Valintaruudun, valintanapin tai vaihtopainikkeen lisääminen laskentataulukkoon

Valintaruudun, valintanapin tai vaihtopainikkeen avulla voit ilmaista "joko tai" -vaihtoehtoja (binaarisia vaihtoehtoja.

Valitse haluamasi toimet

Tietoja valintaruuduista, valintanapeista ja vaihtopainikkeista

Valintaruudun lisääminen (lomakkeen ohjausobjekti)

Valintaruudun lisääminen (ActiveX-komponentti)

Valintanapin lisääminen (lomakkeen ohjausobjekti)

Valintanapin lisääminen (ActiveX-komponentti)

Vaihtopainikkeen lisääminen (ActiveX-komponentti)

Tietoja valintaruuduista, valintanapeista ja vaihtopainikkeista

Valintaruutu    Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä arvon, joka ilmaisee toista kahdesta vastakkaisesta vaihtoehdosta. Laskentataulukossa tai ryhmän kehyksessä voi valita useita valintaruutuja kerralla. Voit käyttää valintaruutua esimerkiksi, jos haluat luoda saatavilla olevien nimikkeiden luettelon sisältävän tilauslomakkeen tai varastonimikkeiden seurantasovelluksen, joka ilmaisee, minkä nimikkeiden valmistus on lopetettu.

Valintaruutu (lomakkeen ohjausobjekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin valintaruutuohjausobjektista

Valintaruutu (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-valintaruutukomponentista

Valintanappi    Mahdollistaa yhden vaihtoehdon valitsemisen toisensa poissulkevien vaihtoehtojen luettelosta. Valintanappi sijaitsee yleensä ryhmän tai kehyksen sisällä. Voit käyttää valintanappia esimerkiksi tilauslomakkeessa silloin, kun haluat, että käyttäjä valitsee annetuista vaihtoehdoista vain yhden, esimerkiksi pienen, normaalin tai suuren pakkauskoon. Valintanappia voit käyttää myös silloin, kun haluat, että käyttäjä valitsee useasta toimitustavasta vain yhden.

Valintanappi (lomakkeen ohjausobjekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin valintanappiohjausobjektista

Valintanappi (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-valintanappikomponentista

Vaihtopainike    Ilmaisee tilan, esimerkiksi Kyllä/Ei tai Käytössä/Ei käytössä. Napsautettaessa painike vaihtaa tilojen välillä. Voit käyttää vaihtopainiketta esimerkiksi suunnittelutilan ja muokkaustilan välillä vaihtamiseen. Voit käyttää sitä myös valintaruudun asemesta.

Huomautus   Vaihtopainiketta ei ole käytettävissä lomakkeen ohjausobjektina vaan ainoastaan ActiveX-komponenttina.

Vaihtopainike (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-vaihtopainikekomponentista

Sivun alkuun

Valintaruudun lisääminen (lomakkeen ohjausobjekti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Excelin asetukset.

  2. Valitse Käyttäjän asetukset -luokan Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Huomautus   Valintanauha on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän komponentti.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten Lomakkeen ohjausobjektit -kohdasta Valintaruutu Painikkeen kuva.

  controls group

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa ohjausobjektin vasemman yläkulman.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Vihje   Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Muotoile ohjausobjektia.

  Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet toimimalla seuraavasti:

  1. Määritä Arvo-kohtaan valintaruudun alkuperäinen tila toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

   • Jos haluat, että valintaruudussa on valintamerkki, valitse Valittu. Valintamerkki ilmaisee, että valintaruutu on valittu.

   • Jos haluat, että valintaruudussa ei ole valintamerkkiä, valitse Ei valittu.

   • Jos haluat, että valintaruutu näkyy harmaana Sekoitus. Tämä ilmaisee valittujen ja valitsemattomien tilojen yhdistelmää esimerkiksi silloin, kun valittuja vaihtoehtoja voi olla useita.

