Office
Kirjaudu sisään

Verkon suunnittelu ExpressRoute for Office 365:llä

ExpressRoute for Office 365 tarjoaa tason 3 yhteyden asiakasverkon ja Microsoftin tietokeskusten välillä. Piirit käyttävät Office 365 -edustapalvelimien BGP-reititysprotokollan reitti-ilmoituksia. Kun paikalliset laitteet valitsevat oikeaa TCP/IP-polkua yhdistääkseen Office 365:een, niin Azure ExpressRoute toimii vaihtoehtoisena yhteytenä internettiin.

Azure ExpressRoute lisää suoran polun tiettyyn tuettujen toimintojen ja palvelujen joukkoon, jonka Office 365 -palvelimet tarjoavat Microsoftin tietokeskuksissa. Azure ExpressRoute ei korvaa internet-yhteyttä Microsoftin tietokeskuksiin eikä internet-peruspalveluja, kuten toimialueen nimen selvitystä. Azure ExpressRouten ja internet-yhteytesi piirien tulee olla suojatut ja toisteiset.

Seuraavassa taulukossa on esitelty muutamia Internet- ja Azure ExpressRoute -yhteyksien välisiä eroja Office 365:n yhteydessä.

Verkkosuunnittelun erot

Internet-verkkoyhteys

ExpressRoute-verkkoyhteys

Pääsy vaadittaviin Internet-palveluihin, kuten seuraaviin:

 • DNS-nimenselvitys

 • kumottujen varmenteiden luettelo

 • Sisältöverkot

Kyllä

Microsoftin omistamiin DNS- ja/tai CDN-infrastruktuureihin kohdistuvat pyynnöt saattavat käyttää ExpressRoute-verkkoa.

Pääsy Office 365 -palveluihin, kuten seuraaviin:

 • Exchange Online

 • SharePoint Online

 • Skype for Business Online

 • Office Online

 • Office 365 -portaali ja -todennus.

Kyllä, kaikki sovellukset ja toiminnot

Kyllä, tietyt sovellukset ja toiminnot

Paikallinen suojaus eteisverkossa.

Kyllä

Kyllä

Korkean käytettävyyden suunnittelu.

Siirtyminen vaihtoehtoiseen Internet-verkkoyhteyteen

Siirtyminen vaihtoehtoiseen ExpressRoute-yhteyteen

Suora yhteys ennustettavaan verkkoprofiiliin.

Ei

Kyllä

IPv6-yhteys.

Kyllä

Kyllä

Laajenna otsikot nähdäksesi lisää verkkosuunnittelun ohjeita. Olemme myös suunnitelleet 10-osaisen Azure ExpressRoute for Office 365-koulutussarjan, jossa asiaa käsitellään syvemmin.

Käyttäjät, jotka ovat jo Azure ExpressRoute -asiakkaita

Jos käytät olemassa olevaa Azure ExpressRoute -piiriä ja haluaisit ottaa käyttöön Office 365 -yhteyden tämän piirin kautta, arvioi ensin, ovatko olemassa olevien piirien määrä, lähtevän liikenteen sijainnit ja piirien koko sopivia halutulle Office 365 -laajennukselle. Useimmat asiakkaat tarvitsevat lisää kaistanleveyttä ja monet tarvitsevat lisää piirejä.

Salliaksesi Office 365 -yhteyden olemassa olevien Azure ExpressRoute -piirien kautta, reitittimen suodattimet tulee määrittää, jotta Office 365:n palvelut ovat käytettävissä. 

Azure ExpressRoute -tilaus on asiakaskeskeinen eli tilaukset on sidottu asiakkaisiin. Asiakkailla voi olla useita Azure ExpressRoute -piirejä ja he voivat käyttää useita Microsoftin pilvipalveluresursseja kyseisten piirien kautta. Voit esimerkiksi käyttää Azuren isännöityä näennäiskonetta, Office 365 -testiympäristön vuokraajaa ja Office 365 -tuotantoympäristön vuokraajaa vikasietoiseksi hajautetun Azure ExpressRoute -piiriparin avulla.

Tässä taulukossa on kuvattu kaksi eri vertaisverkkoyhteyttä, jotka voidaan toteuttaa piireissä.

