Visuaalisen raportin luominen projektin tiedoista Excelissä tai Visiossa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Visuaalisten raporttien avulla voit tarkastella projektitiedot graafisesti parannettuja pivot-taulukkojen käyttämisestä Excel 2010: ssä. Kun Excel on viety projektitietoja, voit mukauttaa edelleen Excel 2010: n parannetut pivot-taulukon ominaisuudet, kuten suodatin osittajia etsitään pivot-taulukot, pivot-taulukoiden trendien välittömästi, sisällä sparkline-kaaviot raportit ja OLAP-takaisinkirjoituksen parannukset.

Sisältö

Käytettävissä olevat visuaaliset raportit

Visuaalisen raportin luominen käyttämällä mallia

Aiemmin luodun visuaalisen raportin mallin muokkaaminen

Uuden visuaalisen raportin mallin luominen

Raportin tietojen vieminen

Käytettävissä olevat visuaaliset raportit

Raporttimallit on jaettu kuuteen luokkaan Visuaaliset raportit - Luo raportti ‑valintaikkunassa, jonka voit avata valitsemalla Projekti-välilehden Raportit-ryhmästä Visuaaliset raportit. Seuraavassa ovat kunkin luokan visuaalisten raporttien kuvaukset.

Voit myös luoda omia mukautettuja raportteja. Mukautetut raportit näkyvät käytettävien tietojen lajin mukaisessa luokassa.

Tehtävien käyttö -luokka

Seuraavassa taulukossa kuvataan Tehtävien käyttö -luokan visuaalisia raportteja. Nämä raportit perustuvat tehtävien aikajaksotettu tietoihin.

Huomautus: Varausten aikajaksotetut tiedot ovat käytettävissä Varauksen käyttö -luokan raporteissa.

Nimi

Laji

Kuvaus

Kassavirtaraportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella palkkikaaviota, jossa kuvataan kustannuksia ja kumulatiivisia kustannussummia ajan mukaan.

Ansaittu arvo ajan mukaan -raportti

Excel

Tässä raportissa voit tarkastella kaaviota, johon on piirretty TK (suoritetun työn todelliset kustannukset), suunniteltu arvo (suunnitellun työn budjetoidut kustannukset) ja ansaittu arvo (suoritetun työn budjetoidut kustannukset) ajan mukaan.

Resurssien käyttö -luokka

Seuraavassa taulukossa kuvataan Resurssien käyttö -luokan visuaalisia raportteja. Nämä raportit perustuvat resurssien aikajaksotettuihin tietoihin.

Huomautus: Varausten aikajaksotetut tiedot ovat käytettävissä Varauksen käyttö -luokan raporteissa.

Nimi

Laji

Kuvaus

Kassavirtaraportti

Visio

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella kaaviota, jossa näkyvät projektin suunnitellut ja todelliset kustannukset ajan mukaan. Kustannukset on jaettu resurssin lajin (työ, materiaali ja kustannus) mukaan. Ilmaisin osoittaa, ylittävätkö suunnitellut kustannukset perusaikataulun kustannukset.

Resurssin käytettävyys -raportti

Visio

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella kaaviota, jossa on projektisi resurssien työt ja jäljellä oleva käytettävyys resurssin lajin (työn, materiaalin ja kustannuksen) mukaan jaettuna. Jokaisen ylivaratun resurssin vieressä on punainen lippu.

Resurssin kustannusten yhteenveto -raportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella ympyräkaaviota, joka kuvaa resurssin kustannusten jakautumista seuraavien kolmen resurssilajin välillä: kustannus, materiaali ja työ.

Resurssin käytettävyys työhön -raportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella palkkikaaviota, joka kuvaa työresurssien kokonaiskapasiteettia, työmäärää ja jäljellä olevaa käytettävyyttä ajan mukaan.

Resurssin työmäärän yhteenveto -raportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella palkkikaaviota, joka kuvaa resurssin kokonaiskapasiteettia, työmäärää, jäljellä olevaa käytettävyyttä ja todellista työmäärää työyksiköinä.

Varauksen käyttö -luokka

Seuraavassa taulukossa kuvataan Varauksen käyttö -luokan visuaalisia raportteja. Nämä raportit perustuvat samanlaisiin aikajaksotettuihin tietoihin kuin Tehtävien käyttö- ja Resurssien käyttö -näkymien tiedot.