  2. Kirjoita Solulinkki-ruutuun soluviittaus, joka sisältää valintaruudun nykyisen tilan:

   • Kun valintaruutu on valittu, linkitetty solu palauttaa arvon TOSI.

   • Kun valintaruutua ei ole valittu, linkitetty solu palauttaa arvon EPÄTOSI.

    Huomautus   Jos linkitetty solu on tyhjä, Microsoft Office Excel tulkitsee, että valintaruudun tilana on EPÄTOSI.

   • Jos valintaruudun tilana on Sekoitus, linkitetty solu palauttaa arvon #PUUTTUU-virhearvon.

    Valintaruudun tila muuttuu kaavan palauttaman arvon mukaan.

    Esimerkiksi matkailuaiheinen kyselylomake sisältää Kohteet, joissa olet käynyt -ryhmän ja se puolestaan kaksi valintaruutua, joiden nimet ovat Eurooppa ja Australia . Nämä kaksi valintaruutua on linkitetty soluihin C1 (Eurooppa) ja C2 (Australia).

    Kun käyttäjä valitsee Eurooppa-valintaruudun, seuraava solun D1 kaava palauttaa arvon "Olen matkustanut Euroopassa":

=JOS(C1=TOSI,"Olen matkustanut Euroopassa","En ole matkustanut Euroopassa")

Kun käyttäjä poistaa Australia-valintaruudun valinnan, solun D2 kaava palauttaa arvon "En ole matkustanut Australiassa":

=JOS(C2=TOSI,"Olen matkustanut Australiassa","En ole matkustanut Australiassa")

Jos samassa vaihtoehtojen ryhmässä on arvioitavana kolme tilaa (Valittu, Ei valittu ja Sekoitus), voit käyttää VALITSE.INDEKSI- ja HAKU-funktioita vastaavalla tavalla.

Huomautus   Ohjausobjektin sisällä olevan valintaruudun kokoa tai sen etäisyyttä siihen liittyvästä tekstistä ei voi muuttaa

Sivun alkuun

Valintaruudun lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Excelin asetukset.

  2. Valitse Käyttäjän asetukset -luokan Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Huomautus   Valintanauha on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän komponentti.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten ActiveX-komponentit-kohdasta Valintaruutu Painikkeen kuva.

  controls group

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa valintaruudun vasemman yläkulman.

 4. Voidaksesi muokata ActiveX-komponenttia varmista, että käytössä on suunnittelutila. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Suunnittelutila Painikkeen kuva.

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Vihje   Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje aihe tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen Etsi-ruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Yhteenveto ominaisuuksista toimintoluokkien mukaan

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleiset:

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Teksti:

Ohjausobjektin sijainti sen selitteeseen nähden (vasemmalla vai oikealla).

Alignment (lomake)

Fontin määritteet (lihavointi, kursivointi, koko, yliviivaus, alleviivaus ja paksuus).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (lomake)

Ohjausobjektia kuvaileva kuvausteksti.

Caption (lomake)

Kuinka teksti tasataan ohjausobjektin sisällä (vasempaan reunaan, keskelle vai oikeaan reunaan).

TextAlign (lomake)

Rivittyykö ohjausobjektin sisältö automaattisesti rivin päättyessä.

WordWrap (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue.

LinkedCell (Excel)

Ohjausobjektin sisältö tai tila.

Value (lomake)

Koko ja sijainti:

Muuttuuko ohjausobjektin koko automaattisesti sisällön mukaan.

AutoSize (lomake)

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Muotoilu:

Taustaväri.

BackColor (lomake)

Taustatyyli (läpinäkyvä vai läpinäkymätön).

BackStyle (lomake)

Edustan väri.

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Shadow (Excel)

Reunan visuaalinen ulkoasu (normaali, kohotettu, upotettu, uurrettu jne.).

SpecialEffect (lomake)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta.

