Visuaalisten apuvälineiden näyttäminen tai piilottaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kun käsittelet sivuja rakennenäkymässä, voit muokata sivun elementtejä, jotka eivät tavallisesti näy kyseisessä näkymässä, kuten sisältöalueita tai reunuksia ja täyttöä. Visuaaliset apuvälineet mahdollistavat näiden näkymättömien ja tyhjien sivun rakenne-elementtien tarkastelemisen. Voit hallita näin sivun rakennetta ja asettelua täydellisesti. Visuaaliset apuvälineet helpottavat sivun sisällön, rakenteen ja asettelun käsittelemistä.

Tämä artikkeli esittelee visuaaliset apuvälineet, kuvaa jokaisen visuaalisen apuvälineen käyttötarkoitusta ja näyttää, kuinka voit nopeasti näyttää tai piilottaa ne, kun työskentelet rakennenäkymässä.

Tämän artikkelin sisältö

Mitkä ovat visuaaliset apuvälineet?

Mitä kunkin apunasi näyttää?

Näytä tai piilota visuaaliset apuvälineet

Visuaaliset apuvälineet

Visuaaliset apuvälineet ovat ilmaisimia, jotka voit tuoda näkyviin rakennenäkymän sivulla. Näin voit tarkastella sivun kaikkia näkymättömiä ja tyhjiä elementtejä ja ominaisuuksia. Voit määrittää visuaalisten apuvälineiden avulla elementtejä, joilla on näkymättömiä ja tyhjiä tyylejä, kuten tyhjiä HTML-tunnisteita ja näkymättömiä Microsoft ASP.NET -ohjausobjekteja. Visuaalisen apuvälineen avulla voit myös tarkastella sivun elementtien reunuksia ja täyttöä, sisältölohkoja ja sivun sisältöalueita (vain ASP.NET-sivuilla ja dynaamisissa Web-malleissa).

Kun piilotat visuaaliset apuvälineet, sivun asettelu rakennenäkymässä vastaa läheisesti sivun asettelua selaimessa, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty.

Rakennenäkymän sivu, jossa visuaaliset apuvälineet on poistettu käytöstä

Seuraavassa kuvassa sama sivu – edelleen rakennenäkymässä mutta visuaalisten oletusapuvälineiden kanssa – näkyy eri tavalla.

Rakennenäkymän sivu, jossa visuaaliset oletusapuvälineet ovat käytössä

Kun tuot näkyviin visuaaliset apuvälineet, jotkin elementit näkyvät erivärisinä katkoviivareunuksina. Jokainen katkoviivareunus edustaa erillistä visuaalista apuvälinettä. Edellisessä kuvassa esimerkiksi visuaalinen Näkyvät reunaviivat -apuväline näyttää sisältöalueet vaaleanpunaisina katkoviivareunuksina, taulukkoelementit valkoisina katkoviivareunuksina ja alueet, jotka eivät ole muokattavissa, harmaasävyisinä. Valitun visuaalisen apuvälineen mukaan voit nähdä sivulla myös sisältöalueet, piilotetuilla tai näkymättömillä tyyleillä merkityt elementit, näkymättömät ASP.NET-ohjausobjektit ja ASP.NET-ohjausobjektien virheet. Seuraavassa osassa on lisätietoja jokaisesta visuaalisesta apuvälineestä.

Sivun alkuun

Lisätietoja visuaalisista apuvälineistä

Tämä osa määrittää visuaaliset apuvälineet, jotka ovat käytettävissä Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa, kuvaa jokaisen visuaalisen apuvälineen käyttöä ja toimintoa (myös niiden käyttörajoituksia) ja kuvaa jokaisen visuaalisen apuvälineen ulkoasua rakennenäkymässä.

Microsoft SharePoint -sivuston yhdellä sivulla on tavallisesti useita sivun elementtejä ja suunnitteluelementtejä. Kunkin visuaalisen apuvälineen käyttötarkoituksen ymmärtää paremmin, kun luodaan tyhjä sivu ja lisätään siihen muutamia elementtejä.

Lohkovalinta

Visuaalinen Lohkovalinta-apuväline näytetään kahdella tavalla:

 • Kun napsautat lohkon sisällä, lohkon ympärillä näkyy katkoviivanelikulmio.

 • Vastaava tunnisteen nimi näkyy myös tunnisteiden pikavalitsimessa. Voit valita lohkon ja näyttää reunukset ja täytön napsauttamalla tätä tunnistetta.

Visuaalista Lohkovalinta-apuvälinettä voi käyttää vain seuraavissa tunnisteissa: paragraph, list, list item, form, sijoittamaton div, address, block quote, horizontal line ja center.

Huomautus: Katkoviivanelikulmio, reunaviiva ja koonmuuttokahvat ovat käytettävissä vain joissakin elementeissä, kuten kuvissa, sijoitetuissa div-elementeissä ja taulukoissa, jopa silloin, kun visuaalinen Lohkovalinta-apuväline ei ole valittuna.

