Valintanauhan mukauttaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Valintanauha eli komentoja sisältävä nauha ohjelmaikkunan yläreunassa kuuluu uuteen Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymään. Officen sujuva käyttöliittymä toimii kohteena, josta Microsoft Office Access 2007 -ohjelman komentoja voi käyttää keskitetysti. Se korvaa suurimman osan Accessin aiempien versioiden valikoista ja työkaluriveistä.  

Kun Office Access 2007 -ohjelmalla ryhdytään luomaan mutkikkaampia sovelluksia, Office Fluent -valintanauhan mukauttaminen voi olla aiheellista sovelluksen helppokäyttöisyyden kannalta. Voit esimerkiksi piilottaa kaikki oletusvälilehdet tai osan niistä, jolloin käyttäjät eivät pääse käyttämään tiettyjä komentoja. Vastaavasti voit myös luoda uusia mukautettuja välilehtiä, joissa vain tarkoituksenmukaiset komennot ovat näkyvissä.

Kaikki 2007 Microsoft Office System ohjelmat, jotka käyttävät Officen sujuva käyttöliittymäkäytetään Extensible Markup Language (XML) valintanauhan mukauttaminen. Jotkin basic tuntemus XML on hyötyä. Tässä artikkelissa ei käsitellä XML-käsitteistä, mutta se antaa sinulle basic valintanauhan mukauttaminen ohjeen ja jotkin esimerkki XML, joita voit muokata haluamallasi tavalla.

Sisältö

Valintanauhan mukauttaminen tekniikoita ymmärtäminen

Voit luoda ja käyttää mukautettuja valintanauha

Palauta oletusarvoinen valintanauha

Tietoja XML-esimerkki

Tietoja valintanauhan mukauttamismenetelmistä

Office Access 2007 -ohjelmassa valintanauha mukautetaan luomalla XML-koodia. Kun mukauttamiseen tarkoitettu koodi on luotu, Access määritetään käyttämään kyseistä XML-koodia valintanauhan luomiseen koodin tai tietokantaominaisuuksien avulla. XML:n avulla voit piilottaa valmiita välilehtiä sekä lisätä uusia välilehtiä, komentoryhmiä ja komentoja. Tämän artikkelin toimintaohjeissa selvitetään, kuinka voit lisätä Accessin sisäisiä komentoja (esimerkiksi Etsi-, Lajittele- ja Tallenna-komentoja), sekä lisätä komentoja, jotka suorittavat käyttäjän omia Access-makroja.

XML-koodin voi tallentaa useaan eri paikkaan, mutta tallentaminen nykyisen tietokannan järjestelmätaulukkoon on menetelmistä helpoimpia. Menetelmään kuuluu, että USysRibbons-niminen järjestelmätaulukko luodaan ja valintanauhan XML-koodi lisätään järjestelmätaulukkoon. Sen jälkeen määritetään, koskeeko mukautettu valintanauha koko tietokantaa vai onko se lomake- tai raporttikohtainen. Mukautettuja valintanauhoja voi määrittää useita – yhden valintanauhan koko sovellusta varten ja muita valintanauhoja tietokannan yksittäisiä lomakkeita tai raportteja varten. 

Mukautetun valintanauhan luominen ja käyttöönotto

Seuraavissa kohdissa on mukautetun valintanauhan luomista ja käyttöönottoa koskevat vaiheittaiset ohjeet.

Toimet ennen aloittamista

Järjestelmätaulukoiden näyttäminen siirtymisruudussa    Oletusarvon mukaan järjestelmätaulukot eivät näy siirtymisruudussa. Siirtymisasetukset-valintaikkunan asetus täytyykin ensin muuttaa, jotta USysRibbons-taulukko näkyy luomisen jälkeen. Tee seuraavat toimet:

 1. Pidä tietokanta avoinna Accessissa, napsauta siirtymisruudun yläreunan siirtymispalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Siirtymisasetukset.