Picture (lomake)

Kuvan sijainti suhteessa sen selitteeseen (vasemmalla, yläpuolella, oikealla jne.).

PicturePosition (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Ohjausobjektin pikanäppäin.

Accelerator (lomake)

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain valintaruuduissa:

Ryhmä, joka sisältää toisensa poissulkevia valintanappeja.

GroupName (lomake)

Voiko käyttäjä määrittää ohjausobjektille Null-tilan käyttöliittymässä.

TripleState (lomake)

Huomautus   Ohjausobjektin sisällä olevan valintaruudun kokoa tai sen etäisyyttä siihen liittyvästä tekstistä ei voi muuttaa

Sivun alkuun

Valintanapin lisääminen (lomakkeen ohjausobjekti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Excelin asetukset.

  2. Valitse Käyttäjän asetukset -luokan Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Huomautus   Valintanauha on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän komponentti.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten Lomakkeen ohjausobjektit -kohdasta Valintanappi Painikkeen kuva.

  controls group

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa valintanapin vasemman yläkulman.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Vihje   Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Muotoile ohjausobjektia.

  Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet toimimalla seuraavasti:

  1. Määritä Arvo-kohtaan valintanapin alkuperäinen tila toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

   • Jos haluat, että näyttöön tulee valintanappi, joka on valittu, valitse Valittu.

   • Jos haluat, että näyttöön tulee valintanappi, jota ei ole valittu, valitse Ei valittu.

  2. Kirjoita Solulinkki-ruutuun soluviittaus, joka sisältää valintanapin nykyisen tilan:

   Linkitetty solu palauttaa vaihtoehtojen ryhmän sisältämän valitun valintanapin numeron. Käytä samaa linkitettyä solua kaikkiin ryhmän vaihtoehtoihin. Ensimmäinen valintanappi palauttaa arvon 1, toinen valintanappi arvon 2 ja niin edelleen. Jos samassa laskentataulukossa on vähintään kaksi vaihtoehtojen ryhmää, käytä kullekin ryhmälle eri linkitettyä solua.

   Käytä palautettua numeroa kaavassa.

   Esimerkiksi Työlaji-ryhmän sisältävässä henkilöstölomakkeessa soluun C1 on linkitetty kaksi valintanappia, joiden nimet ovat Kokoaikainen ja Osa-aikainen. Kun käyttäjä valitsee jommankumman vaihtoehdon, seuraava solun D1 kaava palauttaa arvon "Kokoaikainen", jos ensimmäinen valintanappi on valittuna, tai "Osa-aikainen", jos toinen valintanappi on valittuna.

=JOS(C1=1,"Kokoaikainen","Osa-aikainen")

Jos samassa vaihtoehtojen ryhmässä on vähintään kolme arvioitavaa vaihtoehtoa, voit käyttää VALITSE.INDEKSI- ja HAKU-funktioita vastaavalla tavalla.

Huomautukset  

 1. Voit muokata ohjausobjektin ominaisuuksia myös valitsemalla ohjausobjektin ja napsauttamalla sitten Lomakkeet-työkalurivin Ohjausobjektin ominaisuudet Painikkeen kuva-painiketta.

 2. Ohjausobjektin sisällä olevan valintanapin kokoa tai sen etäisyyttä siihen liittyvästä tekstistä ei voi muuttaa

Huomautus   Esimerkki Excel-mallissa käytetyistä valintanapeista on ohjeaiheessa Valitsijamieslaskuri.

Sivun alkuun

Valintanapin lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Excelin asetukset.

  2. Valitse Käyttäjän asetukset -luokan Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Huomautus   Valintanauha on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän komponentti.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten ActiveX-komponentit-kohdasta Valintanappi Painikkeen kuva.

  controls group

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa valintanapin vasemman yläkulman.

 4. Voidaksesi muokata ActiveX-komponenttia varmista, että käytössä on suunnittelutila. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Suunnittelutila Painikkeen kuva.

