Valintaruudun, valintanapin tai vaihtopainikkeen lisääminen laskentataulukkoon

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Valintaruudulla, valintanapilla tai vaihtopainikkeella voit osoittaa joko-tai-tyyppisiä (eli binaarisia) valintoja.

Toimintaohjeita

Tietoja valintaruuduista, valintanapeista ja vaihtopainikkeista

Valintaruudun lisääminen (lomakeohjausobjekti)

Valintaruudun lisääminen (ActiveX-komponentti)

Valintanapin lisääminen (lomakeohjausobjekti)

Valintanapin lisääminen (ActiveX-komponentti)

Vaihtopainikkeen lisääminen (ActiveX-komponentti)

Tietoja valintaruuduista, valintanapeista ja vaihtopainikkeista

Valintaruutu    Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä arvon, joka osoittaa vastakkaista ja yksiselitteistä valintaa. Laskentataulukossa tai ryhmän kehyksessä voi valita useita valintaruutuja samalla kertaa. Voit käyttää valintaruutua esimerkiksi tilauslomakkeessa, jossa on luettelo kaikista saatavilla olevista nimikkeistä, tai varastonimikkeiden seurantasovelluksessa, joka ilmaisee, onko jonkin nimikkeen valmistus lopetettu.

Valintaruutu (lomakeohjausobjekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin valintaruutuohjausobjektista

Valintaruutu (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-valintaruutukomponentista

Valintanappi    Mahdollistaa yhden vaihtoehdon valitsemisen toisensa pois sulkevien vaihtoehtojen joukosta. Valintanappi on yleensä ryhmän tai kehyksen sisällä. Voit esimerkiksi lisätä tilauslomakkeeseen valintanappeja, joilla käyttäjä voi valita haluamansa pakkauskoon (S, M, L tai XL). Valintanappia voit käyttää myös silloin, kun käyttäjän on valittava useasta toimitustavasta haluamansa (normaali, pika tai lentorahti).

Valintanappi (lomakeohjausobjekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin valintanappiohjausobjektista

Valintanappi (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-valintanappikomponentista

Vaihtopainike    Ilmaisee tilan, esimerkiksi Kyllä/Ei tai Käytössä / Ei käytössä. Vaihtopainike vaihtaa tilan aina, kun sitä napsautetaan. Vaihtopainikkeella voit esimerkiksi siirtyä suunnittelutilasta muokkaustilaan ja takaisin. Voit käyttää vaihtopainiketta myös valintaruudun asemesta.

Vaihtopainiketta voi käyttää vain ActiveX-komponenttina, ei lomakeohjausobjektina.

Vaihtopainike (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-vaihtopainikekomponentista

Sivun alkuun

Valintaruudun lisääminen (lomakeohjausobjekti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

  2. Valitse Käyttäjän asetukset -luokasta Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymää.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten Lomakkeen ohjausobjektit ‑kohdasta Valintaruutu Painikkeen kuva.

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa ohjausobjektin vasemman yläkulman.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Muotoile ohjausobjektia.

  Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet toimimalla seuraavasti:

  1. Määritä Arvo-kohtaan valintaruudun alkuperäinen tila jollakin seuraavista tavoista:

   • Jos haluat, että valintaruudussa näkyy valintamerkki, valitse Valittu. Valintamerkki ilmaisee, että valintaruutu on valittu.

   • Jos haluat, että valintaruudussa ei näy valintamerkkiä, valitse Ei valittu.

   • Jos haluat, että valintaruutu näkyy harmaana, valitse Sekoitus. Tämä ilmaisee valittujen ja valitsemattomien tilojen yhdistelmän esimerkiksi silloin, kun valittuja vaihtoehtoja voi olla useita.

  2. Kirjoita Solulinkki-ruutuun soluviittaus, joka sisältää valintaruudun nykyisen tilan:

   • Jos valintaruutu on valittu, linkitetty solu palauttaa arvon TOSI.

   • Jos valintaruutua ei ole valittu, linkitetty solu palauttaa arvon EPÄTOSI.

    Jos linkitetty solu on tyhjä, Microsoft Office Excel tulkitsee, että valintaruudun tila on EPÄTOSI.

   • Jos valintaruudun tila on Sekoitus, linkitetty solu palauttaa #PUUTTUU-virhearvon.

    Valintaruudun tila muuttuu kaavan palauttaman arvon mukaan.

    Esimerkki: Matkailuaiheinen kyselylomake sisältää Kohteet, joissa olet käynyt ‑ryhmän, jossa on kaksi valintaruutua, Aasia ja Australia. Nämä kaksi valintaruutua on linkitetty soluihin C1 (Aasia) ja C2 (Australia).