Nimi

Laji

Kuvaus

Perusaikataulun kustannukset -raportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella palkkikaaviota, joka kuvaa projektin tehtävien peruskustannuksia, suunniteltuja kustannuksia ja todellisia kustannuksia.

Perusaikatauluraportti

Visio

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella projektin kaaviota jaettuna vuosineljännesten ja sen jälkeen tehtävien mukaan. Raportissa vertaillaan suunniteltua työmäärää ja suunniteltuja kustannuksia perustaikataulun työmäärään ja kustannuksiin. Ilmaisimilla näytetään, milloin suunniteltu työmäärä ylittää perusaikataulun työmäärän ja milloin suunnitellut kustannukset ylittävät perusaikataulun kustannukset.

Perusaikataulun työmäärä -raportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella palkkikaaviota, joka kuvaa projektin tehtävien perusaikataulun työmäärää, suunniteltua työmäärää ja todellista työmäärää.

Budjetin kustannukset -raportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella palkkikaaviota, joka kuvaa budjetin kustannuksia, perusaikataulun kustannuksia, suunniteltuja kustannuksia ja todellisia kustannuksia ajan mukaan.

Budjetin työ -raportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella palkkikaaviota, joka kuvaa budjetin työmäärää, perusaikataulun työmäärää, suunniteltua työmäärää ja todellista työmäärää ajan mukaan.

Ansaittu arvo ajan mukaan -raportti

Excel

Tässä raportissa voit tarkastella kaaviota, johon on piirretty TK (suoritetun työn todelliset kustannukset), suunniteltu arvo (suunnitellun työn budjetoidut kustannukset) ja ansaittu arvo (suoritetun työn budjetoidut kustannukset) ajan mukaan.

Tehtävän yhteenveto-, Resurssin yhteenveto- ja Varauksen yhteenveto -luokat

Seuraavassa taulukossa kuvataan Tehtävän yhteenveto-, Resurssin yhteenveto- ja Varauksen yhteenveto -luokkien visuaalisia raportteja. Yhteenvetoraportit eivät sisällä aikajaksotettuja tietoja.

Luokka

Nimi

Laji

Kuvaus

Tehtävän yhteenveto

Kriittisten tehtävien tilaraportti

Visio

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella kaaviota, jossa näkyy sekä kriittisten että ei-kriittisten tehtävien työmäärä ja jäljellä oleva työmäärä. Tietopalkki osoittaa valmiin työn prosenttiosuuden.

Tehtävän yhteenveto

Tehtävän tilaraportti

Visio

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella kaaviota, jossa näkyy projektin tehtävien työmäärä ja valmiin työn prosenttiosuus. Symbolit osoittavat, milloin perusaikataulun työmäärä ylittää työmäärän, milloin perusaikataulun työmäärä on sama kuin työmäärä ja milloin työmäärä ylittää perusaikataulun työmäärän. Tietopalkki osoittaa valmiin työn prosenttiosuuden.

Resurssin yhteenveto

Resurssin jäljellä oleva työmäärä -raportti

Excel

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella palkkikaaviota, joka kuvaa kunkin resurssin jäljellä olevaa työmäärää ja todellista työmäärää työyksiköinä.

Varauksen yhteenveto

Resurssin tilaraportti

Visio

Käyttämällä tätä raporttia voit tarkastella kaaviota, jossa näkyvät projektin kunkin resurssin työmäärän arvot ja kustannusarvot. Valmiin työn prosenttiosuus on osoitettu kaavion ruuduissa olevilla varjostuksilla. Varjostus tummenee sitä mukaa kuin resurssille varatun työn valmistuminen lähenee.

Sivun alkuun

Visuaalisen raportin luominen käyttämällä mallia

 1. Valitse Näytä -välilehden Raportit -ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Napsauta Visuaaliset raportit ‑valintaikkunan Kaikki-välilehdessä raporttia, jonka haluat luoda.

  Jos luettelossa ei ole raporttia, jonka haluat luoda, valitse Sisällytä raporttimallit sijainnista -valintaruutu, valitse sitten Muokkaa ja etsi raportti.

  Vihje: Jos et tiedä, mihin luokkaan raportti kuuluu, valitsemalla luokan välilehden voit tarkastella lyhyempää raporttiluetteloa. Jos haluat vain niiden raporttien luettelon, jotka avautuvat joko Exceliin tai Visioon, valitse Microsoft Excel- tai Microsoft Visio ‑valintaruutu tai poista sen valinta.

 3. Voit muuttaa raporttiin sisällytettävien käyttötietojen tasoa valitsemalla Valitse raporttiin sisällytettävien käyttötietojen taso -luettelosta Vuodet, Vuosineljännekset, Kuukaudet, Viikot tai Päivät.

  Huomautus: Oletusarvon mukaan Project määrittää käyttötietojen tasoksi sen, jota se suosittelee projektin kokoa varten. Useimmissa projekteissa tasona on viikot. Jos valitset, että tietoja sisällytetään yksityiskohtaisemmalla tasolla, raportin suorituskyky saattaa huonontua. Älä muuta tietojen tasoa, jotta suorituskyky olisi paras mahdollinen tarkastellessasi saman projektin useita raportteja. Jos muutat tietojen tasoa, väliaikainen raportointitietokanta on luotava uudelleen. Jos käyttötietoja ei tarvitse sisällyttää raportteihin, aseta tietojen tasoksi Vuodet, jolloin suorituskyky on paras mahdollinen.

 4. Luo raportti ja avaa se Exceliin tai Visioon valitsemalla Näytä.

Sivun alkuun

Aiemmin luodun visuaalisen raportin mallin muokkaaminen

 1. Valitse Näytä -välilehden Raportit -ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Napsauta Visuaaliset raportit ‑valintaikkunan Kaikki-välilehdessä raporttia, jota haluat muokata.

  Vihje: Jos et tiedä, mihin luokkaan raportti kuuluu, valitsemalla luokan välilehden voit tarkastella lyhyempää raporttiluetteloa. Jos haluat vain niiden raporttien luettelon, jotka avautuvat joko Exceliin tai Visioon, valitse Microsoft Excel- tai Microsoft Visio ‑valintaruutu tai poista sen valinta.

 3. Valitse Muokkaa mallia.

 4. Napsauta Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunassa kenttiä, jotka haluat lisätä raporttiin tai poistaa siitä, ja siirrä sitten kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen tai Käytettävissä olevat mukautetut kentät- ja Valitut mukautetut kentät -ruutujen välillä valitsemalla Lisää, Poista tai Poista kaikki.

  Valitut kentät- ja Valitut mukautetut kentät -ruutujen kentät sisältyvät raporttiin.

 5. Luo raportti muokattuine kenttäluetteloineen valitsemalla Muokkaa mallia.

 • Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunassa jotkin kentät ovat ulottuvuuksina. On tärkeää valita raporttia varten vähemmän kuin kuusi ulottuvuutta. Jos valitset enemmän kuin kuusi ulottuvuutta, raportin suorituskyky huononee huomattavasti.

 • Kaikki kentät eivät ole käytettävissä kaikissa raporteissa. Jotkin kentät ovat käytettävissä vain Vision raporteissa mutta eivät Excelin raporteissa.

 • Jos et löydä Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunasta kenttää, jonka haluat sisällyttää raporttiin, se saattaa olla eri luokassa. Esimerkiksi monet kentät, joiden voisi luulla olevan Tehtävän yhteenveto -luokan kenttiä, ovat itse asiassa Varauksen yhteenveto -luokan kenttiä.

Sivun alkuun

Uuden visuaalisen raportin mallin luominen

 1. Valitse Näytä -välilehden Raportit -ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Valitse Visuaaliset raportit ‑valintaikkunasta Uusi malli.

 3. Valitse Valitse sovellus -osassa Excel, jos haluat luoda Excel-mallin, tai Visio (metrijärjestelmä), jos haluat luoda Visio-mallin.

 4. Valitse Valitse tietotyyppi -osassa raportissa käytettävien tietojen tyyppi.

  Jos haluat raporttiin aikajaksotettuja tietoja, valitse Valitse tietotyyppi -osan luettelosta Tehtävien käyttö, Resurssien käyttö tai Varauksen käyttö.

 5. Valitse Kentän valitsin.

 6. Pidä CTRL-näppäintä alhaalla Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunassa ja napsauta Käytettävissä olevat kentät -ruudussa niitä Projectin oletuskenttiä, jotka haluat lisätä raporttiin.