Lohko, jonka sisällä on kohdistin ja jossa on käytössä visuaalinen Lohkovalinta-apuväline

Voit valita lohkon pikatunnistevalitsimessa napsauttamalla nuolta ja valitsemalla sitten Valitse tunnus. Kun teet näin, lohkon reunukset ja täyttö näytetään kahvojen kanssa. Voit käyttää kahvoja lohkon ja sen reunuksien ja täytön koon muuttamiseen. Reunukset näkyvät punasävyisinä ja täyttö näkyy sinisävyisenä, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty.

Huomautus: Lohkon valitseminen käyttämällä pikatunnistevalitsinta näyttää lohkon reunukset ja täytön, vaikket näyttäisi visuaalista Reunukset ja täyttö -apuvälinettä.

Valittu lohko ja vastaava tunniste valittuna pikatunnistevalitsimessa

1. Pikatunnistevalitsin näyttää vastaavan tunnisteen nimen

2. Reunukset on näytetty punasävyisinä

3. Täyttö on näytetty sinisävyisenä

4. Lohkon koonmuuttokahva

5. Reunuksen koonmuuttokahva

Voit siirtää absoluuttisesti sijoitettuja elementtejä (kuten kuvia) sivulla vetämällä niitä. Voit vetää tunnisteen, joka vastaa kyseisen elementin lohkoa, mihin tahansa sivun kohtaan.

Näkyvät reunaviivat

Visuaalinen Näkyvät reunaviivat -apuväline näyttää katkoviivareunukset sivun elementtien ympärillä, joissa on piilotettuja reunuksia tai ei ollenkaan reunuksia. Näkyvät reunaviivat näytetään elementtien, kuten taulukoiden, sijoitettujen elementtien, lomakesäilöjen ja sisältöalueiden, ympärillä. Periaatteessa muotoiluelementit, kuten kuvat, eivät näytä näkyviä reunaviivoja, kun visuaalinen apuväline on valittuna. Näkyvät reunaviivat näytetään myös sellaisten elementtien ympärillä, joiden kokoa on muutettu (tietynkorkuiset ja -leveyksiset elementit), mutta joilla ei ole reunuksia. Kun muutat kappaleen kokoa ja napsautat sitten jossain muussa sivun kohdassa, kappale-elementti näyttää näkyvät reunaviivat.

Perustyylisivulla sisältöalueet näyttävät vaaleanpunaisia katkoviivareunuksia, taulukkoelementit näyttävät valkoisia katkoviivareunuksia ja alueet, jotka eivät ole muokattavissa, ovat harmaasävyisiä, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty.

Sivu, jossa on käytössä visuaalinen Näkyvät reunat -apuväline

1. Sisältöalueet näyttävät vaaleanpunaisia katkoviivareunuksia.

2. Taulukkoelementit näyttävät valkoisia katkoviivareunuksia.

3. Alueet, jotka eivät ole muokattavissa, ovat harmaasävyisiä.

Tyhjät säilöt

Visuaalinen Tyhjät säilöt -apuväline näyttää katkoviivanelikulmioita sivun tyhjien elementtien ympärillä, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty.

Huomautus: Rakennenäkymässä Office SharePoint Designer 2007 tiivistää tyhjät elementit, koska useimmat selaimet tekevät niin. Kun näytät visuaalisen Tyhjät säilöt -apuvälineen, kaikki sivun tyhjät elementit näytetään, mikä voi muuttaa sivun asettelua rakennenäkymässä muttei selaimessa.

Sivu, jossa on käytössä visuaalinen Tyhjät säilöt -apuväline

1. Sivun tyhjät elementit ovat katkoviivanelikulmioissa

Reunukset ja täyttö

Visuaalinen Reunukset ja täyttö -apuväline näyttää reunukset ja täytön sivun elementtien ympärillä. Reunukset näkyvät punasävyisinä ja täyttö sinisävyisenä. Tämä visuaalinen apuväline näyttää jokaisen sivun elementin reunukset ja täytön.

Huomautus: Visuaalisen Reunukset ja täyttö -apuvälineen avulla ei voi muokata reunuksia ja täyttöä. Valitse sen sijaan elementti ja käytä visuaalista Lohkovalinta-apuvälinettä, jonka avulla voit vetää koonmuuttokahvoja.

Sivu, jossa on käytössä visuaalinen Reunukset ja täyttö -apuväline

1. Täyttö on näytetty sinisävyisenä

2. Reunukset on näytetty punasävyisinä

CSS Display:none -elementit

Visuaalinen CSS Display:none -elementit-apuväline näyttää elementit, jotka on määritetty sivun vastaavalla tyylisivulla seuraavasti: display:none.

Huomautus: Tällaiset elementit eivät näy selaimessa.

CSS Visibility:hidden -elementit

Visuaalinen CSS Visibility:hidden -elementit-apuväline näyttää elementit, jotka on määritetty sivun vastaavalla tyylisivulla seuraavasti: visibility:hidden.

Huomautus: Tällaiset elementit ovat piilossa selaimessa, mutta niiden asettelu näkyy rakennenäkymässä.

Näkymättömät ASP.NET-ohjausobjektit

Visuaalinen Näkymättömät ASP.NET-ohjausobjektit-apuväline näyttää kaikki näkymättömät ASP.NET-ohjausobjektit – esimerkiksi HiddenField tai tietolähteen ohjausobjektit – sivulla.

Näkymättömät ASP.NET-ohjausobjektit sisältävän sivun ulkoasu

1. Näkymättömien ASP.NET-ohjausobjektien ulkoasu ASP.NET-sivulla

ASP.NET-ohjausobjektien virheet

Visuaalinen ASP.NET-ohjausobjektien virheet -apuväline näyttää virhesanoman, kun sivun ASP.NET-ohjausobjektissa tapahtuu virhe (kuten epäonnistuu muodostamaan yhteyden tietolähteeseen tai siinä on virheellisiä sivun ominaisuuksia).

Sivu, jossa näkyy ASP.NET-ohjausobjektin virheet

Mallin alueotsikot

Visuaalinen Mallin alueotsikot -apuväline näyttää tummanpunaiset reunukset sisältöalueiden ympärillä ja paikkamerkin, joka ilmaisee jokaisen sisältöalueen nimen.

Huomautus: Tämä visuaalinen apuväline voidaan näyttää vain sivuilla, jotka on luotu joko ASP.NET-perustyylisivuista tai dynaamisista Web-malleista.

Sivu, jossa on käytössä visuaalinen Mallin alueotsikot -apuväline

1. Sisältöalueet on korostettu tummanpunaisella ASP.NET-perustyylisivulla

Sivun alkuun

Visuaalisten apuvälineiden näyttäminen tai piilottaminen

Kun työskentelet rakennenäkymässä, voit nopeasti näyttää tai piilottaa visuaaliset apuvälineet. Voit esimerkiksi näyttää ne, jotta voit käsitellä helpommin sisältöalueita. Tai voit piilottaa ne, jotta sivun asettelu rakennenäkymässä vastaa läheisesti sivun asettelua selaimessa.

 1. Avaa sivu muokkaamista varten rakennenäkymässä.

  Huomautus: Visuaaliset apuvälineet -komento on käytettävissä vain yhdessä Sivu-näkymässä. Visuaaliset apuvälineet -vaihtoehto ei ole käytettävissä tiedostoissa, kuten tyylisivuilla, joissa et käsittele tyylielementtejä.

 2. Näytä tai piilota visuaaliset apuvälineet jollakin seuraavista tavoista:

  • Valitse Näytä-valikosta Visuaaliset apuvälineet ja sitten Näytä. Tämä näyttää tai piilottaa visuaaliset apuvälineet, jotka on valittu alivalikossa. Jos haluat näyttää tai piilottaa kunkin visuaalisen apuvälineen erikseen, valitse se Visuaaliset apuvälineet -alivalikosta.

  • Paina CTRL+/. Tämä näyttää tai piilottaa visuaaliset apuvälineet, jotka on valittu Visuaaliset apuvälineet -alivalikossa.

  • Kaksoisnapsauta visuaalisten apuvälineiden ilmaisinta tilarivillä. Tämä näyttää tai piilottaa visuaaliset apuvälineet, jotka on valittu Visuaaliset apuvälineet -alivalikossa.

   Huomautus: Visuaaliset apuvälineet, jotka valitset Visuaaliset apuvälineet -alivalikosta, säilyvät valittuina, kunnes haluat piilottaa ne. Tämä tarkoittaa, että kun näytät visuaaliset apuvälineet painamalla CTRL+/ tai kaksoisnapsauttamalla tilarivin ilmaisinta, näet aina visuaaliset apuvälineet, jotka ovat sillä hetkellä valittuina Visuaaliset apuvälineet -alivalikossa.

Seuraavassa kuvassa näytetään, kuinka visuaaliset apuvälineet näytetään tai piilotetaan.

Näytä-valikko, jossa näkyy visuaalisten apuvälineiden alivalikko

1. Näytä tai piilota valitut visuaaliset apuvälineet valitsemalla Näytä.

2. Näytä tai piilota visuaalinen apuväline, kun Näytä on valittuna, napsauttamalla visuaalista apuvälinettä.

3. Valittujen visuaalisten apuvälineiden ulkoasu. Siinä on myös visuaaliset oletusapuvälineet.

4. Valitsemattomien visuaalisten apuvälineiden ulkoasu.

Voit tarkistaa nopeasti tilariviltä, onko Visuaaliset apuvälineet käytössä. Voit myös vaihtaa Visuaaliset apuvälineet -asetuksen Käytössä- ja Ei käytössä -asetuksesta toiseen kaksoisnapsauttamalla tilarivin Visuaaliset apuvälineet -osaa.

Visuaaliset apuvälineet -ilmaisin tilarivillä

Kun asetat kohdistimen tilarivin Visuaaliset apuvälineet -osan päälle, näkyviin tuleva ilmoitus kertoo, kuinka Visuaaliset apuvälineet -asetuksen nykyinen tila vaikuttaa sivun asetteluun Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa.

Visuaaliset apuvälineet -ilmoitus tilarivillä

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×