    Kun käyttäjä valitsee Aasia-valintaruudun, seuraava solun D1 kaava palauttaa arvon "Olen käynyt Aasiassa":

=IF(C1=TRUE,"Traveled in Europe","Never traveled in Europe")

Kun käyttäjä poistaa Australia-valintaruudun valinnan, seuraava solun D2 kaava palauttaa arvon "En ole käynyt Australiassa":

=IF(C2=TRUE,"Traveled in Australia","Never traveled in Australia")

Jos samassa vaihtoehtojen ryhmässä on arvioitavana kolme eri tilaa (Valittu, Ei valittu ja Sekoitus), voit käyttää VALITSE.INDEKSI- tai HAKU-funktioita vastaavasti.

Ohjausobjektin sisällä olevan valintaruudun kokoa tai sen etäisyyttä siihen liittyviin objekteihin ei voi muuttaa.

Sivun alkuun

Valintaruudun lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  • Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

  • Valitse Käyttäjän asetukset -luokasta Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymää.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten ActiveX-komponentit -kohdasta Valintaruutu Painikkeen kuva.

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa valintaruudun vasemman yläkulman.

 4. Jos haluat muokata ActiveX-komponenttia, varmista, että käytössä on suunnittelutila. Napsauta Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmän Suunnittelutila-painiketta Painikkeen kuva.

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje aihe tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen Etsi-ruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Yhteenveto ominaisuuksista toimintoluokkien mukaan

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleistä

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Teksti:

Ohjausobjektin sijainti sen selitteeseen nähden (vasemmalla tai oikealla)

Alignment (lomake)

Fontin määritteet (lihavointi, kursivointi, koko, yliviivaus, alleviivaus ja paksuus).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (lomake)

Ohjausobjektia kuvaileva kuvausteksti.

Caption (lomake)

Kuinka teksti tasataan ohjausobjektin sisällä (vasempaan reunaan, keskelle vai oikeaan reunaan).

TextAlign (lomake)

Rivittyykö ohjausobjektin sisältö automaattisesti rivin päättyessä.

WordWrap (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue.

LinkedCell (Excel)

Ohjausobjektin sisältö tai tila.

Value (lomake)

Koko ja sijainti:

Muuttuuko ohjausobjektin koko automaattisesti sisällön mukaan.

AutoSize (lomake)

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

TaustanVäri (lomake)

Taustan tyyli (läpinäkyvä tai peittävä)

TaustanTyyli (lomake)

Edustan väri

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Varjo (Excel)

Reunan ulkoasu (litteä, kohotettu, upotettu tai uurrettu)

SpecialEffect (lomake)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta.

Picture (lomake)

Kuvan sijainti suhteessa sen selitteeseen (vasemmalla, yläpuolella, oikealla jne.).

PicturePosition (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Ohjausobjektin pikanäppäin.

Accelerator (lomake)

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain valintaruuduissa:

Ryhmä, joka sisältää toisensa pois sulkevia valintanappeja

GroupName (lomake)

Voiko käyttäjä määrittää ohjausobjektille tyhjäarvon käyttöliittymässä

TripleState (lomake)

Ohjausobjektin sisällä olevan valintaruudun kokoa tai sen etäisyyttä siihen liittyvään tekstiin ei voi muuttaa.

Sivun alkuun

Valintanapin lisääminen (lomakeohjausobjekti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  • Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

  • Valitse Käyttäjän asetukset -luokasta Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymää.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten Lomakeohjausobjektit-kohdasta Valintanappi Painikkeen kuva.

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa valintanapin vasemman yläkulman.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Muotoile ohjausobjektia.

  Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet toimimalla seuraavasti:

  1. Määritä Arvo-kohtaan valintanapin alkuperäinen tila jommallakummalla seuraavista tavoista:

   • Jos haluat, että näyttöön tulee valintanappi, joka on valittu, valitse Valittu.

   • Jos haluat, että näyttöön tulee valintanappi, jota ei ole valittu, valitse Ei valittu.

  2. Kirjoita Solulinkki-ruutuun soluviittaus, joka sisältää valintanapin nykyisen tilan.

   Linkitetty solu palauttaa vaihtoehtojen ryhmästä valitun valintanapin numeron. Käytä samaa linkitettyä solua kaikkiin ryhmän vaihtoehtoihin. Ensimmäinen valintanappi palauttaa numeron 1, toinen valintanappi palauttaa numeron 2 ja niin edelleen. Jos samassa laskentataulukossa on useita vaihtoehtojen ryhmiä, varaa kullekin ryhmälle oma linkitetty solunsa.

   Käytä palautettua numeroa kaavassa, joka tuo näkyviin valitun vaihtoehdon.

   Esimerkiksi Työn tyyppi ‑ryhmän sisältävässä henkilöstölomakkeessa on kaksi valintanappia, Kokoaikainen ja Osa-aikainen, jotka on linkitetty soluun C1. Kun käyttäjä valitsee jommankumman vaihtoehdon, seuraava solun D1 kaava palauttaa arvon Kokoaikainen, jos ensimmäinen valintanappi valitaan, ja Osa-aikainen, jos toinen valintanappi valitaan.

=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

Jos samassa vaihtoehtojen ryhmässä on vähintään kolme arvioitavaa vaihtoehtoa, voit käyttää VALITSE.INDEKSI- tai HAKU-funktioita vastaavalla tavalla.

 1. Voit muokata ohjausobjektin ominaisuuksia myös valitsemalla ohjausobjektin ja napsauttamalla Lomakkeet-työkalurivin Ohjausobjektin ominaisuudet Painikkeen kuva ‑painiketta.

 2. Ohjausobjektin sisällä olevan valintanapin kokoa tai sen etäisyyttä siihen liittyvään tekstiin ei voi muuttaa.

Sivun alkuun

Valintanapin lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  • Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

  • Valitse Käyttäjän asetukset -luokasta Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymää.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten ActiveX-komponentit -kohdasta Valintanappi Painikkeen kuva.

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa valintanapin vasemman yläkulman.

 4. Jos haluat muokata ActiveX-komponenttia, varmista, että käytössä on suunnittelutila. Napsauta Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmän Suunnittelutila-painiketta Painikkeen kuva.

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje aihe tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen Etsi-ruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Yhteenveto ominaisuuksista toimintoluokkien mukaan

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleistä

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Teksti:

Ohjausobjektia kuvaileva kuvausteksti.

Caption (lomake)

Fontin määritteet (lihavointi, kursivointi, koko, yliviivaus, alleviivaus ja paksuus).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (lomake)

Kuinka teksti tasataan ohjausobjektin sisällä (vasempaan reunaan, keskelle vai oikeaan reunaan).

TextAlign (lomake)

Ohjausobjektin sijainti sen selitteeseen nähden (vasemmalla tai oikealla)

Alignment (lomake)

Rivittyykö ohjausobjektin sisältö automaattisesti rivin päättyessä.

WordWrap (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin sisältö tai tila.

Value (lomake)

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue

LinkedCell (Excel)

Koko ja sijainti:

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Muuttuuko ohjausobjektin koko automaattisesti sisällön mukaan.

AutoSize (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

TaustanVäri (lomake)

Taustan tyyli (läpinäkyvä tai peittävä)

TaustanTyyli (lomake)

Edustan väri

EdustanVäri (lomake)

Reunan ulkoasu (litteä, kohotettu, upotettu tai uurrettu)

Erikoistehoste (lomake)

Määrittää, onko ohjausobjektilla varjo

Varjo (Excel)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta.

Picture (lomake)

Kuvan sijainti suhteessa sen selitteeseen (vasemmalla, yläpuolella, oikealla jne.).

PicturePosition (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Ohjausobjektin pikanäppäin.

Accelerator (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain valintanapeissa:

Ryhmä, joka sisältää toisensa pois sulkevia valintanappeja

GroupName (lomake)

Voiko käyttäjä määrittää ohjausobjektille tyhjäarvon käyttöliittymässä

TripleState (lomake)

Ohjausobjektin sisällä olevan valintanapin kokoa tai sen etäisyyttä siihen liittyvään tekstiin ei voi muuttaa.

Sivun alkuun

Vaihtopainikkeen lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole näkyvissä, tuo se näkyviin.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  • Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

  • Valitse Käyttäjän asetukset -luokasta Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymää.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten ActiveX-komponentit-kohdasta Vaihtopainike Painikkeen kuva.

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa vaihtopainikkeen vasemman yläkulman.

 4. Jos haluat muokata ActiveX-komponenttia, varmista, että käytössä on suunnittelutila. Napsauta Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmän Suunnittelutila-painiketta Painikkeen kuva.

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje aihe tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen Etsi-ruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleistä

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Teksti:

Ohjausobjektia kuvaileva kuvausteksti.

Caption (lomake)

Kuinka teksti tasataan ohjausobjektin sisällä (vasempaan reunaan, keskelle vai oikeaan reunaan).

TextAlign (lomake)

Rivittyykö ohjausobjektin sisältö automaattisesti rivin päättyessä.

WordWrap (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue

LinkedCell (Excel)

Ohjausobjektin sisältö tai tila.

Value (lomake)

Koko ja sijainti:

Muuttuuko ohjausobjektin koko automaattisesti sisällön mukaan.

AutoSize (lomake)

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

TaustanVäri (lomake)

Taustan tyyli (läpinäkyvä tai peittävä)

TaustanTyyli (lomake)

Edustan väri

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Varjo (Excel)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta.

Picture (lomake)

Kuvan sijainti suhteessa sen selitteeseen (vasemmalla, yläpuolella, oikealla jne.).

PicturePosition (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Ohjausobjektin pikanäppäin.

Accelerator (lomake)

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain vaihtopainikkeissa:

Voiko käyttäjä määrittää ohjausobjektille tyhjäarvon käyttöliittymässä

TripleState (lomake)

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Miten voimme parantaa?

Miten voimme parantaa?

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!