 7. Siirrä ne Valitut kentät -ruutuun valitsemalla Lisää.

 8. Pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta Käytettävissä olevat mukautetut kentät -ruudussa niitä mukautettuja kenttiä, jotka haluat lisätä raporttiin.

 9. Siirrä ne Valitut mukautetut kentät -ruutuun valitsemalla Lisää.

 • Jos sinulla on asennettuna Office Project 2007 -ohjelman englanninkielinen versio, voit luoda amerikkalaisia yksiköitä käyttävän Visio-mallin.

 • Jos haluat poistaa kentän raportista, napsauta kenttää Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunan Valitut kentät- tai Valitut mukautetut kentät -ruudussa ja valitse sitten Poista. Voit poistaa raportista kaikki oletuskentät tai mukautetut kentät valitsemalla Valitse kentät- tai Valitse mukautetut kentät -osassa Poista kaikki.

 • Kaikki kentät eivät ole käytettävissä kaikissa raporteissa. Jotkin kentät ovat käytettävissä vain Vision raporteissa mutta eivät Excelin raporteissa.

 • Jos et löydä Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunasta kenttää, jonka haluat sisällyttää raporttiin, se saattaa olla eri luokassa. Esimerkiksi monet kentät, joiden voisi luulla olevan Tehtävän yhteenveto -luokan kenttiä, ovat itse asiassa Varauksen yhteenveto -luokan kenttiä.

 • Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunassa jotkin kentät ovat ulottuvuuksina. On tärkeää valita raporttia varten vähemmän kuin kuusi ulottuvuutta. Jos valitset enemmän kuin kuusi ulottuvuutta, raportin suorituskyky huononee huomattavasti.

 • Kun olet lopettanut visuaalisen raportin luonnin, voit tallentaa sen mallien oletussijaintiin (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) tai johonkin toiseen tietokoneessa tai verkossa olevaan sijaintiin. Mallien oletussijaintiin tallennetut mallit näkyvät automaattisesti Visuaaliset raportit - Luo raportti ‑valintaikkunassa.

 • Jos vaihdat kielipakettia mukautetun visuaalisen raporttimallin tallentamisen jälkeen, malli on edelleen käytettävissä, mutta siinä ei ole tietoja. Ohjelma ei tunnista alkuperäisiä kenttien nimiä uudella kielellä, joten niitä ei sisällytetä raporttiin.

Sivun alkuun

Raportin tietojen vieminen

Voit valita luokassa (OLAP-kuutiossa) vietävät tiedot tai voit viedä kaikki projektitiedot raportointitietokantana.

Tietojen vieminen OLAP-kuutiona

 1. Valitse Näytä -välilehden Raportit -ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Valitse Visuaaliset raportit ‑valintaikkunasta Tallenna tiedot.

 3. Valitse Tallenna raporttikuutio -osasta luokka, joka sisältää tallennettavien tietojen tyyppiä olevia tietoja.

 4. Valitse Kentän valitsin ja muokkaa vietävien tietojen luetteloon sisältyviä kenttiä.

 5. Napsauta Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunassa kenttiä, jotka haluat lisätä raporttiin tai poistaa siitä, ja siirrä sitten kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen tai Käytettävissä olevat mukautetut kentät- ja Valitut mukautetut kentät -ruutujen välillä valitsemalla Lisää, Poista tai Poista kaikki.

  Valitut kentät- ja Valitut mukautetut kentät -ruutujen kentät sisältyvät vietäviin tietoihin.

 6. Valitse Visuaaliset raportit - Kenttien valitsin -valintaikkunassa OK ja valitse sitten Tallenna kuutio.

 7. Etsi paikka, johon haluat tallentaa kuution tiedot, ja valitse sitten Tallenna.

 • Kuution tiedot tallentuvat .cub-tiedostona.

 • Kun käytät kuution tietoja Vision avulla, et voi tallentaa .cub-tiedostoa jaettuun verkkoresurssiin.

Tietojen vieminen raportointitietokantana

 1. Valitse Näytä -välilehden Raportit -ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Valitse Visuaaliset raportit ‑valintaikkunasta Tallenna tiedot.

 3. Valitse Tallenna tietokanta.

 4. Etsi paikka, johon haluat tallentaa tietokannan, ja valitse sitten Tallenna.

  Tiedot tallentuvat Microsoft Office Access -tietokantatiedostona (.mdb-tiedostona).

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×