasto.

 4. Valitse Lisäasetukset.

 5. Lisää nimi, valinnainen kuvaus, versiotiedot, ja tarvittaessa, haluatko, että kirjaston vastaanottamaan sähköpostia.

 6. Valitse oletustiedostomuoto ja versio Tiedostomalli -pudotusvalikosta.

  Mallin valitseminen

 7. Valitse Luo.

Tiedostokirjaston oletusmallin mukauttaminen

Tämän toiminnon avulla voit muokata oletusmallia. Voit vaihtaa oletusmallin kahdella tavalla:

 • Jos tiedosto- tai lomakekirjastolle on tiedoston oletusmalli SharePointyhteensopivaan ohjelmaan, voit muokata oletusmallia.

 • Muita ohjelmia varten tarkoitettujen mallien osalta oletusmallia ei voi muokata suoraan. Voit kuitenkin määrittää mukautetun mallin kopioimalla uuden mallitiedoston kirjaston Lomakkeet-kansioon.

Oletustiedostomallin muokkaaminen

 1. Siirry sivustoon, jossa kirjastossa on.

 2. Valitse SharePoint palvelimeen, valitse valintanauhan kirjasto -välilehteä ja valitse sitten Kirjaston asetukset.

  SharePoint Onlinevarten valitsemalla asetuksia Rattaan muotoinen asetuspainike ja valitse sitten kirjaston asetukset.

 3. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Lisäasetukset.

  Valitse asetukset-ikkunassa Lisäasetukset
 4. Valitse Tiedostomalli-kohdan Mallin URL-osoite -kentässä Muokkaa mallia. Jompikumpi seuraavista tapahtuu:

  Jos sivustosi kuuluu Office365-tilaukseen, sinulta saatetaan tässä vaiheessa pyytää Office365-tilauksen käyttäjätunnusta ja salasanaa.

  • Tiedostokirjasto    Malli Avaa sovellus, joka on yhteensopiva SharePoint ja, joka liittyy nykyiseen malliin tiedostotyyppi. Word avaa esimerkiksi jos oletusmalli on Word-malli tai Excel avautuu, jos oletusmalli on Excel-laskentataulukko.

  • Lomakekirjasto    Malli aukeaa SharePoint-yhteensopivaan ohjelmaan XML-pohjaiseen suunnitteluohjelmaan, kuten InfoPath- tai XML-editoriin.

   Mallin muokkaaminen
   Oletuskirjastomallin muokkaaminen

  Huomautus: Jos sivustoasi käyttävät henkilöt ovat jo täyttäneet alkuperäiseen malliin perustuvia lomakkeita, ota huomioon, kuinka malliin tehtävät muutokset voivat vaikuttaa näihin lomakkeisiin. Jos esimerkiksi lisäät malliin pakollisen kentän, ennen kentän lisäämistä täytettyihin alkuperäisiin lomakkeisiin voi tulla virheitä.

 5. Tee haluamasi muutokset ja tallenna malli. Sulje ohjelma, jos et enää tarvitse sitä, tai siirry sivustoon.

 6. Julkaise malli tarvittaessa käyttämästäsi ohjelmasta uudelleen sivuston kirjastoon. Tätä voidaan edellyttää joissakin lomakkeensuunnitteluohjelmissa.

 7. Valitse sivuston Tiedostokirjaston lisäasetukset- tai Lomakekirjaston lisäasetukset -sivulla OK.

Mukautetun tiedostomallin määrittäminen

 1. Luo ja Tallenna mukautettu malli ohjelmassa, joka on yhteensopiva SharePoint. Sen sijainti muistiin ja siirry sitten SharePoint.

  Huomautus: Jos asiakirjan oletusmallin nimi on jokin muu kuin template.dotx, ei ole oletusmalleissa näkyvät luettelossa tai kirjastossa.

 2. Siirry sivustoon, joka sisältää kirjaston, jolle haluat määrittää mukautetun mallin.

 3. Internet Explorer on käytettävä tämän vaiheen. SharePoint Online, valitse Valitse Kaikki asiakirjat oikeassa ylälaidassa ja valitse sitten Näytä Resurssienhallinnassa.

  SharePoint Server-valintanauhan kirjasto -välilehti ja valitse sitten Yhdistä ja vie ‑ryhmässä Avaa Resurssienhallinnassa.

  Tärkeää: Jos Resurssienhallinta ei avaudu tai näkyviin tulee virhesanoma, saatat joutua lisäämään sivustoosi luotettujen sivustojen luetteloon selaimen asetuksista. Saat lisätietoja, Avaa Resurssienhallinnassa tai näkymän Resurssienhallinnassa SharePointissa. .