 2. Näyttöön tulee Siirtymisasetukset-valintaikkuna. Valitse Näyttöasetukset-kohdan Näytä järjestelmäobjektit -valintaruutu ja valitse OK.

  Accessin järjestelmätaulukot tulevat näkyviin siirtymisruutuun.

Apuohjelman käyttöliittymävirheitä koskevien sanomien määrittäminen näkyviin    Virhesanomista on huomattavan paljon hyötyä, kun valintanauhan muodostamiseen tarkoitettua XML-koodia luodaan ja siitä tehdään vianmäärityksiä. Virheilmoitukset kannattaakin määrittää näkymään Accessissa. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Accessin asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset.

 3. Valitse Yleiset-kohdan Näytä apuohjelman käyttöliittymävirheet -valintaruutu ja valitse OK.

USysRibbons-järjestelmätaulukon luominen

Näitä toimintaohjeita noudattamalla voit luoda USysRibbons-järjestelmätaulukon. Valintanauhan mukauttamiseen tarkoitettu XML-koodi tallennetaan myöhemmin tähän taulukkoon.

 1. Valitse Luo-välilehden Taulukot-ryhmästä Taulukon rakennenäkymä.

 2. Lisää seuraavat kentät taulukkoon. Kenttien nimet täytyy kirjoittaa täsmälleen esitettyä kirjoitusasua noudattaen.

 1. Kentän nimi:

 1. Tyyppi:

 1. Kentän koko:

 1. Tunnus

 1. Laskuri

 1. Pitkä kokonaisluku

 1. RibbonName

 1. Teksti

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. Memo

 1. Halutessasi voit lisätä tähän taulukkoon kenttiä, esimerkiksi Kommentit-kentän valintanauhan XML-koodin käyttötarkoituksen kuvausta varten.

 2. Valitse Tunnus-kenttä. Valitse Rakenne -välilehden Työkalut-ryhmästä Perusavain.

 3. Valitse pikatyökaluriviltä Tallenna tai paina CTRL+S-näppäinyhdistelmää. Määritä uuden taulukon nimeksi USysRibbons.

Valintanauhan mukauttamiseen tarkoitetun XML-koodin lisääminen USysRibbons-taulukkoon

Tässä esimerkissä tietokannan käyttäjiä on tarkoitus estää käyttämästä Luo-välilehden työkaluja. Samalla luodaan uusi välilehti, jonka nimi on A Custom Tab, ja siihen vain Liitä-komento, kuten kuvasta näkyy.

Mukautettu valintanauhan välilehti

Seuraavissa toimintaohjeissa esitetty XML-koodi luo tällaisen yhdistelmän.

 1. Napsauta USysRibbons-taulukkoa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Taulukkonäkymä.

 2. Lisää seuraavat tiedot taulukkoon. Voit kopioida XML-esimerkin tästä artikkelista ja liittää sen suoraan taulukkoon.

Tunnus

RibbonName

RibbonXML

(Laskuri)

Oma välilehti

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Tämä XML ensin parametreiksi ei ”alusta”, eli se määrittää, että Access näyttää oletusarvon valintanauhan välilehdet. Kertoo sitten pääsy piilottaa vain yksi oletusarvo-välilehtien ( Luo -välilehti). Lopuksi se luo uusi valintanauha nimeltä ”A mukautettu-välilehti”, Lisää Komentoryhmän nimeltä ”mukautettu ryhmä-välilehteen ja liitä-komento lisää ryhmään. Lisätietoja tässä esimerkissä ja voit mukauttaa sen tarpeisiisi kohdassa ymmärtäminen XML-esimerkki.

 2. Sulje USysRibbons-taulukko. Sulje sitten tietokanta ja avaa se uudelleen.

Mukautetun valintanauhan ottaminen käyttöön

Mukautetun valintanauhan XML-koodi on nyt tallennettu taulukkoon, joten tee jompikumpi seuraavista toimista sen mukaan, onko valintanauhaa tarkoitus käyttää koko tietokannassa vai ainoastaan yksittäisessä lomakkeessa tai raportissa. 