Vertaisverkkoyhteys

Azuren yksityinen

Microsoft

Palvelut

IaaS: Azuren näennäiskoneet

PaaS: Azuren julkiset palvelut

SaaS: Office 365

SaaS: Dynamics 365

Connection initiation

Asiakas – Microsoft

Microsoft – asiakas

Asiakas – Microsoft

Microsoft – asiakas

QoS-tuki

Ei QoS-luokittelua

QoS1

1QoS tukee Skype for Businessia vain tällä hetkellä.

Azure ExpressRouten kaistanleveyden suunnitteleminen

Jokaisella Office 365 -asiakkaalla on yksilölliset kaistanleveystarpeensa. Niihin vaikuttavat esimerkiksi se, miten paljon käyttäjiä eri toimistosijainneissa on, miten paljon kyseiset käyttäjät käyttävät eri Office 365 -sovelluksia, käytetäänkö paikallisia laitteita tai yhdistelmälaitteita ja mitkä verkon suojausmääritykset ovat.

Liian kapea kaistanleveys johtaa ruuhkautumiseen, tietojen uudelleenlähetykseen ja odottamattomiin viiveisiin. Liian leveä kaista johtaa tarpeettomiin kustannuksiin. Olemassa olevassa verkossa kaistanleveys ilmaistaan usein piirin käytettävissä olevan rinnakkaisuusvaran prosenttiarvona. 10 prosentin rinnakkaisuusvara johtaa todennäköisesti ruuhkautumiseen, ja 80 prosentin rinnakkaisuusvara tarkoittaa yleensä tarpeettomia kustannuksia. Tyypilliset rinnakkaisuusvaran varaukset ovat välillä 20–50 prosenttia.

Paras mekanismi kaistanleveyden oikean tason löytämiseksi on olemassa olevan verkkoyhteyden kulutuksen testaaminen. Tämä on ainoa tapa selvittää oikea käyttömäärä ja käyttötarve, sillä kaikki verkkokokoonpanot ja sovellukset ovat aina yksilöllisiä. Mitattaessa tulee kiinnittää huomiota kaistanleveyden kokonaiskäyttöön, viiveeseen ja TCP-ruuhkautumiseen verkon käyttötarpeiden ymmärtämiseksi.

Kun sinulla on arvioitu perusmääritys, joka sisältää kaikki verkkosovellukset, testaa Office 365:n todellinen käyttö pienellä ryhmällä, joka koostuu erilaisista organisaatiosi käyttäjäprofiileista. Arvioi sen jälkeen näiden kahden mittarin avulla, miten suuren kaistanleveyden tarvitset kutakin toimistosijaintia varten. Jos testattaessa on havaittavissa viivettä tai TCP-ruuhkautumista, sinun tulee mahdollisesti siirtää lähtevän liikenteen verkkopistettä lähemmäksi Office 365:n käyttäjiä tai poistaa käytöstä verkkoa rasittavia suojauksia, kuten SSL-salauksen purkaminen tai tarkastus.

Kaikki verkon käsittelyyn liittyvät suosituksemme pätevät niin ExpressRouteen kuin internet-piireihin. Sama koskee myös muuta ohjeistusta suorituskyvyn parantaminen -sivustolla.

Suojauksenhallintaominaisuuksien käyttäminen Azure ExpressRoute for Office 365 -skenaarioissa

Azure ExpressRoute -yhteyden suojaamisessa käytetään samoja periaatteita kuin internet-yhteyden suojaamisessa. Useat asiakkaat ottavat käyttöön verkon ja edustaverkon hallintaominaisuudet ExpressRoute-polulla yhdistäessään paikallisen verkon Office 365:een ja muihin Microsoft-pilvipalveluihin. Näitä hallintaominaisuuksia ovat esimerkiksi palomuurit, sovellusvälityspalvelimet, tietovuotojen estäminen, tunkeutumisyritysten havaitseminen, tunkeutumisenestojärjestelmät ja niin edelleen. Useissa tapauksissa asiakkaat käyttävät eritasoisia hallintaominaisuuksia paikallisesta toimipaikasta lähtevään ja Microsoftin vastaanottamaan liikenteeseen kuin Microsoftilta asiakkaan paikalliseen verkkoon tulevaan liikenteeseen. Eritasoisia hallintaominaisuuksia käytetään myös tapauksissa, joissa liikenne suuntautuu paikallisesta toimipaikasta yleiseen verkkokohteeseen.

Alla on muutama esimerkki siitä, miten voit integroida tietoturvan käyttöön ottamaasi ExpressRoute-yhteysmalliin.

ExpressRouten integrointivaihtoehto

Verkon suojauksen eteisverkkomalli

Yhteissijainti pilvipalvelussa

Asenna uusi suojaus-/rajainfrastruktuuri tai hyödynnä aiemmin asennettua suojaus-/rajainfrastruktuuria yhteissijaintipaikassa, johon ExpressRoute-yhteys muodostetaan.

Hyödynnä yhteissijaintipaikkaa pelkästään reititys- ja yhteystarkoituksissa ja siirrä yhteydet yhteissijaintipaikasta paikalliseen suojaus-/rajainfrastruktuuriin.

Point-to-Point-Ethernet-yhteys

Päätä Point-to-Point-ExpressRoute-yhteys olemassa olevassa paikallisessa suojaus-/rajainfrastruktuurisijainnissa.

Asenna uusi suojaus-/rajainfrastruktuuri ExpressRoute-polkua varten ja päätä Point-to-Point-yhteys siihen.

Any-to-Any-IPVPN-yhteys

Hyödynnä olemassa olevaa paikallista suojaus-/rajainfrastruktuuria kaikissa sijainneissa, jotka ovat sen IPVPN-yhteyden uloskäyntejä ExpressRoute for Office 365 -yhteydessä.

Kiinnitä ExpressRoute for Office 365:n kanssa käytettävä IPVPN tiettyihin paikallisiin sijainteihin, jotka on määritetty toimimaan suojauksena tai eteisverkkona.

Jotkin palveluntarjoajat voivat myös tarjota hallittua suojausta tai eteisverkon toimintoja osana Azure ExpressRoute -integrointiratkaisujaan.

Kun harkitset ExpressRoute for Office 365 -yhteyksissä käytettävien suojaus-/rajavaihtoehtojen topologista sijoittelua, kiinnitä huomiota myös seuraaviin seikkoihin.

 • Verkon ja suojauksen ominaisuuksien syvyydellä ja tyypillä voi olla vaikutusta Office 365 -käyttäjäkokemuksen suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen.

 • Lähtevälle (paikallinen -> Microsoft) ja saapuvalle (Microsoft -> paikallinen) [jos käytössä] liikenteelle voi olla erilaisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset ovat todennäköisesti toisenlaiset lähtevälle liikenteelle yleiseen internet-kohteeseen.

 • Office 365:n portti-, protokolla- ja IP-aliverkkojen vaatimukset ovat samat riippumatta siitä, reititetäänkö liikenne ExpressRoute for Office 365:n tai internetin kautta.

 • Asiakkaan verkon tai suojauksenhallintaominaisuuksien topologinen sijainti määrittää parhaan päästä päähän -verkon käyttäjän ja Office 365 -palvelun välillä, ja sillä voi olla huomattava vaikutus verkon viiveeseen ja ruuhkautumiseen.

 • Asiakkaita kehotetaan suunnittelemaan tietoturvan ja edustaverkon topologia ExpressRoute for Office 365:n käyttöä varten vikasietoisuuden, korkean käytettävyyden ja järjestelmäpalautuksen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Seuraavassa esimerkissä Woodgrove Bank -pankki vertaa Azure ExpressRouten yhteysvaihtoehtoja yhdessä edellä käsiteltyjen edustan suojausmallien kanssa.

Esimerkki 1: Azure ExpressRouten suojaaminen

Woodgrove Bank -pankki harkitsee Azure ExpressRouten käyttöönottoa ja parasta reititysarkkitehtuuria ExpressRoute for Office 365:n kanssa. Sen jälkeen edellä olevien ohjeiden mukaisten kaistanleveysvaatimusten perusteella pankki määrittää parhaan menetelmän eteisverkkonsa suojaamiseen.

Woodgrove Bank on monikansallinen organisaatio, jolla on toimipaikkoja monissa maanosissa, joten suojauksen on katettava kaikki verkkorajat. Paras yhteysvaihtoehto Woodgrovelle on monipisteyhteys, johon kuuluu useita eri puolilla maailmaa olevia vertaisverkkosijainteja. Ne palvelevat yrityksen työntekijöiden tarpeita jokaisessa maanosassa. Jokaisessa maanosassa on vikasietoisia Azure ExpressRoute -piirejä, ja suojauksen on katettava ne kaikki.

Woodgrove Bank -pankin nykyinen infrastruktuuri on luotettava ja pystyy käsittelemään lisätyön. Siksi Woodgrove Bank -pankki voi hyödyntää infrastruktuuria Azure ExpressRouten ja internet-eteisverkon suojauksessa. Jos näin ei olisi, Woodgrove voisi ostaa lisälaitteita olemassa olevien laitteiden täydennykseksi tai toisenlaisen yhteyden käsittelemiseen.

Korkea käytettävyys ja vikasietoisuus Azure ExpressRouten kanssa

Suosittelemme vähintään kahden aktiivisen piirin valmistelua kustakin lähtevän liikenteen ExpressRoute-verkkopisteestä ExpressRoute-palveluntarjoajaan. Tämä on yleisin kohta, jossa vikaa ilmenee asiakkailla. Voit helposti välttää tämän valmistelemalla aktiivinen/aktiivinen-Expressroute-piiriparin. Suosittelemme vähintään kahta aktiivinen/aktiivinen-internet-piiriä, koska monet Office 365 -palvelut ovat käytettävissä vain internetin kautta.

Lähtevän liikenteen verkkopisteen sisällä on useita muita laitteita ja piirejä, joilla on suuri vaikutus siihen, miten ihmiset kokevat käytettävyyden. Nämä yhteysskenaarion osat eivät sisälly ExpressRouten eivätkä Office 365:n palvelutasosopimukseen, mutta ne ovat organisaatiosi käyttäjien kannalta erittäin tärkeässä roolissa päästä päähän -palvelun käytettävyydessä.

Keskity Office 365:tä käyttäviin ihmisiin ja siihen, vaikuttaisiko jonkin osan ongelma heidän kokemukseensa palvelun käytöstä. Etsi tapoja vähentää niiden ihmisten prosenttiosuutta, joihin ongelma vaikuttaisi. Jos vikasietotila on toiminnallisesti monimutkainen, keskitys ihmisten kokemukseen pitkästä palautusajasta ja etsi toiminnallisesti yksinkertaisia ja automaattisia vikasietotiloja.

Verkon ulkopuolella Office 365:llä, ExpressRoutella ja ExpressRoute-palveluntarjoajalla on eritasoiset käytettävyydet.

Palvelun käytettävyys

 • Office 365 -palvelut on katettu selkeästi määritetyillä palvelutasosopimuksilla, jotka sisältävät yksittäisten palvelujen toiminta-ajan ja käytettävyyden mittaukset. Yksi syy siihen, että Office 365 voi ylläpitää korkeaa palvelujen käytettävyyttä, on yksittäisten osien mahdollisuus siirtyä Microsoftin tietokeskuksesta toiseen käyttämällä Microsoftin maailmanlaajuista verkkoa. Tämä vikasietoisuus ulottuu tietokeskuksesta ja verkosta useisiin Internet-uloskäyntipisteisiin ja mahdollistaa palvelun käyttäjien henkilöiden näkökulmasta saumattoman siirtymisen varajärjestelmään.

 • ExpressRoute tarjoaa 99,9-prosenttisen käytettävyyden palvelutasosopimuksen yksittäisissä erillisissä piireissä Microsoft-verkon reunan ja ExpressRoute-palveluntarjoajan tai kumppanin infrastruktuurin välillä. Näitä palvelutasoja sovelletaan ExpressRoute-piiritasolla, joka koostuu kahdesta itsenäisestä yhteydestä vikasietoisen Microsoft-laitteen ja verkkopalveluntarjoajan laitteen välillä jokaisessa vertaisverkkosijainnissa.

Palveluntarjoajan käytettävyys

 • Microsoftin palvelutasojärjestelyt päättyvät ExpressRoute-palveluntarjoajaan tai -kumppaniin. Tämä on myös ensimmäinen paikka, jossa voit tehdä käytettävyystasoon vaikuttavia valintoja. Arvioi huolellisesti arkkitehtuuri, käytettävyys ja joustavuusominaisuudet, jotka ExpressRoute-palveluntarjoajasi tarjoaa verkkosi rajojen ja tarjoajan yhteyden välille jokaisessa Microsoft-vertaisverkkosijainnissa. Kiinnitä erityistä huomiota vikasietoisuuden, vertaislaitteiden, operaattorin tarjoamien WAN-piirien ja minkä tahansa muiden lisäarvopalvelujen, kuten NAT- palvelujen tai hallittujen palomuurien, loogisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin.

Käytettävyyssuunnitelman rakentaminen

Suosittelemme, että suunnittelet korkean käytettävyyden ja vikasietoisuuden Office 365:n päästä päähän -yhteysskenaarioita varten. Suunnitelman pitäisi sisältää seuraavat ominaisuudet:

 • Ei yksittäisiä vikapisteitä, mukaan lukien internet- ja ExpressRoute-piirit.

 • Niiden henkilöiden määrän minimointi, joihin odotettavimmat virhetilat vaikuttavat, ja tilojen keston minimointi.

 • Yksinkertaisen, toistettavan ja automaattisen palautumisprosessin optimointi odotettavimpia virhetiloja varten.

 • Tuki verkkoliikenteen ja toimintojen täysille vaatimuksille vikasietoisten polkujen kautta ilman merkittävää heikkenemistä.

Yhteysskenaarioiden tulisi sisältää verkkotopologia, joka on optimoitu useille itsenäisille ja aktiivisille Office 365:een johtaville verkkopoluille. Näin saadaan parempi päästä päähän -käytettävyys kuin topologiassa, joka on optimoitu vain vikasietoisuuden osalta yksittäisten laitteiden tasolla.

Vihje: Jos käyttäjät ovat levittäytyneet useisiin maanosiin tai useille maantieteellisille alueille ja kaikki nämä sijainnit muodostavat yhteyden vikasietoisten WAN-piirien kautta yhteen paikalliseen sijaintiin, jossa ExpressRoute-piiri sijaitsee, käyttäjien päästä päähän -palvelun käytettävyyden kokemus on huonompi kuin verkkotopologiamallissa, joka sisältää eri alueet lähimpään vertaisverkkosijaintiin yhdistäviä itsenäisiä ExpressRoute-piirejä.

Suosittelemme vähintään kahta ExpressRoute-piiriä, joista kukin piiri muodostaa yhteyden eri maantieteellisiin vertaisverkkosijainteihin. Sinun tulee varata aktiivinen-aktiivinen-piiripari jokaista aluetta kohden, joissa käytetään ExpressRoute-yhteyttä Office 365 palveluihin. Näin kukin alue voi säilyttää yhteyden onnettomuustilanteessa, joka vaikuttaa tärkeään sijaintiin, kuten tietokeskukseen tai vertaisverkon sijaintiin. Käyttäjäliikenne voidaan jakaa useiden verkkopolkujen kesken, jos piirit määritetään aktiivinen/aktiivinen-asetuksella. Tämä vähentää niiden ihmisten määrää, joihin laite- tai komponenttitason katkokset vaikuttavat.

Ei ole suositeltavaa käyttää vain yhtä ExpressRoute-piiriä ja internet-yhteyttä varayhteytenä.

Esimerkki 2: Vikasietoisuus ja korkea käytettävyys

Woodgrove Bank -pankin maantieteellisesti laaja rakenne on tarkistettu reitityksen, kaistanleveyden, suojauksen osalta, ja nyt sen korkea käytettävyys on tarkistettava. Woodgrove ajattelee, että korkea käytettävyys kattaa kolme luokkaa: joustavuus, luotettavuus ja vikasietoisuus.

Joustavuuden ansiosta Woodgrove voi nopeasti palautua virheistä. Luotettavuuden ansiosta Woodgrove voi tarjota yhdenmukaisia tuloksia järjestelmässä. Vikasietoisuuden ansiosta Woodgrove voi siirtyä infrastruktuurin peilatusta esiintymästä toiseen.

Woodgrovella on jokaisessa reunamäärityksessä vikasietoisia palomuureja, välityspalvelimia ja tunnuksia. Pohjois-Amerikassa Woodgrovella on yksi reunamääritys heidän Dallasissa olevassa tietokeskuksessaan ja toinen reunamääritys heidän Virginiassa olevassa tietokeskuksessaan. Jokaisessa sijainnissa olevat vikasietoiset laitteet tarjoavat joustavuuden kyseiseen sijaintiin.

Woodgrove Bank -pankin verkkomääritys perustuu muutamaan perusperiaatteeseen:

 • Jokaisella maantieteellisellä alueella on useita Azure ExpressRoute -piirejä.

 • Alueen jokainen piiri voi tukea alueen kaikkea verkkoliikennettä.

 • Reititys suosii selkeästi jompaakumpaa polkua esimerkiksi käytettävyyden ja sijainnin mukaan.

 • Vikatilanteessa siirtyminen Azure ExpressRoute -piiristä toiseen tapahtuu automaattisesti ilman Woodgrovelta vaadittavia lisämäärityksiä tai -toimintoja.

 • Vikatilanteessa siirtyminen Internet-piiristä toiseen tapahtuu automaattisesti ilman Woodgrovelta vaadittavia lisämäärityksiä tai -toimintoja.

Tässä määrityksessä vikasietoisuus koskee sekä fyysistä että virtuaalista tasoa, joten Woodgrove Bank -pankki voi tarjota paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen joustavuuden luotettavasti. Woodgrove valitsi tämän määrityksen, kun se oli ensin arvioinut skenaarion, jossa se käyttäisi yhtä aluekohtaista Azure ExpressRoute -piiriä ja varajärjestelmänä Internet-yhteyttä.

Jos Woodgrove ei voisi käyttää jokaisella alueella useita Azure ExpressRoute -piirejä, Pohjois-Amerikassa syntyvän liikenteen reitittäminen Aasian ja Tyynenmeren alueen Azure ExpressRoute -piiriin aiheuttaisi liian pitkän viiveen ja tarvittava DNS-edelleenlähetyksen määritys lisäisi monimutkaisuutta.

Internetin hyödyntämistä varajärjestelmänä ei suositella. Tämä ei olisi Woodgroven luotettavuusperiaatteen mukaista ja johtaisi yhteyden epäyhdenmukaiseen käyttökokemukseen. Lisäksi määritettyjen BGP-ilmoitusten, NAT-määritysten, DNS-määritysten ja välityspalvelinmääritysten vikasietoisuus edellyttäisi manuaalista määritystä. Vikasietoprosessin monimutkaistuminen kasvattaa järjestelmän palautusaikaa ja vähentää diagnostiikan ja ongelmanratkaisun mahdollisuuksia.

Tarvitsetko yhä lisätietoja siitä, miten voit suunnitella ja toteuttaa liikenteen hallinnan tai Azure ExpressRouten? Lue muut Microsoftin verkon ja suorituskyvyn ohjeet tai Azure ExpressRouten usein kysytyt kysymykset.

Työskenteleminen Azure ExpressRoute -palveluntarjoajien kanssa

Valitse piirien sijainti kaistanleveyden, viiveen, suojauksen sekä korkean käytettävyyden suunnitelman mukaan. Kun tiedät piirien optimaalisen sijainnin, tarkista ajankohtainen luettelo palveluntarjoajista alueittain.

Työskentele yhdessä palveluntarjoajan tai palveluntarjoajien kanssa valitaksesi parhaan yhteysvaihtoehdon: pisteestä pisteeseen, monipiste tai isännöity. Muista, että voit myös yhdistellä yhteysvaihtoehtoja, kunhan kaistanleveys ja muut vikasietoiset komponentit tukevat reititystä ja korkean käytettävyyden mallia.

Tämän lyhyen linkin avulla pääset takaisin: https://aka.ms/planningexpressroute365

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Office 365:n verkkoyhteydet
Azure ExpressRoute for Office 365
ExpressRoute for Office 365 -yhteyksien hallinta
Reititys ExpressRoute for Office 365:llä
ExpressRoute for Office 365:n käyttöönotto
BGP-yhteisöjen käyttö ExpressRoute for Office 365 -skenaarioissa (esikatselu)
Median laatu ja verkkoyhteyksien suorituskyky Skype for Business Onlinessa
Verkon optimointi Skype for Business Onlinea varten
ExpressRoute ja QoS Skype for Business Onlinessa
Puheluiden sujuvuus ExpressRouten avulla
Office 365:n suorituskyvyn parantaminen käyttämällä perusarvoja ja suorituskyvyn historiatietoja
Office 365:n suorituskyvyn vianmäärityssuunnitelma
Office 365:n URL-osoitteet ja IP-osoitealueet
Office 365:n verkon ja suorituskyvyn parantaminen
Office 365 -yhteysongelmien vianmääritys

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×