 4. Selaa Resurssienhallinnassa luomaasi mukautettuun malliin.

 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa ja valitse pikavalikosta Kopioi.

 6. Napsauta Takaisin-painiketta, kunnes palaat kirjastoon. Avaa sitten kirjasto kaksoisnapsauttamalla sitä Lomakkeet-kansiossa.

 7. Napsauta kansioikkunassa hiiren kakkospainikkeella tyhjää kohtaa ja valitse sitten pikavalikosta Liitä.

 8. Sulje Resurssienhallinta ja palaa sivustoon.

 9. Valitse Sivuston sisältö vasemmalla puolella.

 10. Löytää sisällön, Vie hiiren osoitin nimen kohdassa tiedostokirjasto, napsauta kolmea pistettä (...) ja valitse sitten asetukset.

  Jos et näe yllä olevien komentojen, voit ehkä perinteinen SharePoint. Siirry siinä tapauksessa tiedostokirjasto ja valintanauhan, valitse kirjasto -välilehti, sitten Kirjaston asetukset.

 11. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Lisäasetukset.

 12. Tee Tiedostomalli-osassa jompikumpi seuraavista toimista:

  Tiedostokirjasto    Kirjoita mukautetun mallin osoite Mallin URL-osoite ‑ruutuun. Sijainnilla tarkoitetaan mallin verkko-osoitetta, joka on suhteellinen sivuston nimeen nähden. Jos esimerkiksi mallin nimi on Vesileima.dotx ja lisäät sen Jaetut tiedostot -tiedostokirjaston Lomakkeet-kansioon, kirjoita seuraava polku:

  Jaetut Documents/Forms/Watermark.dotx

  Lomakekirjasto    Kirjoita käytettävän mukautetun mallin osoite Mallin URL-osoite -ruutuun. Sijainnilla tarkoitetaan mallin verkko-osoitetta, joka on suhteellinen sivuston nimeen nähden. Jos haluat esimerkiksi lisätä Tilaukset.xml-nimisen mallin Ostot-lomakekirjaston Lomakkeet-kansioon, kirjoita seuraava polku:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Huomautus:  Jos Tiedostomalli-ruudun asetukset eivät ole käytettävissä, järjestelmänvalvoja on ehkä määrittänyt useita sisältötyyppejä. Voit tarkistaa, onko sisältötyyppejä määritetty useita, tarkistamalla, että Kyllä on valittuna kohdassa Haluatko sallia sisältölajien hallinnan? Sisältötyypit-osassa, joka on heti Tiedostomallit-osan yläpuolella. Jos Kyllä on valittuna, sisältötyypin mallia on muokattava.

Lisätietoja tiedoston mallit tiedosto- tai lomakekirjastolle

Seuraavassa on muutamia vihjeitä ja luomisesta ja mallien avulla.

Tiedostotyypit, jotka voi ja joita ei voi tallentaa SharePoint-kirjastoon

Eteen voi tulla jokin seuraavista tilanteista tiedostotyypin mukaan:

SharePoint tekniikoiden kanssa yhteensopivat tiedostot    tiedoston luominen käyttämällä tiedostokirjaston Uusi -komentoa, käyttäjän on luotava tiedostomallin toisesta ohjelmasta, joka on yhteensopiva SharePoint, kuten Microsoft Office Word. Kun luot uuden tiedoston lomakekirjaston, oletusohjelmaa voi olla XML-pohjaiseen suunnitteluohjelmaan, joka on yhteensopiva SharePoint, kuten Microsoft InfoPath.

Muiden ohjelmien tiedostot    Useimpien muiden ohjelmien tiedostot voidaan tallentaa kirjastoon, ja niitä voidaan hallita siellä. Tiedostoa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse luoda suoraan tiedostokirjastossa, vaan voit luoda tiedoston omassa ohjelmassasi ja ladata sen kirjastoon myöhemmin.

Estetyt ohjelmatiedostot    Tietoturvasyistä joidenkin tiedostotyyppien, kuten .exe-estetään tallentaminen kirjastoon. Lisätietoja on artikkelissa Tiedostotyypit, joita ei voi lisätä luetteloon tai kirjastoon.

Kaksi tiedostomalleja käyttävää kirjastotyyppiä

Kaksi tiedostomalleja käyttävää kirjastotyyppiä ovat tiedosto- ja lomakekirjasto.

Tiedostokirjastot    Tiedostokirjastoon voit tallentaa ja siellä voit hallita useita eri tiedostotyyppejä, esimerkiksi asiakirjoja, laskentataulukoita, esityksiä ja tekstitiedostoja. Tiedostokirjasto on usein tavallisin sivuston sijaintipaikka, jossa tiedostoja luodaan, kerätään, päivitetään ja hallitaan yhdessä työryhmän jäsenten kanssa ja jossa niitä jaetaan yrityksen muiden työntekijöiden kanssa. Voit käyttää tiedostokirjastoa yleisenä tiedostosäilönä tai voit käyttää sitä vain johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi markkinointiryhmällä voi olla erilliset tiedostokirjastot suunnittelumateriaaleille, uutismateriaaleille ja julkaisuille.

Lomakekirjastot    Lomakekirjaston avulla voit mutkattomasti jakaa ja seurata tietojen keräämiseen tarkoitettuja XML-pohjaisia lomakkeita. Voit esimerkiksi luoda lomakekirjaston osaston kuluraporttilomakkeita varten. Kuluraporttilomakemalli on tallennettu lomakekirjastoon oletusarvoiseksi tiedostomalliksi. Kun käyttäjä luo kuluraportin, hän avaa mallin, joka on kuluraportin asettelun, kentät ja laskutoimitukset sisältävä tyhjä lomake. Kun lomake täytetään, kuluraportin tiedot (vain tiedot) tallennetaan XML-tiedostona lomakekirjastoon. Kun tiedot erotellaan lomakkeesta, yksittäisten kuluraporttien käsittely muissa järjestelmissä, tietojen yhdistäminen sekä tietojen vienti tarkempaa analysointia varten on helpompaa.

Tiedostomallien sijainti kirjastossa

Kun tiedosto- tai lomakekirjastolle on määritetty oletustiedostomalli, malli sijaitsee kirjaston Lomakkeet-kansiossa.

Avaa Resurssienhallinnassa lomakkeet -kansio, joka sisältää kirjaston tiedostomallin näkevän.

Mallien tallentamiseen lomakekansio

Oletusarvon mukaan tiedostokirjaston on tiedostomallin template.dotx, mutta voit tarvittaessa muuttaa tämän tiedoston. Voit määrittää toiseen malliin, sinun on luotava ohjelmassa, joka on yhteensopiva SharePoint, esimerkiksi Word, ja tallenna se kirjaston lomakkeet-kansiossa. Valitse kirjastosta, voit määrittää mukautetun mallin osoite.

Oletusarvon mukaan lomakekirjasto sisältää paikkamerkkitiedoston, jonka nimi on malli.xml. Tämä tiedosto on korvattava luomallasi lomakemallilla.

Lomakekirjaston tiedostomallin luominen

Voit luoda tai muokata lomakekirjaston mallin, voit käyttää XML-pohjaiseen suunnitteluohjelmaan, joka on yhteensopiva SharePoint, kuten InfoPath. Voi olla myös muita etuja suunnitteluohjelmaan. Esimerkiksi kun InfoPath, tee näin:

 • Voit luoda lomakekirjaston ja mallin suoraan InfoPathissa.

 • Voit muokata ja uudelleenjulkaista lomakemallin lomakekirjastoon joustavasti.

 • Voit yhdistää lomakemalleista luotuja yksittäisiä XML-datatiedostoja lisäkäsittelyä varten.

 • Voit viedä XML-tietojen kentät lomakekirjaston sarakkeiksi.

Kun käyttäjä luo lomakkeen, se avautuu oletusarvoisesti lomakkeen muokkaus-ohjelmassa, joka on yhteensopiva SharePoint käyttäjän asiakastietokoneen. Jos yhteensopivaa ohjelmaa ei ole asennettu, lomakkeen, jos se on suunniteltu avaaminen selaimessa avata selaimessa. Jos haluat, voit määrittää lomakkeeseen tarkoituksena on avautunut selaimeen aina avautuu selaimessa. Voit muuttaa oletustoiminnan lisäasetuksia kirjaston Tiedostojen avaaminen selaimessa -asetusta.

Siirry kohtaan Asetukset, Kirjaston asetukset
SharePoint Onlinessa Valitse asetukset ja sitten kirjaston asetukset
Valintanauhan Luetteloasetukset
SharePoint Serverissä Valitse valintanauhan kirjasto-välilehdessä kirjaston asetukset

Valitse asetukset-ikkunassa Lisäasetukset

Tiedostokirjaston asetukset

Näyttökuva SharePointin tiedostokirjaston Lisäasetukset-sivusta

Tiedostojen avaaminen selaimessa -asetus

Jos käytössä on useita sisältötyyppejä ja näiden sisältötyyppien on määritetty malleja, kirjasto käyttää sisältötyyppeihin määritettyjä malleja ja ei oletustiedostomallin. Tällöin, jos haluat mukauttaa kirjaston malleja, sinun on muutettava sisältötyypit. Lisätietoja sisältötyyppien on artikkelissa Johdanto sisältötyyppien käyttämiseen ja julkaisemiseen.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×