 • Mukautetun valintanauhan koskevat koko tietokantaa   

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Accessin asetukset.

  2. Valitse Avoinna oleva tietokanta ja valitse Valintanauhan ja työkalurivin asetukset -kohdasta Valintanauhan nimi -luettelo. Valitse sitten haluamasi valintanauha eli tässä tilanteessa Oma välilehti

  3. Valitse OK.

 • Mukautetun valintanauhan koske tiettyyn lomakkeeseen tai raporttiin   

  1. Napsauta sitä lomaketta tai raporttia siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella, jossa haluat käyttää mukautettua valintanauhaa, ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

  2. Jos ominaisuusikkuna ei ole valmiiksi näkyvissä, tuo se näkyviin F4-näppäimellä.

  3. Varmista ominaisuusikkunan yläosassa Valintalaji-kohdassa, että objektilaji (Lomake tai Raportti) on valittuna luettelossa.

  4. Napsauta ominaisuusikkunan Muu-välilehden Valintanauhan nimi -luetteloa ja valitse valintanauha, jonka haluat näkyviin lomakkeen tai raportin avaamisen yhteydessä (eli tässä tilanteessa Oma välilehti -valintanauhaa).

  5. Napsauta pikatyökalurivin Tallenna-painiketta tai paina CTRL+S-näppäinyhdistelmää.

  6. Sulje lomake tai raportti ja avaa se uudelleen kaksoisnapsauttamalla sitä siirtymisruudussa.

   Valitsemasi valintanauha tulee näkyviin.

Kun olet varmistanut, että mukautettu valintanauha toimii asianmukaisesti, voit piilottaa järjestelmätaulukot uudelleen tekemällä seuraavat toimet:

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunan siirtymispalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Siirtymisasetukset.

 2. Näyttöön tulee Siirtymisasetukset-valintaikkuna. Poista Näyttöasetukset-kohdan Näytä järjestelmäobjektit -valintaruudun valinta ja valitse OK.

Sivun alkuun

Oletusvalintanauhan palauttaminen

Jos haluat lopettaa mukautetun valintanauhan käyttämisen ja palauttaa oletusvalintanauhan, noudata jotakin seuraavista toimintaohjeista. Toimi sen mukaan, käytetäänkö mukautettua valintanauhaa koko sovelluksessa vai ainoastaan tietyssä lomakkeessa tai raportissa.

Sovellustason oletusvalintanauhan palauttaminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Accessin asetukset.

 2. Valitse Avoinna oleva tietokanta ja poista Valintanauhan ja työkalurivien asetukset -kohdan Valintanauhan nimi -ruudun sisältö.

 3. Sulje tietokanta ja avaa se uudelleen.

Access tuo valintanauhan oletusvälilehdet näkyviin. Valintanauhan XML-koodi jää USysRibbons-taulukkoon, kunnes poistat sen. Voit siis ottaa mukautetun valintanauhan uudelleen käyttöön määrittämällä Valintanauhan nimi -asetuksen aiemman arvonsa mukaiseksi.

Lomakkeen tai raportin oletusvalintanauhan palauttaminen

 1. Avaa lomake tai raportti rakennenäkymässä.

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole valmiiksi näkyvissä, tuo se näkyviin F4-näppäimellä.

 3. Varmista ominaisuusikkunan yläosassa Valintalaji-kohdassa, että objektilaji (Lomake tai Raportti) on valittuna luettelossa.

 4. Poista ominaisuusikkunan Muu-välilehden Valintanauhan nimi -ominaisuusruudun sisältö.

 5. Tallenna ja sulje lomake tai raportti ja avaa se sitten uudelleen.

Valintanauhan XML-koodi jää USysRibbons-taulukkoon, kunnes poistat sen. Voit siis ottaa mukautetun valintanauhan uudelleen käyttöön määrittämällä Valintanauhan nimi -ominaisuuden aiemman arvonsa mukaiseksi.

Sivun alkuun

XML-esimerkkikoodin selitys

Ohessa on edellä käytetty XML-esimerkkikoodi sekä kuva mukautetusta valintanauhasta, jonka tämä koodi muodostaa.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Mukautettu valintanauhan välilehti

Tässä esimerkissä XML-koodin toinen rivi määrittää, että startFromScratch-attribuutin arvo on False (Epätosi). Kun arvoksi määritetään False, Access jättää kaikki valmiit välilehdet ennalleen ja lisää mahdolliset uudet välilehdet aiemmin luotujen välilehtien oikealle puolelle. Jos tämän attribuutin arvoksi määritetään True (Tosi), kaikki valmiit välilehdet poistetaan ja vain XML-koodissa luotaviksi määritetyt välilehdet jäävät näkyviin. Yksittäisiä välilehtiä voi kuitenkin piilottaa, vaikka startFromScratch-attribuutin arvoksi määritetään False. XML-koodin neljäs rivi, joka piilottaa ohjelmaan valmiiksi kuuluvan Luo-välilehden, on esimerkki tästä. Muut rivit luovat mukautetun välilehden ja mukautetun rivin sekä lisäävät ryhmään valmiin Liitä-komennon seuraavaa XML-riviä käyttäen.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Muiden ryhmien tai ohjausobjektien lisääminen mukautettuun valintanauhaan    Valintanauhaan voi lisätä muita ryhmiä ja ohjausobjekteja lisäämällä vastaavia XML-rivejä ja korvaamalla eri idMso- ja label-arvoja. Jos esimerkiksi haluat luoda ohjausobjektin, joka vie valitun objektin Exceliin, käytä seuraavaa XML-koodia.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Jos haluat lisätä ohjausobjektin samaan ryhmään kuin Liitä-komennon, lisää uusi XML-rivi heti sen rivin ylä- tai alapuolelle, joka muodostaa Liitä-komennon. Kun haluat luoda uuden ryhmän, voit kopioida, liittää ja muokata XML-koodia, joka luo edellä esitetyn A Custom Tab -ryhmän. Seuraavassa esimerkissä on XML-koodi, joka lisää kyseiset kaksi ohjausobjektia mukautettuun ryhmään.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Tämä XML-koodi lisää toisen ryhmän A Custom Tab -välilehteen. Kuten seuraavassa kuvassa näkyy, uudessa ryhmässä on kaksi ohjausobjektia, joista toinen käynnistää tuontitoimet Excelistä ja toinen vientitoimet Exceliin. 

Mukautettu valintanauhan välilehti, jossa on kaksi ryhmää

Huomautus: Mukautetun valintanauhan jokaisen group id- ja tab id -arvon täytyy olla yksilöllinen.

Komennon idMso-arvon selvittäminen    Noudata seuraavia toimintaohjeita, kun haluat selvittää valmiin komennon idMso-arvon:

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Accessin asetukset.

 2. Valitse Mukauta.

 3. Siirrä osoitin sen kohteen kohdalle, josta haluat lisätietoja. Access näyttää ohjausobjektin idMso-arvon sulkeissa kohdeohjeessa.

Access-makron suorittamiseen tarkoitetun komennon lisääminen    Voit tehdä mukautetusta valintanauhasta entistäkin joustavamman lisäämällä siihen komentoja, jotka suorittavat Access-makroja. Oletetaan, että olet luonut MyMacro-nimisen makron. Kun haluat lisätä valintanauhaan komennon, joka suorittaa tämän makron, lisää seuraava rivi XML-koodiin.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Kun haluat lisätä ohjausobjektin samaan ryhmään kuin edellisessä esimerkissä Liitä-komennon, lisää uusi XML-rivi heti sen rivin ylä- tai alapuolelle, joka muodostaa Liitä-komennon. Seuraavassa esimerkissä näkyy komennon lisäävä XML-koodi.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×