Vianmääritys yhteyden muodostamisesta jaettuun Business Contact Manager ‑tietokantaan

Sisältö

Business Contact Manager ei voi muodostaa yhteyttä etätietokoneeseen

Tietokanta ei ole käytettävissä

Ongelman ilmenemistapa

Syyt

Ratkaisut

Ongelman ilmenemistapa

Syyt

Ratkaisut

Business Contact Manager ei voi muodostaa yhteyttä etätietokoneeseen

Kun yrität muodostaa yhteyttä paikallisesta tietokoneesta jaettu tietokanta, näkyviin tulee seuraava sanoma:

Tietokoneen nimi jaettua tietokantaa ei voi käyttää. Saat lisätietoja valitsemalla Ohje.

Huomautus: Tietokoneen nimi on sen tietokoneen nimi, jossa jaettu tietokanta sijaitsee.

Seuraavassa on ohjeita käyttäjille, jotka eivät saa muodostettua yhteyttä jaettuun Business Contact Manager -tietokanta. Napsauta virkettä, joka parhaiten kuvaa tilannetta.

Muodostat ensimmäistä kertaa yhteyden jaettuun Business Contact Manager ‑tietokantaan ohjatulla käynnistystoiminnolla

 • Tarkista seuraavat asiat (ota tarvittaessa yhteyttä tietokannan omistaja tai etätietokoneen järjestelmänvalvoja):

 • Onko etätietokone käynnissä?

 • Onko tietokoneesi ja etätietokone yhdistetty verkkoon?

 • Onko Business Contact Manager for Outlook asennettu etätietokoneeseen?

 • Onko tietokannan omistaja jakanut tietokannan?

 • Onko tietokannan omistaja myöntänyt sinulle jaetun tietokannan käyttöoikeuden?

 • Sallivatko etätietokoneen palomuuri asetukset yhteyden muodostamisen jaettuun tietokantaan?

Huomautus:  Lisätietoja palomuurin asetusten muuttamisesta on aiheessa Windowsin asetusten muuttaminen niin, että Business Contact Manager ‑tietokanta voidaan jakaa toisten tietokoneiden käyttäjien kanssa. Voit myös pyytää järjestelmänvalvojaa tarkistamaan tiedot.

 • Käyttääkö tietokoneesi samaa Business Contact Manager for Outlook ‑versiota kuin etätietokone? Jos haluat muodostaa yhteyden jaettuun tietokantaan, tietokoneiden on käytettävä samaa Business Contact Manager for Outlook ‑versiota.

Yrität muodostaa uudelleen yhteyden jaettuun Business Contact Manager ‑tietokantaan

Tarkista seuraavat asiat (ota tarvittaessa yhteyttä tietokannan omistajaan tai etätietokoneen järjestelmänvalvojaan):

 • Onko etätietokone käynnissä?

 • Onko tietokoneesi ja etätietokone yhdistetty yrityksen verkkoon? Pyydä järjestelmänvalvojaa vahvistamaan asia.

 • Onko jaettu tietokanta palautettu aiempaan versioon tai päivitetty uuteen versioon?

 • Tarkista Business Contact Manager for Outlookin versio omassa tietokoneessasi ja etätietokoneessa.

Toimintaohjeet

Business Contact Manager for Outlookin versionumeron tarkistaminen paikallisessa tietokoneessa   

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Napsauta Business Contact Manager ‑välilehteä.

 3. Tarkista Business Contact Managerin versionumero kohdasta Tietoja Business Contact Manager for Outlookista.

Business Contact Manager for Outlookin versionumeron tarkistaminen etätietokoneessa   

 • Tiedustele versionumeroa tietokannan omistajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Business Contact Managerin versionumeroiden on oltava samat kaikissa tietokoneissa, jotka muodostavat yhteyden jaettuun tietokantaan, sekä etätietokoneessa, jossa jaettu tietokanta sijaitsee.

 1. Jos versionumerot eivät täsmää, asenna uusin Business Contact Manager for Outlook 2010:n versio tietokoneisiin, joista se puuttuu.

Jos versionumerot täsmäävät, kokeile jotakin toista tässä artikkelissa olevaa ratkaisua.

Jos jaettu tietokanta on palautettu aiempaan versioon tai päivitetty uuteen versioon, sinun on poistettava paikallinen tietokanta (offline-tietokanta) – eli poistettava paikallisen tietokannan ja jaetun tietokannan välinen yhteys – ja muodostettava sitten yhteys tietokannan nykyiseen versioon.

Lisätietoja on aiheen Business Contact Managerin käyttäminen offline-tilassa offline-tietokannan poistamista koskevassa osassa.

Tärkeää:  Jos poistat paikallisen tietokannan, siihen tehdyt muutokset eivät enää ole käytettävissä. Jos haluat säilyttää muutetut tiedot, valitse Vie paikalliset tiedot talteen ennen offline-tietokannan poistamista käytöstä ‑valintaruutu poistamisen yhteydessä.

Vihje:  Voit pyytää apua muilta käyttäjiltä Business Contact Manager for Outlook ‑keskusteluryhmässä.

Sivun alkuun

Tietokanta ei ole käytettävissä

Seuraavassa on ohjeita käyttäjille, jotka eivät löydä jaettua Business Contact Manager ‑tietokantaa, johon voisi muodostaa yhteyden. Napsauta virkettä, joka parhaiten kuvaa tilannetta.

Muodostat ensimmäistä kertaa yhteyden jaettuun Business Contact Manager ‑tietokantaan ohjatulla käynnistystoiminnolla

Ongelman ilmenemistapa

Valitset ohjatussa käynnistystoiminnossa Muodosta yhteys etätietokantaan, annat tietokoneen nimen ja valitset Yhdistä. Näyttöön tulee seuraava sanoma:

Business Contact Manager ‑tietokantoja ei löydy tietokoneesta tietokoneen nimi. Saat lisätietoja mahdollisista syistä valitsemalla Ohje.

Huomautus: Tietokoneen nimi on sen tietokoneen nimi, jossa jaettu tietokanta sijaitsee.

Syyt

Jos jaettu tietokanta ei löydy etätietokoneesta, siihen voi olla useita syitä. Seuraavassa on esitelty mahdollisia syitä ja ratkaisuja.

Ratkaisut

Kokeile seuraavia:

 • Voit muodostaa yhteyden vain aiemmin luotuun jaettuun tietokantaan. Varmista siksi tietokannan omistaja, että tietokanta on etätietokoneessa.

 • Ennen kuin voit muodostaa yhteyden etätietokoneessa sijaitsevaan tietokantaan, tietokannan omistajan tulee jakaa tietokanta ja myöntää sinulle sen käyttöoikeudet.

 • Jos etätietokone kuuluu eri aliverkkoon kuin tietokone, johon käyttämäsi Business Contact Manager for Outlook on asennettu, etätietokoneen palomuuri asetuksia tulee muuttaa niin, että kaikki tietokoneet voivat muodostaa siihen yhteyden. (Aliverkko on tietokoneen verkon osa. Aliverkot yhdistetään toisiinsa reitittimillä. Jokaisella aliverkolla on oma IP-osoitealue).

  Lisätietoja palomuurin asetusten muuttamisesta on aiheessa Windowsin asetusten muuttaminen niin, että Business Contact Manager ‑tietokanta voidaan jakaa toisten tietokoneiden käyttäjien kanssa.

 • Jos etätietokoneen palomuuri on kolmannen osapuolen valmistama, Business Contact Manager for Outlook ei voi automaattisesti määrittää verkon käyttäjille käyttöoikeuksia. Lisätietoja palomuuriohjelman asetusten muuttamisesta manuaalisesti on ohjeessa.

 • Voit muodostaa yhteyden jaettuun tietokantaan vain, jos tietokannan luonnissa käytetty Business Contact Manager for Outlook ‑ohjelman versio on sama kuin käyttämäsi ohjelman versio.

 • Tarkista Business Contact Manager for Outlookin versio omassa tietokoneessasi ja etätietokoneessa.

Toimintaohjeet

Business Contact Manager for Outlookin versionumeron tarkistaminen paikallisessa tietokoneessa   

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Napsauta Business Contact Manager ‑välilehteä.