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Vihje   Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje aihe tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen Etsi-ruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Yhteenveto ominaisuuksista toimintoluokkien mukaan

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleiset:

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Teksti:

Ohjausobjektia kuvaileva kuvausteksti.

Caption (lomake)

Fontin määritteet (lihavointi, kursivointi, koko, yliviivaus, alleviivaus ja paksuus).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (lomake)

Kuinka teksti tasataan ohjausobjektin sisällä (vasempaan reunaan, keskelle vai oikeaan reunaan).

TextAlign (lomake)

Ohjausobjektin sijainti sen selitteeseen nähden (vasemmalla vai oikealla).

Alignment (lomake)

Rivittyykö ohjausobjektin sisältö automaattisesti rivin päättyessä.

WordWrap (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin sisältö tai tila.

Value (lomake)

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue.

LinkedCell (Excel)

Koko ja sijainti:

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Muuttuuko ohjausobjektin koko automaattisesti sisällön mukaan.

AutoSize (lomake)

Muotoilu:

Taustaväri.

BackColor (lomake)

Taustatyyli (läpinäkyvä vai läpinäkymätön).

BackStyle (lomake)

Edustan väri.

ForeColor (lomake)

Reunan visuaalinen ulkoasu (normaali, kohotettu, upotettu, uurrettu jne.).

SpecialEffect (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Shadow (Excel)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta.

Picture (lomake)

Kuvan sijainti suhteessa sen selitteeseen (vasemmalla, yläpuolella, oikealla jne.).

PicturePosition (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Ohjausobjektin pikanäppäin.

Accelerator (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain valintanapeissa:

Ryhmä, joka sisältää toisensa poissulkevia valintanappeja.

GroupName (lomake)

Voiko käyttäjä määrittää ohjausobjektille Null-tilan käyttöliittymässä.

TripleState (lomake)

Huomautus   Ohjausobjektin sisällä olevan valintanapin kokoa tai sen etäisyyttä siihen liittyvästä tekstistä ei voi muuttaa

Sivun alkuun

Vaihtopainikkeen lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole käytettävissä, tuo se näyttöön.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Excelin asetukset.

  2. Valitse Käyttäjän asetukset -luokan Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

   Huomautus   Valintanauha on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän komponentti.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten ActiveX-komponentit-kohdasta Vaihtopainike Painikkeen kuva.

  controls group

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa vaihtopainikkeen vasemman yläkulman.

 4. Voidaksesi muokata ActiveX-komponenttia varmista, että käytössä on suunnittelutila. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Suunnittelutila Painikkeen kuva.

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva.

  Vihje   Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje aihe tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen Etsi-ruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleiset:

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Teksti:

Ohjausobjektia kuvaileva kuvausteksti.

Caption (lomake)

Kuinka teksti tasataan ohjausobjektin sisällä (vasempaan reunaan, keskelle vai oikeaan reunaan).

TextAlign (lomake)

Rivittyykö ohjausobjektin sisältö automaattisesti rivin päättyessä.

WordWrap (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue.

LinkedCell (Excel)

Ohjausobjektin sisältö tai tila.

Value (lomake)

Koko ja sijainti:

Muuttuuko ohjausobjektin koko automaattisesti sisällön mukaan.

AutoSize (lomake)

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Muotoilu:

Taustaväri.

BackColor (lomake)

Taustatyyli (läpinäkyvä vai läpinäkymätön).

BackStyle (lomake)

Edustan väri.

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Shadow (Excel)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta.

Picture (lomake)

Kuvan sijainti suhteessa sen selitteeseen (vasemmalla, yläpuolella, oikealla jne.).

PicturePosition (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Ohjausobjektin pikanäppäin.

Accelerator (lomake)

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain vaihtopainikkeet:

Voiko käyttäjä määrittää ohjausobjektille Null-tilan käyttöliittymässä.

TripleState (lomake)

Sivun alkuun

Käyttö: Excel 2007Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli