Verkon suunnittelu ExpressRoute for Office 365:llä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Ennen kuin lisäät Azure ExpressRouten verkkoarkkitehtuuriisi, on hyvä miettiä ja suunnitella, miten sovelluspyynnöt muutetaan verkkoliikenteeksi.

ExpressRoute for Office 365 tarjoaa tason 3 yhteydet asiakasverkon ja Microsoftin tietokeskusten väliin. Tason 3 yhteys toteutetaan käyttämällä BGP-reititysilmoituksia, jotka tarjoavat suorat reitit Office 365:n edustapalvelimiin. Paikallisten laitteiden näkökulmasta Azure ExpressRoute nähdään vaihtoehtona Internetille, kun oikeaa TCP/IP-polkua Office 365:een arvioidaan.

Azure ExpressRoute lisää suoran polun tiettyyn tuettujen toimintojen ja palvelujen joukkoon, jonka Office 365 -palvelimet tarjoavat Microsoftin tietokeskuksissa. Azure ExpressRoute ei korvaa Internet-yhteyttä Microsoftin tietokeskuksiin eikä Internet-peruspalveluja, kuten toimialueen nimen selvitystä.

Seuraavassa taulukossa on esitelty muutamia Internet- ja Azure ExpressRoute -yhteyksien välisiä eroja Office 365:n yhteydessä.

Verkkosuunnittelun erot

Internet-verkkoyhteys

ExpressRoute-verkkoyhteys

Pääsy vaadittaviin Internet-palveluihin, kuten seuraaviin:

 • DNS-nimenselvitys

 • kumottujen varmenteiden luettelo

 • Sisältöverkot

Kyllä

Microsoftin omistamiin DNS- ja/tai CDN-infrastruktuureihin kohdistuvat pyynnöt saattavat käyttää ExpressRoute-verkkoa.

Pääsy Office 365 -palveluihin, kuten seuraaviin:

 • Exchange Online

 • SharePoint Online

 • Skype for Business Online

 • Office Online

 • Office 365 -portaali ja -todennus.

Kyllä, kaikki sovellukset ja toiminnot

Kyllä, sovelluksia ja ominaisuuksien

Paikallinen suojaus eteisverkossa.

Kyllä

Kyllä

Korkean käytettävyyden suunnittelu.

Siirtyminen vaihtoehtoiseen Internet-verkkoyhteyteen

Siirtyminen vaihtoehtoiseen ExpressRoute-yhteyteen*

Suora yhteys ennustettavaan verkkoprofiiliin.

Ei

Kyllä

IPv6-yhteys.

Kyllä

Ei

* Siirtyminen Internet-yhteyteen on suositeltavaa vain yksinkertaisissa verkkotopologioissa.

On seuraavissa resursseissa on Tässä voit parantaa projektin suunnittelu. 10 osa Azure ExpressRoute for Office 365-koulutus sarjan kanavan 9 käsitteitä kerrotaan tarkemmin myös on tallennettu.

Jos käytät olemassa olevaa Azure ExpressRoute -piiriä ja haluaisit ottaa käyttöön yhteyden Office 365:een tämän piirin kautta, arvioi ensin, ovatko olemassa olevien piirien määrä, uloskäyntisijainnit ja piirien koko sopivia Office 365 -laajennukselle. Useimmat asiakkaat tarvitsevat lisää kaistanleveyttä ja monet tarvitsevat lisää piirejä.

Yhteyden lisääminen Office 365:een olemassa olevien Azure ExpressRoute -piirien kautta tehdään määrittämällä Microsoftin julkinen verkko Azuren yksityisen tai Azure julkisen verkkomäärityksen rinnalle piirissä. Yksi piiri voi tarjota kaikki nämä kolme vertaisverkkoyhteyttä.

Azure ExpressRoute -tilaus on asiakaskeskeinen, tilaukset on sidottu asiakkaisiin, asiakkailla voi olla useita Azure ExpressRoute -piirejä ja he voivat käyttää useita Microsoftin pilvipalvelun resursseja kyseisten piirien kautta. Esimerkiksi yksittäinen asiakas voi valita käyttöönsä Azuren isännöidyn virtuaalikoneen, Office 365 -testivuokraajan ja Office 365 -tuotantovuokraajan Azure ExpressRoute -piiriparin päälle.