 3. Tarkista Business Contact Managerin versionumero kohdasta Tietoja Business Contact Manager for Outlookista.

Business Contact Manager for Outlookin versionumeron tarkistaminen etätietokoneessa   

 • Tiedustele versionumeroa tietokannan omistajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Business Contact Managerin versionumeroiden on oltava samat kaikissa tietokoneissa, jotka muodostavat yhteyden jaettuun tietokantaan, sekä etätietokoneessa, jossa jaettu tietokanta sijaitsee.

 1. Jos versionumerot eivät täsmää, asenna uusin Business Contact Manager for Outlook 2010:n versio tietokoneisiin, joista se puuttuu.

Jos versionumerot täsmäävät, kokeile jotakin toista tässä artikkelissa olevaa ratkaisua.

Yrität muodostaa uudelleen yhteyden jaettuun Business Contact Manager ‑tietokantaan

Ongelman ilmenemistapa

Kun käsittelet jaetun tietokannan paikallista kopiota offline-tilassa ja yrität sitten muodostaa yhteyden etätietokoneessa olevaan jaettuun tietokantaan, näyttöön tulee seuraava ilmoitus:

Business Contact Manager ‑tietokantoja ei löydy tietokoneesta tietokoneen nimi. Saat lisätietoja mahdollisista syistä valitsemalla Ohje.

Huomautus: Tietokoneen nimi on sen tietokoneen nimi, jossa jaettu tietokanta sijaitsee.

Syyt

Jos jaettua tietokantaa ei löydy etätietokoneesta, siihen voi olla useita mahdollisia syitä. Seuraavassa on esitelty syitä ja ratkaisuja.

Ratkaisut

Kokeile seuraavia:

Sijaitseeko jaettu tietokanta edelleen etätietokoneessa?

Varmista tietokannan omistajalta, että etätietokoneen tietokantaa ei ole poistettu, siirretty tai päivitetty. Jos tietokanta on päivitetty, sinun on poistettava offline-tietokanta, ennen kuin muodostat yhteyden tietokannan uusimpaan versioon. Lisätietoja on aiheen Business Contact Managerin käyttäminen offline-tilassa offline-tietokannan poistamista koskevassa osassa.

Onko sinulla edelleen tietokannan käyttöoikeus?

Varmista tietokannan omistajalta, että sinulla on edelleen tietokannan käyttöoikeus.

Onko sinulla edelleen etätietokoneen käyttöoikeus?

Varmista etätietokoneen järjestelmänvalvoja – tai ryhmä järjestelmänvalvojalta, jos tietokoneesi kuuluu verkkoon – onko sinulla edelleen etätietokoneen käyttöoikeus.

Onko paikallisessa tietokoneessasi oleva Business Contact Manager for Outlookin versio sama kuin etätietokoneen versio?

 1. Tarkista Business Contact Manager for Outlookin versio omassa tietokoneessasi ja etätietokoneessa.

Toimintaohjeet

Business Contact Manager for Outlookin versionumeron tarkistaminen paikallisessa tietokoneessa   

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Napsauta Business Contact Manager ‑välilehteä.

 3. Tarkista Business Contact Managerin versionumero kohdasta Tietoja Business Contact Manager for Outlookista.

Business Contact Manager for Outlookin versionumeron tarkistaminen etätietokoneessa   

 • Tiedustele versionumeroa tietokannan omistajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Business Contact Managerin versionumeroiden on oltava samat kaikissa tietokoneissa, jotka muodostavat yhteyden jaettuun tietokantaan, sekä etätietokoneessa, jossa jaettu tietokanta sijaitsee.

 1. Jos versionumerot eivät täsmää, asenna uusin Business Contact Manager for Outlook 2010:n versio tietokoneisiin, joista se puuttuu.

Jos versionumerot täsmäävät, kokeile jotakin toista tässä artikkelissa olevaa ratkaisua.

Tietokanta on paikallisessa tietokoneessa

Jos tietokanta on paikallisessa tietokoneessa, tarkista, että SQL Server ‑palvelun MSSMLBIZ-esiintymä on käynnistetty. Tietoja SQL Serverin esiintymän käynnistämisestä on Microsoft SQL Server 2008:n ohjeessa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×