Jos käytät Azure ExpressRoutea nykyisin Azuren kanssa, sinun on hyvä tietää muutamista eroista.

Vertaisverkkoyhteys

Azuren yksityinen

Azuren julkinen

Microsoft

Palvelut

IaaS: Azuren näennäiskoneet

PaaS: Azuren julkinen

SaaS: Office 365 ja CRM Online

Connection initiation

Asiakas – Microsoft

Microsoft – asiakas

Asiakas – Microsoft

Asiakas – Microsoft

Microsoft – asiakas

QoS-tuki

Ei QoS-luokittelua

Ei QoS-luokittelua

QoS1

1QoS tukee Skype for Businessia vain tällä hetkellä.

Jokaisella Office 365 -asiakkaalla on yksilölliset kaistanleveystarpeensa. Niihin vaikuttavat esimerkiksi se, miten paljon käyttäjiä eri toimistosijainneissa on, miten paljon kyseiset käyttäjät käyttävät eri Office 365 -sovelluksia, käytetäänkö paikallisia laitteita tai yhdistelmälaitteita ja mitkä verkon suojausmääritykset ovat.

Liian kapea kaistanleveys johtaa ruuhkautumiseen, tietojen uudelleenlähetykseen ja odottamattomiin viiveisiin. Liian leveä kaista johtaa tarpeettomiin kustannuksiin. Olemassa olevassa verkossa kaistanleveys ilmaistaan usein piirin käytettävissä olevan rinnakkaisuusvaran prosenttiarvona. 10 prosentin rinnakkaisuusvara johtaa todennäköisesti ruuhkautumiseen, ja 80 prosentin rinnakkaisuusvara tarkoittaa yleensä tarpeettomia kustannuksia. Tyypilliset rinnakkaisuusvaran varaukset ovat välillä 20–50 prosenttia.

Paras mekanismi kaistanleveyden oikean tason löytämisessä on olemassa olevan verkkoyhteyden käytön määrän testaaminen. Tämä on ainoa tapa selvittää oikea käyttömäärä ja -tarve, koska jokainen verkkokokoonpano ja -sovellukset ovat jollakin tavalla yksilöllisiä. Microsoft tarjoaa joitakin kaistanleveyslaskimia, joiden avulla saat arvion Exchange Onlinen, OneDrive for Businessin ja Skype for Business Onlinen kaistanleveystarpeista. Nämä laskimet eivät kuitenkaan ota huomioon esimerkiksi muuta verkkoliikennettä, joka voi kulkea Azure ExpressRoute -piirin kautta, eivätkä tunnistetietojen synkronointia.

Kun sinulla on arvioitu perusmääritys, joka sisältää kaikki verkkosovellukset, testaa Office 365:n todellinen käyttömäärä pienellä ryhmällä, joka sisältää erilaisia loppukäyttäjäprofiileja organisaatiostasi. Arvioi sitten kahden mittauksen avulla, miten suuren kaistanleveyden tarvitset jokaista toimistosijaintia varten.

On tärkeää myös ottaa huomioon, että Azure ExpressRoute ei vaikuta Exchange Onlinen ja SharePoint Onlinen rajoitusmekanismeihin, vaan kaikki Office 365:n suorituskyvyn säätösivuston ohjeet koskevat kaikkia asiakkaita riippumatta siitä, käyttävätkö he ExpressRoutea.

Kun sijaintikohtaiset kaistanleveystarpeesi on määritetty, voit määrittää hankittavien piirien määrän ja koon. Lisätietoja eri piirien koosta ja tarpeidesi mukaisista laskutusmalleista on Azuren sisällöissä.

Azure ExpressRoute -yhteyden suojaaminen alkaa samoista periaatteista kuin Internet-yhteyden suojaaminen. Monet asiakkaat valitsevat käyttöön verkon ja edustan hallintaominaisuudet ExpressRoute-polulla yhdistäessään paikallisen verkkonsa Office 365:een ja muihin Microsoft-pilvipalveluihin. Nämä hallintaominaisuudet voivat sisältää esimerkiksi palomuureja, sovellusvälityspalvelimia, tunkeutumisyritysten havaitsemisen ja tunkeutumisen eston. Monissa tapauksissa asiakkaat käyttävät eritasoisia hallintaominaisuuksia paikallisesti syntyvälle ja Microsoftille lähtevälle liikenteelle kuin Microsoftilla syntyvälle ja asiakkaan paikalliseen verkkoon tulevalle liikenteelle.

Kun harkitset asetus- ja topologiaratkaisuja verkon ja edustan hallintaominaisuuksien halutun tason ylläpitoon ExpressRoute for Office 365 -yhteyksiä varten, on tärkeää ymmärtää, että ne liittyvät läheisesti yleiseen verkkotopologiaan ja ExpressRouten yhteysmalliin, jonka valitset käyttöön otettavaksi. Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä:

ExpressRouten integrointivaihtoehto

Verkon suojauksen eteismalli

Yhteissijainti pilvipalvelussa

Asenna uusi suojaus-/rajainfrastruktuuri tai hyödynnä aiemmin asennettua suojaus-/rajainfrastruktuuria yhteissijaintipaikassa, johon ExpressRoute-yhteys muodostetaan.

Hyödynnä yhteissijaintipaikkaa pelkästään reititys- ja yhteystarkoituksissa ja siirrä yhteydet yhteissijaintipaikasta paikalliseen suojaus-/rajainfrastruktuuriin.

Point-to-Point-Ethernet-yhteys

Päätä Point-to-Point-ExpressRoute-yhteys olemassa olevassa paikallisessa suojaus-/rajainfrastruktuurisijainnissa.

Asenna uusi suojaus-/rajainfrastruktuuri ExpressRoute-polkua varten ja päätä Point-to-Point-yhteys siihen.

Any-to-Any-IPVPN-yhteys

Hyödynnä olemassa olevaa paikallista suojaus-/rajainfrastruktuuria kaikissa sijainneissa, jotka ovat sen IPVPN-yhteyden uloskäyntejä ExpressRoute for Office 365 -yhteydessä.

Kiinnitä ExpressRoute for Office 365:n kanssa käytettävä IPVPN tiettyihin paikallisiin sijainteihin, jotka on määritetty toimimaan suojauksena/rajana.

Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi jotkin palveluntarjoajat voivat tarjota hallittua suojausta/rajatoiminnallisuutta osana Azure ExpressRoute -integrointiratkaisujaan.

Kun harkitset ExpressRoute for Office 365 -yhteyksissä käytettävien suojaus-/rajavaihtoehtojen topologista sijoittelua, kiinnitä huomiota myös seuraaviin seikkoihin.

 • Verkon ja suojauksen ominaisuuksien syvyydellä ja tyypillä voi olla vaikutusta Office 365 -käyttäjäkokemuksen suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen.

 • Lähtevän (paikallinen -> Microsoft) ja saapuvan (Microsoft -> paikallinen) [jos käytössä] liikenteelle voi olla erilaisia vaatimuksia.

 • Office 365:n portti-, protokolla- ja IP-aliverkkojen vaatimukset ovat samat riippumatta siitä, reititetäänkö liikenne ExpressRoute for Office 365:n vai Internetin kautta.

 • Asiakkaan verkon topologinen sijainti ja suojausominaisuudet määräävät parhaan päästä päähän -verkon käyttäjän ja Office 365 -palvelun välillä, ja niillä voi olla huomattava vaikutus verkon viiveeseen.

 • Asiakkaita kehotetaan suunnittelemaan suojaus ja edustan topologia ExpressRoute for Office 365:n käyttöä varten vikasietoisuuden, korkean käytettävyyden ja järjestelmäpalautuksen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Seuraavassa esimerkissä Woodgrove Bank -pankki vertaa Azure ExpressRouten yhteysvaihtoehtoja yhdessä edellä käsiteltyjen edustan suojausmallien kanssa.

Esimerkki 1: Azure ExpressRouten suojaaminen

Woodgrove Bank -pankki harkitsee Azure ExpressRouten käyttöönottoa ja parasta reititysarkkitehtuuria ExpressRoute for Office 365:n kanssa. Sen jälkeen edellä olevien ohjeiden mukaisten kaistanleveysvaatimusten perusteella pankki määrittää parhaan menetelmän eteisverkkonsa suojaamiseen.

Woodgrove Bank on monikansallinen organisaatio, jolla on toimipaikkoja monissa maanosissa, joten suojauksen on katettava kaikki verkkorajat. Paras yhteysvaihtoehto Woodgrovelle on monipisteyhteys, johon kuuluu useita eri puolilla maailmaa olevia vertaisverkkosijainteja. Ne palvelevat yrityksen työntekijöiden tarpeita jokaisessa maanosassa. Jokaisessa maanosassa on vikasietoisia Azure ExpressRoute -piirejä, ja suojauksen on katettava ne kaikki.

Woodgrove Bank -pankilla jo olemassa oleva infrastruktuurin on luotettava ja pystyy käsittelemään lisätyön. Siksi Woodgrove Bank -pankki voi hyödyntää infrastruktuuria Azure ExpressRouten ja Internet-eteisverkon suojauksessa. Jos näin ei olisi, Woodgrove voisi ostaa lisälaitteita olemassa olevien laitteiden täydennykseksi tai erityyppisen yhteyden käsittelemiseen.

Kun harkitset korkeaa käytettävyyttä, ajattele sitä palvelua käyttävän henkilön käyttökokemuksen kannalta. Tämä koskee paikallisia infrastruktuuripalveluja ja sovelluksia sekä Internet-pohjaisia palveluja, kuten Office 365:tä. Monet tekijät voivat vaikuttaa henkilön käytettävyyskokemukseen Office 365 -palvelun osista aina paikallisiin komponentteihin, joita henkilö tarvitsee Office 365:n käytössä.

Usein verkkopolku Office 365:een sisältää useita paikallisia osia, jotka eivät ole vikasietoisia tai korkeasti käytettäviksi suunniteltuja. Monet asiakkaat ovat Office 365:tä käyttäessään törmänneet näiden väliosien puuttumisesta johtuvaan heikkoon käytettävyyteen, vaikka Office 365 olisi ollut muiden käytettävissä.

Jos aiot käyttää ExpressRoute for Office 365:tä tuotantoverkon liikenteessä, on erittäin tärkeää arvioida kaikki verkkotopologian ominaisuudet, ExpressRoute-yhteydet ja niihin liittyvä paikallinen infrastruktuuri loppukäyttäjän käyttökokemuksen kannalta. Alkaen Office 365 -palvelusta itsestään ja siirryttäessä loppukäyttäjää kohti on useita huomioon otettavia seikkoja, kun suunnittelet yhteys- ja käytettävyysstrategiaa Office 365:tä varten.

Palvelun käytettävyys

 • Office 365 -palvelut on katettu selkeästi määritetyillä palvelutasosopimuksilla, jotka sisältävät yksittäisten palvelujen toiminta-ajan ja käytettävyyden mittaukset. Yksi syy siihen, että Office 365 voi ylläpitää korkeaa palvelujen käytettävyyttä, on yksittäisten osien mahdollisuus siirtyä Microsoftin tietokeskuksesta toiseen käyttämällä Microsoftin maailmanlaajuista verkkoa. Tämä vikasietoisuus ulottuu tietokeskuksesta ja verkosta useisiin Internet-uloskäyntipisteisiin ja mahdollistaa palvelun käyttäjien henkilöiden näkökulmasta saumattoman siirtymisen varajärjestelmään.

 • ExpressRoute tarjoaa 99,9-prosenttisen käytettävyyden palvelutasosopimuksen yksittäisissä erillisissä piireissä Microsoft-verkon reunalla ja ExpressRoute-palveluntarjoajan tai -kumppanin infrastruktuurissa. Näitä palvelutasoja sovelletaan ExpressRoute-piiritasolla, joka koostuu kahdesta itsenäisestä yhteydestä vikasietoisen Microsoft-laitteen ja verkkopalveluntarjoajan laitteen välillä jokaisessa vertaisverkkosijainnissa.

Palveluntarjoajan käytettävyys

 • Microsoftin palvelutasojärjestelyt päättyvät ExpressRoute-palveluntarjoajaan tai -kumppaniin. Tämä on myös ensimmäinen paikka, jossa voit tehdä käytettävyystasoon vaikuttavia valintoja. Arvioi huolellisesti arkkitehtuuri, käytettävyys ja joustavuusominaisuudet, jotka ExpressRoute-palveluntarjoajasi tarjoaa verkkosi rajojen ja tarjoajan yhteyden välille jokaisessa Microsoft-vertaisverkkosijainnissa. Kiinnitä erityistä huomiota vikasietoisuuden, vertaislaitteiden, operaattorin tarjoamien WAN-piirien ja minkä tahansa muiden lisäarvopalvelujen, kuten NAT- palvelujen tai hallittujen palomuurien, loogisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin.

Asiakkaan käytettävyys

 • Paikallisen verkon rajat ja ExpressRouten uloskäyntipiste vaativat tarkistusta. Tarkistuksen tulisi ulottua WAN-infrastruktuurista uloskäyntipisteiden laitteisiin sekä eteisverkkoihin, jotka muodostavat yhteyden ExpressRoute-piireihin. Siinä tulisi tutkia, miten käytettävyys ja joustavuus vaikuttavat verkkotopologiaan. Nämä yhteysskenaarion osat eivät sisälly ExpressRouten eivätkä Office 365:n palvelutasosopimukseen, mutta ne ovat loppukäyttäjien kannalta erittäin tärkeässä roolissa päästä päähän -palvelun käytettävyydessä.

 • Internetin käytettävyys on silti erittäin tärkeä. Jokaisessa sijainnissa, jossa ihmisten on tarkoitus käyttää Office 365:tä, on oltava Internet-yhteys, riippumatta ExpressRoute-yhteydestä. Office 365 käyttää useita järjestelmäriippuvuuksia, kuten toimialueen nimen selvitystä, varmenteiden tarkistusta, sisältöverkkoja ja myös joitakin Office 365 -palvelujen päätepisteitä, jotka eivät ole käytettävissä ExpressRoute-yhteyksillä.

 • Keskity Office 365:tä käyttäviin ihmisiin ja siihen, vaikuttaisiko jonkin osan ongelma heidän kokemukseensa palvelun käytöstä. Etsi tapoja vähentää niiden ihmisten prosenttiosuutta, joihin ongelma vaikuttaisi. Jos vikasietotila on toiminnallisesti monimutkainen, keskitys ihmisten kokemukseen pitkästä palautusajasta ja etsi toiminnallisesti yksinkertaisia ja automaattisia vikasietotiloja.

Käytettävyyssuunnitelman rakentaminen

Suosittelemme, että suunnittelet korkean käytettävyyden ja vikasietoisuuden Office 365:n päästä päähän -yhteysskenaarioita varten. Suunnitelman pitäisi sisältää seuraavat ominaisuudet:

 • Ei yksittäisiä vikapisteitä.

 • Niiden henkilöiden määrän minimointi, joihin odotettavimmat virhetilat vaikuttavat, ja tilojen keston minimointi.

 • Yksinkertaisen, toistettavan ja automaattisen palautumisprosessin optimointi odotettavimpia virhetiloja varten.

 • Tuki verkkoliikenteen ja toimintojen täysille vaatimuksille vikasietoisten polkujen kautta ilman merkittävää heikkenemistä.

Yhteysskenaarioiden tulisi sisältää verkkotopologia, joka on optimoitu useille itsenäisille ja aktiivisille Office 365:een johtaville verkkopoluille. Näin saadaan parempi päästä päähän -käytettävyys kuin topologiassa, joka on optimoitu vain vikasietoisuuden osalta yksittäisten laitteiden tasolla.

Vihje: Jos käyttäjät ovat levittäytyneet useisiin maanosiin tai useille maantieteellisille alueille ja kaikki nämä sijainnit muodostavat yhteyden vikasietoisten WAN-piirien kautta yhteen paikalliseen sijaintiin, jossa ExpressRoute-piiri sijaitsee, käyttäjien päästä päähän -palvelun käytettävyyden kokemus on huonompi kuin verkkotopologiamallissa, joka sisältää eri alueet lähimpään vertaisverkkosijaintiin yhdistäviä itsenäisiä ExpressRoute-piirejä.

Suosittelemme ExpressRoute-piirien jakamista eri maantieteellisesti hajautetuiksi vikasietoisiksi vertaisverkkosijainneiksi jokaista aluetta varten, joissa ihmiset käyttävät ExpressRoute-yhteyttä Office 365 -palveluissa. Näin jokainen alue voi säilyttää yhteytensä, jos sattuu onnettomuus, joka vaikuttaa tärkeään sijaintiin, kuten tietokeskukseen tai vertaisverkkoon. Suosittelemme myös näiden yhteyksien määrittämistä aktiivinen–aktiivinen-käyttöä varten, jolloin käyttäjäliikenne voidaan jakaa useiden verkkopolkujen kesken. Tämä vähentää niiden ihmisten määrää, joihin laite- tai komponenttitason katkokset vaikuttavat.

Kaikki tähän mennessä käsitellyt vikasietoisuusskenaariot ovat olleet ExpressRoute-piirien välisiä ja kokonaan riippumattomia Internet-uloskäynneistä sekä Internet-verkkopolun käytettävyydestä. Jotkut asiakkaat ovat harkinneet Internetin käyttämistä verkkopolkuna varajärjestelmään niissä tilanteissa, joissa ExpressRoute ei ole käytettävissä. Yksinkertaisissa verkkotopologioissa tämä on muotoiltava vikasietoisuussuunnitelmaksi. Jos verkkotopologia sisältää erilaisia kaistanleveysominaisuuksia eri sijainneissa, monimutkaisia liikennereitityksiä tai sovellustason määrityksiä .PAC- tai WPAD-tiedostojen avulla, automaattinen siirtyminen ExpressRoute-verkkopolusta Internet-verkkopolkuun on epäkäytännöllistä. Jos verkkotopologiasi sisältää näitä monimutkaisia komponentteja, suosittelemme yksityiskohtaista testausta vikasietoprosessin ja käyttökokemuksen ymmärtämiseksi.

Esimerkki 2: Vikasietoisuus ja korkea käytettävyys

Woodgrove Bank -pankin maantieteellisesti laaja rakenne on tarkistettu reitityksen, kaistanleveyden, suojauksen osalta, ja nyt sen korkea käytettävyys on tarkistettava. Woodgrove ajattelee, että korkea käytettävyys kattaa kolme luokkaa: joustavuus, luotettavuus ja vikasietoisuus.

Joustavuuden ansiosta Woodgrove voi nopeasti palautua virheistä. Luotettavuuden ansiosta Woodgrove voi tarjota yhdenmukaisia tuloksia järjestelmässä. Vikasietoisuuden ansiosta Woodgrove voi siirtyä infrastruktuurin peilatusta esiintymästä toiseen.

Woodgrovella on jokaisessa reunamäärityksessä vikasietoisia palomuureja, välityspalvelimia ja tunnuksia. Pohjois-Amerikassa Woodgrovella on yksi reunamääritys heidän Dallasissa olevassa tietokeskuksessaan ja toinen reunamääritys heidän Virginiassa olevassa tietokeskuksessaan. Jokaisessa sijainnissa olevat vikasietoiset laitteet tarjoavat joustavuuden kyseiseen sijaintiin.

Woodgrove Bank -pankin verkkomääritys perustuu muutamaan perusperiaatteeseen:

 • Jokaisella maantieteellisellä alueella on useita Azure ExpressRoute -piirejä.

 • Alueen jokainen piiri voi tukea alueen kaikkea verkkoliikennettä.

 • Reititys suosii selkeästi jompaakumpaa polkua esimerkiksi käytettävyyden ja sijainnin mukaan.

 • Vikatilanteessa siirtyminen Azure ExpressRoute -piiristä toiseen tapahtuu automaattisesti ilman Woodgrovelta vaadittavia lisämäärityksiä tai -toimintoja.

 • Vikatilanteessa siirtyminen Internet-piiristä toiseen tapahtuu automaattisesti ilman Woodgrovelta vaadittavia lisämäärityksiä tai -toimintoja.

Tässä määrityksessä vikasietoisuus koskee sekä fyysistä että virtuaalista tasoa, joten Woodgrove Bank -pankki voi tarjota paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen joustavuuden luotettavasti. Woodgrove valitsi tämän määrityksen, kun se oli ensin arvioinut skenaarion, jossa se käyttäisi yhtä aluekohtaista Azure ExpressRoute -piiriä ja varajärjestelmänä Internet-yhteyttä.

Jos Woodgrove ei voisi käyttää jokaisella alueella useita Azure ExpressRoute -piirejä, Pohjois-Amerikassa syntyvän liikenteen reitittäminen Aasian ja Tyynenmeren alueen Azure ExpressRoute -piiriin aiheuttaisi liian pitkän viiveen ja tarvittava DNS-edelleenlähetyksen määritys lisäisi monimutkaisuutta.

Internetin hyödyntäminen varajärjestelmänä poistaisi ennustettavan yhdenmukaisen yhteyden, jonka Azure ExpressRoute tarjoaa. Tämä ei olisi Woodgroven luotettavuusperiaatteen mukaista ja johtaisi yhteyden epäyhdenmukaiseen käyttökokemukseen. Lisäksi tarvittaisiin määritettyjen BGP-ilmoitusten, NAT-määritysten, DNS-määritysten ja välityspalvelin2019määritysten vikasietoisuus olisi määritettävä manuaalisesti.

Tarvitsetko lisätietoja siitä, miten voit suunnitella ja toteuttaa liikenteen hallinta tai Azure ExpressRoute? Lue muiden Microsoftin verkon ja suorituskyvyn ohjeet tai Azure ExpressRoute usein kysytyt kysymykset.

On olemassa useita erityyppisiä Azure ExpressRoute palveluntarjoajia. Azure ExpressRouten rakenne tekee asiakkaille mahdolliseksi oikean palveluntarjoajan valitsemisen jokaiseen sijaintiin, johon Azure ExpressRoute -piiri on valmisteltu. Joillekin asiakkaille tämä tarkoittaa kokonaan uusia palveluntarjoajia ja toisille uusia toimintoja olemassa olevalta palveluntarjoajalta.

Kun valitset Azure ExpressRoute -palveluntarjoajaa, arvioi sijainti, johon haluat luoda piirin, käyttämällä pohjana kaikkea aiempaa reititystä, kaistanleveyttä, suojausta ja korkeaa käytettävyyttä koskevaa suunnittelua. Kun olet selvittänyt parhaat sijainnit, arvioi paras yhteysvaihtoehto (pisteestä toiseen, monipiste tai isännöity). Muista, että voit myös yhdistellä yhteysvaihtoehtoja, kunhan kaistanleveys ja muut vikasietoiset komponentit tukevat reititystä ja korkean käytettävyyden mallia.

Kun olet tunnistanut nämä kaksi muuttujaa, sijainnin ja yhteystyypin, tutustu nykyiseen alueittaiseen palveluntarjoajaluetteloon.

Seuraavassa on lyhyt linkin avulla voit palata: https://aka.ms/planningexpressroute365

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Katso myös

Office 365:n verkkoyhteydet

Azure ExpressRoute for Office 365

ExpressRoute for Office 365:n yhteyksien hallinta

Reitittäminen ExpressRoute for Office 365:llä

ExpressRoute for Office 365:n käyttöönotto

BGP-yhteisöjen käyttö ExpressRoute for Office 365 -tilanteissa (esikatselu)

Skype for Business Onlinen mediasisällön laatu ja verkkoyhteyksien suorituskyky

Verkon optimointi Skype for Business Onlinelle

ExpressRoute ja QoS Skype for Business Onlinessa

Puheluvirta ExpressRouten avulla

Office 365:n suorituskyvyn parantaminen perusaikatauluilla ja suorituskykyhistorialla

Office 365:n suorituskyvyn vianmäärityssuunnitelma

Office 365:n URL-osoitteet ja IP-osoitealueet

Office 365:n verkon ja suorituskyvyn parantaminen

Office 365:n yhteyksien vianmääritys

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×